Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения служебных расследований в таможенных органах Украины, специализированных таможенных учреждениях и организациях

Государственная таможенная служба
Порядок, Приказ от 29.07.2002 № 408
Утратил силу

Про затвердження Порядку проведення службових розслідувань у митних органах України, спеціалізованих митних установах та організаціях

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 31.07.2008 р. N 828)

Наказ Державної митної служби України
від 29 липня 2002 року N 408

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 серпня 2002 р. за N 665/6953

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державної митної служби України
 від 31 липня 2008 року N 828

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної митної служби України
від 13 серпня 2010 року N 918)

З метою приведення Порядку проведення службових розслідувань у митних органах у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 N 950 "Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення службових розслідувань у митних органах України, спеціалізованих митних установах та організаціях (далі - Порядок), що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 31.07.2008 р. N 828)

2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Державної митної служби України від 27.07.99 N 462 "Про затвердження Порядку проведення службових розслідувань у митних органах", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.08.99 за N 552/3845.

3. Керівникам митних органів України, спеціалізованих митних установ та організацій забезпечити неухильне дотримання вимог Порядку.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 31.07.2008 р. N 828)

4. Управлінню власної безпеки (Коломацький С. Г.) та Правовому управлінню (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Управлінню справами (Карпенко В. П.) забезпечити доведення цього наказу до митних органів України, спеціалізованих митних установах та організаціях.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 31.07.2008 р. N 828)

6. Контроль за виконанням наказу покласти на Управління власної безпеки (Коломацький С. Г.).

 

Голова Служби 

М. М. Каленський 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ У МИТНИХ ОРГАНАХ УКРАЇНИ, СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МИТНИХ УСТАНОВАХ ТА ОРГАНІЗАЦІЯХ

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 31.07.2008 р. N 828)

(У тексті Порядку слова "посадові особи митного органу", "керівник митного органу" у всіх відмінках замінено відповідно словами "посадові особи митної служби України", "керівник митного органу або спеціалізованої митної установи та організації" у відповідних відмінках згідно з наказом Державної митної служби України від 31 липня 2008 року N 828)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Порядок розроблено згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 N 950 "Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців".

1.2. Порядок визначає підстави для проведення службового розслідування, права й обов'язки посадових осіб митної служби України під час його проведення, установлює процедуру розслідування.

2. ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ЙОГО МЕТА

2.1. Службове розслідування проводиться:

у разі невиконання або неналежного виконання посадовими особами митної служби України службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, що призвело до людських жертв або заподіяло значну матеріальну чи моральну шкоду державі, підприємству, установі, організації, громадянинові чи об'єднанню громадян;

у разі недодержання посадовими особами митної служби України законодавства про державну службу, про боротьбу з корупцією, а також при порушенні етики поведінки;

на вимогу посадової особи митної служби України з метою зняття безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри.

2.2. За анонімними повідомленнями, заявами та скаргами службове розслідування не проводиться.

2.3. Метою службового розслідування є:

об'єктивне й усебічне з'ясування обставин скоєння порушення;

виявлення причин та умов, що сприяли скоєнню порушення;

установлення винних і визначення ступеня їх відповідальності за скоєне порушення;

ужиття заходів до недопущення подібних порушень у подальшому.

3. ПРИЗНАЧЕННЯ СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЇ

3.1. Рішення про проведення службового розслідування може бути прийняте Головою Державної митної служби України, керівником митного органу або спеціалізованої митної установи та організації або особою, що їх заміщує.

Наказом митного органу призначається голова комісії з проведення службового розслідування, інші члени комісії, визначаються мета й дати початку та закінчення службового розслідування. Термін службового розслідування не може перевищувати двох місяців.

3.2. Комісія з проведення службового розслідування визначає перелік питань, що потребують з'ясування, коло працівників, які могли бути причетними до скоєння порушення або свідками порушення.

У своїй роботі комісія керується чинним законодавством України.

3.3. Керівник митного органу або спеціалізованої митної установи та організації, що призначив службове розслідування, контролює хід його проведення, забезпечує членів комісії всіма потрібними для нормальної діяльності умовами, документальними матеріалами, а при потребі звертається до правоохоронних органів з метою забезпечення особистої безпеки членів комісії.

3.4. До проведення службового розслідування залучаються належно підготовлені фахівці з митної справи, участь яких потрібна для отримання обґрунтованих оцінок і висновків про правомірність дій посадових осіб, стосовно яких призначено це службове розслідування, та щодо фактів виявлених порушень чинного законодавства.

3.5. До участі в проведенні службового розслідування не повинні залучатися посадові особи митної служби України, якщо є обставини, які можуть викликати їх особисту зацікавленість у результатах розслідування.

3.6. Службове розслідування стосовно посадових осіб митної служби України може проводитися з відстороненням їх від здійснення повноважень за посадою або без такого відсторонення.

4. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ, ПРИЗНАЧЕНОЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

4.1. Члени комісії з проведення службового розслідування несуть персональну відповідальність згідно з чинним законодавством за повноту, усебічність, об'єктивність висновків службового розслідування та нерозголошення інформації, що стосується цього розслідування.

4.2. Членам комісії надається право:

отримувати усні чи письмові пояснення від будь-якої посадової особи митної служби України, а також консультації спеціалістів з питань службового розслідування;

знайомитись і вивчати з виїздом на місце відповідні документи, при потребі знімати з них копії та долучати до матеріалів службового розслідування;

отримувати та збирати з дотриманням вимог чинного законодавства потрібну для службового розслідування інформацію в інших юридичних та фізичних осіб на запит керівника митного органу або спеціалізованої митної установи та організації, що призначив службове розслідування.

4.3. У разі відмови будь-якої посадової особи митної служби України надати пояснення членові комісії з питань службового розслідування ця обставина відображається в акті, що складається комісією за результатами проведеного службового розслідування.

5. ПРАВА ПОСАДОВОЇ ОСОБИ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ, СТОСОВНО ЯКОЇ ПРОВОДИТЬСЯ СЛУЖБОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ

5.1. Посадова особа митної служби України, стосовно якої проводиться службове розслідування, має право в будь-який момент узяти в ньому участь, пояснювати факти, робити заяви, подавати відповідні документи і порушувати клопотання про залучення нових документів, вимагати додаткового вивчення пояснень осіб, причетних до справи.

Рішення, прийняте за результатами службового розслідування, може бути оскаржено згідно із чинним законодавством.

5.2. За посадовою особою на час її відсторонення від виконання повноважень за посадою зберігається заробітна плата.

6. З'ЯСУВАННЯ ПРИЧИН ТА МОТИВІВ, ЩО СПРИЯЛИ СКОЄННЮ ПОРУШЕНЬ

6.1. У ході розслідування з'ясовуються причини й мотиви, що сприяли скоєнню порушення:

несумлінне ставлення до виконання службових обов'язків;

недосконалість технологічних схем митного контролю та митного оформлення;

відсутність належної організації роботи підрозділу;

недостатня професійна підготовка тощо.

6.2. З метою встановлення причин та мотивів, що сприяли скоєнню порушення, вивчаються матеріали, які мають безпосереднє відношення до фактів, що перевіряються.

6.3. З'ясовується, які збитки заподіяно державі, окремій фізичній або юридичній особі, чи не вбачаються в діях посадових осіб митної служби України ознаки злочину, корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією, і вирішується питання передання матеріалів правоохоронним органам для прийняття ними рішення відповідно чинного законодавства.

(пункт 6.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 31.07.2008 р. N 828)

6.4. Уточнюються обставини, що вплинули на здійснення порушення й сприяли йому, а також з'ясовується, яким чином порушник намагався маскувати протиправні дії, чи вживалися раніше заходи до недопущення подібних негативних явищ, чи відпрацьовувалася система контролю за дотриманням особовим складом вимог чинного законодавства та дисципліни, ефективність цієї системи. Якщо подібні порушення були раніше, то з'ясовується, наскільки своєчасно та яким чином керівництво митного органу відреагувало на них, чи мало місце доведення цих фактів до особового складу. Визначається причетність до порушень інших посадових осіб, які своєю діяльністю чи бездіяльністю сприяли їх допущенню.

7. ЗАВЕРШЕННЯ СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

7.1. За результатами службового розслідування члени комісії складають акт службового розслідування, у якому зазначаються:

факти й суть звинувачень або підозри, що стали підставою для проведення службового розслідування; посада, прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, освіта, термін служби в митному органі й перебування на займаній посаді особи, стосовно якої проведено службове розслідування, результати щорічної оцінки виконання посадовою особою митної служби покладених на неї завдань та обов'язків, інформація про застосовані до неї заохочення, дисциплінарні стягнення, ступінь участі у виконанні окремих доручень, завдань;

(абзац другий пункту 7.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 31.07.2008 р. N 828)

висновок комісії з проведення службового розслідування; обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність; причини та умови, які призвели до порушення; вжиті або запропоновані заходи для їх усунення чи обставини, що знімають з посадової особи митної служби України безпідставні звинувачення або підозру;

обґрунтовані пропозиції щодо усунення виявлених порушень та притягнення у разі необхідності винних осіб до відповідальності згідно із законодавством.

(пункт 7.1 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Державної митної служби України від 31.07.2008 р. N 828)

У разі прийняття рішення щодо притягнення посадової особи митної служби до відповідальності комісія пропонує вид дисциплінарного стягнення згідно з Дисциплінарним статутом митної служби України.

(пункт 7.1 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Державної митної служби України від 31.07.2008 р. N 828)

Під час визначення виду дисциплінарного стягнення члени комісії повинні враховувати ступінь тяжкості вчиненого правопорушення і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких учинено правопорушення, і попередню роботу працівника.

(пункт 7.1 доповнено абзацом шостим згідно з наказом
 Державної митної служби України від 31.07.2008 р. N 828)

7.2. Члени комісії мають право в додатку до акта письмово викласти свою окрему думку.

7.3. Акт службового розслідування підписується членами комісії та подається на розгляд керівникові митного органу або спеціалізованої митної установи та організації, який призначив службове розслідування, в одному примірнику.

Перед поданням акта службового розслідування на розгляд керівникові митного органу або спеціалізованої митної установи та організації з актом ознайомлюють посадову особу митної служби України, стосовно якої проводилося розслідування, та керівника підрозділу, у якому вона працює.

(абзац другий пункту 7.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 31.07.2008 р. N 828)

У разі відмови посадової особи митної служби України, стосовно якої проводилося розслідування, від підписання акта службового розслідування в цьому акті робиться запис про це. Посадова особа митної служби України, стосовно якої проводилося розслідування, має право надати пояснення та зауваження щодо змісту акта службового розслідування, зокрема пояснити мотиви своєї відмови від його підписання. Пояснення, зауваження, а також мотиви відмови від підписання акта службового розслідування, власноручно складені цією особою, додаються до акта службового розслідування.

7.4. На вимогу керівника митного органу або спеціалізованої митної установи та організації, який призначив службове розслідування, голови або членів комісії чи посадової особи, стосовно якої проводилося розслідування, акт службового розслідування розглядається в їх присутності.

За результатами розгляду керівник митного органу або спеціалізованої митної установи та організації, який прийняв рішення про проведення службового розслідування, приймає в 10-денний термін відповідне рішення, з яким ознайомлюється посадова особа, стосовно якої проводилося розслідування.

(абзац другий пункту 7.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 31.07.2008 р. N 828)

Абзац третій пункту 7.4 Порядку виключено

(згідно з наказом Державної митної
 служби України від 31.07.2008 р. N 828)

7.5. Рішення за результатами службового розслідування може бути оскаржене посадовою особою митної служби України, стосовно якої проводилося розслідування, згідно з чинним законодавством.

7.6. Матеріали службового розслідування та акт службового розслідування зберігаються в митному органі, який видав наказ про проведення розслідування.

 

Начальник Управління
власної безпеки
 

 
С. Г. Коломацький
 

Опрос