Идет загрузка документа (370 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о соответствии субъектов племенного дела в животноводстве статусу селекционного центра, предприятия (объединения) по племенному делу в животноводстве, заводской конюшни, контрольно-испытательной станции, контрольно-испытательной станции по птицеводству, ипподрома, трендепо, предприятия (лаборатории) генетического контроля, предприятия (лаборатории) по трансплантации эмбрионов, предприятия (лаборатории) по оценке качества животноводческой продукции

Министерство аграрной политики, Украинская академия аграрных наук
Положение, Приказ от 29.07.2002 № 211/61
Утратил силу

Про затвердження Положення про відповідність суб'єктів племінної справи у тваринництві статусу селекційного центру, підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві, заводської конюшні, контрольно-випробувальної станції, контрольно-випробувальної станції з птахівництва, іподрому, трендепо, підприємства (лабораторії) генетичного контролю, підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів, підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції

Наказ Міністерства аграрної політики України,
Української академії аграрних наук
від 29 липня 2002 року N 211/61

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 серпня 2002 р. за N 651/6939

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України,
 Національної академії аграрних наук України
 від 19 червня 2015 року N 232/70)

З метою забезпечення виконання Закону України "Про племінну справу у тваринництві" НАКАЗУЄМО:

Затвердити Положення про відповідність суб'єктів племінної справи у тваринництві статусу селекційного центру, підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві, заводської конюшні, контрольно-випробувальної станції, контрольно-випробувальної станції з птахівництва, іподрому, трендепо, підприємства (лабораторії) генетичного контролю, підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів, підприємства лабораторії з оцінки якості тваринницької продукції, що додається.

2. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією (Пищолка В. А.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією та Державному науково-виробничому концерну "Селекція" (Буркат В. П., за згодою) довести зазначене Положення до відома суб'єктів з племінної справи у тваринництві.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Державного секретаря Міністерства аграрної політики України Мельника Ю. Ф. і віце-президента Української академії аграрних наук Роїка М. В.

 

Міністр аграрної
політики України
 

 
С. Рижук
 

В. о. Президента Української
академії аграрних наук
 

 
В. Ситник
 

 

Положення про відповідність суб'єктів племінної справи у тваринництві статусу селекційного центру, підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві, заводської конюшні, контрольно-випробувальної станції, контрольно-випробувальної станції з птахівництва, іподрому, трендепо, підприємства (лабораторії) генетичного контролю, підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів, підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене на виконання Закону України "Про племінну справу у тваринництві" відповідно до Положення про присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві, затвердженого спільним наказом Міністерства аграрної політики України та Української академії аграрних наук від 17.07.2001 N 215/66, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.08.2001 за N 721/5912.

1.2. Положення застосовується для проведення державної атестації та переатестації (далі - атестація) суб'єктів племінної справи у тваринництві з метою визначення їх відповідності статусу селекційного центру, підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві, заводської конюшні, контрольно-випробувальної станції, контрольно-випробувальної станції з птахівництва, іподрому, трендепо, підприємства (лабораторії) генетичного контролю, підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів, підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції.

1.3. Відповідність статусу суб'єктів племінної справи у тваринництві визначається за напрямками та показниками їх виробничо-господарської діяльності, наявністю селекційних програм, що розроблені за участю науковців галузевих інститутів та схвалені науково-вченими радами, наявністю необхідних спеціалістів з відповідною кваліфікацією та матеріально-технічного забезпечення, рівнем виконання вимог до племінних (генетичних) ресурсів та наданих відповідних послуг.

Розділ 2. Вимоги, що визначають відповідність статусу селекційного центру

2.1. Відповідність статусу селекційного центру визначають за:

рівнем виконання функцій та напрямків діяльності, що визначені Положенням про присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві та іншими нормативними документами, на основі результатів діяльності селекційного центру з селекційно-племінної роботи (додаток 1) певної галузі тваринництва, погоджених в Українській академії аграрних наук; структурою селекційного центру.

2.2. До структури селекційного центру належать підрозділи, що координують питання селекції, оцінки генотипів, імуно- і популяційної генетики, гібридизації (у свинарстві, птахівництві та рибництві), організації відтворення і штучного осіменіння, оцінки якості тваринницької продукції, автоматизації управління селекційним процесом, породних технологій утримання та годівлі тварин.

2.3. При атестації враховуються:

наявність державного завдання на виконання функцій селекційного центру;

участь у розробці, коригуванні та виконанні програм селекції;

збереження та розвиток певної галузі тваринництва, координація роботи з науково-дослідними установами;

наявність угод між селекційним центром та іншими суб'єктами племінної справи у тваринництві про виконання програм селекції, використання генофонду та проведення інших робіт із селекційно-племінної роботи;

участь у створенні селекційних досягнень;

участь у спільних міжнародних проектах і програмах з племінного тваринництва;

наявність висококваліфікованого, атестованого персоналу, необхідного для проведення робіт, визначених селекційному центру;

наявність лабораторного та технічного оснащення, необхідного для проведення робіт, визначених селекційному центру;

участь у роботі з підготовки державних книг та каталогів племінних тварин;

участь у підготовці матеріалів для ведення Державного племінного реєстру;

створення та ведення автоматизованих інформаційних систем з племінної справи у тваринництві на базі комп'ютерного оснащення та програмного забезпечення;

організація та координація роботи з ведення форм племінного обліку суб'єктами племінної справи у тваринництві;

координація роботи усіх суб'єктів племінної справи у тваринництві визначеного регіону на виконання програм селекції у тваринництві;

організація підготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з племінної справи у тваринництві;

надання консультацій з питань розведення та утримання сільськогосподарських тварин суб'єктам племінної справи у тваринництві.

2.4. Про наслідки атестації складається акт державної атестації (переатестації) селекційного центру (додаток 2) з висновками про відповідність суб'єкта племінної справи у тваринництві цьому статусу, який візують усі члени атестаційної комісії.

Розділ 3. Вимоги, що визначають відповідність статусу підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві

3.1. Відповідність статусу підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві визначають за:

рівнем виконання функцій та напрямків діяльності, що визначені Положенням про присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві та іншими нормативними документами;

мінімальними вимогами до підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві (додаток 3) на основі кількісних та якісних показників продуктивності й виробничо-господарської діяльності підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві (додаток 4), погоджених у вищій установі.

3.2. Оцінка діяльності проводиться на основі бальної оцінки підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві (додаток 5) за 100-бальною системою.

3.3. При атестації підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві враховуються:

участь у виконанні програм селекції у тваринництві;

рівень та ступінь впливу на ведення селекційно-племінної роботи в тваринництві визначеного регіону, у тому числі в племінних стадах;

рівень співробітництва з регіональними селекційними центрами;

участь у проведенні щорічної комплексної оцінки поголів'я тварин суб'єктів племінної справи в тваринництві визначеного регіону;

участь у підготовці матеріалів для складання державних книг та каталогів племінних тварин суб'єктів племінної справи у тваринництві визначеного регіону;

участь у підготовці матеріалів для формування Державного племінного реєстру визначеного регіону;

ведення автоматизованої бази для централізації даних племінного обліку суб'єктів племінної справи у тваринництві визначеного регіону;

виконання ветеринарно-санітарних правил та вимог щодо роботи підприємств закритого типу;

наявність спермобанку та ембріобанку;

наявність плідників, що використовуються для одержання і реалізації сперми;

комплектування плідниками планових ліній, типів, порід;

виконання вимог нормативних документів, діючих інструкцій щодо утримання та використання плідників, роботи лабораторії з одержання, кріоконсервації та зберігання сперми, використання середовищ і препаратів для роботи із спермою, розподілу території на виробничі зони, наявності спеціальних будівель та їх розміщення;

наявність відповідного лабораторного, технологічного та технічного обладнання для роботи з плідниками, одержання, оцінки, кріоконсервації та зберігання сперми;

наявність висококваліфікованого, атестованого персоналу, що може виконувати спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами та з ветеринарного обслуговування;

використання чистопородних плідників (використання помісних або гібридних плідників дозволяється на виконання програми селекції), що мають: високу племінну цінність; достовірне походження, підтверджене генетичними дослідженнями; комплексний клас "еліта" або "еліта-рекорд";

проведення оцінки плідників за власною продуктивністю та участь у проведенні оцінки плідників за якістю потомків;

координація роботи пунктів штучного осіменіння сільськогосподарських тварин та їх забезпечення спермою, необхідними інструментами, реактивами та зрідженим азотом;

участь у роботі з виведення нових селекційних досягнень;

участь у виставках, конкурсах, виводках та аукціонах сільськогосподарських тварин;

ведення відповідних форм племінного обліку, що пов'язані з технологією використання плідників, одержання, кріоконсервації та використання сперми.

3.4. При атестації комісія має право:

додавати бали до максимальної сумарної кількості - за забезпечення проведення відтворення поголів'я двох і більше видів сільськогосподарських тварин - 10; за участь у програмі ідентифікації тварин суб'єктів племінної справи у тваринництві визначеного регіону - 3; за підвищення показників з відтворення сільськогосподарських тварин (вихід приплоду на 100 маток) у сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності визначеного регіону (за останні чотири роки) - 5; за ведення автоматизованої системи племінного обліку - 5; за збереження генофонду локальних та зникаючих вітчизняних порід - 5;

знімати бали від максимальної сумарної кількості - за порушення вимог діючих нормативних документів, що регламентують діяльність підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві - 5; за наявність випадків реалізації неякісної сперми - 10; за наявність понад 30 % сперми від недопущених до відтворення плідників (крім генофондних) - 10; за випадки фальсифікування даних зоотехнічного та племінного обліку - 30; за наявність випадків реалізації сперми від плідників, що недопущені до відтворення поголів'я - 10.

3.5. Суб'єкт племінної справи у тваринництві, що координує селекційно-племінну роботу та відтворення на рівні області трьох і більше видів сільськогосподарських тварин, відповідає статусу (за максимальним сумарним балом):

підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві I категорії, якщо одержує 80 балів і більше;

підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві II категорії, якщо одержує 70 - 79 балів;

підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві III категорії, якщо одержує 60 - 69 балів.

3.6. Суб'єкт племінної справи у тваринництві, що координує селекційно-племінну роботу та відтворення сільськогосподарських тварин на рівні області та міжрайонному рівні, відповідає статусу (за середнім балом):

підприємства з племінної справи у тваринництві I категорії, якщо одержує 50 балів і більше;

підприємства з племінної справи у тваринництві II категорії, якщо одержує 40 - 49 балів;

підприємства з племінної справи у тваринництві III категорії, якщо одержує 30 - 39 балів.

Підприємства з племінної справи у тваринництві, що одержали менше 30 балів, відносять до неатестованих.

3.7. Про наслідки атестації складається акт державної атестації (переатестації) підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві (додаток 6) з висновками щодо:

відповідності суб'єкта племінної справи у тваринництві певному статусу;

виконання визначених функцій.

Акт візують усі члени атестаційної комісії.

Спеціалізацію підприємства з племінної справи у тваринництві визначає галузь, за якою одержана максимальна кількість балів.

Розділ 4. Вимоги, що визначають відповідність статусу заводської конюшні

4.1. Відповідність статусу заводської конюшні визначають за:

рівнем виконання функцій та напрямків діяльності, що визначені Положенням про присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві та іншими нормативними документами;

мінімальними вимогами до заводської конюшні (додаток 7) на основі кількісних та якісних показників виробничо-господарської діяльності заводської конюшні (додаток 8), погоджених у районному відділенні статистики.

4.2. При атестації враховуються:

наявність висококваліфікованого персоналу з догляду за поголів'ям коней, з тренінгу та випробовувань (за наявності іподрому), з ведення селекційно-племінної роботи, з ветеринарного обслуговування, з організації одержання та використання сперми, парування та штучного осіменіння маточного поголів'я коней;

робота з виведення нових порід коней, участь у виставках, конкурсах та аукціонах, стан ведення зоотехнічного та племінного обліку;

відповідність наявних жеребців-плідників вимогам класу "еліта-рекорд" та "еліта";

достовірність походження жеребців-плідників, що підтверджена генетичними дослідженнями;

наявність приміщень для утримання коней та догляду за ними відповідно до зооветеринарних вимог;

наявність лабораторії й обладнання з одержання, кріоконсервації та зберігання сперми, парувальних пунктів;

рівень та повноцінність годівлі коней відповідно до напрямків їх використання.

4.3. Про наслідки атестації складається акт державної атестації (переатестації) заводської конюшні (додаток 9) з висновками про відповідність суб'єкта племінної справи у тваринництві цьому статусу, який візують усі члени атестаційної комісії.

Розділ 5. Вимоги, що визначають відповідність статусу контрольно-випробувальної станції

5.1. Відповідність статусу контрольно-випробувальної станції визначають за:

рівнем виконання функцій та напрямків діяльності, що визначені Положенням про присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві та іншими нормативними документами;

показниками діяльності та бальної оцінки контрольно-випробувальної станції (додаток 10) на основі показників діяльності контрольно-випробувальної станції (додаток 11), погоджених у вищій установі.

5.2. Оцінка діяльності проводиться на основі бальної оцінки контрольно-випробувальної станції за 100-бальною системою.

5.3. При атестації враховуються:

виконання ветеринарних вимог щодо підприємств закритого типу;

наявність та виконання програм й методик для проведення випробувань;

наявність співробітництва та координація робіт з науково-дослідними установами й учбовими закладами, що здійснюють роботи з питань селекції сільськогосподарських тварин у регіоні діяльності контрольно-випробувальної станції;

наявність лабораторного та технічного оснащення для проведення випробувань;

наявність спеціально обладнаних приміщень або секцій з мікрокліматом, відповідним до вимог зоогігієнічних норм;

ведення відповідних форм племінного обліку, що пов'язані з оцінкою тварин;

наявність комп'ютерного оснащення та програмного забезпечення;

використання стандартних кормів або комбікормів, що передбачені методикою оцінки підконтрольних тварин;

наявність висококваліфікованого, атестованого персоналу, що може виконувати спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами, проводити аналіз одержаних результатів.

5.4. Суб'єкт племінної справи у тваринництві відповідає статусу контрольно-випробувальної станції:

I категорії, якщо одержує 90 балів і більше;

II категорії, якщо одержує 80 - 89 балів;

III категорії, якщо одержує 70 - 79 балів.

Результати роботи станцій, які при оцінці дістали менше 70 балів, у селекційно-племінній роботі не враховуються.

5.5. Про наслідки атестації складається акт державної атестації (переатестації) контрольно-випробувальній станції (додаток 12) з висновками про відповідність суб'єкта племінної справи у тваринництві цьому статусу, який візують усі члени атестаційної комісії.

Розділ 6. Вимоги, що визначають відповідність статусу контрольно-випробувальної станції з птахівництва

6.1. Відповідність статусу контрольно-випробувальної станції з птахівництва визначають за:

рівнем виконання функцій та напрямків діяльності, що визначені Положенням про присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві та іншими нормативними документами;

мінімальними вимогами до контрольно-випробувальної станції з птахівництва (додаток 13) на основі показників діяльності контрольно-випробувальної станції з птахівництва для курей яєчного напряму продуктивності (додаток 14), погоджених у вищій установі.

6.2. При атестації враховуються:

виконання ветеринарних вимог щодо роботи підприємств закритого типу;

наявність програм та методик для проведення випробувань;

наявність висококваліфікованого, атестованого персоналу, що може виконувати спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами, проводити аналіз одержаних результатів, здійснювати конкурсні випробування птиці;

наявність лабораторного та технічного оснащення для проведення випробувань.

6.3. Про наслідки атестації складається акт державної атестації (переатестації) контрольно-випробувальної станції з птахівництва (додаток 15) з висновками про відповідність суб'єкта племінної справи у тваринництві цьому статусу, який візують усі члени атестаційної комісії.

Розділ 7. Вимоги, що визначають відповідність статусу іподрому

7.1. Відповідність статусу іподрому визначають за:

рівнем виконання функцій та напрямків діяльності, що визначені Положенням про присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві та іншими нормативними документами;

мінімальними вимогами до іподрому (додаток 16) на основі кількісних та якісних показників виробничо-господарської діяльності іподрому (додаток 17), погоджених у вищій установі.

7.2. При атестації враховується наявність:

спеціальних доріжок для проведення випробувань племінних коней, що відповідають вимогам правил випробувань;

приміщень, що забезпечують індивідуальне утримання коней, ветеринарного лазарету, кузні, приміщення для роботи суддів;

приладів, обладнання для проведення випробувань (хронометр, секундоміри, фотофініш, дзвін тощо), інвентарю, трибун;

кваліфікованого та атестованого персоналу з догляду за поголів'ям коней, з тренінгу та випробовувань, зооветеринарної служби;

правил та видання програм випробувань;

атестованої суддівської колегії;

обліку щодо проведення випробувань коней та реєстрації їх рекордів;

поголів'я племінних коней, достовірність походження яких підтверджена генетичними дослідженнями;

участі у кінних змаганнях усіх рівнів, виводках, виставках.

7.3. Про наслідки атестації складається акт державної атестації (переатестації) іподрому (додаток 18) з висновками про відповідність суб'єкта племінної справи у тваринництві цьому статусу, який візують усі члени атестаційної комісії.

Розділ 8. Вимоги, що визначають відповідність статусу трендепо

8.1. Відповідність статусу трендепо визначають за:

рівнем виконання функцій та напрямків діяльності, що визначені Положенням про присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві та іншими нормативними документами;

мінімальними вимогами до трендепо (додаток 19) на основі кількісних та якісних показників виробничо-господарської діяльності трендепо (додаток 20), погоджених у вищій установі.

8.2. При атестації враховується наявність:

спеціальних доріжок або полів, майданчиків (конкурного поля з перешкодами, відкритого і закритого манежів, шпрингартену) для тренінгу і випробувань коней, що відповідають вимогам;

приміщень, що забезпечують індивідуальне утримання коней, ветеринарного лазарету, кузні, приладів, обладнання, інвентарю;

висококваліфікованого персоналу з догляду за поголів'ям коней, з тренінгу і випробування, зооветеринарної служби;

програми тренінгу;

обліку щодо проведення випробувань коней та реєстрації їх рекордів;

поголів'я племінних коней, достовірність походження яких підтверджена генетичними дослідженнями;

участі в кінних змаганнях усіх рівнів, виставках.

8.3. Про наслідки атестації складається акт державної атестації (переатестації) трендепо (додаток 21) з висновками про відповідність суб'єкта племінної справи у тваринництві цьому статусу, який візують усі члени атестаційної комісії.

Розділ 9. Вимоги, що визначають відповідність статусу підприємства (лабораторії) генетичного контролю

9.1. Відповідність статусу підприємства (лабораторії) генетичного контролю визначають за:

рівнем виконання функцій та напрямків діяльності, що визначені Положенням про присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві та іншими нормативними документами;

на основі кількісних та якісних показників виробничо-господарської діяльності підприємства (лабораторії) генетичного контролю (додаток 22), погоджених у вищій установі.

9.2. При атестації враховуються:

виконання ветеринарних вимог щодо роботи підприємства (лабораторії) генетичного контролю;

виконання нормативних документів, діючих інструкцій, методик щодо імуногенетичних досліджень;

наявність приміщень, спеціального лабораторного та технологічного обладнання для проведення робіт з імуногенетичних досліджень;

наявність висококваліфікованого, атестованого персоналу, що може виконувати спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами;

наявність планів імуногенетичного тестування тварин;

технічне оснащення;

ведення відповідних форм племінного обліку;

участь у державних та міжнародних перевірках реагентів (один раз на рік та один раз у два роки відповідно).

9.3. Про наслідки атестації складається акт державної атестації (переатестації) підприємства (лабораторії) генетичного контролю (додаток 23) з висновками про відповідність суб'єкта племінної справи у тваринництві цьому статусу, який візують усі члени атестаційної комісії.

Розділ 10. Вимоги, що визначають відповідність статусу підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів

10.1. Відповідність статусу підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів визначають за:

рівнем виконання функцій та напрямків діяльності, що визначені Положенням про присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві та іншими нормативними документами;

мінімальними вимогами до підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів (додаток 24) на основі кількісних та якісних показників виробничо-господарської діяльності підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів (додаток 25), погоджених у вищій установі.

10.2. При атестації враховуються:

виконання ветеринарних вимог щодо роботи підприємств закритого типу, до середовищ й препаратів;

виконання вимог нормативних документів, діючих інструкцій щодо роботи з одержання, кріоконсервації та трансплантації ембріонів, використання середовищ і препаратів, стану території, наявності спеціальних будівель та їх розміщення;

наявність лабораторного та технологічного обладнання для роботи з трансплантації ембріонів (одержання, оцінки, кріоконсервації, зберігання тощо);

наявність висококваліфікованого, атестованого персоналу, що може виконувати спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами;

рівень співпраці з науково-дослідними установами, що координують селекційну роботу з породами і типами тварин у регіоні;

рівень технічного оснащення;

наявність плану з пересадки ембріонів;

рівень ведення обліку щодо походження та племінної (генетичної) цінності тварин, від яких одержано ембріони;

наявність власного (орендованого) поголів'я донорів;

стан оперативного обліку, що пов'язаний з технологією трансплантації ембріонів.

10.3. Про наслідки атестації складається акт державної атестації (переатестації) підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів (додаток 26) з висновками про відповідність суб'єкта племінної справи у тваринництві цьому статусу, який візують усі члени атестаційної комісії.

Розділ 11. Вимоги, що визначають відповідність статусу підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції

11.1. Відповідність статусу підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції визначають за:

рівнем виконання функцій та напрямків діяльності, що визначені Положенням про присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві та іншими нормативними документами;

показниками діяльності підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції (додаток 27) на основі кількісних та якісних показників виробничо-господарської діяльності підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції (додаток 28), погоджених у вищій установі.

11.2. При атестації враховуються:

виконання ветеринарних вимог щодо роботи підприємства (лабораторії);

виконання вимог нормативних документів, діючих інструкцій, методик щодо визначення якості тваринницької продукції;

наявність приміщень, лабораторного та технологічного обладнання для проведення робіт з оцінки якості тваринницької продукції;

наявність висококваліфікованого, атестованого персоналу, що може виконувати спеціальні роботи, пов'язані з оцінкою якості тваринницької продукції;

рівень технічного оснащення;

достовірність оцінки якості тваринницької продукції;

формування регіональних комп'ютерних баз даних про якість продукції тварин вітчизняної і зарубіжної селекції;

участь у спільних проектах і програмах проведення селекційно-племінної роботи у господарствах визначеного регіону.

11.3. Про наслідки атестації складається акт державної атестації (переатестації) підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції (додаток 29) з висновками про відповідність суб'єкта племінної справи у тваринництві цьому статусу, який візують усі члени атестаційної комісії.

 

Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією
 

 
 
Ю. Ф. Мельник
 

 

Результати діяльності селекційного центру з селекційно-племінної роботи

Вид діяльності 

Назва виконаної роботи, дата затвердження (проведення) 

Розробка та коригування:
програм селекції, захисту та розвитку галузі 

 

селекційних планів 

 

Участь у спільних міжнародних проектах і програмах з племінного тваринництва 

  

Участь у створенні селекційних досягнень  

  

Методичні розробки, підготовка інформаційних матеріалів з питань селекції і відтворення  

  

Створення автоматизованої бази даних племінних тварин 

  

Участь у проведенні оцінки племінної (генетичної) цінності тварин 

  

Участь у проведенні оцінки тварин на контрольно-випробувальних станціях 

  

Участь у роботі з підготовки державних книг та каталогів племінних тварин (крім птахівництва, бджільництва, рибництва) 

  

Участь у підготовці матеріалів для Державного племінного реєстру 

  

Участь у програмі ідентифікації тварин 

  

Участь у проведенні навчання, стажування та перепідготовки фахівців з питань селекції, відтворення й утримання тварин 

  

Керівник ____________ 

"____" ____________ 20__ р. 

М. П. 

  

 

Акт державної атестації (переатестації) селекційного центру

від "____" ____________ 20__ р.

Область _______________________________________________________ 

Район ________________________________________________________

Повна назва селекційного центру _________________________________
______________________________________________________________ 

Статус (за наявності) ____________________________________________ 

Належність або підпорядкованість (за наявності) _____________________ 

Форма власності _______________________________________________ 

Ідентифікаційний код ___________________________________________ 

Індекс, поштова адреса господарства, телефон /факс/ ________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

Галузь тваринництва, вид _______________________________________ 
______________________________________________________________ 

Порода, напрямок продуктивності тварин __________________________ 
______________________________________________________________ 

Комісія у складі: ________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

склала цей акт атестації __________________________________________
                                                                                          (назва центру) 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

Висновок комісії: _______________________________________________ 
______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

Голова комісії 

_____________________________
       (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

Члени комісії 

_____________________________
        (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

 

Мінімальні вимоги до підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві

Показники 

Вимоги 

Максимальне навантаження на одного плідника підприємства (об'єднання): 

  

баран (маточного поголів'я, голів) 

2000 

кнур (кількість осіменінь) 

250 

жеребець (кількість осіменінь) 

250 

Питома вага бугаїв із походженням, підтвердженим генетичною експертизою, % 

100 

Вік ремонтних бугаїв при проведенні оцінки за спермопродуктивністю, місяців 

12 - 15 

Вік перевіряємих бугаїв при поставленні на оцінку і проведенні контрольного осіменіння корів, місяців 

15 - 20 

Запліднювальна здатність сперми бугаїв після першого осіменіння (230 голів маточного поголів'я), % 

не нижче 50 

Наявність замороженої сперми плідників-поліпшувачів у сховищах (без урахування генофондової сперми) не менше, % 

40 

Періодичність ротації ліній, років: 

  

у скотарстві 

у вівчарстві 

у свинарстві 

у конярстві 

Кількість замороженої сперми бугая-плідника молочних порід на час одержання результатів оцінки за якістю потомків, тис. доз 

30 

Мінімальна кількість господарств для оцінки бугая-плідника за якістю потомків  

Зняття бугаїв-плідників з оцінки за якістю потомків, років 

не пізніше 6 

Питома вага використання сперми бугаїв-плідників, уключених до каталогу для відтворення маточного поголів'я, % 

100 

 

Кількісні та якісні показники продуктивності й виробничо-господарської діяльності підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві

Вид тварин ______________________________________________

Показники 

Мінімальні вимоги 

За останні 4 роки 

Примітка 

____ р. 

____ р. 

____ р. 

____ р. 

Поголів'я плідників, усього (подається за породами) на початок року, голів  

  

  

  

  

  

  

У тому числі:
ремонтних, голів 

  

  

  

  

  

  

допущених до використання, % 

  

  

  

  

  

  

чистопородних і IV покоління 

  

  

  

  

  

  

класу "еліта-рекорд" 

  

  

  

  

  

  

класу "еліта"  

  

  

  

  

  

  

I класу і нижче 

  

  

  

  

  

  

що пройшли генетичну експертизу, % 

100 

  

  

  

  

  

Одержано сперми: нативної, усього тис. мл 

  

  

  

  

  

  

на одного плідника, мл 

  

  

  

  

  

  

Наморожено сперми, усього тис. доз  

  

  

  

  

  

  

на одного плідника, доз 

  

  

  

  

  

  

Наявність сперми в сховищах, тис. доз 

  

  

  

  

  

  

Наявність замороженої сперми бугаїв-плідників поліпшувачів у сховищах, % 

40 

  

  

  

  

  

Наморожено сперми від бугаїв-плідників, що перевіряються, тис. доз 

  

  

  

  

  

  

Реалізація сперми:
усього тис. доз 

  

  

  

  

  

  

реалізовано на одне плідне осіменіння, доз 

  

  

  

  

  

Реалізація сперми від поліпшувачів:
усього тис. доз 

  

  

  

  

  

  

від усієї реалізованої сперми, % 

  

  

  

  

  

  

Поставлення бугаїв-плідників на оцінку за якістю потомків, господарства 

не менше 3 господарств 

 

 

 

 

 

Оцінка плідників за якістю потомків, голів: 

  

  

  

  

  

  

поставлено на оцінку 

  

  

  

  

  

  

знято з оцінки  

  

  

  

  

  

  

виявлено поліпшувачів 

  

  

  

  

  

  

Наявність маточного поголів'я в зоні обслуговування, голів  

  

  

  

  

  

  

Обсяги штучного осіменіння в зоні обслуговування, усього тис. голів 

  

  

  

  

  

  

у тому числі осіменіння тварин у населення, тис. голів 

  

  

  

  

  

  

Осіменено поліпшувачами:
маток, голів 

  

  

  

  

  

  

від усього осімененого поголів'я, % 

  

  

  

  

  

  

Використання сперми бугаїв-плідників, уключеної до каталогу для відтворення маточного поголів'я, % 

100 

  

  

  

  

  

Вихід молодняку на 100 маток сільськогосподарських підприємств усіх форм власності в зоні обслуговування, голів 

  

  

  

  

  

  

Придбання племінного молодняку, голів 

  

  

  

  

  

  

Придбання сперми,
тис. доз 

  

  

  

  

  

  

Реалізовано плідників, голів 

  

  

  

  

  

  

Забезпеченість кормами (згодовано на 1 голову за рік),
ц корм. од. 

  

  

  

  

  

  

Прибуток (+), збитки (-) від реалізації сперми, тис. грн. 

  

  

  

  

  

  

Рівень рентабельності виробництва сперми, % 

  

  

  

  

  

  

Використання коштів, виділених на виконання Державної програми селекції у тваринництві, усього тис. грн.  

  

  

  

  

  

  

у тому числі на придбання племінних (генетичних) ресурсів та розширення власної племінної бази 

  

  

  

  

  

  

часткове здешевлення реалізованих племінних (генетичних) ресурсів 

  

  

  

  

  

  

розробку планів (програм) селекції 

  

  

  

  

  

  

проведення генетичного контролю походження 

  

  

  

  

  

  

ідентифікацію 

  

  

  

  

  

  

оцінку племінних тварин 

  

  

  

  

  

  

Ветеринарно-санітарний стан підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві (довідка районної служби ветеринарної медицини) 

  

  

  

  

  

  

Керівник ____________ 

"____" ____________ 20__ р. 

М. П. 

  

 

Бальна оцінка підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві

Показники 

Галузі тваринництва, бали  

скотарство 

свинарство 

вівчарство 

конярство 

молочне і молочно-м'ясне 

м'ясне 

вимоги 

кількість балів 

вимоги 

кількість балів 

вимоги 

кількість балів 

вимоги 

кількість балів 

вимоги 

кількість балів 

10 

11 

Ведення селекційно-племінної роботи 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Участь у проведенні щорічної комплексної оцінки сільськогосподарських тварин у господарствах регіону 

  

  

  

  

  

Середня кількість племінних стад зі статусом племінного заводу та племінного репродуктора в одному районі визначеного регіону, з якими проводиться селекційно-племінна робота за угодами, одиниць 

2,5 і більше 

5 

0,5 і більше 

5 

1,5 і більше 

3 

0,5 і більше 

5 

0,5 і більше 

5 

2 - 2,4 

0,1 - 0,4 

0,5 - 1,4 

0,1 - 0,4 

0,1 - 0,4 

1 - 1,9 

х 

х 

0,1 - 0,4 

х 

х 

х 

х 

Наявність племінних тварин визначеного регіону, записаних до державних книг племінних тварин 

при наявності 

2 

при наявності 

2 

при наявності 

5 

при наявності 

5 

при наявності 

5 

Племінна цінність плідників, від яких реалізується сперма 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бугаїв-плідників молочних і молочно-м'ясних порід: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

питома вага реалізованої сперми бугаїв-поліпшувачів, %  

70 і більше 

10 

60 і більше 

10 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

60 - 69 

50 - 59 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

50 - 59 

40 - 49 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

питома вага сперми бугаїв-плідників, оцінених за походженням, що перебувають на оцінці за якістю потомків, мають селекційний індекс +800 і вище та продуктивність їх матерів становить 160 % від стандарту породи за молочним жиром, %  

21 - 25  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

16 - 20 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

10 - 15 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

Питома вага чистопородних бугаїв-плідників спеціалізованих м'ясних порід, оцінених за якістю потомків як поліпшувачів, % 

х 

х 

90 і більше 

10 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

80 - 89 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

70 - 79 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

Питома вага кнурів-плідників класу "еліта" віком до 5 років, оцінених за власною продуктивністю, % 

х 

х 

х 

х 

70 і більше 

10 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

50 - 69 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

40 - 49 

х 

х 

х 

х 

Питома вага баранів-плідників класу "еліта" планових порід віком до 7 років, оцінених за якістю потомків, % 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

100 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

90 - 99 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

80 - 89 

х 

х 

Питома вага жеребців-плідників класу "еліта-рекорд", % 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

100 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

90 - 99 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

80 - 89 

Щорічне проведення оцінки плідників  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

за власною продуктивністю, % 

100 

2 

100 

5 

100 

8 

100 

6 

100 

6 

за якістю потомків 

х 

х 

х 

8 

х 

х 

5 

х 

5 

питома вага поголів'я бугаїв-плідників, % 

40 

10 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

30 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

Питома вага реалізованої сперми бугаїв-плідників, допущених до відтворення, усього % 

100  

10 

100 

10 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

власного виробництва 

100 

100 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

Забезпечення відтворення поголів'я сільськогосподарських тварин 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Середня кількість плідників, що використовуються на племпідприємстві, голів 

40 і більше 

7 

10 і більше 

9 

7 і більше 

10 

10 і більше 

10 

5 і більше 

15 

25 - 39,9 

7 - 9,9 

5 - 6,9 

7 - 9,9 

3 - 4,9 

12 

15 - 24,9 

4 - 6,9 

2 - 4,9 

4 - 6,9 

1 - 2,9 

10 

Середня кількість намороженої сперми від плідника за рік, тис. доз 

12 і більше 

5 

8 і більше 

7 

х 

х 

5 і більше 

10 

при прове-
денні заморожуван-
ня сперми 

15 

10 - 11,9 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

Одержано розбавленої сперми від плідника за рік, доз 

х 

х 

х 

х 

200 і більше 

10 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

175 - 199 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

150 - 174 

х 

х 

х 

х 

Реалізовано сперми плідників на одне плідне осіменіння, доз 

5 

5 

2,2 

10 

9 

при наявності 

5 

2 - 2,9 

2 - 2,9 

2,3 і більше 

1,5 - 1,9 

х 

х 

Заплідненість маток сільськогосподарських тварин після першого осіменіння, % 

70 і більше 

5 

65 і більше 

6 

80 і більше 

7 

х 

х 

х 

х 

60 - 69 

60 - 64 

75 - 79 

х 

х 

х 

х 

50 - 59 

50 - 59 

70 - 74 

х 

х 

х 

х 

нативною спермою в одну охоту 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

75 і більше 

10 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

70 - 74 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

65 - 69 

х 

х 

замороженою спермою в одну охоту 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

45 і більше 

10 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

40 - 44 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

35 - 39 

х 

х 

Питома вага штучного осіменіння, % 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

усі категорії господарств 

х 

х 

10 і більше 

7 

х 

х 

1 і більше 

8 

0,5 і більше 

20 

х 

х 

7 -9 

х 

х 

0,5 - 0,9 

0,3 - 0,4 

15 

х 

х 

4 - 6 

х 

х 

0,1 - 0,4 

0,1 - 0,2 

10 

сільськогосподарські підприємства усіх форм власності 

80 

5 

х 

х 

20 і більше 

10 

х 

х 

х 

х 

75 

х 

х 

15 - 19 

х 

х 

х 

х 

70 

х 

х 

10 - 14 

х 

х 

х 

х 

господарства населення 

60 

5 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

50 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

40 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

Одержано молодняку на 100 маток, що були на початок року в сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності, голів 

80 і більше 

80 і більше 

1300 і більше 

85 і більше 

70 і більше 

10 

75 - 79 

75 - 79 

1150 - 1299 

80 - 84 

65 - 69 

70 - 74 

70 - 74 

1050 - 1149 

75 - 79 

60 - 64 

Багатоплідність штучно осіменених свиноматок у зоні обслуговування, голів 

х 

х 

х 

х 

9 і більше 

10 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

8,0 - 8,9 

х 

х 

х 

х 

Організація проведення щорічної атестації та переатестації техніків штучного осіменіння сільськогосподарських тварин від загальної кількості працюючих техніків із штучного осіменіння в зоні обслуговування, % 

100 

4 

х 

х 

100 

100 

2 

100 

2 

70 - 99 

х 

х 

70 - 99 

70 - 99 

70 - 99 

1  

Забезпеченість адміністративних районів визначеного регіону зоотехніками-селекціонерами підприємства (мінімум один спеціаліст на район), % 

100 

5 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х  

80 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х  

60 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х  

Сумарна кількість балів  

х 

100 

х 

100 

х 

100 

х 

100 

х 

100  

 

Акт державної атестації (переатестації) підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві

від "____" ____________20__ р.

Область _______________________________________________________ 

Район ________________________________________________________ 

Повна назва ___________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

Статус (за наявності) ____________________________________________ 

Належність або підпорядкованість (за наявності) _____________________ 

Форма власності _______________________________________________ 

Ідентифікаційний код ___________________________________________ 

Індекс, поштова адреса, телефон /факс/ _______________________

Комісія у складі: ________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

склала цей акт атестації __________________________________________ 
                                                                                     (назва підприємства) 

_______________, що займається _________________________________ 

_______________________________________________________________
                                                (вид, порода, напрям продуктивності) 

Висновок комісії та сума балів: ___________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________

Голова комісії 

_____________________________
      (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

Члени комісії 

_____________________________
     (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

 

Мінімальні вимоги до заводських конюшень

Показники 

Вимоги 

Наявність жеребців-плідників, голів  

10 

з них класу "еліта", % 

100 

Навантаження маток на жеребця-плідника, голів: 

  

при ручному паруванні 

25 - 30 

при штучному осіменінні 

150 - 200
за парувальну кампанію 

Вихід лошат від 100 конематок, запліднених жеребцями-плідниками заводської конюшні, голів 

70 - 90 

Питома вага парування (осіменіння) конематок жеребцями заводської конюшні в зоні обслуговування, % 

30 

 

Кількісні та якісні показники виробничо-господарської діяльності заводської конюшні

Породи ________________________________ 

Показники 

Мінімальні 
вимоги 

За останні 4 роки 

Примітка 

____ р. 

____ р. 

____ р. 

____ р. 

Поголів'я коней на 1 січня 

  

  

  

  

  

  

усього голів 

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

жеребців-плідників, усього 

10 

  

  

  

  

  

за породами:
верхові 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

рисисті 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ваговозні 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість чистопородних  коней, усього голів 

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

жеребців-плідників, голів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Класний склад жеребців-плідників, голів 

  

  

  

  

  

  

класу "еліта" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

I класу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Вихід лошат на 100 конематок, голів 

70 

  

  

  

  

  

Навантаження маток на жеребця-плідника, голів: 

  

  

  

  

  

  

при ручному паруванні 

25 - 30 

  

  

  

  

  

при штучному осіменінні за рік 

150 - 200 

  

  

  

  

  

Спаровано та осіменено конематок жеребцями-плідниками у визначеному регіоні, голів 

  

  

  

  

  

  

30 

  

  

  

  

  

у тому числі штучно 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість господарств, що працюють за угодою з заводською конюшнею 

  

  

  

  

  

  

Кількість жеребців-плідників записано до Державної книги племінних тварин, голів 

  

  

  

  

  

  

Кількість жеребців-плідників, оцінених за якістю потомків, усього голів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі, що одержали:
10 - 8 балів, голів  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7 балів та нижче, голів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Наявність парувальних пунктів, шт. 

  

  

  

  

  

  

Витрати на утримання однієї голови, грн. 

  

  

  

  

  

  

Забезпеченість коней кормами (згодовано на 1 голову за рік), ц корм. од. 

  

  

  

  

  

  

Прибуток (+), збитки (-) від діяльності заводської конюшні, тис. грн. 

  

  

  

  

  

  

у тому числі від парування конематок, тис. грн. 

  

  

  

  

  

  

Рівень рентабельності конярства, % 

  

  

  

  

  

  

Використання коштів, виділених на виконання Державної програми селекції у тваринництві, усього тис. грн.  

  

  

  

  

  

  

у тому числі на:
придбання племінних (генетичних) ресурсів та розширення власної племінної бази 

  

  

  

  

  

  

часткове здешевлення реалізованих племінних (генетичних) ресурсів 

  

  

  

  

  

  

розробку планів (програм) селекції 

  

  

  

  

  

  

проведення генетичного контролю походження 

  

  

  

  

  

  

ідентифікацію 

  

  

  

  

  

  

оцінку племінних тварин 

  

  

  

  

  

  

Ветеринарно-санітарний стан заводської конюшні (довідка районної служби ветеринарної медицини) 

  

  

  

  

  

  

Керівник ____________ 

"____" ____________ 20__ р. 

М. П. 

  

 

Акт державної атестації (переатестації) заводської конюшні

від "____" ____________ 20__ р.

Область ______________________________________________________ 

Район ________________________________________________________ 

Повна назва __________________________________________________ 
______________________________________________________________

Статус (за наявності) ____________________________________________ 

Належність або підпорядкованість (за наявності) _____________________ 

Форма власності _______________________________________________ 

Ідентифікаційний код ___________________________________________ 

Індекс, поштова адреса господарства, телефон /факс/ ________________ 

Поголів'я коней, усього голів ____________________________________ 

У тому числі жеребців-плідників _________________________________ 

Наявність парувальних пунктів __________________________________ 

Поголів'я жеребців-плідників, що передані за контрактом у господарства
_______________________________________________________________

Спаровано та осіменено конематок за поточний рік _________________ 

Спаровано та осіменено конематок в середньому за останні 4 роки ____ 

% обсягу від загальної кількості конематок, що є в зоні обслуговування
_______________________________________________________________

Комісія у складі: ________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

склала цей акт атестації __________________________________________ 
                                                                                     (назва господарства) 

_______________, що займається відтворенням _____________________
                                                                                                                         (назва порід) 
________________________________________________________ коней.

Висновок комісії: ______________________________________________
______________________________________________________________

Голова комісії 

_____________________________
      (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

Члени комісії 

_____________________________
     (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

 

Показники діяльності та бальна оцінка контрольно-випробувальної станції

Показники 

Вимоги 

Кількість балів 

Скотарство 

 

 

Середньорічне поголів'я ремонтних бугайців, що перебувають на оцінці, голів  

100 і більше 

7 

50 - 99 

Жива маса бугайців на оцінці (до стандарту породи), % 

100 і більше 

5 

90 - 99 

Середньодобові прирости живої маси бугайців на оцінці, г 

1000 і більше 

9 

900 - 999 

Середньорічне поголів'я ремонтних телиць, що перебувають на оцінці, голів  

200 і більше 

7 

100 - 199 

Жива маса телиць на оцінці (до стандарту породи), % 

100 і більше 

5 

90 - 99 

Продуктивність первісток: 

 

 

% до стандарту породи (у молочному скотарстві) 

150 і вище 

9 

130 - 149 

120 - 129 

молочність (у м'ясному скотарстві), кг 

210 і вище 

9 

190 - 209 

Кількість ефективних дочок (синів), які використовуються для оцінки одного бугая за якістю потомків, голів 

40 (15) і більше 

7 

30 - 39
(10 - 14) 

Наявність спеціально обладнаних приміщень для проведення оцінки тварин 

при наявності 

Наявність лабораторії для одержання, оцінки і заморожування сперми 

при наявності 

Використання програмного забезпечення при оцінці тварин 

при наявності 

Дотримання методик при оцінці тварин 

виконання 

Поголів'я ремонтних бугайців, що оцінюються з обсягом накопиченої сперми 30 тис. доз на 1 голову, % 

100  

7 

80 - 99 

70 - 79 

Наявність лабораторії для одержання, оцінки і заморожування ембріонів 

при наявності 

Наявність: 

 

 

спермобанку для зберігання сперми бугаїв, що оцінюються за якістю потомків  

при наявності 

ембріобанку для зберігання ембріонів, що походять від бугаїв, що оцінюються за якістю потомків  

при наявності 

Кількість ремонтних бугаїв, походження яких підтверджене генетичною експертизою, %  

100 

7 

Інформаційне забезпечення, наявність та ведення племінного обліку 

добре 

задовільно 

Усього 

 

100 

Свинарство 

 

 

Вік досягнення тваринами живої маси 100 кг, днів 

195 

20 

196 - 205 

17 

206 - 210 

13 

Витрати корму на 1 кг приросту, к. од. 

4,1 і менше 

15 

4,2 - 4,35 

13 

4,36 - 4,50 

11 

Товщина шпику на рівні 6 - 7 грудного хребця, мм 

31 і менше 

17 

32 - 35 

15 

36 - 40 

13 

Довжина туші, см 

93 і більше 

15 

91 - 92 

13 

89 - 90 

11 

Утримання і годівля тварин: 

 

 

стан приміщень, наявність засобів механізації, ветеринарно-санітарний стан та мікроклімат 

добре 

10 

задовільно 

забезпеченість поголів'я спеціальним комбікормом стандартної рецептури 

добре 

10 

задовільно 

Інформаційне забезпечення, наявність та ведення племінного обліку 

добре 

9 

задовільно 

Використання програмного забезпечення при оцінці тварин 

при наявності 

2 

Дотримання методик при оцінці тварин 

виконання 

2 

Усього 

 

100 

 

Показники діяльності контрольно-випробувальної станції

Види послуг, що надає контрольно-випробувальна станція

_____________________________________________________

Показники 

Мінімальні вимоги 

За останні 4 роки 

Примітка 

____ р. 

____ р. 

____ р. 

____ р. 

Наявність спеціально обладнаних приміщень для утримання і оцінки тварин, одиниць 

  

  

  

  

  

  

Наявність скотомісць, одиниць 

  

  

  

  

  

  

Наявність поголів'я, що перебувають на оцінці, усього голів (за видом та статтю) 

  

  

  

  

  

  

Скотарство 

  

  

  

  

  

  

Наявність лабораторії для одержання, оцінки і заморожування сперми 

  

  

  

  

  

  

Наявність лабораторії для одержання, оцінки і заморожування ембріонів 

  

  

  

  

  

  

Жива маса бугайців на оцінці (до стандарту породи), % 

  

  

  

  

  

  

Жива маса телиць на оцінці (до стандарту породи), % 

  

  

  

  

  

  

Середньодобові прирости живої маси бугайців на оцінці, г 

  

  

  

  

  

  

Продуктивність первісток: 

  

  

  

  

  

  

% до стандарту породи
(у молочному скотарстві) 

  

  

  

  

  

  

молочність
(у м'ясному скотарстві), кг 

  

  

  

  

  

  

Середня кількість накопиченої сперми на 1 голову ремонтних бугаїв, що оцінюються за якістю потомків, тис. доз 

  

  

  

  

  

  

Поголів'я ремонтних бугаїв, що оцінюються за якістю потомків з обсягом накопиченої сперми 30 тис. доз на 1 голову, % 

  

  

  

  

  

  

Свинарство 

  

  

  

  

  

  

Вік досягнення тваринами живої маси 100 кг, днів 

  

  

  

  

  

  

Витрати корму на 1 кг приросту, корм. од. 

  

  

  

  

  

  

Товщина шпику на рівні 6 - 7 грудного хребця, мм 

  

  

  

  

  

  

Довжина туші, см 

  

  

  

  

  

  

Забезпеченість тварин кормами (витрачено на 1 голову за рік), ц корм. од. 

  

  

  

  

  

  

Прибуток (+), збитки (-) від діяльності контрольно-випробувальної станції, тис. грн. 

  

  

  

  

  

  

Рівень рентабельності діяльності контрольно-випробувальної станції, % 

  

  

  

  

  

  

Використання коштів, виділених на виконання Державної програми селекції у тваринництві, усього тис. грн.  

  

  

  

  

  

  

у тому числі на:
придбання племінних (генетичних) ресурсів для проведення оцінки тварин  

  

  

  

  

  

  

проведення генетичного контролю походження 

  

  

  

  

  

  

ідентифікацію 

  

  

  

  

  

  

оцінку племінних тварин 

  

  

  

  

  

  

Ветеринарно-санітарний стан контрольно-випробувальної станції (довідка районної служби ветеринарної медицини) 

  

  

  

  

  

  

Керівник ____________ 

"____" ____________ 20__ р. 

М. П. 

  

 

Акт державної атестації (переатестації) контрольно-випробувальної станції

від "____" ____________ 20__ р.

Область _______________________________________________________

Район ________________________________________________________ 

Повна назва ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________

Статус (за наявності) ____________________________________________ 

Належність або підпорядкованість (за наявності) _____________________

Форма власності _______________________________________________ 

Ідентифікаційний код ___________________________________________ 

Індекс, поштова адреса станції, телефон /факс/ _______________________

Комісія у складі: ________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

склала цей акт атестації _________________________________________ 
______________________________________________________________ 
                                                                     (назва станції) 

_______________, що займається випробуванням ___________________ 
_______________________________________________________________
                                                                     (вид випробувань) 
______________________________________________________________ 

Висновок комісії та сума балів: ___________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

Голова комісії 

_____________________________
      (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

Члени комісії 

_____________________________
     (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

 

Мінімальні вимоги до контрольно-випробувальної станції з птахівництва

Показники 

Кури 

Індики 

Качки 

Гуси 

яєчні 

м'ясні 

Мінімальна кількість зразків птиці для випробовування 

Кількість яєць в одному зразку, штук 

1080 

720 

1000 

1000 

500 

Посаджено на вирощування молодняку, голів 

390* 

400 

500 

500 

250 

Кількість груп молодняка, що оцінюються  

Поставлено на випробування несучок 

300 

Кількість груп несучок-аналогів у зразку 

Кількість несучок у групі 

100 

____________
* Добові курочки.

 

Показники діяльності контрольно-випробувальної станції з птахівництва для курей яєчного напряму продуктивності

Порода (крос) курей ______________________________________

Показники 

Мінімальні вимоги  

За останні 4 роки 

Примітка 

до білих кросів 

до коричневих кросів 

____ р. 

____ р. 

____ р. 

____ р. 

Період вирощування (до 18 тижнів) 

  

  

  

  

  

  

  

Збереженість, %  

98 

97 

  

  

  

  

  

Споживання корму на 1 голову, кг 

6,0 

6,2 

  

  

  

  

  

Жива маса у 18 тижнів, кг 

1,3 

1,5 

  

  

  

  

  

Продуктивний період (до 80 тижнів) 

  

  

  

  

  

  

  

пік продуктивності, % 

93 - 94 

95 

  

  

  

  

  

Несучість однієї несучки, яєць  

  

  

  

  

  

  

  

у віці:
до 60 тижнів 

240 

242 

  

  

  

  

  

до 80 тижнів 

335 

337 

  

  

  

  

  

Збереженість, %  

  

  

  

  

  

  

  

у віці:
до 60 тижнів 

96 

96 

  

  

  

  

  

до 80 тижнів 

93 

94 

  

  

  

  

  

Вік досягнення 50 % несучості, днів 

144 

143 

  

  

  

  

  

Середня маса одного яйця, г 

  

  

  

  

  

  

  

у віці до:
60 тижнів 

60 

60,5 

  

  

  

  

  

80 тижнів 

61 

61,5 

  

  

  

  

  

Загальна маса яєць від несучки, кг  

  

  

  

  

  

  

  

у віці до:
60 тижнів 

14,4 

14,6 

  

  

  

  

  

80 тижнів 

20,4 

20,7 

  

  

  

  

  

Жива маса, кг 

  

  

  

  

  

  

  

у віці:
52 тижні 

1,7 

1,9 

  

  

  

  

  

80 тижнів 

1,75 

2,0 

  

  

  

  

  

Конверсія корму на 10 штук яєць, кг 

  

  

  

  

  

  

  

у віці до:
60 тижнів 

1,22 

1,28 

  

  

  

  

  

80 тижнів 

1,28 

1,35 

  

  

  

  

  

Конверсія корму на 1 кг яєчної маси, кг 

  

  

  

  

  

  

  

у віці до:
60 тижнів 

2,03 

2,12 

  

  

  

  

  

80 тижнів 

2,11 

2,22 

  

  

  

  

  

Прибуток (+), збитки (-) від птахівництва, тис. грн. 

  

  

  

  

  

  

  

Рівень рентабельності птахівництва, % 

  

  

  

  

  

  

  

Використання коштів, виділених на виконання Державної програми селекції у тваринництві, усього тис. грн.  

  

  

  

  

  

  

  

У тому числі на:
придбання птиці для проведення породовипробування  

  

  

  

  

  

  

  

проведення породовипробування 

  

  

  

  

  

  

  

часткове здешевлення реалізованих племінних (генетичних) ресурсів 

  

  

  

  

  

  

  

Ветеринарно-санітарний стан контрольно-випробувальної станції з птахівництва (довідка районної служби ветеринарної медицини) 

  

  

  

  

  

  

  

Керівник ____________ 

"____" ____________ 20__ р. 

М. П. 

  

 

Акт державної атестації (переатестації) контрольно-випробувальної станції з птахівництва

від "____" ____________20__ р.

Область _______________________________________________________ 

Район ________________________________________________________ 

Повна назва ___________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

Статус (за наявності) ____________________________________________ 
______________________________________________________________ 

Належність або підпорядкованість (за наявності) ____________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________

Форма власності ______________________________________________ 

Ідентифікаційний код ___________________________________________ 

Індекс, поштова адреса станції, телефон /факс/ ____________________

Комісія у складі: ________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

склала цей акт атестації __________________________________________ 
______________________________________________________________
                                                                                 (назва станції) 

______________________________________________________________, 

що займається випробуванням: __________________________________ 

______________________________________________________________ 
                                   (вид, порода та напрямок продуктивності птиці) 

Висновок комісії: _______________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

Голова комісії 

_____________________________
      (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

Члени комісії 

_____________________________
     (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

 

Мінімальні вимоги до іподрому

Показники 

Вимоги 

Довжина еліпсовидної доріжки, м 

  

бігової 

1000 

скакової 

1800 

Вік молодняку при надходженні на іподром, років 

Максимальний вік тварин, що випробовуються, років 

  

рисисті породи: 

  

жеребці 

10 

кобили 

верхові породи: 

  

жеребці 

кобили 

 

Кількісні та якісні показники виробничо-господарської діяльності іподрому

Види випробувань __________________________________

Показники 

Мінімальні вимоги 

За останні 4 роки 

Примітка 

____ р. 

____ р. 

____ р. 

____ р. 

Кількість споруд для утримання коней 

  

  

  

  

  

  

Кількість конемісць 

  

  

  

  

  

  

Наявність:
бігових та скакових доріжок 

  

  

  

  

  

  

водилок 

  

  

  

  

  

  

лазарету 

  

  

  

  

  

  

кузні 

  

  

  

  

  

  

карантину 

  

  

  

  

  

  

підсобного господарства 

  

  

  

  

  

  

Наявність сільськогосподарських угідь, усього га 

  

  

  

  

  

  

під сінокісні культури 

  

  

  

  

  

  

під зернові культури 

  

  

  

  

  

  

Наявність обладнання для проведення випробувань: 

  

  

  

  

  

  

стартмашини 

  

  

  

  

  

  

стартових боксів 

  

  

  

  

  

  

фотофінішу 

  

  

  

  

  

  

інформаційного світлового табло 

  

  

  

  

  

  

Поголів'я коней на 1 січня 

  

  

  

  

  

  

усього голів 

  

  

  

  

  

  

з них у віці 2-х років і старше 

  

  

  

  

  

  

у тому числі за породами 

  

  

  

  

  

  

Випробувано коней, усього голів  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 
державних кінних заводів 

  

  

  

  

  

  

приватних власників 

  

  

  

  

  

  

за породами, усього голів 

  

  

  

  

  

  

чистокровна верхова 

  

  

  

  

  

  

орловська рисиста 

  

  

  

  

  

  

російська рисиста 

  

  

  

  

  

  

українська верхова 

  

  

  

  

  

  

американська стандартбредна 

  

  

  

  

  

  

у тому числі:
у віці 2 років 

  

  

  

  

  

  

чистокровна верхова 

  

  

  

  

  

  

орловська рисиста 

  

  

  

  

  

  

російська рисиста 

  

  

  

  

  

  

українська верхова 

  

  

  

  

  

  

американська стандартбредна 

  

  

  

  

  

  

у віці 3 років 

  

  

  

  

  

  

чистокровна верхова 

  

  

  

  

  

  

орловська рисиста 

  

  

  

  

  

  

російська рисиста 

  

  

  

  

  

  

українська верхова 

  

  

  

  

  

  

американська стандартбредна 

  

  

  

  

  

  

у віці 4 років 

  

  

  

  

  

  

чистокровна верхова 

  

  

  

  

  

  

орловська рисиста 

  

  

  

  

  

  

російська рисиста 

  

  

  

  

  

  

українська верхова 

  

  

  

  

  

  

американська стандартбредна 

  

  

  

  

  

  

старшого віку 

  

  

  

  

  

  

чистокровна верхова 

  

  

  

  

  

  

орловська рисиста 

  

  

  

  

  

  

російська рисиста 

  

  

  

  

  

  

українська верхова 

  

  

  

  

  

  

американська стандартбредна 

  

  

  

  

  

  

Середня кількість голів у: заїзді 

  

  

  

  

  

  

скачках 

  

  

  

  

  

  

Виявлено коней жвавого класу, усього голів (рисисті породи)  

  

  

  

  

  

  

класу 2.10 і жвавіше: 

  

  

  

  

  

  

орловська рисиста 

  

  

  

  

  

  

російська рисиста 

  

  

  

  

  

  

класу 2.05 і жвавіше: 

  

  

  

  

  

  

орловська рисиста 

  

  

  

  

  

  

російська рисиста 

  

  

  

  

  

  

Рекордистів іподрому, голів: 

  

  

  

  

  

  

чистокровна верхова 

  

  

  

  

  

  

орловська рисиста 

  

  

  

  

  

  

російська рисиста 

  

  

  

  

  

  

українська верхова 

  

  

  

  

  

  

американська стандартбредна 

  

  

  

  

  

  

Рекордистів породи, голів: 

  

  

  

  

  

  

чистокровна верхова 

  

  

  

  

  

  

орловська рисиста 

  

  

  

  

  

  

російська рисиста 

  

  

  

  

  

  

українська верхова 

  

  

  

  

  

  

американська стандартбредна 

  

  

  

  

  

  

Довжина доріжки, м 

  

  

  

  

  

  

бігової 

1000 

  

  

  

  

  

скакової 

1800 

  

  

  

  

  

Кількість днів випробувань 

  

  

  

  

  

  

Витрати на утримання однієї голови, грн. 

  

  

  

  

  

  

Забезпеченість коней кормами (витрачено на 1 голову за рік), ц корм. од. 

  

  

  

  

  

  

Прибуток (+), збитки (-) від діяльності іподрому, тис. грн. 

 

 

 

 

 

 

Рівень рентабельності конярства, % 

 

 

 

 

 

 

Використання коштів, виділених на виконання Державної програми селекції у тваринництві, усього тис. грн.  

 

 

 

 

 

 

у тому числі на:
придбання племінних (генетичних) ресурсів  

 

 

 

 

 

 

часткове здешевлення реалізованих племінних (генетичних) ресурсів 

  

  

  

  

  

  

розробку планів (програм) селекції 

  

  

  

  

  

  

проведення генетичного контролю походження 

  

  

  

  

  

  

ідентифікацію 

  

  

  

  

  

  

випробування племінних коней 

  

  

  

  

  

  

Ветеринарно-санітарний стан іподрому (довідка районної служби ветеринарної медицини) 

  

  

  

  

  

  

Керівник ____________ 

"____" ____________ 20__ р. 

М. П. 

  

 

Акт державної атестації (переатестації) іподрому

від "____" ____________20__ р.

Область ______________________________________________________ 

Район ________________________________________________________ 

Повна назва ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________

Статус (за наявності) ____________________________________________

Належність або підпорядкованість (за наявності) ____________________ 

Форма власності _______________________________________________ 

Ідентифікаційний код ___________________________________________

Індекс, поштова адреса іподрому (господарства), телефон /факс/ _______
_______________________________________________________________

Види випробувань _____________________________________________ 

Поголів'я коней, усього голів _____________________________________ 

У тому числі в розрізі порід ______________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

Комісія у складі: _______________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

склала цей акт атестації _________________________________________ 
                                                                               (назва іподрому) 

____________, що займається тренінгом та випробуванням ___________ 

________________________________________________________ коней. 

Висновок комісії: _______________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

Голова комісії 

_____________________________
      (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

Члени комісії 

_____________________________
     (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

 

Мінімальні вимоги до трендепо

Показники 

Вимоги 

Довжина еліпсовидної доріжки для тренінгу і випробувань коней ваговозних порід, м 

1000 

Розміри для тренінгу і випробування коней спортивних порід, м: 

  

манежу 

60 х 20 

конкурного поля 

75 х 40 

Вік молодняку при надходженні у трендепо, років 

 

Кількісні та якісні показники виробничо-господарської діяльності трендепо

Види тренінгу та породи коней ________________________________

Показники 

Мінімальні вимоги 

За останні 4 роки 

Примітка 

____ р. 

____ р. 

____ р. 

____ р. 

Кількість споруд для утримання коней 

  

  

  

  

  

  

Кількість конемісць 

  

  

  

  

  

  

Наявність: 

  

  

  

  

  

  

лазарету 

  

  

  

  

  

  

кузні 

  

  

  

  

  

  

карантину 

  

  

  

  

  

  

підсобного господарства 

  

  

  

  

  

  

Наявність сільськогосподарських угідь, усього га 

  

  

  

  

  

  

під сінокосами  

  

  

  

  

  

  

під зерновими культурами 

  

  

  

  

  

  

Наявність споруд та обладнання для тренінгу коней: 

  

  

  

  

  

  

критого манежу, розміри м 

60 х 20 

  

  

  

  

  

доріжок, м 

1000 

  

  

  

  

  

шпрингартену 

  

  

  

  

  

  

конкурного поля, розміри м 

75 х 40 

  

  

  

  

  

водилок 

  

  

  

  

  

  

Поголів'я коней на 1 січня 

  

  

  

  

  

  

усього голів 

  

  

  

  

  

  

у тому числі за породами: 

  

  

  

  

  

  

чистокровна верхова 

  

  

  

  

  

  

українська верхова 

  

  

  

  

  

  

російська рисиста 

  

  

  

  

  

  

орловська рисиста 

  

  

  

  

  

  

ваговозні  

  

  

  

  

  

  

інші породи 

  

  

  

  

  

  

Поставлено для тренінгу і випробування молодняку коней, усього голів 

  

  

  

  

  

  

у тому числі у віці:
до 2 років  

  

  

  

  

  

  

чистокровна верхова 

  

  

  

  

  

  

українська верхова 

  

  

  

  

  

  

орловська рисиста 

  

  

  

  

  

  

російська рисиста 

  

  

  

  

  

  

ваговозні  

  

  

  

  

  

  

інші породи 

  

  

  

  

  

  

3 роки 

  

  

  

  

  

  

чистокровна верхова 

  

  

  

  

  

  

українська верхова 

  

  

  

  

  

  

орловська рисиста 

  

  

  

  

  

  

російська рисиста 

  

  

  

  

  

  

ваговозні  

  

  

  

  

  

  

інші породи 

  

  

  

  

  

  

4 роки і старше 

  

  

  

  

  

  

чистокровна верхова 

  

  

  

  

  

  

українська верхова 

  

  

  

  

  

  

орловська рисиста 

  

  

  

  

  

  

російська рисиста 

  

  

  

  

  

  

ваговозні  

  

  

  

  

  

  

інші породи 

  

  

  

  

  

  

Оцінено за роботоздатністю, усього голів 

  

  

  

  

  

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

задовільно (6 - 7 балів) 

  

  

  

  

  

  

добре (8 балів) 

  

  

  

  

  

  

відмінно (9 - 10 балів) 

  

  

  

  

  

  

Поголів'я коней, переданих або реалізованих для випробувань, усього голів 

  

  

  

  

  

  

у тому числі для класичних видів кінного спорту 

  

  

  

  

  

  

Поголів'я коней, відібраних з метою племінного використання, голів 

  

  

  

  

  

  

Витрати на утримання однієї голови, грн. 

  

  

  

  

  

  

Забезпеченість коней кормами (витрачено на 1 голову за рік), ц корм. од. 

  

  

  

  

  

  

Прибуток (+), збитки (-) від діяльності трендепо, тис. грн. 

  

  

  

  

  

  

Рівень рентабельності конярства, % 

  

  

  

  

  

  

Використання коштів, виділених на виконання Державної програми селекції у тваринництві, усього тис. грн.  

 

 

 

 

 

 

у тому числі на:
придбання племінних (генетичних) ресурсів  

 

 

 

 

 

 

часткове здешевлення реалізованих племінних (генетичних) ресурсів 

  

  

  

  

  

  

розробку планів (програм) селекції 

  

  

  

  

  

  

проведення генетичного контролю походження 

  

  

  

  

  

  

ідентифікацію 

  

  

  

  

  

  

випробування племінних коней 

  

  

  

  

  

  

Ветеринарно-санітарний стан трендепо (довідка районної служби ветеринарної медицини) 

  

  

  

  

  

  

Керівник ____________ 

"____" ____________ 20__ р. 

М. П. 

  

 

Акт державної атестації (переатестації) трендепо

від "____" ____________ 20__ р.

Область ______________________________________________________ 

Район ________________________________________________________ 

Повна назва ___________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

Статус (за наявності) ____________________________________________ 

Належність або підпорядкованість (за наявності) ____________________ 

Форма власності _______________________________________________ 

Ідентифікаційний код ___________________________________________ 

Індекс, поштова адреса трендепо (господарства), телефон /факс/ _______ 
______________________________________________________________ 

Види тренінгу _________________________________________________ 

Поголів'я коней, усього голів _____________________________________ 

У тому числі в розрізі порід ______________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

Комісія у складі: ________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

склала цей акт атестації _________________________________________ 
                                                                        (назва трендепо, господарства) 

____________, що займається тренінгом та випробуванням ___________ 

________________________________________________________ коней. 

Висновок комісії: _______________________________________________ 
______________________________________________________________ 

Голова комісії 

_____________________________
      (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

Члени комісії 

_____________________________
     (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

 

Кількісні та якісні показники виробничо-господарської діяльності підприємства (лабораторії) генетичного контролю

Види тварин ________________________________________________

Показники 
  

Відповідність вимогам за методикою 

За останні 4 роки 

Примітка 

____ р. 

____ р. 

____ р. 

____ р. 

Кількість угод про проведення досліджень, усього  

  

  

  

  

  

  

Проведено досліджень, усього 

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

тестування тварин за еритроцитарними антигенами 

  

  

  

  

  

  

проведення цитогенетичної експертизи 

  

  

  

  

  

  

визначення поліморфних білкових та ферментних систем  

  

  

  

  

  

  

тестування тварин за ДНК-маркерами 

  

  

  

  

  

  

Наявність банку реагентів 

  

  

  

  

  

  

Обладнання і реактиви для проведення тестування тварин за еритроцитарними антигенами 

  

  

  

  

  

  

Обладнання і реактиви для проведення цитогенетичної експертизи 

  

  

  

  

  

  

Обладнання і реактиви для визначення поліморфних білкових та ферментних систем і тестування тварин за ДНК-маркерами 

  

  

  

  

  

  

Прибуток (+), збитки (-) від діяльності підприємства (лабораторії) генетичного контролю, тис. грн. 

  

  

  

  

  

  

Рівень рентабельності діяльності підприємства (лабораторії) генетичного контролю, % 

  

  

  

  

  

  

Використання коштів, виділених на виконання Державної програми селекції у тваринництві, тис. грн. 

  

  

  

  

  

  

розробку планів (програм) селекції 

  

  

  

  

  

  

проведення генетичного контролю походження 

  

  

  

  

  

  

ідентифікацію 

  

  

  

  

  

  

Ветеринарно-санітарний стан підприємства (лабораторії) генетичного контролю (довідка районної служби ветеринарної медицини) 

  

  

  

  

  

  

Керівник ____________ 

"____" ____________ 20__ р. 

М. П. 

  

 

Акт державної атестації (переатестації) підприємства (лабораторії) генетичного контролю

від "____" ____________ 20__ р.

Область ______________________________________________________ 

Район ________________________________________________________ 

Повна назва ___________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

Статус (за наявності) ____________________________________________ 

Належність або підпорядкованість (за наявності) ____________________ 

Форма власності _______________________________________________ 

Ідентифікаційний код ___________________________________________ 

Індекс, поштова адреса підприємства (лабораторії), телефон /факс/
______________________________________________________________ 

Види досліджень _______________________________________________, 
що проводяться на підприємстві (лабораторії) генетичного контролю
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

Комісія у складі: ________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

склала цей акт атестації _________________________________________ 
______________________________________________________________ 
                                                            (назва підприємства) 

Висновок комісії: _______________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

Голова комісії 

_____________________________
      (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

Члени комісії 

_____________________________
     (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

 

Мінімальні вимоги до підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів

Показники 

Вимоги 

Лабораторно-технологічний корпус: 

  

манеж для санобробки, м2 

15 - 20 

операційна, м

40 - 45 

передопераційна, м2 

10 - 15 

стерильний блок з передбоксом для первинної обробки ембріонів, м2 

15 - 20 

приміщення для кріоконсервації та зберігання ембріонів, м2 

10 - 15 

приміщення для зберігання препаратів та реактивів, м2 

10 

приміщення для персоналу 

Наявність скотомісць для донорів, шт. 

40 

Наявність скотомісць для реципієнтів, шт. 

200 - 250 

Співвідношення донорів до реципієнтів при пересадці свіжоодержаних ембріонів у скотарстві, голів 

1 : 5 

Вилучення ембріонів після осіменіння, днів  

7 - 8 

Якість використаних ембріонів для:  

  

пересадки, бали 

5, 4, 3 

кріоконсервації, бали 

5, 4 

 

Кількісні та якісні показники виробничо-господарської діяльності підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів

Вид тварин ______________ порода ____________________

Показники 

За останні 4 роки 

Примітка 

____ р. 

____ р. 

____ р. 

____ р. 

Середньорічне поголів'я донорів, усього голів 

  

  

  

  

  

Середньорічне поголів'я донорів в інших організаціях, усього (за угодами) голів 

  

  

  

  

  

Наявність кріоконсервованих ембріонів на початок року, штук 

  

  

  

  

  

Одержано ембріонів для використання, штук 

  

  

  

  

  

без заморожування 

  

  

  

  

  

в кріоконсервованому вигляді 

  

  

  

  

  

Реалізація ембріонів, штук 

  

  

  

  

  

Проведено ембріотрансплантацій 

  

  

  

  

  

Приживлення ембріонів, % 

  

  

  

  

  

Закупівля маточного поголів'я, голів 

  

  

  

  

  

Закупівля генетичного матеріалу: 

  

  

  

  

  

сперми, доз 

  

  

  

  

  

ембріонів, штук 

 

 

 

 

 

Прибуток (+), збитки (-) від трансплантації ембріонів, тис. грн. 

  

  

  

  

  

У тому числі від реалізації генетичного матеріалу, тис. грн. 

  

  

  

  

  

Рівень рентабельності, % 

  

  

  

  

  

Використання коштів, виділених на виконання Державної програми селекції у тваринництві, усього тис. грн.  

  

  

  

  

  

у тому числі на:
придбання племінних (генетичних) ресурсів та розширення власної племінної бази 

  

  

  

  

  

часткове здешевлення реалізованих племінних (генетичних) ресурсів 

  

  

  

  

  

розробку планів (програм) селекції 

  

  

  

  

  

проведення генетичного контролю походження 

  

  

  

  

  

ідентифікацію 

  

  

  

  

  

Ветеринарно-санітарний стан підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів (довідка районної служби ветеринарної медицини) 

  

  

  

  

  

Керівник ____________ 

"____" ____________ 20__ р. 

М. П. 

  

 

Акт державної атестації (переатестації) підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів

від "____" ____________ 20__ р.

Область ______________________________________________________ 

Район ________________________________________________________ 

Повна назва ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________

Статус (за наявності) ____________________________________________

Належність або підпорядкованість (за наявності) ____________________ 

Форма власності _______________________________________________ 

Ідентифікаційний код __________________________________________ 

Індекс, поштова адреса підприємства (лабораторії), телефон /факс/
______________________________________________________________ 

Комісія у складі: _______________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

склала цей акт атестації _________________________________________ 
______________________________________________________________ 
                                          (назва підприємства (лабораторії)) 

_______________, що займається трансплантацією __________________ 
                                                                                                                                (вид тварин) 
______________________________________________________________ 

Висновок комісії: _______________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

Голова комісії 

_____________________________
      (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

Члени комісії 

_____________________________
     (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

 

Показники діяльності підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції

Показники 

Відповідність вимогам 

Наявність обладнання для проведення оцінки якості тваринницької продукції  

 

молока за:  

 

щільністю, кислотністю, чистотою  

 

сухою речовиною 

 

вмістом білка, жиру, соматичних клітин  

 

бактеріальною забрудненістю за редуктазною пробою 

 

класом за сичужно-бродильною пробою 

 

інгибіруючими речовинами 

 

вмістом мінеральних речовин та важких металів 

 

м'яса за: 

 

загальною вологою 

 

вмістом білка, жиру, золи 

 

кислотністю 

 

вологоутримуючою здатністю 

 

жирнокислотним складом жирової тканини 

 

вмістом мінеральних речовин та важких металів 

 

вовни за: 

 

тонкістю, довжиною, густотою 

 

кількістю жиру та поту 

 

виходом митої вовни 

 

 

Кількісні та якісні показники виробничо-господарської діяльності підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції

Види послуг, що надає підприємство (лабораторія) ________________

___________________________________________________

Показники 

Мінімальні 
вимоги 

За останні 4 роки 

Примітка 

____ р. 

____ р. 

____ р. 

____ р. 

Кількість угод про проведення досліджень, усього  

  

  

  

  

  

  

Проведено досліджень з оцінки якості тваринницької продукції  

  

  

  

  

  

  

Наявність обладнання для проведення оцінки якості продукції 

  

  

  

  

  

  

молока 

  

  

  

  

  

  

м'яса 

  

  

  

  

  

  

вовни 

  

  

  

  

  

  

Прибуток (+), збитки (-) від діяльності підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції, тис. грн. 

  

  

  

  

  

  

Рівень рентабельності діяльності підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції, % 

  

  

  

  

  

  

Ветеринарно-санітарний стан підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції (довідка районної служби ветеринарної медицини) 

  

  

  

  

  

  

Керівник ____________ 

"____" ____________ 20__ р. 

М. П. 

  

 

Акт державної атестації (переатестації) підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції

від "____" ____________ 20__ р.

Область ______________________________________________________ 

Район _______________________________________________________ 

Повна назва ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________

Статус (за наявності) ___________________________________________ 

Належність або підпорядкованість (за наявності) ____________________ 

Форма власності _______________________________________________ 

Ідентифікаційний код __________________________________________ 

Індекс, поштова адреса підприємства (лабораторії), телефон /факс/
______________________________________________________________ 

Комісія у складі: ________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

склала цей акт атестації _________________________________________ 
______________________________________________________________
                                                  (назва підприємства (лабораторії)) 

_____________, що займається оцінкою якості ______________________

______________________________________________________________
                                                        (вид тваринницької продукції) 
______________________________________________________________

Висновок комісії: _______________________________________________
_______________________________________________________________

Голова комісії 

_____________________________
      (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

Члени комісії 

_____________________________
     (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

____________

Опрос