Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Относительно организации проведения обязательных профилактических медицинских осмотров работников отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых связана с обслуживанием населения и может привести к распространению инфекционных болезней

Министерство здравоохранения
Приказ, Правила от 23.07.2002 № 280
редакция действует с 05.09.2014

Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб

Наказ Міністерства охорони здоров'я України
від 23 липня 2002 року N 280

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 серпня 2002 р. за N 639/6927

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства охорони здоров'я України
 від 21 лютого 2013 року N 150
,
 від 15 травня 2014 року N 327
,
 від 28 липня 2014 року N 527

На виконання ст. 21 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 N 559 "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок" та з метою впорядкування проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів і попередження розповсюдження інфекційних захворювань серед населення України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Правила проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб (додаються);

Перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення (додається);

Перелік протипоказань для роботи за професіями, визначеними в Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам (додається);

Форму первинної облікової документації N 1-ОМК "Особиста медична книжка" та Інструкцію щодо її заповнення (додаються);

(пункт 1 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 21.02.2013 р. N 150)

Форму первинної облікової документації N 140-4/о "Журнал комісії медичного огляду осіб з визначенням спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров'я" та Інструкцію щодо її заповнення (додаються).

(пункт 1 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 21.02.2013 р. N 150)

Абзац сьомий пункту 1 виключено

(пункт 1 доповнено абзацом сьомим згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 21.02.2013 р. N 150
,
 абзац сьомий пункту 1 виключено згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 28.07.2014 р. N 527)

2. Головному управлінню організації медичної допомоги населенню (М. П. Жданова), Головному санітарно-епідеміологічному управлінню (С. П. Бережнов):

Довести наказ до відома міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації, головному лікарю Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України, головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, на водному, залізничному, повітряному транспорті, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету в справах охорони державного кордону України, Служби безпеки України, Державного департаменту з питань виконання покарань, лікувально-оздоровчого об'єднання при Кабінеті Міністрів України, головним лікарям об'єктів, що мають особливий режим роботи.

3. Уважати такими, що не застосовуються на території України, пункти 13.1 - 13.14 та примітки до пункту 13 додатка 2 до наказу Міністерства охорони здоров'я СРСР від 29.09.89 N 555.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Державного секретаря, Головного державного санітарного лікаря України Бобильову О. О.

 

В. о. Міністра 

Ю. В. Поляченко 

 

Правила проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб

1. Ці Правила визначають механізм проведення обов'язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, та видачі їм особистих медичних книжок.

2. Метою проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів є запобігання розповсюдженню інфекційних та небезпечних захворювань, динамічне спостереження за станом здоров'я працюючого населення.

3. Попередньому (при прийнятті на роботу), періодичному профілактичному медичним оглядам підлягають працівники професій, визначених Переліком професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року N 559.

4. Позачерговому медичному огляду підлягають працівники, стан здоров'я яких викликає занепокоєння і може негативно вплинути на оточуючих, у таких випадках:

за бажанням працівника у разі погіршення стану здоров'я (якщо це загрожує безпеці громадян, працівник повинен вжити відповідних заходів для попередження розповсюдження захворювання);

у разі виявлення інфекційних захворювань та/або бактеріоносійства;

у разі погіршення епідемічної ситуації.

5. Медичні огляди проводяться закладами охорони здоров'я, які мають ліцензію на медичну практику та акредитаційний сертифікат. Перелік закладів охорони здоров'я, які за заявницьким принципом мають право проводити обов'язкові профілактичні медичні огляди, затверджується відповідно наказом Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

6. Обов'язковий профілактичний медичний огляд включає в себе: загальне обстеження лікарями-спеціалістами (лікар-терапевт, лікар-дерматовенеролог, лікар-отоларинголог, лікар-стоматолог та інші спеціалісти (за потреби), лабораторне і функціональне обстеження згідно з Переліком необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року N 280, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2002 року за N 639/6927.

В окремих випадках для уточнення діагнозу особі призначають індивідуальні додаткові обстеження.

7. Для проведення медичного огляду особа подає документ, що посвідчує особу, та фотокартку розміром 3 х 4 см.

8. У разі виявлення інфекційних та/або небезпечних захворювань, встановлених у Переліку протипоказань для роботи за професіями, визначеними у Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року N 280, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за N 639/6927, заклад охорони здоров'я повинен протягом 24 годин поінформувати територіальний орган Державної санітарно-епідеміологічної служби України відповідної адміністративно-територіальної одиниці за місцем проживання (або за місцем роботи) працівника та направити його на лікування.

9. Після проведеного лікування особа повинна подати до закладу охорони здоров'я, який проводив медичний огляд, та до відповідного територіального органу Державної санітарно-епідеміологічної служби України форму первинної облікової документації N 027/о "Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого", затверджену наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974.

10. Після закінчення лікування у разі відсутності протипоказань для зайняття відповідним видом діяльності заклад охорони здоров'я видає працівнику форму N 1-ОМК "Особиста медична книжка" (далі - форма N 1-ОМК), затверджену наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 лютого 2013 року N 150.

11. Дублікат форми N 1-ОМК видається упродовж строку її дії за зверненням працівника без проведення додаткового медичного огляду.

12. У разі незгоди працівника з результатами медичного огляду він може оскаржити рішення в судовому порядку.

 

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги

М. Хобзей

(Правила у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 21.02.2013 р. N 150)

Опрос