Идет загрузка документа (62 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка осуществления надзора за соблюдением требований законодательства при назначении (перерасчете) и выплате пенсий органами Пенсионного фонда Украины

Минтруда, Пенсионный фонд
Порядок, Приказ от 04.07.2002 № 308/54
Утратил силу

Про затвердження Порядку здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України,
Пенсійного фонду України
від 4 липня 2002 року N 308/54

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 липня 2002 р. за N 601/6889

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства праці та соціальної політики України,
 Пенсійного фонду України
 від 4 лютого 2004 року N 25/8

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України,
 Пенсійного фонду України
 від 10 січня 2007 року N 5/1)

(У назві та тексті наказу слово "контролю" замінено словом "нагляду" та слово "призначення" замінено словами "призначення (перерахунку)" згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Пенсійного фонду України від 4 лютого 2004 року N 25/8)

Відповідно до статті 103 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 30.08.2000 N 1035 (із змінами), Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 01.03.2001 N 121 (із змінами), НАКАЗУЄМО:

(преамбула в редакції наказу Міністерства праці та соціальної
 політики України, Пенсійного фонду України від 04.02.2004 р. N 25/8)

1. Затвердити Порядок здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України (додається).

2. Міністерству праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних держадміністрацій, Головному управлінню соціального захисту населення Київської міської держадміністрації та Управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держадміністрації керуватися зазначеним Порядком у роботі та довести його вимоги до відома місцевих органів праці та соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Міністерства праці та соціальної політики України О. Гарячу.

4. Управлінню пенсійного забезпечення Міністерства праці та соціальної політики України зареєструвати цей наказ у Міністерстві юстиції України.

 

Міністр праці та соціальної
політики України
 

 
І. Сахань
 

Голова правління
Пенсійного фонду України 

 
Б. Зайчук
 

 

ПОРЯДОК
здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України

(У назві та тексті Порядку та додатках до Порядку слово "контроль" в усіх відмінках замінено словом "нагляд" у відповідному відмінку, слово "призначення" в усіх відмінках замінено словами "призначення (перерахунку)" у відповідному відмінку згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Пенсійного фонду України від 4 лютого 2004 року N 25/8)

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм організації та здійснення нагляду структурними підрозділами органів праці та соціального захисту населення, на які покладені функції здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) і виплати пенсій органами Пенсійного фонду України (далі - нагляд).

1.2. У своїй діяльності підрозділи органів праці та соціального захисту населення, на які покладені функції здійснення нагляду, керуються Конституцією України, міжнародними угодами (договорами), законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами з питань пенсійного забезпечення, а також цим Порядком.

1.3. Нагляд здійснюється за напрямками:

а) правильність та своєчасність призначення (перерахунку) пенсій;

б) правильність та своєчасність нарахування, виплати та припинення виплати пенсій.

в) підпункт "в" пункту 1.3 розділу 1 виключено 

(згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України,
 Пенсійного фонду України від 04.02.2004 р. N 25/8)

2. Здійснення нагляду

2.1. Нагляд за правильністю застосування законодавства при призначенні (перерахунку) пенсій

2.1.1. Нагляд за правильністю застосування законодавства при призначенні (перерахунку) пенсій здійснюється шляхом перевірок матеріалів пенсійних справ, щодо яких органами Пенсійного фонду України прийнято рішення про призначення (перерахунок) або відмову в призначенні (перерахунку) пенсій та відстрочку часу призначення пенсії.

(підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства праці та соціальної політики України,
 Пенсійного фонду України від 04.02.2004 р. N 25/8)

2.1.2. У ході здійснення нагляду перевіряється відповідність прийнятого рішення про призначення (перерахунок), відмову у призначенні (перерахунку) пенсії та відстрочку часу призначення пенсії законодавчим та нормативно-правовим актам, дотримання установленого законодавством порядку оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій.

(підпункт 2.1.2 пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства праці та соціальної політики України,
 Пенсійного фонду України від 04.02.2004 р. N 25/8)

2.2. Нагляд за правильністю та своєчасністю нарахування, виплати та припинення виплати пенсій 

У ході здійснення нагляду за правильністю та своєчасністю нарахування, виплати та припинення виплати пенсії провадяться:

а) перевірка правильності нарахування та складання документів для виплати пенсій підприємства, установи, організації, що здійснюють виплату і доставку пенсій;

(підпункт "а" пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства праці та соціальної політики України,
 Пенсійного фонду України від 04.02.2004 р. N 25/8)

б) перевірка виплати пенсій за разовими дорученнями при зміні місця проживання, виїзді на постійне місце проживання за кордон та в інших випадках;

в) перевірка правильності виплати пенсій особам, які перебувають на повному державному утриманні;

(підпункт "в" пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства праці та соціальної політики України,
 Пенсійного фонду України від 04.02.2004 р. N 25/8)

г) перевірка правильності проведення відрахувань з пенсій та утримання надміру виплачених сум пенсій;

(підпункт "г" пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства праці та соціальної політики України,
 Пенсійного фонду України від 04.02.2004 р. N 25/8)

ґ) перевірка правильності виплати допомоги на поховання та виплати недоотриманої пенсії у зв'язку зі смертю пенсіонера.

(підпункт "ґ" пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства праці та соціальної політики України,
 Пенсійного фонду України від 04.02.2004 р. N 25/8)

3. Організація роботи з нагляду

3.1. Перевірки правильності призначення (перерахунку), відмови в призначенні і виплати пенсій органами Пенсійного фонду здійснюються відповідно до графіків, погоджених з органами Пенсійного фонду. Терміни перевірок не повинні перевищувати десяти робочих днів на місяць, а в разі потреби для окремих пенсійних справ цей термін може бути продовжений за погодженням сторін на строк не більше п'яти днів. Перевірці підлягають матеріали пенсійних справ, за якими було призначено пенсію та здійснено виплату пенсії в місяцях, що передують місяцю, в якому здійснюються перевірки. При проведенні перевірок ведеться журнал реєстрації справ, які перевіряються (додаток 1).

(пункт 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства праці та соціальної політики України,
 Пенсійного фонду України від 04.02.2004 р. N 25/8)

3.2. Право на проведення перевірок мають спеціалісти органів праці та соціального захисту населення, до функціональних обов'язків яких входить здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду. При здійсненні нагляду спеціалісти повинні мати документ, який засвідчує їх особу, та направлення на перевірку, підписане керівником відповідного органу праці та соціального захисту населення.

(пункт 3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства праці та соціальної політики України,
 Пенсійного фонду України від 04.02.2004 р. N 25/8)

3.3. Працівники органів Пенсійного фонду України зобов'язані надавати спеціалістам, які здійснюють нагляд, усі документи, необхідні для здійснення ними своїх функцій.

(пункт 3.3 розділу 3 в редакції наказу
  Міністерства праці та соціальної політики України,
 Пенсійного фонду України від 04.02.2004 р. N 25/8)

3.4. Спеціалісти органів праці та соціального захисту населення, які здійснюють нагляд, несуть персональну відповідальність за збереження отриманих для виконання своїх функцій документів та зобов'язані використовувати отриману інформацію виключно в межах виконання своїх службових обов'язків.

3.5. Органами праці та соціального захисту населення протягом двох днів після закінчення перевірки оформляється акт у двох примірниках про результати проведення перевірки щодо здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду (додаток 2), один з яких подається керівнику органу Пенсійного фонду, де здійснювалася перевірка.

3.6. До акта не включаються порушення, які виявлені органами Пенсійного фонду до початку проведення перевірки.

У разі наявності заперечень щодо акта перевірки керівник органу Пенсійного фонду, де здійснювалась перевірка, підписує акт із зауваженнями, які додаються до акта в письмовій формі.

Керівник органу праці та соціального захисту населення розглядає подані зауваження та в місячний термін повідомляє орган Пенсійного фонду, де здійснювалась перевірка, про результати розгляду.

Порушення, до яких надані обґрунтовані зауваження, не включаються у звіт про результати проведення перевірок.

(розділ 3 доповнено новим пунктом 3.6 згідно з наказом Міністерства праці та
 соціальної політики України, Пенсійного фонду України від 04.02.2004 р. N 25/8,
у зв'язку з цим пункти 3.6, 3.7, 3.8 уважати відповідно пунктами 3.7, 3.8, 3.9)

3.7. Органи праці та соціального захисту населення щокварталу складають звіт про результати проведення перевірок (додаток 3, додаток 4), який затверджується начальником органу праці та соціального захисту населення. Одночасно проводиться аналіз ужитих органами Пенсійного фонду заходів щодо усунення виявлених порушень.

(пункт 3.7 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства праці та соціальної політики України,
 Пенсійного фонду України від 04.02.2004 р. N 25/8)

3.8. Звіти про результати проведення перевірок районні та районні у містах управління праці та соціального захисту населення направляють головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних держадміністрацій, Головному управлінню соціального захисту населення Київської міської держадміністрації й управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держадміністрації, Міністерству праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим за відповідний квартал до 10 травня, 10 серпня, 10 листопада, 10 лютого, які, відповідно, до 15 травня, 15 серпня, 15 листопада, 15 лютого направляють Міністерству праці та соціальної політики узагальнену інформацію, а її копію - до головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

(пункт 3.8 розділу 3 в редакції наказу
  Міністерства праці та соціальної політики України,
 Пенсійного фонду України від 04.02.2004 р. N 25/8)

3.9. Узагальнені результати за матеріалами перевірок протягом місяця з дня одержання інформації від головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних держадміністрацій, Головного управління соціального захисту населення Київської міської держадміністрації й управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держадміністрації, Міністерства праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим направляються Міністерством праці та соціальної політики України Пенсійному фонду України для вжиття відповідних заходів і головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних держадміністрацій, Головному управлінню соціального захисту населення Київської міської держадміністрації, управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держадміністрації, Міністерству праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим для врахування в роботі.

(пункт 3.9 розділу 3 в редакції наказу
  Міністерства праці та соціальної політики України,
 Пенсійного фонду України від 04.02.2004 р. N 25/8)

3.10. Для проведення нагляду органи Пенсійного фонду повинні забезпечити спеціалістам, які здійснюють нагляд, необхідні умови для здійснення ними своїх функцій.

(розділ 3 доповнено пунктом 3.10 згідно з наказом Міністерства праці та
 соціальної політики України, Пенсійного фонду України від 04.02.2004 р. N 25/8)

 

Заступник начальника
Управління пенсійного забезпечення
 

 
Н. Марченко
 

 

Журнал реєстрації справ, які перевіряються

N
з/п 

Прізвище, ім'я та по батькові пенсіонера 

Номер справи або особового рахунку одержувача пенсії 

Дата передачі справи або особового рахунку на перевірку 

Підпис спеціаліста, який прийняв справу або особовий рахунок на перевірку 

Дата повернення пенсійної справи або особового рахунку з перевірки 

Прізвище та підпис спеціаліста відділу, якому повернуто справу або особистий рахунок 

  

  

  

  

  

  

  

 

Заступник начальника
Управління пенсійного забезпечення
 

 
Н. Марченко
 

 

АКТ N ____
перевірки правильності призначення (перерахунку) та виплати пенсій

_____________________________________________________
(назва управління Пенсійного фонду)

Мною (нами) ____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
з ____________________________ до ________________________________

проведена перевірка правильності призначення (перерахунку) пенсій.

Перевірено __________________ пенсійних справ (особових рахунків), призначених за період з _____________ до _______________

Перевіркою встановлено: __________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Виявлено порушень за ____ пенсійними справами (особовими рахунками).

N з/п 

N пенсійної справи або особового рахунку 

Прізвище, ім'я по батькові пенсіонера 

Вид пенсії 

Результати перевірки (із зазначенням суті порушень) 

Загальна сума коштів 

Сума попередженої 

надміру виплачених пенсіонерові 

недоплачених пенсіонерові 

переплати пенсії 

недоплати пенсії 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Висновки, пропозиції та рекомендації
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Перевірник(и) 

__________________
(підпис) 

 
(прізвище) 

Начальник управління ПФ у районі (місті)
____________________________________
                                       (підпис) 

 
 
(прізвище) 

Начальник пенсійного відділу управління
ПФ  у районі (місті)
____________________________________
                                       (підпис) 

 
 
 
(прізвище) 

 

Заступник начальника
Управління пенсійного забезпечення
 

 
Н. Марченко
 

 

Дані
про перевірки органами праці та соціального захисту населення правильності призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України

N з/п 

Найменування підвідомчого управління 

Кількість пенсійних справ 

У результаті перевірок установлено 

Призначено пенсій за звітний період 

Перевірено пенсій за звітний період 

У яких дані про заробіток подані із системи персоніфікованого обліку відомостей 

Кількість пенсійних справ, у яких установлені порушення 

У тому числі 

усього 

у %

усього 

у % 

переплата 

недоплата 

усього 

у % 

кількість 

сума, грн. 

кількість 

сума, грн. 

при призначенні (перерахунку) пенсій 

при виплаті пенсій 

при призначенні (перерахунку) пенсій 

при виплаті пенсій 

при призначенні (перерахунку) пенсій 

при виплаті пенсій 

при призначенні (перерахунку) пенсій 

при виплаті пенсій 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Заступник начальника
Управління пенсійного забезпечення
 

 
Н. Марченко
 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства праці та соціальної політики України,
 Пенсійного фонду України від 04.02.2004 р. N 25/8)

 

Дані
про перевірки органами праці та соціального захисту населення правильності призначення (перерахунку) та виплати пенсій згідно з чинним законодавством України органами Пенсійного фонду України

N з/п 

Назва регіону 

У результаті перевірок установлено порушення законів України (кількість) 

"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

"Про пенсійне забезпечення військовослужбовців" 

"Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" 

"Про державну службу" 

"Про прокуратуру" 

"Про наукову і науково-технічну діяльність" 

Інших законів 

при виплаті 

при призначенні (перерахунку) 

при виплаті 

при призначенні (перерахунку) 

при виплаті 

при призначенні (перерахунку) 

при виплаті 

при призначенні (перерахунку) 

при виплаті 

при призначенні (перерахунку) 

при виплаті 

при призначенні (перерахунку) 

при виплаті 

при призначенні (перерахунку) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Заступник начальника
Управління пенсійного забезпечення
 

 
Н. Марченко
 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства праці та соціальної політики України,
 Пенсійного фонду України від 04.02.2004 р. N 25/8)

Опрос