Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о составе и размере расходов, возмещаемых за счет активов института совместного инвестирования

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 02.07.2002 № 196
Утратил силу

Про затвердження Положення про склад і розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 2 липня 2002 року N 196

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 липня 2002 р. за N 600/6888

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 7 листопада 2006 року N 1249
,
 від 30 грудня 2009 року N 1635

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 13 серпня 2013 року N 1468)

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", пункту 8 розділу XI Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про склад і розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування (додається).

2. Управлінню інвестиційної діяльності (А. Рибальченко) забезпечити державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України.

3. Управлінню організаційного забезпечення Комісії (Н. Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до чинного законодавства.

4. Рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії - заступника Голови С. Бірюка.

 

Голова Комісії 

О. Мозговий 

 

 

Положення
про склад і розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування

Це Положення, розроблене відповідно до Законів України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про господарські товариства", установлює вимоги щодо складу і розміру витрат, які відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування (далі - ІСІ).

(преамбула із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.11.2006 р. N 1249)

1. Склад витрат, які підлягають відшкодуванню за рахунок активів ІСІ

1.1. За рахунок активів ІСІ сплачуються:

винагорода компанії з управління активами ІСІ;

винагорода зберігачу ІСІ;

винагорода реєстратору ІСІ;

винагорода аудитору ІСІ;

винагорода оцінювачу майна ІСІ;

винагорода торговцю цінними паперами;

(абзац сьомий підпункту 1.1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.11.2006 р. N 1249)

операційні витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ, у тому числі:

реєстраційні послуги;

(абзац дев'ятий підпункту 1.1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.11.2006 р. N 1249)

виготовлення бланків цінних паперів ІСІ;

розрахунково-касове обслуговування ІСІ банком;

нотаріальні послуги;

послуги депозитарію;

оплата вартості публікації обов'язкової інформації щодо діяльності ІСІ;

інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо діяльності емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається розміщувати активи ІСІ; оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);

орендна плата;

фонд оплати праці членам наглядової ради ІСІ;

(абзац сімнадцятий підпункту 1.1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30.12.2009 р. N 1635)

рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів ІСІ;

витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників (акціонерів) ІСІ та обігу цінних паперів ІСІ, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для викупу цінних паперів ІСІ (з урахуванням обмежень, установлених чинним законодавством України для відкритих та інтервальних ІСІ);

(абзац дев'ятнадцятий підпункту 1.1 пункту 1 із змінами, внесеними
 згідно з
рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.11.2006 р. N 1249
,
 від 30.12.2009 р. N 1635)

витрати на сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для венчурного ІСІ;

(підпункт 1.1 пункту 1 доповнено новим абзацом двадцятим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30.12.2009 р. N 1635,
у зв'язку з цим абзац двадцятий вважати абзацом двадцять першим)

витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів недиверсифікованих ІСІ.

(підпункт 1.1 пункту 1 доповнено абзацом двадцять першим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.11.2006 р. N 1249)

1.2. За рахунок активів ІСІ відшкодовуються також суми, що були сплачені компанією з управління активами (для відкритих та інтервальних ІСІ) за рахунок власних коштів як ціна викупу цінних паперів ІСІ при недостатності коштів, що становлять активи ІСІ.

(підпункт 1.2 пункту 1 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 07.11.2006 р. N 1249)

1.3. Інші витрати, не передбачені пунктом 1.1 цього Положення, а також витрати, що перевищують розмір, установлений пунктом 2.10 цього Положення, здійснюються компанією з управління активами за власний рахунок.

(підпункт 1.3 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.11.2006 р. N 1249
,
 від 30.12.2009 р. N 1635)

2. Розміри витрат, які відшкодовуються за рахунок активів ІСІ

2.1. Розмір винагороди компанії з управління активами визначається регламентом пайового інвестиційного фонду або договором про управління активами між компанією з управління активами та корпоративним інвестиційним фондом.

(підпункт 2.1 пункту 2 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 07.11.2006 р. N 1249)

2.2. Винагорода компанії з управління активами сплачується грошовими коштами.

(підпункт 2.2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.11.2006 р. N 1249)

2.3. Винагорода компанії з управління активами встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ (крім випадків управління активами венчурних фондів).

(підпункт 2.3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.11.2006 р. N 1249)

2.4. Винагорода компанії з управління активами (крім визначеної в підпункті 2.7 цього Положення та винагороди від приросту вартості чистих активів венчурних ІСІ) нараховується щомісячно.

(підпункт 2.4 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.11.2006 р. N 1249
,
 від 30.12.2009 р. N 1635)

2.5. Максимальний розмір винагороди компанії з управління активами (крім винагороди за управління активами венчурного фонду) без урахування премії не може перевищувати 5 відсотків середньої вартості чистих активів ІСІ, який перебуває в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку, установленому нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та цим Положенням.

(підпункт 2.5 пункту 2 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 07.11.2006 р. N 1249
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 30.12.2009 р. N 1635)

2.6. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди компанії з управління активами здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів ІСІ за станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди компанії з управління активами за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненому за даними щомісячних розрахунків чистих активів ІСІ.

(підпункт 2.6 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.11.2006 р. N 1249
,
 від 30.12.2009 р. N 1635)

2.7. За рішенням наглядової ради ІСІ відповідно до регламенту ІСІ та договору про управління активами між компанією з управління активами та корпоративним інвестиційним фондом, крім винагороди, може виплачуватись премія (крім відкритих ІСІ). Розмір премії не може перевищувати 15 відсотків розміру прибутку, отриманого ІСІ за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації на відповідний фінансовий рік.

(абзац перший підпункту 2.7 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30.12.2009 р. N 1635)

Запланований прибуток установлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, установленої Національним банком України.

(підпункт 2.7 пункту 2 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 07.11.2006 р. N 1249)

2.8. Винагорода компанії з управління активами венчурного фонду встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ та (або) приросту вартості чистих активів ІСІ.

(підпункт 2.8 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30.12.2009 р. N 1635)

2.9. Розмір винагороди компанії з управління активами венчурного фонду, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ не може перевищувати 10 відсотків середньорічної вартості чистих активів ІСІ протягом фінансового року, визначеної відповідно до нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Розмір винагороди компанії з управління активами венчурного фонду, розрахованої у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, не може перевищувати 15 відсотків цього приросту за результатами діяльності за звітний рік.

(підпункт 2.9 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.11.2006 р. N 1249
,
 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 30.12.2009 р. N 1635)

2.10. Підпункт 2.10 пункту 2 виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 30.12.2009 р. N 1635)

2.11. Підпункт 2.11 пункту 2 виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 30.12.2009 р. N 1635,
у зв'язку з цим підпункт 2.12 вважати підпунктом 2.10)

2.12. Пункт 2.12 вилучено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 07.11.2006 р. N 1249,
 у зв'язку з цим пункт 2.13 вважати пунктом 2.12)

2.10. Визначені в пункті 1.1 цього Положення витрати (крім винагороди та премії компанії з управління активами, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів ІСІ протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Комісії.

(підпункт 2.10 пункту 2 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 07.11.2006 р. N 1249)

 

Заступник начальника управління
інвестиційної діяльності

 
Є. Іванов
 

Опрос