Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о зоне таможенного контроля

Гостаможком
Положение, Приказ от 06.05.1995 № 198
Утратил силу

Про затвердження Положення про зону митного контролю 

Наказ Державного митного комітету України
від 6 травня 1995 року N 198 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 травня 1995 р. за N 152/688

Наказ скасовано
(згідно з наказом Державної митної служби України
 від 10 лютого 2004 року N 90)

На виконання статті 23 Митного кодексу України та з метою чіткої організації митного контролю в пунктах пропуску через митний кордон, а також на територіях та в приміщеннях підприємств, що зберігають товари та інші предмети під митним контролем, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про зону митного контролю (додається).

2. Начальникам митниць в кожному пункті пропуску на митному кордоні по узгодженню з підрозділами Прикордонних військ, в інших місцях - самостійно визначити зони митного контролю, порядок пропуску до них осіб, а також підтримання в них відповідного режиму.

3. Положення про зону митного контролю вивчити з особовим складом митниць та передати на ознайомлення представникам Прикордонних військ, СБ, МВС, Національної гвардії, санітарних, ветеринарних, фітосанітарних, карантинних, екологічних служб.

4. Управлінню організації митного контролю (Соловков Ю. П.):

4.1. Зареєструвати даний наказ в Міністерстві юстиції України;

4.2. Передати електронну копію Положення про зону митного контролю в Інформаційно-обчислювальний центр Держмиткому.

5. Інформаційно-обчислювальному центру Держмиткому (Сидоренко В. Ф.) забезпечити передачу електронної копії Положення про зону митного контролю засобами електронної пошти до Верховної Ради України для подальшого введення у інформаційно-пошукову систему "Закон".

6. Управлінню справами (Ящук В. І.) забезпечити тиражування та розсилання наказу до митних установ України.

7. Прес-центру Держмиткому забезпечити публікацію Положення про зону митного контролю в засобах масової інформації.

8. Скасувати наказ Держмиткому від 21.10.94 р. N 320 "Про Положення про зону митного контролю, як такий, що не набрав чинності". 

 

 

Голова Комітету

Ю. Ф. Кравченко

ПОГОДЖЕНО:  

 

Голова Державного комітету
у справах охорони державного
кордону України 

 
 
В. І. Банних 

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного митного комітету України
від 6 травня 1995 р. N 198

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 травня 1995 р. за N 152/688

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОНУ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

1. ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ ПОЛОЖЕННЯ

Цим Положенням згідно із законами України "Про митну справу в Україні", "Про державний кордон України", "Про Прикордонні війська України", Митним кодексом України та іншими законодавчими актами визначається порядок створення зон митного контролю, межі таких зон, режим переміщення товарів та інших предметів на територію таких зон або за межі цих територій, режим доступу осіб в такі зони, а також права і обов'язки службових осіб митних органів по створенню і забезпеченню режиму в зонах митного контролю.

У цьому Положенні розуміється:

1.1. Під "пунктом пропуску через державний кордон України" - ділянка місцевості або частина території прикордонної залізничної, автомобільної станції, морського, річкового порту, аеропорту (аеродрому) із комплексом будівель, споруд та інженерно-технічних засобів, де здійснюється прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

1.2. Під "зоною митного контролю" - частина пункту пропуску на митному кордоні України або в інших місцях територія, в межах якої митниця здійснює митний контроль.

1.3. Під "режимом зони митного контролю" - порядок доступу та перебування в таких зонах, включаючи службових осіб, які безпосередньо забезпечують процес митного контролю та громадян, які проходять митний контроль або уповноважені пред'явити такому контролю товари та інші предмети, а також порядок переміщення товарів та інших предметів за межі зони митного контролю.

2. ВСТАНОВЛЕННЯ ЗОН МИТНОГО КОНТРОЛЮ

2.1. Зони митного контролю створюються з метою запобігання спробам з боку юридичних та фізичних осіб переміщення через митний кордон товарів та інших предметів з порушенням законодавства України.

2.2. У пунктах пропуску через державний кордон України митниці за погодженням з Прикордонними військами України встановлюють зони митного контролю.

Межі зони митного контролю встановлюються відповідними положеннями для кожного пункту пропуску в місцях митного контролю пасажирів, транспортних засобів, вантажів та інших предметів:

- в автомобільних пунктах пропуску - на смугах руху легкового та вантажного автотранспорту, в залах митного огляду та інших приміщеннях митних органів;

- в залізничних пунктах пропуску:

а) пасажирських - в залах митного огляду, на перонах та в пасажирських поїздах закордонного слідування під час здійснення митного контролю;

б) вантажних - на оглядових майданчиках, контейнерних терміналах та інших місцях, які визначені на території залізничних станцій для оформлення вантажів;

- в авіаційних пунктах пропуску - в залах митного огляду, на стоянках і в літаках із початком митного оформлення до відправлення, та в інших місцях, передбачених в аеропортах для оформлення вантажів і багажу;

- в морських та річкових пунктах пропуску - в залах митного огляду, на суднах під час їх контролю, на контейнерних терміналах та в інших місцях, які визначені в портах для оформлення вантажів і пасажирів.

В зонах митного контролю розміщуються тільки споруди та об'єкти прикордонних і митних органів, які необхідні для технологічного процесу. Об'єкти інших державних контрольних органів розміщуються за межами зон митного контролю.

2.3. У пунктах на митному кордоні України, що є межами спеціальних митних зон, митниця самостійно визначає території зон митного контролю.

2.4. На територіях та в приміщеннях підприємств, що зберігають товари та інші предмети під митним контролем, митниця визначає території зон митного контролю за умови виконання підприємством вимог, що забезпечують здійснення митного контролю в повному обсязі.

2.5. При здійсненні контролю на об'єктах можуть встановлюватися тимчасові зони митного контролю. Такі зони встановлюються на термін, необхідний для проведення митного контролю у повному обсязі. Режим тимчасових зон митного контролю доводиться до осіб, які безпосередньо присутні під час проведення контролю.

2.6. При організації спільного митного контролю з митними органами сусідніх країн, зони митного контролю можуть бути розташовані в пунктах пропуску на території суміжних держав відповідно до укладених Угод.

3. РЕЖИМ ЗОН МИТНОГО КОНТРОЛЮ

3.1. Режим в зонах митного контролю встановлюється з метою заборони доступу осіб не причетних до здійснення прикордонно-митного контролю, створення умов для роботи та захисту особового складу та майна митних органів.

Режимні правила у зонах митного контролю розробляються митницями України і є обов'язковими для виконання співробітниками державних прикордонних контрольних органів та осіб, що прямують через кордон.

3.2. Доступ у зони митного контролю дозволяється тільки службовим особам, які безпосередньо беруть участь у технології контролю, а також співробітникам спеціальних підрозділів органів МВС та СБ України за письмовим розпорядженням керівників цих підрозділів при здійсненні заходів по боротьбі зі злочинністю.

Громадяни, що перетинають митний кордон України, представники організацій, підприємств та установ, що отримують чи відправляють товари та інші предмети, допускаються до зон митного контролю на підставі дійсних для виїзду (в'їзду) документів чи транспортних та інших документів на отримання/відправку товарів чи інших предметів.

3.3. Службові особи, що мають доступ у зони митного контролю, можуть пересуватися в них тільки в межах, необхідних для виконання своїх прямих службових обов'язків. Такі службові особи не повинні мати при собі цінностей та предметів, вивезення або ввезення яких на митну територію України заборонено чи обмежено митними правилами.

3.4. Доступ у зони митного контролю у випадках, не передбачених вище, може бути дозволений начальниками контрольно-пропускного пункту Прикордонних військ і митниці або їх заступниками.

3.5. Товари та інші предмети знаходяться під митним контролем в зоні митного контролю з моменту їх ввезення на територію цієї зони і до моменту їх пропуску через митний кордон України або за межі зони митного контролю.

Переміщення товарів та інших предметів на територію зони митного контролю чи за межі такої території можливе тільки з дозволу митниці.

3.6. З метою забезпечення належного режиму митні органи здійснюють інженерно-технічні заходи по облаштуванню зон митного контролю.

4. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА МИТНИХ ОРГАНІВ ПО ПІДТРИМАННЮ РЕЖИМУ В ЗОНАХ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

4.1. Основними обов'язками митних органів є:

- забезпечення пропускного режиму до зон митного контролю;

- охорона місця проведення митного контролю з метою гарантування безпеки службових осіб митниці, які його проводять, та громадян, які його проходять, а також майна митниці, громадян та організацій;

- вжиття заходів по локалізації та нейтралізації негативних проявів у місцях проведення митного контролю в необхідних випадках - у взаємодії з службовими особами прикордонних військ та органів внутрішніх справ;

- надання необхідної допомоги спеціальним підрозділам по боротьбі зі злочинністю при проведенні оперативно-розшукових заходів у зоні митного контролю.

4.2. Митні органи мають право:

- встановлювати додаткові режимні правила в зонах митного контролю;

- перевіряти документи на право доступу до зон митного контролю;

- перевіряти речі, предмети, валюту та цінності, що переміщуються через межі таких зон;

- вимагати від організацій, підприємств, установ, громадян та службових осіб суміжних служб додержання вимог режиму зон митного контролю.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ РЕЖИМУ У ЗОНАХ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

Особи, винні в порушенні режиму в зонах митного контролю, в незаконному переміщенні через зони митного контролю вантажів, товарів та інших предметів, несуть кримінальну, адміністративну або іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України.

____________ 

Опрос