Идет загрузка документа (64 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании главных управлений Пенсионного фонда Украины в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе

Пенсионный фонд
Положение, Постановление от 27.06.2002 № 11-2
Утратил силу

Про утворення головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

Постанова правління Пенсійного фонду України
від 27 червня 2002 року N 11-2

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 липня 2002 р. за N 581/6869

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами правління Пенсійного фонду України
 від 22 січня 2004 року N 1-4
,
 від 27 жовтня 2005 року N 20-1
,
 від 25 лютого 2008 року N 5-5
,
 від 27 вересня 2010 року N 21-7
,
 від 30 червня 2011 року N 19-2
,
 від 29 жовтня 2012 року N 20-1
,
 від 11 лютого 2013 року N 2-8
,
від 16 грудня 2013 року N 26-2

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою правління Пенсійного фонду України
 від 22 грудня 2014 року N 28-2)

Відповідно до пунктів 9, 11 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 384, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з постановою
правління Пенсійного фонду України від 29.10.2012 р. N 20-1)

1. Утворити на базі управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі відповідні головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

2. Затвердити Положення про головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (додаються).

3. Внести зміни до Положення про управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30 квітня 2002 року N 8-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2002 року за N 442/6730 (додаються).

4. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови правління Пенсійного фонду України від 30 квітня 2002 року N 8-2 "Про затвердження Положення про управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Положення про управління Пенсійного фонду України у районах, містах і районах у містах", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 травня 2002 року за N 441/6729.

5. Управлінню правового забезпечення подати на реєстрацію до Міністерства юстиції України Положення про головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і зміни до Положення про управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах.

6. Ця постанова набирає чинності після набрання чинності Указом Президента України від 22 червня 2002 року N 576 "Про внесення змін до Положення про Пенсійний фонд України", але не раніше ніж через десять днів після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

 

Голова правління 

Б. Зайчук 

 

Положення
про головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

(У тексті Положення слова "Віце-прем'єр-міністр України - Міністр соціальної політики України" в усіх відмінках замінено словами "Міністр соціальної політики України" у відповідних відмінках згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від 11 лютого 2013 року N 2-8)

I. Загальні положення

1.1. Головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Управління) разом з управліннями Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, а також у містах та районах утворюють систему територіальних органів Пенсійного фонду України (далі - Фонд), який є центральним органом виконавчої влади.

(абзац перший пункту 1.1 розділу І із змінами, внесеними згідно з 
постановами правління Пенсійного фонду України від 30.06.2011 р. N 19-2,
 від 29.10.2012 р. N 20-1)

Управління підпорядковані Фонду.

(абзац другий пункту 1.2 розділу І із змінами, внесеними згідно з 
постановою правління Пенсійного фонду України від 30.06.2011 р. N 19-2)

1.2. Управління у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Міністерства соціальної політики України, дорученнями Міністра соціальної політики України, його першого заступника та заступника, наказами Фонду та постановами правління Фонду, дорученнями Голови правління Фонду, актами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та наказами регіональних управлінь.

(пункт 1.2 розділу І у редакції постанови правління
Пенсійного фонду України від 30.06.2011 р. N 19-2)

II. Завдання, функції, права та обов'язки Управління

2.1. Основними завданнями Управління є:

1) забезпечення у відповідному регіоні надходжень від сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, ведення обліку цих надходжень, інших коштів відповідно до законодавства;

(підпункт 1 пункту 2.1 розділу II у редакції постанов
 правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 р. N 21-7,
від 16.12.2013 р. N 26-2)

2) забезпечення призначення (перерахунку) пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та підготовка документів для їх виплати;

3) забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання, інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством;

4) ефективне та цільове використання коштів, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів, призначених для пенсійного забезпечення;

5) забезпечення функціонування реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі - реєстр застрахованих осіб), інформаційних систем та телекомунікаційних мереж Фонду.

(підпункт 5 пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 р. N 21-7
,
у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 16.12.2013 р. N 26-2)

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами актів законодавства про пенсійне забезпечення;

2) планує у відповідному регіоні доходи та видатки коштів Фонду, у межах своєї компетенції забезпечує виконання бюджету Фонду;

3) організовує роботу підвідомчих управлінь Фонду в районах, містах, районах у містах, а також у містах та районах (далі - підвідомчі органи) щодо:

(абзац перший підпункту 3 пункту 2.2 розділу II із змінами,
 внесеними згідно з постановою правління Пенсійного фонду України
від 29.10.2012 р. N 20-1)

повного і своєчасного обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, платників збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;

(абзац другий підпункту 3 пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 р. N 21-7
,
у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 16.12.2013 р. N 26-2)

забезпечення збору та ведення обліку надходжень від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (далі - страхові внески), фінансових санкцій, інших коштів, що надходять до бюджету Фонду відповідно до законодавства;

(абзац третій підпункту 3 пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 р. N 21-7
,
у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 16.12.2013 р. N 26-2)

стягнення у передбаченому законодавством порядку своєчасно не нарахованих та/або не сплачених сум страхових внесків та інших платежів;

(абзац четвертий підпункту 3 пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 р. N 21-7
,
у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 16.12.2013 р. N 26-2)

проведення перевірок достовірності відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб або для призначення (перерахунку) пенсій, правильності нарахування та сплати страхових внесків та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством;

(абзац п'ятий підпункту 3 пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 р. N 21-7
,
у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 16.12.2013 р. N 26-2)

призначення (перерахунку) і виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці;

надання страхувальникам та застрахованим особам інформації, визначеної законодавством;

4) забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, щомісячного довічного утримання суддям у відставці, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством, здійснює з цією метою перерозподіл коштів між районами (містами);

5) здійснює призначення (перерахунок) та виплату пенсій військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу та іншим особам (крім військовослужбовців строкової служби та членів їх сімей), які мають право на пенсію згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

(підпункт 5 пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 постановою правління Пенсійного фонду України від 16.12.2013 р. N 26-2)

6) здійснює в межах своїх повноважень контроль за цільовим використанням коштів Фонду, інших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці;

7) організовує первинний бухгалтерський облік та звітність у підвідомчих органах, одержує в установленому порядку статистичну й бухгалтерську звітність, складає зведені бухгалтерські звіти та баланси, забезпечує своєчасне їх подання відповідним органам;

8) надає підвідомчим органам допомогу у вирішенні питань матеріально-технічного забезпечення;

9) організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації працівників, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи;

10) організовує роботу з ведення реєстру застрахованих осіб та автоматизовану обробку інформації у підвідомчих органах;

(підпункт 10 пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 
постановами правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 р. N 21-7,
від 16.12.2013 р. N 26-2)

11) проводить у межах своїх повноважень інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення;

12) інформує громадськість про свою діяльність;

13) підпункт 13 пункту 2.2 розділу ІІ виключено

(згідно з постановою правління
Пенсійного фонду України від 30.06.2011 р. N 19-2,
у зв'язку з цим підпункти 14 - 17 вважати відповідно підпунктами 13 - 15)

13) узагальнює та аналізує результати роботи Управління, підвідомчих органів, уносить відповідні пропозиції правлінню Фонду;

15) підпункт 15 пункту 2.2 розділу ІІ виключено

(згідно з постановою правління
Пенсійного фонду України від 30.06.2011 р. N 19-2)

14) з питань діяльності Фонду взаємодіє з правоохоронними органами, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

15) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на Фонд Президентом України.

(підпункт 15 пункту 2.2 розділу ІІ у редакції постанови
 правління Пенсійного фонду України від 30.06.2011 р. N 19-2)

2.3. Управління з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в Управлінні, його підвідомчих органах;

2) у межах своєї компетенції розглядає звернення, заяви та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань діяльності Фонду, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг;

3) забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у володінні Управління;

4) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

5) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в Управлінні;

6) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

7) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

(розділ ІІ доповнено новим пунктом 2.3 згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 30.06.2011 р. N 19-2,
у зв'язку з цим пункт 2.3 вважати пунктом 2.4)

2.4. Управління має право:

1) одержувати безоплатно в установленому законодавством порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб і від фізичних осіб - підприємців відомості про нарахування, обчислення і сплату страхових внесків, а також інші відомості, інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення покладених на Управління завдань;

(підпункт 1 пункту 2.4 розділу II у редакції постанов
 правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 р. N 21-7,
 від 30.06.2011 р. N 19-2
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 16.12.2013 р. N 26-2)

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства для розгляду питань, що належать до компетенції Управління;

(пункт 2.4 розділу ІІ доповнено новим підпунктом 2 згідно з
постановою правління Пенсійного фонду України від 30.06.2011 р. N 19-2)

3) користуватися інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами;

(пункт 2.4 розділу ІІ доповнено новим підпунктом 3 згідно з 
постановою правління Пенсійного фонду України від 30.06.2011 р. N 19-2,
у зв'язку з цим підпункти 2 - 14 вважати відповідно підпунктами 4 - 16)

4) проводити у порядку і випадках, встановлених законом, планові та позапланові перевірки у страхувальників бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів, пов'язаних із нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, перевірки достовірності відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб або для призначення (перерахунку) пенсії, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, та отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості (зокрема письмові) з питань, що виникають під час таких перевірок;

(підпункт 4 пункту 2.4 розділу II у редакції постанов
 правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 р. N 21-7,
від 16.12.2013 р. N 26-2)

5) вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також від фізичних осіб - підприємців усунення виявлених порушень законодавства про порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами Фонду та порядку їх використання;

(абзац перший підпункту 5 пункту 2.4 розділу II із змінами,
 внесеними згідно з постановою правління Пенсійного фонду України
 від 16.12.2013 р. N 26-2)

вилучати в установленому законодавством порядку у підприємств, установ і організацій, фізичних осіб - підприємців копії документів, що підтверджують заниження розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховуються страхові внески, або порушення порядку використання коштів Фонду;

(абзац другий підпункту 5 пункту 2.4 розділу II із змінами,
 внесеними згідно з постановою правління Пенсійного фонду України
 від 16.12.2013 р. N 26-2)

(підпункт 5 пункту 2.4 розділу II у редакції постанови
 правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 р. N 21-7)

6) проводити перевірку цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;

7) звертатися до господарських судів із заявою щодо порушення справ про банкрутство у випадках та порядку, передбачених законом;

(підпункт 7 пункту 2.4 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 
постановами правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 р. N 21-7,
від 16.12.2013 р. N 26-2)

8) застосовувати фінансові санкції, передбачені законом;

9) стягувати несплачені суми єдиного внеску, страхових внесків та інших платежів з їх платників;

(підпункт 9 пункту 2.4 розділу II у редакції постанови
 правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 р. N 21-7)

10) порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;

(підпункт 10 пункту 2.4 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 
постановами правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 р. N 21-7,
від 16.12.2013 р. N 26-2)

11) підпункт 11 пункту 2.4 розділу II виключено

(підпункт 11 пункту 2.4 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 р. N 21-7
,
виключено згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 16.12.2013 р. N 26-2)

12) у разі виявлення фактів порушення порядку нарахування, обчислення і сплати страхових внесків звертатися в установленому законом порядку до відповідних правоохоронних органів;

(пункт 2.4 розділу II доповнено новим підпунктом 12 згідно з
 постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 р. N 21-7,
у зв'язку з цим підпункти
12 - 15 вважати підпунктами 13 - 16,
підпункт 12 пункту 2.4 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 постановою правління Пенсійного фонду України від 16.12.2013 р. N 26-2)

13) перевіряти роботу підвідомчих органів, проводити ревізії їх діяльності;

14) у порядку, визначеному законодавством, одержувати кредити в установах банків;

15) у межах своєї компетенції розпоряджатись майном і коштами Фонду;

16) інші права, передбачені законодавством.

2.5. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

(розділ ІІ доповнено новим пунктом 2.5 згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 30.06.2011 р. N 19-2)

III. Керівництво Управлінням

3.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду Головою правління Фонду за погодженням із Міністром соціальної політики України та головою відповідної місцевої державної адміністрації, звільняється з посади Головою правління Фонду за погодженням із Міністром соціальної політики України в установленому законодавством порядку.

(абзац перший пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними
згідно з
постановами правління Пенсійного фонду України
від 11.02.2013 р. N 2-8
,
 від 16.12.2013 р. N 26-2)

Начальник Управління має заступників, які за його поданням призначаються на посаду та звільняються з посади Головою правління Фонду за погодженням із Міністром соціальної політики України.

(пункт 3.1 розділу ІІІ у редакції постанови правління 
Пенсійного фонду України від 30.06.2011 р. N 19-2)

3.2. Постійно діючим консультативно-дорадчим органом для обговорення найважливіших питань діяльності Управління, забезпечення координації роботи його структурних підрозділів та підвідомчих органів є колегія при начальнику Управління, яка діє на громадських засадах.

Колегія утворюється відповідно до наказу начальника Управління у складі 7 - 11 осіб. Персональний склад колегії затверджується Головою правління Фонду за поданням начальника Управління.

До складу колегії входять начальник Управління та його заступники (за посадою).

До складу колегії можуть уключатись інші відповідальні працівники Управління, підвідомчих органів, представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, установ та організацій, діяльність яких пов'язана з вирішенням питань, що належать до компетенції Фонду, представники від сторін соціального діалогу (за згодою).

Колегія при начальнику Управління:

визначає перспективні та поточні напрями роботи, розглядає результати діяльності Управління та його підвідомчих органів, розробляє пропозиції щодо вдосконалення організації роботи Управління та в разі потреби подає їх на розгляд правління Фонду, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

контролює виконання Управлінням та його підвідомчими органами постанов правління, наказів і розпоряджень Фонду;

заслуховує звіти про діяльність структурних підрозділів Управління та його підвідомчих органів;

розглядає питання своєчасного і в повному обсязі надходження фінансових санкцій, платежів до бюджету Фонду, фінансування видатків на виплату пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством, призначення (перерахунку) і виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці;

(абзац дев'ятий пункту 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 
постановами правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 р. N 21-7,
від 16.12.2013 р. N 26-2)

забезпечує координацію діяльності структурних підрозділів Управління та його підвідомчих органів;

забезпечує координацію діяльності Управління з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, іншими відповідними установами та організаціями;

розглядає інші питання діяльності Управління та його підвідомчих органів.

Засідання колегії проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал. Колегія правочинна приймати рішення за наявності на засіданні не менш як половини її членів. Рішення колегії вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість присутніх на її засіданні членів. Рішення колегій оформляються протоколом і впроваджуються відповідно до наказу начальника Управління.

3.3. Начальник Управління:

1) здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, очолює колегію, організовує та забезпечує її роботу;

(підпункт 1 пункту 3.3 розділу ІІІ у редакції постанови
правління Пенсійного фонду України від 30.06.2011 р. N 19-2)

2) вносить пропозиції щодо пріоритетів роботи Управління і шляхів виконання покладених на нього завдань, подає на затвердження Голові правління Фонду плани роботи Управління, штатний розпис Управління і кошторис видатків на його утримання;

(підпункт 2 пункту 3.3 розділу ІІІ у редакції постанови
 правління Пенсійного фонду України від 16.12.2013 р. N 26-2)

3) забезпечує виконання доведених Фондом показників доходів та видатків;

4) затверджує регламент роботи і правила внутрішнього трудового розпорядку, положення про структурні підрозділи Управління, посадові інструкції працівників Управління;

5) здійснює добір кадрів в Управління, формує кадровий резерв на відповідні посади;

(пункт 3.3 розділу ІІІ доповнено новим підпунктом 5 згідно з 
постановою правління Пенсійного фонду України від 30.06.2011 р. N 19-2)

6) організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

(пункт 3.3 розділу ІІІ доповнено новим підпунктом 6 згідно з 
постановою правління Пенсійного фонду України від 30.06.2011 р. N 19-2,
у зв'язку з цим підпункти 5 - 12 вважати відповідно підпунктами 7 - 14)

7) за погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації та Фондом призначає та звільняє в установленому законодавством порядку з посади начальників підвідомчих органів та їх заступників;

(підпункт 7 пункту 3.3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
постановою правління Пенсійного фонду України від 30.06.2011 р. N 19-2
,
у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 16.12.2013 р. N 26-2)

8) призначає на посади та звільняє з посад:

за погодженням з Фондом начальників структурних підрозділів Управління;

інших державних службовців та працівників Управління, заступників начальників управлінь Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, а також у містах та районах, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до відповідальності (крім своїх заступників);

(абзац третій підпункту 8 пункту 3.3 розділу ІII із змінами,
 внесеними згідно з постановою правління Пенсійного фонду України
від 29.10.2012 р. N 20-1)

(підпункт 8 пункту 3.3 розділу ІІІ у редакції постанови 
правління Пенсійного фонду України від 30.06.2011 р. N 19-2)

9) порушує перед Головою правління Фонду питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності;

(підпункт 9 пункту 3.3 розділу ІІІ у редакції постанови 
правління Пенсійного фонду України від 30.06.2011 р. N 19-2)

10) у межах своєї компетенції розпоряджається коштами та майном Фонду;

11) представляє Управління в державних органах, громадських організаціях, у тому числі в міжнародних, без доручення підписує документи від імені Управління;

12) у межах своєї компетенції видає накази з питань діяльності Управління, які є обов'язковими для виконання працівниками Управління та підвідомчими органами, без доручення підписує документи від імені Управління;

13) у встановленому порядку розглядає справи про адміністративні правопорушення і накладає адміністративні стягнення згідно з законодавством, виносить рішення про застосування фінансових санкцій;

14) уносить у разі потреби на розгляд правління Фонду пропозиції з питань діяльності Фонду;

15) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

(пункт 3.3 розділу ІІІ доповнено підпунктом 15 згідно з
постановою правління Пенсійний фонду України від 30.06.2011 р. N 19-2)

16) звітує перед Головою правління Фонду щодо виконання покладених на Управління завдань та планів роботи;

(пункт 3.3 розділу ІІІ доповнено підпунктом 16 згідно з 
постановою правління Пенсійний фонду України від 30.06.2011 р. N 19-2)

17) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

(пункт 3.3 розділу ІІІ доповнено підпунктом 17 згідно з 
постановою правління Пенсійний фонду України від 30.06.2011 р. N 19-2)

IV. Прикінцеві положення

4.1. Штатний розпис та кошторис видатків на утримання Управління затверджуються Головою правління Фонду.

4.2. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс та кошторис видатків, рахунки в органах Державної казначейської служби України та уповноважених банках, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

(пункт 4.2 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з 
постановою правління Пенсійного фонду України від 30.06.2011 р. N 19-2)

 

Начальник юридичного управління 

Т. Б. Рябцева 

(Положення із змінами, внесеними згідно з постановами
 правління Пенсійного фонду України від 22.01.2004 р. N 1-4,
 від 27.10.2005 р. N 20-1,
 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 25.02.2008 р. N 5-5)

Опрос