Идет загрузка документа (427 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по ведению племенного учета в мясном скотоводстве

Министерство аграрной политики
Приказ, Инструкция от 06.06.2002 № 154
редакция действует с 14.04.2017

ІНСТРУКЦІЯ
з ведення племінного обліку в м'ясному скотарстві

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 10 лютого 2017 року N 50

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція, розроблена на виконання Закону України "Про племінну справу у тваринництві", визначає порядок ведення форм племінного обліку, що застосовуються у м'ясному скотарстві з метою організації точного, систематичного обліку продуктивності, походження кожної тварини інших селекційних ознак для успішного проведення селекційно-племінної роботи.

1.2. Племінний облік - визначення та внесення до інформаційних баз даних (автоматизованих систем документів з племінної справи) суб'єктами племінної справи у тваринництві даних про походження, продуктивність, тип та інші якості тварин з метою ведення племінної справи у тваринництві.

(пункт 1.2 у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 10.02.2017 р. N 50)

1.3. Племінний облік має бути чітким, своєчасним і негроміздким. Він узгоджується з первинним зоотехнічним та бухгалтерським обліком і складається з таких елементів: мічення, зважування, проміри, запис інформації про тварин у відповідні форми обліку.

1.4. У племінних господарствах ведуть індивідуальний облік походження і продуктивності тварин м'ясної худоби всіх статевовікових груп. Форми племінного обліку тварин м'ясної худоби ведуть спеціалісти підприємств (об'єднань) з племінної справи у тваринництві, суб'єкти племінної справи у тваринництві всіх форм власності незалежно від підпорядкованості та належності або власники до вибуття худоби, після чого передаються і зберігаються в архіві.

1.5. Племінний облік у племінних господарствах з м'ясного скотарства ведуть за такими формами:

форма N 1-м'яс "Картка племінного бугая м'ясної породи";

форма N 2-м'яс "Картка племінної корови (телиці) м'ясної породи";

форма N 3-врх "Журнал з відтворення стада великої рогатої худоби за 20__ р.";

форма N 4-м'яс "Журнал реєстрації приплоду та вирощування молодняку великої рогатої худоби м'ясних порід за 20__ р.";

форма N 5-м'яс "Журнал бонітування корів м'ясних порід";

форма N 6-м'яс "Журнал бонітування племінного молодняку великої рогатої худоби м'ясних порід";

форма N 7-м'яс "Звіт про результати бонітування великої рогатої худоби м'ясного напрямку продуктивності відповідної породи".

Форми призначені для обліку первинної інформації, яка потім заноситься в автоматизовану базу даних, де накопичується уся інформація про тварин, що використовується для ведення селекційно-племінної роботи.

2. Загальні вимоги до заповнення форм племінного обліку

2.1. Усі графи у формах заповнюються чітко і розбірливо. Необхідні виправлення здійснюють тільки чітким перекресленням попередньої інформації. Не допускається зафарбовування та підтирання даних.

2.2. Примітки при заповненні форм племінного обліку не допускаються.

2.3. Кожна з ознак, що є у формах, записується певним числом цифр у залежності від точності зважування чи вимірювання. Жива маса племінних тварин і молодняку записується лише цілими числами з точністю до 1 кілограма. Основні проміри тварин визначаються в сантиметрах з точністю до 1. Усі відносні показники обчислюються у процентах з точністю до однієї десятої (один знак після коми).

3. Основні положення заповнення форм племінного обліку

3.1. Форма N 1-м'яс "Картка племінного бугая м'ясної породи" (далі - картка бугая) це основний документ індивідуального племінного обліку від народження до кінця господарського використання тварини. Призначена для накопичення усіх відомостей, що характеризують індивідуальні і племінні якості бугая, його родовід, лінійну належність, інтенсивність використання. Картка бугая є основним документом для запису тварин у державні книги племінних тварин (далі - ДКПТ). До складу форми входять таблиці, що несуть певну інформацію.

3.1.1. Картка бугая заповнюється на всіх бугаїв-плідників.

У формі вказують:

кличку, ідентифікаційний номер, марку і номер ДКПТ;

породу і породність визначають відповідно до Інструкції з бонітування великої рогатої худоби м'ясних порід;

лінію, що визначається за лінією батька;

родину, що визначається за родиною матері;

метод, за яким було одержано племінного бугая (трансплантацією, від штучного осіменіння, природного парування) - у рядку "Метод одержання";

дані імуногенетичного тестування (за наявності) - у графі "Групи крові";

домінуючу масть, наявність рогів або шутість тварини;

число, місяць, рік народження бугая - у графі "Дата народження";

число, місяць, рік надходження бугая в господарство - у графі "Дата надходження";

назву господарства або власника тварини - у графі "Власник".

3.1.2. До таблиці I "Походження" заноситься інформація про продуктивність предків до третього покоління включно.

У таблиці вказують:

породність бугая за матір'ю і батьком та за другим і третім рядами родоводу;

у рядку "Продуктивність" за матір'ю - рік отелення для первісток (кількість отелень для корів), стать теляти (або стать усіх народжених телят для корів), перебіг отелення (середній бал за всі отелення для корів), молочність (найвища для корів), скоригована на стать і вік потомства у 210 днів;

у рядку "Продуктивність" за батьком - селекційна цінність, що позначається літерами, якщо оцінені: A - за власною продуктивністю, B - за якістю потомків;

клас за результатами бонітування записується словами;

дані імуногенетичного тестування (за наявності) - у графі "Групи крові".

3.1.3. У таблиці II "Розвиток тварини (см) у віці" зазначається інформація про:

вік тварини;

живу масу - при народженні, у 210 днів, у 8, 12, 15, 18 місяців, при першому використанні, у 2, 3, 4, 5 років і старше;

вади екстер'єру.

3.1.4. У таблиці III "Проміри тварини" зазначаються проміри тварини у віці: 210 днів, 12, 15 місяців, 2, 3, 4, 5 років та виводиться загальний бал за екстер'єр.

3.1.5. У таблицю IV "Оцінка за власною продуктивністю" заносяться відповідні вікові параметри живої маси, середньодобових приростів, м'ясних форм, оплати корму за період оцінки, клас і селекційний індекс.

3.1.6. У таблицю V "Відтворна здатність" заносяться показники відтворної здатності плідників, що визначаються згідно із загальноприйнятими методиками відповідно до років їх використання.

3.1.7. Таблицю VI "Бонітування бугая" заповнюють на підставі даних щорічної комплексної оцінки бугая відповідно до Інструкції з бонітування великої рогатої худоби м'ясних порід.

3.1.8. У таблицю VII "Якість потомків бугая" заносяться дані про живу масу при народженні, розвиток бугайців і теличок у віці - 210 днів, 12, 15, 18 місяців та відповідна оцінка його дочок-первісток і дорослих корів за роками використання бугая.

3.1.9. У таблиці VIII "Переміщення тварини" зазначається інформація про те, звідки і куди прибула тварина, коли і в якому віці, - її жива маса і мета переміщення.

3.1.10. У таблиці IX "Участь у виставках" зазначається інформація про нагороди за участь у регіональних, державних і міжнародних виставках.

3.1.11. У таблиці X "Наказ про запис у ДКПТ" зазначають дату і рік підписання наказу про запис тварин у ДКПТ та інформацію про стан здоров'я тварини.

3.1.12. У таблиці XI "Примітки селекціонера" записують призначення бугая і роки його використання у певному стаді.

3.1.13. У таблиці XII "Дата та причина вибуття" зазначають інформацію про дату, рік і причину вибуття тварини.

3.2. Форма N 2-м'яс "Картка племінної корови (телиці) м'ясної породи" (далі - картка корови /телиці/) - це основний документ індивідуального племінного обліку від народження до кінця господарського використання тварини. У ній дається всебічна інформація про тварину: дата народження, походження, породність, розвиток, оцінка екстер'єру і конституції тощо. Картка корови (телиці) є основним документом для запису тварин у ДКПТ. До її складу входять таблиці, що несуть певну інформацію.

3.2.1. Картка корови (телиці) заповнюється на всіх племінних корів (телиць), з якими ведеться індивідуальна племінна робота аналогічно до картки бугая.

3.2.2. У таблицю I "Походження" заноситься інформація за позиціями, як для бугая, форма N 1-м'яс.

3.2.3. У таблицю II "Продуктивність матері" заноситься інформація про продуктивність матері (за кожним отеленням і їх перебігом) до кожного теляти окремо.

3.2.4. У таблиці III "Розвиток корови - жива маса (кг) у віці" записують дані про живу масу у відповідному віці (при народженні, у 210 днів, 8, 12, 15, 18 місяців, при першому осіменінні, у 2, 3, 4, 5 і старше років).

3.2.5. У таблиці IV "Проміри тварини (см) у віці" записують проміри та загальний бал за екстер'єр у віці 210 днів, 8, 12, 15, 18 місяців, 2, 3, 4, 5 років.

3.2.6. У таблиці V "Племінне використання і продуктивність корови" заносять інформацію про плідне осіменіння тварини, характеристику приплоду та його використання відповідно до призначення.

3.2.7. Таблицю VI "Бонітування корови" заповнюють на підставі даних щорічної комплексної оцінки корови відповідно до Інструкції з бонітування великої рогатої худоби м'ясних порід.

3.2.8. У таблиці VII "Переміщення тварин" зазначається інформація про те, звідки і куди переміщена тварина, коли і в якому віці, - її жива маса і мета переміщення.

3.2.9. У таблиці VIII "Участь у виставках" зазначається інформація про нагороди за участь у регіональних, державних і міжнародних виставках.

3.2.10. У таблиці IX "Наказ про запис у ДКПТ" зазначають дату і рік підписання наказу про запис тварин у ДКПТ та інформацію про стан здоров'я тварини.

3.2.11. У таблиці X "Примітки селекціонера" записують призначення корови і роки її використання у певному стаді.

3.2.12. У таблиці XI "Дата та причина вибуття" зазначають інформацію про дату, рік і причину вибуття тварини.

3.3. Форма N 3-врх "Журнал з відтворення стада великої рогатої худоби за 20__ р.". Форма призначена для накопичення даних про відтворну здатність великої рогатої худоби.

3.3.1. У форму заносять:

кличку, ідентифікаційний номер матки, рік народження;

дати останнього отелення і осіменіння (парування) в минулому році;

дати фактичного осіменіння (парування) за місяцями поточного року, результатами ректального дослідження на тільність;

дату плідного осіменіння та ідентифікаційний номер бугая;

дати очікуваного і фактичного отелення в поточному році, перебіг отелення;

стать приплоду, його живу масу при народженні, ідентифікаційний номер та відомості про батька.

3.3.2. У кінці журналу заносять дані контролю за осіменінням (паруванням) корів і телиць та їх отеленням помісячно за поточний рік.

3.4. Форма N 4-м'яс "Журнал реєстрації приплоду та вирощування молодняку великої рогатої худоби м'ясних порід за 20__ р.". Форма призначена для накопичення інформації щодо народження молодняку та його розвитку.

3.4.1. У форму заносять:

кличку, ідентифікаційний номер, дату народження, стать приплоду;

породу і породність, масть, походження;

первинні дані зважування молодняку в поточному році;

живу масу молодняку при народженні, при відлученні (вік), у 210 днів, 8, 12, 15, 18 місяців, для телиць - при першому осіменінні (паруванні);

причину вибуття молодняку.

3.5. Форма N 5-м'яс "Журнал бонітування корів м'ясних порід". Форма призначена для накопичення інформації щодо племінної цінності корів.

3.5.1. У форму заносять:

кличку, ідентифікаційний номер, марку і номер ДКПТ, дату народження;

породу і породність, масть, походження;

інформацію про отелення;

поетапну оцінку при бонітуванні за живою масою, конституцією і екстер'єром, молочністю, відтворною здатністю і генотипом на день бонітування;

комплексну оцінку тварини у балах і клас поточного року (відповідно до Інструкції з бонітування великої рогатої худоби м'ясних порід).

3.6. Форма N 6-м'яс "Журнал бонітування племінного молодняку великої рогатої худоби м'ясних порід". Форма призначена для визначення племінної цінності молодняку.

3.6.1. Молодняк групують за статевовіковими групами:

телиці старше 2 років (нетелі);

телиці і бугайці минулих років та поточного року народження старше шести місяців.

3.6.2. У форму заносять:

кличку, ідентифікаційний номер, дату народження;

породу і породність, масть, походження і племінну цінність батьків;

розвиток молодняку: живу масу - при народженні, у 210 днів, 8, 12, 15, 18 місяців (з форми N 4-м'яс), при відлученні і бонітуванні (з форм N 3-врх і 5-м'яс), для телиць - при першому осіменінні (паруванні), для бугайців - при першому використанні;

оцінку тварин за генотипом, живою масою, конституцією і екстер'єром, власною продуктивністю;

комплексну оцінку бугайців і телиць у балах і клас поточного року (відповідно до Інструкції з бонітування великої рогатої худоби м'ясних порід);

призначення тварини (селекційно-виробничу групу).

3.7. Форма N 7-м'яс "Звіт про результати бонітування великої рогатої худоби м'ясного напрямку продуктивності відповідної породи". Форма призначена для зведення результатів бонітування.

Звіт включає 12 аналітичних таблиць та аналіз результатів бонітування і заповнюється на підставі даних бонітування тварин із форм N 1-, 2-, 4-, 5-, 6-м'яс.

Аналіз результатів бонітування проводиться в порівнянні з минулим роком з обов'язковим визначенням напрямів подальшої селекційної роботи в стаді.

3.7.1. У таблиці 1 "Породний і класний склад великої рогатої худоби" зазначається інформація про:

розподіл поголів'я тварин за статево-віковими групами;

розподіл за породністю і класами;

запис тварин у ДКПТ.

3.7.2. У таблиці 2 "Розподіл корів і бугаїв за віком" зазначається інформація про поголів'я усіх корів, корів племінного ядра, бугаїв-плідників та їх розподіл за віком у поточному році.

3.7.3. У таблиці 3 "Розподіл корів за живою масою" зазначають інформацію про:

розподіл поголів'я корів на групи за віком і живою масою, у тому числі корів племінного ядра;

кількість корів, жива маса яких відповідає I класу і вище, у тому числі корів племінного ядра;

середню живу масу корів, у тому числі корів племінного ядра;

середню оцінку за конституцію і екстер'єр у балах, у тому числі корів племінного ядра.

3.7.4. У таблиці 4 "Характеристика корів за молочністю (жива маса телят у 210 днів) " зазначається інформація про:

розподіл поголів'я корів за породністю та кількістю отелень усіх корів та корів племінного ядра;

вирощування телят до відлучення та середню живу масу 1 голови.

3.7.5. У таблиці 5 "Розподіл бугаїв за живою масою" зазначають інформацію про:

розподіл поголів'я бугаїв за віком і живою масою;

кількість бугаїв, жива маса яких відповідає класам "еліта" та "еліта-рекорд";

середню живу масу бугаїв;

середню оцінку за конституцію і екстер'єр у балах.

3.7.6. У таблиці 6 "Розподіл молодняку за живою масою" зазначається інформація про:

розподіл поголів'я молодняку за статево-віковими групами;

середню живу масу молодняку;

кількість поголів'я, що відповідає I класу і вище.

3.7.7. У таблиці 7 "Отелення і парування корів" зазначають інформацію про отелення й парування корів і телиць та їх відтворну здатність.

Середня жива маса спарованих телиць обчислюється на основі результатів бонітування відповідно до форми N 5-м'яс.

Результати парування і отелення заповнюються відповідно до даних форми N 3-врх.

3.7.8. У таблиці 8 "Генеалогічна структура маточного стада за належністю до ліній" використовується інформація з форм N 4-м'яс і N 5-м'яс відповідно до належності потомків до бугаїв - родоначальників основних ліній, що використовуються у стаді.

3.7.9. У таблиці 9 "Генеалогічна структура за родинами" використовуються дані з форм N 4-, 5- та 6-м'яс за належністю потомків до корів - родоначальниць родин у даному стаді.

3.7.10. У таблиці 10 "Опис плідників, що використовувались за звітний період" зазначаються дані з форм N 1-, 5- та 6-м'яс на плідників, які використовувались у стаді в поточному році.

3.7.11. У таблиці 11 "Опис кращих м'ясних корів" зазначається інформація про корів, що використовуються у стаді на день бонітування, їх характеристика, зазначаються дані з форм N 2- і 5-м'яс.

3.7.12. У таблиці 12 "Класність реалізованого племінного молодняку" зазначається інформація про реалізацію племінного молодняку, розподіленого за статевовіковими групами і класами.

3.7.13. Форма N 7-м'яс підписується керівником (власником) господарства і зоотехніком-селекціонером (експерт-бонітером).

 

Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією 

 
 
Ю. Ф. Мельник
 

 

Зразок

КАРТКА ПЛЕМІННОГО БУГАЯ М'ЯСНОЇ ПОРОДИ 

Область 

Район 

Форма N 1-м'яс 

 

 

Кличка 

 

Групи крові 

 

Ідентифікаційний N  

 

Масть, наявність рогів 

 

Марка і N ДКПТ 

 

Дата народження 

 

Порода, породність

 

Місце народження 

 

Лінія, родина 

 

Дата надходження 

 

Метод одержання (транспл., шт. ос., парув.) 

 

Власник 

 

 

 

I Походження 

Кличка 

М 

Б 

Ідентифікаційний N  

 

 

Марка і N ДКПТ 

 

 

Порода, породність

 

 

Лінія, родина 

 

 

Вік, міс. 

 

 

Жива маса, кг 

 

 

Продуктивність 

рік (отелення)

 

стать теляти

 

перебіг отелення (середній бал)

 

б.

молочність - 210 дн. (найв.)

 

кг 


СЦ: А -                             В -                        

Комплексна оцінка

бали                 клас 

бали                 клас 

Групи крові 

 

 

Кличка 

ММ 

БМ 

МБ 

ББ 

Ідентифікаційний N 

 

 

 

 

Марка і N ДКПТ 

 

 

 

 

Порода, породність 

 

 

 

 

Вік, міс. 

 

 

 

 

Жива маса, кг 

 

 

 

 

Комплексна оцінка 

бали                 клас 

бали                 клас 

бали                 клас 

бали                 клас 

Кличка 

МММ 

БММ 

МБМ 

ББМ 

ММБ 

БМБ 

МББ 

БББ 

Ідентифікаційний N 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марка і N ДКПТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порода 

 

 

 

 

 

 

 

 

Породність 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Розвиток тварини 

III Проміри тварини (см) у віці 

Фото (абрис) 

Вік тварини 

Жива маса, кг 

Проміри 

210 дн.

12 міс. 

15 міс. 

2 роки

3 роки

4 роки

5 років

Новонароджене 

 

Висота у холці 

 

 

 

 

 

 

 

При відлученні (210 дн.) 

кг

дн.

Висота у крижах 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глибина грудей 

 

 

 

 

 

 

 

8 міс. 

 

Ширина грудей 

 

 

 

 

 

 

 

12 міс. 

 

Ширина в кульшових з'єднаннях 

 

 

 

 

 

 

 

15 міс. 

 

Ширина в маклаках 

 

 

 

 

 

 

 

18 міс. 

 

Коса довжина тулуба (палицею) 

 

 

 

 

 

 

 

При 1-му використанні
___ міс. ___ днів 

 

Коса довжина заду 

 

 

 

 

 

 

 

Спіральний промір стегна 

 

 

 

 

 

 

 

2 роки 

 

Обхват грудей 

 

 

 

 

 

 

 

3 роки 

 

Обхват п'ястка 

 

 

 

 

 

 

 

4 роки 

 

Обхват сім'яників 

 

 

 

 

 

 

 

5 років і старше 

 

Бал за екстер'єр 

 

 

 

 

 

 

 

Вади екстер'єру 

IV Оцінка за власною продуктивністю 

 

Жива маса при постановці (у 8-міс. віці), кг 

Жива маса при знятті (у 15-міс. віці), кг 

Середньо-
добовий приріст, г 

Витрати кормів, к. од/кг приросту 

М'ясні форми, бал 

Клас

Індекс, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Відтворна здатність

Рік

Кіль-
кість еяку-
лятів

Одер-
жано сперми, мл 

Вибра-
ковано натив-
ної сперми, мл 

В середньому за рік 

Залишок заморо-
женої сперми на початок року, доз 

Вироблено сперми у поточному році, доз 

Реалізовано сперми за поточний рік, доз 

Списа-
но спер-
ми за актом, доз 

Вибра-
ковано сперми, доз 

Осіменено (спаровано) маток, гол. 

З них запліднилось 

Отели-
лося протя-
гом року, голів 

Одержано приплоду, голів 

об'єм еяку-
ляту, мл 

концен-
трація сперміїв, млрд. мл 

актив-
ність (рух-
ливість) спер-
міїв, бал 

усьо-
го

у т. ч. від 1-го осіме-
ніння (пару-
вання) (заплідн. здатн.) 

штуч-
но 

при-
род-
ньо 

усьо-
го

у т. ч. 

усьо-
го

у т. ч. 
брак

госпо-
дарст-
вам зони 

іншим госпо-
дар-
ствам

бу-
гай-
ці

те-
лич-
ки

голів  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VI Бонітування бугая

Рік

Вік

Конституція, екстер'єр, бали 

Комплекс ознак, бали 

Сума балів

Клас

Призна-
чення 

заг. вигляд, розвиток 

статі екстер'єру 

сума балів

жива маса

консти-
туція, екс-
тер'єр 

від-
твор-
на здат-
ність

оцінка за влас-
ною про-
дуктив-
ністю 

гено-
тип, усього 

у тому числі 

голова і шия 

грудна клітка 

холка, спина, поперек

крижі 

окіст 

сім'я-
ники 

кін-
цівки

пород-
ність 

мати

батько

оцінка за якістю потом-
ків 

бу-
дова тіла 

муску-
латура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII Якість потомків бугая

Рік

Лег-
кість оте-
лень

Бугайці 

Телички 

Корови 

ново-
народж. 

210 днів 

12 міс. 

15 міс. 

18 міс. 

ново-
народж.

210 днів

12 міс. 

15 міс. 

18 міс. 

Первістки (1 отелення) 

 

голів

кг 

голів

кг 

голів

кг 

голів

кг 

голів

кг 

голів

кг 

голів

кг 

голів

кг 

голів

кг 

голів

кг 

голів

жива маса, кг 

молоч-
ність, кг 

екс-
тер'єр, бал

вік 1-го отеле-
ння, міс. 

лег-
кість оте-
лень 

голів

жива маса, кг 

молоч-
ність, кг 

екс-
тер'єр, бал 

лег-
кість оте-
лень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII Переміщення тварини 

Звідки (назва господарства) 

Куди (назва господарства) 

Дата (місяць, рік) 

Вік (років, місяців) 

Жива маса, кг 

Мета переміщення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX Участь у виставках

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

М. П. Керівник (власник) господарства

          Зоотехнік-селекціонер (експерт-бонітер) 

X Наказ про запис у ДКПТ

від "___" ____________ ____ р.
Стан здоров'я тварини _______________
___________________________________

XI Примітки селекціонера

__________________________________
__________________________________
__________________________________

XII Дата та причина вибуття

__________________________________
__________________________________

(форма N 1-м'яс із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 10.02.2017 р. N 50)

 

Зразок

КАРТКА ПЛЕМІННОЇ КОРОВИ (ТЕЛИЦІ) М'ЯСНОЇ ПОРОДИ 

Область 

Район 

Форма N 2-м'яс 

 

 

Кличка 

 

Групи крові 

 

Ідентифікаційний N  

 

Масть, наявність рогів 

 

Марка і N ДКПТ 

 

Дата народження 

 

Порода, породність 

 

Місце народження 

 

Лінія, родина 

 

Дата надходження 

 

Метод одержання
(транспл., шт. ос., парув.)

 

Власник 

 

 

 

I Походження 

Кличка 

М 

Б 

Ідентифікаційний N  

 

 

Марка і N ДКПТ 

 

 

Порода, породність 

 

 

Лінія, родина 

 

 

Вік, міс. 

 

 

Жива маса, кг 

 

 

Продуктивність 

Середній перебіг отелень

 

бали

 

Середня скоригована молочність

 

кг


СЦ: А -                               В - 

Комплексна оцінка 

бали               клас 

бали               клас 

Групи крові 

 

 

Кличка 

ММ 

БМ 

МБ 

ББ 

Ідентифікаційний N  

 

 

 

 

Марка і N ДКПТ 

 

 

 

 

Порода, породність 

 

 

 

 

Вік, міс. 

 

 

 

 

Жива маса, кг 

 

 

 

 

Комплексна оцінка 

бали               клас 

бали               клас 

бали               клас 

бали               клас 

Кличка 

МММ 

БММ 

МБМ 

ББМ 

ММБ 

БМБ 

МББ 

БББ 

Ідентифікаційний N  

 

 

 

 

 

 

 

 

Марка і N ДКПТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порода 

 

 

 

 

 

 

 

 

Породність 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Продуктивність матері 

III Розвиток корови - жива маса (кг) у віці 

Оте-
лення 

Стать теляти

Перебіг оте-
лення 

Розвиток приплоду 

При на-
родж.

При відл. (210 дн.)

8 міс. 

12 міс.

15 міс.

18 міс.

При 1-му осім. ___ міс. ___ днів

2 роки

3 роки

4 роки

5 років і стар-
ше

N  

дата

ново-
на-
родж., кг 

при відлу-
ченні (210 дн.), кг 

8 міс., кг 

12 міс., кг 

15 міс., кг 

18 міс., кг 

серед-
ньо-
добо-
вий при-
ріст з 8 до 15-міс. віку, г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Проміри тварини (см) у віці 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проміри 

210 дн. 

8 міс.

12 міс.

15 міс.

18 міс.

2 роки

3 роки

4 роки

5 років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висота у холці 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висота у крижах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глибина грудей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ширина грудей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ширина у маклаках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ширина у сідничних горбах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коса довжина тулуба (палицею) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коса довжина заду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обхват грудей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обхват п'ястка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бал за екстер'єр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Племінне використання і продуктивність корови

Плідне осіменіння 

Дата оте-
лен-
ня

Стать теляти

Пе-
ре-
біг оте-
лен-
ня

Характеристика приплоду 

Використання приплоду 

Дата 

метод*

бугаєм 

кличка та іден-
тифіка-
цій-
ний номер

жива маса, кг 

середньо-
добовий приріст з 8- до 15-міс. віку, г 

кличка та іден. номер 

порода і пород-
ність 

при народж. 

при відлу-
ченні (210 дн.) 

у віці 

при-
зна-
чен-
ня

куди вибув 

8 місяців

12 місяців

15 місяців

18 місяців

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Записи проводяться умовними позначками: штучне осіменіння - ШО, ручне парування - Р, вільне парування - В.

VI Бонітування корови

Дата боні-
тува-
ння 

Вік 

Конституція, екстер'єр 

Комплекс ознак, бали 

Сума балів

Клас

При-
зна-
чен-
ня

в оте-
лен-
нях 

років і міся-
ців 

заг. вигл., розв. 

статі екстер'єру 

сума балів 

молоч-
ність 

жива маса 

кон-
ститу-
ція, екс-
тер'єр

від-
твор-
на здат-
ність

гено-
тип, усього

у тому числі 

будо-
ва тіла 

мус-
кула-
тура 

голова і шия 

грудна клітка 

холка, спина, попе-
рек

крижі

окіст 

вим'я 

кін-
цівки 

пород-
ність 

мати

батько

оцінка батька за якістю потом-
ків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII Переміщення тварини

Звідки (назва господарства) 

Куди (назва господарства) 

Дата (місяць, рік) 

Вік (років, місяців) 

Жива маса, кг 

Мета перемі-
щення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII Участь у виставках

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

М. П. Керівник (власник) господарства

          Зоотехнік-селекціонер (експерт-бонітер) 

IX Наказ про запис у ДКПТ

від "___" ____________ ____ р.
Стан здоров'я тварини _______________
___________________________________

X Примітки селекціонера

__________________________________
__________________________________
__________________________________

XI Дата та причина вибуття

__________________________________
__________________________________ 

(форма N 2-м'яс із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 10.02.2017 р. N 50)

 

Зразок

 

Код 

  

  

  

  


Господарство ______________________________________ 

Ферма (відділення) _________________________________ 

Район ____________________________________________ 

Область __________________________________________ 

ЖУРНАЛ
з відтворення стада великої рогатої худоби

за 20__ р.

 

N групи або прізвище обслуговуючого персоналу ______________________________________ 

N з/п

Кличка
________
Власник (П. І. Б.)*

Ідентифі-
каційний номер 

Код: к-корова, п-первістка, т-телиця 

Код групи

Рік народ-
ження 

Дані за минулий рік 

Осіменіння (парування) 

дата оте-
лен-
ня 

пере-
біг отеле-
ння, бали 

дата остан-
нього осіме-
ніння (пару-
вання)

кіль-
кість осіме-
нінь 

кличка, іден-
тифі-
кацій-
ний номер бугая 

резуль-
тат пере-
вірки на тіль-
ність

за планом 

  

місяць

кличка, іденти-
фіка-
ційний номер бугая

січень

лютий

бере-
зень

кві-
тень

основний

що заміщує

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Для поголів'я, що знаходиться в індивідуальному секторі.

** Відомості наводяться дробом: у чисельнику - дата осіменіння (парування), у знаменнику - номер бугая.

  

Кіль-
кість днів від отеле-
ння до пер-
шого осіме-
ніння

Перевірка на тільність 

Дата запуску
очікувана
_________
фактична 

Дата отелення 

Перебіг оте-
лення, бали 

Сервіс-
період, днів 

Приплід 

  

по місяцях поточного 20__ року** 

стать теляти

жива маса

іден-
тифіка-
цій-
ний номер

іден-
тифіка-
цій-
ний
 номер батька

тра-
вень

чер-
вень

ли-
пень

сер-
пень

вере-
сень

жов-
тень

листо-
пад

гру-
день

дата 

код 

очіку-
вана

фак-
тич-
на

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Контроль за результатами осіменіння (парування) та отелення корів і телиць, голів

Місяць року 

Показник 

Телиці 

Наяв-
ність нете-
лів на поча-
ток міся-
ця 

  

наявність телиць у віці старше року на початок місяця 

із них 

осіменіння 

абор-
тува-
ло

перевірено на тільність 

за-
плід-
не-
но пер-
вин-
но

вибу-
ло тіль-
них 

пере-
веде-
но у не-
телі

наяв-
ність корів на поча-
ток міся-
ця

із них 

тільні 

нетільні старше 2 років 

за пла-
ном

фактично 

тільні

не тільні 90 днів і біль-
ше

усього 

у тому числі 

1 раз

2 рази

3 рази і біль-
ше

усього

із них тільні

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

за місяць 

  

  

  

  

  

х 

х 

х 

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

з початку року 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

II 

за місяць 

  

  

  

  

  

х 

х 

х 

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

з початку року 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

III 

за місяць 

  

  

  

  

  

х 

х 

х 

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

з початку року 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

IV 

за місяць 

  

  

  

  

  

х 

х 

х 

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

з початку року 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

за місяць 

  

  

  

  

  

х 

х 

х 

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

з початку року 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

VI 

за місяць 

  

  

  

  

  

х 

х 

х 

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

з початку року 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

VII 

за місяць 

  

  

  

  

  

х 

х 

х 

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

з початку року 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

VIII 

за місяць 

  

  

  

  

  

х 

х 

х 

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

з початку року 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

IX 

за місяць 

  

  

  

  

  

х 

х 

х 

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

з початку року 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

за місяць 

  

  

  

  

  

х 

х 

х 

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

з початку року 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

XI 

за місяць 

  

  

  

  

  

х 

х 

х 

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

з початку року 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

XII 

за місяць 

  

  

  

  

  

х 

х 

х 

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

з початку року 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

Контроль за результатами осіменіння (парування) та отелення корів і телиць, голів

Корови 

Місяць року 

осіменіння 

абор-
тува-
ло

перевірено на тільність 

заплід-
нено перви-
нно

план отелення

отелилося 

перебіг отелення

вибу-
ло тіль-
них 

вихід при-
плоду

за планом

фактично 

усього

у тому числі 

усього

із них тільні

корів

нетелів

усього

у тому числі 

важкі

з мерт-
вим при-
пло-
дом

із за-
трим-
кою по-
слі-
ду

1 раз

2 рази

3 рази і біль-
ше 

корів 

нетелів 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

  

  

х 

х 

х 

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II 

  

  

х 

х 

х 

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

III 

  

  

х 

х 

х 

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IV 

  

  

х 

х 

х 

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

х 

х 

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VI 

  

  

х 

х 

х 

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VII 

  

  

х 

х 

х 

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VIII 

  

  

х 

х 

х 

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IX 

  

  

х 

х 

х 

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

х 

х 

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

XI 

  

  

х 

х 

х 

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

XII 

  

  

х 

х 

х 

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Зразок

  

Код 

  

  

  

  


Господарство ______________________________________ 

Ферма (відділення) _________________________________ 

Район ____________________________________________ 

Область __________________________________________ 

ЖУРНАЛ
реєстрації приплоду та вирощування молодняку великої рогатої худоби м'ясних порід

за 20__ р.

 

N з/п 

Кличка, іденти-
фіка-
цій-
ний номер

Дата народ-
ження 

Стать 

Порода, пород-
ність 

Масть

Походження 

Результати зважування, кг 

мати, іден. N  

батько, іден. N  

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

10 

11 

12 

13 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Розвиток молодняку 

Дата і причина вибуття 

липень

серпень

вере-
сень 

жовтень

листо-
пад 

грудень

жива маса, кг 

при відлученні 

жива маса у віці, кг 

при 1 осіменінні (парув.)/викор. 

при народ-
женні 

у 210 днів 

вік, днів 

жива маса, кг 

8 міся-
ців 

12 міся-
ців

15 міся-
ців

18 міся-
ців

вік, днів 

жива маса, кг 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Зразок

 

Код 

  

  

  

  


Господарство ______________________________________ 

Ферма (відділення) _________________________________ 

Район ____________________________________________ 

Область __________________________________________ 

ЖУРНАЛ
бонітування корів м'ясних порід

 

Бонітування проведене
з "___" ____________ до "___" ____________ 20__ р.

 

N з/п 

Кличка, іден-
тифі-
кацій-
ний N  

N і марка ДКПТ 

Дата народ-
ження 

Порода, пород-
ність 

Масть

Походження 

Кіль-
кість оте-
лень 

При бонітуванні 

мати  

батько 

кличка, іден. N  

порода 

кличка, іден.N  

порода 

жива маса, кг 

вго-
дова-
ність

бал за консти-
туцію й екс-
тер'єр 

10 

11 

12 

13 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Молочність (жива маса телят у 210 дн.), кг 

Між-
отель-
ний період, днів 

Характер отелення 

Оцінка у балах 

Клас

молоч-
ність

жива маса 

консти-
туція й екс-
тер'єр

від-
твор-
на здат-
ність

генотип, усього 

у тому числі 

усього балів 

за останнє отелення 

найвища 

пород-
ність 

батько

мати

оцінка батька

оте-
лення 

стать 

жива маса, кг 

рік 

оте-
лення 

стать 

жива маса, кг 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Зразок

 

Код 

  

  

  

  


Господарство ______________________________________ 

Ферма (відділення) _________________________________ 

Район ____________________________________________ 

Область __________________________________________ 

ЖУРНАЛ
бонітування племінного молодняку великої рогатої худоби м'ясних порід

 

Бонітування проведене
з "___" ____________ до "___" ____________ 20__ р.

 

N з/п 

Кличка, іден-
тифі-
кацій-
ний N  

Дата народ-
ження 

Порода, пород-
ність 

Масть 

Походження 

Жива маса (кг) 

мати  

батько 

при народ-
женні 

210 днів 

8 міс. 

12 міс. 

кличка, іден. N  

клас 

кличка, іден. N  

клас 

10 

11 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

у віці 

При відлу-
ченні 

При першому осім.
_____
викор. 

При боніту-
ванні 

Бал за консти-
туцію й екс-
тер'єр 

Оцінка, балів 

Клас 

Призна-
чення тварини за резуль-
татами боніту-
вання

15 міс. 

18 міс. 

жива маса 

консти-
туція, екс-
тер'єр 

оцінка за влас-
ною продук-
тивні-
стю

генотип, усього 

у тому числі 

пород-
ність

батько

мати

оцінка батька за якістю потом-
ків 

усього балів 

міс. 

кг 

міс. 

кг 

міс. 

кг 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Зразок

 

Код 

  

  

  

  


Господарство ______________________________________ 

Ферма (відділення) _________________________________ 

Район ____________________________________________ 

Область __________________________________________ 

ЗВІТ
про результати бонітування великої рогатої худоби м'ясного напрямку продуктивності відповідної породи

 

за період з ______________ 20__ р. до ______________ 20__ р.

назва породи __________________________________________

 

1. Породний і класний склад великої рогатої худоби

Група тварин 

N ст. 

Усього голів 

З них пробо-
ніто-
вано, голів

У тому числі розподілено 

Записано у ДКПТ 

за породністю 

за класами 

усього 

у т. ч. у звіт-
ному році 

ЧП і IV покол.

III покол.

II покол.

I покол.

еліта-
рекорд 

еліта 

I клас

II клас

поза кла-
сом

не роз-
поді-
лено за кла-
сами

А 

Б 

10 

11 

12 

13 

14 

Усього великої рогатої худоби 

01 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у т. ч. бугаї-плідники 

02 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

бугайці минулих років 

03 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

з них ремонтні бугайці 10 - 18 міс. 

04 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

бугайці поточного року 

05 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

корови 

06 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

телиці ст. 2 років і нетелі 

07 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

телиці минулих років 

08 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

телиці поточного року 

09 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Розподіл корів і бугаїв за віком

Група 

Шифр 

Вік, років 

Усього

до 2 

6 - 7 

8 і ст. 

А 

Б 

Корови 

01 

  

  

  

  

  

  

  

  

Корови племінного ядра 

02 

  

  

  

  

  

  

  

  

Бугаї-плідники 

03 

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Розподіл корів за живою масою

Група корів за віком, років 

Шифр

Усього корів 

Із них мають живу масу, кг 

Кіль-
кість корів, жива маса яких відпо-
відає I класу і вище, голів 

Серед-
ня жива маса, кг 

Серед-
ня оцінка за консти-
туцію й екс-
тер'єр, бали

350 і мен-
ше 

351 - 400

401 - 450

451 - 500

501 - 550

551 - 600

601 і біль-
ше 

А 

Б 

10 

11 

3 роки 

01 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4 роки 

02 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5 років і ст. 

03 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього по стаду 

04 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі племінного ядра 

3 роки 

05 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4 роки 

06 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5 років і ст. 

07 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього по стаду 

08 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Характеристика корів за молочністю (жива маса телят у 210 днів)

  

Шифр

Перше отелення 

Друге отелення 

Третє отелення і старше 

Середнє по стаду 

кіль-
кість корів 

вирощено телят до відлучення 

кіль-
кість корів 

вирощено телят до відлучення 

кіль-
кість корів 

вирощено телят до відлучення 

телят, голів 

серед-
ня жива маса, кг 

усього голів 

сер. жива маса 1 голо-
ви, кг 

усього голів 

сер. жива маса 1 голо-
ви, кг 

усього голів 

серед-
ня жива маса 1 голо-
ви, кг 

А 

Б 

10 

11 

Чистопородні і IV покоління 

01 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

III покоління 

02 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II покоління 

03 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

I покоління 

04 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

05 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі племінного ядра 

Чистопородні і IV покоління 

06 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

III покоління 

07 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II покоління 

08 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

I покоління 

09 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Розподіл бугаїв за живою масою

Група бугаїв за віком, років 

Шифр

Усього бугаїв 

Із них мають живу масу, кг 

Кількість бугаїв, жива маса яких відповідає класам "еліта" та "еліта-
рекорд", голів 

Серед-
ня жива маса, кг 

Серед-
ня оцінка за консти-
туцію й екс-
тер'єр, бали 

500 і мен-
ше 

501 - 600

601 - 700

701 - 800

801 - 900

901 - 1000

1001 - 1100

1101 - 1200

1201 і біль-
ше 

А 

Б 

10 

11 

12 

13 

2 роки 

01 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 роки 

02 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4 роки 

03 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5 років і старше 

04 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

05 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6. Розподіл молодняку за живою масою

Статевовікові групи 

Шифр

Бугайці 

Телички 

усього, голів 

середня жива маса, кг 

відпо-
відає I класу і вище, голів 

усього, голів 

середня жива маса, кг 

відпо-
відає I класу і вище, голів 

А 

Б 

Новонароджені 

01 

  

  

  

  

  

  

У віці 210 днів 

02 

  

  

  

  

  

  

8 місяців 

03 

  

  

  

  

  

  

12 місяців 

04 

  

  

  

  

  

  

15 місяців 

05 

  

  

  

  

  

  

18 місяців 

06 

  

  

  

  

  

  

7. Отелення і парування корів

А 

Шифр

Корови 

Нетелі 

Усього отелилося, голів 

01 

  

  

Середній міжотельний період, днів 

02 

  

х 

Вік першого отелення, міс., днів 

03 

х 

  

Отелення нормальні, голів 

04 

  

  

Отелення з допомогою, голів 

05 

  

  

Отелення важкі, патологічні роди, голів 

06 

  

  

Одержано живих телят, голів 

07 

  

  

Мертвонароджених, голів 

08 

  

  

Абортів, голів 

09 

  

  

Спаровано усього, голів 

10 

  

х 

у тому числі штучно 

11 

  

х 

Спаровано до 3 місяців після отелення, голів

12 

  

х 

Спаровано через 3 місяці після отелення, голів 

13 

  

х 

Не спаровано усього, голів 

14 

  

х 

у т. ч. через 3 місяці після отелення 

15 

  

х 

Не телилося корів, голів 

16 

  

х 

парування телиць 

А 

Шифр

Голів 

Жива маса, кг 

Спаровано усього, голів 

17 

 

х 

у тому числі штучно 

18 

 

х 

Спаровано у віці: 

 

х 

х 

до 18 місяців 

20 

 

 

18 - 24 місяці 

21 

 

 

24 місяці і старше 

22 

 

 

Не спаровано телиць старше 24 місяців 

23 

 

 

Середня жива маса спарованих телиць, кг 

24 

х 

 

8. Генеалогічна структура маточного стада за належністю до ліній

Бугаї-родоначальники та їх потомки 

Кількість потомків, усього 

Характеристика корів за молочною продуктивністю 

Кличка, іден. N і марка ДКПТ 

Порода, пород-
ність 

Шифр

Дата і місце народ-
ження

Ступінь спорід-
неності

Роки викори-
стання у госпо-
дарстві

корів

телиць

ремонт-
них бугай-
ців 

кіль-
кість корів, голів 

отели-
лося 

вирощено телят до відлучення 

голів

жива маса у 210 днів 

жива маса у 8 міс. 

А 

Б 

В 

Г 

Ґ 

Д 

  

  

01 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

02 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

03 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

04 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

05 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

06 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

07 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

08 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

09 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9. Генеалогічна структура за родинами

Корови - родоначальниці родин 

Потомки, голів 

Кличка, іден. N, марка ДКПТ 

Шифр

пород-
ність 

дата народ-
ження 

роки викори-
стання 

корови

телиці, усього 

бугаї-плідники

бугайці

усього потомків

А 

Б 

  

01 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

02 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

03 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

04 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

05 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

06 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

07 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

08 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

09 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

10. Опис плідників, що використовувались за звітний період

N з/п

Кличка, іден. N і марка ДКПТ 

Дата народ-
ження 

Місце народ-
ження 

Походження 

Оцінка за власною продук-
тив-
ністю

Оцінка за якістю потом-
ків 

Продуктивність 

Клас  

Належ-
ність до лінії 

Осіме-
нено (спаро-
вано) голів 

Одержано приплоду 

Наявність заморо-
женої сперми, доз 

іден. N, пород-
ність, клас батька 

іден. N, пород-
ність, клас матері 

вік 

жива маса 

консти-
туція, бал 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11. Опис кращих м'ясних корів

N з/п

Кличка, іден. N і марка ДКПТ 

Дата і місце народ-
ження

Лінія

Родина

Походження 

Дата остан-
нього оте-
лення

Найвища молочність - ж. м. телят у 210 днів 

Останнє бонітування 

іден. N, породн., клас батька 

іден. N, породн., клас матері 

жива маса, кг 

усього балів 

клас 

рік 

оте-
лення

стать при-
плоду

маса, кг 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12. Класність реалізованого племінного молодняку

  

Шифр 

Продано усього, голів 

у тому числі за класами 

"еліта-рекорд", "еліта" 

I клас 

Бугайці 

01 

  

  

  

Телички 

02 

  

  

  

 

М. П. 

Керівник (власник) господарства ____________________________

Зоотехнік-селекціонер _____________________________________

Дата "___" ____________ 20__ р. 

 

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ БОНІТУВАННЯ
за 20__ р.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Експерт-бонітер ____________________________________________________

____________

Опрос