Идет загрузка документа (220 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по бонитировке крупного рогатого скота мясных пород, Инструкции по ведению племенного учета в мясном скотоводстве и образцов форм племенного учета в мясном скотоводстве

Министерство аграрной политики
Приказ, Инструкция от 06.06.2002 № 154
редакция действует с 14.04.2017

Про затвердження Інструкції з бонітування великої рогатої худоби м'ясних порід, Інструкції з ведення племінного обліку в м'ясному скотарстві та зразків форм племінного обліку в м'ясному скотарстві

Наказ Міністерства аграрної політики України
від 6 червня 2002 року N 154

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 червня 2002 р. за N 516/6804

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 10 лютого 2017 року N 50

Відповідно до Закону України "Про племінну справу у тваринництві" та з метою проведення комплексної оцінки великої рогатої худоби м'ясних порід за племінними і продуктивними якостями, забезпечення чіткої організації племінної роботи в галузі НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Інструкцію з бонітування великої рогатої худоби м'ясних порід (додається).

1.2. Інструкцію з ведення племінного обліку в м'ясному скотарстві (додається).

1.3. Зразки форм племінного обліку в м'ясному скотарстві (додаються):

форма N 1-м'яс "Картка племінного бугая м'ясної породи";

форма N 2-м'яс "Картка племінної корови (телиці) м'ясної породи";

форма N 3-врх "Журнал з відтворення стада великої рогатої худоби за 20__ р."

форма N 4-м'яс "Журнал реєстрації приплоду та вирощування молодняку великої рогатої худоби м'ясних порід за 20__ р."

форма N 5-м'яс "Журнал бонітування корів м'ясних порід";

форма N 6-м'яс "Журнал бонітування племінного молодняку великої рогатої худоби м'ясних порід";

форма N 7-м'яс "Звіт про результати бонітування великої рогатої худоби м'ясного напрямку продуктивності відповідної породи".

2. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією (Мельник Ю. Ф.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією, Державному науково-виробничому концерну "Селекція" (Буркат В. П., за згодою) видати інструкції, зазначені в пункті 1.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Державного секретаря Лузана Ю. Я.

 

Міністр 

С. Рижук 

 

ІНСТРУКЦІЯ
з бонітування великої рогатої худоби м'ясних порід

(У тексті Інструкції слова "головні управління сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій" та "управління сільського господарства і продовольства районних державних адміністрацій" в усіх відмінках замінено відповідно словами "структурні підрозділи з питань агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій" та "структурні підрозділи з питань агропромислового розвитку районних державних адміністрацій" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10 лютого 2017 року N 50)

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція, розроблена на виконання Закону України "Про племінну справу у тваринництві", визначає порядок проведення бонітування великої рогатої худоби м'ясних порід.

1.2. Бонітування великої рогатої худоби м'ясних порід - комплексна оцінка худоби за племінними і продуктивними якостями, яка проводиться в усіх господарствах незалежно від належності та підпорядкованості, що мають племінних тварин.

1.3. Мета бонітування - визначення комплексного класу худоби, у залежності від якого визначається їх племінне та виробниче призначення.

1.4. Бонітування великої рогатої худоби м'ясних порід проводиться щорічно відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України.

1.5. Організацію проведення бонітування здійснюють Міністерство агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій разом із галузевими структурними підрозділами Мінагрополітики й науково-дослідними установами УААН.

1.6. Бонітування великої рогатої худоби м'ясних порід проводиться протягом року при досягненні тваринами певного віку.

1.7. Бонітуванню підлягає усе племінне поголів'я, за винятком молодняку віком до 6-ти місяців та тварин на відгодівлі.

1.8. Бонітування поголів'я великої рогатої худоби м'ясних порід проводить комісія, до складу якої:

входять спеціалісти господарства (зоотехніки, зоотехніки з племінної справи та лікарі ветеринарної медицини) - за призначенням керівника підприємства (за згодою);

залучаються фахівці із спеціальною підготовкою наукових та учбових установ, селекційних центрів, зоотехніки з практичним досвідом роботи та працівники громадських організацій (об'єднань), які відповідають кваліфікаційним вимогам і можуть виконувати спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами, відповідно до вимог чинного законодавства (за згодою);

залучаються представники структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку районних державних адміністрацій.

(пункт 1.8 у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 10.02.2017 р. N 50)

1.9. Перед бонітуванням комісія проводить:

перевірку ідентифікаційних номерів тварин і при необхідності їх відновлення;

зважування тварин і визначення їх вгодованості;

узяття промірів тварин відповідних статево-вікових груп;

перевірку відтворної здатності корів і бугаїв;

підведення підсумків оцінки бугаїв за власною продуктивністю та якістю потомків;

уточнення записів племінного обліку.

1.10. При бонітуванні комісія:

проводить огляд худоби, аналізує показники її власної продуктивності, продуктивності батьків та потомків, заповнює відповідні форми обліку;

оцінює худобу за основними ознаками, які характеризують її продуктивність та племінні якості;

присвоює за основними ознаками такі комплексні класи: еліта-рекорд, еліта, I клас, II клас.

1.11. Худобу, що не відповідає мінімальним вимогам для визначення класу, оцінюють як некласну.

1.12. Худобу, на яку відсутні необхідні дані, за якими визначають комплексний клас, відносять до нерозподіленої за класом.

1.13. За результатами бонітування складається звіт (форма N 7-м'яс) за станом на 1 січня наступного року, який подається підприємством (господарством):

до 20 січня - до управлінь сільського господарства районної державної адміністрації - для затвердження;

до 1 лютого - організаціям (установам), визначеним Міністерством аграрної політики України, - для зведення.

1.14. Організації (установи), визначені Міністерством аграрної політики України:

проводять аналіз результатів бонітування худоби в розрізі порід, типів та статевовікових груп;

визначають племінну цінність стад;

затверджують класність пробонітованої худоби;

подають зведені дані та аналіз бонітування до Міністерства аграрної політики України до 25 лютого наступного року.

1.15. Зведені дані та аналіз бонітування використовуються для розробки і коригування програм селекції у м'ясному скотарстві.

2. Основні ознаки при визначенні комплексного класу худоби м'ясних порід

2.1. Основними ознаками при визначенні комплексного класу бугаїв є жива маса, конституція та екстер'єр, відтворна здатність, оцінка за власною продуктивністю та генотип.

2.2. Основними ознаками при визначенні комплексного класу корів є жива маса, конституція та екстер'єр, молочність, відтворна здатність та генотип.

2.3. Основними ознаками при визначенні комплексного класу молодняку є жива маса, конституція та екстер'єр, оцінка за власною продуктивністю та генотип.

3. Оцінка та визначення класу худоби м'ясних порід за основними ознаками

3.1. Визначення класу за живою масою

3.1.1. Визначення класу за живою масою бугаїв та корів проводиться згідно з мінімальними вимогами до живої маси бугаїв і корів м'ясних порід для визначення класу при бонітуванні (додаток 1).

3.1.2. Визначення класу за живою масою молодняку проводиться згідно з мінімальними вимогами до живої маси молодняку великої рогатої худоби м'ясних порід для визначення класу при бонітуванні (додаток 2).

3.1.3. Бугаїв-плідників і корів до 5-річного віку, а також молодняк оцінюють за даними останнього зважування.

3.1.4. Тварин старше 5 років оцінюють за вищою живою масою.

3.2. Визначення класу за конституцією та екстер'єром

3.2.1. Дорослих тварин оцінюють за конституцією та екстер'єром за 100-бальною шкалою.

3.2.2. Бугаїв оцінюють щорічно до 5-річного віку відповідно до шкали оцінки конституції та екстер'єру бугаїв (додаток 3).

3.2.3. Корів оцінюють у віці трьох і п'яти років відповідно до шкали оцінки конституції та екстер'єру корів (додаток 4).

3.2.4. При оцінці враховують:

типовість та гармонійність будови тіла;

наявність недоліків конституції та екстер'єру, за які знижують бальну оцінку (додаток 5).

3.2.5. Молодняк оцінюють за конституцією та екстер'єром за 5-бальною шкалою.

3.2.6. При оцінці молодняку враховують загальний вигляд та розвиток. Оцінку "відмінно" одержують тварини, типові для породи і статі, що мають добрий розвиток і ріст, відмінну будову тіла.

3.2.7. Клас за конституцією та екстер'єром визначається відповідно до:

шкали оцінки бугаїв за комплексом ознак (додаток 9);

шкали оцінки корів за комплексом ознак (додаток 10);

шкали оцінки молодняку за комплексом ознак (додаток 11).

3.3. Визначення класу корів за молочністю

3.3.1. Молочність корів оцінюють за живою масою потомків у віці 210 днів.

3.3.2. При оцінці молочності молодих корів фактичну масу потомків у віці 210 днів збільшують:

у первісток - на 10 %;

за другим отеленням - на 5 %.

3.3.3. При народженні декількох телят молочність установлюють за сумарною живою масою приплоду.

3.3.4. Молочність корів з трьома отеленнями і старше оцінюють за даними отелення, при якому одержано теля з найбільш високою живою масою.

3.3.5. Клас корів за молочністю відповідає класу приплоду за живою масою у віці 210 днів.

3.4. Визначення класу за відтворною здатністю

3.4.1. Відтворну здатність тварин оцінюють за даними племінного обліку і даними ветеринарної медицини.

(підпункт 3.4.1 пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 10.02.2017 р. N 50)

3.4.2. Бугаїв оцінюють за кількістю одержаних за рік стандартних спермодоз або за кількістю запліднених самок протягом парувального сезону.

3.4.3. Корів оцінюють:

первісток - за перебігом отелень і віком першого отелення;

корів старшого віку - за перебігом отелень і тривалістю міжотельного періоду.

3.4.4. Клас за відтворну здатність визначається згідно з вимогами до відтворної здатності бугаїв і корів (додаток 6).

3.5. Оцінка за генотипом

3.5.1. Генотип тварин оцінюють за породністю та походженням (комплексним класом батьків та оцінкою батька за якістю потомків). При оцінці бугаїв-плідників ураховують власну оцінку за якістю потомків.

3.5.2. Породність тварин визначають на підставі документів про походження з обов'язковим оглядом тварин для встановлення їх відповідності типу породи.

3.5.3. До чистопородних відносять тварин, що походять від батьків однієї породи, а при відтворному схрещуванні (створенні порід) - від розведення помісей III і IV поколінь "у собі" залежно від консолідованості ознак і вираженості бажаного типу при комплексному класі не нижче першого.

3.5.4. До помісей відносять тварин, одержаних від схрещування різних порід, а також маток молочних порід з чистопородними і помісними II - IV поколінь м'ясними бугаями та від розведення помісей I - III поколінь "у собі".

3.5.5. Ступінь породності тварин визначають згідно з додатками 7 і 8.

3.5.6. При відсутності документів про походження, за умови добре вираженої типовості і відповідності за комплексом ознак I класу, тварин відносять до I або II поколінь.

4. Визначення класу тварин за комплексом ознак

4.1. Клас бугаїв, корів і молодняку за комплексом ознак установлюють за сумою одержаних балів відповідно до:

шкали оцінки бугаїв за комплексом ознак (додаток 9);

шкали оцінки корів за комплексом ознак (додаток 10);

шкали оцінки молодняку за комплексом ознак (додаток 11).

За сумою одержаних балів тварин відносять до класу:

81 бал і більше - "еліта-рекорд";

71 - 80 балів - "еліта";

61 - 70 балів - I клас;

51 - 60 балів - II клас.

4.2. Комплексний клас корів-первісток, приплід яких у період бонітування не досяг 6-місячного віку, визначають за шкалою оцінки молодняку за комплексом ознак (додаток 11), при цьому клас за живою масою встановлюють згідно з мінімальними вимогами до живої маси бугаїв і корів м'ясних порід для визначення класу при бонітуванні (додаток 1) для корів 3-річного віку.

4.3. Комплексний клас корови підвищують на один за умови наявності трьох дочок з вищим класом.

5. Групування корів за результатами бонітування та визначення виробничого призначення молодняку

5.1. На підставі результатів комплексної оцінки корів визначають напрям подальшого їх використання і розподіляють на такі групи:

племінне ядро (краща частина стада) - 50 - 60 % від загального поголів'я корів;

селекційна (входить до племінного ядра) - 18 - 20 % від загального маточного поголів'я;

виробнича - корови, що не включені до племінного ядра.

5.2. Для ремонту стада використовують молодняк, що одержали:

бугайців - від корів селекційної групи;

телиць - від корів племінного ядра.

5.3. За результатами бонітування визначають тварин, призначених для:

ремонту стада;

племінної реалізації;

відгодівлі і реалізації на м'ясо.

6. Заходи щодо поліпшення племінної справи

6.1. За даними бонітування складають звіт (форма N 7-м'яс) та аналіз за такими даними:

кількість пробонітованої худоби та її розподіл за породністю і класами;

характеристика стада й окремо корів племінного ядра за живою масою, конституцією та екстер'єром, молочністю, розвитком потомків;

вік і жива маса маток при першому осіменінні і отеленні;

результати оцінки бугайців і телиць за власною продуктивністю і оцінки бугаїв за якістю потомків;

класність реалізованого молодняку.

6.2. Матеріали бонітування поточного року порівнюють із даними минулого. Аналізують виконання плану селекційно-племінної роботи з підбору, оцінки бугаїв за якістю потомків, відбору ремонтних бугаїв, створення заводських ліній.

6.3. За результатами бонітування:

складають план підбору на наступний рік, план комплектування стада за рахунок вирощування ремонтного молодняку і придбання племінної худоби;

визначають тварин для запису до Державної книги племінних тварин;

розробляють плани проведення оцінки: бугайців і телиць - за власною продуктивністю, бугаїв - за якістю потомків;

складають план проведення заходів ветеринарної медицини.

 

Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
 державною племінною інспекцією 

 
 
Ю. Ф. Мельник
 

 

Мінімальні вимоги
до живої маси бугаїв і корів м'ясних порід для визначення класу при бонітуванні

Порода 

Клас 

Жива маса бугаїв, кг, у віці 

Жива маса корів, кг, у віці 

два роки

три роки 

чотири роки 

п'ять років і старше

три роки 

чотири роки 

п'ять років і старше

Українська м'ясна

Еліта-рекорд

690 

850 

970 

1100 

540 

580 

650 

Еліта 

650 

810 

930 

1000 

520 

560 

620 

I клас 

620 

790 

890 

950 

490 

540 

580 

II клас 

550 

690 

790 

850 

440 

490 

530 

Волинська м'ясна 

Еліта-рекорд

650 

820 

940 

1050 

490 

550 

600 

Еліта 

610 

780 

900 

980 

470 

520 

570 

I клас 

580 

750 

860 

940 

440 

500 

540 

II клас 

520 

670 

770 

830 

400 

440 

490 

Поліська м'ясна 

Еліта-рекорд

660 

800 

890 

960 

500 

540 

600 

Еліта 

630 

770 

860 

900 

480 

520 

570 

I клас 

600 

740 

830 

880 

460 

500 

550 

II клас 

540 

680 

750 

800 

420 

450 

500 

Південна м'ясна 

Еліта-рекорд

620 

750 

840 

900 

460 

510 

580 

Еліта 

570 

710 

820 

860 

440 

480 

550 

I клас 

540 

670 

760 

800 

420 

460 

510 

II клас 

510 

610 

680 

740 

400 

430 

470 

Знам'янський внутрішньопородний тип поліської м'ясної породи  

Еліта-рекорд

660 

790 

880 

900 

500 

540 

600 

Еліта 

630 

770 

850 

880 

480 

520 

580 

I клас 

600 

750 

820 

850 

460 

500 

550 

II клас 

530 

670 

730 

770 

420 

450 

500 

Симентальська м'ясна, що створюється 

Еліта-рекорд

630 

780 

880 

945 

495 

555 

600 

Еліта 

600 

735 

840 

905 

475 

525 

575 

I клас 

570 

705 

800 

850 

450 

505 

545 

II клас 

515 

630 

725 

780 

400 

430 

475 

Сіра українська 

Еліта-рекорд

600 

730 

800 

870 

450 

500 

550 

Еліта 

570 

700 

760 

830 

440 

490 

535 

I клас 

550 

670 

730 

800 

430 

480 

520 

II клас 

500 

610 

660 

710 

390 

430 

470 

Світла аквітанська 

Еліта-рекорд

670 

830 

950 

1000 

530 

590 

640 

Еліта 

640 

790 

910 

970 

510 

570 

620 

I клас 

610 

750 

870 

930 

490 

550 

590 

II клас 

550 

680 

780 

830 

440 

490 

540 

Кіанська 

Еліта-рекорд

700 

860 

1000 

1100 

540 

590 

650 

Еліта 

660 

820 

950 

1000 

520 

570 

620 

I клас 

640 

800 

900 

950 

490 

540 

590 

II клас 

560 

700 

800 

850 

440 

490 

530 

Шароле 

Еліта-рекорд

680 

840 

965 

1050 

540 

600 

650 

Еліта 

645 

800 

920 

1000 

520 

580 

625 

I клас 

620 

790 

880 

945 

490 

550 

600 

II клас 

555 

690 

790 

840 

440 

495 

535 

Лімузин 

Еліта-рекорд

630 

780 

880 

980 

475 

535 

580 

Еліта 

600 

735 

840 

940 

455 

505 

555 

I клас 

570 

705 

800 

900 

430 

485 

525 

II клас 

515 

630 

725 

780 

410 

450 

470 

Абердин-ангуська

Еліта-рекорд

560 

715 

780 

850 

440 

485 

530 

Еліта 

535 

680 

745 

810 

420 

460 

500 

I клас 

510 

650 

710 

770 

400 

440 

480 

II клас 

460 

585 

640 

700 

360 

390 

420 

Герефордська 

Еліта-рекорд

600 

740 

840 

900 

470 

530 

570 

Еліта 

570 

700 

800 

860 

450 

500 

545 

I клас 

540 

670 

760 

820 

430 

480 

520 

II клас 

490 

600 

690 

740 

380 

410 

450 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 10.02.2017 р. N 50)

 

Мінімальні вимоги
до живої маси молодняку великої рогатої худоби м'ясних порід для визначення класу при бонітуванні

Клас 

Жива маса, кг, у віці, міс. 

210 дн. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Українська м'ясна порода
Бугайці 

Еліта-рекорд

230 

250 

280 

310 

340 

370 

400 

435 

470 

500 

530 

550 

570 

590 

610 

630 

650 

670 

690 

Еліта 

220 

240 

270 

300 

330 

360 

390 

420 

450 

480 

510 

530 

550 

570 

590 

600 

610 

630 

650 

200 

220 

240 

270 

300 

330 

360 

380 

400 

430 

460 

480 

500 

520 

540 

560 

580 

600 

620 

II 

180 

190 

210 

240 

270 

290 

310 

330 

350 

380 

400 

420 

440 

460 

480 

500 

520 

540 

550 

Телиці і нетелі 

Еліта-рекорд

220 

240 

260 

280 

300 

320 

340 

360 

380 

400 

420 

440 

460 

470 

480 

490 

500 

510 

520 

Еліта 

200 

220 

250 

270 

280 

300 

320 

340 

360 

380 

400 

420 

440 

450 

460 

470 

480 

490 

500 

180 

200 

220 

240 

260 

280 

300 

310 

330 

350 

370 

380 

400 

410 

420 

430 

440 

450 

460 

II 

170 

180 

200 

220 

240 

260 

270 

290 

300 

320 

330 

340 

360 

370 

380 

390 

400 

410 

420 

Волинська м'ясна порода
Бугайці 

Еліта-рекорд

210 

230 

255 

280 

310 

340 

370 

395 

420 

450 

475 

500 

530 

550 

570 

590 

610 

630 

650 

Еліта 

195 

220 

240 

270 

295 

320 

350 

375 

400 

430 

455 

480 

510 

525 

540 

560 

580 

595 

610 

180 

200 

220 

240 

265 

290 

320 

340 

365 

390 

410 

435 

460 

480 

500 

520 

540 

560 

580 

II 

165 

180 

195 

210 

235 

260 

285 

310 

330 

350 

370 

390 

410 

430 

450 

470 

490 

505 

520 

Телиці і нетелі 

Еліта-рекорд

190 

210 

230 

250 

275 

300 

320 

335 

350 

370 

380 

395 

410 

420 

430 

440 

450 

460 

470 

Еліта 

180 

195 

215 

240 

260 

280 

300 

315 

330 

350 

360 

370 

390 

400 

410 

420 

430 

440 

450 

165 

180 

195 

220 

240 

260 

280 

290 

300 

320 

330 

350 

370 

380 

390 

400 

410 

420 

430 

II 

150 

160 

175 

190 

210 

230 

240 

260 

270 

285 

300 

320 

335 

350 

360 

370 

380 

385 

390 

Поліська м'ясна порода
Бугайці 

Еліта-рекорд

210 

235 

260 

290 

315 

340 

370 

400 

430 

460 

485 

510 

530 

555 

580 

600 

620 

640 

660 

Еліта 

200 

220 

250 

280 

305 

330 

360 

390 

415 

440 

460 

485 

510 

530 

550 

570 

590 

610 

630 

180 

200 

230 

260 

280 

300 

330 

355 

380 

400 

425 

445 

470 

490 

510 

530 

550 

575 

600 

II 

160 

180 

200 

230 

250 

280 

300 

325 

350 

375 

400 

420 

440 

460 

480 

500 

510 

520 

540 

Телиці і нетелі 

Еліта-рекорд

200 

220 

240 

260 

280 

300 

320 

340 

360 

370 

380 

395 

410 

420 

430 

440 

450 

460 

470 

Еліта 

180 

200 

215 

235 

255 

275 

295 

310 

325 

340 

355 

370 

385 

400 

410 

420 

430 

440 

450 

160 

180 

200 

220 

240 

260 

280 

295 

315 

330 

345 

360 

370 

380 

390 

400 

410 

420 

430 

II 

150 

170 

185 

200 

215 

230 

245 

260 

275 

290 

305 

320 

335 

350 

360 

370 

380 

390 

400 

Південна м'ясна порода
Бугайці 

Еліта-рекорд

220 

240 

260 

280 

310 

335 

360 

385 

405 

430 

450 

475 

500 

525 

545 

565 

580 

600 

620 

Еліта 

205  

225 

250 

265 

280 

305 

330 

355 

380 

400 

425 

445 

470 

485 

500 

520 

535 

555 

570 

190 

210 

230 

250 

270 

290 

310 

330 

350 

370 

390 

415 

435 

450 

465 

485 

500 

520 

540 

II 

180 

200 

215 

235 

255 

275 

295 

315 

335 

355 

375 

395 

415 

430 

445 

465 

480 

495 

510 

Телиці і нетелі 

Еліта-рекорд

185 

200 

220 

240 

260 

280 

300 

315 

325 

340 

355 

365 

380 

390 

400 

410 

420 

430 

440 

Еліта 

175 

190 

210 

230 

250 

270 

285 

295 

300 

315 

330 

345 

360 

370 

380 

390 

410 

420 

425 

160 

175 

190 

210 

230 

250 

260 

275 

290 

300 

315 

330 

345 

355 

365 

375 

385 

395 

405 

II 

145 

155 

170 

190 

210 

230 

245 

255 

265 

280 

295 

305 

320 

330 

335 

340 

350 

360 

370 

Знам'янський внутрішньопородний тип поліської м'ясної породи
Бугайці 

Еліта-рекорд 

210 

230 

260 

290 

315 

350 

375 

400 

430 

460 

485 

515 

540 

560 

585 

605 

625 

640 

660 

Еліта 

205 

225 

255 

285 

310 

340 

365 

390 

415 

440 

460 

495 

520 

540 

555 

580 

595 

615 

630 

180 

200 

220 

250 

275 

300 

325 

355 

375 

400 

425 

450 

475 

495 

515 

535 

560 

580 

600 

II 

160 

180 

200 

220 

245 

270 

295 

315 

335 

355 

375 

395 

415 

435 

460 

475 

495 

515 

530 

Телиці і нетелі 

Еліта-рекорд 

200 

220 

240 

260 

280 

300 

320 

330 

340 

360 

370 

380 

400 

410 

420 

430 

440 

450 

460 

Еліта 

180 

200 

220 

240 

260 

280 

300 

310 

320 

340 

350 

360 

380 

390 

400 

410 

420 

430 

440 

160 

180 

200 

220 

240 

260 

280 

290 

300 

320 

330 

340 

360 

370 

380 

390 

400 

410 

420 

II

150 

170 

190 

210 

230 

250 

270 

280 

290 

310 

320 

330 

340 

350 

360 

370 

380 

390 

400 

Симентальська м'ясна порода, що створюється
Бугайці 

Еліта-рекорд 

210 

230 

250 

280 

310 

340 

370 

395 

420 

445 

470 

500 

525 

540 

560 

580 

595 

615 

630 

Еліта 

195 

215 

240 

265 

295 

325 

345 

375 

400 

420 

445 

470 

495 

510 

525 

545 

550 

585 

600 

180 

200 

220 

240 

270 

300 

315 

335 

360 

385 

405 

430 

450 

475 

495 

510 

525 

545 

570 

II 

170 

180 

190 

210 

235 

265 

285 

305 

325 

340 

365 

380 

400 

420 

440 

455 

480 

495 

515 

Телиці і нетелі 

Еліта-рекорд 

195 

210 

230 

250 

275 

295 

315 

330 

345 

360 

370 

380 

385 

400 

410 

420 

430 

450 

460 

Еліта 

185 

200 

220 

240 

255 

280 

300 

310 

325 

335 

350 

365 

380 

390 

400 

410 

420 

430 

440 

170 

185 

200 

215 

235 

250 

275 

290 

305 

320 

335 

350 

370 

375 

385 

395 

400 

410 

420 

II 

150 

165 

180 

195 

210 

225 

245 

255 

275 

290 

300 

315 

325 

335 

345 

350 

360 

370 

380 

Сіра українська
Бугайці 

Еліта-рекорд 

195 

215 

245 

270 

295 

320 

345 

365 

390 

410 

425 

440 

460 

480 

500 

520 

540 

570 

600 

Еліта 

185 

205 

230 

255 

275 

300 

325 

345 

370 

390 

405 

420 

440 

460 

480 

500 

520 

550 

570 

170 

195 

220 

245 

265 

290 

310 

330 

350 

375 

390 

405 

420 

440 

460 

480 

500 

520 

550 

II 

150 

170 

190 

210 

225 

245 

265 

280 

300 

320 

330 

340 

360 

385 

410 

430 

460 

480 

500 

Телиці і нетелі 

Еліта-рекорд 

155 

175 

200 

220 

235 

255 

270 

285 

295 

310 

325 

340 

350 

360 

370 

380 

390 

400 

420 

Еліта 

150 

170 

195 

215 

230 

245 

260 

275 

290 

305 

320 

335 

345 

355 

365 

375 

385 

395 

410 

145 

165 

190 

210 

225 

240 

255 

270 

285 

300 

315 

330 

340 

350 

360 

370 

380 

390 

400 

II 

125 

140 

155 

175 

185 

200 

215 

225 

235 

250 

260 

270 

280 

290 

300 

310 

320 

330 

345 

Світла аквітанська порода
Бугайці 

Еліта-рекорд 

220 

240 

270 

300 

330 

360 

390 

410 

440 

470 

500 

530 

560 

580 

600 

620 

640 

650 

670 

Еліта 

210 

230 

260 

290 

320 

350 

370 

400 

420 

450 

480 

500 

530 

550 

560 

590 

600 

620 

640 

190 

210 

230 

260 

290 

310 

340 

370 

390 

410 

440 

460 

490 

510 

530 

550 

570 

590 

610 

II 

180 

190 

210 

230 

260 

280 

310 

330 

350 

370 

390 

410 

430 

450 

480 

500 

510 

530 

550 

Телиці і нетелі 

Еліта-рекорд 

210 

230 

250 

290 

300 

320 

340 

360 

380 

400 

420 

430 

450 

470 

480 

490 

500 

510 

520 

Еліта 

190 

210 

240 

260 

280 

300 

320 

340 

370 

380 

400 

410 

430 

440 

450 

460 

480 

490 

500 

180 

190 

210 

240 

250 

270 

290 

310 

320 

340 

360 

380 

390 

400 

410 

420 

430 

440 

450 

II 

160 

180 

190 

210 

230 

250 

270 

280 

300 

310 

330 

340 

350 

360 

380 

390 

395 

400 

410 

Кіанська порода
Бугайці 

Еліта-рекорд 

240 

260 

290 

310 

340 

370 

400 

430 

460 

490 

520 

550 

570 

590 

620 

640 

660 

680 

700 

Еліта 

230 

240 

270 

300 

330 

360 

390 

420 

450 

470 

500 

530 

550 

570 

590 

610 

630 

650 

660 

210 

230 

250 

270 

300 

320 

350 

380 

410 

430 

460 

490 

520 

540 

560 

580 

600 

620 

640 

II 

180 

190 

210 

240 

270 

290 

310 

330 

360 

380 

400 

420 

440 

460 

480 

500 

520 

540 

560 

Телиці і нетелі 

Еліта-рекорд 

220 

240 

260 

300 

310 

330 

350 

370 

390 

410 

430 

450 

470 

480 

490 

500 

510 

520 

530 

Еліта 

200 

220 

250 

270 

290 

310 

330 

350 

360 

390 

410 

430 

450 

460 

470 

480 

490 

500 

510 

190 

200 

220 

240 

260 

280 

300 

320 

340 

350 

360 

390 

410 

420 

430 

440 

450 

460 

470 

II 

170 

190 

200 

220 

240 

260 

280 

300 

310 

320 

340 

350 

370 

380 

390 

400 

410 

420 

430 

Порода шароле
Бугайці 

Еліта-рекорд 

230 

250 

280 

310 

340 

370 

395 

420 

450 

480 

505 

535 

560 

580 

605 

625 

645 

660 

680 

Еліта 

220 

240 

270 

300 

325 

355 

380 

405 

430 

455 

485 

510 

535 

555 

570 

595 

610 

630 

645 

200 

220 

240 

270 

295 

320 

345 

375 

395 

420 

445 

470 

495 

515 

535 

555 

580 

600 

620 

II 

185 

195 

215 

240 

270 

290 

315 

335 

360 

380 

400 

420 

440 

460 

485 

500 

520 

540 

555 

Телиці і нетелі 

Еліта-рекорд 

220 

240 

260 

285 

305 

325 

345 

370 

385 

405 

425 

440 

460 

475 

485 

495 

505 

515 

525 

Еліта 

200 

220 

245 

265 

285 

305 

325 

345 

360 

385 

405 

420 

440 

450 

460 

470 

785 

495 

505 

185 

200 

220 

240 

260 

280 

300 

315 

330 

345 

370 

385 

400 

410 

420 

430 

440 

450 

460 

II 

170 

185 

200 

220 

235 

260 

275 

290 

305 

315 

335 

345 

360 

370 

385 

395 

400 

410 

420 

Порода лімузин
Бугайці 

Еліта-рекорд 

210 

230 

250 

280 

310 

340 

370 

395 

420 

445 

470 

500 

525 

540 

560 

580 

595 

615 

630 

Еліта 

195 

215 

240 

265 

295 

320 

345 

375 

400 

420 

445 

470 

495 

510 

525 

545 

560 

580 

600 

180 

200 

220 

240 

270 

290 

315 

335 

360 

385 

405 

430 

450 

475 

495 

510 

530 

545 

570 

II 

170 

180 

190 

210 

235 

265 

285 

305 

325 

340 

365 

380 

400 

420 

440 

455 

480 

495 

515 

Телиці і нетелі 

Еліта-рекорд 

195 

210 

230 

250 

275 

295 

315 

330 

345 

360 

375 

385 

400 

410 

420 

430 

440 

450 

460 

Еліта 

185 

200 

220 

240 

255 

280 

300 

310 

325 

335 

350 

360 

380 

390 

400 

410 

420 

430 

440 

170 

185 

200 

215 

235 

250 

275 

290 

305 

320 

335 

350 

370 

375 

385 

395 

400 

410 

420 

II 

150 

165 

180 

195 

210 

225 

240 

255 

275 

290 

300 

315 

325 

335 

345 

350 

360 

370 

380 

Абердин-ангуська порода
Бугайці 

Еліта-рекорд 

190 

210 

230 

255 

280 

310 

335 

365 

380 

400 

420 

440 

460 

475 

490 

510 

525 

545 

560 

Еліта 

180 

200 

220 

245 

270 

295 

320 

340 

360 

380 

400 

420 

440 

455 

470 

485 

500 

520 

535 

170 

185 

200 

225 

245 

270 

290 

310 

325 

345 

360 

380 

400 

420 

440 

455 

475 

490 

510 

II 

160 

170 

180 

200 

220 

240 

260 

275 

290 

310 

325 

340 

360 

375 

390 

410 

420 

440 

460 

Телиці і нетелі 

Еліта-рекорд 

175 

195 

215 

235 

255 

270 

290 

305 

320 

330 

345 

360 

370 

380 

390 

395 

410 

415 

420 

Еліта 

165 

185 

205 

225 

240 

260 

275 

290 

300 

315 

325 

340 

350 

360 

370 

375 

385 

390 

400 

150 

165 

185 

200 

220 

235 

250 

265 

280 

290 

305 

315 

330 

340 

350 

355 

365 

370 

380 

II 

145 

155 

165 

185 

200 

220 

235 

245 

255 

270 

280 

290 

300 

310 

320 

325 

335 

340 

350 

Герефордська порода
Бугайці 

Еліта-рекорд 

200 

220 

240 

270 

300 

325 

350 

375 

400 

425 

450 

475 

500 

515 

535 

550 

565 

585 

600 

Еліта 

185 

205 

230 

255 

280 

305 

330 

355 

380 

400 

425 

445 

470 

785 

500 

520 

535 

555 

570 

170 

190 

210 

230 

255 

275 

300 

320 

345 

365 

385 

410 

430 

450 

470 

485 

505 

520 

540 

II 

160 

170 

180 

200 

225 

250 

270 

290 

310 

325 

345 

360 

380 

400 

420 

435 

455 

470 

490 

Телиці і нетелі 

Еліта-рекорд 

185 

200 

220 

240 

260 

280 

300 

315 

330 

340 

355 

365 

380 

390 

400 

410 

420 

430 

440 

Еліта 

175 

190 

210 

230 

245 

265 

285 

295 

310 

320 

335 

345 

360 

370 

380 

390 

400 

410 

420 

160 

175 

190 

205 

225 

240 

260 

275 

290 

305 

320 

335 

350 

355 

365 

375 

380 

390 

400 

II 

145 

155 

170 

185 

200 

215 

235 

345 

260 

275 

285 

300 

315 

320 

330 

335 

345 

350 

360 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 10.02.2017 р. N 50)

 

Шкала оцінки
конституції та екстер'єру бугаїв

Статі будови тіла і загальний розвиток тварини 

Вимоги для оцінки за вищим балом 

Макси-
мальний бал 

Загальний вигляд, розвиток і відповідність типу породи 

Пропорційна будова тіла, глибокий і заокруглений тулуб, добре виражені тип породи та статевий диморфізм 

20 

Добре розвинута мускулатура, міцний, проте не грубий кістяк, масть характерна для породи 

10 

Статі екстер'єру:
голова і шия 

Голова типова для породи; шия з добре розвинутими м'язами 

грудна клітка 

Довга, широка, глибока, заокруглена, без западин і перехвату за лопатками 

10 

холка, спина, поперек 

Широка м'ясиста холка, верхня лінія рівна; спина і поперек широкі, довгі, з добре розвинутою мускулатурою 

15 

крижі 

Рівні, широкі і довгі, добре виповнені м'язами; прикріплення хвоста типове для породи 

10 

окіст  

Добре розвинута мускулатура, що спускається до скакального суглоба; внутрішній бік стегна обмускулений; щуп підтягнений відносно нижньої лінії тулуба 

10 

сім'яники 

Нормальної форми й обхвату, з вираженою шийкою, у розслабленому стані сягають рівня скакального суглоба 

10 

кінцівки 

Правильно поставлені, з міцним копитом 

10 

Усього, балів

  

100 

 

Шкала оцінки
конституції та екстер'єру корів

Статі будови тіла і загальний розвиток тварини 

Вимоги для оцінки за вищим балом 

Макси-
мальний бал 

Загальний вигляд, розвиток і відповідність типу породи 

Пропорційно складена тварина з добре вираженими ознаками самки. Масть характерна для породи 

15 

М'язи видовжені, плоскі, помірно розвинуті, міцний, але не грубий кістяк 

10 

Статі екстер'єру:
голова і шия 

Голова легка, типова для породи; шия довга, з помірно розвинутими м'язами 

грудна клітка 

Широка, глибока, без западин і перехвату за лопатками 

10 

холка, спина, поперек 

Верхня лінія рівна; спина і поперек широкі, довгі, з помірно розвинутою мускулатурою 

15 

крижі 

Рівні, широкі і довгі, маклаки і сідничні бугри виступають, широко поставлені і помітні; прикріплення хвоста типове для породи 

10 

окіст 

Помірно розвинута довга мускулатура, чітко виражений скакальний суглоб 

10 

вим'я 

Достатньо розвинуте, правильної форми 

15 

кінцівки 

Правильно поставлені з міцним копитом 

10 

Усього, балів 

  

100 

 

Недоліки конституції
та екстер'єру, за які знижують бальну оцінку

Статі будови тіла і загальний розвиток тварини 

Недоліки 

Загальний вигляд, розвиток і вираженість типу породи 

Недорозвинена, негармонійна будова тіла, кістяк грубий або ніжний, недостатньо розвинуті мускулатура та скелет, вузький тулуб, короткий тулуб, недорозвинуті сім'яники, не виражений тип породи  

Статі екстер'єру:
голова і шия 

Голова важка, груба або ніжна, нетипова для породи; шия вузька 

грудна клітка 

Неглибока, вузька, із западинами чи перехватом за лопатками, з недостатньо розвинутою мускулатурою, малим обхватом 

холка, спина, поперек 

Холка вузька, гостра; спина і поперек вузькі, недостатньо виповнені м'язами; спина провисла або горбата, провислий поперек (м'який) 

крижі 

Короткі, звислі, дахоподібні, недостатньо виповнені мускулатурою; шилозадість 

окіст 

Недостатні розміри, недостатньо або надмірно розвинута мускулатура 

вим'я 

Недорозвинене, неправильної форми 

сім'яники 

Недостатня довжина та обхват, непропорційна форма 

кінцівки 

Постава неправильна, задні - шаблевидні, передні і задні - зближені в суглобах; слонова постава; слабкий копитний ріг 

 

Вимоги
до відтворної здатності бугаїв і корів

1. Для бугаїв, що використовуються при штучному осіменінні

Клас 

Бал 

Кількість одержаних стандартних спермодоз* за 1 рік, тис. доз, у віці, років 

2 - 3 

3 - 4 

4 - 5 

5 і старше 

Еліта-рекорд 

10 

12 

12 

Еліта 

10 

10 

I клас 

II клас 

2. Для бугаїв, що використовуються при природному паруванні

Клас 

Бал 

Запліднено за парувальний період, голів 

Еліта-рекорд 

10 

35 

Еліта 

30 

I клас 

25 

II клас 

20 

3. Для корів

Відтворна здатність, клас 

Бал 

За перебіг отелення  

  

Фізіологічно нормальні 

З незначною допомогою обслуговувального персоналу 

Патологічні з лікарською допомогою 

За вік першого отелення, міс.: 

  

- у 25 - 27 

- у 28 - 30 

- у 31 - 33 

- у 34 - 36 

- понад 36 

За тривалість міжотельного періоду, днів 

  

- до 365 

- 366 - 400 

- 401 - 450 

- 451 - 500 

- понад 500 

За сумою одержаних балів, клас: 

  

Еліта-рекорд 

15 

Еліта 

10 

I клас 

II клас 

____________
* Стандартна спермодоза містить 15 млн. активних сперміїв.

 

Визначення ступеня породності тварин

Порода, помісь 

Породність, покоління 

Двопородні помісі
АГ, АД, БГ, БД, ВГ, ВД* 

I покоління 

Друга генерація двопородних помісей
ААГ, ББГ, ВВГ, ААД, ББГ, ВВГ*
Трипородні помісі
АБГ, АБД, БВГ, БВД*
Чотирипородні помісі АБВГ, АБВД* 

II покоління 

Друга генерація 3, 4, 5 - породних помісей 

III покоління 

Третя генерація 3, 4, 5 - породних помісей 

IV покоління, чистопородні 

____________
* Вихідні породи: А, Б, В - м'ясні; Г, Д - молочні.

 

Визначення ступеня породності тварин

Породність матері 

Породність батька 

II покоління 

III покоління 

IV покоління 

чистопородні 

I покоління 

II покоління 

II покоління 

II покоління 

II покоління 

II покоління 

II покоління 

II покоління 

III покоління 

III покоління 

III покоління 

II покоління 

III покоління 

IV покоління 

IV покоління 

IV покоління 

III покоління 

IV покоління 

IV покоління 

Чистопородні 

Чистопородні 

III покоління 

IV покоління 

Чистопородні 

Чистопородні 

 

Шкала оцінки бугаїв за комплексом ознак

Ознака 

Бал 

Жива маса, клас:  

  

еліта-рекорд 

35 

еліта 

30 

25 

Конституція та екстер'єр, клас: 

за 100-бальною шкалою 

  

еліта-рекорд 

90 і більше 

17 

еліта 

85 - 89 

12 

80 - 84 

Відтворна здатність, клас: 

  

еліта-рекорд 

10 

еліта 

Оцінка за власною продуктивністю, клас:  

А-індекс 

  

еліта-рекорд 

110,1 і вище 

8 

еліта 

100,1 - 110,0 

90,0 - 100,0 

Генотип, клас: 

  

еліта-рекорд 

30 

еліта 

26 

21 

У тому числі
оцінка за якістю потомків (при індексі 100 і більше), клас: 

  

еліта-рекорд 

6 

еліта 

породність: 

  

чистопородні 

10 

IV покоління 

III покоління 

II покоління 

I покоління 

мати, клас: 

  

еліта-рекорд 

5 

еліта 

батько, клас:  

  

еліта-рекорд 

5 

еліта 

оцінка батька за якістю потомків, 

  

клас: 

індекс 

  

еліта-рекорд 

101,1 і вище 

4 

еліта 

100,1 - 101,0 

99,0 - 100,0 

Усього, балів 

  

100 

 

Шкала оцінки корів за комплексом ознак

Ознака 

Бал 

Молочність, клас: 

  

еліта-рекорд 

32 

еліта 

28 

24 

II 

19 

Жива маса, клас: 

  

еліта-рекорд 

25 

еліта 

20 

15 

II 

12 

Конституція та екстер'єр, клас: 

за 100-бальною шкалою 

  

еліта-рекорд 

85 і більше 

12 

еліта 

80 - 84 

75 - 79 

II 

70 - 74 

Відтворна здатність, клас: 

  

еліта-рекорд 

10 

еліта 

II 

Генотип, клас: 

  

еліта-рекорд 

21 

еліта 

17 

12 

II 

10 

У тому числі породність: 

  

чистопородні 

9 

IV покоління 

III покоління 

II покоління 

I покоління 

мати, клас: 

  

еліта-рекорд 

4 

еліта 

II 

батько, клас: 

  

еліта-рекорд 

4 

еліта 

оцінка батька за якістю потомків: 

клас 

індекс 

  

еліта-рекорд 

101,1 і вище 

4 

еліта 

100,1 - 101,0 

99,0 - 100,0 

Усього, балів 

100 

 

Шкала оцінки
молодняку за комплексом ознак

Ознака 

Бал 

Жива маса, клас: 

  

еліта-рекорд 

35 

еліта 

30 

25 

II 

23 

Конституція та екстер'єр, клас: 

за 5-бальною шкалою 

  

еліта-рекорд 

20 

еліта 

15 

10 

II 

Оцінка за власною продуктивністю, клас: 

А-індекс 

  

еліта-рекорд 

110,1 і вище 

8 

еліта 

100,1 - 110,0 

90,0 - 100,0 

Генотип, клас: 

  

  

еліта-рекорд 

  

35 

еліта 

  

30 

  

25 

II 

  

20 

У тому числі, породність: 

  

  

чистопородні 

  

10 

IV покоління 

  

III покоління 

  

II покоління 

  

I покоління 

  

мати, клас: 

  

  

еліта-рекорд 

  

10 

еліта 

  

  

II 

  

батько, клас: 

  

  

еліта-рекорд 

  

10 

еліта 

  

оцінка батька за якістю потомків, клас: 

А-індекс 

  

еліта-рекорд 

101,1 і вище 

4 

еліта 

100,1 - 101,0 

99,0 - 100,0 

Усього, балів 

100 

____________

Опрос