Идет загрузка документа (185 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении цен на работы (услуги), выполняемые центральными государственными архивными учреждениями на договорных основах

Государственный комитет архивов
Приказ от 27.05.2002 № 39
Утратил силу

Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах

Наказ Державного комітету архівів України
від 27 травня 2002 року N 39

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 червня 2002 р. за N 515/6803

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державного комітету архівів України
 від 19 січня 2004 року N 9)

Відповідно до пункту 1 Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 24 січня 2001 р. N 6 і зареєстрованого Міністерством юстиції України 27 лютого 2001 р. за N 179/5370, та у зв'язку з упорядкуванням оплати праці працівників архівних установ НАКАЗУЮ:

1. Затвердити ціни на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах (додаються).

2. Вважати такими, що втратили чинність, накази Держкомархіву України: від 4 липня 2001 р. N 58 "Про затвердження цін на роботи (послуги) із забезпечення збереженості та науково-технічного опрацювання документів на підприємствах, в установах і організаціях, що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах", зареєстрований Міністерством юстиції України 18 липня 2001 р. за N 606/5797; від 21 вересня 2001 р. N 71 "Про затвердження цін на роботи (послуги) із забезпечення збереженості документів з паперовою основою, що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах", зареєстрований Міністерством юстиції України 15 жовтня 2001 р. за N 879/6070; від 22 жовтня 2001 р. N 80 "Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються на договірних засадах у Центральному державному кінофотофоноархіві України імені Г. С. Пшеничного", зареєстрований Міністерством юстиції України 8 листопада 2001 р. за N 941/6132; від 12 грудня 2001 р. N 105 "Про затвердження цін на роботи (послуги) у сфері використання архівних документів, що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах", зареєстрований Міністерством юстиції України 27 грудня 2001 р. за N 1087/6278.

3. Відповідальність за додержання центральними державними архівними установами цін покласти на їх директорів.

 

Голова Державного комітету 

Р. Я. Пиріг 

 

Ціни
на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах

N з/п  

Найменування видів робіт (послуг)  

Одиниця виміру  

Ціна,
грн.-коп.  

1

2

3

4

1. Роботи (послуги) із забезпечення збереженості та науково-технічного опрацювання документів і справ підприємств, установ і організацій 

1.1. Упорядкування документів і справ 

1.1.1 

Складання історичних довідок на фонди установ, організацій та підприємств загальнодержавного значення 

  

  

1.1.1.1 

за період більше 10 років 

1 іст. довідка 

128-41 

1.1.1.2 

за період від 5 років до 10 років 

- " - 

77-04 

1.1.1.3 

за період від 1 року до 5 років 

- " - 

38-52 

1.1.2 

Підготовка робочих інструкцій з упорядкування документів і справ установ загальнодержавного значення 

1 інструкція 

102-73 

1.1.3 

Складання планів упорядкування документів і справ установ загальнодержавного значення 

1 план 

51-36 

1.1.4 

Підготовка до впорядкування науково-технічної документації 

  

  

1.1.4.1 

текстової 

500 од. збер. 

25-68 

1.1.4.2 

графічної 

100 од. збер. 

14-13 

1.1.5 

Підготовка до описування документів особового походження 

1 архівний фонд1 

38-52 

1.1.6 

Розробка схем систематизації для фондів і установ загальнодержавного значення 

1 схема 

38-52 

1.1.7 

Розробка схем систематизації справ фондів особового походження 

- " - 

25-68 

1.1.8 

Визначення й уточнювання фондової належності документів і справ 

  

  

1.1.8.1 

управлінської, творчої, науково-технічної документації 

1 од. збер. 

0-26 

1.1.8.2 

документів особового походження2 

1 документ 

0-32 

1.1.9 

Систематизація справ до проведення експертизи цінності документів і справ3 

  

  

1.1.9.1 

за фондами 

10 од. збер. 

0-18 

1.1.9.2 

усередині фондів - за роками або структурними частинами 

- " - 

0-41 

1.1.10 

Систематизація документів за основними групами в межах фондів особового походження 

1 документ
100 аркушів 

0-13
1-28 

1.1.11 

Проведення експертизи наукової і практичної цінності 

  

  

1.1.11.1 

управлінської документації 

  

  

1.1.11.1.1 

з поаркушним переглядом документів 

1 од. збер. 

0-51 

1.1.11.1.2 

без поаркушного перегляду документів 

10 од. збер. 

1-17 

1.1.11.2 

творчої документації 

1 од. збер. 

0-86 

1.1.11.3 

науково-технічної документації 

  

  

1.1.11.3.1 

текстової 

  

  

1.1.11.3.1.1 

з поаркушним переглядом документів 

1 од. збер. 

0-51 

1.1.11.3.1.2 

без поаркушного перегляду документів 

10 од. збер. 

0-64 

1.1.11.3.2 

графічної 

10 аркушів 

0-64 

1.1.11.4 

документів особового походження 

10 документів 

0-76 

1.1.11.5 

документів на особовий склад (у тому числі особових справ) 

50 аркушів 

0-38 

1.1.11.5.1 

з поаркушним переглядом документів 

1 од. збер. 

0-29 

1.1.11.5.2 

без поаркушного перегляду документів 

10 од. збер. 

0-46 

1.1.12 

Текстологічна робота в процесі описування документів особового походження 

  

  

1.1.12.1 

I група складності5 

1 арх. фонд4 

89-88 

1.1.12.2 

II група складності6 

- " - 

141-25 

1.1.12.3 

III група складності7 

- " - 

192-61 

1.1.13 

Атрибуція в процесі описування документів особового походження 

  

  

1.1.13.1 

I група складності5 

- " - 

77-04 

1.1.13.2 

II група складності6 

- " - 

115-57 

1.1.13.3 

III група складності7 

- " - 

154-09 

1.1.14 

Формування справ із розсипу документів та переформування справ 

  

  

1.1.14.1 

з управлінською документацією 

10 аркушів 

0-16 

1.1.14.2 

з творчою документацією 

- " - 

0-18 

1.1.14.3 

з науково-технічною документацією 

  

  

1.1.14.3.1 

текстовою 

10 од. збер. 

1-28 

1.1.14.3.2 

графічною 

10 аркушів 

0-43 

1.1.14.4 

з документів особового походження 

1 од. збер. 

0-26 

1.1.14.5 

на особовий склад 

50 аркушів 

0-62 

1.1.15
1.1.15.1 

Систематизація аркушів у справі
машинописний (без правки) або розбірливий рукописний текст 

100 аркушів 

1-07 

1.1.15.2 

машинописний або рукописний текст з правками та вставками, що утруднюють прочитання 

- " - 

1-61 

1.1.16 

Систематизація науково-технічної документації за частинами, стадіями проектів, етапами проблем (тем) тощо 

  

  

1.1.16.1 

текстової документації 

10 од. збер. 

0-32 

1.1.16.2 

графічної документації 

10 аркушів 

0-64 

1.1.17 

Систематизація графічної документації всередині справ 

- " - 

0-62 

1.1.18 

Складання заголовків справ 

  

  

1.1.18.1 

управлінської документації 

1 заголовок 

0-43 

1.1.18.2 

творчої документації 

- " - 

0-86 

1.1.18.3 

науково-технічної документації 

- " - 

0-26 

1.1.18.4 

документів особового походження 

- " - 

0-51 

1.1.18.5 

на особові справи 

10 заголовків 

1-03 

1.1.19 

Написання анотацій документів 

1 анотація 

0-51 

1.1.20 

Складання внутрішніх описів документів у справах 

  

  

1.1.20.1 

з управлінською документацією 

1 заголовок 

0-17 

1.1.20.2 

з текстовою науково-технічною, творчою документацією та особового походження 

- " - 

0-21 

1.1.20.3 

з графічною науково-технічною документацією 

10 заголовків 

1-23 

1.1.20.4 

у комплексах особових справ, історій хвороб та аналогічних матеріалів 

- " - 

0-82 

1.1.21 

Описування книг 

  

  

1.1.21.1 

з автографами 

1 опис 

0-20 

1.1.21.2 

без автографів 

10 описів 

1-23 

1.1.22 

Систематизація карток на справи 

  

  

1.1.22.1 

за структурною і предметно-тематичною ознаками 

10 карток 

0-32 

1.1.22.2 

за номінальною, хронологічною ознаками або за алфавітом 

- " - 

0-21 

1.1.23 

Редагування заголовків справ 

  

  

1.1.23.1 

з частковим перегляданням справ 

10 заголовків 

0-86 

1.1.23.2 

без переглядання справ 

- " - 

0-51 

1.1.24 

Проставлення архівних шифрів на картках 

10 карток 

0-25 

1.1.25 

Фальцювання креслень у справах 

  

  

1.1.25.1 

формату більше А-4 

10 аркушів 

0-41 

1.1.25.2 

формату більше А-1 

- " - 

1-23 

1.1.26 

Розброшуровування неправильно сформованих справ, вилучення скріпок 

1 справа 

0-15 

1.1.27 

Підшивання справ 

  

  

1.1.27.1 

з управлінською, творчою, науково-технічною текстовою документацією 

1 од. збер. 

0-24 

1.1.27.2 

з нестандартними аркушами, графічною документацією 

- " - 

0-62 

1.1.27.3 

документів особового походження 

- " - 

0-41 

1.1.28 

Розміщення справ, що не підлягають підшиванню, у папки з клапанами 

- " - 

0-15 

1.1.29 

Нумерація аркушів у справах 

  

  

1.1.29.1 

обсягом до 150 аркушів 

100 аркушів 

0-49 

1.1.29.2 

обсягом до 50 аркушів 

50 аркушів 

0-49 

1.1.29.3 

нестандартних за форматом і якістю аркушів, розшитих справ 

100 аркушів 

1-12 

1.1.29.4 

графічної документації 

- " - 

1-23 

1.1.30 

Перенумеровування аркушів у справах 

  

  

1.1.30.1 

обсягом до 150 аркушів 

100 аркушів 

0-73 

1.1.30.2 

обсягом до 50 аркушів 

50 аркушів 

0-56 

1.1.30.3 

нестандартних за форматом і якістю аркушів, розшитих справ 

100 аркушів 

1-37 

1.1.30.4 

графічної документації 

- " - 

1-65 

1.1.31 

Перевіряння нумерації у справах 

  

  

1.1.31.1 

обсягом до 150 аркушів 

100 аркушів 

0-21 

1.1.31.2 

обсягом до 50 аркушів 

50 аркушів 

0-21 

1.1.31.3 

нестандартних за форматом і якістю аркушів, розшитих справ 

100 аркушів 

0-49 

1.1.31.4 

графічної документації 

- " - 

0-25 

1.1.32 

Оформлення обкладинок справ або титульних аркушів 

  

  

1.1.32.1 

при наявності друкарської обкладинки або титулу установи 

1 обкладинка 

0-18 

1.1.32.2 

при відсутності друкарської обкладинки або титулу установи 

- " - 

0-25 

1.1.32.3 

особових справ 

10 обкладинок 

0-88 

1.1.33 

Вклеювання титульних і засвідчувальних аркушів 

10 аркушів 

0-55 

1.1.34 

Систематизація справ усередині фондів установ 

10 од. збер. 

0-25 

1.1.35 

Систематизація справ у межах фондів особового походження 

  

  

1.1.35.1 

за розділами опису 

- " - 

0-32 

1.1.35.2 

усередині розділів опису 

- " - 

0-32 

1.1.36 

Проставлення архівних шифрів на обкладинках справ 

  

  

1.1.36.1 

без проставлення штемпелів 

- " - 

0-35 

1.1.36.2 

з проставленням штемпелів 

- " - 

0-44 

1.1.37 

Картонування справ 

- " - 

0-14 

1.1.38 

Перекартонування справ 

10 од. збер. 

0-25 

1.1.39 

Написання ярликів 

10 ярликів 

0-82 

1.1.40 

Наклеювання ярликів на коробки 

- " - 

0-59 

1.1.41 

Формування в'язок справ, що підлягають зберіганню 

10 од. збер. 

0-32 

1.1.42 

Розміщення коробок або в'язок на стелажах 

10 коробок (в'язок) 

0-82 

1.1.43 

Переміщення справ у процесі упорядкування з архівосховища, структурних підрозділів установ у робочу кімнату8 

10 од. збер. 

0-25 

1.1.44 

Видавання та підкладення справ співробітникам установ у період упорядкування документів з оформленням результатів 

- " - 

0-25 

1.1.45 

Складання описів справ 

  

  

1.1.45.1 

на друкарській машинці 

1 заголовок 

0-18 

1.1.45.2 

з унесенням до опису іншомовних слів (латинський шрифт, до 20 знаків іншомовного тексту в кожному заголовку) 

- " - 

0-31 

1.1.45.3 

рукописних 

10 заголовків 

1-23 

1.1.46 

Складання передмов до описів фондів установ загальнодержавного значення 

1 передмова 

128-41 

1.1.47 

Складання списків скорочених слів до описів 

1 список, що включає до 30 найменувань 

3-21 

1.1.48 

Складання покажчиків до описів 

  

  

1.1.48.1 

спеціальних предметних 

10 карток на поняття 

1-07 

1.1.48.2 

коротких географічних 

- " - 

0-92 

1.1.48.3 

"глухих" іменних 

- " - 

0-92 

1.1.49 

Складання перевідних таблиць шифрів справ до описів 

10 од. збер. 

0-29 

1.1.50 

Оформлення описів 

1 опис 

12-84 

1.1.51 

Складання топографічних покажчиків 

10 карток 

0-86 

1.1.52 

Систематизація справ, що не підлягають зберіганню, за групами 

10 од. збер. 

0-80 

1.1.53 

Складання актів про виділення до знищення тих документів і справ, які не підлягають зберіганню 

1 позиція акта 

0-32 

1.1.54 

Формування в'язок справ, що не підлягають зберіганню 

10 од. збер. 

0-18 

1.1.55 

Складання переліків (актів, довідок) на відсутні документи установ загальнодержавного значення 

1 перелік 

25-68 

1.1.56 

Приймання-здавання справ установ після завершення робіт з упорядкування документів і справ 

10 од. збер. 

0-46 

1.1.57 

Складання актів про завершення упорядкування документів і справ установ загальнодержавного значення 

1 акт 

25-68 

1.1.58 

Складання актів про повернення документів власнику 

- " - 

12-84 

1.1.59 

Складання актів про непоправні пошкодження документів 

- " - 

6-42 

1.1.60 

Проведення нарад за підсумками робіт з упорядкування документів установ з керівниками структурних підрозділів або особами, відповідальними за архів і діловодство установи, загальнодержавного значення 

1 нарада 

19-26 

1.1.61 

Каталогізація документів 

  

  

1.1.61.1 

відбір справ за описами 

10 заголовків 

0-08 

1.1.61.2 

складання карток за заголовками справ в описах 

1 картка 

0-18 

1.1.61.3 

складання тематичних карток при груповому описуванні однорідних справ опису 

- " - 

0-40 

1.1.61.4 

виявлення документів за справами 

1 од. збер. 

1-07 

1.1.61.5 

складання карток на виявлені документи 

1 картка 

0-40 

1.1.61.6 

індексування карток систематичного каталогу 

10 карток 

7-13 

1.1.61.7 

систематизація карток систематичного каталогу 

- " - 

2-57 

1.1.61.8 

складання дублетних карток 

- " - 

14-53 

1.1.61.9 

об'єднання інформації на тематичних картках 

1 запис 

0-11 

1.1.61.10 

редагування тематичних карток 

10 карток 

0-49 

1.1.61.10.1 

з індексуванням карток 

- " - 

0-89 

1.1.61.10.2 

з перегляданням справ 

1 картка 

0-18 

1.1.61.11 

складання алфавітних карток 

- " - 

0-08 

1.1.61.12 

складання іменних карток 

- " - 

0-26 

1.1.61.13 

написання розподільних карток 

1 розпод. картка 

0-12 

1.1.62 

Кодування документної інформації 

  

  

1.1.62.1 

за 5 заданими параметрами 

1 значення 

1-28 

1.1.62.2 

більш як за 5 заданими параметрами 

- " - 

1-93 

1.1.63 

Забезпечення збереженості документів 

  

  

1.1.63.1 

Відбір, підготовка і передання справ до лабораторії забезпечення збереженості документів для оправлення, дезінфекції та дезінсекції 

10 од. збер. 

1-07 

1.1.63.1.1 

документів з основою, що руйнується 

100 аркушів
1 од. збер. 

1-23
0-82 

1.1.63.1.2 

з нумерацією аркушів справ 

1 од. збер.
100 аркушів 

0-82
0-49 

1.1.63.1.3 

з перевіркою нумерації аркушів справ 

1 од. збер.
100 аркушів 

0-41
0-27 

1.1.63.1.4 

справ, що мають особливості в оформленні документів 

  

  

1.1.63.1.4.1 

радянського періоду 

1 од. збер.
100 аркушів 

0-77
0-45 

1.1.63.1.4.2 

дорадянського періоду 

1 од. збер.
100 аркушів 

1-03
0-69 

1.1.63.1.4.3 

особового походження 

1 од. збер.
100 аркушів 

0-62
1-23 

1.1.63.2 

Підготовка документів з паперовою основою до мікрофільмування 

  

  

1.1.63.2.1 

виявлення справ для мікрофільмування 

100 описових статей описування 

0-78 

1.1.63.2.2 

виявлення документів для мікрофільмування 

100 аркушів 

1-17 

1.1.63.2.3 

підготовка справ для мікрофільмування 

- " - 

0-60 

1.1.63.2.3.1 

без виявлення дублетних примірників документів 

1 од. збер.
100 аркушів 

0-41
0-54 

1.1.63.2.3.2 

з виявленням дублетних примірників документів 

1 од. збер.
100 аркушів 

0-77
0-69 

1.1.63.2.4 

оформлення замовлень на мікрофільмування 

10 од. збер.
100 аркушів 

1-18
0-78 

1.1.63.3 

Перевіряння наявності мікрофільмів зі страхового фонду і з фонду користування (з оформленням результатів перевірки) 

1 акт перевіряння на 100 бюксів 

12-16 

1.1.63.4 

Перевіряння якості мікрофільмів страхового фонду, фонду користування 

  

  

1.1.63.4.1 

з переглядом на монтажному столі 

1000 кадрів 

0-47 

1.1.63.4.2 

без перегляду на монтажному столі 

- " - 

0-82 

1.1.63.5 

Приймання справ після мікрофільмування, реставрації, оправлення, дезінфекції та дезінсекції 

1 од. збер. 

0-15 

1.1.63.6 

Приймання особливо цінних справ після мікрофільмування, реставрації, оправлення, дезінфекції та дезінсекції 

- " - 

0-41 

1.1.63.7 

Проставлення відмітки про мікрофільмування в описах справ 

100 описових статей 

1-96 

1.1.63.8 

Виявлення особливо цінних документів 

  

  

1.1.63.8.1 

управлінської і науково-технічної документації 

1 од. збер.
10 заголов. документів 

0-32
0-21 

1.1.63.8.2 

документів особового походження 

1 од. збер.
100 заголов. документів 

0-37
3-47 

1.1.63.9 

Проставлення відмітки "ОЦ" (особливо цінні) на справах 

10 од. збер. 

0-27 

1.1.63.10 

Перевіряння фізичного і санітарно-гігієнічного стану справ, що підлягають прийманню на державне зберігання, з оформленням результатів перевіряння 

1 акт на 100 од. збер. 

4-28 

1.1.63.11 

Перевіряння наявності і стану справ в архівному підрозділі установи 

- " - 

11-06 

1.1.63.12 

Знепилювання справ 

100 од. збер. 

1-24 

1.1.63.13 

Дострокове приймання документів НАФ України на державне зберігання 

  

  

1.1.63.13.1 

за період від 1 до 5 років 

- " - 

124-68 

1.1.63.13.2 

за період від 5 до 10 років 

- " - 

231-98 

1.1.63.13.3 

за період від 10 до 15 років 

- " - 

339-28 

1.1.64 

Підготовка номенклатур справ установ 

  

  

1.1.64.1 

проведення організаційної роботи в установах загальнодержавного значення 

1 установа 

9-63 

1.1.64.2 

складання планів робіт з розроблення номенклатур справ установ загальнодержавного значення 

1 план 

12-84 

1.1.64.3 

розроблення схем побудови номенклатур справ установ 

1 схема 

38-52 

1.1.64.4 

визначення наукової і практичної цінності документів з метою встановлення строків їх подальшого зберігання 

  

  

1.1.64.4.1 

з поаркушним перегляданням 

1 од. збер. 

0-51 

1.1.64.4.2 

без поаркушного переглядання справ 

10 од. збер. 

1-17 

1.1.64.5 

складання заголовків справ і документів 

1 заголовок 

0-43 

1.1.64.6 

групування документів за ознаками формування справ 

10 документів 

0-64 

1.1.64.7 

систематизація карток на справи з заголовками 

  

  

1.1.64.7.1 

за структурною і тематичною ознаками 

10 карток 

0-32 

1.1.64.7.2 

за номінальною, хронологічною ознаками або алфавітом 

- " - 

0-15 

1.1.64.8 

редагування заголовків 

10 заголовків 

1-03 

1.1.64.9 

погодження статей номенклатур справ з установами 

1 стаття 

0-16 

1.1.64.10 

індексування статей номенклатур справ 

10 статей 

0-80 

1.1.64.11 

складання вказівок про застосування номенклатур справ 

1 вказівка 

38-52 

1.1.64.12 

оформлення номенклатур справ 

1 номенклатура 

12-84 

1.1.65 

Складання статистичних звітів про організацію відомчого зберігання документів НАФ України в установах загальнодержавного значення 

1 звіт 

38-52 

1.2. Роботи та послуги з технічного оформлення робіт 

1.2.1 

Передрук документів на машинописних пристроях 

  

  

1.2.1.1 

I група складності 

100 машинописних сторінок 

29-40 

1.2.1.2 

II група складності 

- " - 

38-58 

1.2.2 

Передрук описів, номенклатур справ на машинописних пристроях 

- " - 

  

1.2.2.1 

I група складності 

- " - 

72-63 

1.2.2.2 

II група складності 

- " - 

94-97 

1.2.3 

Звірення документів після надрукування 

  

  

1.2.3.1 

I група складності 

- " - 

27-44 

1.2.3.2 

II група складності 

- " - 

41-16 

1.2.4 

Звірення після надрукування описів, номенклатур справ, переліків документів 

  

  

1.2.4.1 

на управлінську документацію 

10 заголовків 

0-45 

1.2.4.2 

на творчу, науково-технічну, особового походження документацію 

- " - 

0-62 

1.2.4.3 

особових справ 

- " - 

0-32 

1.2.5 

Просте оправлення справ 

1 од. збер. 

0-82 

2. Роботи (послуги) із забезпечення збереженості документів з паперовою основою 

2.1. Роботи (послуги) з реставрації, ремонту та консерваційно-профілактичного оброблення документів, друкованих видань і мікрофільмів 

2.1.1 

Приймання справ на реставрацію і ремонт 

10 аркушів 

0-13 

2.1.2 

Реставрація документів 

  

  

2.1.2.1 

I групи складності 

1 аркуш 

0-43
-----
0-23 

2.1.2.2 

II групи складності 

- " - 

0-18 

2.1.2.3 

III групи складності 

1 аркуш 

0-13 

2.1.2.4 

IV групи складності 

- " - 

0-07 

2.1.3 

Реставрація крупноформатних документів (карт, планів, креслень) 

  

  

2.1.3.1 

із посадкою на марлю 

1 кв. метр 

7-13 

2.1.3.2 

із посадкою на мікалентний папір 

- " - 

3-21 

2.1.4 

Реставрація документів на кальці 

- " - 

7-13 

2.1.5 

Реставрація газет 

  

  

2.1.5.1 

I групи складності 

1 аркуш 

0-67 

2.1.5.2 

II групи складності 

- " - 

0-22 

2.1.6 

Ремонт документів 

  

  

2.1.6.1 

складний 

- " - 

0-08 

2.1.6.2 

дрібний 

- " - 

0-04 

2.1.7 

Ремонт друкованих видань 

  

  

2.1.7.1 

газет: 

  

  

  

формат 25 х 40 см 

1 аркуш 

0-06 

  

формат, що перевищує 25 х 40 см 

- " - 

0-11 

2.1.7.2 

книг, журналів 

- " - 

0-03 

2.1.8 

Дезінфекція документів 

  

  

2.1.8.1 

у спеціальних камерах 

1 справа 

0-31 

2.1.8.2 

методом вологої обробки з поаркушним очищенням 

10 аркушів 

0-09 

2.1.9 

Консерваційно-профілактичне оброблення плівки: оброблення негативної плівки на проявній машині (проявлення, фіксування і промивання) 

1 метр 

0-04 

2.2. Палітурні та картонажні роботи 

2.2.1 

Приймання справ і документів на оправлення 

10 справ 

0-39 

2.2.2 

Брошурування з формуванням блоків документів 

  

  

2.2.2.1 

I групи складності 

10 аркушів 

0-24 

2.2.2.2 

II групи складності 

- " - 

0-14 

2.2.2.3 

III групи складності 

- " - 

0-07 

2.2.2.4 

IV групи складності 

- " - 

0-05 

2.2.3 

Оправлення справ і книг (складне з матер'яним корінцем із обклеюванням обкладинки) 

  

  

2.2.3.1 

товщина корінця до 6 см 

1 справа 

0-80 

2.2.3.2 

товщина корінця, що перевищує 6 см, або газети, журналу форматом понад 40 см 

- " - 

1-36 

2.2.4 

Оправлення справ у суцільнокроєну картонну обкладинку чи цупкий папір 

- " - 

0-51 

2.2.5 

Оправлення справ із збереженням попереднього оформлення 

  

  

2.2.5.1 

оправлення справ у попередні обкладинки, що потребують часткового ремонту 

1 справа 

2-14 

2.2.5.2 

те саме без ремонту обкладинки 

- " - 

0-54 

2.2.6 

Підшивання справ 

  

  

2.2.6.1 

що містять до 25 арк. 

- " - 

0-18 

2.2.6.2 

що містять до 50 арк. 

- " - 

0-27 

2.2.6.3 

що містять до 100 арк. 

- " - 

0-43 

2.2.6.4 

що містять до 150 арк. 

- " - 

0-63 

2.2.6.5 

що містять понад 150 арк. або з нестандартними сторінками 

- " - 

0-82 

2.2.7 

Виготовлення коробок 

  

  

2.2.7.1 

коробка архівна з картону, розміром:
30 х 41 х 18 см
25 х 37 х 18 см
25 х 35 х 18 см 

1 коробка 

0-43 

2.2.7.2 

коробка картотечна, розміром до 16 х 40 х 15 см 

  

  

з кришкою 

- " - 

0-64 

без кришки 

- " - 

0-37 

2.2.7.3 

коробка для мікрофільму з кришкою, розміром 7 х 7 х 3,5 см 

- " - 

0-62 

2.2.7.4 

мікротека на 70 комірок 

1 мікротека 

0-35 

2.2.8 

Ремонт архівних картонних коробок з покриттям їх папером чи ледерином на папері: 

  

  

2.2.8.1 

дуже зруйнованих 

1 коробка 

0-43 

2.2.8.2 

мало зруйнованих 

- " - 

0-27 

2.2.9 

Виготовлення папок 

  

  

2.2.9.1 

для адреса 

1 папка 

3-21 

2.2.9.2 

з трьома клапанами та зав'язками (обкладинка з картону, покриття з паперу, корінці з техтканини), розміром від 23 х 32 х 6 до 30 х 40 х 10 см 

- " - 

0-99 

2.2.9.3 

з гребінцями, розміром 23 х 32 х 4 см 

- " - 

0-25 

2.2.10 

Виготовлення папок-обкладинок 

  

  

2.2.10.1 

з електрокартону з клапанами, розміром до 30 х 40 см 

- " - 

0-12 

2.2.10.2 

з карткового паперу з клапанами, розміром до 30 х 40 см 

- " - 

0-06 

2.2.10.3 

з карткового паперу без клапанів, розміром до 30 х 40 см 

- " - 

0-02 

2.2.11 

Виклеювання паспарту, розміром до 40 х 50 см 

1 штука 

0-16 

2.2.12 

Наклеювання 

  

  

2.2.12.1 

фотокопій на паспарту 

- " - 

0-39 

2.2.12.2 

плакатів, гравюр, портретів, фотокопій та ін. на картон 

- " - 

0-76 

2.2.13 

Виготовлення конвертів 

  

  

2.2.13.1 

нестандартні, розміром до 30 х 40 см 

- " - 

0-11 

2.2.13.2 

для зберігання негативів фотодокументів 

- " - 

0-04 

3. Роботи (послуги) у сфері використання архівних документів 

3.1. Роботи (послуги) з використання архівних документів 

3.1.1 

Тематичне виявлення документів 

  

  

3.1.1.1 

Відбір справ за описами (каталогами) при тематичному виявленні 

  

  

3.1.1.1.1 

машинописними 

10 заголовків 

0-08 

3.1.1.1.2 

рукописними XIX - XX ст. 

- " - 

0-13 

3.1.1.1.3 

палеографічними 

- " - 

0-21 

3.1.1.2 

Складання карток за заголовками справ в описах (каталогах) 

1 картка 

0-18 

3.1.1.3 

Виявлення документів за справами 

  

  

3.1.1.3.1 

машинописний, рукописний розбірливий текст 

1 од. зберігання 

1-07 

3.1.1.3.2 

розбірливий текст з палеографічними особливостями 

- " - 

1-28 

3.1.1.3.3 

важкопрочитуваний згасаючий текст 

- " - 

2-73 

3.1.1.4 

Виявлення документів за мікрофільмами 

  

  

3.1.1.4.1 

машинописний, рукописний розбірливий текст 

- " - 

2-14 

3.1.1.4.2 

розбірливий текст з палеографічними особливостями 

- " - 

3-21 

3.1.1.4.3 

важкопрочитуваний згасаючий текст 

- " - 

4-55 

3.1.1.5 

Виявлення відомостей за енциклопедіями й іншими довідниками 

1 друк. аркуш 

0-13 

3.1.1.6 

Виявлення документів за періодичними виданнями 

  

  

3.1.1.6.1 

за журналами 

- " - 

0-32 

3.1.1.6.2 

за газетами 

- " - 

0-51 

3.1.1.7 

Складання карток на виявлені документи 

  

  

3.1.1.7.1 

машинописний, рукописний розбірливий текст 

1 картка 

0-40 

3.1.1.7.2 

розбірливий текст з палеографічними особливостями 

- " - 

0-56 

3.1.1.7.3 

важкопрочитуваний згасаючий текст 

- " - 

0-59 

3.1.1.8 

Складання алфавітних карток 

10 карток 

1-03 

3.1.1.9 

Складання іменних карток за документами 

  

  

3.1.1.9.1 

період до 1918 р. включно9 

1 картка 

0-51 

3.1.1.9.2 

період після 1918 р.9 

- " - 

0-26 

3.1.1.10 

Складання карток на географічні об'єкти за документами 

  

  

3.1.1.10.1 

період до 1918 р. включно 

- " - 

0-26 

3.1.1.10.2 

період після 1918 р. 

- " - 

0-17 

3.1.1.11 

Написання анотацій документів 

1 анотація 

0-51 

3.1.1.12 

Систематизація карток на виявлені документи 

  

  

3.1.1.12.1 

за структурною і тематичною ознаками 

10 карток 

0-32 

3.1.1.12.2 

за номінальною, хронологічною, алфавітною і географічною ознаками 

- " - 

0-16 

3.1.1.13 

Складання дублетних карток 

1 картка 

0-15 

3.1.1.14 

Об'єднання інформації на тематичних картках 

1 запис 

0-11 

3.1.1.15 

Об'єднання інформації на іменних, алфавітних картках, картках на географічні об'єкти 

10 записів 

0-80 

3.1.1.16 

Редагування (уніфікація) тематичних карток 

  

  

3.1.1.16.1 

без перегляду справ 

10 карток 

0-51 

3.1.1.16.2 

з індексацією карток 

1 картка 

0-09 

3.1.1.16.3 

з переглядом справ 

- " - 

0-18 

3.1.1.17 

Написання роздільників 

1 картка роздільника 

0-13 

3.1.1.18 

Нумерація карток 

100 карток 

0-51 

3.1.1.19 

Складання передмов до тематичних переліків документів 

1 передмова 

12-84 

3.1.1.20 

Оформлення тематичних переліків документів 

1 перелік 

12-84 

3.1.2 

Складання тематичних оглядів 

1 друк. аркуш 

136-42 

3.1.3 

Складання історичних довідок з історії населених пунктів, фабрик, заводів, установ, організацій, військових підрозділів та ін.10 

0,5 друк. аркуша 

64-20 

3.1.4 

Виконання запитів генеалогічного характеру10 

1 довідка на одну особу 

68-21 

3.1.5 

Виконання запитів 

  

  

3.1.5.1 

громадян 

  

  

3.1.5.1.1 

за документами архіву 

1 запит 

23-00 

3.1.5.1.2 

за документами, що зберігаються в інших установах 

- " - 

35-00 

3.1.5.2 

юридичних осіб 

  

  

3.1.5.2.1 

за документами архіву 

- " - 

115-00 

3.1.5.2.2 

за документами, що зберігаються в інших установах 

- " - 

161-00 

3.1.6 

Виконання тематичних запитів про встановлення (підтвердження) окремих фактів подій, відомостей11 

- " - 

6-42 

3.1.7 

Виконання запитів з видачею архівних довідок про встановлення (підтвердження) майнових прав11 

1 архівна довідка 

4-28 

3.1.8 

Підготовка тематичних добірок документів (обсягом 0,3 друк. аркуша) 

  

  

3.1.8.1 

за документами періоду до 1918 р. включно 

1 добірка документів 

19-26 

3.1.8.2 

за документами періоду після 1918 р. 

- " - 

12-84 

3.1.9 

Підготовка тематичних комплектів документів12 

  

  

3.1.9.1 

комплект до 30 копій 

1 комплект 

19-26 

3.1.9.2 

комплект до 75 копій 

- " - 

25-68 

3.1.10 

Підготовка радіопередач13 

  

  

3.1.10.1 

тривалістю до 5 хвилин 

1 радіопередача 

38-52 

3.1.10.2 

тривалістю до 10 хвилин 

- " - 

51-36 

3.1.11 

Підготовка телепередач13 тривалістю до 10 хвилин 

  

  

3.1.11.1 

за документами періоду до 1918 р. включно 

1 телепередача 

128-41 

3.1.11.2 

за документами періоду після 1918 р. 

- " - 

96-31 

3.1.12 

Проведення екскурсії по державному архіву для групи не більше 15 чоловік 

  

  

3.1.12.1 

оглядових 

1 екскурсія 

14-47 

3.1.12.2 

тематичних 

- " - 

23-90 

3.1.12.3 

за темою, запропонованою замовником 

- " - 

138-35 

3.1.13 

Підготовка виставок документів12 

  

  

3.1.13.1 

до 25 експонатів 

1 виставка 

89-88 

3.1.13.2 

до 50 експонатів 

- " - 

128-41 

3.1.13.3 

до 100 експонатів 

- " - 

154-09 

3.1.14 

Надання юридичним особам архівних документів для користування в читальному залі 

1 справа 

0-86 

3.1.15 

Підготовка документальних публікацій 

  

  

3.1.15.1 

Підготовка методичних посібників (методик) із виявлення документів для документальних публікацій 

1 друк. аркуш 

370-41 

3.1.15.2 

Складання бібліографічного опису 

1 бібліографічна картка 

0-45 

3.1.15.3 

Вивчення літератури за темою публікації 

1 друк. аркуш 

6-82 

3.1.15.4 

Підготовка плану-проспекту збірника 

0,5 друк. аркуша плану 

163-70 

3.1.15.5 

Перегляд описів і каталогів за темою публікації 

  

  

3.1.15.5.1 

машинописних 

100 заголовків 

0-85 

3.1.15.5.2 

рукописних 

- " - 

1-36 

3.1.15.5.3 

палеографічних 

- " - 

2-27 

3.1.15.6 

Виявлення документів за опублікованими джерелами 

1 друк. аркуш 

0-14 

3.1.15.7 

Виявлення документів за періодичними виданнями 

  

  

3.1.15.7.1 

за журналами 

- " - 

0-34 

3.1.15.7.2 

за газетами 

1 друк. аркуш 

0-55 

3.1.15.8 

Виявлення документів за справами 

  

  

3.1.15.8.1 

машинописний, рукописний розбірливий текст 

10 аркушів14 

0-11 

3.1.15.8.2 

розбірливий текст із палеографічними особливостями 

- " -14 

0-55 

3.1.15.8.3 

важкопрочитуваний, згасаючий текст, біографічні документи 

- " -14 

0-27 

3.1.15.8.4 

важкопрочитуваний, згасаючий текст, творчі документи 

10 аркушів15 

0-91 

3.1.15.9 

Виявлення документів за мікрофільмами 

  

  

3.1.15.9.1 

машинописний, рукописний розбірливий текст 

10 кадрів 

0-27 

3.1.15.9.2 

розбірливий текст із палеографічними особливостями 

- " - 

0-68 

3.1.15.9.3 

важкопрочитуваний малоконтрастний текст 

- " - 

0-91 

3.1.15.9.4 

малоконтрастний текст із палеографічними особливостями 

- " - 

1-82 

3.1.15.10 

Складання карток на виявлені документи 

1 картка 

0-45 

3.1.15.11 

Відбір документів для публікацій 

  

  

3.1.15.11.1 

попередній (за картками) 

10 карток 

0-45 

3.1.15.11.2 

остаточний (за копіями документів) 

1 друк. аркуш збірника 

3-41 

3.1.15.12 

Формування розділів збірника 

- " - 

13-64 

3.1.15.13 

Вибір і передавання тексту, складання текстуальних приміток за документами 

  

  

3.1.15.13.1 

машинописний, рукописний розбірливий текст 

- " - 

27-28 

3.1.15.13.2 

розбірливий текст з палеографічними особливостями 

- " - 

40-93 

3.1.15.13.3 

важкопрочитуваний малоконтрастний текст 

- " - 

47-75 

3.1.15.13.4 

малоконтрастний текст із палеографічними особливостями 

- " - 

54-57 

3.1.15.14 

Археографічне оформлення документів 

  

  

3.1.15.14.1 

період до 1918 р. включно 

- " - 

13-64 

3.1.15.14.2 

період після 1918 р. 

- " - 

7-50 

3.1.15.15  

Складання приміток щодо змісту документів 

  

  

3.1.15.15.1 

наукового характеру 

1 друк. аркуш збірника 

40-93 

3.1.15.15.2 

науково-популярного характеру 

- " - 

24-55 

3.1.15.16  

Складання хроніки подій 

  

  

3.1.15.16.1 

період до 1918 р. включно 

1 друк. аркуш хроніки 

321-01 

3.1.15.16.2 

період після 1918 р. 

- " - 

192-61 

3.1.15.17  

Складання іменного покажчика 

  

  

3.1.15.17.1 

глухого 

1 друк. аркуш покажчика 

3-21 

3.1.15.17.2 

короткого 

- " - 

154-09 

3.1.15.17.3 

розгорнутого 

- " - 

321-01 

3.1.15.18  

Складання географічного покажчика 

  

  

3.1.15.18.1 

короткого 

- " - 

6-42 

3.1.15.18.2 

розгорнутого 

- " - 

12-84 

3.1.15.19  

Складання предметного покажчика 

  

  

3.1.15.19.1 

загального 

- " - 

9-17 

3.1.15.19.2 

спеціального 

  

  

3.1.15.19.2.1 

глухого 

- " - 

154-09 

3.1.15.19.2.2 

розгорнутого 

- " - 

321-01 

3.1.15.20  

Написання історичної частини передмови до збірника 

  

  

3.1.15.20.1 

період до 1918 р. включно 

- " - 

444-49 

3.1.15.20.2 

період після 1918 р. 

1 друк. аркуш покажчика 

370-41 

3.1.15.21  

Написання археографічної частини передмови до збірника 

- " - 

148-16 

3.1.15.22 

Складання переліку документів, що не публікуються у збірнику 

1 заголовок 

0-43 

3.1.15.23 

Складання переліку використаних джерел 

  

  

3.1.15.23.1 

архівних фондів 

1 друк. аркуш переліку 

1-56 

3.1.15.23.2 

друкованих видань 

10 друк. аркушів переліку 

7-83 

3.1.15.24 

Складання переліку документів, що публікуються у збірнику 

1 друк. аркуш переліку 

25-68 

3.1.15.25 

Складання списків скорочень 

1 друк. аркуш списку 

1-93 

3.1.15.26 

Складання змісту 

1 зміст 

12-84 

3.1.15.27 

Авторська правка рукопису збірника 

1 друк. аркуш збірника 

17-05 

3.1.15.28 

Редагування рукопису збірника 

- " - 

20-46 

3.1.15.29 

Правка верстки збірника 

- " - 

3-41 

3.1.15.30 

Перегляд сигнального примірника збірника 

- " - 

2-05 

3.2. Роботи (послуги) з виготовлення копій документів з паперовою основою на копіювально-розмножувальних апаратах 

3.2.1 

Надання архівних документів для копіювання технічними засобами державних архівних служб 

  

  

3.2.1.1 

унікальних 

1 документ 

48-42 

3.2.1.2 

особливо цінних 

- " - 

23-90 

3.2.1.3 

інших 

- " - 

9-43 

3.2.2 

Виготовлення одиничних копій з архівних документів на електрографічних апаратах 

  

  

3.2.2.1 

складні 

1 копія 

0-06 

3.2.2.2 

прості 

10 копій 

0-37 

3.2.3 

Копіювання на папері машинописних, рукописних чи друкованих оригіналів електрографічним способом, розміром до 21 х 30 см 

10 сторінок копії 

0-25 

3.2.4 

Приймання справ на суцільне мікрофільмування 

10 справ 

0-39 

3.2.5 

Суцільне мікрофільмування справ і документів 

  

  

3.2.5.1 

I групи складності 

10 кадрів 

0-27 

3.2.5.2 

II групи складності 

- " - 

0-15 

3.2.5.3 

III групи складності 

- " - 

0-09 

3.2.5.4 

IV групи складності 

- " - 

0-07 

3.2.5.5 

V групи складності 

- " - 

0-06 

3.2.5.6 

VI групи складності 

- " - 

0-05 

3.2.6 

Вибіркове мікрофільмування для фоторепродукційних робіт 

  

  

3.2.6.1 

I групи складності 

- " - 

0-35 

3.2.6.2 

II групи складності 

- " - 

0-21 

3.2.7 

Оброблення плівки на проявній машині типу 60П-4 

  

  

3.2.7.1 

негативної 

10 метрів 

0-46 

3.2.7.2 

позитивної 

- " - 

0-25 

3.2.7.3 

контратипної 

- " - 

0-25 

3.2.8 

Монтаж негатива 

- " - 

0-31 

3.2.9 

Підготовка до друку 

  

  

3.2.9.1 

негатива 

10 метрів 

0-09 

3.2.9.2 

позитива 

- " - 

0-09 

3.2.10 

Друкування плівки на копіювальному апараті 

  

  

3.2.10.1 

позитивної 

10 метрів 

0-19 

3.2.10.2 

контратипної 

- " - 

0-19 

3.2.11 

Перевіряння якості 

  

  

3.2.11.1 

виготовлених негативів 

100 кадрів 

0-23 

3.2.11.2 

виготовлених позитивів 

- " - 

0-12 

3.2.11.3 

виготовлених контратипів 

- " - 

0-12 

3.2.12 

Перевіряння якості негатива після друкування позитива 

- " - 

0-07 

3.2.13 

Оформлення та упакування мікрофільмів 

- " - 

0-12 

3.2.14 

Виготовлення чорно-білих фотокопій з негативів мікрофільмів 

  

  

3.2.14.1 

розміром 6 х 9 

1 відбиток 

0-06 

3.2.14.2 

розміром 9 х 12 

- " - 

0-07 

3.2.14.3 

розміром 13 х 18 

- " - 

0-08 

3.2.14.4 

розміром 18 х 24 

- " - 

0-09 

3.2.14.5 

розміром 24 х 30 

- " - 

0-12 

3.2.14.6 

розміром 30 х 40 

- " - 

0-16 

3.2.14.7 

розміром 40 х 50 

- " - 

0-25 

3.2.14.8 

розміром 50 х 60 

- " - 

0-41 

3.2.15 

Виготовлення мікрофіш (формат 105 х 148 мм) 

  

  

3.2.15.1 

негатив 

10 кадрів 

0-14 

3.2.15.2 

позитив 

10 мікрофіш 

0-41 

3.2.16 

Вибіркове виготовлення мікрофіш з одиничних документів: 

  

  

3.2.16.1 

негатив 

10 кадрів 

0-29 

3.2.16.2 

позитив 

10 мікрофіш 

0-77 

3.3. Допоміжні послуги 

3.3.1 

Перевірка правильності посилання в публікаціях документів, монографіях, дисертаційних роботах і встановлення ідентифікації текстів 

100 машинописних сторінок 

51-30 

3.3.2 

Наукове консультування з історії питання, історичної епохи або періоду, про персоналії, склад і зміст документів, що зберігаються в інших державних архівах, та з інших питань аналогічного характеру 

  

  

3.3.2.1 

усне 

  

  

3.3.2.1.1 

що не потребує додаткового вивчення питання 

тривалість консультації до 1 академічної години 

5-04 

3.3.2.1.2 

що потребує додаткового вивчення питання 

- " - 

9-43 

3.3.2.2 

з підготовкою письмової відповіді (інформаційного документа) 

1 довідка обсягом 5 машинописних сторінок 

14-47 

3.3.3 

Підготовка фактографічної довідки, письмової відповіді на запит із зазначенням шифрів документів, на які надійшов запит 

  

  

3.3.3.1 

за систематичними і предметно-тематичними каталогами і картотеками 

1 пошукова адреса 

1-27 

3.3.3.2 

за предметними (у тому числі іменними) каталогами і картотеками 

- " - 

0-62 

3.3.4 

Замовлення справ телефоном (оформлення вимог на видавання справ за телефонним запитом користувача) 

1 вимога 

1-27 

3.3.5 

Видавання (або приймання) справ із архівосховищ у процесі виконання платних послуг 

  

  

3.3.5.1 

за період до XVIII ст., унікальних, великоформатних, обсягом більше як 250 аркушів 

1 од. зберігання 

0-18 

3.3.5.2 

за період з XVIII ст. 

10 од. зберігання 

0-95 

3.3.5.3 

картографічних і аналогічних документів 

1 од. зберігання 

0-32 

3.3.5.4 

описів 

10 описів 

0-64 

3.3.5.5 

мікрофільмів 

  

  

3.3.5.5.1 

при зберіганні на стелажах типу "ялинка" 

10 од. зберігання
10 бюксів

0-76
0-43 

3.3.5.5.2 

при зберіганні на стандартних стелажах 

- " - 

0-87
0-76 

3.3.6 

Надання архівних документів юридичним особам і іноземним громадянам для експонування на виставках, у телепередачах, для кінозйомок та інших засобів використання за межами державного архіву з комерційною метою (без права копіювання документів технічними засобами) за один день користування одним документом (справою) 

  

  

3.3.6.1 

унікальних 

1 документ (справа) 

47-80 

3.3.6.2 

особливо цінних 

- " - 

23-90 

3.3.6.3 

інших 

- " - 

9-43 

3.3.7 

Звірка текстів документів після надрукування через 1,5 інтервали 

  

  

3.3.7.1 

I група складності (оригінал машинописний або розбірливий рукописний) 

1 машинописна сторінка 

0-21 

3.3.7.2 

II група складності (оригінал машинописний або рукописний із правками і вставками до 50 % тексту) 

1 машинописна сторінка 

0-26 

3.3.7.3 

III група складності (оригінал нерозбірливий з поправками і вставками понад 50 % тексту; машинописні копії з згасаючим малоконтрастним текстом; тексти, що містять слова давніми мовами народів колишнього СРСР, іншомовні сучасні та давні слова) 

- " - 

0-35 

3.3.7.4 

IV група складності (оригінал з палеографічними особливостями тексту, табличні тексти) 

1 машинописна сторінка 

0-52 

3.3.8 

Звірка текстів переліків документів після надрукування 

  

  

3.3.8.1 

I група складності (оригінал машинописний або розбірливий рукописний) 

10 описових статей 

0-46 

3.3.8.2 

IV група складності (оригінали, що містять слова давніми мовами народів колишнього СРСР, іншомовні сучасні та давні слова) 

- " - 

0-64 

3.3.9 

Оформлення анкет-заяв за запитами громадян 

1 анкета-заява 

0-15 

3.4. Відвідання виставок документів Національного архівного фонду України 

3.4.1 

Відвідання виставок документів, організованих у приміщеннях державних архівів 

  

  

3.4.1.1 

з демонстрацією унікальних документів, не менше 30 % експозиції 

  

  

3.4.1.1.1 

індивідуальне відвідування без екскурсійного обслуговування 

1 відвідування 

  

- пенсіонери, військовослужбовці строкової служби, студенти, учні технікумів, ПТУ, шкіл 

- " - 

0-32 

- інші відвідувачі 

- " - 

0-62 

3.4.1.1.2 

екскурсійне обслуговування групи до 15 чоловік 

1 екскурсія 

14-47 

3.4.1.2 

з демонстрацією інших документів 

  

  

3.4.1.2.1 

індивідуальне відвідування без екскурсійного обслуговування 

  

  

- пенсіонери, військовослужбовці строкової служби, студенти, учні технікумів, ПТУ, шкіл 

1 відвідування 

0-12 

- інші відвідувачі 

- " - 

0-62 

3.4.1.2.2 

екскурсійне обслуговування групи до 15 чоловік 

1 екскурсія 

72-31 

4. Роботи (послуги), що виконуються на договірних засадах у Центральному державному кінофотофоноархіві України ім. Г. С. Пшеничного 

4.1 

Виготовлення копій з кінодокументів 

  

  

4.1.1 

Організація відбору кінодокументів за монтажними листами 

1 монтажний лист 

0-13 

4.1.2 

Перенесення закладок з позитива на вихідний матеріал 

1 од. збер. 

1-11 

4.1.3 

Підготовка до копіювання: 

  

  

4.1.3.1 

негатива 

  

  

4.1.3.1.1 

без прикладання фонограми 

10 метрів 

0-10 

4.1.3.1.2 

з прикладанням фонограми 

- " - 

0-11 

4.1.3.2 

проміжного позитива 

- " - 

0-05 

4.1.3.3 

фонограми з підбором синхронності 

- " - 

0-12 

4.1.4 

Реставраційне і профілактичне оброблення кінодокументів: 

  

  

4.1.4.1 

на реставраційній машині УФЦ 

- " - 

0-03 

4.1.4.2 

на реставраційній машині 45П-6 

- " - 

0-13 

4.1.4.3 

чищення кінодокументів спиртом 

- " - 

0-04 

4.1.5 

Складання плівкового світлового паспорта: 

  

  

4.1.5.1 

з негатива на позитив 

- " - 

0-10 

4.1.5.2 

з негатива на проміжний позитив 

- " - 

0-11 

4.1.5.3 

з проміжного позитива на контратип 

- " - 

0-06 

4.1.6 

Копіювання кінодокументів на апараті "Дебрі" 

- " - 

0-10 

4.1.7 

Проявлення кінодокументів на машині 40П-3 

  

  

4.1.7.1 

позитива, проміжного позитива 

10 метрів 

0-08 

4.1.7.2 

контратипа 

- " - 

0-13 

4.1.7.3 

фрагментів 

- " - 

0-11 

4.1.8 

Підготовка копій для передання до читального залу 

- " - 

0-05 

4.1.9 

Видача замовлень користувачам, складання актів про виконання робіт 

- " - 

0-07 

4.1.10 

Контроль технічного стану кінодокументів після копіювання 

- " - 

0-03 

4.1.11 

Видача кінодокументів із сховища, приймання, розміщення на місця постійного зберігання, ведення облікової документації 

1 од. збер. 

0-33 

4.2 

Виготовлення відеокопій з кінодокументів у форматі VHS, S-VHS, B-SP 

  

  

4.2.1 

Організація відбору кінодокументів за монтажними листами 

1 монтажний лист 

0-13 

4.2.2 

Відеозапис у форматі VHS, S-VHS, B-SP 

  

  

4.2.2.1 

фрагментів 

1 хвилина звучання 

0-25 

4.2.2.2 

повністю 

- " - 

0-10 

4.2.3 

Підготовка відеокопій для передання до читального залу 

- " - 

0-10 

4.2.4 

Видача замовлень користувачам складання актів про виконання робіт 

- " - 

0-21 

4.2.5 

Контроль технічного стану кінодокументів після копіювання 

10 метрів 

0-03 

4.2.6 

Видача кінодокументів із сховища, приймання, розміщення на місця постійного зберігання, ведення облікової документації 

1 од. збер. 

0-33 

4.3 

Перегляд кінодокументів на звукомонтажному столі і в кінопроекції 

  

  

4.3.1 

Організація відбору кінодокументів за монтажними листами 

1 монтажний лист 

0-13 

4.3.2 

Організація перегляду кінодокументів на звукомонтажному столі 

1 од. збер. 

1-11 

4.3.3 

Забезпечення роботи кінопроекції 

10 метрів 

0-15 

4.3.4 

Контроль технічного стану кінодокументів після повернення з читального залу 

- " - 

0-03 

4.3.5 

Видача кінодокументів із сховища, приймання, розміщення на місця постійного зберігання, ведення облікової документації 

1 од. збер. 

0-33 

4.4 

Видача кінодокументів з архіву в тимчасове користування 

  

  

4.4.1 

Видача кінодокументів із сховища, оформлення актів видачі в тимчасове користування 

- " - 

0-13 

4.4.2 

Контроль технічного стану кінодокументів перед видачею та після повернення 

10 метрів 

0-04 

4.4.3 

Приймання кінодокументів, виданих з архіву, розміщення на місцях постійного зберігання, ведення облікової документації 

1 од. збер. 

0-19 

4.5 

Виготовлення копій з фотодокументів16 

  

  

4.5.1 

Друкування чорно-білих фотовідбитків 

  

  

4.5.1.1 

9 х 12 

1 відбиток 

0-10 

4.5.1.2 

13 х 18 

- " - 

0-11 

4.5.1.3 

18 х 24 

- " - 

0-15 

4.5.1.4 

24 х 30 

- " - 

0-19 

4.5.1.5 

30 х 40 

- " - 

0-23 

4.5.1.6 

40 х 50 

1 відбиток 

0-38 

4.5.1.7 

50 х 60 

- " - 

0-46 

4.5.2 

Просушування і глянсування фотовідбитків 

- " - 

0-05 

4.5.3 

Видача фотодокументів із сховища, приймання, розміщення на місця постійного зберігання, ведення облікової документації 

1 од. збер. 

0-12 

4.6 

Виготовлення копій з фонодокументів 

  

  

4.6.1 

Організація прослуховування фонодокументів з метою визначення фрагментів для копіювання 

1 година звучання 

4-12 

4.6.2 

Виготовлення з фонодокументів копій на магнітній плівці за замовленням 

- " - 

10-29 

4.6.3 

Підготовка копій для передання до читального залу 

- " - 

4-12 

4.6.4 

Видача замовлень користувачам 

- " - 

1-60 

4.6.5 

Контроль технічного і фізичного стану фонодокументів після копіювання 

  

  

4.6.5.1 

Тривалість звучання до 20 хвилин 

- " - 

4-94 

4.6.5.2 

Тривалістю звучання від 20 хвилин 

- " - 

4-12 

4.6.6 

Видача фонодокументів із сховища, приймання, розміщення на місцях постійного зберігання, ведення облікової документації 

1 од. збер. 

0-08 

4.7 

Проведення екскурсій по архіву з переглядом кінодокументів 

  

  

4.7.1 

Підготовка плану, тексту, проведення екскурсії 

1 екскурсія 

38-52 

4.7.2 

Забезпечення роботи кінопроекції 

10 метрів 

0-15 

4.7.3 

Контроль технічного стану кінодокументів після повернення з читального залу 

- " - 

0-03 

4.7.4 

Видача кінодокументів із сховища, приймання, розміщення на місця постійного зберігання, ведення облікової документації 

1 од. збер. 

0-33 

____________
1 Обсягом 7 тис. аркушів (35 кг документів) до початку описування, а за підсумками описування - біля 200 од. зберігання (із розрахунку 50 аркушів у одній справі).

2 За умов зберігання документів у стані розсипу.

3 За умови безсистемного зберігання документів в установі.

4 Обсягом до початку описування 7 тис. аркушів (35 кг документів), а за підсумками описування - біля 200 од. збер. (із розрахунку 50 аркушів в 1 од. збер.).

5 I група складності документів: машинописний (без правки) або розбірливий рукописний текст.

6 II група складності документів: машинописний або рукописний текст з правками та вставками, що утруднюють прочитання до 50 % тексту.

7 III група складності документів: машинописний та рукописний текст з великою кількістю поправок (понад 50 % тексту), чорнові варіанти, розрізнені уривки, фрагменти документів, документи зі слабоконтрастним текстом, фізично пошкоджені.

8 Ціна застосовується в розрахунках при транспортуванні справ з одного поверху установи на інший.

9 Для документів, що зберігаються в Центральному державному історичному архіві України, м. Львів, тут і далі замість 1918 р. межовим слід вважати 1940 рік.

10 Без вартості робіт із виявлення документів.

11 При відсутності у заявника точних пошукових даних про дату, місце події (факту) вартість робіт збільшується на 00 грн. 48 коп. за додатковий перегляд архівних документів за кожний рік, місце події.

12 Без вартості робіт із виявлення документів та виготовлення копій документів.

13 Без вартості робіт із виявлення.

14 Текст з одного боку документа.

15 Текст з одного боку документа.

16 Виготовлення фотовідбитків з КД архіву - розцінки підвищуються на 50 %.

 

Начальник відділу формування
Національного архівного фонду та
діловодства Держкомархіву України
 

 
 
Г. В. Портнов
 

Начальник відділу зберігання та
обліку Національного архівного
фонду Держкомархіву України
 

 
 
Г. П. Рижкова
 

Начальник відділу інформації,
використання Національного
архівного фонду і зовнішніх зв'язків
Держкомархіву України
 

 
 
 
Г. В. Папакін
 

Директор Центрального державного
кінофотофоноархіву України
ім. Г. С. Пшеничного
 

 
 
Н. М. Слончак
 

Опрос