Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке назначения представителей от Министерства юстиции Украины в состав квалификационных комиссий судей

Минюст
Положение, Приказ от 19.06.2002 № 51/5
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок призначення представників від Міністерства юстиції України до складу кваліфікаційних комісій суддів

Наказ Міністерства юстиції України
від 19 червня 2002 року N 51/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 червня 2002 р. за N 513/6801

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
від 21 грудня 2012 року N 1911/5)

На виконання вимог статей 75, 76 Закону України "Про судоустрій України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок призначення представників від Міністерства юстиції України до складу кваліфікаційних комісій суддів (додається).

2. Департаменту кадрової роботи та державної служби (Бірченко В. Г.) зазначене положення довести до відома Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Міністерства юстиції України Пасенюка О. М.

 

Міністр 

О. В. Лавринович 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок призначення представників від Міністерства юстиції України до складу кваліфікаційних комісій суддів

Положення про порядок призначення представників від Міністерства юстиції України до складу кваліфікаційних комісій суддів (далі - Положення) розроблено відповідно до Закону України "Про судоустрій України" і визначає порядок призначення представників від Міністерства юстиції України до складу кваліфікаційних комісій суддів загальних судів, кваліфікаційної комісії суддів військових судів, кваліфікаційних комісій суддів відповідних спеціалізованих судів та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також порядок увільнення від виконання обов'язків членів кваліфікаційних комісій суддів.

1. Загальні положення

1.1. Представником від Міністерства юстиції України до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, кваліфікаційних комісій суддів відповідних спеціалізованих судів та кваліфікаційної комісії суддів військових судів призначається один із заступників Державного секретаря Міністерства юстиції України.

1.2. Представником від Міністерства юстиції України до складу кваліфікаційних комісій суддів загальних судів може бути призначена особа, яка працює в системі органів юстиції України, має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше трьох років.

1.3. Представники від Міністерства юстиції України, призначені до складу кваліфікаційних комісій суддів, здійснюють повноваження членів кваліфікаційних комісій суддів, передбачені Законом України "Про судоустрій України", на громадських засадах і на час роботи в комісіях звільняються від виконання службових обов'язків за основним місцем роботи із збереженням середнього заробітку.

2. Порядок ініціювання питання щодо призначення членів кваліфікаційних комісій суддів загальних судів

2.1. При формуванні кваліфікаційної комісії суддів загальних судів начальники територіальних управлінь юстиції в регіонах, які входять до складу відповідного апеляційного округу, ініціюють перед Міністром юстиції України питання про рекомендацію до призначення членом кваліфікаційної комісії суддів кандидата, який відповідає вимогам п. 1.2 Положення. Кожне територіальне управління юстиції представляє по одному кандидату.

2.2. Своє бажання бути призначеним членом кваліфікаційної комісії суддів кандидат підтверджує відповідною заявою.

2.3. До заяви кандидата додаються:

- характеристика за підписом начальника територіального управління юстиції, затверджена гербовою печаткою установи;

- довідка про роботу кандидата в минулому;

- копія диплома;

- копія паспорта.

3. Порядок призначення членів кваліфікаційних комісій суддів та увільнення їх від виконання обов'язків

3.1. Міністр юстиції України призначає членів кваліфікаційних комісій суддів своїм наказом.

3.2. Після надходження матеріалів подань територіальних управлінь юстиції Міністр юстиції України розглядає представлені кандидатури і приймає рішення про призначення двох з їх числа членами відповідної кваліфікаційної комісії суддів загальних судів.

3.3. У разі непогодження з представленими кандидатурами Міністр юстиції України може запропонувати начальникам територіальних управлінь юстиції подати матеріали щодо інших кандидатів або за власної ініціативи призначити членом кваліфікаційної комісії суддів іншу особу.

3.4. Член кваліфікаційної комісії, призначений Міністром юстиції України, увільняється від виконання обов'язків у разі:

- закінчення строку повноважень кваліфікаційної комісії суддів;

- звільнення із системи органів юстиції України;

- подання заяви про увільнення від виконання обов'язків члена кваліфікаційної комісії суддів;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3.5. Про дострокове увільнення члена кваліфікаційної комісії від виконання обов'язків Міністр юстиції України видає наказ.

3.6. У разі дострокового увільнення від виконання обов'язків члена кваліфікаційної комісії суддів загальних судів начальники територіальних управлінь юстиції в регіонах, які входять до складу відповідного апеляційного округу, протягом 30 діб вносять подання Міністру юстиції України про рекомендацію до призначення членом кваліфікаційної комісії суддів нового кандидата, а при формуванні нового складу кваліфікаційних комісій суддів - такі матеріали подаються не пізніше ніж за місяць до закінчення строку повноважень відповідної кваліфікаційної комісії суддів загальних судів.

 

Директор департаменту кадрової
роботи та державної служби
 

 
В. Г. Бірченко
 

Опрос