Идет загрузка документа (344 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке заполнения грузовой таможенной декларации и классификаторов

Государственная таможенная служба
Приказ от 18.04.2002 № 207
Утратил силу

Про внесення змін та доповнень до Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації та класифікаторів

Наказ Державної митної служби України
від 18 квітня 2002 року N 207

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 травня 2002 р. за N 462/6750

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 30 травня 2012 року N 651)

Відповідно до Указу Президента України від 29.11.96 N 1145 "Про Державну митну службу України" та з метою актуалізації нормативно-правових актів з питань заповнення вантажної митної декларації НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни та доповнення до Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації та класифікаторів, що використовуються при заповненні граф вантажної митної декларації, затверджених наказом Держмитслужби України від 09.07.97 N 307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.09.97 за N 443/2247, виклавши їх у редакції, що додається.

2. Управлінню нетарифного регулювання (Пашинний О. І.) та Правовому управлінню (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Інформаційно-аналітичному митному управлінню (Копосов С. А.) протягом двох місяців з моменту реєстрації наказу в Міністерстві юстиції України внести відповідні зміни до програмного забезпечення.

4. Установити, що цей наказ набирає чинності через три місяці з моменту його реєстрації в Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Єгорова О. Б.

 

Голова Служби 

М. М. Каленський 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок заповнення вантажної митної декларації

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає загальний порядок заповнення граф вантажної митної декларації (далі - ВМД).

1.2. Вимоги до форми, комплектності та якості заповнення граф ВМД викладено у відповідних розділах Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574, зі змінами та доповненнями.

1.3. При заповненні граф ВМД посилання на раніше заповнені графи не дозволяється.

1.4. У разі відсутності в якій-небудь графі ВМД (або додаткового аркуша до неї) місця, потрібного для внесення обов'язкових відомостей, допускається наведення їх на зворотному боці ВМД з посиланням на відповідну графу. Такий запис засвідчується декларантом та посадовою особою митного органу України, а у відповідних графах робиться відмітка "див. на звороті".

Якщо на зворотний бік ВМД виносяться відомості з декількох граф, то декларант має розмістити їх таким чином, щоб інформація до кожної графи була розміщена окремо одна від одної після номера відповідної графи.

В електронній копії ВМД відомості, винесені на зворотний бік ВМД, структурно зазначаються в загальному порядку.

Дозволяється також використання зворотного боку основного аркуша ВМД для штампів та написів інших державних контрольних органів.

1.5. Не допускається використання декларантом ВМД для внесення інформації, не передбаченої цією Інструкцією.

1.6. При використанні специфікацій довільної форми в правому верхньому кутку кожного аркуша специфікації зазначається реєстраційний номер ВМД, до якої вона додається.

1.7. Ця Інструкція передбачає такі тлумачення термінів:

відправник - особа, що передала або має передати заявлені у ВМД товари в розпорядження перевізника відповідно до договору перевезення для доставки одержувачу і що зазначена в транспортному документі або така, що самостійно доставляє ці товари одержувачу, не користуючись послугами перевізника;

одержувач - зазначена в транспортному документі особа, якій перевізник згідно з транспортними документами або за дорученням відправника має передати у володіння товари;

особа, відповідальна за фінансове врегулювання, - відповідальна особа, яка є стороною зовнішньоторговельного договору (контракту) купівлі-продажу, міни, консигнації, лізингу тощо та несе відповідальність за цим договором (контрактом);

транспортний документ - документ, відповідно до якого здійснюється міжнародне перевезення товарів або здійснюється перевезення до митного кордону (при вивезенні товарів) та від митного кордону до місця призначення (при ввезенні товарів);

фактурна вартість (договірна, контрактна) - вартість товарів, яка фактично сплачена чи підлягає сплаті або має компенсуватися зустрічними поставками товарів та зазначається в рахунку-фактурі (рахунку-проформі - для договору міни) відповідно до умов зовнішньоторговельного договору (контракту) купівлі-продажу або міни (далі - фактурна вартість);

торговельна країна (країна договору /контракту/) - країна, на території якої зареєстрована юридична або фізична особа, з якою вітчизняна особа уклала договір (контракт);

митна вартість - вартість товару, що визначається відповідно до положень Закону України "Про Єдиний митний тариф" і використовується виключно для цілей митного оподаткування товарів та ведення митної статистики.

1.8. Для визначення митної вартості товару встановлюється момент перетину митного кордону, а саме:

а) при авіаперевезеннях: при експорті - здійснення або завершення митного оформлення в аеропорту, де відбувається навантаження; при імпорті - початок або здійснення митного оформлення в першому аеропорту на території України, у якому відбувається вивантаження чи перевантаження товару, якщо факт перевантаження підтверджено митним органом цього аеропорту;

б) при морських і річкових перевезеннях: при експорті - здійснення або завершення митного оформлення в порту навантаження на території України; при імпорті - початок або здійснення митного оформлення в першому порту вивантаження чи перевантаження на території України, якщо факт перевантаження підтверджено митним органом цього порту;

в) для товару, що доставляється поштою, - здійснення митного оформлення в пункті міжнародного поштового обміну;

г) для товару, що переміщується трубопровідним транспортом чи лініями електропередачі, - завершення переміщення партії товару;

ґ) при перевезеннях іншими видами транспорту (у тому числі залізничним та автомобільним): при експорті - здійснення або завершення митного оформлення в пункті пропуску через митний кордон України на шляху переміщення товару; при імпорті - початок або здійснення митного оформлення в пункті пропуску через митний кордон України на шляху переміщення товару.

Якщо ВМД заповнюється на товари декількох найменувань, то витрати на транспортування до кордону України розподіляються пропорційно вазі товарів різних найменувань, витрати на страхування - пропорційно вартості товарів.

1.9. Положення про особливості декларування та митного оформлення товарів відповідно до конкретних митних режимів затверджуються наказами Державної митної служби України.

2. Опис граф вантажної митної декларації

Декларантом заповнюються всі графи ВМД відповідно до конкретного митного режиму, за винятком граф 7, 51, C та D, що заповнюються посадовою особою митниці.

У випадках, визначених Держмитслужбою України, посадова особа митниці може заповнювати інші графи вантажної митної декларації.

Графа A

У графі зазначаються (кожен з реквізитів починається з нового рядка та перед кожним з них проставляється порядковий номер):

1 - номер розрахункового рахунку у валюті України, найменування та код МФО банківської установи, у якій відкрито розрахунковий рахунок декларанта;

2 - номер валютного рахунку, найменування та код МФО банківської установи, у якій відкрито валютний рахунок декларанта (у разі наявності).

Графа B "Подробиці розрахунків"

У графі основного аркуша ВМД зазначаються:

код виду податку або збору відповідно до Класифікатора видів податків та зборів;

загальна сума податків та зборів за цим кодом, що включає в себе суми податків та зборів за основним і кожним додатковим аркушем ВМД;

платіжні реквізити;

номер та дата векселя (при поданні векселя).

Графа C

Заповнюється посадовою особою відділу митних платежів. До графи основного аркуша ВМД заноситься інформація про податки та збори в такому порядку:

Код виду 

/номер платіжного документа, що засвідчує сплату відповідного податку або збору 

/дата сплати (надходження) податку або збору за платіжним дорученням 

/сума сплати 

Проставляються номерний штамп "СПЛАЧЕНО" і підпис посадової особи відділу митних платежів, що здійснила списання сум податків та зборів за цією ВМД.

Графа D

У графі проставляються:

штамп "Під митним контролем" (далі - ПМК), підпис та прізвище посадової особи митниці, що прийняла ВМД до оформлення;

особиста номерна печатка, підпис та прізвище посадової особи митниці, що завершила митне оформлення. (Примітка: на додатковому аркуші відбиток особистої номерної печатки проставляється над графою C.)

          При ввезенні товарів в Україну в графі також зазначається у вигляді напису 

"Під митним контролем з 

_____________"
(число, місяць, рік) 

дата початку строку перебування

товарів під митним контролем для цілей нарахування митного збору за перебування їх під митним контролем. 

У разі потреби робляться інші відмітки, що свідчать про результати митного оформлення, про накладання митного забезпечення тощо. Допускається використання зворотного боку декларації для занесення зазначеної інформації, завіреної особистою номерною печаткою посадової особи митниці, яка здійснювала митне оформлення.

Графа 1 "Тип декларації"

У графі зазначається тип ВМД, який формується за такою схемою:

  

"ЛЛ        ЦЦ        ЛЛЛ" 

Елемент N 

----------------------------------, 

  

1            2            3 

де

1 - 2-значний літерний код відповідного напрямку переміщення товарів, транспортних засобів та інших предметів (далі - товари):

ІМ - увезення в Україну;

ЕК - вивезення з України;

ТР - транзит через митну територію України;

2 - 2-значний код митного режиму відповідно до розділу 1 Класифікатора процедур переміщення товарів через митний кордон України;

3-літерний код особливості операції:

Особливість операції 

Напрямок переміщення товарів, транспортних засобів та інших предметів 

ОП 

Ордерна поставка 

ЕК 

Вивезення з України 

КО 

Експорт комплектного об'єкта 

  

П 

Попередня декларація 

ГД 

Експорт гуманітарної допомоги 

З 

Загальна декларація 

Г 

Митне оформлення предметів громадян 

АТЗ 

Переміщення автомобільних транспортних засобів з метою перевезення пасажирів і зовнішньоторговельних вантажів  

ПС 

Переміщення повітряних суден з метою перевезення пасажирів та зовнішньоторговельних вантажів  

ВТЗ 

Переміщення водних транспортних засобів з метою перевезення пасажирів та зовнішньоторговельних вантажів  

СЕЗ** 

Переміщення товарів через межі спеціальних економічних зон з метою здійснення транспортно-експедиційних операцій 

ТЕО* 

Переміщення товарів через митні ліцензійні склади транспортно-експедиційних організацій  

ЗС 

Запаси, призначені для споживання  

КО 

Імпорт комплектного об'єкта 

ІМ 

Увезення в Україну 

ГД 

Імпорт гуманітарної допомоги 

  

З 

Загальна декларація 

П 

Попередня декларація 

ДЗ 

Декларація-зобов'язання 

Г 

Митне оформлення товарів та інших предметів громадян 

СЕЗ** 

Переміщення товарів через межі спеціальних економічних зон з метою здійснення транспортно-експедиційних операцій 

ТЕО 

Переміщення товарів через митні ліцензійні склади транспортно-експедиційних організацій 

УК 

Випуск у вільний обіг українських товарів, які перебувають у магазині безмитної торгівлі, що ліквідується  

АК 

Транзит підакцизної продукції 

ТР 

Транзит через митну територію України 

СЕЗ** 

Переміщення товарів через межі спеціальних економічних зон з метою здійснення транспортно-експедиційних операцій 

 
 
  

ТЕО* 

Переміщення товарів через митні ліцензійні склади транспортно-експедиційних організацій 

З 

Загальна декларація  

____________
* Застосовується у випадках, установлених Держмитслужбою України.

** Застосовується у випадках, установлених законодавством України.

Держмитслужба України може встановлювати інші особливості операції в межах існуючих митних режимів.

Графа 2 "Відправник/Експортер"

У графі зазначаються відомості про відправника:

індивідуальний податковий номер платника податків (у разі наявності) - у правому верхньому кутку;

найменування та місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові (далі - П. І. Б.) фізичної особи, її місце проживання та відомості про документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний номер відправника (у нижній частині графи після знака "N"), що формується за схемою, наведеною в додатку 1 до цієї Інструкції.

Якщо відправник - іноземна особа, то в графі зазначаються найменування та місцезнаходження іноземного підприємства або П. І. Б. і місце проживання фізичної особи.

Графа 3 "Додатковий аркуш"

Графа заповнюється, якщо використовуються додаткові аркуші.

У першому підрозділі графи зазначається порядковий номер аркуша, у другому - загальна кількість аркушів декларації, включаючи додаткові.

Наприклад, якщо є одна декларація з двома додатковими аркушами, то в самій декларації належить зазначити "1/3", у першому додатковому аркуші - "2/3", у другому - "3/3".

Якщо додаткові аркуші не використовуються або використовуються специфікації довільної форми, то в графі зазначається "1/1".

Якщо використовуються формуляри-специфікації форми МД-8, то графа не заповнюється.

Графа 4 "Відвантажувальні специфікації"

Графа заповнюється при використанні специфікацій.

Зазначається загальна кількість доданих до ВМД аркушів специфікацій довільної форми, пакувальних листів або переліків товарів.

Якщо використовуються формуляри-специфікації форми МД-8, то в графі зазначається "1/ХХ", де ХХ - загальна кількість аркушів декларації, включаючи формуляри-специфікації форми МД-8.

Графа 5 "Всього найменувань товарів"

Проставляється зазначений у графі 32 ВМД порядковий номер товару, що декларується останнім за цією ВМД.

При використанні специфікацій довільної форми в графі зазначається загальна кількість найменувань товарів, задекларованих за вантажною митною декларацією.

Графа 6 "Кількість місць"

У графі зазначається (цифрами) загальна кількість місць у декларованій партії товарів.

При переміщенні через митний кордон насипних, наливних вантажів та таких, що переміщуються трубопровідним транспортом, лініями електропередачі, а також навалом, у графі проставляється "0".

Для товарів та інших предметів, що перевозяться в контейнерах, бочках, каністрах, ящиках або на піддонах, зазначається відповідно кількість контейнерів, бочок, каністр, ящиків, піддонів.

Графа 7 "Довідковий номер"

У графі проставляються номер та дата прийняття ВМД (реєстраційний номер) за такою схемою:

  

ххххх        /х/        хххххх 

Елемент N 

----------------------------------, 

  

1             2             3 

де

1 - 5-значний цифровий код митного органу згідно з Класифікатором митних органів України;

2 - остання цифра поточного року;

3 - 6-значний порядковий номер (у порядку зростання протягом поточного року, починаючи з одиниці) ВМД, оформленої цим митним органом. По закінченні року нумерація поновлюється.

На кожному додатковому аркуші ВМД її реєстраційний номер проставляється на вільному полі над верхньою графою 33.

Графа 8 "Одержувач/Імпортер"

У графі наводяться відомості про одержувача товарів:

індивідуальний податковий номер платника податків (у разі наявності) - у правому верхньому кутку;

найменування та місцезнаходження юридичної особи або П. І. Б. фізичної особи, її місце проживання й відомості про документ, що посвідчує особу.

У нижній частині графи після знака "N" проставляється ідентифікаційний номер одержувача, який формується за схемою, наведеною в додатку 1 до цієї Інструкції.

Якщо одержувач - іноземна особа, то в графі зазначаються найменування та місцезнаходження іноземного підприємства або П. І. Б. і місце проживання фізичної особи.

Графа 9 "Особа, відповідальна за фінансове врегулювання"

У графі зазначаються відомості про резидента України, що уклав зовнішньоекономічний договір (контракт), у тому числі комісіонера - при митному оформленні товарів за договором комісії, повіреного (агента) - при митному оформленні за договором доручення (агентським договором).

При транзиті товарів через митну територію України із застосуванням фінансових гарантій у графі зазначаються відомості про особу, яка надає митним органам України фінансові гарантії щодо обов'язкової доставки товарів, а в усіх інших випадках - про експедитора.

Відомості зазначаються в такому порядку:

індивідуальний податковий номер платника податків (у разі наявності) - у правому верхньому кутку;

назва та місцезнаходження юридичної особи або П. І. Б. фізичної особи, її місце проживання та відомості про документ, що посвідчує особу.

У нижній частині графи проставляється ідентифікаційний номер, який формується за схемою, наведеною в додатку 1 до цієї Інструкції.

Графа 10 "Країна першого призначення"

Графа не заповнюється.

Графа 11 "Торговельна країна"

У графі проставляється цифровий код торговельної країни відповідно до Класифікатора країн світу.

Графа 12 "Загальна митна вартість"

Зазначається загальна митна вартість декларованих товарів у валюті України.

Ця вартість складається із сум, наведених у графах 45 ВМД (або сум вартостей за основним аркушем ВМД та листами специфікацій довільної форми).

Графа 13

Якщо товар підлягає експортному контролю, то в графі проставляється "1". У всіх інших випадках, у тому числі, якщо згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТ ЗЕД) код декларованого товару збігається з кодом товару, що підлягає експортному контролю, але товар за своїм описом або характеристиками не відповідає товарові, щодо якого цей контроль застосовується, то в графі проставляється "0". У цьому разі опис товарів, наведений у графі 31, має однозначно підтверджувати таку невідповідність.

Графа 14 "Декларант/Представник"

У графі наводяться відомості про декларанта товарів:

індивідуальний податковий номер платника податків (у разі наявності) - у правому верхньому кутку;

найменування та місцезнаходження юридичної особи або П. І. Б. фізичної особи, її місце проживання й відомості про документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний номер, сформований за схемою, наведеною в додатку 1 до цієї Інструкції (у нижній частині графи).

Для підприємства, що здійснює декларування на підставі договору, додатково зазначаються номер і дата видачі Держмитслужбою України Свідоцтва про визнання підприємства декларантом.

Графа 15 "Країна відправлення"

У графі зазначається назва країни, з якої товари були відправлені в Україну, згідно з Класифікатором країн світу.

У разі вивезення товарів за межі митної території України графа не заповнюється.

У разі вивезення товарів з митної території України на територію спеціальної економічної зони в графі зазначається "Україна".

Графа 15а "Код країни відправлення"

У графі зазначається цифровий код країни, з якої товари були відправлені в Україну, згідно з Класифікатором країн світу.

У разі вивезення товарів за межі митної території України графа не заповнюється.

У разі вивезення товарів з митної території України на територію спеціальної економічної зони в графі зазначається код України згідно з Класифікатором країн світу.

Графа 16 "Країна походження"

Графа не заповнюється.

Графа 17 "Країна призначення"

У графі зазначається назва країни призначення згідно з Класифікатором країн світу.

Якщо в момент виконання зовнішньоекономічного договору (контракту) країна призначення невідома, то в цій графі наводиться найменування торговельної країни (країни договору /контракту/).

Графа 17а "Код країни призначення"

У графі зазначається цифровий код країни призначення згідно з Класифікатором країн світу.

Якщо в момент виконання зовнішньоекономічного договору (контракту) країна призначення невідома, то в цій графі наводиться код торговельної країни (країни договору /контракту/).

Графа 18 "Транспортний засіб відправлення"

У лівому підрозділі графи зазначаються кількість транспортних засобів, через пропуск - відомості про транспортний засіб (назва морського або річкового судна, трубопроводу, лінії електропередачі, номер рейсу для повітряного судна, номер залізничного вагона, реєстраційний номер дорожнього транспортного засобу тощо).

У правому підрозділі проставляється відповідно до Класифікатора країн світу цифровий код країни, якій належить транспортний засіб.

Якщо товар переміщується в ручній поклажі, то в графі зазначається "Ручна поклажа".

Якщо ВМД заповнюється на механічний транспортний засіб як на товар і він перетинає митний кордон України своїм ходом, то в графі зазначається "Самоходом". При цьому правий підрозділ графи не заповнюється.

Графа 19 "Контейнер"

У графі проставляються:

1, якщо товари прямують у контейнері;

0, якщо товари прямують не в контейнері.

Графа 20 "Умови поставки"

У першому підрозділі графи проставляється цифровий код умови поставки відповідно до Класифікатора умов поставки.

У другому підрозділі наводиться скорочене літерне найменування умов поставки (згідно з Класифікатором умов поставки) з обов'язковим зазначенням географічного пункту доставки товару.

У третьому підрозділі графи зазначається 2-значний цифровий код застосованої форми розрахунків за товар згідно з умовами договору купівлі-продажу:

"10" - акредитив;

"20" - інкасо;

"30" - переказ;

"40" - акредитив/інкасо;

"50" - акредитив/переказ;

"60" - інкасо/переказ;

"70" - акредитив/інкасо/переказ.

При товарообмінних (бартерних) операціях третій підрозділ не заповнюється.

Графа не заповнюється в разі переміщення товарів за договорами (контрактами), що відрізняються від договорів (контрактів) купівлі-продажу, міни, комісії та консигнації.

Графа 21 "Транспортний засіб на кордоні"

У лівому підрозділі графи зазначаються кількість транспортних засобів, через пропуск - відомості про транспортний засіб (назва морського або річкового судна, трубопроводу, лінії електропередачі, номер рейсу для повітряного судна, номер залізничного вагона, реєстраційний номер дорожнього транспортного засобу тощо), на якому товари будуть вивезені за межі митної території України або (при ввезенні на митну територію України) на якому здійснювалося міжнародне перевезення декларованих товарів.

У правому підрозділі графи проставляється відповідно до Класифікатора країн світу цифровий код країни, якій належить транспортний засіб.

Якщо товар переміщується в ручній поклажі, то в графі зазначається "Ручна поклажа".

Якщо ВМД заповнюється на механічний транспортний засіб як на товар і він перетинає митний кордон України своїм ходом, то в графі зазначається "Самоходом". При цьому правий підрозділ графи не заповнюється.

У разі відсутності в декларанта відомостей про транспортний засіб, на якому товари будуть вивезені за межі митної території (при їх перевантаженні під митним контролем), графа не заповнюється.

Графа 22 "Валюта та загальна фактурна вартість"

У лівому підрозділі наводиться цифровий код валюти договору (контракту) згідно із загальнодержавним Класифікатором валют.

У разі переміщення товарів відповідно до договорів (контрактів), що передбачають зустрічні поставки товарів, зазначається код валюти оцінки товарів, віднесеної Національним банком України до вільно конвертованої валюти (першої групи Класифікатора іноземних валют).

У правому підрозділі графи для товарів, що переміщуються за договорами (контрактами) купівлі-продажу або міни, зазначається цифрами загальна фактурна вартість цих товарів у валюті України, одержана як сума вартостей, наведених у графі 42 основного та додаткових аркушів ВМД.

Для товарів, що переміщуються за договорами (контрактами) лізингу (оренди), у правому підрозділі графи зазначається цифрами загальна вартість об'єктів лізингу (оренди) у валюті України.

В інших випадках правий підрозділ графи не заповнюється.

Графа 23 "Курс валюти"

У графі наводиться курс одиниці валюти, зазначеної в лівому підрозділі графи 22, установлений Національним банком України для зовнішньоторговельних операцій на дату прийняття митницею декларації до оформлення.

Якщо в лівому підрозділі графи 22 зазначено код валюти України, то в графі проставляється "1".

Графа 24 "Характер угоди"

У графі зазначається код характеру договору (контракту) згідно з Класифікатором характерів угод.

У правому підрозділі графи наводиться цифровий код валюти розрахунку згідно із загальнодержавним Класифікатором валют. Якщо на момент митного оформлення валюта розрахунку невідома, то в цьому підрозділі графи проставляється код "000".

Графа 25 "Вид транспорту на кордоні"

У графі згідно з Класифікатором видів транспорту проставляється код транспортного засобу, зазначеного в графі 21 ВМД.

Графа 26 "Вид транспорту в межах країни"

У графі зазначається код транспортного засобу згідно з Класифікатором видів транспорту.

Графа 27 "Місце завантаження/розвантаження"

У графі зазначаються код та найменування митного органу, у зоні діяльності якого передбачається перевантаження товарів з одного транспортного засобу на інший.

Графа 28 "Фінансові та банківські відомості"

У графі наводяться фінансові та банківські відомості про особу, що здійснює розрахунки за зовнішньоекономічним договором (контрактом). Кожний з реквізитів починається з нового рядка, й перед кожним з них проставляється порядковий номер:

1 - код за ЄДРПОУ уповноваженого банку;

2 - найменування банку;

3 - адреса банку;

4 - номер розрахункового рахунку в національній валюті України (при здійсненні розрахунків у цій валюті) або в іноземній валюті (при розрахунку в іноземній валюті), код МФО банку.

У разі переміщення товарів за договорами (контрактами), які не передбачають грошових розрахунків, графа не заповнюється.

Графа 29 "Митниця на кордоні"

У графі зазначається назва митного органу, у зоні діяльності якого розташовано пункт пропуску через державний кордон, у правому верхньому кутку - його код згідно з Класифікатором митних органів України.

Графа 30 "Місце огляду товару"

Порядок використання графи встановлюється Державною митною службою України залежно від митного режиму.

Графа 31 "Вантажні місця та опис товару"

"Маркування та кількість - номери контейнерів - опис товару"

Зазначаються точні дані про товар (комерційна та фірмова назва товару, фірма (країна) виробника, характеристики товару, а саме: розміри, номери моделей, стандарти, типи, маркування, розфасування, комплектність тощо), потрібні для його ідентифікації та однозначної класифікації за задекларованим у графі 33 ВМД товарним кодом згідно з УКТ ЗЕД. Зазначаються кількість товару та відомості про його упаковку.

Якщо товари з однаковими кодами за УКТ ЗЕД мають різні дані (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на рівень оподаткування, тощо), то відомості про такі товари зазначаються в окремих графах 31 ВМД.

При декларуванні автотранспортних засобів додатково зазначається ідентифікаційний номер транспортного засобу, номер двигуна, шасі, кузова, об'єм двигуна в куб. см та рік виготовлення.

Якщо заявлені в цій графі товари згідно із законодавством України підлягають оподаткуванню за ставками, що встановлюються залежно від кількості товару, одиниця виміру якого відмінна від основної або додаткової одиниці за УКТ ЗЕД, то в графі зазначається кількість товару в одиницях виміру, визначених при встановленні ставок цих податків.

Для товарів, що перевозяться в контейнерах, у верхній правій частині графи проставляються кількість контейнерів та їх номери.

Для товарів, що перевозяться не в контейнерах, у верхній правій частині графи проставляється "0".

Якщо товар, що декларується в цій графі, не повністю займає вантажне місце або контейнер, то в графі зазначається "Частина ящика" або "Частина контейнера" тощо.

Зазначаються відомості про кількість вантажних місць.

При декларуванні насипних, наливних товарів, товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, лініями електропередачі, а також навалом, у графі зазначається "Місць 0".

У правому нижньому підрозділі в спеціально виділеному полі зазначаються кількість заявленого товару в додатковій одиниці виміру, що передбачено для цієї класифікаційної позиції за УКТ ЗЕД, та скорочена назва цієї одиниці виміру. Якщо для товару застосовується основна одиниця виміру за УКТ ЗЕД, то правий нижній підрозділ графи не заповнюється.

У разі використання додаткових аркушів форми МД-3, формуляра-специфікації форми МД-8 або специфікацій довільної форми в графі 31 основного аркуша форми МД-2 зазначаються відомості про товар найбільшої вартості.

При декларуванні товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, лініями електропередачі, у лівому нижньому підрозділі в спеціально виділеному полі зазначається номер місяця переміщення цих товарів через митний кордон України.

Невикористана графа 31 у додаткових аркушах ВМД або у формулярах-специфікаціях перекреслюється.

Графа 32 "Товар N"

У графі проставляється порядковий номер товару, що декларується в графі 31.

Кількість товарів, декларованих в основному та додаткових аркушах ВМД, не повинна перевищувати 99.

При використанні формулярів-специфікацій форми МД-8 декларується не більше ніж 265 товарів.

При використанні специфікації довільної форми в графі проставляється "1".

Графа 33 "Код товару"

У першому підрозділі графи зазначається 10-значний код товару згідно з УКТ ЗЕД. Структурно код записується без пропусків та інших розподілювальних знаків.

У випадках, установлених Держмитслужбою України, допускається зазначення у графі коду товару на рівні перших чотирьох знаків (код товарної групи).

Графа 34 "Код країни походження"

Графа заповнюється відповідно до Класифікатора країн світу. У графі зазначається код країни походження товару, описаного в графі 31 і класифікованого згідно з УКТ ЗЕД у графі 33.

Якщо країна походження невідома, то в графі проставляється код "000".

Графа 35 "Вага брутто (кг)"

У графі зазначається вага брутто (у кілограмах) товару, описаного в графі 31. (Вага брутто - це загальна вага товару, округлена до цілих величин за правилами округлення, включаючи вагу упаковки.)

Для товару, чиста вага якого менш одного кілограма, зазначається число з крапкою "0.ХХХ", де ХХХ - чиста вага товару в грамах.

При переміщенні через митний кордон насипних, наливних товарів та товарів, що переміщуються трубопроводами, лініями електропередачі, навалом, а також у разі декларування упаковки (тари) за окремою ВМД графа не заповнюється.

Графа 36 "Преференція"

У графі зазначаються цифрові коди податкових пільг, передбачених чинним законодавством щодо товару, задекларованого в графі 31.

Коди формуються за такою схемою:

  

МММ 

/ААА/ 

ППП,

Елемент N 

де

МММ - код пільги в обкладенні товару ввізним (вивізним) митом відповідно до Класифікатора пільг в обкладенні товарів ввізним митом (Класифікатора пільг в обкладенні товарів вивізним митом);

ААА - код пільги в обкладенні товарів акцизним збором відповідно до Класифікатора пільг в обкладенні товарів акцизним збором;

ППП - код пільги в обкладенні товарів податком на додану вартість відповідно до Класифікатора пільг в обкладенні товарів податком на додану вартість.

В інших випадках у графі проставляється "000/000/000".

Графа 37 "Процедура"

У графі проставляється згідно з Класифікатором процедур переміщення товарів через митний кордон України 6-значний код процедури переміщення товарів відповідно до заявленого митного режиму.

Перші дві цифри - код митного режиму, наступні дві - код попереднього митного режиму згідно з розділом 1 Класифікатора процедур переміщення товарів через митний кордон України. Якщо попередній митний режим відсутній, то проставляється "00".

Останні дві цифри коду - особливість переміщення товарів згідно з розділом 2 Класифікатора процедур переміщення товарів через митний кордон України.

Графа 38 "Вага нетто (кг)"

У графі зазначається вага нетто (у кілограмах) товару, описаного в графі 31. (Вага нетто - це чиста вага товару без упаковки, округлена до цілих величин за правилами округлення.)

Для товару, чиста вага якого менш одного кілограма, зазначається число з крапкою "0.ХХХ", де ХХХ - чиста вага товару в грамах.

При переміщенні через митний кордон електроенергії лініями електропередачі графа не заповнюється.

Графа 39 "Квота"

Графа заповнюється для товарів, щодо яких установлено кількісні обмеження. У графі зазначається в одиницях виміру залишок товару за встановленою квотою згідно з одержаною ліцензією або іншим дозвільним документом. Задекларована партія товару не враховується при визначенні залишку товару за квотою. При митному оформленні першої партії товару у графі зазначається кількість товару за квотою.

Графа 40 "Загальна декларація/попередній документ"

Графа заповнюється, якщо заявленому за ВМД митному режиму передував інший митний режим, або подавалася попередня чи загальна декларація, або декларація оформлювалася замість анульованої.

У графі проставляються номер і дата попереднього документа (ВМД або, якщо вона не заповнювалась, реквізити документа, у якому заявлялися відомості про товар) та код цього документа згідно з Класифікатором документів.

Графа 41 "Додаткова одиниця виміру"

У графі зазначається код додаткової одиниці виміру товару згідно із загальнодержавним Класифікатором системи позначень одиниць вимірювання та обліку, якщо така одиниця виміру передбачена для цього товару.

У разі зазначення в графі 33 коду товару на рівні чотирьох знаків за УКТ ЗЕД графа не заповнюється.

Графа 42 "Фактурна вартість товару"

У графі наводиться фактурна вартість товару, декларованого в графі 31 ВМД, у валюті України за курсом, установленим Національним банком України на день прийняття ВМД до митного оформлення.

У разі митного оформлення товарів не за договором (контрактом) купівлі-продажу чи міни або за відсутності договору (контракту) чи іншого документа, що підтверджує наміри сторін, графа не заповнюється.

Графа 43

Порядок використання графи встановлюється Державною митною службою України залежно від митного режиму.

Графа 44 "Додаткова інформація/подані документи"

У графі зазначаються реквізити документів, поданих при митному оформленні. Реквізити кожного документа починаються з нового рядка за схемою:

номер розділу документів згідно з Класифікатором документів;

код документа згідно з Класифікатором документів;

номер документа, дата й при потребі - назва та кінцевий термін дії.

При зазначенні в графі відомостей про документи 7 розділу цього Класифікатора використовується Уніфікований порядок унесення відомостей до графи 44 ВМД, наведений у додатку 2 до цієї Інструкції.

Якщо поданий декларантом документ відсутній у відповідному розділі Класифікатора документів, то в декларації зазначається код некласифікованого документа відповідного розділу.

Графа 45 "Митна вартість"

У графі зазначається у валюті України митна вартість товару, заявленого в графі 31.

При ввезенні товарів на митну територію України їх митна вартість визначається шляхом приведення фактурної вартості у відповідність до бази цін CIF-український порт, CIP-пункт призначення на кордоні України, CPT-пункт призначення на кордоні України чи DAF-кордон України.

При цьому, якщо товари куплено на умовах, які свідчать, що поставка здійснюється до пункту призначення, розташованого поза митною територією України (наприклад, EXW-Будапешт, FOB-Токіо, CIF-Рига, DAF-Брест), то до фактурної вартості додаються витрати на доставку товарів до моменту перетину митного кордону України, що не входять до вартості товару на зазначених умовах.

Якщо умовами поставки передбачено пункт призначення, розташований на митній території України (наприклад, CIP-Миколаїв, DDP-Львів), то з фактурної вартості відраховуються витрати, що мали місце після моменту перетину митного кордону України й підтверджені належним чином.

При вивезенні товарів з митної території України їх митна вартість визначається шляхом приведення фактурної вартості у відповідність до бази цін FOB-український порт, DAF-кордон України (пункт призначення на митному кордоні України) або CIP-пункт призначення на митному кордоні України.

При цьому, якщо товари продано на умовах, які свідчать, що поставка здійснюється в пункт відвантаження, розташований на митній території України (наприклад, EXW-Київ або FCA-Чернігів), то до фактурної вартості додаються витрати на доставку вантажу до моменту перетину митного кордону України.

Якщо умовами передбачено поставку, що здійснюється в пункт призначення, розташований за межами митної території України (наприклад, CIF-Стамбул, DAF-польсько-німецький кордон), то з фактурної вартості відраховуються належним чином підтверджені витрати на доставку вантажу після моменту перетину митного кордону України.

Графа 46 "Статистична вартість"

У графі зазначається митна вартість товару в тисячах гривень, що округлюється за правилами округлення.

Графа 47 "Нарахування мита та митних платежів"

У цій графі основного й додаткових аркушів ВМД наводяться відомості про нарахування податків та зборів.

У першій колонці "Вид" зазначається код виду податку або збору відповідно до Класифікатора видів податків та зборів.

У другій колонці "Основа нарахування" зазначаються:

При нарахуванні митних зборів:

1.1. Загальна митна вартість товарів, наведена в графі 12, - при нарахуванні за ставкою у відсотках митної вартості.

1.2. Рядок прокреслюється при нарахуванні за фіксованою ставкою.

1.3. Засвідчена підписом декларанта кількість годин роботи посадової особи митниці, яка здійснює митне оформлення, - при нарахуванні митного збору за митне оформлення товарів та інших предметів у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі товари та інші предмети, чи поза робочим часом, установленим для митниці.

1.4. Митна вартість товару, зазначена в графі 45, - при нарахуванні митного збору за митне оформлення партії товарів різних найменувань, за частину яких митні збори підлягають сплаті на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 07.03.98 N 285 "Про внесення доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 р. N 65".

При нарахуванні мита:

2.1. Митна вартість товару, зазначена в графі 45, - при нарахуванні за адвалерною ставкою мита.

2.2. Кількість товару, заявлена в графі 31 в одиницях виміру та обліку, - при нарахуванні за специфічною ставкою мита.

При нарахуванні акцизного збору:

3.1. Митна вартість товару, зазначена в графі 45, збільшена на суму мита (для товарів, що підлягають обкладенню митом), - при нарахуванні за ставкою, установленою у відсотках митної вартості.

3.2. Кількість товару, заявлена в графі 31, в одиницях виміру та обліку, - при нарахуванні за ставкою, установленою в грошовому еквіваленті до одиниці виміру товару.

3.3. Митна вартість товару, зазначена в графі 45, збільшена на суму умовно нарахованого мита, - при нарахуванні акцизного збору умовно.

При нарахуванні податку на додану вартість:

4.1. Митна вартість товару, зазначена в графі 45, збільшена на суму мита (для товарів, що підлягають обкладенню митом) та акцизного збору (для товарів, що підлягають обкладенню акцизним збором).

4.2. Фактурна вартість товару, зазначена в графі 42, збільшена на суму мита (для товарів, що підлягають обкладенню митом) та акцизного збору (для товарів, що підлягають обкладенню акцизним збором), - якщо митна вартість товару менша, ніж фактурна вартість.

4.3. Митна вартість товару, зазначена в графі 45, або фактурна вартість товару, зазначена в графі 42, збільшена на суму умовно нарахованих мита й акцизного збору - при нарахуванні податку умовно.

У третій колонці "Ставка" зазначаються:

1. При нарахуванні митних зборів - установлений чинним законодавством розмір ставки митних зборів. При нарахуванні митного збору за перебування товарів та інших предметів під митним контролем - крім розміру ставки, також кількість днів перебування їх під митним контролем, що враховуються при нарахуванні збору.

2. При нарахуванні мита - установлений чинним законодавством розмір ставки мита.

3. При нарахуванні акцизного збору - установлений чинним законодавством розмір ставки акцизного збору.

4. При нарахуванні податку на додану вартість - установлений чинним законодавством розмір ставки податку на додану вартість.

У четвертій колонці "Сума" наводиться нарахована сума відповідного податку або збору.

У п'ятій колонці "Спосіб платежу" зазначається код способу розрахунку відповідно до Класифікатора способів розрахунку.

Графа 48 "Відстрочення платежів"

Порядок використання графи встановлюється Державною митною службою України залежно від митного режиму.

Графа 49 "Найменування складу"

Порядок використання графи встановлюється Державною митною службою України залежно від митного режиму.

Графа 50 "Довіритель"

У графі зазначаються відомості (назва, місцезнаходження, код ЄДРПОУ, номер телефону) про підприємство-перевізника (або експедитора) та персональні дані безпосереднього виконавця перевезення товарів (на основі пред'явленого паспорта). На зворотному боці кожного аркуша ВМД наводиться письмове зобов'язання цього виконавця перевезення про доставку товарів:
"Я, ____________________________________________________________,
                                           (прізвище, ім'я та по батькові; номер і серія паспорта)
ознайомлений зі змістом статей ____________ Митного кодексу України й зобов'язуюсь доставити задекларовані товари в митницю призначення в установлений строк".

Це зобов'язання обов'язково підписується представником перевізника - виконавцем перевезення на кожному аркуші та завіряється особистою номерною печаткою посадової особи митниці.

Графа 51 "Митниця країни транзиту"

У першій колонці графи зазначається дата, до якої включно задекларовані товари потрібно доставити в митницю призначення.

У разі зміни в установленому порядку строку доставки товарів у митницю призначення нова дата, до якої включно задекларовані товари мають бути доставлені в митницю призначення, зазначається поруч з попередньою датою.

Якщо перевізником не виконано зобов'язання щодо доставки в митницю призначення в установлений строк товарів, що перевозилися з наданням фінансових гарантій митним органам, то в колонках графи 51, розміщених під літерною графою "C", митним органом зазначаються дата й номер документа, за яким стягнуто податки та збори до державного бюджету, і сума стягнених податків та зборів.

Графа 52 "Гарантія не дійсна для …"

Порядок використання графи встановлюється Держмитслужбою України залежно від митного режиму.

Графа 53 "Митниця в країні призначення"

Порядок використання графи встановлюється Державною митною службою України залежно від митного режиму.

Графа 54 "Місце та дата"

У графі зазначаються місцезнаходження (місце проживання) декларанта, дата заповнення декларації, прізвище, ініціали, посада особи - співробітника підприємства-декларанта, зазначеного в графі 14, проставляється її особистий підпис, а також наводяться номер телефону декларанта, номер Кваліфікаційного свідоцтва особи, уповноваженої на декларування (у разі видачі його митницею), електронна адреса (за наявності).

Ці відомості завіряються печаткою організації-декларанта, яка містить код за ЄДРПОУ.

Ця печатка також проставляється на вільному полі над верхньою графою 33 додаткових аркушів вантажної митної декларації та на кожному аркуші специфікації довільної форми, що використовується замість додаткових аркушів.

 

Начальник Управління
нетарифного регулювання
 

 
О. Пашинний
 

 

СХЕМА
формування ідентифікаційного номера особи

  

9999999 

99 

9999999999 

  

----------- 

  

--- 

  

--------------, 

Елемент N 

  

  

де

1 - 7-значний цифровий код, що формується за такою схемою при поставленні суб'єкта ЗЕД на облік у митному органі:

99
----
1.1 

999
-----
1.2 

99
----,
1.3 

де

1.1 - 2-значний код форми власності згідно з Класифікатором форм власності (ДК 001-94).

1.2 - 3-значний код, що формується відповідно до таблиці:

N з/п 

Підприємство (організація) 

Код 

1 

2 

3 

Суб'єкти підприємницької діяльності 

Державне підприємство 

х01 

Державне комунальне (муніципальне) підприємство 

х02 

Колективне підприємство 

х03 

Кооперативне підприємство 

х04 

Орендне підприємство 

х05 

Селянське (фермерське) господарство 

х06 

Споживче товариство 

х07 

Спілка споживчих товариств 

х08 

Індивідуальне підприємство 

х09 

10 

Сімейне підприємство 

х10 

11 

Приватне підприємство 

х11 

12 

Асоціація 

х12 

13 

Корпорація 

х13 

14 

Консорціум 

х14 

15 

Концерн 

х15 

16 

Об'єднання 

х16 

17 

Дочірнє підприємство  

х17 

18 

Фізична особа - підприємець (без створення юридичної особи) 

х18 

19 

Іноземне підприємство, що має право господарської діяльності на території України 

х19 

Акціонерні товариства 

20 

Відкритого типу (ВАТ) 

х20 

21 

Закритого типу (ЗАТ) 

х21 

Товариства 

22 

З обмеженою відповідальністю (ТОВ) 

х22 

23 

З додатковою відповідальністю 

х23 

24 

Повне 

х24 

25 

Командитне 

х25 

Організації, що не займаються підприємницькою діяльністю 

26 

Організація 

х26 

27 

Заклад 

х27 

28 

Установа 

х28 

29 

Громадські об'єднання, що включають як фізичних, так і юридичних осіб 

х29 

30 

Релігійні організації та установи 

х30 

31 

Дипломатичне або прирівняне до нього представництво 

х31 

Відокремлені підрозділи 

32 

Філія 

х32 

33 

Представництво 

х33 

Громадяни 

34 

Фізична особа 

х34 

х - цифра, що вказує на належність інвестицій, вкладених у підприємство:

а) 1 - підприємство, засноване на власності українських осіб;

б) 2 - підприємство, засноване на власності українських та іноземних осіб;

в) 3 - підприємство, засноване на власності іноземних осіб;

1.3 - 2-значний код міністерства (відомства), якому підпорядковано підприємство: для підприємств загальнодержавної власності код форми власності "31", для інших підприємств - "00";

2 - перші дві цифри 12-значного коду за Класифікатором одиниць адміністративно-територіального устрою України;

3 - ідентифікаційний код суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності:

для фізичних осіб (у тому числі підприємців без створення юридичної особи) - 10-значний код відповідно до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, що ведеться Державною податковою адміністрацією України;

для юридичних осіб - 8-значний код відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), що ведеться органами державної статистики, доповнений на початку двома нулями за схемою:

00
----
3.1 

99999999
-------------,
3.2 

де

3.1 - 00, що доповнюють код до 10-ти знаків;

3.2 - 8-значний код за ЄДРПОУ.

 

Уніфікований порядок унесення відомостей до графи 44 ВМД

При внесенні до графи 44 ВМД відомостей про документи розділу 7 Класифікатора документів використовується такий порядок:

скорочена назва виду акта, яким надано пільги /номер акта/ дата акта.

При зазначенні скороченої назви виду акта, яким надано пільги, використовуються такі скорочення:

Скорочена назва виду акта 

Повна назва 

ПКМУ 

Постанова Кабінету Міністрів України, постанова Кабінету Міністрів України й Національного банку України 

РКМУ 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

ДКМУ 

Декрет Кабінету Міністрів України 

ЗУ 

Закон України 

ПВРУ 

Постанова Верховної Ради України 

РП 

Розпорядження Президента України 

УП 

Указ Президента України 

МУВТ 

Міжурядова угода України про вільну торгівлю 

МУ 

Інші міждержавні та міжурядові угоди України 

РС 

Рішення суду 

Використання інших записів не дозволяється.

Уніфікований номер акта формується виключно для нормативних актів України:

99
---

99
----,

де

1 - цифрова частина номера;

2 - літерна частина номера.

Якщо зазначається міждержавна або міжурядова угода України, номер не проставляється.

ПРИКЛАД:

1. ПКМУ/126/ 03.02.97 - постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.97 N 126.

2. РКМУ/110/р 26.02.97 - розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.02.97 N 110-р.

3. МУВТ / 17.12.92 - Угода між Урядом України й Урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю від 17.12.92.

 

Класифікатор
видів податків та зборів

Код виду 

Вид податку або збору 

Підстава для стягнення податків та зборів 

1 

2 

3 

Митні збори 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.97 N 65 "Про ставки митних зборів" 

001 

Митний збір за перебування товарів та інших предметів під митним контролем 

003 

Митний збір за митне оформлення товарів та інших предметів у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі товари та інші предмети, чи поза робочим часом, установленим для митниці 

010 

Митний збір за митне оформлення товарів та інших предметів 

012 

Митний збір за митне оформлення товарів відповідно до режиму тимчасового ввезення (вивезення) 

015 

Митний збір за митне оформлення товарів відповідно до режиму митного складу 

065 

Додатковий митний збір за митне оформлення нафтопродуктів, що імпортуються на митну територію України й підлягають обкладенню акцизним збором 

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.09.98 N 1460 "Про внесення доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.97 N 65" 

Мито 

  

Увізне мито 

Закон України "Про Єдиний митний тариф" 

020 

Мито на товари, що ввозяться на територію України суб'єктами підприємницької діяльності 

021 

Мито на нафтопродукти, які підлягають обкладенню акцизним збором, транспортні засоби, які підлягають обкладенню акцизним збором, та шини до них, які раніше згідно із Законом України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби та шини до них" обкладалися акцизним збором, що ввозяться на територію України 

Антидемпінгове мито 

Те саме 

023 

Антидемпінгове мито на товари, що ввозяться на територію України суб'єктами підприємницької діяльності 

043 

Антидемпінгове мито на товари, що вивозяться з території України суб'єктами підприємницької діяльності 

Спеціальне мито 

024 

Спеціальне мито на товари, що ввозяться на територію України суб'єктами підприємницької діяльності 

Вивізне мито 

040 

Мито на товари, що вивозяться з території України суб'єктами підприємницької діяльності 

Акцизний збір 

Декрет Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" 

Акцизний збір з товарів, увезених на територію України суб'єктами підприємницької діяльності 

080 

Спирт 

081 

Лікеро-горілчана продукція 

082 

Виноробна продукція 

083 

Пиво 

084 

Тютюн та тютюнові вироби 

085 

Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів) 

086 

Мотоцикли й велосипеди 

087 

Ювелірні вироби 

088 

Бензин моторний 

089 

Інші нафтопродукти 

027 

Інші підакцизні товари 

  

Податок на додану вартість 

Закон України "Про податок на додану вартість" 

028 

Податок на додану вартість з товарів, увезених на територію України суб'єктами підприємницької діяльності 

Єдиний збір, що справляється в пунктах пропуску через державний кордон України 

Закон України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" 

070 

Єдиний збір, що справляється в пунктах пропуску через державний кордон України
(код застосовується виключно при заповненні граф B, C вантажної митної декларації відповідно до митного режиму транзиту) 

 

Начальник
Управління митних платежів
 

 
С. Шульга
 

Начальник Управління
нетарифного регулювання
 

 
О. Пашинний
 

 

Класифікатор
процедур переміщення товарів через митний кордон України

Розділ 1. Митні режими

N з/п 

Найменування митного режиму 

Код 

Експорт 

10 

Реекспорт 

11 

Тимчасове ввезення (вивезення) 

31 

Випуск у вільний обіг 

40 

Реімпорт 

41 

Переробка на митній території 

51 

Переробка за межами митної території 

61 

Вільна митна зона  

71 

Магазин безмитної торгівлі 

72 

10 

Митний склад 

74 

11 

Відмова на користь держави 

75 

12 

Знищення 

76 

13 

Транзит 

80 

Розділ 2. Особливості переміщення товарів через митний кордон України

N з/п 

Найменування особливості поставки товарів 

Код 

1 

2 

3 

Переміщення товарів як подання безоплатної допомоги й (або) на благодійні потреби по лінії держав, урядів, міжнародних організацій 

01 

Переміщення товарів як гуманітарної допомоги 

02 

Переміщення товарів як технічної допомоги 

03 

Переміщення товарів, що передаються як дар 

04 

Переміщення товарів для ліквідації наслідків аварій і катастроф, стихійного лиха 

05 

Переміщення товарів для державних потреб 

06 

Переміщення предметів матеріально-технічного забезпечення й спорядження, палива, продовольства та іншого майна, потрібного для нормальної експлуатації транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення 

07 

Вивезення предметів матеріально-технічного забезпечення й спорядження, продовольства та іншого майна, що вивозяться за межі митної території держави для забезпечення діяльності суден держави та орендованих (зафрахтованих) особами держави суден, що ведуть морський промисел 

08 

Переміщення продукції морського промислу суднами держави та орендованими (зафрахтованими) особами держави суднами 

09 

10 

Вивезення палива та мастильних матеріалів для бункерування суден держави та орендованих (зафрахтованих) особами держави суден 

10 

11 

Переміщення обладнання, сировини та матеріалів для комплектних об'єктів 

11 

12 

Переміщення товарів для дипломатичних і прирівняних до них представництв іноземних держав 

12 

13 

Увезення товарів як внеску до статутного фонду підприємств з іноземними інвестиціями та іноземних підприємств  

13 

14 

Вивезення товарів як інвестицій 

14 

15 

Переміщення національної валюти (крім тієї, що використовується з нумізматичною метою), цінних паперів 

15 

16 

Переміщення іноземної валюти (крім тієї, що використовується з нумізматичною метою), цінних паперів 

16 

17 

Переміщення товарів у рамках гарантійного обслуговування (у тому числі гарантійного ремонту) 

17 

18 

Помилкова поставка 

18 

19 

Переміщення товарів з представницькою метою 

19 

20 

Виставочні експонати 

20 

21 

Рекламні матеріали та сувеніри 

21 

22 

Товари, що переміщуються відповідно до договорів лізингу (оренди) строком до 1 року 

22 

23 

Товари, що переміщуються відповідно до договорів лізингу (оренди) строком більше ніж на 1 рік 

23 

24 

Товари, що переміщуються в рамках консигнаційних угод 

24 

25 

Переміщення товарів для видовищних та спортивних заходів 

25 

26 

Вивезення товарів власного виробництва підприємств з іноземними інвестиціями 

26 

27 

Переміщення багатообертової тари 

27 

28 

Переміщення фізичними особами товарів, не призначених для виробничої або іншої комерційної діяльності, понад встановлені вартісні та кількісні квоти 

28 

29 

Вивезення палива й мастильних матеріалів для бункерування повітряних суден держави та орендованих особами держави повітряних суден 

29 

30 

Переміщення товарів як зразків 

30 

31 

Вивезення товарів для забезпечення діяльності організацій держави за кордоном 

31 

32 

Переміщення товарів у рахунок дивідендів від інвестиційної діяльності 

32 

33 

Вивезення товарів у рахунок застави 

33 

34 

Переміщення товарів за рекламаційними актами 

34 

35 

Переміщення товарів для забезпечення діяльності Чорноморського флоту Російської Федерації 

35 

36 

Переміщення товарів з метою ремонту 

36 

37 

Повернення товарів, не пропущених на митну територію іншої держави 

39 

38 

Урядові поставки, у тому числі: 

40 

39 

Поставки товарів на виконання міждержавних угод у межах держзамовлення 

41 

40 

Поставки товарів у рахунок виконання держзамовлення 

42 

41 

Поставки товарів у рахунок виконання держконтракту 

43 

42 

Увезення товарів дитячого асортименту  

47 

43 

Переміщення непереробленої давальницької сировини 

48 

44 

Інше 

50 

45 

Переміщення товарів у межах виробничої кооперації країн СНД (відповідно до Ашгабадської угоди) 

37 

46 

Переміщення товарів у межах виробничої кооперації (крім поставок у межах Ашгабадської угоди) 

38 

47 

Вивезення продукції за контрактами, укладеними на сільськогосподарських біржах (відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 26.09.95 N 768 та від 20.07.2000 N 1148

52 

48 

Переміщення вантажів для реалізації інвестиційних проектів, у тому числі: 

  

у СЕЗ "Яворів" 

61 

у СЕЗ "Славутич" 

62 

у СЕЗ "Курортополіс Трускавець" 

63 

у Закарпатську область 

64 

у м. Шостці Сумської області 

65 

у м. Харкові 

66 

у СЕЗ "Миколаїв" 

67 

49 

Переміщення вантажів для реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності на територіях пріоритетного розвитку, у тому числі: 

  

у Донецькій області 

71 

у Луганській області 

72 

в Автономній Республіці Крим 

73 

у Житомирській області 

74 

у Чернігівській області 

75 

у Волинській області 

76 

50 

Переміщення товарів та інших предметів у спеціальну економічну зону (або зі спеціальної економічної зони), у якій запроваджено режим спеціальної митної зони, у тому числі: 

  

у (із) СЕЗ "Донецьк" 

81 

у (із) СЕЗ "Азов" 

82 

у (із) автопорт "Краковець" 

83 

у (із) СЕЗ "Закарпаття" 

84 

у (із) СЕЗ "Інтерпорт Ковель" 

85 

у (із) СЕЗ "Миколаїв" на території підприємств суднобудівної промисловості 

86 

у (із) СЕЗ "Порто-франко" 

87 

у (із) СЕЗ "Порт Крим" 

88 

у (із) СЕЗ "Рені" 

89 

51 

Переміщення товарів та інших предметів технологічними парками для реалізації інвестиційних та інноваційних проектів за пріоритетними напрямами науково-технічної діяльності, у тому числі: 

  

"Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка" (Київ) 

91 

"Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона" (м. Київ) 

92 

"Інститут монокристалів" (м. Харків) 

93 

"Вуглемаш" (м. Донецьк) 

94 

 

Начальник Управління
нетарифного регулювання
 

 
О. Пашинний
 

Начальник
Управління статистики
 

 
Н. Овдієнко
 

 

КЛАСИФІКАТОР МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

За станом на 10.09.2001*

Назва митного органу (митниці, митного поста) 

Код 

Державна митна служба України  

12000 

1. Північна регіональна митниця 

12500 

Зона діяльності - Київська область, за винятком аеропорту "Бориспіль", аеродрому "Гостомель", зони відчуження ЧАЕС та смт Вільчі з виключенням з компетенції митниці питань, що входять до компетенції Центральної енергетичної митниці. 

"Біла Церква" 

12501 

"Бориспіль-залізничний" 

12502 

"Бровари" 

12504 

"Васильків" 

12505 

"Обухів" 

12506 

"Яготин" 

12508 

1.1. Житомирська митниця 

10100 

Зона діяльності - Житомирська область та смт Вільча Київської області.  

"Олевськ" 

10101 

"Овруч" 

10102 

"Коростень" 

10103 

"Новоград-Волинський" 

10104 

"Бердичів" 

10105 

1.2. Чернігівська митниця 

10200 

Зона діяльності - Бобровицький, Барвинський, Городнянський, Ічнянський, Козелецький, Куликівський, Корюківський, Менський, Ніжинський, Носівський, Прилуцький, Ріпкинський, Сосницький, Срібнянський, Чернігівський, Щорський райони Чернігівської області, а також зона відчуження ЧАЕС і м. Славутич. 

"Енергія" 

10201 

"Горностаївка" 

10202 

"Нові Яриловичі" 

10203 

"Прилуки" 

10204 

"Сеньківка" 

10205 

"Славутич" 

10206 

"Щорс" 

10207 

"Ніжин" 

10208 

1.3. Новгород-Сіверська митниця  

10300 

Зона діяльності - Бахмацький, Борзнянський, Коропський, Новгород-Сіверський, Семенівський і Талалаївський райони Чернігівської області. 

"Грем'яч" 

10301 

1.4. Черкаська митниця  

90200 

Зона діяльності - Черкаська область.  

"Умань" 

90203 

"Сміла" 

90204 

2. Західна регіональна митниця  

20000 

Зона діяльності - Львівська область, за винятком Жовквівського, Мостиського, Сокальського, Старосамбірського, Турківського, Яворівського районів. 

"Львів-аеропорт" 

20001 

"Дрогобич" 

20002 

"Львів-вантажний" 

20003 

"Стрий" 

20004 

"Броди" 

20006 

2.1. Волинська митниця  

20100 

Зона діяльності - Волинська область, за винятком Володимир-Волинського, Іваничівського, Любомльського та Шацького районів. 

"Луцьк" 

20101 

"Ратне" 

20102 

2.2. Рава-Руська митниця  

20300 

Зона діяльності - Жовквівський та Сокальський райони Львівської області. 

"Сокаль" 

20303 

2.3. Рівненська митниця  

20400 

Зона діяльності - Рівненська область.  

"Дубровиця" 

20401 

"Сарни" 

20402 

"Дубно"  

20403 

2.4. Ягодинська митниця  

20500 

Зона діяльності - Володимир-Волинський, Іваничівський, Любомльський та Шацький райони Волинської області. 

"Устилуг" 

20501 

2.5. Івано-Франківська митниця  

20600 

Зона діяльності - Івано-Франківська область.  

"Коломия" 

20602 

"Бурштин" 

20603 

2.6. Галицька митниця  

20700 

Зона діяльності - Мостиський, Старосамбірський, Турківський, Яворівський райони Львівської області. 

"Мостиська" 

20701 

"Хирів" 

20702 

"Краковець" 

20703 

3. Карпатська регіональна митниця 

30000 

Зона діяльності - Закарпатська область, за винятком населених пунктів Чопа, Цеглівки, Струмківки, Соломонового, Есеня, Малої Доброні, Великої Доброні, Червоного, Тисаашвані Ужгородського району, а також Берегівського, Виноградівського, Воловецького, Іршавського, Міжгірського, Мукачівського, Рахівського, Свалявського, Тячівського та Хустського районів. 

"Ужгород" 

30001 

"Павлове" 

30002 

"Малий Березний" 

30005 

3.1. Закарпатська митниця  

30200 

Зона діяльності - Берегівський, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський, Рахівський, Тячівський, Хустський райони Закарпатської області, за винятком смт Батєва Берегівського району. 

"Рахів" 

30201 

"Лужанка" 

30203 

"Дякове" 

30204 

"Вилок" 

30205 

3.2. Чопська митниця  

30500 

Зона діяльності - населені пункти Чоп, Цеглівка, Струмківка, Соломонове, Есень, Мала Добронь, Велика Добронь, Червоне, Тисаашвань Ужгородського району, смт Батєво Берегівського району, Воловецький, Мукачівський та Свалявський райони Закарпатської області. 

"Чоп-залізничний" 

30501 

"Тиса" 

30502 

"Мукачеве" 

30503 

4. Подільська регіональна митниця 

40000 

Зона діяльності - Хмельницька область.  

"Кам'янець-Подільський" 

40001 

"Шепетівка" 

40002 

4.1. Вінницька митниця  

40100 

Зона діяльності - Вінницька область, за винятком Барського, Крижопільського, Могилів-Подільського, Мурованокуриловецького, Піщанського, Томашпільського, Тульчинського, Шаргородського, Чернівецького, Ямпільського районів. 

"Гайсин" 

40101 

"Козятин" 

40102 

4.2. Могилів-Подільська митниця  

40200 

Зона діяльності - Барський, Крижопільський, Могилів-Подільський, Мурованокуриловецький, Піщанський, Томашпільський, Тульчинський, Чернівецький, Шаргородський, Ямпільський райони Вінницької області. 

"Ямпіль" 

40201 

"Піщанка" 

40202 

"Дністер" 

40203 

"Могилів-Подільський-залізничний" 

40204 

4.3. Тернопільська митниця  

40300 

Зона діяльності - Тернопільська область. 

"Чортків" 

40302 

4.4. Вадул-Сіретська митниця  

40400 

Зона діяльності - Чернівецька область, за винятком Кельменецького, Новоселицького, Сокирянського та Хотинського районів. 

"Порубне" 

40401 

"Чернівці" 

40402 

4.5. Кельменецька митниця  

40500 

Зона діяльності - Кельменецький, Новоселицький, Сокирянський, Хотинський райони Чернівецької області. 

"Мамалига" 

40501 

"Сокиряни" 

40503 

"Кельменці" 

40504 

5. Чорноморська регіональна митниця  

50000 

Зона діяльності - територія Одеського морського торговельного порту, морського торговельного порту "Южный", аеропорту "Одеса", Березівський, Комінтернівський, Миколаївський, Овідіопольський райони Одеської області, промзона до 7 км шосе "Одеса - Овідіополь", м. Одеса й м. Іллічівськ.  

"Григорівка" 

50001 

"Одеса-аеропорт" 

50003 

"Іллічівськ" 

50004 

5.1. Білгород-Дністровська митниця  

50100 

Зона діяльності - Арцизький, Білгород-Дністровський, Саратський, Татарбунарський, Тарутинський райони Одеської області, за винятком залізничної станції "Усатове" та промзони, що безпосередньо прилягає до міської смуги м. Одеси до 7 км шосе "Одеса - Овідіополь". 

"Тірас" 

50101 

5.2. Котовська митниця  

50300 

Зона діяльності - Ананьївський, Балтський, Красноокнянський, Кодимський, Котовський, Любашівський, Савранський, Фрунзівський райони Одеської області. 

"Слобідка" 

50301 

"Платонове" 

50305 

5.3. Миколаївська митниця  

50400 

Зона діяльності - Миколаївська область.  

"Дніпро-Бузький" 

50401 

"Октябрськ" 

50402 

5.4. Придунайська митниця  

50600 

Зона діяльності - Болградський, Ізмаїльський, Кілійський, Ренійський райони Одеської області. 

"Рені" 

50602 

5.5. Роздільнянська митниця  

50700 

Зона діяльності - Біляївський, Великомихайлівський, Іванівський, Роздільнянський, Ширяївський райони Одеської області. 

"Кучурган" 

50701 

5.6. Херсонська митниця  

50800 

Зона діяльності - Херсонська область. 

"Нова Каховка" 

50801 

"Скадовськ" 

50803 

6. Кримська регіональна митниця  

60000 

Зона діяльності - Білогірський, Бахчисарайський, Кіровський, Нижньогірський, Сакський, Сімферопольський, Совєтський, Судакський райони Автономної Республіки Крим, м. Алушта, м. Ялта, м. Феодосія та території, підпорядковані відповідним міськвиконкомам, і м. Євпаторія. 

"Євпаторія" 

60002 

"Ялта" 

60005 

"Феодосія" 

60006 

6.1. Керченська митниця  

60200 

Зона діяльності - Ленінський район Автономної Республіки Крим, м. Керч та територія, підпорядкована Керченському міськвиконкому. 

"Крим-пором" 

60201 

6.2. Красноперекопська митниця 

60500 

Зона діяльності - Джанкойський, Красногвардійський, Красноперекопський, Первомайський, Роздольненський та Чорноморський райони Автономної Республіки Крим. 

7. Донбаська регіональна митниця  

70000 

Зона діяльності - м. Донецьк, Артемівський, Великоновосілківський, Добропільський, Костянтинівський, Красноармійський, Краснолиманський, Мар'їнський, Олександрівський, Слов'янський, Ясинуватський райони Донецької області, м. Краматорськ і м. Дружківка. 

"Горлівка" 

70001 

"Краматорськ" 

70002 

"Артемівськ" 

70003 

"Донецьк-аеропорт" 

70004 

"Слов'янськ" 

70005 

7.1. Амвросіївська митниця 

70100 

Зона діяльності - Амвросіївський, Старобешівський, Тельманівський, Шахтарський райони Донецької області, м. Харцизьк. 

"Успенка" 

70101 

"Іловайськ" 

70103 

7.2. Луганська митниця  

70200 

Зона діяльності - Луганська область. 

"Сєверодонецьк" 

70201 

"Алчевськ" 

70202 

"Красна Талівка" 

70203 

"Ізварине" 

70205 

"Червонопартизанськ" 

70206 

"Довжанський" 

70207 

"Червона Могила" 

70209 

"Лисичанськ" 

70210 

"Красний Луч" 

70211 

"Старобільськ" 

70212 

7.3. Маріупольська митниця  

70300 

Зона діяльності - м. Маріуполь, Володарський, Волноваський, Новоазовський, Першотравневий райони Донецької області. 

"Азовсталь" 

70301 

"Новоазовськ" 

70302 

"Сартана" 

70303 

"Маріуполь-порт" 

70304 

8. Східна регіональна митниця  

80000 

Зона діяльності - Харківська область, за винятком Боровського, Великобурлуцького, Вовчанського, Дворичанського, Дергачівського, Золочівського, Ізюмського, Куп'янського, Харківського, Шевченківського районів. 

8.1. Глухівська митниця  

80100 

Зона діяльності - Буринський, Глухівський, Конотопський, Кролевецький, Путивльський, Середино-Будський, Шосткинський, Ямпільський райони Сумської області. 

"Бачівськ" 

80101 

"Катеринівка" 

80102 

"Шостка" 

80103 

"Хутір-Михайлівський" 

80104 

"Конотоп" 

80105 

8.2. Магістральна митниця  

80200 

Зона діяльності - Дергачівський, Золочівський, Харківський райони Харківської області. 

"Гоптівка" 

80202 

"Козача Лопань" 

80203 

8.3. Куп'янська митниця  

80400 

Зона діяльності - Боровський, Великобурлуцький, Вовчанський, Дворичанський, Ізюмський, Куп'янський, Шевченківський райони Харківської області. 

"Плетенівка" 

80401 

"Тополі" 

80402 

"Чугунівка" 

80403 

8.4. Сумська митниця  

80500 

Зона діяльності - Сумська область, за винятком Буринського, Глухівського, Конотопського, Кролевецького, Путивльського, Середино-Будського, Шосткинського, Ямпільського районів. 

"Юнаківка" 

80502 

"Велика Писарівка" 

80503 

"Краснопілля" 

80504 

"Білопілля" 

80506 

8.5. Полтавська митниця  

80600 

Зона діяльності - Полтавська область. 

"Кременчук" 

80601 

9. Дніпровська регіональна митниця 

11000 

Зона діяльності - Дніпропетровська область, за винятком Апостолівського, Криворізького, Нікопольського, П'ятихатського, Софіївського, Томаківського, Широківського районів. 

"Дніпродзержинськ" 

11001 

"Павлоград" 

11002 

"Дніпропетровськ-аеропорт" 

11003 

"Новомосковськ" 

11004 

9.1. Бердянська митниця  

11100 

Зона діяльності - Бердянський, Мелітопольський, Приазовський, Приморський, Чернігівський, Якимівський райони Запорізької області. 

"Мелітополь" 

11101 

9.2. Запорізька митниця  

11200 

Зона діяльності - Запорізька область, за винятком Бердянського, Мелітопольського, Приазовського, Приморського, Чернігівського, Якимівського районів. 

"Запоріжжя-аеропорт" 

11201 

"Дніпрорудний" 

11202 

"Запоріжсталь" 

11203 

9.3. Криворізька митниця  

11300 

Зона діяльності - Апостолівський, Криворізький, Нікопольський, П'ятихатський, Софіївський, Томаківський, Широківський райони Дніпропетровської області. 

"Кривий Ріг-аеропорт" 

11301 

"Нікополь" 

11302 

"Криворіжсталь" 

11303 

"Суха Балка" 

11304 

9.4. Кіровоградська митниця  

90100 

Зона діяльності - Кіровоградська область. 

"Гайворон" 

90102 

"Олександрія" 

90103 

МИТНИЦІ, ПІДПОРЯДКОВАНІ ДЕРЖМИТСЛУЖБІ УКРАЇНИ  

10. Київська регіональна митниця 

10000 

Зона діяльності - Київ, з виключенням з компетенції митниці питань, що входять до компетенції Центральної енергетичної митниці. 

"Жуляни" 

10011 

"Гостомель" 

10012 

11. Бориспільська митниця  

12200 

Зона діяльності - територія аеропорту "Бориспіль". 

12. Севастопольська митниця  

12300 

Зона діяльності - м. Севастополь. 

  

"Рибпорт" 

12301 

"Інкерман" 

12302 

13. Центральна енергетична митниця 

12400 

Зона діяльності - територія України згідно з визначеною спеціалізацією. 

"Одеса-енергетична" 

12401 

14. Оперативна митниця 

12600 

____________
* Унесення змін до Класифікатора здійснюється Держмитслужбою України.

 

В. о. начальника Управління
організації митного контролю
 

 
І. Ляденко
 

Начальник Управління
нетарифного регулювання
 

 
О. Пашинний
 

 

Класифікатор умов поставки

Код цифровий 

Код літерний 

Найменування 

01 

EXW 

Франко-завод 

02 

FCA 

Франко-перевізник 

03 

FAS 

Франко вздовж борту судна 

04 

FOB 

Франко-борт 

05 

CFR 

Вартість і фрахт 

06 

CIF 

Вартість, страхування і фрахт 

07 

CPT 

Перевезення оплачено до ... 

08 

CIP 

Перевезення й страхування оплачено до ... 

09 

DAF 

Поставка до кордону 

10 

DES 

Доставлено франко-строп судно 

11 

DEQ 

Доставлено франко-набережна (мито сплачено) 

12 

DDU 

Доставлено, мито не сплачено 

13 

DDP 

Доставлено, мито сплачено 

  

Начальник
Митно-тарифного управління
 

 
В. Демченко
 

Начальник Управління
нетарифного регулювання
 

 
О. Пашинний
 

 

Класифікатор характерів угод

Код 

Найменування 

10 

Переміщення товарів з розрахунками у валюті України 

РОЗРАХУНКИ У ВІЛЬНО КОНВЕРТОВАНІЙ ВАЛЮТІ (ВКВ) 

21 

Переміщення товарів з розрахунками у ВКВ (крім державного кредиту й погашення державного кредиту) 

23 

Переміщення товарів за державним кредитом 

26 

Переміщення товарів у рахунок погашення державного кредиту 

РОЗРАХУНКИ ЗА КЛІРИНГАМИ 

31 

Переміщення товарів з розрахунком у кліринговій валюті (крім державного кредиту й погашення державного кредиту) 

33 

Переміщення товарів за державним кредитом 

36 

Переміщення товарів у рахунок погашення державного кредиту 

РОЗРАХУНКИ У ВАЛЮТІ З ОБМЕЖЕНОЮ КОНВЕРТАЦІЄЮ 

41 

Переміщення товарів з розрахунком у замкнутій валюті (крім державного кредиту) 

43 

Переміщення товарів за державним кредитом 

ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ ЗА ІНШИМИ КОМЕРЦІЙНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ 

51 

Переміщення товарів у порядку прямого товарообміну (бартерні угоди) 

52 

Переміщення товарів у рахунок виконаних робіт і наданих послуг 

54 

Переміщення газу за транзит через території інших країн 

ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ У РАХУНОК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА УГОДАМИ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО 

71 

Переміщення товарів у рахунок компенсаційних зобов'язань з розрахунками в кліринговій валюті 

72 

Переміщення товарів у рахунок зобов'язань за угодами з країнами СНД 

75 

Переміщення товарів у рахунок довгострокових зобов'язань у будівництві підприємств 

78 

Переміщення товарів у рахунок компенсаційних зобов'язань з розрахунками у ВКВ 

ІНШЕ 

81 

Переміщення товарів на безоплатній основі по некомерційних операціях 

82 

Інше 

 

Начальник
Управління статистики
 

 
Н. Овдієнко
 

Начальник Управління
нетарифного регулювання
 

 
О. Пашинний
 

 

Класифікатор видів транспорту

Код 

Вид транспорту 

10 

Морський транспорт (товари в контейнерах або без них, навантажені безпосередньо на судно, та такі, що не перевозяться іншим транспортним засобом) 

12 

Залізничний вагон на морському судні 

16 

Самохідний дорожній засіб на морському судні 

17 

Несупроводжуваний причіп або напівпричіп на морському судні 

18 

Річкове судно на морському судні 

20 

Залізничний транспорт (крім дорожніх засобів на залізничних вагонах) 

23 

Дорожній транспортний засіб у залізничному вагоні 

30 

Автодорожній транспорт 

40 

Повітряний транспорт 

50 

Пошта 

60 

Змішані перевезення 

70 

Стаціонарні транспортні засоби (трубопроводи, лінії електропередачі тощо) 

80 

Внутрішній водний транспорт 

90 

Вид транспорту невідомий або ручна поклажа 

 

В. о. начальника Управління
організації митного контролю
 

 
І. Ляденко
 

Начальник Управління
нетарифного регулювання
 

 
О. Пашинний
 

 

Класифікатор
пільг в обкладенні товарів увізним митом

Код 

Підстава для надання пільги 

Назва товару 

1 

2 

3 

Розділ 1. Пільги, надані у вигляді звільнення від обкладення товарів увізним митом 

001 

Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "а" 

Транспортні засоби, що здійснюють регулярні міжнародні перевезення вантажів, багажу та пасажирів, а також предмети матеріально-технічного постачання й спорядження, паливо, продовольство та інше майно, потрібні для їх нормальної експлуатації на час перебування в дорозі, у пунктах проміжної зупинки, або придбані за кордоном у зв'язку з ліквідацією аварії (поломки) цих транспортних засобів 

002 

Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "б" 

Продукція морського промислу (крім товарів групи 03 за УКТ ЗЕД) українських та орендованих (зафрахтованих) українськими підприємствами й організаціями суден, що ввозиться на митну територію України 

003 

Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "в" 

Валюта України, іноземна валюта та цінні папери 

004 

Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "г" 

Товари та інші предмети, що підлягають переданню у власність держави у випадках, передбачених законами України 

005 

Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "д" 

Товари та інші предмети, що стали в результаті пошкодження до пропуску їх через митний кордон України непридатними для використання як вироби або матеріали 

006 

Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "є" 

Товари та інші предмети, що походять з митної території України й увозяться назад на цю територію без обробки або переробки  

007 

Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "ж" 

Товари та інші предмети, які знову ввозяться на митну територію України і походять з іншої території, які були оплачені митом при первісному ввезенні на митну територію України та тимчасово вивозилися за її межі 

008 

Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "и" 

Товари (крім підакцизних), що імпортуються всеукраїнськими та міжнародними об'єднаннями громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи й у статутній діяльності яких передбачено подання соціальної й медичної допомоги постраждалим унаслідок Чорнобильської катастрофи, підприємствами та організаціями, засновниками яких є ці об'єднання, за умови, що особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, становлять не менш як 75 % загальної чисельності членів об'єднань і працюючих на цих підприємствах 

009 

Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "ї" 

До 01.01.2005 матеріали, устаткування й комплектуюче обладнання (далі - товари), що ввозяться на митну територію України та використовуються для будівництва суден підприємствами суднобудівної промисловості, визначеними відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні" (крім підакцизних товарів), якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України, або ті, що виробляються, не відповідають сертифікаційним вимогам міжнародних класифікаційних товариств чи вимогам замовників суден, визначеним умовами контрактів 

010 

Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "й" 

Документи, що надсилаються в рамках міжнародного документообміну до бібліотек, які є в державній і комунальній власності, бібліотек Національної академії наук України та інших самоврядних організацій 

011 

Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "л" 

Товари та інші матеріальні цінності, включаючи будь-які предмети, майно, продукцію, обладнання, устаткування, транспортні засоби й інші речі майнового характеру, що ввозяться на митну територію України та призначені для виконання угоди про розподіл продукції 

012 

Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "м" 

Товари (крім підакцизних), що ввозяться на митну територію України з метою виготовлення боєприпасів, їх елементів та виробів спецхімії 

013 

Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "н" 

До 01.01.2006 при ввезенні на митну територію України матеріали, устаткування й комплектуюче обладнання (далі - товари), крім підакцизних, що використовуються для виробництва броньованих бойових машин і комплектуючих виробів до них підприємствами концерну "Бронетехніка України", якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України або ті, що виробляються, не відповідають вимогам замовників броньованих бойових машин, визначеним умовами контрактів  

014 

Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "о"  

До 01.01.2003 товари, що ввозяться на митну територію України й мають згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності такі коди:
3211 00 00
Готові сикативи
3212
Пігменти (включаючи металеві порошки та металеві пластівці), що використовують для виробництва фарб (включаючи емалі); фольга для тиснення; барвники та інші барвні речовини, упаковані для роздрібної торгівлі 
3215 11 00 00

Те саме  

Фарба друкарська чорна
3215 19 00 00
Фарба друкарська, крім чорної
3907 50 00 00
Тільки смоли алкідні для виробництва фарб
4008
Тільки гумові пластини для використання у виробництві офсетних форм
4810 11,
4810 12 00 00
Папір та картон для писання, друку або інших графічних потреб
4810 91
Папір та картон, багатошарові
4823 59 90 00
Тільки папір та картон для писання, друку
5901 10 00 00
Тільки тканини для виготовлення палітурок для книг
7606 11,
7607 19
Тільки пластини для виготовлення офсетних (металевих) та флексографічних (фотополімерних) форм
8439
Обладнання для виробництва паперової маси з целюлозних волокнистих матеріалів або для виробництва чи оброблення паперу або картону
8440
Обладнання для оправлення, включаючи машини для брошурування
8440 90 00 00
Частини обладнання для оправлення, включаючи машини для брошурування
8442 10 00 00
Тільки машини фотонабірні й набірнодрукувальні
8442 30 00 00
Машини, апарати та прилади
8442 40 00 00
Частини до машин, апаратів та приладів
8443 11 00 00
Машини для офсетного друку, рулонні
8443 12 00 00
Машини для офсетного друку, з поаркушевим поданням паперу
8443 19 90 00
Машини для офсетного друку
8443 90
Частини для друкарського обладнання, допоміжних машин для друкування  

015 

Декрет Кабінету Міністрів України "Про Єдиний митний тариф України", стаття 2 

Тимчасово, до 01.01.2008, товари (у тому числі машинокомплекти), що ввозяться на митну територію України відповідно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні" і використовуються для будівництва та виробничої діяльності підприємств з виробництва автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них  

016 

Декрет Кабінету Міністрів України "Про Єдиний митний тариф України", стаття 2 

На період виконання робіт з підготовки до зняття та зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему товари (сировина, матеріали, устаткування та обладнання), що надходять у рамках міжнародної технічної допомоги, що подається на безоплатній та безповоротній основі для подальшої експлуатації, підготовки до зняття й зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації, перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС 

017 

Декрет Кабінету Міністрів України "Про Єдиний митний тариф України", стаття 2 

До 01.01.2009 товари (крім підакцизних), що ввозяться на митну територію України й використовуються для виробництва космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів і наземних сегментів космічних систем), якщо такі товари не виготовляються на території України 

018 

Декрет Кабінету Міністрів України "Про Єдиний митний тариф України", стаття 2 

Товари (інвентар, обладнання, екіпіровка та медико-біологічні засоби), що ввозяться на митну територію України в порядку, визначеному Законом України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні", і використовуються для підготовки та участі членів збірних команд України в Олімпійських і Параолімпійських іграх 

019 

Закон України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції", стаття 6 

Товари морського промислу (риба, ссавці, мушлі, ракоподібні, водні рослини тощо, охолоджені, солоні, морожені, консервовані, перероблені в борошно або в іншу продукцію), видобуті (виловлені, вироблені) суднами, зареєстрованими в Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України (у межах групи 03 за УКТ ЗЕД

021 

Закон України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", стаття 3, пункт 1 

Нафтопродукти, вироблені з давальницької нафти, увезеної іноземним замовником, що реалізуються на митній території України  

022 

Закон України "Про насіння", стаття 17 

Насіння, що ввозиться з науковою метою та для державного сортовипробування  

023 

Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "р" 

На період з 01.01.2002 до 01.01.2007 матеріали, комплектуючі вироби й обладнання, що ввозяться на митну територію України та використовуються для потреб розробки, виробництва авіаційної техніки й надання послуг підприємствами, визначеними статтею 2 Закону України "Про державну підтримку літакобудівної промисловості в Україні", якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України або коли ті, що виробляються, не відповідають міжнародним класифікаційним вимогам чи вимогам замовників продукції (послуг), визначеним умовами контрактів 

025 

Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "т" 

Техніка, устаткування, майно й матеріали, що ввозяться на митну територію України розвідувальними органами України та призначені для власного використання цими органами 

030 

Закон України "Про гуманітарну допомогу", стаття 6 

Гуманітарна допомога у грошовій або натуральній формі, яка ввозиться, пересилається в Україну 

031 

Закон України "Про деякі питання валютного регулювання та оподаткування суб'єктів експериментальної економічної зони "Сиваш", стаття 1 

Сировина, матеріали, устаткування та обладнання (крім підакцизних товарів), які ввозяться в Україну для потреб власного виробництва суб'єктами експериментальної економічної зони "Сиваш"  

032 

Закон України "Про спеціальну економічну зону "Закарпаття", стаття 7, пункт "а" 

Товари та інші предмети (крім підакцизних товарів), що ввозяться з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони "Закарпаття" для використання в межах зони 

033 

Закон України "Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області", стаття 12, пункти 2, 3 

Товари та інші предмети (крім підакцизних товарів), що ввозяться з-за меж митної території України на території спеціальних економічних зон "Азов" та "Донецьк" для використання в межах цих зон 

034 

Закон України "Про спеціальну економічну зону "Яворів", стаття 9, пункт "а" 

Товари та інші предмети (крім підакцизних товарів), що ввозяться з-за меж митної території України на територію автопорту "Краковець" для використання в межах території автопорту 

035 

Закон України "Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець", стаття 10, пункт 2  

Лікарські засоби, зареєстровані в Україні в установленому законодавством порядку, перелік яких визначається в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України, устаткування, обладнання, комплектуючі вироби до них, програмне забезпечення об'єктів інтелектуальної власності (крім підакцизних товарів), що ввозяться на територію спеціальної економічної зони "Курортополіс Трускавець" суб'єктами спеціальної економічної зони "Курортополіс Трускавець" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів, затверджених виконавчим комітетом Трускавецької міської ради 

036 

Закон України "Про спеціальну економічну зону "Славутич", стаття 9, пункт 2  

На період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років матеріали, сировина, устаткування, обладнання, комплектуючі до них (крім підакцизних товарів), що ввозяться на територію спеціальної економічної зони "Славутич" суб'єктами спеціальної економічної зони "Славутич" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією цих інвестиційних проектів  

037 

Указ Президента України від 22.06.99 N 702/99 "Про спеціальну економічну зону "Інтерпорт Ковель", стаття 10, пункт 1 

Товари та інші предмети (крім підакцизних товарів), що ввозяться з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" для використання в межах зони 

038 

Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальну економічну зону "Порт Крим" в Автономній Республіці Крим", стаття 16, пункт а" 

Товари та інші предмети (крім підакцизних товарів), що ввозяться з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони "Порт Крим" для використання в межах зони 

039 

Закон України "Про спеціальну економічну зону "Рені", стаття 9, пункт 1, підпункт "а" 

Товари та інші предмети (крім підакцизних товарів), що ввозяться з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони "Рені" для використання в межах зони 

040 

Закон України "Про спеціальну (вільну) економічну зону "Порто-франко" на території Одеського морського торговельного порту", стаття 9, пункт 1, підпункт "а" 

Товари та інші предмети (крім підакцизних товарів), що ввозяться з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони "Порто-франко" для використання в межах зони 

041 

Закон України "Про спеціальну економічну зону "Миколаїв", стаття 10, пункт 2 

На період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на 5 років сировина, матеріали, перелік та обсяги яких визначаються в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України, устаткування, обладнання та комплектуючі вироби до них (крім підакцизних товарів), що ввозяться на територію спеціальної економічної зони "Миколаїв" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів 

042 

Закон України "Про спеціальну економічну зону "Яворів", стаття 9, пункт 3 

На період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на 5 років устаткування, обладнання та комплектуючі деталі до них (крім підакцизних товарів), що ввозяться на територію спеціальної економічної зони "Яворів" (крім території автопорту "Краковець") суб'єктами спеціальної економічної зони "Яворів" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів, затверджених Яворівською районною державною адміністрацією  

043 

Закон України "Про спеціальну економічну зону "Миколаїв", стаття 9, пункт 1, підпункт "а" 

Товари та інші предмети (крім підакцизних товарів), що ввозяться з-за меж митної території України в спеціальну економічну зону "Миколаїв" на території підприємств суднобудівної промисловості  

045 

Закон України "Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області", стаття 14, пункт "а" 

На період реалізації інвестиційного проекту, але не більше ніж на п'ять років сировина, матеріали, предмети, устаткування (обладнання), крім підакцизних товарів, що ввозяться в Україну для реалізації інвестиційного проекту в пріоритетних видах економічної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області 

046 

Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області", стаття 2, пункт 1 

Не більш як на 5 років устаткування (обладнання), крім підакцизних товарів, що увозиться в Україну для реалізації інвестиційного проекту відповідно до спеціального режиму інвестиційної діяльності в Закарпатській області 

047 

Указ Президента України від 27.06.99 N 726/99 "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Шостки Сумської області", стаття 5, пункт "а" 

На період до здачі об'єкта інвестування в експлуатацію, але не більше ніж на 5 років сировина, матеріали, перелік яких визначається в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України, устаткування, обладнання та комплектуючі вироби до них (крім підакцизних товарів), що ввозяться на митну територію України з метою використання виключно для реалізації інвестиційних проектів на території міста Шостки Сумської області 

048 

Указ Президента України від 27.06.99 N 729/99 "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області", стаття 5, пункт 1 

На період до введення об'єкта інвестування в експлуатацію, але не більше ніж на 5 років сировина, матеріали, перелік яких визначається в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України, устаткування, обладнання та комплектуючі вироби до них (крім підакцизних товарів), що ввозяться на митну територію України з метою використання для реалізації інвестиційних проектів на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області 

049 

Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області", стаття 9, пункт 2 

На період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років матеріали, сировина, перелік та обсяги яких визначаються в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України, устаткування, обладнання та комплектуючі до них (крім підакцизних товарів), що ввозяться на митну територію України - на територію пріоритетного розвитку у Волинській області - суб'єктами підприємницької діяльності для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією цих інвестиційних проектів 

050 

Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова", стаття 7, пункт 2 

На період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на 5 років матеріали й сировина, перелік та обсяги яких визначаються в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України, устаткування, обладнання та комплектуючі до них (крім підакцизних товарів), що ввозяться на митну територію України - на територію міста Харкова - суб'єктами підприємницької діяльності для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією цих інвестиційних проектів відповідно до договорів (контрактів), укладених з Радою з питань спеціального режиму інвестиційної діяльності 

051 

Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальну економічну зону "Порт Крим" в Автономній Республіці Крим", стаття 14, пункт 2 

На період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на 5 років сировина, матеріали, перелік та обсяги яких визначаються в порядку, установленому Радою міністрів Автономної Республіки Крим, устаткування, обладнання та комплектуючі вироби до них (крім підакцизних товарів), що ввозяться на митну територію України - на території пріоритетного розвитку в Автономній Республіці Крим - суб'єктами підприємницької діяльності для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією цих інвестиційних проектів 

052 

Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області", стаття 9, пункт 2 

На період реалізації інвестиційного проекту, але не більше ніж на 5 років сировина, матеріали, устаткування та обладнання (крім підакцизних товарів), що ввозяться в Україну для реалізації інвестиційного проекту відповідно до спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області 

053 

Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона", "Інститут монокристалів", "Вуглемаш", стаття 6, пункт 1 

Сировина, матеріали, устаткування, обладнання, комплектуючі та інші товари (крім підакцизних товарів, за винятком товарів з кодами 8521 10 30 00, 8528 12 за УКТ ЗЕД), які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам та міжнародним стандартам, у разі ввезення в Україну для використання технологічними парками "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона", "Інститут монокристалів", "Вуглемаш", їх учасниками, дочірніми та спільними підприємствами під час виконання інвестиційного або інноваційного проекту 

054 

Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області", стаття 9, пункт 2  

На період реалізації інвестиційного проекту, але не більше ніж на 5 років сировина, матеріали, перелік та обсяги яких визначаються в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України, устаткування, обладнання та комплектуючі до них (крім підакцизних товарів), що ввозяться на митну територію України суб'єктами підприємницької діяльності для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційного проекту на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області 

062 

Віденська конвенція про дипломатичні зносини від 18.04.61, стаття 36

Віденська конвенція про консульські зносини від 24.04.63, стаття 50 

Предмети, що ввозяться в Україну для офіційного користування дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав на території України 

063 

Відповідна міжнародна угода України

Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "е" 

Предмети, що ввозяться в Україну для офіційного користування представництвами міжнародних організацій, які користуються на території України митними пільгами відповідно до міжнародних угод України 

064 

Відповідна міжнародна угода України

Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "е" 

Предмети, що ввозяться в Україну для офіційного користування представництвами іноземних підприємств та організацій, які користуються на території України митними пільгами відповідно до міжнародних угод України 

065 

Міжурядові угоди України з країнами СНД та Балтії, з Республікою Македонія про вільну торгівлю 

Товари, що ввозяться в Україну згідно з міжурядовими угодами України з країнами СНД та Балтії, з Республікою Македонія про вільну торгівлю 

067 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2001 N 379-р 

Товари, що надходять на митну територію України в рамках проекту "Реабілітація та розширення централізованого теплопостачання м. Києва" 

068 

Угода між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення, від 25.10.93, стаття VIII 

Вантажі, що надходять в Україну на виконання Угоди між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення  

069 

Угода про створення Українського науково-технологічного центру, укладена Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецією, від 25.10.93, стаття 10 

Товари та інші предмети, що ввозяться в Україну на виконання Угоди про створення Українського науково-технологічного центру, укладеної Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецією  

070 

Угода між Урядом Республіки Польща і Урядом України про збереження місць пам'яті і поховань жертв війни та політичних репресій від 21.03.94, стаття 8  

Предмети, призначені для впорядкування місць пам'яті і поховання, що ввозяться спеціальними робочими групами в Україну в рамках Угоди між Урядом Республіки Польща і Урядом України про збереження місць пам'яті і поховань жертв війни та політичних репресій 

071 

Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі попередження промислових аварій, катастроф, стихійних лих та ліквідації їхніх наслідків від 23.04.97, стаття 12

Угода між Кабінетом Міністрів України та Виконавчою Владою Грузії про співробітництво в галузі попередження промислових аварій, катастроф, стихійних лих та ліквідації їхніх наслідків від 07.12.98, стаття 12  

Оснащення та матеріали забезпечення аварійно-рятувальних формувань, що ввозяться в Україну в рамках міжурядових угод про співробітництво в галузі попередження промислових аварій, катастроф, стихійних лих та ліквідації їхніх наслідків 

072 

Угода між Україною та Федеративною Республікою Німеччина про співпрацю у справах осіб німецького походження, які проживають в Україні, від 03.09.96, стаття 14 

Матеріали та обладнання, що імпортуються в Україну в рамках Угоди між Україною та Федеративною Республікою Німеччина про співпрацю у справах осіб німецького походження, які мешкають в Україні 

073 

Угода між Кабінетом Міністрів України та Підготовчою комісією Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходів, у тому числі післясертифікаційної діяльності, стосовно об'єктів з міжнародного моніторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань від 17.09.99, стаття 8  

Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання положень Угоди між Кабінетом Міністрів України та Підготовчою комісією Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходів, у тому числі післясертифікаційної діяльності, стосовно об'єктів з міжнародного моніторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань 

074 

Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств оборонної галузі промисловості від 18.11.93, стаття 5  

Матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби та інші матеріальні ресурси, потрібні для виробництва озброєння й військової техніки в рамках коопераційних зв'язків, які ввозяться в Україну на виконання Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств оборонної галузі промисловості  

079 

Основна Угода про співробітництво між Дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй та Урядом України від 07.09.98, стаття 7, пункт 6 

Матеріали, обладнання та інші види постачання, призначені для програм співробітництва відповідно до основного плану діяльності згідно з Основною Угодою про співробітництво між Дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй та Урядом України 

080 

Угода між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 07.05.92, стаття I 

Товари, що ввозяться в Україну на виконання Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво  

081 

Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими співтовариствами від 14.06.94

Додаток до Загальних правил, що застосовуються до меморандумів про фінансування, від 28.12.94, стаття 13 

Товари та інші предмети, що ввозяться в Україну на виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими співтовариствами з метою реалізації проектів технічної допомоги в рамках програми TACIS 

082 

Угода між Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації про надання безповоротної фінансової допомоги на проект "Охорона здоров'я матерів і дітей (неонатологія)" від 13.10.97, стаття 5 

Обладнання, майно та матеріали, що надаються та використовуються в рамках допомоги від Швейцарії, у тому числі технологічне обладнання, необхідне для тестування та настроювання медичного обладнання, що поставляється згідно з Угодою між Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації про надання безповоротної фінансової допомоги на проект "Охорона здоров'я матерів і дітей (неонатологія)" 

083 

Рамкова угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про консультування і технічне співробітництво від 29.05.96, стаття 8 

Матеріали, що ввозяться в Україну за дорученням Уряду Федеративної Республіки Німеччина або виконавця для реалізації проектів, укладених у межах Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про консультування і технічне співробітництво 

084 

Угода між Урядом України і Урядом Королівства Данія щодо допомоги в енергетичній програмі, яка враховує аспекти захисту довкілля, від 02.04.97, стаття 7 

Обладнання, що надається Данією як технічна допомога для впровадження проектів, розроблених у межах Угоди між Урядом України і Урядом Королівства Данія щодо допомоги в енергетичній програмі, яка враховує аспекти захисту довкілля 

085 

Рамкова угода між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні від 20.11.97, розділ 6 

Обладнання, матеріали, що фінансуються Європейським банком реконструкції та розвитку з коштів грантів, наданих Чорнобильським фондом об'єкту "Укриття", та імпортуються в Україну в межах Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні 

086 

Меморандум про створення й діяльність Японського центру в Україні від 19.05.97, стаття III 

Товари, обладнання, що імпортуються на виконання Меморандуму про створення й діяльність Японського центру в Україні 

087 

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних інструментів Національній філармонії України від 13.04.99, пункт 5  

Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних інструментів Національній філармонії України 

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії щодо виконання Проекту вдосконалення рівня медичного обладнання в українській спеціалізованій лікарні "ОХМАТДИТ" від 01.02.2001, пункт 6 

Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії щодо виконання Проекту вдосконалення рівня медичного обладнання в українській спеціалізованій лікарні "ОХМАТДИТ" 

088 

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії щодо надання японського культурного гранту на постачання аудіовізуального обладнання Національному музею історії України від 30.07.99, пункт 5 

Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії щодо надання японського культурного гранту на постачання аудіовізуального обладнання Національному музею історії України 

Те саме 

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії щодо надання японського культурного гранту на постачання аудіообладнання Національному академічному драматичному театру імені І. Франка від 01.02.2001, пункт 5 

Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії щодо надання японського культурного гранту на постачання аудіообладнання Національному академічному драматичному театру імені І. Франка 

089 

Угода про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як розпорядником коштів, наданих згідно з грантом з рахунку ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцією від 12.11.96, розділ 1.01

Стандартні терміни й умови, які поширюються на гранти з рахунку ядерної безпеки, від 14.06.93, розділ 7.01 

Товари, обладнання, що закуплені з використанням коштів з рахунку ядерної безпеки та імпортуються в Україну на виконання Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як розпорядником коштів, наданих згідно з грантом з рахунку ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцією 

090 

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Нідерланди про технічне та фінансове співробітництво від 11.05.98, стаття 4 

Обладнання, матеріали, що імпортуються в Україну в рамках Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Нідерланди про технічне та фінансове співробітництво 

091 

Угода між Урядом України і Урядом Швейцарської Конфедерації про технічне та фінансове співробітництво від 13.10.97, стаття 3 

Обладнання, матеріали, що фінансуються швейцарською стороною на безоплатній основі та ввозяться в Україну з метою реалізації проектів співробітництва в рамках Угоди між Урядом України і Урядом Швейцарської Конфедерації про технічне та фінансове співробітництво 

092 

Рамкова угода щодо грантів технічної допомоги між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 14.01.98, стаття IV  

Обладнання, матеріали та фонди, що імпортуються в Україну в межах Рамкової угоди щодо грантів технічної допомоги між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

093 

Угода між Урядом України і Урядом Японії стосовно співробітництва в скороченні та ліквідації ядерної зброї в Україні і заснування комітету для цього співробітництва від 02.03.94, стаття 9 

Будь-які матеріально-технічні засоби, що ввозяться в Україну згідно з Угодою між Урядом України і Урядом Японії стосовно співробітництва в скороченні та ліквідації ядерної зброї в Україні і заснування комітету для цього співробітництва 

094 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 N 332-р 

Товари, що надходять на митну територію України як допомога Уряду України згідно з Угодою між Урядом України і Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй 

095 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.10.2001 N 477-р 

Товари, крім підакцизних, що надходять на митну територію України відповідно до Угоди про грант Всесвітнього екологічного траст-фонду (Проект вилучення речовин, що руйнують озоновий шар) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, що виступає як впроваджувальна установа Трастового фонду Всесвітнього екологічного фонду в рамках зазначеного проекту 

Розділ 2. Інші види пільг 

098 

Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 23 

Товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України в режимі тимчасового ввезення й призначені до зворотного вивезення за її межі в установлені строки в незмінному стані або у відремонтованому вигляді, крім легкових транспортних засобів (код 8703 за УКТ ЗЕД), що ввозяться фізичними та юридичними особами - резидентами (умовно-безмитне ввезення, мито не сплачується) 

099 

  

Інші товари, щодо яких чинним законодавством установлюються пільги в обкладенні ввізним митом 

 

Начальник
Управління митних платежів
 

 
С. Шульга
 

Начальник Управління
нетарифного регулювання
 

 
О. Пашинний
 

 

Класифікатор
пільг в обкладенні товарів вивізним митом

Код 

Підстава для надання пільги 

Назва товару 

1 

2 

3 

Розділ 1. Пільги, надані у вигляді звільнення від обкладення товарів вивізним митом 

001 

Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "а"  

Транспортні засоби, що здійснюють регулярні міжнародні перевезення вантажів, багажу та пасажирів, а також предмети матеріально-технічного постачання й спорядження, паливо, продовольство та інше майно, необхідні для їх нормальної експлуатації на час перебування в дорозі, у пунктах проміжної зупинки 

002 

Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "б" 

Предмети матеріально-технічного постачання та спорядження, паливо, сировина для промислової переробки, продовольство й інше майно, що вивозяться за межі митної території України для забезпечення виробничої діяльності українських і орендованих (зафрахтованих) українськими підприємствами й організаціями суден, які ведуть морський промисел 

005 

Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "є" 

Товари та інші предмети іноземного походження, що вивозяться назад за межі митної території України без обробки або переробки 

006 

Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "з" 

Товари та інші предмети, що знову вивозяться за межі митної території України, походять з цієї території та були оплачені митом при первісному вивезенні за межі митної території України й тимчасово ввозилися на цю територію 

010 

Закон України "Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину", пункт 1 

Жива худоба, крім молодняку великої рогатої худоби вагою не більш як 350 кілограмів (коди згідно з УКТ ЗЕД 0102 90 21 00, 0102 90 29 00, 0102 90 41 00, 0102 90 49 00, 0102 90 61 00, 0102 90 69 00, 0102 90 71 00 (тільки бики), 0102 90 79 00 (тільки бики)), якщо це є товари власного виробництва 

020 

Закон України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", стаття 2, пункт 14, стаття 4, пункт 5 

Готова продукція, що вироблена з давальницької сировини, увезеної іноземним замовником на митну територію України або закупленої іноземним замовником на митній території України, і вивозиться з митної території України  

030 

Закон України "Про гуманітарну допомогу", стаття 6 

Гуманітарна допомога, що надається Україною 

031 

Закон України "Про спеціальну економічну зону "Закарпаття", стаття 7

Закон України "Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області", стаття 12

Закон України "Про спеціальну економічну зону "Яворів", стаття 9

Указ Президента України від 22.06.99 N 702/99 "Про спеціальну економічну зону "Інтерпорт Ковель", стаття 10

Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальну економічну зону "Порт Крим" в Автономній Республіці Крим", стаття 16

Закон України "Про спеціальну економічну зону "Рені", стаття 9

Закон України "Про спеціальну (вільну) економічну зону "Порто-франко" на території Одеського морського торговельного порту", стаття 9

Закон України "Про спеціальну економічну зону "Миколаїв", стаття 9 

Товари та інші предмети, звільнені від обкладення вивізним митом на підставі актів законодавства про створення й функціонування спеціальних (вільних) економічних зон 

062 

Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "е"

Відповідна міжнародна угода України 

Предмети, що вивозяться з України для офіційного користування організаціями, які відповідно до міжнародних договорів України й законів України користуються правом безмитного вивезення з України таких предметів 

065 

Міжурядові угоди України з країнами СНД та Балтії, з Республікою Македонія про вільну торгівлю 

Товари, що вивозяться з України згідно з міжурядовими угодами України з країнами СНД та Балтії, з Республікою Македонія про вільну торгівлю 

066 

Угода про загальні умови й механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав від 23.12.93, стаття 5 

Товари, що вивозяться з України в межах виробничої кооперації підприємств і галузей держав - учасниць СНД 

Розділ 2. Інші види пільг 

098 

Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 23 

Товари та інші предмети, що вивозяться за межі митної території України в режимі тимчасового вивезення й призначені для зворотного ввезення на цю територію в установлені строки в незмінному стані (умовно-безмитне вивезення, мито не сплачується) 

099 

  

Інші товари, щодо яких чинним законодавством установлюються пільги в обкладенні вивізним митом 

 

Начальник
Управління митних платежів
 

 
С. Шульга
 

Начальник Управління
нетарифного регулювання
 

 
О. Пашинний
 

 

Класифікатор
пільг в обкладенні товарів акцизним збором

Код 

Підстава для надання пільги 

Назва товару  

1 

2 

3 

Розділ 1. Пільги, надані у вигляді звільнення від обкладення товарів акцизним збором 

025 

Декрет Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір", стаття 5 

Техніка, устаткування, майно й матеріали (у тому числі засоби озброєння, спеціальні технічні та інші засоби, вогнепальна зброя й боєприпаси до неї), що ввозяться на митну територію України для власного використання розвідувальними органами України та оплата вартості яких здійснюється зазначеними органами 

030 

Закон України "Про гуманітарну допомогу", стаття 6 

Гуманітарна допомога (підакцизні товари), визначена Законом України "Про гуманітарну допомогу", що ввозиться, пересилається в Україну й визначена такою за рішенням Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України 

062 

Віденська конвенція про дипломатичні зносини від 18.04.61, стаття 36

Віденська конвенція про консульські зносини від 24.04.63, стаття 50 

Предмети, що ввозяться в Україну для офіційного користування дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав на території України 

063 

Відповідна міжнародна угода України 

Предмети, що ввозяться в Україну для офіційного користування представництвами міжнародних організацій, які користуються на території України митними пільгами відповідно до міжнародних угод України 

064 

Відповідна міжнародна угода України 

Предмети, що ввозяться в Україну для офіційного користування представництвами іноземних підприємств та організацій, які користуються на території України митними пільгами відповідно до міжнародних угод України 

068 

Угода між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення від 25.10.93, стаття VIII 

Вантажі, що надходять в Україну на виконання Угоди між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення 

069 

Угода про створення Українського науково-технологічного центру, укладена Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецією від 25.10.93, стаття 10 

Товари та інші предмети, що ввозяться в Україну на виконання Угоди про створення Українського науково-технологічного центру, укладеної Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецією  

071 

Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі попередження промислових аварій, катастроф, стихійних лих та ліквідації їхніх наслідків від 23.04.97, стаття 12

Угода між Кабінетом Міністрів України та Виконавчою Владою Грузії про співробітництво в галузі попередження промислових аварій, катастроф, стихійних лих та ліквідації їхніх наслідків від 07.12.98, стаття 12 

Оснащення та матеріали забезпечення аварійно-рятувальних формувань, що ввозяться в Україну в рамках міжурядових угод про співробітництво в галузі попередження промислових аварій, катастроф, стихійних лих та ліквідації їхніх наслідків 

072 

Угода між Україною та Федеративною Республікою Німеччина про співпрацю у справах осіб німецького походження, які проживають в Україні, від 03.09.96, стаття 14 

Матеріали та обладнання, що імпортуються в Україну в рамках Угоди між Україною та Федеративною Республікою Німеччина про співпрацю у справах осіб німецького походження, які проживають в Україні 

073 

Угода між Кабінетом Міністрів України та Підготовчою комісією Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходів, у тому числі післясертифікаційної діяльності, стосовно об'єктів з міжнародного моніторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань від 17.09.99, стаття 8 

Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання положень Угоди між Кабінетом Міністрів України та Підготовчою комісією Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходів, у тому числі післясертифікаційної діяльності, стосовно об'єктів з міжнародного моніторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань 

079 

Основна Угода про співробітництво між Дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй та Урядом України від 07.09.98, стаття 7, пункт 6 

Матеріали, обладнання та інші види постачання, призначені для програм співробітництва відповідно до основного плану діяльності згідно з Основною Угодою про співробітництво між Дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй та Урядом України 

080 

Угода між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне й техніко-економічне співробітництво від 07.05.92, стаття 1 

Товари, що ввозяться в Україну на виконання Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне й техніко-економічне співробітництво  

081 

Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими співтовариствами від 14.06.94

Додаток до Загальних правил, що застосовуються до меморандумів про фінансування, від 28.12.94, стаття 13 

Товари та інші предмети, що ввозяться в Україну на виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими співтовариствами з метою реалізації проектів технічної допомоги в рамках програми TACIS  

082 

Угода між Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації про надання безповоротної фінансової допомоги на проект "Охорона здоров'я матерів і дітей (неонатологія)" від 13.10.97, стаття 5 

Обладнання, майно та матеріали, що надаються та використовуються в рамках допомоги від Швейцарії, у тому числі технологічне обладнання, необхідне для тестування та настроювання медичного обладнання, що поставляється згідно з Угодою між Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації про надання безповоротної фінансової допомоги на проект "Охорона здоров'я матерів і дітей (неонатологія)" 

083 

Рамкова угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про консультування і технічне співробітництво від 29.05.96, стаття 8 

Матеріали, що ввозяться в Україну за дорученням Уряду Федеративної Республіки Німеччина або виконавця для реалізації проектів, укладених у межах Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про консультування і технічне співробітництво 

084 

Угода між Урядом України і Урядом Королівства Данія щодо допомоги в енергетичній програмі, яка враховує аспекти захисту довкілля, від 02.04.97, стаття 7 

Обладнання, що надається Данією як технічна допомога для впровадження проектів, розроблених у межах Угоди між Урядом України і Урядом Королівства Данія щодо допомоги в енергетичній програмі, яка враховує аспекти захисту довкілля 

085 

Рамкова угода між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні від 20.11.97, розділ 6 

Обладнання, матеріали, роботи та послуги, що фінансуються Європейським банком реконструкції та розвитку з коштів грантів, наданих Чорнобильським фондом об'єкту "Укриття", та імпортуються в Україну в межах Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні  

086 

Меморандум про створення і діяльність Японського центру в Україні від 19.05.97, стаття III 

Товари, обладнання, що імпортуються на виконання Меморандуму про створення і діяльність Японського центру в Україні 

087 

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних інструментів Національній філармонії України від 13.04.99, пункт 5 

Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних інструментів Національній філармонії України 

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії щодо виконання Проекту вдосконалення рівня медичного обладнання в українській спеціалізованій лікарні "ОХМАТДИТ" від 01.02.2001, пункт 6 

Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії щодо виконання Проекту вдосконалення рівня медичного обладнання в українській спеціалізованій лікарні "ОХМАТДИТ" 

088 

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії щодо надання японського культурного гранту на постачання аудіовізуального обладнання Національному музею історії України від 30.07.99, пункт 5 

Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії щодо надання японського культурного гранту на постачання аудіовізуального обладнання Національному музею історії України 

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії щодо надання японського культурного гранту на постачання аудіообладнання Національному академічному драматичному театру імені І. Франка від 01.02.2001, пункт 5 

Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії щодо надання японського культурного гранту на постачання аудіообладнання Національному академічному драматичному театру імені І. Франка 

089 

Угода про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як розпорядником коштів, наданих згідно з грантом з рахунку ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцією від 12.11.96, розділ 1.01

Стандартні терміни й умови, які поширюються на гранти з рахунку ядерної безпеки, від 14.06.93, розділ 7.01 

Товари, обладнання, що закуплені з використанням коштів з рахунку ядерної безпеки та імпортуються в Україну на виконання Угоди про грант (Проекту ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як розпорядником коштів, наданих згідно з грантом з рахунку ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцією 

090 

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Нідерланди про технічне та фінансове співробітництво від 11.05.98, стаття 4 

Обладнання, матеріали, що імпортуються в Україну в рамках Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Нідерланди про технічне та фінансове співробітництво 

091 

Угода між Урядом України і Урядом Швейцарської Конфедерації про технічне та фінансове співробітництво від 13.10.97, стаття 3 

Обладнання, матеріали, що фінансуються швейцарською стороною на безвідплатній основі та ввозяться в Україну з метою реалізації проектів співробітництва в рамках Угоди між Урядом України і Урядом Швейцарської Конфедерації про технічне та фінансове співробітництво 

092 

Рамкова угода щодо грантів технічної допомоги між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 14.01.98, стаття IV 

Обладнання, матеріали та фонди, що імпортуються в Україну в рамках Рамкової угоди щодо грантів технічної допомоги між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

093 

Угода між Урядом України і Урядом Японії стосовно співробітництва в скороченні та ліквідації ядерної зброї в Україні і заснування комітету для цього співробітництва від 02.03.94, стаття 9 

Будь-які матеріально-технічні засоби, що ввозяться в Україну згідно з Угодою між Урядом України і Урядом Японії стосовно співробітництва в скороченні та ліквідації ядерної зброї в Україні і заснування комітету для цього співробітництва 

094 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 N 332-р 

Товари, що надходять на митну територію України як допомога Уряду України згідно з Угодою між Урядом України і Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй 

Розділ 2. Інші види пільг 

098 

Декрет Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" 

Предмети, що не є об'єктом купівлі-продажу або обміну й увозяться на митну територію України відповідно до режиму тимчасового ввезення, крім легкових транспортних засобів (код за УКТ ЗЕД 8703), що ввозяться фізичними та юридичними особами - резидентами, та майна, що ввозиться (пересилається) за договорами оренди (лізингу), застави та іпотеки (акцизний збір не справляється) 

099 

  

Інші товари, щодо яких чинним законодавством установлюються пільги в обкладенні акцизним збором 

 

Начальник
Управління митних платежів
 

 
С. Шульга
 

Начальник Управління
нетарифного регулювання
 

 
О. Пашинний
 

 

Класифікатор
пільг в обкладенні товарів податком на додану вартість

Код 

Підстава для надання пільги  

Назва товару  

1 

2 

3 

Розділ 1. Пільги, надані у вигляді звільнення від обкладення товарів податком на додану вартість 

001 

Закон України "Про податок на додану вартість", стаття 5, пункти 5.1.4, 5.5, 5.6 

Товари спеціального призначення для інвалідів, крім підакцизних (за переліком, установленим Кабінетом Міністрів України), що ввозяться на митну територію України 

002 

Закон України "Про податок на додану вартість", стаття 5, пункти 5.1.7, 5.5, 5.6 

Лікарські засоби та вироби медичного призначення (крім підакцизних товарів), зареєстровані в Україні в установленому законодавством порядку, що ввозяться на митну територію України 

003 

Закон України "Про податок на додану вартість", стаття 5, пункти 5.1.14, 5.5 

Предмети культового призначення, крім підакцизних товарів (за переліком, установленим Кабінетом Міністрів України), що ввозяться на митну територію України 

009 

Закон України "Про податок на додану вартість", стаття 11, пункт 11.26 

До 01.01.2005 матеріали, устаткування й комплектуюче обладнання (далі - товари), що ввозяться на митну територію України та використовуються для будівництва суден підприємствами суднобудівної промисловості, визначеними відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні" (крім підакцизних товарів), якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України, або ті, що виробляються, не відповідають сертифікаційним вимогам міжнародних класифікаційних товариств чи вимогам замовників суден, визначеним умовами контрактів 

011 

Закон України "Про угоди про розподіл продукції", стаття 25, пункт 7 

Товари та інші матеріальні цінності, включаючи будь-які предмети, майно, продукцію, обладнання, устаткування, транспортні засоби та інші речі майнового характеру, що ввозяться на митну територію України й призначені для виконання угоди про розподіл продукції 

012 

Закон України "Про податок на додану вартість", стаття 11, пункт 11.30 

До 01.01.2010 при ввезенні на митну територію України товари (крім підакцизних), що використовуються для розширення виробництва та виробничої діяльності підприємств з виготовлення боєприпасів, їх елементів і виробів спецхімії 

013 

Закон України "Про податок на додану вартість", стаття 11, пункт 11.31 

До 01.01.2006 при ввезенні на митну територію України матеріали, устаткування й комплектуюче обладнання (далі - товари), крім підакцизних, що використовуються для виробництва броньованих бойових машин і комплектуючих виробів до них підприємствами концерну "Бронетехніка України", якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України, або ті, що виробляються, не відповідають вимогам замовників броньованих бойових машин, визначеним умовами контрактів 

014 

Закон України "Про податок на додану вартість", стаття 11, пункт 11.33 

До 01.01.2003 товари, що ввозяться на митну територію України й мають згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності такі коди:
3211 00 00
Готові сикативи
3212
Пігменти (включаючи металеві порошки та металеві пластівці), що використовують для виробництва фарб (включаючи емалі); фольга для тиснення; барвники та інші барвні речовини, упаковані для роздрібної торгівлі
3215 11 00 00
Фарба друкарська чорна
3215 19 00 00
Фарба друкарська, крім чорної
3907 50 00 00
Тільки смоли алкідні для виробництва фарб
4008
Тільки гумові пластини для використання у виробництві офсетних форм
4810 11,
4810 12 00 00
Папір та картон для писання, друку або інших графічних потреб
4810 91
Папір та картон, багатошарові
4823 59 90 00
Тільки папір та картон для писання, друку
5901 10 00 00
Тільки тканини для виготовлення палітурок для книг
7606 11,
7607 19
Тільки пластини для виготовлення: офсетних (металевих) та флексографічних (фотополімерних) форм
8439
Обладнання для виробництва паперової маси з целюлозних волокнистих матеріалів або для виробництва чи оброблення паперу або картону
8440
Обладнання для оправлення, включаючи машини для брошурування
8440 90 00 00
Частини обладнання для оправлення, включаючи машини для брошурування
8442 10 00 00
Тільки машини фотонабірні й набірнодрукувальні
8442 30 00 00
Машини, апарати та прилади
8442 40 00 00
Частини до машин, апаратів та приладів
8443 11 00 00
Машини для офсетного друку, рулонні
8443 12 00 00
Машини для офсетного друку, з поаркушевим поданням паперу
8443 19 90 00
Машини для офсетного друку
8443 90
Частини для друкарського обладнання, допоміжних машин для друкування 

015 

Закон України "Про податок на додану вартість", стаття 11, пункт 11.18 

Тимчасово, до 01.01.2008, товари (у тому числі машинокомплекти), що ввозяться на митну територію України відповідно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні" і використовуються для будівництва та виробничої діяльності підприємств з виробництва автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них 

016 

Закон України "Про податок на додану вартість", стаття 11, пункт 11.23  

На період виконання робіт з підготовки до зняття та зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему товари (сировина, матеріали, устаткування й обладнання), що надходять у рамках міжнародної технічної допомоги, що надається на безоплатній та безповоротній основі для подальшої експлуатації, підготовки до зняття й зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації, перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС 

017 

Закон України "Про податок на додану вартість", стаття 11, пункт 11.28 

До 01.01.2009 товари (крім підакцизних), що ввозяться на митну територію України суб'єктами космічної діяльності й використовуються для виробництва космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів і наземних сегментів космічних систем), якщо такі товари не виготовляються на території України 

018 

Закон України "Про податок на додану вартість", стаття 5, пункт 5.8 

Товари (інвентар, обладнання, екіпіровка та медико-біологічні засоби), що ввозяться на митну територію України в порядку, визначеному Законом України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні", і використовуються для підготовки та участі членів збірних команд України в Олімпійських та Параолімпійських іграх 

019 

Закон України "Про податок на додану вартість", стаття 5, пункт 5.4 

Товари морського промислу (риба, ссавці, мушлі, ракоподібні, водні рослини тощо, охолоджені, солоні, морожені, консервовані, перероблені в борошно або в іншу продукцію), видобуті (виловлені, вироблені) суднами, зареєстрованими в Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України 

022 

Закон України "Про надання пільг щодо обкладання податком на додану вартість продукції (робіт, послуг), що виробляється за контрактом N 1346/38", статті 1, 2 

Імпортовані товари, що використовуються для виготовлення продукції за контрактом N 1346/38 (на термін виконання цього контракту) 

023 

Закон України "Про податок на додану вартість", стаття 11, пункт 11.34 

На період з 01.01.2002 до 01.01.2007 матеріали, комплектуючі вироби й обладнання, що ввозяться на митну територію України й використовуються для потреб розроблення, виробництва авіаційної техніки та надання послуг підприємствами, визначеними статтею 2 Закону України "Про державну підтримку літакобудівної промисловості в Україні", якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України або коли ті, що виробляються, не відповідають міжнародним класифікаційним вимогам чи вимогам замовників продукції (послуг), визначеним умовами контрактів 

026 

Закон України "Про економічний експеримент щодо стабілізації роботи підприємств легкої та деревообробної промисловості Чернівецької області", стаття 7, пункт 6 

Товари (обладнання, запасні частини до нього та комплектуючі), що ввозяться (пересилаються) на митну територію України підприємствами - учасниками економічного експерименту для власних виробничих потреб, якщо такі товари не виробляються підприємствами на митній території України, і перелік та обсяги яких затверджуються Кабінетом Міністрів України відповідно до контрактів, укладених цими підприємствами 

030 

Закон України "Про гуманітарну допомогу", стаття 6 

Гуманітарна допомога в грошовій або натуральній формі, яка ввозиться, пересилається в Україну 

031 

Закон України "Про деякі питання валютного регулювання та оподаткування суб'єктів експериментальної економічної зони "Сиваш", стаття 1 

Сировина, матеріали, устаткування та обладнання (крім підакцизних товарів), які ввозяться в Україну для потреб власного виробництва суб'єктами експериментальної економічної зони "Сиваш"  

032 

Закон України "Про спеціальну економічну зону "Закарпаття", стаття 7, пункт "а"  

Товари та інші предмети (крім підакцизних товарів), що ввозяться з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони "Закарпаття" для використання в межах зони 

033 

Закон України "Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області", стаття 12, пункти 2, 3 

Товари та інші предмети (крім підакцизних товарів), що ввозяться з-за меж митної території України на території спеціальних економічних зон "Азов" і "Донецьк" для використання в межах цих зон 

034 

Закон України "Про спеціальну економічну зону "Яворів", стаття 9, пункт "а" 

Товари та інші предмети (крім підакцизних товарів), що ввозяться з-за меж митної території України на територію автопорту "Краковець" для використання в межах території автопорту 

035 

Закон України "Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець", стаття 10, пункт 3 

Лікарські засоби, зареєстровані в Україні в установленому законодавством порядку, перелік яких визначається в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України, устаткування, обладнання, комплектуючі вироби до них, програмне забезпечення об'єктів інтелектуальної власності (крім підакцизних товарів), що ввозяться (пересилаються) на територію спеціальної економічної зони "Курортополіс Трускавець" суб'єктами спеціальної економічної зони "Курортополіс Трускавець" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів, затверджених виконавчим комітетом Трускавецької міської ради 

036 

Закон України "Про спеціальну економічну зону "Славутич", стаття 9, пункт 3 

На період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років устаткування, обладнання, комплектуючі до них (крім підакцизних товарів), що ввозяться суб'єктами спеціальної економічної зони "Славутич" на територію спеціальної економічної зони "Славутич" 

037 

Указ Президента України від 22.06.99 N 702/99 "Про спеціальну економічну зону "Інтерпорт Ковель", стаття 10, пункт 1 

Товари та інші предмети (крім підакцизних товарів), що ввозяться з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" для використання в межах зони  

038 

Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальну економічну зону "Порт Крим" в Автономній Республіці Крим", стаття 16, пункт "а" 

Товари та інші предмети (крім підакцизних товарів), що ввозяться з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони "Порт Крим" для використання в межах зони 

039 

Закон України "Про спеціальну економічну зону "Рені", стаття 9, пункт 1, підпункт "а" 

Товари та інші предмети (крім підакцизних товарів), що ввозяться з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони "Рені" для використання в межах зони 

040 

Закон України "Про спеціальну (вільну) економічну зону "Порто-франко" на території Одеського морського торговельного порту", стаття 9, пункт 1, підпункт "а" 

Товари та інші предмети (крім підакцизних товарів), що ввозяться з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони "Порто-франко" для використання в межах зони 

041 

Закон України "Про спеціальну економічну зону "Миколаїв", стаття 10, пункт 3 

На період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на 5 років устаткування, обладнання та комплектуючі до них (крім підакцизних товарів), що ввозяться на територію спеціальної економічної зони "Миколаїв" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів  

042 

Закон України "Про спеціальну економічну зону "Яворів", стаття 9, пункт 4 

Устаткування, обладнання та комплектуючі деталі до них (крім підакцизних товарів), що ввозяться на територію спеціальної економічної зони "Яворів" (крім території автопорту "Краковець") суб'єктами спеціальної економічної зони "Яворів" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів, затверджених Яворівською районною державною адміністрацією 

043 

Закон України "Про спеціальну економічну зону "Миколаїв", стаття 9, пункт 1, підпункт "а" 

Товари та інші предмети (крім підакцизних товарів), що ввозяться з-за меж митної території України в спеціальну економічну зону "Миколаїв" на території підприємств суднобудівної промисловості 

045 

Закон України "Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області", стаття 14, пункт "а" 

На період реалізації інвестиційного проекту, але не більше ніж на п'ять років устаткування (обладнання), крім підакцизних товарів, що ввозяться в Україну для реалізації інвестиційного проекту в пріоритетних видах економічної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області 

046 

Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності в Закарпатській області", стаття 2, пункт 1 

Не більш як на 5 років устаткування (обладнання), крім підакцизних товарів, що ввозиться в Україну для реалізації інвестиційного проекту відповідно до спеціального режиму інвестиційної діяльності в Закарпатській області 

047 

Указ Президента України від 27.06.99 N 726/99 "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Шостки Сумської області", стаття 5, пункт "а" 

На період до здачі об'єкта інвестування в експлуатацію, але не більше ніж на 5 років устаткування, обладнання та комплектуючі вироби до них (крім підакцизних товарів), що ввозяться на митну територію України з метою використання виключно для реалізації інвестиційних проектів на території міста Шостки Сумської області 

048 

Указ Президента України від 27.06.99 N 729/99 "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області", стаття 5, пункт 1 

На період до введення об'єкта інвестування в експлуатацію, але не більше ніж на 5 років устаткування, обладнання та комплектуючі вироби до них (крім підакцизних товарів), що ввозяться на митну територію України з метою використання для реалізації інвестиційних проектів на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області 

049 

Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області", стаття 9, пункт 3 

На період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років устаткування, обладнання та комплектуючі до них (крім підакцизних товарів), що ввозяться на митну територію України - на територію пріоритетного розвитку у Волинській області - суб'єктами підприємницької діяльності для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією цих інвестиційних проектів 

050 

Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова", стаття 7, пункт 3 

На період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на 5 років устаткування, обладнання та комплектуючі до них (крім підакцизних товарів), що ввозяться (пересилаються) на митну територію України - на територію міста Харкова - суб'єктами підприємницької діяльності для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією цих інвестиційних проектів відповідно до договорів (контрактів), укладених з Радою з питань спеціального режиму інвестиційної діяльності 

051 

Указ Президента України від 27.06.99 N 740/99 "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальну економічну зону "Порт Крим" в Автономній Республіці Крим", стаття 14, пункт 1 

На період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на 5 років устаткування, обладнання та комплектуючі вироби до них (крім підакцизних товарів), що ввозяться на митну територію України - на території пріоритетного розвитку в Автономній Республіці Крим - суб'єктами підприємницької діяльності для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією цих інвестиційних проектів 

052 

Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області", стаття 9, пункт 3 

На період реалізації інвестиційного проекту, але не більше ніж на 5 років устаткування та обладнання, що ввозяться в Україну для реалізації інвестиційного проекту на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області 

053 

Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона", "Інститут монокристалів", "Вуглемаш", стаття 6, пункт 1 

Сировина, матеріали, устаткування, обладнання, комплектуючі та інші товари (крім підакцизних товарів, за винятком товарів згідно з кодами УКТ ЗЕД 8521 10 30 00, 8528 12), які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам та міжнародним стандартам, у разі ввезення в Україну для використання технологічними парками "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона", "Інститут монокристалів", "Вуглемаш", їх учасниками, дочірніми та спільними підприємствами під час виконання інвестиційного або інноваційного проекту 

054 

Закон України від 03.12.99 N 1276-XIV "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області", стаття 9, пункт 3 

На період реалізації інвестиційного проекту, але не більше ніж на 5 років устаткування, обладнання та комплектуючі до них (крім підакцизних товарів), що ввозяться (пересилаються) на митну територію України суб'єктами підприємницької діяльності для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційного проекту на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області 

062 

Віденська конвенція про дипломатичні зносини від 18.04.61, стаття 36

Віденська конвенція про консульські зносини від 24.04.63, стаття 50 

Предмети, що ввозяться в Україну для офіційного користування дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав на території України 

063 

Відповідна міжнародна угода України

Закон України "Про податок на додану вартість", стаття 5, пункт 5.3 

Предмети, що ввозяться в Україну для офіційного користування представництвами міжнародних організацій, які користуються на території України митними пільгами відповідно до міжнародних угод України 

064 

Відповідна міжнародна угода України 

Предмети, що ввозяться в Україну для офіційного користування представництвами іноземних підприємств та організацій, які користуються на території України митними пільгами відповідно до міжнародних угод України 

065 

Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про вільну торгівлю від 24.06.93, стаття 1

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.01.98 N 13 "Про реалізацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про вільну торгівлю", пункт 1 

Нафта сира (код 2709 00 за УКТ ЗЕД), газовий конденсат природний (код 2709 00 10 00 за УКТ ЗЕД) та газ природний у газоподібному стані (код 2711 21 00 00 за УКТ ЗЕД), а також неопромінені паливні елементи (твели) (код 8401 30 00 00 за УКТ ЗЕД), стрижні з поглиначами, що вигоряють, поглинальні стрижні систем управління та захисту (код 8401 40 90 00 за УКТ ЗЕД) походженням з митної території Російської Федерації, призначені для митної території України в разі їх ввезення на цю територію 

067 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2001 N 379-р 

Товари, що надходять на митну територію України в рамках проекту "Реабілітація та розширення централізованого теплопостачання м. Києва" 

068 

Угода між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення від 25.10.93, стаття VIII 

Вантажі, що надходять в Україну на виконання Угоди між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення  

069 

Угода про створення Українського науково-технологічного центру, укладена Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецією, від 25.10.93, стаття 10 

Товари та інші предмети, що ввозяться в Україну на виконання Угоди про створення Українського науково-технологічного центру, укладеної Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецією  

070 

Угода між Урядом Республіки Польща і Урядом України про збереження місць пам'яті і поховань жертв війни та політичних репресій від 21.03.94, стаття 8 

Предмети, призначені для впорядкування місць пам'яті і поховання, які ввозяться спеціальними робочими групами в Україну в рамках Угоди між Урядом Республіки Польща і Урядом України про збереження місць пам'яті і поховань жертв війни та політичних репресій  

071 

Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі попередження промислових аварій, катастроф, стихійних лих та ліквідації їхніх наслідків від 23.04.97, стаття 12

Угода між Кабінетом Міністрів України та Виконавчою Владою Грузії про співробітництво в галузі попередження промислових аварій, катастроф, стихійних лих та ліквідації їхніх наслідків від 07.12.98, стаття 12 

Оснащення та матеріали забезпечення аварійно-рятувальних формувань, що ввозяться в Україну в рамках міжурядових угод про співробітництво в галузі попередження промислових аварій, катастроф, стихійних лих та ліквідації їхніх наслідків 

072 

Угода між Україною та Федеративною Республікою Німеччина про співпрацю у справах осіб німецького походження, які проживають в Україні, від 03.09.96, стаття 14 

Матеріали та обладнання, що імпортуються в Україну в рамках Угоди між Україною та Федеративною Республікою Німеччина про співпрацю у справах осіб німецького походження, які проживають в Україні 

073 

Угода між Кабінетом Міністрів України та Підготовчою комісією Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходів, у тому числі післясертифікаційної діяльності, стосовно об'єктів з міжнародного моніторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань від 17.09.99, стаття 8 

Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання положень Угоди між Кабінетом Міністрів України та Підготовчою комісією Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходів, у тому числі післясертифікаційної діяльності, стосовно об'єктів з міжнародного моніторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань 

079 

Основна Угода про співробітництво між Дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй та Урядом України від 07.09.98, стаття 7, пункт 6 

Матеріали, обладнання та інші види постачання, призначені для програм співробітництва відповідно до основного плану діяльності згідно з Основною Угодою про співробітництво між Дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй та Урядом України 

080 

Угода між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 07.05.92, стаття 1 

Товари, що ввозяться в Україну на виконання Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво  

081 

Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими співтовариствами від 14.06.94

Додаток до Загальних правил, що застосовуються до меморандумів про фінансування, від 28.12.94, стаття 13 

Товари та інші предмети, що ввозяться в Україну на виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими співтовариствами з метою реалізації проектів технічної допомоги в рамках програми TACIS  

082 

Угода між Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації про надання безповоротної фінансової допомоги на проект "Охорона здоров'я матерів і дітей (неонатологія)" від 13.10.97, стаття 5 

Обладнання, майно та матеріали, що надаються та використовуються в рамках допомоги від Швейцарії, у тому числі технологічне обладнання, необхідне для тестування та настроювання медичного обладнання, що поставляється згідно з Угодою між Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації про надання безповоротної фінансової допомоги на проект "Охорона здоров'я матерів і дітей (неонатологія)" 

083 

Рамкова угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про консультування і технічне співробітництво від 29.05.96, стаття 8 

Матеріали, що ввозяться в Україну за дорученням Уряду Федеративної Республіки Німеччина або виконавця для реалізації проектів, укладених у межах Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про консультування і технічне співробітництво 

084 

Угода між Урядом України і Урядом Королівства Данія щодо допомоги в енергетичній програмі, яка враховує аспекти захисту довкілля, від 02.04.97, стаття 7 

Обладнання, що надається Данією як технічна допомога для провадження проектів, розроблених у межах Угоди між Урядом України і Урядом Королівства Данія щодо допомоги в енергетичній програмі, яка враховує аспекти захисту довкілля 

085 

Рамкова угода між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні від 20.11.97, розділ 6 

Обладнання, матеріали, роботи та послуги, що фінансуються Європейським банком реконструкції та розвитку з коштів грантів, наданих Чорнобильським фондом об'єкту "Укриття", та імпортуються в Україну в межах Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні 

086 

Меморандум про створення і діяльність Японського центру в Україні від 19.05.97, стаття III 

Товари, обладнання, що імпортуються на виконання Меморандуму про створення і діяльність Японського центру в Україні 

087 

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних інструментів Національній філармонії України від 13.04.99, пункт 5 

Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних інструментів Національній філармонії України 

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії щодо виконання Проекту вдосконалення рівня медичного обладнання в українській спеціалізованій лікарні "ОХМАТДИТ" від 01.02.2001, пункт 6 

Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії щодо виконання Проекту вдосконалення рівня медичного обладнання в українській спеціалізованій лікарні "ОХМАТДИТ" 

088 

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії щодо надання японського культурного гранту на постачання аудіовізуального обладнання Національному музею історії України від 30.07.99, пункт 5 

Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії щодо надання японського культурного гранту на постачання аудіовізуального обладнання Національному музею історії України 

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії щодо надання японського культурного гранту на постачання аудіообладнання Національному академічному драматичному театру імені І. Франка від 01.02.2001, пункт 5 

Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії щодо надання японського культурного гранту на постачання аудіообладнання Національному академічному драматичному театру імені І. Франка 

089 

Угода про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як розпорядником коштів, наданих згідно з грантом з рахунку ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцією від 12.11.96, розділ 1.01

Стандартні терміни й умови, які поширюються на гранти з рахунку ядерної безпеки, від 14.06.93, розділ 7.01 

Товари, обладнання, послуги, що закуплені з використанням коштів з рахунку ядерної безпеки та імпортуються в Україну на виконання Угоди про грант (Проекту ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як розпорядником коштів, наданих згідно з грантом з рахунку ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцією 

090 

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Нідерланди про технічне та фінансове співробітництво від 11.05.98, стаття 4 

Обладнання, матеріали, що імпортуються в Україну в рамках Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Нідерланди про технічне та фінансове співробітництво 

091 

Угода між Урядом України і Урядом Швейцарської Конфедерації про технічне та фінансове співробітництво від 13.10.97, стаття 3 

Обладнання, матеріали, що фінансуються швейцарською стороною на безвідплатній основі та ввозяться в Україну з метою реалізації проектів співробітництва в рамках Угоди між Урядом України і Урядом Швейцарської Конфедерації про технічне та фінансове співробітництво 

092 

Рамкова угода щодо грантів технічної допомоги між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 14.01.98, стаття IV 

Обладнання, матеріали та фонди, що імпортуються в Україну в межах Рамкової угоди щодо грантів технічної допомоги між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

093 

Угода між Урядом України і Урядом Японії стосовно співробітництва в скороченні та ліквідації ядерної зброї в Україні і заснування комітету для цього співробітництва від 02.03.94, стаття 9 

Будь-які матеріально-технічні засоби, що ввозяться в Україну згідно з Угодою між Урядом України і Урядом Японії стосовно співробітництва в скороченні та ліквідації ядерної зброї в Україні і заснування комітету для цього співробітництва 

094 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 N 332-р 

Товари, що надходять на митну територію України як допомога Уряду України згідно з Угодою між Урядом України і Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй 

095 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.10.2001 N 477-р 

Товари, крім підакцизних, що надходять на митну територію України відповідно до Угоди про грант Всесвітнього екологічного траст-фонду (Проект вилучення речовин, що руйнують озоновий шар) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, що виступає як упроваджувальна установа Трастового фонду Всесвітнього екологічного фонду в рамках зазначеного проекту 

Розділ 2. Інші види пільг 

098 

Закон України "Про податок на додану вартість"  

Предмети, що не є об'єктом купівлі-продажу або обміну й увозяться на митну територію України відповідно до режиму тимчасового ввезення, крім легкових транспортних засобів (код за УКТ ЗЕД 8703), що ввозяться фізичними та юридичними особами - резидентами, та майна, що ввозиться (пересилається) за договорами оренди (лізингу), застави та іпотеки (податок на додану вартість не справляється) 

099 

  

Інші товари, щодо яких чинним законодавством установлюються пільги в обкладенні податком на додану вартість 

 

Начальник
Управління митних платежів
 

 
С. Шульга
 

Начальник Управління
нетарифного регулювання
 

 
О. Пашинний
 

 

Класифікатор документів

Код документа 

Найменування документа 

1 

2 

Розділ 0 "Митні документи" 

0010 

Вантажна митна декларація 

0011 

Загальна вантажна митна декларація 

0012 

Попередня вантажна митна декларація (декларація-зобов'язання) 

0013 

Вантажна митна декларація на транспортний засіб 

0014 

Вантажна митна декларація ІМ 74 

0015 

Вантажна митна декларація ЕК 74 

0016 

Вантажна митна декларація ІМ 51 

0017 

Вантажна митна декларація ЕК 61 

0018 

Резервна позиція 

0019 

Резервна позиція 

0020 

Резервна позиція 

0021 

Резервна позиція 

0022 

Резервна позиція 

0023 

Резервна позиція 

0024 

Анульована вантажна митна декларація 

0025 

Автомобільна митна декларація МД-7  

0026 

Митна декларація МД-4 

0027 

Довідка про визначення митної вартості 

0028 

Рішення про визначення країни походження 

0029 

Рішення про визначення коду товару 

0030 

Лист-узгодження  

0031 

Довідка про включення товару, що містить об'єкт інтелектуальної власності, до реєстру, який ведеться Держмитслужбою 

0100 

Некласифікований документ контролю за доставкою вантажів 

0101 

Резервна позиція 

0102 

Попередня вантажна митна декларація (ПД) 

0103 

Попереднє повідомлення (ПП) 

0104 

Внутрішній транзитний документ (ВТД) 

0201 

Резервна позиція 

0300 

Уніфікована митна квитанція МД-1 

0301 

Посвідчення на транспортний засіб МД-6 

0338 

Довідка-розрахунок митної вартості 

Розділ 1 "Ліцензії" 

1000 

Ліцензія 

1010 

Індивідуальна ліцензія  

1030 

Ліцензія НБУ 

Розділ 2 "Транспортні документи" 

2000 

Некласифікований транспортний документ 

2150 

Внутрішній транспортний документ 

2701 

Універсальний транспортний документ 

2710 

Non-negotiable морський транспортний документ (морська накладна)  

2711 

Negotiable морський транспортний документ  

2712 

Контейнерний коносамент 

2720 

Накладна СМГС 

2721 

Залізнична накладна для внутрішнього сполучення 

2722 

Дорожній лист СМГС 

2730 

Накладна CMR 

2731 

Автомобільна накладна 

2740 

Авіанакладна 

2760 

Комбінований транспортний документ 

2761 

Наскрізний bill of lading (наскрізний коносамент) 

2780 

Інвойс на фрахт 

2785 

Вантажний маніфест 

2786 

Фрахтовий маніфест 

2788 

Контейнер-маніфест 

2800 

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу 

2950 

Книжка МДП (Carnet TIR)  

2951 

Свідоцтво про допущення до перевезень під митними пломбами 

Розділ 3 "Комерційні документи" 

3000 

Некласифікований комерційний документ 

3105 

Рахунок-фактура 

3110 

Інструкція з виробництва 

3140 

Пакувальна інструкція 

3141 

Пакувальний лист 

3240 

Інструкція з доставки 

3245 

Повідомлення про доставку 

3301 

Пропозиції/розцінки 

3320 

Підтвердження замовлення 

3325 

Проформа інвойса 

3330 

Вимоги до доставки 

3340 

Навантажувальна інструкція 

3341 

Лист на навантаження 

3370 

Повідомлення про розподіл документів 

3380 

Комерційний інвойс 

3382 

Повноваження 

3409 

Інструкція про банківське перерахування 

3520 

Страховий сертифікат 

3530 

Страховий поліс 

3610 

Інструкція з перевезення 

3621 

Повідомлення імпортера про перевезення 

3622 

Повідомлення експортера про перевезення 

3623 

Інвойс на перевезення 

3624 

Посвідчення про отримання 

3630 

Навантажувальна записка 

3631 

Підтвердження перевезення на склад 

3632 

Розписка про отримання вантажу 

3635 

Складська гарантія 

3640 

Навантажувальний документ 

Розділ 4 "Договори" 

4000 

Некласифікований зовнішньоекономічний договір (контракт, угода тощо) 

4010 

Зовнішньоекономічний договір на відшкодувальній основі 

4011 

Зовнішньоекономічний договір комісії (консигнації) 

4012 

Зовнішньоекономічний агентський договір 

4013 

Зовнішньоекономічний договір-доручення 

4014 

Картка контракту 

4040 

Доповнення до зовнішньоекономічного договору 

4100 

Некласифікований внутрішній договір 

4101 

Внутрішній договір комісії 

4102 

Внутрішній агентський договір 

4103 

Внутрішній договір-доручення 

4215 

Договір про наміри 

Розділ 5 "Наряди-замовлення (фондові сповіщення, реквізитні листи)" 

5000 

Некласифікований наряд-замовлення (фондове сповіщення, реквізитний лист) 

Розділ 6 "Дозволи вповноважених органів та сертифікати" 

6000 

Некласифікований дозвіл 

6001 

Довідка про декларування валютних цінностей 

6002 

Гарантійний лист 

6003 

Довідка вповноваженого банку про оплату експортованої продукції 

6004 

Гарантійний лист банку 

6005 

Резервна позиція 

6006 

Резервна позиція 

6007 

Резервна позиція 

6008 

Резервна позиція 

6009 

Генеральний висновок Держекспортконтролю при тимчасовому вивезенні товарів  

6010 

Генеральний висновок Держекспортконтролю при тимчасовому ввезенні товарів 

6011 

Генеральний дозвіл Держекспортконтролю при експорті товарів  

6012 

Генеральний дозвіл Держекспортконтролю при ввезенні товарів  

6013 

Разовий дозвіл Держекспортконтролю при експорті товарів 

6014 

Разовий дозвіл Держекспортконтролю при ввезенні товарів 

6015 

Разовий висновок Держекспортконтролю при тимчасовому вивезенні товарів 

6016 

Разовий висновок Держекспортконтролю при тимчасовому ввезенні товарів 

6018 

Разовий висновок Держекспортконтролю при здійсненні транзиту товарів 

6019 

Разовий висновок Держекспортконтролю при здійсненні переміщення через митну територію України товару, що не підлягає експортному контролю  

6020 

Сертифікат відповідності стандартам 

6030 

Експертний висновок Державного гомологічного центру 

6041 

Довідка банку про внесення грошової застави 

6043 

Договір про охорону та супроводження товарів 

6044 

Гарантійний документ незалежного фінансового посередника 

6841 

Карантинний сертифікат (дозвіл) 

6851 

Фітосанітарний сертифікат (дозвіл) 

6852 

Санітарний сертифікат (дозвіл) 

6853 

Ветеринарний сертифікат (дозвіл) 

6854 

Екологічний сертифікат (дозвіл) 

6860 

Сертифікат про походження товару невизначеної форми 

6861 

Сертифікат про походження товару форми A 

6862 

Сертифікат про походження товару форми APR 

6863 

Сертифікат про походження товару форми EUR 1 (EUR 2) 

6864 

Сертифікат про походження товару форми TEXTILE 

6865 

Сертифікат про походження товару форми ECSC 

6866 

Сертифікат про походження товару форми CT-1 

6867 

Сертифікат про походження товару з України (загальна форма) 

Розділ 7 "Документи, що свідчать про надання пільг у сплаті митних платежів" 

7000 

Некласифікований документ 

7010 

Документ, що підтверджує надання пільг у сплаті митних зборів 

7020 

Документ, що підтверджує надання пільг у сплаті мита 

7030 

Документ, що підтверджує надання пільг у сплаті експортного мита 

7040 

Документ, що підтверджує надання пільг у сплаті акцизного збору 

7050 

Документ, що підтверджує надання пільг у сплаті ПДВ 

7060 

Протокол Комісії з питань гуманітарної допомоги 

Розділ 8 "Картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічних договорів (контрактів)" 

8000 

Некласифікована картка реєстрації-обліку 

8010 

Картка реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту) 

Розділ 9 "Інші документи" 

9000 

Інші некласифіковані документи 

9001 

Зобов'язання 

9002 

Зобов'язання при тимчасовому ввезенні (вивезенні) 

9003 

Акт про проведення ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів 

9004 

Акт про прийняття-передання електроенергії 

9005 

Акт про прийняття-передання газу 

9006 

Акт про прийняття-передання нафти 

9007 

Акт про проведення митного огляду 

9008 

Акт про прийняття-передання товарів (предметів) на зберігання під митним контролем  

9010 

Платіжне доручення 

9011 

Касовий ордер 

9020 

Картка обліку суб'єкта в митниці 

9100 

Протокол про порушення митних правил 

9101 

Постанова за адміністративною справою 

9102 

Рішення суду 

9103 

Довідка про визнання підприємства виробником підакцизних товарів 

9104 

Резервна позиція 

9105 

Резервна позиція 

 

Начальник Управління
нетарифного регулювання
 

 
О. Пашинний
 

Начальник
Управління статистики
 

 
Н. Овдієнко
 

 

Класифікатор способів розрахунку

Код способу розра-
хунку
 

Назва способу розрахунку 

01 

Безготівковий розрахунок через банківські установи 

02 

Унесення готівки до каси митниці 

03 

Подання векселя при здійсненні операцій з давальницькою сировиною 

04 

Подання гарантійного листа банку 

05 

Подання страхового поліса 

06 

Умовне нарахування платежу 

07 

Умовне нарахування платежу при транзиті 

08 

Подання податкового векселя 

09 

Резервний 

10 

Резервний 

11 

Подання векселя при митному оформленні майна, увезеного як внесок до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями 

12 

Подання векселя при митному оформленні майна, увезеного на підставі договору (контракту) з іноземним інвестором про спільну інвестиційну діяльність 

13 

(Код 13 зазначається в разі звільнення від унесення платежів на підставі судових рішень) 

14 

Подання векселя при митному оформленні товарів, що ввозяться в Україну в межах виробничої кооперації 

15 

Сплата на бюджетні рахунки Державного казначейства України 

16 

(Код 16 зазначається при митному оформленні товару, на який установлено нульові ставки ввізного мита або акцизного збору) 

 

Начальник
Управління митних платежів
 

 
С. Шульга
 

Начальник Управління
нетарифного регулювання
 

 
О. Пашинний
 

Опрос