Идет загрузка документа (1506 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм статистических отчетов по работе судов общей юрисдикции (кроме хозяйственных) и Инструкции по их заполнению (формы NN 20 - 22, 30 – 35)

Госкомстат, Минюст, Верховный Суд
Форма, Приказ от 27.05.2002 № 206/90/44/5
действует с 08.06.2002

  

СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ 

  

Кому подається звіт _____________
_______________________________
      (найменування та адреса одержувача) 

Організація (установа), яка подає звіт
_______________________________
                          (найменування) 

Місто _________________________

Область _______________________ 

КОДИ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

форми документа за ДКУД 

організації-
складача -
ідентифі-
каційний код за ЄДРПОУ 

території за КОАТУУ 

галузі за ЗКГНГ 

виду еконо-
мічної
діяль-
ності за КВЕД 

форми влас-
ності за КФВ 

організа-
ційно-
правової
форми
господа-
рювання за
КОПФГ 

міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади за СПОДУ

 

організації вищого рівня - ідентифі-
каційний код за ЄДРПОУ 

      

КС 

10 

11 


ЗВІТ АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ ПРО РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЙ В КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ
(ПОРУШЕНИХ ЗА СТАТТЯМИ
КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 1960 РОКУ)

за ____________ 200_ р. 

ФОРМА N 20

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України, Верховного Суду України, Мін'юсту України
від 27.05.2002 р. N 206/90/44/5
 

Поштова - піврічна

Подається:
а) апеляційними судами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя - Міністерству юстиції до 8-го числа після звітного періоду, копію - управлінню юстиції
б) військовими апеляційними судами регіонів та Військово-Морських Сил - Міністерству юстиції до 15-го числа після звітного періоду
в) Міністерством юстиції - Держкомстату до 30-го числа після звітного періодуА. ПРОВАДЖЕННЯ СПРАВ

N
з/п 

Апеляція на 

Залишок справ на початок звітного періоду 

Надійшло справ за апеляціями 

Попередній розгляд справи апеляційним судом 

Закрито провадження справ у зв'язку з відмовою апелянта від своїх вимог у порядку ст. 359, 364 КПК України 

Закінчено провадження 

Розглянуто справ понад строки, встановлені КПК України
(з гр. 20) 

Залишок справ на кінець звітного періоду 

Відмовлено в прийнятті апеляцій 

Зупинено провадження в зв'язку з 

Повернуто в суд першої інстанції в зв'язку з 

Підготовка справи до апеляційного розгляду
(прийнято рішення) 

усього 

у т. ч. перевірено вироки, постанови, ухвали (з гр. 20) 

захворюванням підсудного 

іншими підставами 

усього 

непідписанням протоколу судового засідання 

нерозглядом судом 1-ї інстанції зауваження на протокол чи ненаданням можливості ознайомитися з матеріалами справи 

неврученням засудженому, виправданому копії вироку 

іншими підставами 

усього 

про необхідність проведення судового слідства 

про витребування додаткових доказів 

дано доручення суду 1-ї інстанції 

про зміну, скасування або обрання запобіжного заходу 

з інших питань 

усього 

усього 

у т. ч. за апеляціями прокурора 

у т. ч. апеляцій задоволено
(з гр. 21) 

усього 

у т. ч. прокурора 

усього 

у т. ч. прокурора 

А 

Б 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Вироки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постанови про застосування (незастосування) примусових заходів виховного характеру 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Постанови про застосування (незастосування) примусових заходів медичного характеру 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ухвали (постанови) про закриття справи 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ухвали (постанови) про направлення справ на додаткове розслідування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Окремі ухвали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші ухвали (постанови) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОВІДКА ДО РОЗДІЛУ А 

1. Кількість осіб, звільнених з-під варти за результатами розгляду апеляції __________ 

5. За апеляціями прокурорів змінено вироків, ухвал, постанов (з рядка 8, гр. 24) __________ 

2. Винесено окремих ухвал __________ 

6. Кількість суддів, які за звітний період мали скасовані вироки, ухвали, постанови __________  

3. з них на порушення закону, допущені судом 1-ї інстанції __________ 

7. у тому числі вироків ________ 

4. За апеляціями прокурорів скасовано вироків, ухвал, постанов (з рядка 8, гр. 24) __________ 

8. Кількість справ, розглянутих в апеляційній інстанції з фіксуванням судового процесу технічними засобами ______ 

Б. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ВИРОКІВ ЗА АПЕЛЯЦІЯМИ (ЗА КІЛЬКІСТЮ ОСІБ)

(форма 20 - продовження)

N
з/п 

Види злочинів 

Статті Кримінального кодексу України 

Вироки залишено без змін 

Усього скасовано вироків 

Вироки скасовано (з гр. 2) 

Вироки змінено 

Усього
(1 + 2 + 14) 

з направленням справи 

з закриттям справи 

з винесенням нового вироку 

на додаткове розслідування 

на новий судовий розгляд 

за відсутністю події або складу злочину 

у зв'язку із зміною обстановки 

у зв'язку з амністією 

з інших підстав 

усього 

у тому числі у зв'язку з 

усього 

у тому числі 

необхідністю застосування закону про більш тяжкий злочин чи збільшення обсягу обвинувачення 

необхідністю застосування більш суворого покарання 

необхідністю скасування необґрунтованого виправдувального вироку 

неправильним звільненням засудженого від відбуття покарання 

із зміною кваліфікації 

пом'якшення міри покарання без зміни кваліфікації 

зменшено (збільшено) суми, що підлягають стягненню 

без пом'якшення міри покарання 

з пом'якшенням міри покарання 

А 

Б 

В 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Злочини проти держави 

56 - 804 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини проти державної і колективної власності 

81 - 91 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини проти життя, здоров'я, волі і гідності особи 

93 - 126 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина 

127 - 139 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини проти індивідуальної власності громадян 

140 - 145 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Господарські злочини  

147 - 1631 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Посадові злочини  

164 - 172 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини проти правосуддя  

173 - 187 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини проти порядку управління 

1872 - 205 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Злочини проти громадської безпеки, громадського порядку та народного здоров'я  

206 - 22920 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Військові злочини 

231 - 263 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Вироки (всього) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

справи, що порушуються не інакше як за скаргою потерпілого 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

справи щодо неповнолітніх 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

справи про злочини, вчинені організованими групами 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

справи про злочини, вчинені злочинними організаціями 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ДОВІДКА ДО РОЗДІЛУ Б

1. Скасовано виправдувальних вироків з направленням справи на додаткове розслідування (з гр. 3, ряд. 12) __________ 

(форма 20 - продовження)

В. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ УХВАЛ (ПОСТАНОВ) ЗА АПЕЛЯЦІЯМИ (ЗА КІЛЬКІСТЮ ОСІБ)

N
з/п 

Види ухвал (постанов) 

Ухвали (постанови) залишено без змін 

Усього скасовано ухвал (постанов) 

Ухвали (постанови) скасовано (з гр. 2) 

Ухвалу (постанову) змінено 

з направленням  

з винесенням своєї ухвали, скасувавши ухвалу (постанову) суду 1-ї інстанції  

на додаткове розслідування 

на новий судовий розгляд 

повністю 

частково 

А 

Б 

Постанови про застосування чи незастосування примусових заходів виховного характеру 

  

  

  

  

  

  

  

Постанови про застосування чи незастосування примусових заходів медичного характеру 

  

  

  

  

  

  

  

Ухвали чи постанови про закриття провадження в справі 

  

  

  

  

  

  

  

Ухвали чи постанови про направлення справ на додаткове розслідування 

  

  

Х 

  

  

  

  

Окремі ухвали 

  

  

Х 

  

  

  

  

Інші 

  

  

Х 

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

Виконавець _______________________
                                       (прізвище, телефон) 

                 

Керівник ________________________
                                     (підпис, прізвище) 

"___" ____________ 200 _ року 


 

РЯДОК 12 "ВИРОКИ (ВСЬОГО)" РОЗДІЛУ "Б" В РОЗРІЗІ МІСЦЕВИХ СУДІВ

за __________________ 200_ р.

Б. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ВИРОКІВ ЗА АПЕЛЯЦІЯМИ (ЗА КІЛЬКІСТЮ ОСІБ)

N
з/п 

Назви 
місцевих 
судів 

Вироки залишено без змін 

Усього скасовано вироків 

Вироки скасовано (з гр. 2) 

Вироки змінено 

Усього
(1 + 2 + 14) 

з направленням справи 

з закриттям справи 

з винесенням нового вироку 

на додаткове розслідування 

на новий судовий розгляд 

за відсутністю події або складу злочину 

у зв'язку із зміною обстановки 

у зв'язку з амністією 

з інших підстав 

усього 

у тому числі у зв'язку з 

усього 

у тому числі 

необхідністю застосування закону про більш тяжкий злочин чи збільшення обсягу обвинувачення 

необхідністю застосування більш суворого покарання 

необхідністю скасування необґрунтованого виправдувального вироку 

неправильним звільненням засудженого від відбуття покарання 

із зміною кваліфікації 

пом'якшення міри покарання без зміни кваліфікації 

зменшено (збільшено) суми, що підлягають стягненню 

без пом'якшення міри покарання 

з пом'якшенням міри покарання 

А 

Б 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

24 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

27 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

28 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

29 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

90 

УСЬОГО 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Виконавець _______________________
                                       (прізвище, телефон) 

                 

Керівник ________________________
                                     (підпис, прізвище) 

"___" ____________ 200 _ року 


 

РЯДОК 14 "СПРАВИ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ" РОЗДІЛУ "Б" В РОЗРІЗІ МІСЦЕВИХ СУДІВ

за _______________ 200_ р.

Б. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ВИРОКІВ ЗА АПЕЛЯЦІЯМИ (ЗА КІЛЬКІСТЮ ОСІБ)

N
з/п 

Назви 
місцевих 
судів 

Вироки залишено без змін 

Усього скасовано вироків 

Вироки скасовано (з гр. 2) 

Вироки змінено 

Усього
(1 + 2 + 14) 

з направленням справи 

з закриттям справи 

з винесенням нового вироку 

на додаткове розслідування 

на новий судовий розгляд 

за відсутністю події або складу злочину 

у зв'язку із зміною обстановки 

у зв'язку з амністією 

з інших підстав 

усього 

у тому числі у зв'язку з 

усього 

у тому числі 

необхідністю застосування закону про більш тяжкий злочин чи збільшення обсягу обвинувачення 

необхідністю застосування більш суворого покарання 

необхідністю скасування необґрунтованого виправдувального вироку 

неправильним звільненням засудженого від відбуття покарання 

із зміною кваліфікації 

пом'якшення міри покарання без зміни кваліфікації 

зменшено (збільшено) суми, що підлягають стягненню 

без пом'якшення міри покарання 

з пом'якшенням міри покарання 

А 

Б 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

УСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець _______________________
                                       (прізвище, телефон) 

                 

Керівник ________________________
                                     (підпис, прізвище) 

"___" ____________ 200 _ року 


 

РЯДОК 7 "УСЬОГО" РОЗДІЛУ "В" У РОЗРІЗІ МІСЦЕВИХ СУДІВ

за __________________ 200_ р.

В. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ УХВАЛ (ПОСТАНОВ) ЗА АПЕЛЯЦІЯМИ (ЗА КІЛЬКІСТЮ ОСІБ)

N
з/п 

Назви місцевих судів 

Ухвали (постанови) залишено без змін 

Усього скасовано ухвал (постанов) 

Ухвали (постанови) скасовано (з гр. 2) 

Ухвалу (постанову) змінено 

з направленням  

з винесенням своєї ухвали, скасувавши ухвалу (постанову) суду 1-ї інстанції  

на додаткове розслідування 

на новий судовий розгляд 

повністю 

частково 

А 

Б 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

21 

  

  

  

  

  

  

  

  

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

23 

  

  

  

  

  

  

  

  

24 

  

  

  

  

  

  

  

  

25 

  

  

  

  

  

  

  

  

26 

  

  

  

  

  

  

  

  

27 

  

  

  

  

  

  

  

  

28 

  

  

  

  

  

  

  

  

29 

  

  

  

  

  

  

  

  

30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

90 

  

  

  

  

  

  

  

  

Виконавець _______________________
                                       (прізвище, телефон) 

                 

Керівник ________________________
                                     (підпис, прізвище) 

"___" ____________ 200 _ року 


 

  

СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ 

  

Кому подається звіт _____________
_______________________________
      (найменування та адреса одержувача) 

Організація (установа), яка подає звіт
_______________________________
                          (найменування) 

Місто _________________________

Область _______________________ 

КОДИ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

форми документа за ДКУД 

організації-
складача -
ідентифі-
каційний код за ЄДРПОУ 

території за КОАТУУ 

галузі за ЗКГНГ 

виду еконо-
мічної
діяль-
ності за КВЕД 

форми влас-
ності за КФВ 

організа-
ційно-
правової
форми
господа-
рювання за
КОПФГ 

міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади за СПОДУ 

організації вищого рівня - ідентифі-
каційний код за ЄДРПОУ 

      

КС 

10 

11 


ЗВІТ АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ ПРО РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЙ В КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ

за ____________ 200_ р. 

ФОРМА N 21 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України, Верховного Суду України, Мін'юсту України
від 27.05.2002 р. N 206/90/44/5 

Поштова - піврічна

Подається:
а) апеляційними судами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя - Міністерству юстиції до 8-го числа після звітного періоду, копію - управлінню юстиції
б) військовими апеляційними судами регіонів, Військово-Морських Сил - Міністерству юстиції до 15-го числа після звітного періоду
в) Міністерством юстиції - Держкомстату до 30-го числа після звітного періодуА. ПРОВАДЖЕННЯ СПРАВ

N з/п 

Апеляція на 

Залишок справ на початок звітного періоду 

Надійшло справ за апеляціями 

Попередній розгляд справи апеляційним судом 

Закрито провадження справ у зв'язку з відмовою апелянта від своїх вимог у порядку ст. 359, 364 КПК України 

Закінчено провадження 

Розглянуто справ понад строки, встановлені КПК України
(з гр. 20) 

Залишок справ на кінець звітного періоду 

Відмовлено в прийнятті апеляцій 

Зупинено провадження в зв'язку з 

Повернуто в суд першої інстанції в зв'язку з 

Підготовка справи до апеляційного розгляду
(прийнято рішення) 

усього 

у т. ч. з перевірки вироків, постанов, ухвал (з гр. 20) 

захворюванням підсудного 

іншими підставами 

усього 

непідписанням протоколу судового засідання 

нерозглядом судом 1-ї інстанції зауваження на протокол чи ненаданням можливості ознайомитися з матеріалами справи 

неврученням засудженому, виправданому копії вироку 

іншими підставами 

усього 

про необхідність проведення судового слідства 

про витребування додаткових доказів 

дано доручення суду 1-ї інстанції 

про зміну, скасування або обрання запобіжного заходу 

з інших питань 

усього 

усього 

у т. ч. за апеляціями прокурор 

у т. ч. апеляцій задоволено
(з гр. 21) 

усього 

у т. ч. прокурора 

усього 

у т. ч. прокурор 

А 

Б 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Вироки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постанови про застосування (незастосування) примусових заходів виховного характеру 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Постанови про застосування (незастосування) примусових заходів медичного характеру 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ухвали (постанови) про закриття справи 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ухвали (постанови) про направлення справ на додаткове розслідування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Окремі ухвали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші ухвали (постанови) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОВІДКА ДО РОЗДІЛУ А 

1. Кількість осіб, звільнених з-під варти за результатами розгляду апеляції __________ 

5. За апеляціями прокурорів змінено вироків, ухвал, постанов (з рядка 8, гр. 24) __________ 

2. Винесено окремих ухвал __________ 

6. Кількість суддів, які за звітний період мали скасовані вироки, ухвали, постанови _________ 

3. з них на порушення закону, допущені судом 1-ї інстанції __________ 

7. у тому числі вироків ___________ 

4. За апеляціями прокурорів скасовано вироків, ухвал, постанов (з рядка 8, гр. 24) __________ 

8. Кількість справ, розглянута в апеляційній інстанції з фіксуванням судового процесу технічними засобами ________ 

Б. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ВИРОКІВ ЗА АПЕЛЯЦІЯМИ (ЗА КІЛЬКІСТЮ ОСІБ)

(форма 21 - продовження)

N
з/п 

Види злочинів 

Статті Кримінального кодексу України 

Вироки залишено без змін 

Усього скасовано вироків 

Вироки скасовано (з гр. 2) 

Вироки змінено 

Усього
(1 + 2 + 14) 

з направленням справи 

з закриттям справи 

з винесенням нового вироку 

на додаткове розслідування 

на новий судовий розгляд 

за відсутністю події або складу злочину 

у зв'язку із зміною обстановки 

у зв'язку з амністією 

з інших підстав 

усього 

у тому числі у зв'язку з 

усього 

у тому числі 

необхідністю застосування закону про більш тяжкий злочин чи збільшення обсягу обвинувачення 

необхідністю застосування більш суворого покарання 

необхідністю скасування необґрунтованого виправдувального вироку 

неправильним звільненням засудженого від відбуття покарання 

із зміною кваліфікації 

пом'якшення міри покарання без зміни кваліфікації 

зменшено (збільшено) суми, що підлягають стягненню 

без пом'якшення міри покарання 

з пом'якшенням міри покарання 

А 

Б 

В 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Злочини проти основ національної безпеки України 

109 - 114 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини проти життя та здоров'я особи 

115 - 145 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини проти волі, честі та гідності особи 

146 - 151 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи 

152 - 156 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина 

157 - 184 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини проти власності 

185 - 198 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини у сфері господарської діяльності 

199 - 235 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини проти довкілля 

236 - 254 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини проти громадської безпеки 

255 - 270 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Злочини проти безпеки виробництва 

271 - 275 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту 

276 - 292 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Злочини проти громадського порядку та моральності 

293 - 304 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення 

305 - 327 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації 

328 - 337 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян 

338 - 360 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж 

361 - 363 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

Злочини у сфері службової діяльності 

364 - 370 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

Злочини проти правосуддя 

371 - 400 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) 

402 - 435 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку 

436 - 447 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21 

Вироки (всього) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22 

справи, що порушуються не інакше як за скаргою потерпілого 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23 

справи щодо неповнолітніх 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

24 

справи про злочини, вчинені організованими групами 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25 

справи про злочини, вчинені злочинними організаціями 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ДОВІДКА ДО РОЗДІЛУ Б

1. Скасовано виправдувальних вироків з направленням справи на додаткове розслідування (з гр. 3, ряд. 21) __________ 

(форма 21 - продовження)

В. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ УХВАЛ (ПОСТАНОВ) ЗА АПЕЛЯЦІЯМИ (ЗА КІЛЬКІСТЮ ОСІБ)

N з/п 

Види ухвал (постанов) 

Ухвали (постанови) залишено без змін 

Усього скасовано ухвал (постанов) 

Ухвали (постанови) скасовано (з гр. 2) 

Ухвалу (постанову) змінено 

з направленням  

з винесенням своєї ухвали, скасувавши ухвалу (постанову) суду 1-ї інстанції  

на додаткове розслідування 

на новий судовий розгляд 

повністю 

частково 

А 

Б 

Постанови про застосування чи незастосування примусових заходів виховного характеру 

  

  

  

  

  

  

  

Постанови про застосування чи незастосування примусових заходів медичного характеру 

  

  

  

  

  

  

  

Ухвали чи постанови про закриття провадження в справі 

  

  

  

  

  

  

  

Ухвали чи постанови про направлення справ на додаткове розслідування 

  

  

Х 

  

  

  

  

Окремі ухвали 

  

  

Х 

  

  

  

  

Інші 

  

  

Х 

  

  

  

  

УСЬОГО 

  

  

  

  

  

  

  

Г. РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЙ НА УХВАЛИ (ПОСТАНОВИ) СУДДІВ, ВИНЕСЕНІ В ПОРЯДКУ, ПЕРЕДБАЧЕНОМУ СТАТТЯМИ 525, 1652, 1653, 177, 205 КПК УКРАЇНИ (ЗА КІЛЬКІСТЮ ОСІБ)

N з/п 

Апеляцію подано на ухвалу (постанову) про 

Статті КПК 

Залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду 

Подано апеляцій 

Повернуто апелянту 

Закінчено провадження в справах за апеляціями 

у тому числі апеляції задоволено 

Розглянуто справ понад строки, встановлені КПК України
(з гр. 5) 

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду 

усього 

у т. ч. прокурором 

усього 

у т. ч. прокурором 

усього 

у т. ч. прокурором 

А 

Б 

В 

10 

відмову в задоволенні скарги на постанову органу дізнання чи слідчого про відмову в застосуванні заходів безпеки 

525 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

відмову в задоволенні скарги на постанову органу дізнання чи слідчого про скасування заходів безпеки 

525 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

відмову в обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту 

1652 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту 

1652 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

продовження строку тримання під вартою 

1653 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

відмову в продовженні строку тримання під вартою 

1653 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

відмову в проведенні обшуку 

177 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

відмову в направленні обвинуваченого на стаціонарну експертизу 

205 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

направлення обвинуваченого на стаціонарну експертизу 

205 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

інші 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

УСЬОГО 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ґ. ПЕРЕГЛЯД ПОСТАНОВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

N з/п 

Назва статті кодексу або адміністративного правопорушення, яке не ввійшло до кодексу, але передбачене іншими законодавчими чи нормативними актами 

Номер статті 

Залишок скарг, подань на початок звітного періоду 

Надійшло у звітному періоді 

Повернуто з різних підстав 

Витребувано справ про адміністративні правопорушення 

Результати розгляду 

Залишок скарг, подань на кінець звітного періоду 

усього 

у тому числі 

скаргу, подання залишено без задоволення 

постанови по справах про адміністративне правопорушення 

скарг 

подань 

скасовано 

змінено 

А 

Б 

В 

10 

УСЬОГО
у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Виконавець _______________________
                                       (прізвище, телефон) 

                 

Керівник ________________________
                                     (підпис, прізвище) 

"___" ____________ 200 _ року 


 

РЯДОК 21 "ВИРОКИ (ВСЬОГО)" РОЗДІЛУ "Б" В РОЗРІЗІ МІСЦЕВИХ СУДІВ

за ______________ 200_ р.

Б. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ВИРОКІВ ЗА АПЕЛЯЦІЯМИ (ЗА КІЛЬКІСТЮ ОСІБ)

N з/п 

Назви 
місцевих 
судів 

Вироки залишено без змін 

Усього скасовано вироків 

Вироки скасовано (з гр. 2) 

Вироки змінено 

Усього
(1 + 2 + 14) 

з направленням справи 

з закриттям справи 

з винесенням нового вироку 

на додаткове розслідування 

на новий судовий розгляд 

за відсутністю події або складу злочину 

у зв'язку із зміною обстановки 

у зв'язку з амністією 

з інших підстав 

усього 

у тому числі у зв'язку з 

усього 

у тому числі 

необхідністю застосування закону про більш тяжкий злочин чи збільшення обсягу обвинувачення 

необхідністю застосування більш суворого покарання 

необхідністю скасування необґрунтованого виправдувального вироку 

неправильним звільненням засудженого від відбуття покарання 

із зміною кваліфікації 

пом'якшення міри покарання без зміни кваліфікації 

зменшено (збільшено) суми, що підлягають стягненню 

без пом'якшення міри покарання 

з пом'якшенням міри покарання 

А 

Б 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

УСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець _______________________
                                       (прізвище, телефон) 

                 

Керівник ________________________
                                     (підпис, прізвище) 

"___" ____________ 200 _ року 


 

РЯДОК 23 "СПРАВИ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ" РОЗДІЛУ "Б" В РОЗРІЗІ МІСЦЕВИХ СУДІВ

за ________________ 200_ р.

Б. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ВИРОКІВ ЗА АПЕЛЯЦІЯМИ (ЗА КІЛЬКІСТЮ ОСІБ)

N з/п 

Назви 
місцевих 
судів 

Вироки залишено без змін 

Усього скасовано вироків 

Вироки скасовано (з гр. 2) 

Вироки змінено 

Усього
(1 + 2 + 14) 

з направленням справи 

з закриттям справи 

з винесенням нового вироку 

на додаткове розслідування 

на новий судовий розгляд 

за відсутністю події або складу злочину 

у зв'язку із зміною обстановки 

у зв'язку з амністією 

з інших підстав 

усього 

у тому числі у зв'язку з 

усього 

у тому числі 

необхідністю застосування закону про більш тяжкий злочин чи збільшення обсягу обвинувачення 

необхідністю застосування більш суворого покарання 

необхідністю скасування необґрунтованого виправдувального вироку 

неправильним звільненням засудженого від відбуття покарання 

із зміною кваліфікації 

пом'якшення міри покарання без зміни кваліфікації 

зменшено (збільшено) суми, що підлягають стягненню 

без пом'якшення міри покарання 

з пом'якшенням міри покарання 

А 

Б 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

УСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець _______________________
                                       (прізвище, телефон) 

                 

Керівник ________________________
                                     (підпис, прізвище) 

"___" ____________ 200 _ року 


 

РЯДОК 7 "УСЬОГО" РОЗДІЛУ "В" У РОЗРІЗІ МІСЦЕВИХ СУДІВ

за _______________ 200_ р.

В. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ УХВАЛ (ПОСТАНОВ) ЗА АПЕЛЯЦІЯМИ (ЗА КІЛЬКІСТЮ ОСІБ)

N з/п 

Назви
місцевих
судів 

Ухвали (постанови) залишено без змін 

Усього скасовано ухвал (постанов) 

Ухвали (постанови) скасовано (з гр. 2) 

Ухвалу (постанову) змінено 

з направленням  

з винесенням своєї ухвали, скасувавши ухвалу (постанову) суду 1-ї інстанції  

на додаткове розслідування 

на новий судовий розгляд 

повністю 

частково 

А 

Б 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

21 

  

  

  

  

  

  

  

  

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

23 

  

  

  

  

  

  

  

  

24 

  

  

  

  

  

  

  

  

25 

  

  

  

  

  

  

  

  

26 

  

  

  

  

  

  

  

  

27 

  

  

  

  

  

  

  

  

28 

  

  

  

  

  

  

  

  

29 

  

  

  

  

  

  

  

  

30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

90 

  

  

  

  

  

  

  

  

Виконавець _______________________
                                       (прізвище, телефон) 

                 

Керівник ________________________
                                     (підпис, прізвище) 

"___" ____________ 200 _ року 


 

РЯДОК 11 "УСЬОГО" РОЗДІЛУ "Г" У РОЗРІЗІ МІСЦЕВИХ СУДІВ

за _______________ 200_ р.

Г. РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЙ НА УХВАЛИ (ПОСТАНОВИ) СУДДІВ, ВИНЕСЕНІ В ПОРЯДКУ, ПЕРЕДБАЧЕНОМУ СТАТТЯМИ 525, 1652, 1653, 177, 205 КПК УКРАЇНИ (ЗА КІЛЬКІСТЮ ОСІБ)

N з/п 

Назви 
місцевих 
судів 

Залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду 

Подано апеляцій 

Повернуто апелянту 

Закінчено провадження в справах за апеляціями 

у тому числі апеляції задоволено 

Розглянуто справ понад строки, встановлені КПК України
(з гр. 5) 

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду 

усього 

у т. ч. прокурором 

усього 

у т. ч. прокурором 

усього 

у т. ч. прокурором 

А 

Б 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

24 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

27 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

28 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

29 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

90 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Виконавець _______________________
                                       (прізвище, телефон) 

                 

Керівник ________________________
                                     (підпис, прізвище) 

"___" ____________ 200 _ року 


 

РЯДОК 1 "УСЬОГО" РОЗДІЛУ " Ґ " У РОЗРІЗІ МІСЦЕВИХ СУДІВ

Ґ. ПЕРЕГЛЯД ПОСТАНОВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

N з/п 

Назви 
місцевих 
судів 

Залишок скарг, подань на початок звітного періоду 

Надійшло у звітному періоді 

Повернуто з різних підстав 

Витребувано справ про адміністративні правопорушення 

Результати розгляду 

Залишок скарг, подань на кінець звітного періоду 

усього 

у тому числі 

скаргу, подання залишено без задоволення 

постанови за справами про адміністративне правопорушення 

скарг 

подань 

скасовано 

змінено 

А 

Б 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

24 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

27 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

28 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

29 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

90 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Виконавець _______________________
                                       (прізвище, телефон) 

                 

Керівник ________________________
                                     (підпис, прізвище) 

"___" ____________ 200 _ року 


 

  

СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ 

  

Кому подається звіт _____________
_______________________________
      (найменування та адреса одержувача) 

Організація (установа), яка подає звіт
_______________________________
                          (найменування) 

Місто _________________________

Область _______________________ 

КОДИ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

форми документа за ДКУД 

організації-
складача -
ідентифі-
каційний код за ЄДРПОУ 

території за КОАТУУ 

галузі за ЗКГНГ 

виду еконо-
мічної
діяль-
ності за КВЕД 

форми влас-
ності за КФВ 

організа-
ційно-
правової
форми
господа-
рювання за
КОПФГ 

міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади за СПОДУ 

організації вищого рівня - ідентифі-
каційний код за ЄДРПОУ 

      

КС 

10 

11 


ЗВІТ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ ПРО РОЗГЛЯД ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

за ____________ 200_ р. 

ФОРМА N 22 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України, Верховного Суду України, Мін'юсту України
від 27.05.2002 р. N 206/90/44/5 

Поштова - піврічна

Подається:
а) апеляційними судами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя - Міністерству юстиції до 8-го числа після звітного періоду, копію - управлінню юстиції
б) військовими апеляційними судами регіонів та Військово-Морських Сил - Міністерству юстиції до 15-го числа після звітного періоду
в) Міністерством юстиції - Держкомстату до 30-го числа після звітного періодуА. ПРОВАДЖЕННЯ СПРАВ

N з/п 

Апеляція на 

Залишок справ на початок звітного періоду 

Надійшло справ 

Повернуто справ 

Відмова 

Винесено ухвал про закінчення підготовчих дій в термін понад 10 днів з дня надходження справи до суду 

Призначено до розгляду в термін понад 1 місяць з дня закінчення підготовчих дій 

Закінчено справ за апеляціями 

Справи, за якими скарги або подання задоволено
(з гр. 16) 

Залишилось справ на кінець звітного періоду 

за апеляційними скаргами 

за апеляційними поданнями 

усього 

усього 

у т. ч. у зв'язку з відкликанням апеляції 

від апеляційного подання 

від апеляційної
скарги 

прокурора 

інших осіб 

усього 

усього 

у т. ч. за апеляцією прокурора 

усього 

у т. ч. подань прокурора 

усього заявлено 

у т. ч. апеляційне провадження закрито 

усього заявлено 

у т. ч. апеляційне провадження закрито 

А 

Б 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

рішення (додаткове рішення) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ухвали про відмову в прийнятті позовної заяви (скарги) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ухвали про закриття провадження в справі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ухвали про залишення заяви без розгляду 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

інші ухвали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка до розділу А
1. Кількість справ, розглянутих в апеляційній інстанції з фіксуванням судового процесу технічними засобами _____________
2. Кількість суддів, які за звітний період мали скасовані рішення, ухвали, постанови __________
3. у тому числі рішення __________

РОЗДІЛ Б. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ РІШЕНЬ МІСЦЕВИХ СУДІВ ЗА АПЕЛЯЦІЙНИМИ СКАРГАМИ ТА АПЕЛЯЦІЙНИМИ ПОДАННЯМИ (У Т. Ч. ПОСТАНОВ ПРО СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТНИХ ПЛАТЕЖІВ)

(Форма 22 - продовження)

N рядка 

Категорії справ, за якими винесено рішення 

Рішення залишено без змін 

Рішення скасовано 

Рішення змінено 

Усього розглянуто справ
(1 + 2 + 17) 

Сума мита за апеляційними скаргами, сплачена добровільно (в грн.) 

усього 

у тому числі: (гр. 2) 

з направленням справи на новий судовий розгляд у зв'язку з 

з закриттям провадження в справі у зв'язку з 

з залишенням заяви без розгляду у зв'язку з 

з винесенням нового рішення 

розглядом справи неповноважним суддею 

ухваленням чи підписанням рішення не тим суддею, який розглядав справу 

розглядом справи за відсутності будь-кого з осіб, які беруть участь у справі, не повідомлених про час і місце судового розгляду 

вирішенням судом питання про права і обов'язки осіб, які не були притягнуті до участі в справі 

іншими підставами 

непідляганням розгляду справи в судах 

затвердженням судом укладеної сторонами мирової угоди 

укладенням між сторонами договору про передачу даного спору на вирішення третейського суду 

іншими підставами 

поданням заяви недієздатною особою 

поданням заяви від імені заінтересованої особи особою, яка не має повноважень на ведення справи 

повторною неявкою в судове засідання позивача чи обох сторін 

іншими підставами 

А 

Б 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

СПРАВИ ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Справи з трудових правовідносин (усього)

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

про поновлення на роботі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

про виплату заробітної плати 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

про відмову в прийнятті на роботу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної працівниками підприємству, установі, організації 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

про визнання страйку незаконним 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справи із сімейних правовідносин (усього)

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

про розірвання шлюбу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі між подружжям, яке має неповнолітніх дітей 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

про стягнення аліментів на утримання дітей 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

про встановлення батьківства 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

про позбавлення батьківських прав 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Справи з житлових правовідносин (усього)

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

про виселення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

про приватизацію державного житлового фонду 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

Спори про право власності (усього)

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

про приватну власність 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

про колективну власність 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

про державну власність 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

Спори про відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я чи смертю громадянина (усього)

у тому числі у зв'язку з: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21 

виконанням потерпілим своїх трудових обов'язків 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22 

порушенням правил руху та аваріями на транспорті 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23 

Спори про відшкодування шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону природи (усього)

у тому числі про майнову відповідальність: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

24 

за лісопорушення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(Форма 22 - продовження 1)

N
рядка 

Категорія справ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

25 

за незаконне полювання та порушення правил вилову риби 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

26 

Спори про відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

27 

Спори, пов'язані з діяльністю господарських товариств (усього)

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

28 

сільськогосподарських товариств 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

29 

спори, що виникають з трудових угод, членства 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30 

Спори, пов'язані з договором оренди (усього)

у тому числі спори, пов'язані 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

31 

з договором оренди у сфері виробництва 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

32 

з договором оренди в сільському господарстві 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

33 

Про звільнення майна з-під арешту (виключення майна з опису) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

34 

Спори про авторське право 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

35 

Спори про винахідницьке право 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

36 

Спори про паювання землі (усього)

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

37 

про отримання сертифіката на право на земельну частку (пай) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

38 

про порушення умов договору оренди земельної чи майнової частки паю 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

39 

Спори про захист честі, гідності та ділової репутації (усього)

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

40 

до засобів масової інформації 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

41 

ІНШІ СПРАВИ ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

42 

Спори, що виникають з порушення законодавства про об'єднання громадян 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

43 

Провадження в справах, що виникають з адміністративно-правових відносин (усього)

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

44 

скарги і заяви, пов'язані з виборами 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

45 

скарги на дії органів і службових осіб у зв'язку з накладенням адміністративних стягнень 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

46 

скарги громадян на рішення, дії або бездіяльність державних органів, юридичних чи службових осіб 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

47 

заяви прокурора про визначення правового акта незаконним 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

48 

скарги на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи ДВС 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

49 

справи про стягнення з громадян недоїмки по податках 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

50 

заяви щодо обмеження проведення заходів, передбачених ст. 39 Конституції України 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

51 

Справи окремого провадження (усього)

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

52 

визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

53 

визнання громадянина безвісно відсутнім або оголошення його померлим 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

54 

встановлення неправильності запису в актах громадянського стану 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

55 

встановлення фактів, що мають юридичне значення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

56 

відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

57 

оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

58 

усиновлення дітей 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

59 

УСЬОГО СПРАВ УСІХ КАТЕГОРІЙ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РОЗДІЛ В. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ УХВАЛ (ПОСТАНОВ) МІСЦЕВИХ СУДІВ ЗА АПЕЛЯЦІЙНИМИ СКАРГАМИ ТА АПЕЛЯЦІЙНИМИ ПОДАННЯМИ

(Форма 22 - продовження 2)

N
рядка 

Ухвали (постанови) 

Залишено без змін 

Скасовано 

Змінено 

усього 

у тому числі 

передано питання на розгляд суду першої інстанції 

вирішено питання по суті 

А 

Б 

Про відмову в прийнятті заяви 

  

  

  

  

  

Про закриття провадження в справі 

  

  

  

  

  

Про залишення заяви без розгляду 

  

  

  

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

Виконавець _______________________
                                       (прізвище, телефон) 

                 

Керівник ________________________
                                     (підпис, прізвище) 

"___" ____________ 200 _ року 


 

РЯДОК 59 "УСЬОГО СПРАВ УСІХ КАТЕГОРІЙ" РОЗДІЛУ "Б" В РОЗРІЗІ МІСЦЕВИХ СУДІВ

РОЗДІЛ Б. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ РІШЕНЬ МІСЦЕВИХ СУДІВ ЗА АПЕЛЯЦІЙНИМИ СКАРГАМИ ТА АПЕЛЯЦІЙНИМИ ПОДАННЯМИ (У Т. Ч. ПОСТАНОВ ПРО СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТНИХ ПЛАТЕЖІВ)

N рядка 

Назви місцевих судів 

Рішення залишено без змін 

Рішення скасовано 

Рішення змінено 

Усього розглянуто
(1 + 2 + 17) 

Сума мита за апеляційними скаргами, сплачена добровільно
(в грн.) 

усього 

у тому числі: (гр. 2 і 3 в сумі) 

з направленням справи на новий судовий розгляд у зв'язку з 

з закриттям провадження в справі у зв'язку з 

з залишенням заяви без розгляду у зв'язку з 

розглядом справи неповноважним суддею 

ухваленням чи підписанням рішення не тим суддею, який розглядав справу 

розглядом справи за відсутності будь-кого з осіб, які беруть участь у справі, не повідомлених про час і місце судового розгляду 

вирішенням судом питання про права і обов'язки осіб, які не були притягнуті до участі в справі 

іншими підставами 

непідляганням розгляду справи в судах 

затвердженням судом укладеної сторонами мирової угоди 

укладенням між сторонами договору про передачу даного спору на вирішення третейського суду 

іншими підставами 

поданням заяви недієздатною особою 

поданням заяви від імені заінтересованої особи особою, яка не має повноважень на ведення справи 

повторною неявкою в судове засідання позивача чи обох сторін 

іншими підставами 

винесенням нового рішення 

А 

Б 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

24 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

27 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

28 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

29 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

90 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Виконавець _______________________
                                       (прізвище, телефон) 

                 

Керівник ________________________
                                     (підпис, прізвище) 

"___" ____________ 200 _ року 


 

РЯДОК 5 "УСЬОГО" РОЗДІЛУ "В" У РОЗРІЗІ МІСЦЕВИХ СУДІВ

РОЗДІЛ В. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ УХВАЛ (ПОСТАНОВ) МІСЦЕВИХ СУДІВ ЗА АПЕЛЯЦІЙНИМИ СКАРГАМИ ТА АПЕЛЯЦІЙНИМИ ПОДАННЯМИ

N
рядка 

Назви
місцевих
судів 

Залишено без змін 

Скасовано 

Змінено 

усього 

у тому числі 

передано питання на розгляд суду першої інстанції 

вирішено питання по суті 

А 

Б 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

11 

  

  

  

  

  

  

12 

  

  

  

  

  

  

13 

  

  

  

  

  

  

14 

  

  

  

  

  

  

15 

  

  

  

  

  

  

16 

  

  

  

  

  

  

17 

  

  

  

  

  

  

18 

  

  

  

  

  

  

19 

  

  

  

  

  

  

20 

  

  

  

  

  

  

21 

  

  

  

  

  

  

22 

  

  

  

  

  

  

23 

  

  

  

  

  

  

24 

  

  

  

  

  

  

25 

  

  

  

  

  

  

26 

  

  

  

  

  

  

27 

  

  

  

  

  

  

28 

  

  

  

  

  

  

29 

  

  

  

  

  

  

30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

90 

  

  

  

  

  

  

Виконавець _______________________
                                       (прізвище, телефон) 

                 

Керівник ________________________
                                     (підпис, прізвище) 

"___" ____________ 200 _ року 


 

СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

КОДИ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

форми документа за ДКУД 

організації-
складача - ідентифі-
каційний код за ЄДРПОУ 

території за КОАТУУ 

галузі за ЗКГНГ 

виду економічної діяльності за КВЕД 

форми власності за КФВ 

організаційно-
правової форми господа-
рювання за КОПФГ 

міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади за СПОДУ 

організації вищого рівня - ідентифі-
каційний код за ЄДРПОУ 

     

КС 

10 

11 

Кому подається звіт ______________
________________________________
       (найменування та адреса одержувача) 

Організація (установа), що подає звіт
________________________________
                           (найменування) 

Місто __________________________ 

Звіт про розгляд кримінальних справ судом касаційної інстанції
(порушених за статтями
Кримінального кодексу України 1960 року)

за ____________ 200_ р. 

ФОРМА N 30

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України, Верховного Суду України, Мін'юсту України
від 27.05.2002 р. N 206/90/44/5

Поштова - піврічна

Подається:
Верховним Судом України - Держкомстату до 15-го числа після звітного періоду, копію - Міністерству юстиції 

А. Рух справ у суді касаційної інстанції

N рядка 

Судові рішення, на які подано касаційні скарги або касаційні подання 

Залишок справ на початок звітного періоду 

Надійшло справ 

Усього перебувало у провадженні 

Повернуто справ 

Перевірено вироків, ухвал і постанов 

Залишок справ на кінець звітного періоду 

усього 

у тому числі: 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

справи, в яких скарги або подання задоволено 

розглянуто справ понад строки, встановлені КПК 

за касаційними поданнями прокурорів 

за касаційними скаргами інших осіб 

у зв'язку з відкликанням касаційного подання 

з інших підстав 

А 

Б 

10 

11 

12 

Вироки, ухвали та постанови апеляційного суду, винесені ним як судом першої інстанції (п. 1 ч. 1 ст. 383 КПК), усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: 

вироки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ухвали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постанови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вироки та постанови апеляційного суду, винесені ним в апеляційному порядку (п. 2 ч. 1 ст. 383 КПК), усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: 

вироки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постанови та ухвали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вироки і постанови районного (міського), міжрайонного (окружного) судів, військових судів гарнізонів, ухвали апеляційного суду, винесені щодо цих вироків та постанов (ч. 2 ст. 383 КПК), усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: 

вироки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

постанови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

ухвали апеляційного суду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

УСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма N 30

Б. Вирішення питання про витребування справ, в яких оскаржуються судові рішення, зазначені в ч. 2 ст. 383 КПК України

N рядка 

Судові рішення, на які подано касаційні скарги або касаційні подання 

Залишок касаційних скарг, касаційних подань прокурора, щодо яких не вирішено питання про витребування справ на початок звітного періоду 

Надійшло касаційних скарг, касаційних подань за звітний період 

Повернуто касаційних скарг, касаційних подань прокурора у зв'язку з їх відкликанням 

Винесено постанов про 

Питання про витребування справи вирішено понад терміни, встановлені КПК України 

Залишок касаційних скарг, касаційних подань прокурора, щодо яких не вирішено питання про витребування справ на кінець звітного періоду 

усього 

у тому числі 

витребування справи 

відмову у витребуванні справи 

касаційних подань прокурора 

касаційних скарг інших осіб 

А 

Б 

Вироки районного (міського), міжрайонного (окружного) судів, військових судів гарнізонів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постанови районного (міського), міжрайонного (окружного) судів, військових судів гарнізонів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ухвали апеляційного суду, винесені щодо цих вироків та постанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка до розділу А

1. Судом касаційної інстанції винесено окремих ухвал, усього __________________

2. з них на порушення закону, допущені судом ____________________

3. Кількість осіб, що звільнено з-під варти за результатами перегляду судом касаційної інстанції судових рішень _____________________ 

Форма N 30

В. Результати перегляду вироків судом касаційної інстанції (за кількістю осіб)

N рядка 

Види злочинів 

Статті 

Касаційне провадження закрито у зв'язку з відкликанням касаційної скарги, касаційного подання 

Вироки залишено без змін, а касаційні скарги, касаційні подання - без задоволення 

Вироки скасовано 

Вироки скасовано зі скасуванням ухвали суду апеляційної інстанції
(з гр. 3) 

Вироки змінено 

Усього осіб, щодо яких переглянуто вироки 

усього 

у тому числі 

з направленням на нове розслідування 

з направленням на новий розгляд 

із закриттям справи 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

направлено до суду 

підстави скасування 

за відсутністю події злочину, складу злочину 

у зв'язку із застосуванням акту амністії 

на новий судовий розгляд 

на новий апеляційний розгляд 

м'якість покарання 

інші підстави 

А 

Б 

В 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Злочини проти держави 

56 - 804 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини проти державної і колективної власності 

81 - 91 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини проти життя, здоров'я, волі і гідності особи 

93 - 126 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина 

127 - 139 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини проти індивідуальної власності громадян 

140 - 145 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Господарські злочини  

147 - 163

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Посадові злочини  

164 - 172 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини проти правосуддя  

173 - 187 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини проти порядку управління 

1872 - 205 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Злочини проти громадської безпеки, громадського порядку та народного здоров'я

206 - 22920 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Військові злочини 

231 - 263 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

УСЬОГО осіб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

у тому числі: 

справи щодо неповнолітніх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

справи про злочини, вчинені організованими групами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

справи про злочини, вчинені злочинними організаціями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

справи про вчинення тяжких злочинів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

справи про вчинення особливо тяжких злочинів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма N 30

Г. Результати перегляду ухвал і постанов судом касаційної інстанції (за кількістю осіб)

N рядка 

Види злочинів 

Статті 

Касаційне провадження закрито у зв'язку з відкликанням касаційної скарги, касаційного подання 

Ухвали і постанови залишено без змін 

Ухвали і постанови скасовано 

Скасовано ухвали і постанови (з гр. 3) 

Змінено ухвали і постанови 

Усього осіб, щодо яких перевірено ухвали і постанови 

усього 

у тому числі 

суду першої інстанції 

суду апеляційної інстанції 

з направленням на нове розслідування 

з направленням на 

з закриттям справи 

новий судовий розгляд 

новий апеляційний розгляд 

А 

Б 

В 

10 

11 

Злочини проти держави 

56 - 804 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини проти державної і колективної власності 

81 - 91 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини проти життя, здоров'я, волі і гідності особи 

93 - 126 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина 

127 - 139 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини проти індивідуальної власності громадян 

140 - 145 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Господарські злочини  

147 - 1631 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Посадові злочини  

164 - 172 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини проти правосуддя  

173 - 187 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини проти порядку управління 

1872 - 205 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Злочини проти громадської безпеки, громадського порядку та народного здоров'я

206 - 22920 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Військові злочини 

231 - 263 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

УСЬОГО осіб 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

у тому числі: 

справи щодо неповнолітніх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

справи про злочини, вчинені організованими групами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

справи про злочини, вчинені злочинними організаціями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

справи про вчинення тяжких злочинів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

справи про вчинення особливо тяжких злочинів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати перегляду вироків судом касаційної інстанції в розрізі областей за кількістю осіб (рядок 12 розділу В)

N рядка 

НАЗВА ОБЛАСТІ, РЕГІОНУ 

Касаційне провадження закрито у зв'язку з відкликанням касаційної скарги, касаційного подання 

Вироки залишено без змін, а касаційні скарги, касаційні подання - без задоволення 

Вироки скасовано 

Вироки скасовано зі скасуванням ухвали суду апеляційної інстанції
(з гр. 3) 

Вироки змінено 

Усього осіб, щодо яких переглянуто вироки 

усього 

у тому числі 

з направленням на нове розслідування 

з направленням на новий розгляд 

із закриттям справи 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

направлено до суду 

підстави скасування 

за відсутністю події злочину, складу злочину 

у зв'язку із застосуванням акту амністії 

на новий судовий розгляд 

на новий апеляційний розгляд 

м'якість покарання 

інші підстави 

А 

Б 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

24 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

27 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

28 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

УСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати перегляду вироків щодо неповнолітніх судом касаційної інстанції в розрізі областей за кількістю осіб (рядок 13 розділу В)

N рядка 

НАЗВА ОБЛАСТІ, РЕГІОНУ 

Касаційне провадження закрито у зв'язку з відкликанням касаційної скарги, касаційного подання 

Вироки залишено без змін, а касаційні скарги, касаційні подання - без задоволення 

Вироки скасовано 

Вироки скасовано зі скасуванням ухвали суду апеляційної інстанції
(з гр. 3) 

Вироки змінено 

Усього осіб, щодо яких переглянуто вироки 

усього 

у тому числі 

з направленням на нове розслідування 

з направленням на новий розгляд 

із закриттям справи 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

направлено до суду 

підстави скасування 

за відсутністю події злочину, складу злочину 

у зв'язку із застосуванням акту амністії 

на новий судовий розгляд 

на новий апеляційний розгляд 

м'якість покарання 

інші підстави 

А 

Б 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

24 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

27 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

28 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

УСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати перегляду ухвал і постанов судом касаційної інстанції в розрізі областей за кількістю осіб (рядок 12 розділу Г)

N рядка 

НАЗВА ОБЛАСТІ, РЕГІОНУ  

Касаційне провадження закрито у зв'язку з відкликанням касаційної скарги, касаційного подання 

Ухвали і постанови залишено без змін 

Ухвали і постанови скасовано 

Скасовано ухвали і постанови 

Змінено ухвали і постанови 

Усього осіб, щодо яких перевірено ухвали і постанови 

усього 

у тому числі 

суду першої інстанції 

суду апеляційної інстанції 

з направленням на нове розслідування 

з направленням на 

з закриттям справи 

новий судовий розгляд 

новий апеляційний розгляд 

А 

Б 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

24 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

27 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

28 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

29 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

31 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

32 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

33 

УСЬОГО 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Результати перегляду ухвал і постанов щодо неповнолітніх судом касаційної інстанції в розрізі областей за кількістю осіб (рядок 13 розділу Г)

N рядка 

НАЗВА ОБЛАСТІ, РЕГІОНУ  

Касаційне провадження закрито у зв'язку з відкликанням касаційної скарги, касаційного подання 

Ухвали і постанови залишено без змін 

Ухвали і постанови скасовано 

Скасовано ухвали і постанови 

Змінено ухвали і постанови 

Усього осіб, щодо яких перевірено ухвали і постанови 

усього 

у тому числі 

суду першої інстанції 

суду апеляційної інстанції 

з направленням на нове розслідування 

з направленням на 

з закриттям справи 

новий судовий розгляд 

новий апеляційний розгляд 

А 

Б 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

24 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

27 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

28 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

29 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

31 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

32 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

33 

УСЬОГО 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Виконавець ______________________
                                       (прізвище, телефон) 

Керівник ________________________
                                     (підпис, прізвище) 

"___" ____________ 200 _ року 

 

СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

КОДИ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

форми документа за ДКУД 

організації-
складача - ідентифі-
каційний код за ЄДРПОУ 

території за КОАТУУ 

галузі за ЗКГНГ 

виду економічної діяльності за КВЕД 

форми власності за КФВ 

організаційно-
правової форми господа-
рювання за КОПФГ 

міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади за СПОДУ 

організації вищого рівня - ідентифі-
каційний код за ЄДРПОУ 

     

КС 

10 

11 

Кому подається звіт ______________
________________________________
       (найменування та адреса одержувача) 

Організація (установа), що подає звіт
________________________________
                           (найменування) 

Місто __________________________ 

Звіт про розгляд кримінальних справ судом касаційної інстанції

за ____________ 200_ р. 

ФОРМА N 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України, Верховного Суду України, Мін'юсту України
від 27.05.2002 р. N 206/90/44/5

Поштова - піврічна

Подається:
Верховним Судом України - Держкомстату до 15-го числа після звітного періоду, копію - Міністерству юстиції 

А. Рух справ у суді касаційної інстанції 

N рядка 

Судові рішення, на які подано касаційні скарги або касаційні подання 

Залишок справ на початок звітного періоду 

Надійшло справ 

Усього перебувало у провадженні 

Повернуто справ 

Перевірено вироків, ухвал і постанов 

Залишок справ на кінець звітного періоду 

усього 

у тому числі: 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

справи, в яких скарги або подання задоволено 

розглянуто справ понад строки, встановлені КПК 

за касаційними поданнями прокурорів 

за касаційними скаргами інших осіб 

у зв'язку з відкликанням касаційного подання 

з інших підстав 

А 

Б 

10 

11 

12 

Вироки, ухвали та постанови апеляційного суду, винесені ним як судом першої інстанції (п. 1 ч. 1 ст. 383 КПК), усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: 

вироки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ухвали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постанови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вироки та постанови апеляційного суду, винесені ним в апеляційному порядку (п. 2 ч. 1 ст. 383 КПК), усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: 

вироки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постанови та ухвали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вироки і постанови районного (міського), міжрайонного (окружного) судів, військових судів гарнізонів, ухвали апеляційного суду, винесені щодо цих вироків та постанов (ч. 2 ст. 383 КПК), усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: 

вироки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

постанови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

ухвали апеляційного суду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

УСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма N 31

Б. Вирішення питання про витребування справ, в яких оскаржуються судові рішення, зазначені в ч. 2 ст. 383 КПК України

N рядка 

Судові рішення, на які подано касаційні скарги або касаційні подання 

Залишок касаційних скарг, касаційних подань прокурора, щодо яких не вирішено питання про витребування справ на початок звітного періоду 

Надійшло касаційних скарг, касаційних подань за звітний період 

Повернуто касаційних скарг, касаційних подань прокурора у зв'язку з їх відкликанням 

Винесено постанов про 

Питання про витребування справи вирішено понад терміни, встановлені КПК України 

Залишок касаційних скарг, касаційних подань прокурора, щодо яких не вирішено питання про витребування справ на кінець звітного періоду 

усього 

у тому числі 

витребування справи 

відмову у витребуванні справи 

касаційних подань прокурора 

касаційних скарг інших осіб 

А 

Б 

Вироки районного (міського), міжрайонного (окружного) судів, військових судів гарнізонів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постанови районного (міського), міжрайонного (окружного) судів, військових судів гарнізонів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ухвали апеляційного суду, винесені щодо цих вироків та постанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка до розділу А

4. Судом касаційної інстанції винесено окремих ухвал, усього __________________

5. з них на порушення закону, допущені судом ____________________

6. Кількість осіб, що звільнено з-під варти за результатами перегляду судом касаційної інстанції судових рішень _____________________ 

Форма N 31

В. Результати перегляду вироків судом касаційної інстанції (за кількістю осіб)

N рядка 

Види злочинів 

Статті 

Касаційне провадження закрито у зв'язку з відкликанням касаційної скарги, касаційного подання 

Вироки залишено без змін, а касаційні скарги, касаційні подання - без задоволення 

Вироки скасовано 

Вироки скасовано зі скасуванням ухвали суду апеляційної інстанції
(з гр. 3) 

Вироки змінено 

Усього осіб, щодо яких переглянуто вироки 

усього 

у тому числі 

з направленням на нове розслідування 

з направленням на новий розгляд 

із закриттям справи 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

направлено до суду 

підстави скасування 

за відсутністю події злочину, складу злочину 

у зв'язку із застосуванням амністії 

на новий судовий розгляд 

на новий апеляційний розгляд 

м'якість покарання 

інші підстави 

А 

Б 

В 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Злочини проти основ національної безпеки України 

109 - 114 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини проти життя та здоров'я особи 

115 - 145 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини проти волі, честі та гідності особи 

146 - 151 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи 

152 - 156 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина 

157 - 184 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини проти власності 

185 - 198 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини у сфері господарської діяльності 

199 - 235 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини проти довкілля  

236 - 254 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини проти громадської безпеки 

255 - 270 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Злочини проти безпеки виробництва 

271 - 275 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту 

276 - 292 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Злочини проти громадського порядку та моральності 

293 - 304 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення 

305 - 327 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації 

328 - 337 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ В (продовження 1) Форма N 31

А 

Б 

В 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

15 

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян 

338 - 360 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

16 

Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж  

361 - 363 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Злочини у сфері службової діяльності 

364 - 370 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

Злочини проти правосуддя 

371 - 400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) 

402 - 435 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку 

436 - 447 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

УСЬОГО осіб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

у тому числі: 

справи щодо неповнолітніх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

справи про злочини, вчинені організованими групами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

справи про злочини, вчинені злочинними організаціями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

справи про вчинення тяжких злочинів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

справи про вчинення особливо тяжких злочинів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма N 31

Г. Результати перегляду ухвал і постанов судом касаційної інстанції (за кількістю осіб)

N рядка 

Види злочинів 

Статті 

Касаційне провадження закрито у зв'язку з відкликанням касаційної скарги, касаційного подання 

Ухвали і постанови залишено без змін 

Ухвали і постанови скасовано 

Скасовано ухвали і постанови
(з гр. 3) 

Змінено ухвали і постанови 

Усього осіб, щодо яких перевірено ухвали і постанови 

усього 

у тому числі 

суду першої інстанції 

суду апеляційної інстанції 

з направленням на нове розслідування 

з направленням на 

з закриттям справи 

новий судовий розгляд 

новий апеляційний розгляд 

А 

Б 

В 

10 

11 

Злочини проти основ національної безпеки України 

109 - 114 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини проти життя та здоров'я особи 

115 - 145 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини проти волі, честі та гідності особи 

146 - 151 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи 

152 - 156 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина 

157 - 184 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини проти власності  

185 - 198 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини у сфері господарської діяльності  

199 - 235 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини проти довкілля 

236 - 254 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини проти громадської безпеки 

255 - 270 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Злочини проти безпеки виробництва 

271 - 275 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту 

276 - 292 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Злочини проти громадського порядку та моральності 

293 - 304 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення 

305 - 327 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації 

328 - 337 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян 

338 - 360 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж 

361 - 363 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

Злочини у сфері службової діяльності 

364 - 370 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

Злочини проти правосуддя 

371 - 400 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) 

402 - 435 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку  

436 - 447 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21 

УСЬОГО осіб 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22 

у тому числі: 

справи щодо неповнолітніх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

справи про злочини, вчинені організованими групами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

справи про злочини, вчинені злочинними організаціями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

справи про вчинення тяжких злочинів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

справи про вчинення особливо тяжких злочинів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати перегляду вироків судом касаційної інстанції в розрізі областей за кількістю осіб (рядок 12 розділу В)

N рядка 

НАЗВА ОБЛАСТІ, РЕГІОНУ 

Касаційне провадження закрито у зв'язку з відкликанням касаційної скарги, касаційного подання 

Вироки залишено без змін, а касаційні скарги, касаційні подання - без задоволення 

Вироки скасовано 

Вироки скасовано зі скасуванням ухвали суду апеляційної інстанції
(з гр. 3) 

Вироки змінено 

Усього осіб, щодо яких переглянуто вироки 

усього 

у тому числі 

з направленням на нове розслідування 

з направленням на новий розгляд 

із закриттям справи 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

направлено до суду 

підстави скасування 

за відсутністю події злочину, складу злочину 

у зв'язку із застосуванням амністії 

на новий судовий розгляд 

на новий апеляційний розгляд 

м'якість покарання 

інші підстави 

А 

Б 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

24 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

27 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

28 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

УСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати перегляду вироків щодо неповнолітніх судом касаційної інстанції в розрізі областей за кількістю осіб (рядок 13 розділу В)

N рядка 

НАЗВА ОБЛАСТІ, РЕГІОНУ 

Касаційне провадження закрито у зв'язку з відкликанням касаційної скарги, касаційного подання 

Вироки залишено без змін, а касаційні скарги, касаційні подання - без задоволення 

Вироки скасовано 

Вироки скасовано зі скасуванням ухвали суду апеляційної інстанції (з гр. 3) 

Вироки змінено 

Усього осіб, щодо яких переглянуто вироки 

усього 

у тому числі 

з направленням на нове розслідування 

з направленням на новий розгляд 

із закриттям справи 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

направлено до суду 

підстави скасування 

за відсутністю події злочину, складу злочину 

у зв'язку із застосуванням амністії 

на новий судовий розгляд 

на новий апеляційний розгляд 

м'якість покарання 

інші підстави 

А 

Б 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

24 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

27 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

28 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

УСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати перегляду ухвал і постанов судом касаційної інстанції в розрізі областей за кількістю осіб (рядок 12 розділу Г)

N рядка 

НАЗВА ОБЛАСТІ, РЕГІОНУ  

Касаційне провадження закрито у зв'язку з відкликанням касаційної скарги, касаційного подання 

Ухвали і постанови залишено без змін 

Ухвали і постанови скасовано 

Скасовано ухвали і постанови 

Змінено ухвали і постанови 

Усього осіб, щодо яких перевірено ухвали і постанови 

усього 

у тому числі 

суду першої інстанції 

суду апеляційної інстанції 

з направленням на нове розслідування 

з направленням на 

з закриттям справи 

новий судовий розгляд 

новий апеляційний розгляд 

А 

Б 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

  

  

  

  

  

  

  

  

 &