Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка предоставления государственными архивными учреждениями помощи юридическим и физическим лицам, которые являются владельцами документов Национального архивного фонда, в улучшении условий хранения, реставрации, консервации, создании страхового фонда и фонда пользования документами

Государственный комитет архивов
Порядок, Приказ от 25.04.2002 № 32
Утратил силу

Про затвердження Порядку надання державними архівними установами допомоги юридичним і фізичним особам, які є власниками документів Національного архівного фонду, у поліпшенні умов зберігання, реставрації, консервації, створенні страхового фонду і фонду користування документами

Наказ Державного комітету архівів України
від 25 квітня 2002 року N 32

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 травня 2002 р. за N 457/6745

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 28 вересня 2015 року N 1829/5)

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання державними архівними установами допомоги юридичним і фізичним особам, які є власниками документів Національного архівного фонду, у поліпшенні умов зберігання, реставрації, консервації, створенні страхового фонду і фонду користування документами, що додається.

2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Головархіву України від 6 серпня 1997 р. N 40 "Про затвердження Положення про порядок надання державними архівними установами допомоги юридичним особам і громадянам, які є власниками документів Національного архівного фонду, в поліпшенні умов зберігання, реставрації, консервації, створенні страхового фонду і фонду користування документів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 жовтня 1997 р. за N 465/2269.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держкомархіву України Г. В. Боряка.

 

Голова Державного комітету  

Р. Я. Пиріг 

 

ПОРЯДОК
надання державними архівними установами допомоги юридичним і фізичним особам, які є власниками документів Національного архівного фонду, у поліпшенні умов зберігання, реставрації, консервації, створенні страхового фонду і фонду користування документами

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 13 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи".

2. Дія цього Порядку поширюється на архівні підрозділи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від їх підпорядкування і форми власності, а також на громадян, які є власниками документів Національного архівного фонду (далі - власники документів НАФ).

3. Державні архівні установи надають науково-методичну допомогу власникам документів НАФ у вирішенні проблем забезпечення збереженості архівних документів, звертають увагу керівників підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, на необхідність забезпечення архівних підрозділів, що зберігають документи НАФ, відповідними будівлями і приміщеннями, засобами механізації та автоматизації архівних робіт, іншим технологічним обладнанням і матеріальними ресурсами.

4. Державні архівні установи як методичні центри в галузі архівної справи надають власникам документів НАФ консультації з питань технічних вимог щодо архівних споруд і робочих приміщень архівів, їхньої пожежної безпеки, оптимальних режимів зберігання документів, організації реставрації й консервації, створення копій для страхового фонду і фонду користування, транспортування тощо.

5. Власники документів НАФ, які не мають умов для реставрації, консервації документів, створення копій для страхового фонду і фонду користування, можуть зробити замовлення на виконання цих робіт у державних архівних установах.

У разі створення страхового фонду копій унікальних документів, що знаходяться у власників документів НАФ, державній архівній установі надається право подальшого користування ними з дозволу власника.

6. Державні архівні установи можуть виконувати на платній основі роботи, пов'язані із забезпеченням збереженості архівних документів, що є власністю фізичних і юридичних осіб. Роботи виконуються на договірних засадах з оплатою відповідно до цін і тарифів, затверджених згідно із законодавством.

7. Державні архівні установи можуть надавати юридичним і фізичним особам, які мають документи Національного архівного фонду, у межах виділених асигнувань допомогу в поліпшенні умов їх зберігання, реставрації та створенні фондів користування.

8. Передавання документів до державної архівної установи для проведення визначених у пункті 5 робіт оформляється замовленням (додаток) у двох примірниках, один з яких залишається у замовника.

Дозвіл на проведення робіт дає керівник державної архівної установи.

 

Начальник відділу зберігання
та обліку Національного архівного
фонду Держкомархіву України
 

 
 
Г. П. Рижкова
 

 

  

  

ДОЗВОЛЕНО ДО ВИКОНАННЯ 

Замовник 

  

Керівник державної архівної установи

_______________________________
    (юридична чи фізична особа - власник 
документів Національного архівного фонду) 

  

______________
(підпис)

"___" ________________ р. 

Замовлення N

Просимо виконати _______________________________________________
                                                                                             (вид роботи) 

зазначених нижче документів:

N
з/п 

Назва документа 

Кількість аркушів, негативів, фотовідбитків, рулонів та інше 

Особливості фізичного стану документів 

Примітка 

  

  

  

  

  

Порядок оплати замовлення _______________________________________
                                                                                           (за рахунок замовника, архіву) 

Здав ______________
                      (підпис) 

Прийняв ________________________
                                          (посада, підпис) 

Замовлення виконано і здано замовнику:

Відреставровано _______________ аркушів;
                                                  (кількість)

Виготовлено __________________ кадрів мікрофільмів страхового фонду;
                                             (кількість)

Виготовлено __________________ кадрів фонду користування;
                                             (кількість)

Виконано _______________________________________________________
                                                                      (інші види робіт, їх обсяг)

Відмітка про оплату _______________________________________________
                                                                    (N рахунку, вартість, підпис бухгалтера, дата)

Здав _______________________
                             (посада, підпис) 

Прийняв __________________
                               (посада, підпис)  

"   " ____________ р.

____________

Опрос