Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка рассмотрения Министерством документов, поданных резидентом для получения заключения об отнесении внешнеэкономического договора (контракта) к видам, определенным в статье 6 Закона Украины "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте"

Министерство экономики и по вопросам европейской интеграции Украины
Порядок, Заключение, Приказ от 10.05.2002 № 134
Утратил силу

Про затвердження Порядку розгляду Міністерством документів, поданих резидентом для отримання висновку щодо віднесення зовнішньоекономічного договору (контракту) до видів, визначених у статті 6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
від 10 травня 2002 року N 134

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 травня 2002 р. за N 437/6725

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
 від 22 вересня 2003 року N 260
,
 наказом Міністерства економіки України
від 13 грудня 2005 року N 497

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економіки України
 від 18 січня 2008 року N 15)

(У тексті наказу та Порядку слова "Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України", "управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю", "управління зовнішньоекономічної політики", "управління фінансового ринку", "управління правового забезпечення зовнішньоекономічної політики" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Міністерство економіки України", "відділ контролю за зовнішньоекономічною діяльністю", "відділ з питань розвитку експорту", "відділ аналізу розвитку банківських послуг", "відділ правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності" у відповідному відмінку згідно з наказом Міністерства економіки України від 13 грудня 2005 року N 497)

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 2002 р. N 445 "Про затвердження Порядку віднесення операцій резидентів у разі провадження ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" та з метою вдосконалення механізму контролю за дотриманням суб'єктами господарської діяльності вимог чинного законодавства України при провадженні зовнішньоекономічної діяльності НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок розгляду Міністерством документів, поданих резидентом для отримання висновку щодо віднесення зовнішньоекономічного договору (контракту) до видів, визначених у статті 6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті";

форму висновку щодо віднесення зовнішньоекономічного договору (контракту) до видів, визначених у статті 6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті".

2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю разом з адміністративним департаментом після державної реєстрації цього наказу довести його до відома Державної податкової адміністрації України та Національного банку України.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 12.09.98 N 581 "Про заходи МЗЕЗторгу України щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.98 N 1297 "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.94 N 882", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.09.98 за N 608/3048, зі змінами та доповненнями, та від 24.11.98 N 777 "Про заходи МЗЕЗторгу України із забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України 28.12.94 N 882 (зі змінами та доповненнями до неї)", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.12.98 за N 783/3223, зі змінами та доповненнями.

4. Цей наказ набирає чинності з моменту набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2002 р. N 445 "Про затвердження Порядку віднесення операцій резидентів у разі провадження ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Стеценка В. О.

 

Міністр економіки та з питань
європейської інтеграції України
 

 
О. Шлапак
 

 

ПОРЯДОК
розгляду Міністерством документів, поданих резидентом для отримання висновку щодо віднесення зовнішньоекономічного договору (контракту) до видів, визначених у статті 6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

1. Цей Порядок визначає механізм розгляду документів, необхідних для отримання висновку щодо віднесення зовнішньоекономічного договору (контракту) до видів, визначених у статті 6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (далі - висновок), а також підстави для відмови у його видачі.

2. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів господарювання - резидентів незалежно від форми власності.

3. Відповідальність за достовірність даних, зазначених у документах, які надає резидент Міністерству для отримання висновку, несе заявник.

4. Розгляд документів, необхідних для отримання висновку, здійснює відділ контролю за зовнішньоекономічною діяльністю за участю відділу з питань розвитку експорту, відділ аналізу розвитку банківських послуг, відділ правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків, а у разі потреби - за участю інших структурних підрозділів Міністерства.

5. Для отримання висновку резиденти подають Міністерству документи, визначені пунктом 8 Порядку віднесення операцій резидентів у разі провадження ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2002 р. N 445.

6. Прийняті до розгляду документи відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю реєструє у книзі обліку та додає до них лист-узгодження, після чого документи направляє на розгляд в управління, зазначені в пункті 4 цього Порядку.

7. Управління, зазначені в пункті 4 цього Порядку, у межах своєї компетенції здійснюють розгляд документів, поданих резидентом для отримання висновку, з таких питань:

відділ контролю за зовнішньоекономічною діяльністю про застосування до резидента та нерезидента спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", наявність фактів порушення установлених термінів проведення розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, на предмет відповідності платіжних умов зовнішньоекономічного договору (контракту) чинному законодавству України та умов зовнішньоекономічного договору (контракту) критеріям, визначеним в пунктах 2, 4, 5, 6 Порядку віднесення операцій резидентів у разі провадження ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2002 р. N 445;

відділ з питань розвитку експорту про віднесення операцій резидентів до договорів консигнації відповідно до пункту 3 Порядку віднесення операцій резидентів у разі провадження ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2002 р. N 445;

відділ аналізу розвитку банківських послуг про віднесення операцій резидентів до договорів оперативного та фінансового лізингу (у формі міжнародного лізингу) відповідно до пункту 7 Порядку віднесення операцій резидентів у разі провадження ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2002 р. N 445;

відділ правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності про відповідність документів чинному законодавству України та міжнародно-правовим нормам;

Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків про відповідність цінових умов зовнішньоекономічних договорів (контрактів) існуючій кон'юнктурі ринку.

8. Термін розгляду документів структурними підрозділами Міністерства не повинен перевищувати одного дня.

9. Відділ контролю за зовнішньоекономічною діяльністю з урахуванням висновків інших управлінь здійснює остаточний розгляд документів і надає висновок або готує відмову в його видачі з обгрунтуванням причин відмови, про що повідомляє Державну податкову адміністрацію України.

10. Висновок управління не надає в разі, коли:

резидентом подані не всі документи або подані документи не відповідають вимогам законодавства;

до однієї із сторін зовнішньоекономічного договору (контракту) застосовано відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності;

до іноземного контрагента за зовнішньоекономічним договором (контрактом) застосовано відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування.

11. Висновок, крім Міністра, мають право підписувати перший заступник Міністра, заступник Міністра або директор департаменту, якому безпосередньо підпорядкований відділ контролю за зовнішньоекономічною діяльністю або відділ з питань розвитку експорту.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства економіки
 та з питань європейської інтеграції України від 22.09.2003 р. N 260)

12. Висновок Міністерство видає особі, яка має відповідне доручення від заявника, підписане керівником і скріплене печаткою резидента.

 

Начальник управління контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю 

 
О. Жижко
 

 

Висновок
щодо віднесення зовнішньоекономічного договору (контракту) до видів, визначених у статті 6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

__________________________________________________________________
                                                                (найменування резидента) 
__________________________________________________________________
                                                                         (код за ЄДРПОУ) 
__________________________________________________________________
                                                             (місцезнаходження резидента) 
__________________________________________________________________
                     (платіжні реквізити резидента: N рахунку, назва та місцезнаходження банку) 

__________________________________________________________________
                                                              (найменування нерезидента) 
__________________________________________________________________
                                                           (місцезнаходження нерезидента) 
__________________________________________________________________
             (платіжні реквізити нерезидента: N рахунку, назва та місцезнаходження банку) 
__________________________________________________________________
(номер, дата, загальна сума договору /контракту/, номери специфікацій та номери додаткових угод, укладених на момент отримання висновку)
__________________________________________________________________
(висновок щодо віднесення зовнішньоекономічного договору /контракту/ до видів, визначених у статті 6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті")
__________________________________________________________________
(сума та термін, на які можливе продовження законодавчо встановлених термінів розрахунків за зовнішньоекономічною операцією)

 

Посада 

 

 

П. І. Б. відповідальної особи Міністерства 

підпис 

дата 

 

Начальник управління контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю 

 
О. Жижко
 

Опрос