Идет загрузка документа (93 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка взаимодействия между органами Государственного казначейства Украины и органами государственной налоговой службы Украины в процессе исполнения государственного и местных бюджетов по доходам и другим поступлениям

Государственная налоговая администрация, Государственное казначейство Украины
Порядок, Приказ от 25.04.2002 № 74/194
Утратил силу

Про затвердження Порядку взаємодії між органами Державного казначейства України та органами державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями

(назва у редакції наказу Державного казначейства України,
 Державної податкової адміністрації України від 25.12.2008 р. N 557/810)

Наказ Державного казначейства України,
Державної податкової адміністрації України
від 25 квітня 2002 року N 74/194

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 травня 2002 р. за N 436/6724

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державного казначейства України,
 Державної податкової адміністрації України
 від 14 січня 2004 року N 2/14
,
 від 25 грудня 2008 року N 557/810

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства доходів і зборів України,
Міністерства фінансів України
 від 4 грудня 2013 року N 760/1031)

З метою забезпечення виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії між органами Державного казначейства України та органами державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями, що додається.

(пункт 1 у редакції наказу Державного казначейства України,
 Державної податкової адміністрації України від 25.12.2008 р. N 557/810)

2. Начальнику Управління методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства України Сушко Н. І. забезпечити державну реєстрацію зазначеного наказу у Міністерстві юстиції України.

3. Начальнику Управління організації діловодства та контролю виконавської дисципліни Державного казначейства України Радзіховському Л. Ф. у триденний термін після державної реєстрації наказу забезпечити його доведення до відома управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

4. Управлінню справами Державної податкової адміністрації України (Коваленко В. В.) у триденний термін після державної реєстрації цього наказу забезпечити його доведення до відома органів державної податкової служби усіх рівнів.

5. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Державного казначейства України та Державної податкової адміністрації України від 27.03.2001 N 36/132, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.04.2001 за N 339/5530.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного казначейства України Чечуліну О. О. та на заступника Голови Державної податкової адміністрації України Росоловського В. М.

 

Голова Державного
казначейства України
 

 
П. Г. Петрашко
 

Голова Державної
податкової адміністрації України
 

 
М. Я. Азаров
 

 

Порядок
взаємодії між органами Державного казначейства України та органами державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом Державного казначейства України,
 Державної податкової адміністрації України від 25.12.2008 р. N 557/810)

(У тексті Порядку слова "управління Державного казначейства в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі" замінено словами "Головні управління Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі", слова "відділення Державного казначейства" замінено словами "управління (відділення) Державного казначейства України" у відповідних відмінках згідно з наказом Державного казначейства України, Державної податкової адміністрації України від 25 грудня 2008 року N 557/810)

1. Цей Порядок установлюється у зв'язку з набуттям Державним казначейством України статусу учасника системи електронних платежів Національного банку України (СЕП НБУ), а також з метою забезпечення повноти надходжень до бюджету та контролю за погашенням заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі.

(пункт 1 в редакції наказу Державного казначейства України,
 Державної податкової адміністрації України від 14.01.2004 р. N 2/14
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного казначейства України,
 Державної податкової адміністрації України від 25.12.2008 р. N 557/810)

2. Для забезпечення повноти надходжень платежів до бюджетів згідно з бюджетною класифікацією України органи державної податкової служби відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством щодо казначейського обслуговування Державного бюджету України та місцевих бюджетів за доходами, до 1 грудня кожного року подають відповідним управлінням Державного казначейства в електронному вигляді списки складу платників податків, які перебувають на податковому обліку в кожному районі (місті), за:

юридичними особами та їх філіями;

фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності (за відповідним запитом органу Державного казначейства).

Списки складу платників податків повинні містити: назву (або прізвище, ім'я та по батькові для фізичної особи) платника податків, його ідентифікаційний код (номер), коди платежів відповідно до бюджетної класифікації України за доходами.

При змінах у списках складу платників податків органи державної податкової служби протягом двох тижнів від виникнення зазначених змін подають доповнення до первинних списків.

3. Після прийняття закону України про Державний бюджет України на відповідний рік та затвердження місцевих бюджетів у разі зміни переліку видів надходжень, що зараховуються до державного та місцевих бюджетів, в управліннях Державного казначейства України відкриваються (перевідкриваються) рахунки, відповідно до змін, внесених зазначеним законом України або рішеннями про відповідні місцеві бюджети.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного казначейства України,
 Державної податкової адміністрації України від 25.12.2008 р. N 557/810)

4. Інформація про реквізити відкритих (перевідкритих) рахунків для зарахування платежів до державного та місцевих бюджетів, операції на яких здійснюватимуться у термін не раніше 10 робочих днів від дати відкриття (перевідкриття) цих рахунків, надається управліннями та управліннями (відділеннями) Державного казначейства України відповідним органам державної податкової служби України, Державним казначейством України - Державній податковій адміністрації України (в частині рахунків, відкритих на центральному рівні) протягом 3 робочих днів з дня відкриття (перевідкриття) цих рахунків.

Інформація про відповідність символу звітності коду класифікації доходів бюджету надається Державним казначейством України (центральний рівень) Державній податковій адміністрації України протягом 3 робочих днів з дня відкриття (перевідкриття) рахунків.

(пункт 4 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Державного казначейства України, Державної податкової
 адміністрації України від 25.12.2008 р. N 557/810)

Інформація про перенесення залишків коштів на нові рахунки з обліку надходжень бюджетів надається Державним казначейством України (центральний рівень) Державній податковій адміністрації України протягом 5 робочих днів з дня відкриття (перевідкриття) рахунків.

(пункт 4 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Державного казначейства України, Державної податкової
 адміністрації України від 25.12.2008 р. N 557/810)

5. Органи державної податкової служби повідомляють реквізити аналітичних рахунків платникам.

6. Управління Державного казначейства України наступного дня передають (до 11 години) відповідним органам державної податкової служби на обласному рівні та районним управлінням (відділенням) Державного казначейства України для подальшої передачі районним податковим інспекціям такі документи:

відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за доходами та з аналітичних рахунків, на які зараховуються кошти, що надійдуть в національній валюті на погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, які отримуються від Державного казначейства України (центральний рівень) Головними управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, у вигляді технологічного файла @B (пункт 1 додатка 1);

(абзац другий пункту 6 в редакції наказу Державного казначейства України,
 Державної податкової адміністрації України від 14.01.2004 р. N 2/14
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного казначейства України,
 Державної податкової адміністрації України від 25.12.2008 р. N 557/810)

звіти про виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями в розрізі відділень за видами надходжень (пункт 2 додатка 1);

(абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного казначейства України, Державної податкової
 адміністрації України від 25.12.2008 р. N 557/810)

відомість N 2 розподілу платежів до бюджету, які надійшли на рахунок 3311 "Кошти, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами", в електронному вигляді (пункт 3 додатка 1) або її паперову копію (додаток 1 до Порядку виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями, затвердженого наказом Державного казначейства України від 19.12.2000 N 131, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.01.2001 за N 67/5258);

(абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного казначейства України, Державної податкової
 адміністрації України від 25.12.2008 р. N 557/810)

відомість розподілу платежів між рівнями місцевого бюджету, які надійшли на аналітичні рахунки 3321 "Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету" в електронному вигляді (пункт 3 додатка 1) або її паперову копію (додаток 5 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 04.11.2002 N 205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.11.2002 за N 919/7207);

(абзац п'ятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного казначейства України, Державної податкової
 адміністрації України від 25.12.2008 р. N 557/810)

відомість N 2м розподілу платежів до бюджету, які надійшли на рахунок 3411 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу", в електронному вигляді (пункт 4 додатка 1) або її паперову копію (додаток 2 до Порядку виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями, затвердженого наказом Державного казначейства України від 19.12.2000 N 131, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.01.2001 за N 67/5258);

(абзац шостий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного казначейства України, Державної податкової
 адміністрації України від 25.12.2008 р. N 557/810)

відомість розподілу коштів, тимчасово віднесених на доходи місцевого бюджету, які надійшли на аналітичні рахунки 3421 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу" в електронному вигляді (пункт 4 додатка 1) або її паперову копію (додаток 6 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 04.11.2002 N 205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.11.2002 за N 919/7207);

(абзац сьомий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного казначейства України, Державної податкової
 адміністрації України від 25.12.2008 р. N 557/810)

виписки з рахунків у вигляді електронного реєстру розрахункових документів (пункт 5 додатка 1), (додаток 3 до Порядку виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями, затвердженого наказом Державного казначейства України від 19.12.2000 N 131, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.01.2001 за N 67/5258).

(абзац восьмий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного казначейства України, Державної податкової
 адміністрації України від 25.12.2008 р. N 557/810)

Державне казначейство України після отримання звітів про виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями від управлінь Державного казначейства до 13-ї години формує та передає Державній податковій адміністрації України:

(абзац дев'ятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного казначейства України, Державної податкової
 адміністрації України від 25.12.2008 р. N 557/810)

відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за доходами та з аналітичних рахунків, на які зараховуються кошти, що надійдуть в національній валюті на погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, у вигляді технологічного файла @B (пункт 1 додатка 1);

(абзац десятий пункту 6 в редакції наказу Державного казначейства України,
 Державної податкової адміністрації України від 14.01.2004 р. N 2/14
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного казначейства України,
 Державної податкової  адміністрації України від 25.12.2008 р. N 557/810)

звіти про виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями в розрізі областей (пункт 2 додатка 1).

(абзац одинадцятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного казначейства України, Державної податкової
 адміністрації України від 25.12.2008 р. N 557/810)

Державне казначейство України формує та передає наступного дня (до 11-ї години) Головним управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі для подальшої передачі відповідним податковим органам відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків, на які зараховуються кошти, що надійдуть у національній валюті на погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі.

(пункт 6 доповнено абзацом дванадцятим згідно з наказом
 Державного казначейства України, Державної податкової
 адміністрації України від 14.01.2004 р. N 2/14
,
 абзац дванадцятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного казначейства України, Державної податкової
 адміністрації України від 25.12.2008 р. N 557/810)

Державне казначейство України щомісячно до 5-го числа місяця, наступного за звітним, надає Державній податковій адміністрації України інформацію в паперовому вигляді щодо зарахування коштів в іноземній валюті на погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, в розрізі боржників, територій та кодів бюджетної класифікації.

(пункт 6 доповнено абзацом тринадцятим згідно з наказом
 Державного казначейства України, Державної податкової
 адміністрації України від 14.01.2004 р. N 2/14
,
 абзац тринадцятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного казначейства України, Державної податкової
 адміністрації України від 25.12.2008 р. N 557/810)

7. Щомісячно, не пізніше 4-го числа місяця, наступного за звітним, управління (відділення) Державного казначейства проводять з відповідними органами податкової служби звірку доходів за всіма кодами бюджетної класифікації на підставі даних про надходження до державного та місцевих бюджетів та відомостей розподілу коштів станом на 1-ше число місяця, наступного за звітним. За результатами складаються акти звірки (додатки 2, 2.1, 2.3, 2.4). Акти звірки органів, підпорядкованих Державному казначейству, Державній податковій адміністрації, разом із звітами про виконання доходної частини державного та відповідних місцевих бюджетів у терміни, передбачені для надання звітів, в обов'язковому порядку надсилаються до органів вищого рівня.

Державне казначейство України (центральний рівень) та Державна податкова адміністрація України проводять звірки надходжень платежів до державного бюджету та бюджетів областей, міст Києва і Севастополя за всіма кодами бюджетної класифікації щомісячно, не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним. Зазначені звірки проводяться на підставі звітів про надходження до бюджетів, одержаних від Головних управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, Головних фінансових управлінь обласних і Київської державних адміністрацій та фінансового управління Севастопольської міської державної адміністрації. За результатами складаються акти звірки (додатки 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4).

8. Довідник адміністративно-територіальних одиниць України (додаток 3) у електронному вигляді надається Державним казначейством України (центральний рівень) Державній податковій адміністрації України. У разі виникнення змін у зазначеному довіднику Державне казначейство України протягом двох тижнів повідомляє Державну податкову адміністрацію України про зміни, що виникли.

9. Щомісяця до 20-го числа місяця, наступного за звітним, районні (міські) управління (відділення) Державного казначейства України надають у паперовому вигляді відповідним податковим органам інформацію про стан простроченої заборгованості перед державним бюджетом за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, в порядку, встановленому чинним законодавством.

(Порядок доповнено пунктом 9 згідно з наказом
 Державного казначейства України, Державної податкової
 адміністрації України від 14.01.2004 р. N 2/14
,
 пункт 9 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного казначейства України,
 Державної податкової адміністрації України від 25.12.2008 р. N 557/810)

10. Щомісячно, не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним, органи Державного казначейства України надають у паперовому вигляді відповідним органам державної податкової служби подання щодо:

простроченої заборгованості перед державним бюджетом за бюджетними позичками, фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, на суму заборгованості з основного боргу, відсотків та пені, нарахованої на таку заборгованість станом на 1 число поточного місяця, у національній валюті з обов'язковим зазначенням кодів бюджетної класифікації, на які повинні зараховуватись суми простроченої заборгованості за кожним її видом;

простроченої заборгованості перед державним бюджетом за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, заборгованості з основного боргу, відсотків, плати за надання гарантій та пені, нарахованої на таку заборгованість станом на 1 число попереднього місяця, у національній валюті з обов'язковим зазначенням кодів бюджетної класифікації, на які повинні зараховуватись суми простроченої заборгованості за кожним її видом.

Подання на стягнення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, готуються органами Державного казначейства України щодо боржників. Щодо заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, яка обліковується за ліквідованими боржниками, органи Державного казначейства України щомісяця до 20-го числа місяця, наступного за звітним, надають у паперовому вигляді відповідним органам державної податкової служби інформацію згідно з пунктом 9 цього Порядку.

Про вжиті заходи щодо стягнення простроченої заборгованості, органи державної податкової служби інформують відповідні територіальні органи Державного казначейства України з наданням копій документів (постанови, ухвали, рішення суду тощо) до 10-го числа наступного місяця.

У разі ліквідації, реорганізації (шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення), зміни місцезнаходження боржника органи державної податкової служби у місячний строк інформують у паперовому вигляді територіальні органи Державного казначейства України.

(Порядок доповнено пунктом 10 згідно з наказом
 Державного казначейства України, Державної податкової
 адміністрації України від 25.12.2008 р. N 557/810)

 

Начальник Управління
методології по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

 

Домовленості про імена транспортних файлів та опис їх структур

1. Технологічні @B-файли.

2. Звіти про виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями

3. Відомість розподілу платежів до бюджету, які надійшли на рахунок 3311 (3321).

4. Відомість розподілу платежів до бюджету, які надійшли на рахунок 3411 (3421).

5. Виписка з рахунків.

1. Технологічні @B-файли

1.1 Відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за доходами та з аналітичних рахунків, на які зараховуються кошти, що надійдуть в національній валюті на погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, які отримуються від Державного казначейства України (центральний рівень) Головними управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, у вигляді технологічного файлів @B.

1.2. Файли формуються органом Державного казначейства, у якому відкрито бюджетні рахунки. Зазначені файли, сформовані в розрізі районів області, надсилаються до відповідного обласного органу податкової служби, а також - до управлінь (відділень) Державного казначейства України для подальшої передачі відповідним податковим інспекціям.

1.3. Усі файли @B мають однотипну структуру і складаються з:

- службового рядка;

- рядка заголовка (табл. 1);

- інформаційних рядків (табл. 2).

Усі рядки (службовий рядок, рядок заголовка та всі інформаційні рядки) закінчуються символами "повернення каретки/переведення рядка" - CRLF. Службовий рядок призначений для підвищення інформаційної безпеки. Його довжина (100 байтів, разом з CRLF - 102 байти) заповнюється пропусками та CRLF.

Таблиця 1

Структура рядка заголовка файла @B

N 

Найменування реквізиту 

Тип 

Довжина 

Позиції 

Найменування файла  

12 

1 - 12 

Дата та час створення файла  

10 

13 - 22 

Кількість інформаційних рядків у файлі  

23 - 28 

Резерв  

166 

29 - 194 

CRLF 

195 - 196 

Таблиця 2

Структура інформаційного рядка файла @B

N 

Найменування реквізиту 

Тип 

Довжина 

Позиції 

Код банку А  

1 - 9 

Рахунок клієнта банку А  

14 

10 - 23 

Код банку Б  

24 - 32 

Рахунок клієнта банку Б  

14 

33 - 46 

Ознака "дебет/кредит" платежу  

47 - 47 

Сума платежу  

16 

48 - 63 

Вид документа  

64 - 65 

Номер (операційний) платежу  

10 

66 - 75 

Валюта платежу  

76 - 78 

10 

Дата платіжного документа  

79 - 84 

11 

Дата надходження документа в банк А  

85 - 90 

12 

Найменування платника (клієнта А)  

38 

91 - 128 

13 

Найменування одержувача (клієнта Б) 

38 

129 - 166 

14 

Призначення платежу  

160 

167 - 326 

15 

Допоміжні реквізити  

60 

327 - 386 

16 

Код призначення платежу  

387 - 389 

17 

Спосіб заповнення реквізитів 14 - 16  

390 - 391 

18 

Ідентифікаційний код клієнта А 

14 

392 - 405 

19 

Резерв 

14 

406 - 419 

20 

Ідентифікатор документа 

420 - 428 

21 

Дата прийняття документа в АРМ-2 СЕП  

429 - 434 

22 

Дата зарахування коштів на рахунок Б 

435 - 440 

23 

CRLF  

441 - 442 

1.4. Правила заповнення реквізитів та їх формати відповідають документу "Опис інтерфейсу між системою автоматизації банку (САБ) та системою електронних платежів (СЕП) НБУ". Перекид між видами надходжень відображається двома окремими записами, а саме: збільшення надходжень за одним аналітичним рахунком та зменшення за іншим або навпаки.

1.5. У разі списання коштів з бюджетного рахунку клієнтом банку А виступає власник бюджетного рахунку, з якого списано кошти. Реквізит 22 в цьому разі заповнюється "пропусками".

2. Звіти про виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями

2.1. Файли "Звітів про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями" та "Звітів про виконання місцевих бюджетів за доходами" формуються органом Державного казначейства, в якому відкриті бюджетні рахунки, і надсилаються до відповідного обласного органу податкової служби, а також - до управлінь (відділень) Державного казначейства України для подальшої передачі відповідним податковим інспекціям.

2.2. Файли у форматі .DBF складаються з інформаційних рядків згідно з табл. 3.

Таблиця 3

Структура інформаційного рядка файлів звітів про виконання державного та місцевих бюджетів

N 

Найменування реквізиту 

Реквізит 

Тип даних 

Дата 

DT 

D(8) 

Код території 

KO 

C(3) 

Група 

GR 

C(1) 

Символ звітності 

S230 

C(3) 

Код класифікації за доходами (ККД) 

KOD 

C(8) 

Сума за день  

T060 

N(16) 

Сума підсумкова 

T020 

N(16) 

2.3. Указані файли мають таку назву:

FTGZTMDN.XXX

де:

FT - фіксоване ім'я звіту;

G - ознака виду бюджету:

Z - ознака зведеного/територіального бюджету:

T - формат звіту:

MD - дата створення файла (місяць, день у 36-ковій системі числення);

N - номер сеансу;

XXX - номер території з довідника.

3. Відомість розподілу платежів до бюджету, які надійшли на рахунок 3311 (3321) 

3.1. Файли відомості розподілу платежів, які надійшли на рахунок 3311 (3321), формуються органом Державного казначейства, в якому відкриті рахунки, і надсилаються до відповідного обласного органу податкової служби, а також - до управлінь (відділень) Державного казначейства України для подальшої передачі відповідним податковим інспекціям.

3.2. Указані файли мають таку назву:

N2GZTMDN.XXX

де:

N2 - ідентифікатор форми;

G - ознака виду бюджету:

Z - ознака зведеного/територіального бюджету:

T - формат звіту:

MD - дата створення файла (місяць, день у 36-ковій системі числення);

N - номер сеансу;

XXX - номер території з довідника.

4. Відомість розподілу платежів до бюджету, які надійшли на рахунок 3411 (3421)

4.1. Файли відомості розподілу платежів, які надійшли на рахунок 3411 (3421), формуються органом Державного казначейства, в якому відкриті бюджетні рахунки, і надсилаються до відповідного обласного органу податкової служби, а також - до управлінь (відділень) Державного казначейства України для подальшої передачі відповідним податковим інспекціям.

4.2. Указані файли мають таку назву:

2MGZTMDN.XXX

де:

2M - ідентифікатор форми;

G - ознака виду бюджету:

Z - ознака зведеного/територіального бюджету:

T - формат звіту:

MD - дата створення файла (місяць, день у 36-ковій системі числення);

N - номер сеансу;

XXX - номер території з довідника.

5. Виписка з рахунків

5.1. Файли виписок з рахунків формуються органом Державного казначейства, в якому відкриті бюджетні рахунки, і надсилаються до відповідного обласного органу податкової служби, а також - до управлінь (відділень) Державного казначейства України для подальшої передачі відповідним податковим інспекціям.

5.2. Указані файли мають таку назву:

VPGZTMDN.XXX

де:

VP - фіксований ідентифікатор форми;

G - ознака виду бюджету:

Z - ознака зведеного/територіального бюджету:

T - формат звіту:

MD - дата створення файла (місяць, день у 36-ковій системі числення);

N - номер сеансу;

ХХХ - номер території з довідника.

 

Начальник Управління
методології по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказами Державного казначейства України,
 Державної податкової адміністрації України від 14.01.2004 р. N 2/14
,
 від 25.12.2008 р. N 557/810)

 

___________________________
    (назва органу Держказначейства)
____________
           (код) 

Додаток 2
до Порядку взаємодії між органами Державного казначейства України та державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями 

Акт звірки
надходжень до __________ бюджету

за станом на _______________ 200_ р.
              (число, місяць)

Розділ I. Усього

грн., коп.

Код бюджетної класифікації 

За даними органів ДКУ 

За даними органів ДПС 

Розбіжності
(гр. 2 - гр. 3) 

Причини розбіжностей 

1 

2 

3 

4 

5 

За кодом за загальним фондом: 

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

Усього за видом надходжень: 

  

  

  

  

Усього за загальним фондом: 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

За кодом за спеціальним фондом: 

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

Усього за видом надходжень: 

  

  

  

  

Усього за спеціальним фондом: 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

Усього надходжень: 

  

  

  

  

Підпис відповідальної особи органу Державного казначейства 

____________ 

_________________ 

Підпис відповідальної особи органу податкової служби 

____________ 

_________________ 

 

Начальник Управління
методології по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку і звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного казначейства України,
 Державної податкової адміністрації України від 25.12.2008 р. N 557/810)

 

___________________________
     (назва органу Держказначейства)
____________
           (код) 

Додаток 2.1
до Порядку взаємодії між органами Державного казначейства України та державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями 

Акт звірки
надходжень до __________ бюджету

за станом на _______________ 200_ р.
          (число, місяць) 

Розділ II. Грошові надходження у національній валюті

грн., коп.

Код бюджетної класифікації 

За даними органів ДКУ 

За даними органів ДПС 

Розбіжності
(гр. 2 - гр. 3) 

Причини розбіжностей 

1 

2 

3 

4 

5 

За кодом за загальним фондом: 

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

Усього за видом надходжень: 

  

  

  

  

Усього за загальним фондом: 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

За кодом за спеціальним фондом: 

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

Усього за видом надходжень: 

  

  

  

  

Усього за спеціальним фондом: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього надходжень: 

  

  

  

  

Підпис відповідальної особи органу Державного казначейства 

____________ 

_________________ 

Підпис відповідальної особи органу податкової служби 

____________ 

_________________ 

 

Начальник Управління
методології по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку і звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

(додаток 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного казначейства України,
 Державної податкової адміністрації України від 25.12.2008 р. N 557/810)

 

___________________________
    (назва органу Держказначейства)
____________
           (код) 

Додаток 2.2
до Порядку взаємодії між органами Державного казначейства України та державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями 

Акт звірки
надходжень до __________ бюджету

за станом на _______________ 200_ р.
          (число, місяць) 

Розділ III. Грошові надходження в іноземній валюті

грн., коп.

Код бюджетної класифікації 

За даними органів ДКУ 

За даними органів ДПС 

Розбіжності
(гр. 2 - гр. 3) 

Причини розбіжностей 

1 

2 

3 

4 

5 

За кодом за загальним фондом: 

  

  

  

  ..

... 

  

  

  

  

Усього за видом надходжень: 

  

  

  

  

Усього за загальним фондом: 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

За кодом за спеціальним фондом: 

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

Усього за видом надходжень: 

  

  

  

  

Усього за спеціальним фондом: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього надходжень: 

  

  

  

  

Підпис відповідальної особи органу Державного казначейства 

____________ 

_________________ 

Підпис відповідальної особи органу податкової служби 

____________ 

_________________ 

 

Начальник Управління
методології по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку і звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

(додаток 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного казначейства України,
 Державної податкової адміністрації України від 25.12.2008 р. N 557/810)

 

___________________________
    (назва органу Держказначейства)
____________
           (код) 

Додаток 2.3
до Порядку взаємодії між органами Державного казначейства України та державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями 

Акт звірки
надходжень до __________ бюджету

за станом на _______________ 200_ р.
       (число, місяць) 

Розділ IV. За іншими видами надходжень

грн., коп.

Код бюджетної класифікації 

За даними органів ДКУ 

За даними органів ДПС 

Розбіжності
(гр. 2 - гр. 3) 

Причини розбіжностей 

1 

2 

3 

4 

5 

За кодом за загальним фондом: 

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

Усього за видом надходжень: 

  

  

  

  

Усього за загальним фондом: 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

За кодом за спеціальним фондом: 

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

Усього за видом надходжень: 

  

  

  

  

Усього за спеціальним фондом: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього надходжень: 

  

  

  

  

Підпис відповідальної особи органу Державного казначейства 

____________ 

_________________ 

Підпис відповідальної особи органу податкової служби 

____________ 

_________________ 

 

Начальник Управління
методології по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку і звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

(додаток 2.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного казначейства України,
 Державної податкової адміністрації України від 25.12.2008 р. N 557/810)

 

___________________________
    (назва органу Держказначейства)
____________
           (код) 

Додаток 2.4
до Порядку взаємодії між органами Державного казначейства України та державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями 

Акт звірки
надходжень до __________ бюджету

за станом на _______________ 200_ р.
          (число, місяць) 

Взаєморозрахунки між бюджетами

грн., коп.

Код бюджетної класифікації 

За даними органів ДКУ 

Заданими органів ДПС 

Розбіжності (гр. 2 - гр. 3) 

Причини розбіжностей 

1 

2 

3 

4 

5 

  

  

  

  

  

Усього за загальним фондом бюджету: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за спеціальним фондом бюджету: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього надходжень: 

  

  

  

  

Підпис відповідальної особи органу Державного казначейства 

____________ 

_________________ 

Підпис відповідальної особи органу податкової служби 

____________ 

_________________ 

 

Начальник Управління
методології по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку і звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

(додаток 2.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного казначейства України,
 Державної податкової адміністрації України від 25.12.2008 р. N 557/810)

 

Довідник адміністративно-територіальних одиниць України

Довідник складається з 12 граф і містить таку інформацію:

Графа 1 "id_key" (три знаки) - порядковий номер бюджету в межах області.

Графа 2 "obl" (два знаки) - код області.

Графа 3 "tw_rn" (два знаки) - код міста або району в цій області.

Графа 4 "sr_pg" (два знаки) - код району в місті обласного підпорядкування або селищна рада в районі області.

Графа 5 "selo" (два знаки) - код села або селища, підпорядкованого району міста обласного підпорядкування.

Графа 6 "type" (один знак) - код типу населеного пункту. Може приймати такі значення:

0 - область;

1 - місто обласного підпорядкування;

2 - район міста обласного підпорядкування;

3 - район області;

4 - міста, підпорядковані району області;

5 - селища, підпорядковані району міста або району області;

6 - сільські ради, підпорядковані районам області;

7 - село;

8 - додаткова ознака.

Графа 7 "rvdk_num" - номер відповідного органу Державного казначейства, який обслуговує територію (кодується відповідно до довідника номерів органів Державного казначейства, який застосовується в АС "КАЗНА").

Графа 8 "dpi_num" - номер відповідного податкового органу, який обслуговує територію (кодується відповідно до довідника номерів податкових органів, який застосовується в АС "КАЗНА").

Графа 9 "nu" - назва бюджетної території українською мовою.

Графа 10 "nr" - назва бюджетної території російською мовою.

Графа 11 "rvdk_name" - назва відповідного органу Державного казначейства, який обслуговує бюджетну територію.

Графа 12 "dpi_name" - назва відповідного податкового органу, який обслуговує бюджетну територію.

 

Начальник Управління
методології по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку і звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного казначейства України,
 Державної податкової адміністрації України від 25.12.2008 р. N 557/810)

Опрос