Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы первичного учета N 089/в "Уведомление о больном с впервые в жизни установленным диагнозом активного туберкулеза или его рецидива" и Инструкции по ее заполнению

Госкомстат, Министерство здравоохранения
Форма, Приказ, Инструкция от 25.03.2002 № 112/139
действует с 10.05.2002

Про затвердження форми первинного обліку N 089/о "Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу або його рецидиву" та Інструкції щодо її заповнення

Наказ Міністерства охорони здоров'я України,
Державного комітету статистики України
від 25 березня 2002 року N 112/139

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 квітня 2002 р. за N 405/6693

Відповідно до статті 7 Закону України "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз" від 5 липня 2001 року N 2586-III, з метою забезпечення єдиної методології організації обліку захворювання на активний туберкульоз або його рецидиву та своєчасного проведення заходів щодо запобігання поширенню цієї хвороби в Україні НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити форму первинного обліку N 089/о "Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу або його рецидиву" (далі - форма N 089/о) та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

2. Поширити застосування форми N 089/о та Інструкції щодо її заповнення у лікувально-профілактичних закладах незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості.

3. Установити, що Міністерство охорони здоров'я України (далі - МОЗ України) здійснює контроль за збором від усіх лікувально-профілактичних закладів незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості форми N 089/о, її обробкою, достовірністю та своєчасним поданням інформації.

4. Державному департаменту України з питань виконання покарань забезпечити:

4.1. Облік випадків захворювань на туберкульоз у лікувально-профілактичних закладах, що перебувають у сфері його управління.

4.2. Надання форми N 089/о за місцем проживання хворого до арешту, якщо діагноз активного туберкульозу або його рецидиву йому вперше в житті установлено під час надходження до слідчого ізолятора.

4.3. Надання форми N 089/о за місцезнаходженням установи виконання покарань, якщо діагноз хворому встановлено вперше в житті під час перебування у ній.

5. Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, обласним, Севастопольській міській державним адміністраціям, Головному управлінню охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації (далі - територіальні управління охорони здоров'я):

5.1. Здійснювати систематичний контроль за повнотою одержання інформації щодо випадків захворювання на туберкульоз та його рецидивів;

5.2. Забезпечити збирання та обробку форми N 089/о.

6. Управлінню профілактики соціально небезпечних хвороб, СНІДу та формування здорового способу життя МОЗ України (Александріна Т. А. - начальник сектору соціально небезпечних хвороб) забезпечити в установленому порядку державну реєстрацію наказу, доведення його до органів охорони здоров'я та опублікування у засобах масової інформації.

7. Центру медичної статистики МОЗ України (Голубчиков М. В.):

7.1. Здійснювати методологічне керівництво та контроль за організацією збирання та обробки інформації щодо випадків захворювань на туберкульоз та його рецидиву.

7.2. Забезпечити територіальні управління охорони здоров'я зразками форми N 089/о.

8. Вважати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 29.12.2000 N 369 "Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовуються в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)" в частині затвердження облікової форми N 089/о.

Скасувати Інструкцію щодо заповнення облікової форми N 089/о, затверджену наказом МОЗ України від 03.07.2001 N 258.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Державного секретаря МОЗ України Бобильову О. О. та заступника Голови Державного комітету статистики Власенко Н. С.

 

Міністр охорони здоров'я України 

В. Ф. Москаленко 

Голова Державного комітету
статистики України
 

 
О. Г. Осауленко
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного
департаменту України з
питань виконання покарань 

 
 
В. А. Льовочкін
 

 

 

Інструкція
щодо заповнення форми первинного обліку N 089/о "Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу або його рецидиву"

1. Форму первинного обліку N 089/о "Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу або його рецидиву" (далі - Повідомлення) заповнюють відповідальні особи лікувально-профілактичних закладів усіх профілів незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, а саме: лікарень (включно з госпіталями), поліклінік (включно зі стоматологічними), диспансерів, медсанчастин, клінік науково-дослідних інститутів, патолого-анатомічних бюро, бюро судмедекспертизи, санаторно-курортних закладів тощо (далі - заклади).

2. Повідомлення заповнюють на всіх хворих, яким уперше в житті встановлено діагноз активного туберкульозу або його рецидиву (тобто активізація перебігу туберкульозу в осіб, які раніше хворіли на туберкульоз і вважалися вилікуваними), незалежно від обставин виявлення хвороби - під час звернення з приводу захворювання, профілактичного огляду чи обстеження у стаціонарі тощо.

Повідомлення заповнюють також на померлих, діагноз яким було встановлено лише після розтину.

3. Повідомлення заповнюється лікарем, який виявив захворювання на туберкульоз або його рецидив, незалежно від його спеціальності.

4. У верхньому лівому куті форми вказуються найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, у сфері управління якого перебуває заклад і відповідальні особи якого заповнили Повідомлення, їх найменування, повна поштова адреса та ідентифікаційний код відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

5. Після заголовка Повідомлення обов'язково має бути вказана дата його заповнення.

6. Далі наводиться найменування закладу, на адресу якого направляється Повідомлення. Якщо форма заповнюється у протитуберкульозному диспансері, то замість назви необхідно написати: "Заповнено в диспансері".

7. У пункті 1 указуються прізвище, ім'я та по батькові хворого.

8. У пункті 2 вказується стать хворого.

9. У пункті 3 вказується число років, що виповнилися хворому на момент звернення (для дітей віком до 1 року вказується число повних місяців).

10. У пункті 4 вказуються у цифровій формі число, місяць та рік первинного звернення до лікаря з приводу активного туберкульозу або його рецидиву.

Якщо хворобу або підозру на неї виявлено під час профілактичного огляду, то вказується дата його проведення.

11. У пункті 5 указується повна поштова адреса постійного місця проживання хворого.

Якщо хворий не має постійного місця проживання, то зазначаються найменування і повна поштова адреса закладу, у якому виявлено захворювання. Вони мають збігатися з відповідним записом у верхньому лівому куті форми.

12. У пункті 6 указується, де мешкає хворий: у місті чи в селі.

13. У пункті 7 указується найменування закладу, у якому працює або навчається хворий. Для дитини, яка відвідує дитячий дошкільний заклад, указується адреса цього закладу. Для тих, хто не працює та не навчається, проставляється прочерк.

14. У пункті 8 указується спеціальність хворого, яку він має на момент виявлення захворювання. Для тих, хто не працює та не навчається, указується, чи є ця особа пенсіонером, утриманцем, звільненим з місць позбавлення волі тощо.

15. У пункті 9 указується, чи є хворий інвалідом, чи ні.

16. У пункті 10 указується клінічний діагноз захворювання відповідно до Міжнародної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я десятого перегляду (далі - МКХ-10). Крім того, у кінці пункту вказується цифровий код захворювання відповідно до МКХ-10.

17. У пункті 11 у цифровій формі зазначаються число, місяць та рік установлення діагнозу.

18. У пункті 12 указуються обставини, за яких виявлено захворювання:

під час звернення до лікаря;

під час профілактичного огляду;

під час обстеження у стаціонарі;

під час обстеження осіб, що перебували в контакті з хворим;

під час розтину померлого;

уписуються інші обставини.

19. У пункті 13 зазначаються дослідження, за допомогою яких було підтверджено діагноз: клінічним (на підставі анамнезу), рентгенологічним, лабораторним, або вписуються назви інших досліджень.

19.1. У підпункті "а" вказується, чи є у хворого бактеріовиділення.

19.2. У підпункті "б" указується метод його виявлення, а саме: бактеріологічний, бактеріоскопічний або гістологічний.

20. У пункті 14 указується найменування лікувально-профілактичного закладу, до якого направлено хворого.

21. Після пункту 14 обов'язково мають бути вказані дата заповнення Повідомлення, прізвище, ім'я, по батькові лікаря, який його заповнив, та його підпис.

22. Відповідальні особи закладів, що перебувають у сфері управління МОЗ України, протягом трьох днів після виявлення та реєстрації захворювання надсилають Повідомлення до районних або міських протитуберкульозних диспансерів за місцезнаходженням закладів.

23. Відповідальні особи протитуберкульозних районних диспансерів, відповідних відділень (кабінетів) центральних районних лікарень, центральних районних лікарень районів, які не мають протитуберкульозних закладів, що перебувають у сфері управління МОЗ України, контролюють своєчасне отримання та правильність заповнення Повідомлень, з метою уникнення дублювання зіставляють їх з картотекою хворих, що перебувають під диспансерним наглядом у цьому закладі (відділенні), та протягом місяця з моменту надходження Повідомлень або заповнення безпосередньо у диспансері (відділенні) надсилають їх до Республіканського Автономної Республіки Крим, обласних, Київського або Севастопольського міських протитуберкульозних диспансерів за місцезнаходженням закладу.

24. Відповідальні особи закладів, що перебувають у сфері управління міністерств (за винятком МОЗ України) та інших центральних органів виконавчої влади, суб'єкти підприємницької діяльності, що займаються медичною практикою, у місячний термін після виявлення та реєстрації захворювання надсилають Повідомлення до Республіканського Автономної Республіки Крим, обласних, Київського або Севастопольського міських протитуберкульозних диспансерів за місцезнаходженням закладу.

25. Повідомлення є основним обліковим документом для заповнення форми державної статистичної звітності N 8 "Звіт про захворювання на активний туберкульоз".

26. Повідомлення має бути заповнено чітко і розбірливо. Заповнення пунктів 2, 6, 9, 12 і 13 здійснюється шляхом підкреслювання наведеної відповіді. Показники вказаних пунктів кодуються особою, яка заповнює Повідомлення. Кодування здійснюється шляхом зазначення у чотирикутнику, розміщеному в кінці вказаних пунктів, відповідних кодів. Кодами є цифри, розміщені в кінці підкресленої відповіді.

27. Виправлення помилок підтверджується підписом особи, яка заповнила Повідомлення, із зазначенням дати внесення змін. Персональну відповідальність за достовірність наведеної у Повідомленні інформації згідно з чинним законодавством несе особа, що заповнила Повідомлення.

28. Повідомлення зберігаються протягом 3 років з моменту їх заповнення.

 

Начальник Центру медичної
статистики МОЗ України
 

 
М. В. Голубчиков
 

Начальник управління
статистики послуг та соціальних
програм Держкомстату України
 

 
 
І. В. Калачова
 

Опрос