Идет загрузка документа (102 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на рынке

Министерство аграрной политики, Государственный департамент ветеринарной медицины
Положение, Приказ от 15.04.2002 № 16
редакция действует с 16.06.2015

Про затвердження Положення про державну лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи на ринку

Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини
Міністерства аграрної політики України
від 15 квітня 2002 року N 16

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 квітня 2002 р. за N 404/6692

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного департаменту ветеринарної медицини
 Міністерства аграрної політики України
 від 25 лютого 2004 року N 21
,
 
наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 10 липня 2013 року N 427
,
 від 13 травня 2015 року N 185

Відповідно до Законів України "Про ветеринарну медицину", "Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини", "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції", з метою посилення державного ветеринарно-санітарного нагляду й контролю та здійснення ветеринарно-санітарної експертизи на ринках, в інших місцях, де організовано продаж тварин, продукції тваринного і рослинного походження, кормів та кормових добавок, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про державну лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи на ринку (далі - Положення), що додається.

2. Головним державним інспекторам ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст здійснювати ветеринарно-санітарний нагляд та контроль за організацією і проведенням ветеринарно-санітарної експертизи на ринках, в інших місцях, де реалізуються тварини, продукція тваринного і рослинного походження, корми тваринного і рослинного походження, кормові добавки тощо, відповідно до чинного законодавства та цього Положення.

3. Зареєструвати це Положення у Міністерстві юстиції України.

4. Управлінню забезпечення протиепізоотичної роботи (Кучерявенко О. О.) забезпечити тиражування та розсилання Положення до установ ветеринарної медицини.

5. Скасувати Положення про лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи на ринках, затверджене начальником Головного управління ветеринарної медицини з державною ветеринарною інспекцією Міністерства сільського господарства і продовольства України від 9 березня 1993 року.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Голова Державного департаменту
ветеринарної медицини
 

 
П. І. Вербицький
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про державну лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи на ринку

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину".

Державна лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи на ринку (далі - лабораторія) функціонує на ринках (зоологічних ринках), ринкових комплексах усіх типів, торгівельних майданчиках тощо незалежно від форми власності (далі - ринок), де організовано продаж тварин, продукції тваринного і рослинного походження, кормів тваринного і рослинного походження, кормових добавок та ін. (далі - продукція) і де є обов'язковим проведення ветеринарно-санітарної експертизи.

Функціонування ринку, на якому не організована ветеринарно-санітарна експертиза продукції, що є об'єктом державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, за відсутності лабораторії забороняється.

1.2. Лабораторія є структурним підрозділом районної (міської) державної лабораторії ветеринарної медицини, в разі її відсутності - іншої державної установи ветеринарної медицини.

(пункт 1.2 в редакції наказу Державного департаменту ветеринарної
 медицини Міністерства аграрної політики України від 25.02.2004 р. N 21)

1.3. Лабораторія у своїй діяльності керується Законами України "Про ветеринарну медицину", "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини", "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції", Ветеринарно-санітарними правилами для ринків, затвердженими наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини від 04.06.96 N 23 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 19.06.96 за N 314/1339, відповідними правилами ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного і рослинного походження, наказами та розпорядженнями Головного державного інспектора ветеринарної медицини України, області, міста, району, іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Безпосередньо державний ветеринарно-санітарний контроль на ринках здійснюють лише спеціалісти ветеринарної медицини державних лабораторій або інших державних установ ветеринарної медицини.

Перевірка діяльності лабораторій може проводитись за умови обов'язкової участі спеціалістів державної установи ветеринарної медицини, якій вона підпорядковується.

Утручання будь-яких інших служб у методику та проведення досліджень, що проводяться спеціалістами лабораторій, забороняється.

1.5. Лабораторія здійснює обов'язковий державний ветеринарно-санітарний контроль за якістю та безпекою усієї підконтрольної продукції, що реалізується, у т. ч. харчових продуктів тваринного походження, які призначаються для харчування людей, та дотриманням ветеринарно-санітарних правил торгівлі на ринках.

1.6. У штат лабораторії входять лікарі ветеринарної медицини, фельдшери (лаборанти) ветеринарної медицини, ветеринарні санітари (у зонах посиленого радіоекологічного контролю та в населених пунктах, критичних щодо забруднення радіонуклідами, - лікар ветеринарної медицини - радіолог і технік-дозиметрист). Чисельність фахівців встановлюється залежно від кількості проведених експертиз продукції в середньому за робочий день, а також виходячи з обсягу робіт щодо здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за об'єктами, розташованими на території ринку (додатки 1, 2).

1.7. Лабораторію очолює завідувач - лікар ветеринарної медицини, який призначається на посаду і звільняється із займаної посади керівником відповідної державної установи ветеринарної медицини району (міста), у підпорядкуванні якої є лабораторія.

Для призначення на посади і звільнення із займаних посад працівників лабораторії, крім того, необхідно узгодження із завідувачем лабораторії.

1.8. Призначення на посади спеціалістів лабораторії здійснюється за умови дотримання таких вимог:

- на посаду завідувача призначається лікар ветеринарної медицини, який має досвід практичної роботи за фахом не менше трьох років і пройшов відповідну підготовку та атестацію;

- на посаду лікаря ветеринарно-санітарної експертизи призначається лікар ветеринарної медицини, який має досвід практичної роботи за фахом не менше трьох років або пройшов відповідну підготовку та атестацію;

- на посаду лаборанта призначається спеціаліст ветеринарної медицини.

1.9. Завідувач лабораторії:

- організує роботу лабораторії відповідно до завдань і функцій;

- забезпечує підбір спеціалістів лабораторії, контролює їх роботу, організує професійне навчання і підвищення кваліфікації, визначає посадові обов'язки працівників лабораторії, затверджує правила внутрішнього розпорядку роботи відповідно до встановлених державною адміністрацією району (міста) годин і днів роботи ринку.

1.10. Завідувач лабораторії за посадою є державним інспектором ветеринарної медицини і здійснює державний ветеринарно-санітарний контроль і нагляд на ринку.

1.11. Лабораторія розміщується безпосередньо у будівлі ринку. На ринках, побудованих не за типовими проектами, допускається розміщення лабораторії в приміщеннях, розташованих поблизу павільйонів м'ясної і молочної торгівлі.

Не допускається розміщення лабораторії у дворах, поруч із складами хімічних та інших шкідливих речовин, у приміщеннях житлових будинків, підвалах, а також у приміщеннях із виходом на проїжджу частину вулиці з інтенсивним рухом транспорту і пішоходів.

1.12. Лабораторія незалежно від обсягу роботи і місця розташування в районі (місті) повинна мати такі приміщення:

- відділення ветеринарно-санітарної експертизи м'яса і риби;

- відділення ветеринарно-санітарної експертизи молока, молочних продуктів, меду та продукції рослинного походження;

- приміщення для радіологічних досліджень;

- кімнату для персоналу;

- мийну кімнату з коморою для дрібного інвентарю та дезінфекційних засобів;

- кабінет завідувача лабораторії.

На ринку має бути встановлена ізольована холодильна камера для тимчасового зберігання м'ясних туш, м'ясопродуктів й інших продуктів, від яких відібрані проби для лабораторних досліджень, та автоклав для знезараження м'яса, м'ясопродуктів та конфіскатів. За відсутності автоклава допускається знешкодження проводити у відкритих котлах.

1.13. Адміністрація (власник) ринку відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину", Ветеринарно-санітарних правил для ринків та Правил торгівлі на ринках зобов'язана надавати у користування лабораторії службові приміщення, необхідне обладнання, засоби зв'язку.

Приміщення лабораторії повинні бути обладнані опаленням, освітленням, вентиляцією, водопроводом з гарячою і холодною водою, каналізацією.

1.14. Приміщення для розміщення лабораторії приймає головний державний інспектор ветеринарної медицини району (міста).

Лабораторія підлягає акредитації щодо незалежності і технічної компетентності у встановленому законодавством порядку.

1.15. Лабораторія для проведення ветеринарно-санітарної експертизи забезпечується необхідним спеціальним лабораторним обладнанням, приладами, інструментами, фарбами, хімічними реактивами, мийними і дезінфекційними засобами, лабораторним посудом, спецодягом, лабораторними меблями, інвентарем та іншими допоміжними матеріалами (додаток 3).

Забороняється проведення ветеринарно-санітарної експертизи та реалізація тих видів продукції, для дослідження якої необхідне устаткування відсутнє.

1.16. Ветеринарно-санітарній експертизі, огляду та контролю на ринках підлягають усі тварини, продукція тваринного та рослинного походження, що надходять для продажу або зберігаються у приміщеннях ринку (складах, базах, холодильниках, павільйонах, палатках тощо) незалежно від форми власності та підпорядкування.

1.17. Ветеринарно-санітарна експертиза на ринках проводиться згідно з установленими для лабораторій правилами, інструкціями, методиками та іншими нормативними документами.

1.18. На ветеринарно-санітарну експертизу приймається продукція після обов'язкового пред'явлення документа, що посвідчує особу її власника або продавця.

Адміністрація (власник) ринку надає торгові місця лише після одержання висновків лабораторії про їх епізоотичне, ветеринарно-санітарне благополуччя та якість (додаток 4).

Лабораторія не несе відповідальності за реалізацію продукції, що не пройшла ветеринарно-санітарної експертизи. Відповідальність за реалізацію такої продукції несе адміністрація (власник) ринку відповідно до законодавства.

(абзац третій пункту 1.18 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 10.07.2013 р. N 427)

1.19. Продаж тварин і продукції без відповідних ветеринарних документів, виданих у встановленому порядку, у не відведених для цього місцях або таких, що не пройшли ветеринарно-санітарної експертизи, забороняється.

Торгівля готовими харчовими продуктами (м'ясні, рибні, консервовані вироби тощо) домашнього виготовлення не допускається.

У разі недотримання цих вимог продукція підлягає вилученню у порядку, визначеному законодавством.

1.20. Продукція тваринного і рослинного походження, що не реалізована протягом робочого дня і яка зберігалася поза ринковими холодильниками, на наступний день піддається огляду та органолептичній оцінці спеціалістами лабораторії, а за необхідності - додатковим лабораторним дослідженням.

1.21. До реалізації на ринку допускаються тільки здорові тварини, на які є відповідні ветеринарні документи.

1.22. Юридичні і фізичні особи, діяльність яких пов'язана з торгівлею тваринами, а також з реалізацією та зберіганням продукції тваринного і рослинного походження, зобов'язані виконувати законні вимоги спеціалістів державної служби ветеринарної медицини щодо здійснення державного ветеринарно-санітарного нагляду та контролю, надавати зразки продукції для проведення ветеринарно-санітарної експертизи.

1.23. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності лабораторії здійснюються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

(пункт 1.23 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 13.05.2015 р. N 185)

1.24. Ветеринарно-санітарний контроль за торгівлею тваринами та ветеринарно-санітарна експертиза усіх видів продукції тваринного і рослинного походження на ринках (за винятком планових радіологічних досліджень і досліджень на трихінельоз) здійснюються за рахунок їх власників згідно з тарифами.

1.25. Структура, гранична чисельність працівників, штатний розпис і кошторис лабораторії затверджуються начальником управління ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя.

1.26. Лабораторія повинна мати кутовий штамп і печатку із своїм найменуванням, клейма і штампи встановлених зразків для клеймування м'яса та інших продуктів забою тварин, журнали реєстрації, бланки експертного висновку щодо якості та безпеки кожної партії продукції, допущеної до продажу на ринку, інші документи, передбачені законодавством.

1.27. Юридичні та фізичні особи зобов'язані сприяти спеціалістам ветеринарної медицини у виконанні ними своїх службових обов'язків. Під час їх виконання працівники лабораторії знаходяться під захистом держави.

2. Завдання

Основними завданнями лабораторії є:

2.1. Організація і проведення заходів щодо попередження поширення антропозоонозних, зоонозних та інших заразних хвороб при торгівлі тваринами;

2.2. Визначення якості та безпеки продукції тваринного і рослинного походження, що призначається для харчування людей, а також кормів і кормових добавок для годівлі тварин шляхом проведення повного комплексу досліджень, передбачених законодавством;

2.3. Організація заходів щодо попередження розповсюдження заразних хвороб тварин через продукцію, що підлягає ветеринарно-санітарній експертизі;

2.4. Пропаганда ветеринарно-санітарних знань серед працівників ринку та населення.

3. Обов'язки

Обов'язками спеціалістів лабораторії є:

3.1. Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог при торгівлі на ринку тваринами, м'ясом, м'ясопродуктами, молоком, молокопродуктами, яйцями, рибою, рибопродуктами, медом, іншою продукцією тваринного і рослинного походження;

3.2. Державний ветеринарно-санітарний контроль за наявністю і правильністю оформлення ветеринарних та інших супровідних документів на тварин, продукцію тваринного і рослинного походження, що реалізується на ринку;

3.3. Здійснення контролю за надходженням, зберіганням і реалізацією продукції тваринного та рослинного походження торговельно-закупівельними підприємствами й іншими суб'єктами господарювання (підприємствами) незалежно від форми власності, розташованими на території ринку, та її ветеринарно-санітарна оцінка;

3.4. Проведення клінічних та інших обстежень тварин, що надходять для продажу на ринок. Після встановлення захворювання їх направляють у відповідні лікувальні установи, а на ринку здійснюють необхідні профілактичні заходи у встановленому порядку;

3.5. Проведення огляду і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса, інших продуктів забою усіх видів сільськогосподарських і промислових тварин, тушок домашньої птиці та пернатої дичини, риби, рибопродуктів, молока, молочних продуктів, меду, яєць, м'ясних виробів, тваринних та рослинних жирів, консервів, грибів, ягід, овочів, фруктів, солінь, борошна, зернових, круп'яних та іншої продукції тваринного і рослинного походження відповідно до порядку, установленого діючими правилами ветеринарно-санітарної експертизи та іншими нормативними документами;

(пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 10.07.2013 р. N 427)

3.6. Організація і проведення обов'язкової трихінелоскопії туш свійських та диких свиней, борсуків, ведмедів, нутрій, коней та інших тварин, схильних до захворювання трихінельозом, а також частин їхніх туш (півтуш, четвертин), сала незалежно від результатів проведених досліджень до надходження продукції на ринок;

3.7. Відбір проб продукції для органолептичних, фізико-хімічних, біохімічних, бактеріоскопічних, радіологічних, паразитологічних та інших досліджень. Відібрані зразки досліджуються на місці.

У разі необхідності зразки продукції тваринного й рослинного походження промислового та непромислового виробництва, у тому числі імпортовані, направляються в кількості, передбаченій нормативними документами, у відповідні державні лабораторії ветеринарної медицини для фізико-хімічних, біохімічних, бактеріологічних, токсикологічних, радіологічних, паразитологічних, гістологічних та інших досліджень;

3.8. Клеймування туш (півтуш, четвертин, тушок птиці тощо) відповідно до Інструкції по клеймуванню м'яса, затвердженої наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 12.06.97 N 19 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.09.97 за N 447/2251 (із змінами);

3.9. Організація і проведення радіологічного контролю продукції тваринного і рослинного походження відповідно до нормативно-правових актів;

3.10. Проведення ветеринарно-санітарного контролю, огляду, органолептичної оцінки, а за необхідності (сумнівне походження, незадовільна органолептична оцінка, порушення цілісності упаковки тощо) - лабораторного дослідження продукції промислового виготовлення;

3.11. Видача експертних висновків установленої форми, які свідчать про якість та безпеку кожної партії продукції тваринного та рослинного походження; 

(пункт 3.11 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 10.07.2013 р. N 427)

3.12. Проведення знешкодження (утилізації) відпрацьованих проб продукції після ветеринарно-санітарної експертизи з оформленням акта, зразок якого наведений у додатку 5;

3.13. Направлення на промислову переробку, знезараження або утилізацію продукцію тваринного і рослинного походження, яка згідно з правилами ветеринарно-санітарної експертизи визнана непридатною для споживання, про це складається акт, зразок якого наведений у додатку 6, який підписується лікарем ветеринарної медицини, представником адміністрації ринку або торгівельного об'єкта та власником продукції;

3.14. Організація і державний ветеринарно-санітарний контроль за знезараженням м'яса та іншої продукції тваринного і рослинного походження;

3.15. Облік виявлених хвороб, реєстрація проведеної ветеринарно-санітарної експертизи тощо в журналах установленої форми, ведення передбаченої ветеринарної звітності;

3.16. Аналіз результатів проведення ветеринарно-санітарної експертизи та внесення відповідних пропозицій щодо її поліпшення.

4. Права

Спеціалісти лабораторії мають право:

4.1. Відвідувати безперешкодно об'єкти торгівлі, розташовані на території ринку, у тому числі торгівельні павільйони, майданчики, холодильники, склади, торгівельно-закупівельні й оптові бази, палатки, магазини тощо та проводити огляд і відбір проб продукції тваринного і рослинного походження.

Крім службового посвідчення вони можуть мати конференц-картку;

4.2. Отримувати від адміністрації (власника) ринку та осіб, які торгують, інформацію й необхідні документи для виконання поставлених завдань;

4.3. Забороняти надходження продукції тваринного і рослинного походження на склади й холодильники ринку та відпускання зі складу, а також допущення до місць торгівлі без відповідних документів та висновку лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, а також такої, що визнана недоброякісною. Не допускати продаж тварин без ветеринарних документів;

4.4. Призупиняти (затримувати) реалізацію тварин, продукції тваринного та рослинного походження у разі порушення вимог, установлених правилами ветеринарно-санітарної експертизи та іншими нормативно-правовими актами, визнаних непридатними для споживання, або при незадовільному ветеринарно-санітарному стану ринку. Забороняти використання обладнання та інвентарю, що не відповідає санітарним вимогам;

4.5. Терміново повідомляти відповідні державні установи ветеринарної медицини про надходження на ринок тварин, продукції тваринного походження, уражених заразними хворобами: сибіркою, трихінельозом, цистицеркозом тощо із зазначенням місця проживання їх власника для проведення необхідних протиепідемічних та протиепізоотичних заходів;

4.6. Установлювати відповідно до ветеринарно-санітарних правил порядок знезараження, утилізації продукції тваринного і рослинного походження, визнаної непридатною до споживання;

4.7. Знезаражувати продукцію тваринного і рослинного походження, визнану непридатною для харчування, із складанням відповідних актів. У випадках, передбачених правилами ветеринарно-санітарної експертизи, інструкціями тощо, така продукція повинна направлятися власниками торгівельних об'єктів на промислову переробку або утилізацію;

4.8. Давати адміністрації (власнику) ринку обов'язкові для виконання пропозиції, письмові розпорядження тощо з питань ветеринарної медицини з метою забезпечення відповідних умов реалізації продукції й дотримання належного ветеринарно-санітарного та епізоотичного стану. Здійснювати контроль за роботою об'єктів ветеринарно-санітарного призначення, проведенням санітарних днів, дезінфекції, дезінсекції та дератизації;

4.9. Уживати заходів відповідно до чинного законодавства щодо власника (реалізатора) тварин або продукції, власника ринку чи інших посадових осіб адміністрації ринку, які допустили торгівлю недоброякісною продукцією тваринного і рослинного походження, споживання якої може призвести до захворювання населення хворобами, спільними для тварин та людей, або отруєнь.

За необхідності, при грубому порушенні вимог законодавства з питань ветеринарної медицини, надавати відповідні матеріали Головному державному інспектору ветеринарної медицини району (міста) для прийняття відповідних рішень у порядку, визначеному законодавством;

4.10. Здійснювати у межах своєї компетенції постійну взаємодію з органами санітарно-епідеміологічного нагляду та іншими органами щодо захисту населення від хвороб, спільних для тварин і людей, та охорони довкілля;

4.11. Брати участь у проведенні спільного санітарно-епідеміологічного і ветеринарно-санітарного розслідування випадків захворювання, причиною яких могли бути тварини, продукція тваринного і рослинного походження, що реалізовувались на ринку;

4.12. Завідувач лабораторії за порушення ветеринарно-санітарних вимог має право накладати адміністративні стягнення у встановленому законодавством порядку.

5. Взаємодія спеціалістів лабораторії з адміністрацією (власником) ринку

5.1. Лікарі ветеринарної медицини лабораторії здійснюють державний ветеринарно-санітарний контроль і нагляд за виконанням вимог Ветеринарно-санітарних правил для ринків, станом території і всіх торгових об'єктів та допоміжних приміщень, а також випуском продукції тваринного і рослинного походження, безпечної у ветеринарно-санітарному відношенні.

Наявність на ринку лабораторії не знімає відповідальності з його власника (адміністрації, службових осіб) за належне виконання ветеринарно-санітарних вимог.

5.2. Адміністрація (власник) ринку забезпечує:

- відповідні умови для торгівлі тваринами, м'ясом, іншою продукцією тваринного і рослинного походження, що пройшли державний ветеринарно-санітарний контроль та ветеринарно-санітарну експертизу в лабораторії, відповідно до вимог ветеринарно-санітарних правил та інших нормативних документів;

- виділення на території ринку ізольованого приміщення з встановленням автоклава для знезараження відповідної продукції, забракованої лабораторією;

- підтримку в робочому стані ізольованої холодильної камери для тимчасового перетримування м'яса, м'ясопродуктів тощо до одержання результатів лабораторних досліджень;

- проведення утилізації м'яса, м'ясопродуктів, у тому числі конфіскатів, іншої продукції тваринного і рослинного походження, визнаної непридатною для харчування людини. Знешкодження даної продукції проводиться методами та у порядку, установленому державними органами ветеринарної медицини;

- проведення санітарних днів, регулярного прибирання і дезінфекції території, торгових місць, інших допоміжних приміщень, холодильників та інвентарю ринку;

- проведення профілактичних та вимушених заходів, передбачених ветеринарно-санітарними правилами, інструкціями та іншими нормативно-правовими актами.

5.3. Власники ринків (торгівельних об'єктів) повинні створювати для спеціалістів лабораторії належні умови та надавати у користування службові приміщення, що відповідають вимогам техніки безпеки та протиепідемічного режиму, а також необхідне обладнання, засоби зв'язку тощо.

5.4. Спеціалісти лабораторії зобов'язані своєчасно інформувати адміністрацію ринку про виявлені порушення для вжиття відповідних заходів.

6. Взаємодія з органами внутрішніх справ

Взаємодія з органами внутрішніх справ здійснюється на підставі Закону України "Про міліцію", згідно з яким до компетенції органів внутрішніх справ належить:

- надання допомоги спеціалістам лабораторії при здійсненні контрольних функцій за дотриманням порядку торгівлі тваринами та продукцією тваринного і рослинного походження;

- участь у забезпеченні громадського порядку при вилученні спеціалістами лабораторії у торговців тварин, продукції тваринного і рослинного походження, не допущеної до реалізації на ринку, а також такої, що не має супровідних ветеринарних та інших документів установленої форми (посвідчення про якість, сертифіката відповідності), та в інших випадках, пов'язаних із порушенням законодавства.

 

Начальник управління
забезпечення протиепізоотичної
роботи Державного департаменту
ветеринарної медицини
 

 
 
 
О. О. Кучерявенко
 

 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

до проекту Положення про державну лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи на ринку

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. В. Кужель
 

 

Вимоги до планування та визначення штату державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку

Штат лабораторії формується згідно з обсягом проведеної роботи і затраченого на неї часу (оперативного і допоміжного).

Орієнтовна штатна кількість працівників лабораторії встановлюється залежно від кількості умовних експертиз, проведених за один робочий день:

Найменування посад 

Кількість штатних одиниць лабораторії в залежності від проведених експертиз 

до 25 

26 - 50 

51 - 150 

151 - 250 

251 - 350 

Завідувач лабораторії (лікар ветеринарної медицини) 

Лікар ветеринарної медицини 

Лаборант ветмедицини 

Технік-трихінелоскопіст 

Санітар ветмедицини 

Примітки:

1. Якщо в лабораторії проводиться від 350 і більше експертиз у день, у штат додатково вводиться 1 штатна одиниця лаборанта ветмедицини на кожні 100 експертиз та 1 штатна одиниця лікаря ветмедицини на кожні 200 експертиз.

2. У лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи у зоні посиленого радіоекологічного контролю та в населених пунктах, критичних щодо забруднення радіонуклідами, у штат уводиться лікар ветеринарної медицини - радіолог та лаборант-радіолог. При невеликій кількості досліджень їх обов'язки можуть виконувати інші фахівці лабораторії з доплатою 20 - 30 % їхнього посадового окладу.

3. При формуванні штатного розпису лабораторії в першу чергу враховують кількість одиниць проведених експертиз (умовно за одну одиницю експертизи приймається час, затрачений у процесі підготовки і проведення ветеринарно-санітарної експертизи м'яса великої рогатої худоби: голова, внутрішні органи, туша - без додаткових лабораторних досліджень).

Одночасно враховують проведення необхідних додаткових досліджень, що вимагають тривалого часу (біохімічні, мікроскопічні, радіологічні та ін.); приготування необхідних розчинів реактивів; здійснення нагляду за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог в торгових рядах; оформлення плати за проведені дослідження тощо. Ветеринарно-санітарна експертиза продукції повинна здійснюватися відповідно до діючих правил та інших чинних нормативно-правових актів.

4. Планування і організацію штатної чисельності працівників лабораторії здійснює керівник державної установи ветмедицини, у підпорядкуванні якої вона знаходиться.

 

Орієнтовний розрахунок
застосування кількості умовних одиниць експертиз і затраченого часу на проведення ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного та рослинного походження

Назва продукції 

Середня затрата часу на проведення експертиз, хв. 

Кількість умовних одиниць експертиз 

лікарем 

лаборантом 

М'ясо домашніх тварин: 

  

  

  

великої рогатої худоби 

13,0 

8,0 

1,00 

свиней 

11,0 

15,0 

1,30 

дрібної рогатої худоби 

11,0 

7,0 

0,90 

коней 

13,0 

8,0 

1,00 

кролів 

2,0 

3,0 

0,25 

домашньої птиці 

2,0 

3,0 

0,25 

нутрій 

11,0 

7,0 

0,90 

М'ясо диких тварин: 

  

  

  

косуль 

13,0 

8,0 

1,00 

лосів 

13,0 

8,0 

1,00 

оленів 

13,0 

8,0 

1,00 

диких кабанів 

11,0 

15,0 

1,30 

ведмедів 

11,0 

15,0 

1,30 

зайців 

2,0 

3,0 

0,25 

пернатої дичини 

2,0 

3,0 

0,25 

М'ясо морських тварин: 

  

  

  

китів, моржів, нерпи, сивучів та ін. 

30,0 

  

1,50 

М'ясопродукти 

5,0 

  

0,25 

Сало (один кусок) 

  

10,0 

0,50 

Жири тваринного походження: 

  

  

  

(внутрішній, топлений та ін.) 

  

8,0 

0,40 

Риба 

8,0 

  

0,40 

Рибопродукти 

5,0 

  

0,25 

Раки 

3,0 

  

0,15 

Яйця (десять штук) 

  

1,0 

0,02 

Молоко та молочні продукти: 

  

  

  

молоко 

5,0 

15,0 

1,00 

сир кисломолочний 

3,0 

2,0 

0,25 

вершки, сметана 

3,0 

3,0 

0,30 

масло (вершкове, топлене) 

3,0 

2,0 

0,25 

сир твердий 

8,0 

  

0,40 

кисломолочні продукти (ряжанка та ін.) 

  

6,0 - 10,0 

0,3 - 0,5 

Мед 

5,0 

25,0 

4,50 

Овочі, фрукти: 

  

  

  

овочі, фрукти свіжі (партія до 20 кг) 

2,0 

3,0 

0,25 

овочі, фрукти свіжі (партія більше 20 кг) 

3,0 

8,0 

0,60 

овочі, фрукти (квашені, мариновані) 

2,0 

3,0 

0,25 

Зелень 

  

  

  

цибуля, часник, щавель, кріп, шпинат тощо 

  

2,0 

0,10 

Овочі сушені 

  

6,0 

0,30 

Фрукти сушені 

  

5,0 

0,30 

горіхи 

  

2,0 

0,10 

гриби свіжі, сушені 

2,0 

6,0 

0,40 

жири рослинного походження 

2,0 

6,0 

0,40 

зерно 

  

8,0 

0,40 

зернопродукти (борошно, крупа, крохмаль) 

  

6,0 - 8,0 

0,3 - 0,4 

інші рослинні продукти 

  

2,0 - 10,0 

0,1 - 0,5 

Тварини 

10,0 

5,0 

0,7 

 

Обов'язковий мінімальний перелік обладнання, необхідного для роботи державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку

N
з/п 

Назва приладів та обладнання 

При ветеринарно-санітарній експертизі 

м'яса 

молока 

яєць 

меду 

риби 

овочів 

фруктів 

Набір лабораторних меблів 

Набір склопосуду 

Набір реактивів, фарб 

Електроплита 

Дистилятор 

Холодильник побутовий 

Іономір, pH-метр 

Компресорій (не менше 10 шт.) 

Мікроскоп біологічний 

10 

Освітлювач для мікроскопа 

11 

Лампа бактерицидна 

12 

Прилад для визначення чистоти молока 

13 

Центрифуга лабораторна 

14 

Баня водяна лабораторна 

15 

Баня електрична для підігріву жиромірів 

16 

Жироміри 

17 

Рефрактометр 

18 

Редуктазник 

19 

Магніт підковоподібний, набір сит 

20 

Ареометр 

21 

Овоскоп 

22 

Шафа сушильна стерилізаційна 

23 

Шафа витяжна пристінна хімічна 

24 

Ваги лабораторні з ваговими гирями I та II класу 

25 

Ваги технічні з ваговими гирями 

26 

Лупа бінокулярна 

27 

Лупа складна 

28 

Стерилізатор для інструментів електричний ветеринарний 

29 

Пальник спиртовий 

30 

М'ясорубка лабораторна або гомогенізатор 

31 

Термометр водяний 

32 

Термометр для м'яса з металевим стилетом* 

33 

Термометри кімнатні (за кількістю виробничих приміщень) 

34 

Термометри лабораторні хімічні 

35 

Лактоденсиметр 

36 

Годинники піскові, сигнальні 

37 

Термостат 

38 

Автоклав 

39 

Молочно-контрольні пластинки 

40 

Радіологічні засоби вимірювання: дозиметри-радіометри - ДРГ-01Т1, ДБГ-О1Н, СРП-68-01, СРП-88; 

 
 
2 шт. 

  

  

  

  

  

  

радіометр-спектрометр - РУБ-01П6, РУБ-01П7, РУГ-91, РКГ-05П, РКГ-01А, РСУ-01 "Сигнал" (гамма)** 

1 шт. 

  

  

  

  

  

  

____________
* При надходженні оптових партій замороженого м'яса, у тому числі з холодильників.

** За узгодженням із Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини можуть використовуватися інші радіологічні засоби вимірювання з характеристиками не нижче зазначених.

 

Зразок

____________________________________________
(назва державної установи ветеринарної медицини)

Державна лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи N ______
_________________________________ ринку

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК N ________

"___" ____________ 200_ р.

Прізвище, ім'я, по батькові продавця __________

Місце проживання _________________________

ПРОДУКТИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

Назва 

К-сть місць 

Маса (вага), кг 

Результати дослідження 

Термін реалізації 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 
 
Лікар ветеринарної медицини __________________
                                                                                (П. І. Б., підпис) 

____________________________________________
(назва державної установи ветеринарної медицини)

Державна лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи N ______
_________________________________ ринку

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК N ________

"___" ____________ 200_ р.

Прізвище, ім'я, по батькові продавця __________

Місце проживання _________________________

МОЛОКО ТА МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ

Назва 

К-сть місць 

Маса (вага), кг 

Результати дослідження 

Термін реалізації 

Гус-
тина 

Кис-
лот-
ність 

Меха-
нічна забруд-
неність 

Інші дослід-
ження 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Лікар ветеринарної медицини __________________
                                                                               (П. І. Б., підпис) 

 

____________________________________________
(назва державної установи ветеринарної медицини)

Державна лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи N ______
_________________________________ ринку

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК N ________

"___" ____________ 200_ р.

Прізвище, ім'я, по батькові продавця __________

Місце проживання _________________________

ПРОДУКТИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ 

Назва 

К-сть місць 

Маса (вага), кг 

Результати дослідження 

Термін реалізації 

Уміст
нітра-
тів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 
Лікар ветеринарної медицини __________________
                                                                                (П. І. Б., підпис) 

____________________________________________
(назва державної установи ветеринарної медицини)

Державна лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи N ______
_________________________________ ринку

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК N ________

"___" ____________ 200_ р.

Прізвище, ім'я, по батькові продавця __________

Місце проживання _________________________

МЕД (продукти бджільництва) 

Назва 

К-сть місць 

Маса (вага), кг 

Результати дослідження 

Термін реалізації 

Уміст води, % 

Кис-
лот-
ність,
град. 

Діас-
тазне число, од.
Готе 

Інверт-
ний цукор, % 

Інші дослід-
ження 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Лікар ветеринарної медицини __________________
                                                                               (П. І. Б., підпис) 

 

Зразок 

  

  

Державна лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи N __________
__________________________ ринку
"___" ____________ 200_ р. 

Акт N ________
утилізації відпрацьованих проб продукції

Цей акт складено:

лікарем ветмедицини _______________________________________________
                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові) 

лаборантом ветмедицини ___________________________________________

санітаром ветмедицини ____________________________________________

_________________________________________________________________

про те, що нами проведено знешкодження (утилізацію) відпрацьованих проб продукції тваринного та рослинного походження після здійснення ветеринарно-санітарної експертизи:

N з/п 

Назва продукції 

Кількість проведених експертиз за робочий день 

Вид знешкодження (проварювання, автоклавування, денатурація тощо) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Підписи:

1. Лікар ветмедицини _______________________________________
                                                                                               (підпис) 

2. Лаборант ветмедицини ___________________________________
                                                                                                (підпис) 

3. Санітар ветмедицини _____________________________________
                                                                                                 (підпис) 

                                      М. П. 

 

Зразок 

  

  

Державна лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи N __________
__________________________ ринку
"___" ____________ 200_ р. 

Акт N ________
про недопущення до реалізації продукції

Цей акт складено:

завідувачем лабораторії ринку ________________________________________
                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові) 

лікарем ветмедицини _______________________________________________
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові) 

лаборантом ветмедицини ___________________________________________
                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові) 

у присутності представника адміністрації ринку _________________________
                                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові) 

та власника (постачальника) продукції _________________________________
                                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові) 

__________________________________________________________________
                                        (назва суб'єкта господарювання та місце знаходження)
__________________________________________________________________

про те, що при ветеринарно-санітарній експертизі ______________________

__________________________________________________________________
                                    (назва продукції, дата виготовлення, N партії, маса тощо)
__________________________________________________________________

ветеринарний документ від _____________________ N __________________

ким виданий ______________________________________________________

Виявлено _________________________________________________________

__________________________________________________________________

Висновок:

Згідно з __________________________________________________________
                                                   (назва відповідного нормативно-правового акта)
_________________________________________________________________

продукція _________________________________________________________
                                                                                             (назва) 

у кількості _______________________ визнана __________________________

__________________________________________________________________

та підлягає ________________________________________________________
                                           (відповідному виду знешкодження, утилізації, денатурації тощо)
__________________________________________________________________

Підписи:

1. Завідувач лабораторії ринку

2. Лікар ветмедицини

3. Лаборант ветмедицини

4. Представник адміністрації ринку

5. Власник (постачальник) продукції

____________

Опрос