Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения идентификационного досмотра товаров и других предметов декларантом

Государственная таможенная служба
Порядок, Приказ от 01.04.2002 № 174
Утратил силу

Про затвердження Порядку проведення ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів декларантом

Наказ Державної митної служби України
від 1 квітня 2002 року N 174

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 квітня 2002 р. за N 353/6641

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 31 травня 2012 року N 657)

На виконання вимог Митного кодексу України, Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574 (зі змінами й доповненнями), Положення про діяльність підприємств, що здійснюють декларування на підставі договору, затвердженого наказом Держмитслужби України від 22.07.97 N 340 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.10.97 за N 495/2299, з метою реалізації прав та обов'язків декларанта НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів декларантом (далі - Порядок), що додається.

2. Управлінню організації митного контролю (Ляденко І. Г.) та Правовому управлінню (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню аналізу, прогнозування та зв'язків з громадськістю (Козик Л. Г.) забезпечити висвітлення цього наказу в засобах масової інформації.

4. Управлінню справами (Карпенко В. П.) після державної реєстрації наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити тиражування та розсилку його в митниці.

5. Начальникам митниць:

5.1. Інформувати суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та зацікавлені організації про вимоги цього наказу, у тому числі шляхом висвітлення його в місцевих засобах масової інформації та на наочних інформаційних стендах у місцях розташування відповідних підрозділів митниці й у пунктах пропуску через державний кордон України.

5.2. Забезпечити здійснення періодичних перевірок дотримання розроблених у митницях технологічних схем проведення ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів декларантом.

6. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації його в Міністерстві юстиції України.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Пашка П. В.

 

Голова Служби 

М. М. Каленський 

 

Порядок
проведення ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів декларантом

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Митного кодексу України, Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574 (зі змінами й доповненнями), Положення про діяльність підприємств, що здійснюють декларування на підставі договору, затвердженого наказом Держмитслужби України від 22.07.97 N 340 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.10.97 за N 495/2299.

Мета Порядку - реалізація прав і обов'язків декларанта, передбачених Митним кодексом України, Положенням про вантажну митну декларацію та Положенням про діяльність підприємств, що здійснюють декларування на підставі договору, заявляти дані про товари та інші предмети, що надходять на митну територію України, виходячи як із товаросупровідних документів на них, так і з результатів ідентифікаційного огляду цих товарів та інших предметів.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

декларант - підприємство, яке здійснює декларування товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України;

зона митного контролю - визначена на митному кордоні України або в інших місцях територія, у межах якої митний орган здійснює митний контроль;

ідентифікаційний огляд - сукупність заходів, що здійснюються декларантом з метою визначення відомостей про товари та інші предмети, які дають змогу зробити висновок про країну походження їх, класифікацію згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТЗЕД), кількісні та якісні характеристики, а також однозначно ідентифікувати їх тощо;

оперативний підрозділ - підрозділ митного органу, посадові особи якого здійснюють митний контроль товарів та інших предметів і митне оформлення вантажної митної декларації на ці товари та інші предмети;

товари - будь-яка переміщувана через митний кордон України продукція, у тому числі продукція, на яку поширюються права інтелектуальної власності, що є об'єктом купівлі-продажу або обміну;

предмети - будь-які предмети, що переміщуються через митний кордон України.

2. Проведення ідентифікаційного огляду

2.1. При надходженні до митниці призначення товарів та інших предметів після виконання всіх дій, передбачених Положенням про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення, затвердженим наказом Держмитслужби України від 08.12.98 N 771 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.01.99 за N 42/3335, та наказом Держмитслужби України від 15.11.99 N 721 "Про визначення Переліку місць прибуття автотранспорту", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.12.99 за N 839/4132, декларант має право звернутися до митного органу із заявою про надання дозволу на проведення ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів (далі - заява) за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

2.2. Ідентифікаційний огляд здійснюється декларантом за умови подання ним заяви та після прийняття керівництвом оперативного підрозділу рішення щодо проведення ідентифікаційного огляду, про що свідчить напис на заяві, яким визначається посадова особа митного органу, що повинна бути присутня при здійсненні такого огляду.

2.3. Ідентифікаційний огляд товарів та інших предметів, що надходять автомобільним транспортом, здійснюється в місцях прибуття автотранспорту, перелік яких затверджено наказом Держмитслужби України від 15.11.99 N 721 "Про визначення Переліку місць прибуття автотранспорту", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.12.99 за N 839/4132. У разі надходження товарів та інших предметів іншими видами транспорту допускається за рішенням керівництва оперативного підрозділу здійснення ідентифікаційного огляду в інших місцях, де створено зону митного контролю (тимчасову зону митного контролю).

2.4. При проведенні ідентифікаційного огляду має бути присутнім представник перевізника (експедитора). 

2.5. Посадова особа митного органу, яка присутня при здійсненні ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів декларантом, перевіряє повноваження особи, що здійснює ідентифікаційний огляд, проводить зовнішній огляд транспортного засобу з метою виявлення наявності пошкоджень, які давали б можливість проникнення до товарів та інших предметів без видимого пошкодження митного забезпечення й/або забезпечення відправника, перевіряє наявність і цілість митних забезпечень і/або забезпечення відправника.

У разі виявлення порушень чинного законодавства України посадова особа митниці зобов'язана вжити заходів для притягнення до відповідальності винних осіб, а саме: терміново доповісти про порушення керівникові оперативного підрозділу та провести всі необхідні дії, передбачені Митним кодексом України.

Якщо при огляді транспортного засобу та митних забезпечень і/або забезпечень відправника порушень чинного законодавства України не виявлено або ті, що виявлено, не впливають на процедуру митного оформлення товарів та інших предметів, посадова особа митного органу допускає декларанта до проведення ідентифікаційного огляду.

2.6. Ідентифікаційний огляд товарів та інших предметів проводить декларант. За результатами проведення ідентифікаційного огляду він складає у двох примірниках Акт про проведення ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів (далі - Акт) за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку, і підписує їх.

На вимогу перевізника (експедитора) декларант може скласти ще один примірник Акта для нього.

Після завершення ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів декларант у разі їх вивантаження для проведення ідентифікаційного огляду завантажує ці товари та інші предмети в транспортний засіб (контейнер тощо).

2.7. Якщо посадовою особою митного органу, присутньою при здійсненні ідентифікаційного огляду, порушень чинного законодавства України не виявлено, то декларантом після завершення ідентифікаційного огляду на транспортний засіб (контейнер тощо) накладається власне забезпечення. При цьому допускається накладення забезпечення декларанта виключно у вигляді пломби.

Про ознаки пломби, які дають змогу однозначно ідентифікувати її (зображення на відтисках пломби; розміри; матеріал, з якого вироблено пломбу, тощо), декларант повідомляє митний орган у своїй заяві.

2.8. У разі виявлення посадовою особою митного органу, присутньою при здійсненні ідентифікаційного огляду, порушень чинного законодавства України в Акті робиться запис про це та вживаються заходи, передбачені законодавством при виявленні порушень. Забезпечення декларантом у цих випадках не накладається.

2.9. Посадова особа митного органу після завершення декларантом ідентифікаційного огляду контролює накладення забезпечення декларантом, підписує Акт та накладає нове митне забезпечення на транспортний засіб (контейнер тощо), про що робить відповідні відмітки в примірниках Акта й на товаросупровідних документах.

Підтвердженням завершення ідентифікаційного огляду є проставлення посадовою особою митного органу в примірниках Акта й на товаросупровідних документах відбитка штампа "Під митним контролем".

Один примірник Акта залишається в посадової особи митного органу, другий - надається декларанту.

2.10. У випадках, передбачених законодавством, нарахування митних зборів здійснюється у визначеному порядку за ставками, установленими постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.97 N 65 "Про ставки митних зборів".

2.11. Облік заяв і актів про проведення ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів здійснюється в порядку, установленому митним органом.

3. Заключні положення

3.1. Для проведення митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів з використанням вантажної митної декларації декларант обов'язково додає до комплекту документів примірник Акта про проведення ідентифікаційного огляду цих товарів та інших предметів. При цьому в графі 44 вантажної митної декларації під номером 9 проставляються код документа "9003" і дата складання Акта.

3.2. При здійсненні митного контролю та митного оформлення посадова особа митного органу обов'язково звіряє примірники Акта.

3.3. У разі виявлення після ідентифікаційного огляду під час проведення митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів порушень чинного законодавства України відповідальність винних у цьому осіб настає згідно з чинним законодавством України.

3.4. Положення цього Порядку застосовуються й до фізичної особи - суб'єкта господарської діяльності в разі подання ним відповідної письмової заяви.

 

Т. в. о. начальника Управління
організації митного контролю
 

 
І. Г. Ляденко
 

 

Заява
про надання дозволу на проведення ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів

Вих. N ___ 

"___" ____________ 200_ р. 

Підприємство _________________________________________________,

код за ЄДРПОУ _____________, місцезнаходження (фактична адреса):
______________________________________________________________
______________________________________________________________

просить Вашого дозволу на проведення ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів, що переміщуються від відправника ____________________

на адресу одержувача ___________________________________________

за товаросупровідними документами: ______________________________

______________________________________________________________

Транспортний засіб _____________________________________________

Мета огляду ___________________________________________________
                                  (визначення коду згідно з УКТЗЕД, країни походження, кількісних
                                                                  та якісних характеристик тощо)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Місце проведення огляду _________________________________________

Особи, уповноважені на здійснення декларування та проведення ідентифікаційного огляду: ______________________________________________
_______________________________________________________________
                           (посада, ініціали, прізвище, N паспорта або посвідчення, підпис)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Договір про проведення декларування ______________________________
                                                                                          (у разі декларування на підставі договору)

Ознаки пломби: ________________________________________________
______________________________________________________________ 

Керівник підприємства 

_______________________
(підпис, ініціали, прізвище) 

М. П. 

  

 

АКТ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЙНОГО ОГЛЯДУ ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ

від "___" ____________ 200_ р.

Назва митниці __________________________________________________

Мета огляду ____________________________________________________
                                      (визначення коду згідно з УКТЗЕД, країни походження, кількісних
                                                                    та якісних характеристик тощо)
_______________________________________________________________

Місце проведення огляду _________________________________________

Місцезнаходження товарів та інших предметів (транспортний засіб,
контейнер тощо) ________________________________________________
_______________________________________________________________
                                         (вид транспортного засобу, державний номер)

Митне забезпечення (забезпечення відправника) _____________________
                                                                                                                    (наявність, номер та цілість)

Ідентифікаційні ознаки та кількість відкритих (розпакованих) вантажних
місць _________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЙНОГО ОГЛЯДУ:

Кількість вантажних місць _______________________________________

Пакування (ящики, пакунки, палети, мішки, без пакування, інше) _______
______________________________________________________________

Опис, кількість і країна походження товарів та інших предметів (за
маркуванням): ________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Інші відомості (з урахуванням мети огляду) ________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________________________

Вантажні місця запаковано з накладенням митного забезпечення N ____

Забезпечення декларанта N _______________

Огляд проводив:

_______________________________
(посада, ініціали, прізвище декларанта) 

____________
(підпис) 

Особи, що були присутні при здійсненні ідентифікаційного огляду
  

_______________________________
(посада, ініціали, прізвище, N паспорта або посвідчення особи) 

____________
(підпис) 

_______________________________
(посада, ініціали, прізвище, N паспорта або посвідчення особи) 

____________
(підпис) 

_______________________________
(посада, ініціали, прізвище, N паспорта або посвідчення особи) 

____________
(підпис) 

Посадова особа митного органу: 

  

_______________________________
(посада, ініціали, прізвище посадової особи митниці) 

____________
(підпис) 

Місце для відбитка штампа
"Під митним контролем" 

____________

Опрос