Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм учетной документации относительно назначения государственной помощи в связи с беременностью и родами женщинам, не застрахованным в системе общеобязательного государственного социального страхования, и инструкций по их заполнению

Министерство здравоохранения
Приказ, Инструкция от 18.03.2002 № 93
действует с 20.04.2002

Про затвердження форм облікової документації щодо призначення державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, та інструкцій щодо їх заповнення

Наказ Міністерства охорони здоров'я України
від 18 березня 2002 року N 93

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 квітня 2002 р. за N 346/6634

Відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми облікової документації:

1.1. Форму N 147/о "Довідка для призначення і виплати державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування" та інструкцію щодо її заповнення (додаються).

1.2. Форму N 147-1/о "Журнал реєстрації виданих (отриманих) довідок для призначення і виплати державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування" та інструкцію щодо її заповнення (додаються).

2. Керівникам органів та закладів охорони здоров'я незалежно від відомчої підпорядкованості і форм власності впровадити форму N 147/о "Довідка для призначення і виплати державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування", форму N 147-1/о "Журнал реєстрації виданих (отриманих) довідок для призначення і виплати державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування" та інструкції щодо їх заповнення.

3. Заступнику Державного секретаря Гойді Н. Г. забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України та довести його до відома органів та закладів охорони здоров'я, що мають право на видачу довідки для призначення і виплати державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

4. Начальнику Центру медичної статистики Голубчикову М. В. забезпечити Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської та Головного управління охорони здоров'я Київської міських державних адміністрацій зразками зазначених облікових форм.

5. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської та Головного управління охорони здоров'я Київської міських державних адміністрацій забезпечити впровадження зазначених облікових форм.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Державного секретаря Гойду Н. Г.

 

Міністр 

В. Ф. Москаленко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Голови Державного
комітету статистики України

 
Н. С. Власенко 

Перший заступник Державного
секретаря Міністерства праці
та соціальної політики України

 
 
І. Ф. Гнибіденко
 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення облікової статистичної форми N 147/о "Довідка для призначення і виплати державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування"

1. "Довідка для призначення і виплати державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування" (форма N 147/о, далі - довідка) видається вагітним жінкам і породіллям (у тому числі неповнолітнім) з числа:

1.1. Службовців Збройних Сил, Прикордонних військ, Служби безпеки України, військ цивільної оборони, інших військових формувань та з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ.

1.2. Звільнених з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації незалежно від форми власності за умови, що вагітна жінка була звільнена з роботи не раніше ніж за шість місяців до набуття права на одержання допомоги.

1.3. Зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні.

1.4. Аспіранток, докторанток, клінічних ординаторів, студенток вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації.

1.5. Непрацюючих жінок.

2. Довідка видається громадянкам України, іноземкам та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також особам, що набули статусу біженця і мають право на державну допомогу на умовах, передбачених Законом України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", іншими законами або міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

3. Право видачі довідки мають лікарі лікувально-профілактичних закладів, у яких здійснюються спостереження за вагітними та/або акушерська допомога.

4. Довідка подається в органи, що призначають та здійснюють виплату такої допомоги.

5. Бланки довідок з контрольними талонами мають бути прошиті, пронумеровані, скріплені печаткою лікувально-профілактичного закладу і зберігатися разом з "Журналом реєстрації виданих (отриманих) довідок для призначення і виплати державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування" (форма N 147-1/о, далі - журнал) в особи, яка призначена наказом керівника лікувально-профілактичного закладу відповідальною за видачу (отримання) цих документів.

6. Довідка заповнюється на підставі запису лікаря-акушера-гінеколога в "Індивідуальній карті вагітної та породіллі" (форма N 111/о, далі - індивідуальна карта вагітної) у 30 тижнів вагітності або в "Історії пологів" (форма N 096/о, далі - історія пологів) під час виписки породіллі з пологового стаціонару.

6.1. Вагітним жінкам, яких віднесено до I - IV категорій осіб, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС, довідка видається у 27 тижнів вагітності.

7. Довідка заповнюється українською мовою, розбірливим почерком, без виправлень.

7.1. Підкреслюються слова "первинна" або "продовження"; у разі продовження зазначається номер попередньо виданої довідки.

7.2. Повністю пишуть літерами прізвище, ім'я, по батькові та адресу жінки, рік народження - цифрами.

7.3. Повністю вказується назва лікувально-профілактичного закладу, у якому перебуває на обліку вагітна або в якому відбулися пологи. В останньому випадку цифрами вказується дата пологів. У разі видачі довідки вагітній зазначається термін вагітності на день заповнення довідки.

7.4. У датах першого та останнього дня періоду, за який жінка має право на отримання державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, число та місяць пишуть літерами, рік - цифрами.

8. Дати першого та останнього дня періоду, за який жінка має право на отримання державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, установлюються відповідно до періоду, що становить 70 календарних днів до і 56 календарних днів після передбачуваного строку пологів.

8.1. Для жінок, яких віднесено до I - IV категорій осіб, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС, ці дати встановлюються відповідно до періоду, що становить 90 календарних днів до і 90 календарних днів після дня передбачуваного строку пологів.

9. У разі передчасних або багатоплідних пологів, виникнення ускладнень під час пологів або в післяпологовому періоді (крім жінок, яких віднесено до I - IV категорій осіб, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС) на підставі запису в "Обмінній карті" (форма N 113/о), засвідченого підписом головного лікаря та печаткою лікувально-профілактичного закладу, де відбувалися пологи, за місцем спостереження вагітної додатково видається довідка на 14 календарних днів.

10. У разі пологів у жінок, які не спостерігались з приводу вагітності до дня пологів, довідка заповнюється і видається в пологовому будинку (відділенні), у якому відбувалися пологи, на період тривалості післяпологової відпустки на загальних підставах.

11. При передчасних пологах до 30 тижнів вагітності, якщо жінка виписується з живою дитиною, довідка заповнюється і видається в пологовому будинку (відділенні), у якому відбувалися пологи, на 140 календарних днів, а в разі смерті дитини при таких пологах - на 70 календарних днів від дня пологів.

12. Довідка засвідчується підписами лікаря-акушера-гінеколога, запис якого в індивідуальній карті вагітної або в історії пологів є підставою для її заповнення і видачі, керівника лікувально-профілактичного закладу та печаткою цього закладу.

13. Контрольний талон заповнюється у відповідності до довідки, залишається в лікувально-профілактичному закладі і зберігається протягом 3 років.

14. Про видачу довідки робиться відповідний запис в індивідуальній карті вагітної або в історії пологів із зазначенням періоду призначення державної допомоги і номера виданої довідки, а особа, яка призначена наказом керівника лікувально-профілактичного закладу відповідальною за видачу (отримання) бланків довідок, робить відповідні записи в журналі.

 

Начальник Центру медичної
статистики МОЗ України

 
М. В. Голубчиков
 

 


 

Начальник Центру медичної
статистики МОЗ України

 
М. В. Голубчиков
 

Опрос