Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств Государственного бюджета Украины на оплату работ по разработке научно-исследовательской и конструкторской документации, изготовлению и испытанию опытных образцов техники для сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности

Минфин, Министерство аграрной политики
Порядок, Приказ от 26.02.2002 № 57/131
Утратил силу

Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України на оплату робіт з розробки науково-дослідної і конструкторської документації, виготовлення та випробування дослідних зразків техніки для сільського господарства, харчової та переробної промисловості

Наказ Міністерства аграрної політики України,
Міністерства фінансів України
від 26 лютого 2002 року N 57/131

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 квітня 2002 р. за N 324/6612

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України,
 Мініс терства фінансів України
 від 26 вересня 2014 року N 370/978)

З метою забезпечення раціонального та ефективного використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік, та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 року N 403 "Про Програму виробництва технологічних комплексів машин та обладнання для агропромислового комплексу на 1998 - 2005 роки" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок використання коштів Державного бюджету України на оплату робіт з розробки науково-дослідної і конструкторської документації, виготовлення та випробування дослідних зразків техніки для сільського господарства, харчової та переробної промисловості, що додається.

2. Департаменту науково-технічної політики (Саченко В. І.), Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики (Зуб Г. І.) Міністерства аграрної політики України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту науково-технічної політики довести положення цього наказу до відома Міністерства агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головних управлінь сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій, галузевих об'єднань і організацій при Міністерстві аграрної політики України.

4. Спільний наказ Міністерства аграрної політики та Міністерства фінансів України від 25.05.2001 N 141/250, зареєстрований в Міністерстві юстиції 11.06.2001 за N 497/5688, вважати таким, що втратив чинність.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Державного секретаря Міністерства аграрної політики України Яковенка В. П. та заступника Державного секретаря Міністерства фінансів України Бауліна С. О.

 

В. о. Міністра
аграрної політики України 

 
С. Рижук
 

В. о. Міністра
фінансів України
 

 
А. А. Максюта
 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Голови Державного
казначейства України 

 
О. О. Чечуліна
 

 

Порядок
використання коштів Державного бюджету України на оплату робіт з розробки науково-дослідної і конструкторської документації, виготовлення та випробування дослідних зразків техніки для сільського господарства, харчової та переробної промисловості

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік на фінансування робіт з розробки науково-дослідної і конструкторської документації, виготовлення та випробування дослідних зразків техніки для сільського господарства, харчової та переробної промисловості (КПКВ 2801270, КЕКВ 1170 "Дослідження і розробки, державні програми") відповідно до Програми виробництва технологічних комплексів машин та обладнання для агропромислового комплексу на 1998 - 2005 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 року N 403.

1.2. Дія Порядку поширюється на підприємства, установи та науково-дослідні організації усіх форм власності (далі - організації).

1.3. Головним розпорядником коштів державного бюджету, що виділяються з державного бюджету на фінансування робіт з розробки науково-дослідної і конструкторської документації, виготовлення та випробування дослідних зразків техніки для сільського господарства, харчової та переробної промисловості, є Міністерство аграрної політики (надалі - Мінагрополітики).

2. Виділення асигнувань та використання бюджетних коштів

2.1. Кошти використовуються на розробку зразків техніки для сільського господарства, харчової та переробної промисловості. До цих робіт відноситься: розробка науково-дослідної і конструкторської документації, виготовлення та випробування дослідних зразків техніки, обладнання, елементної бази, вузлів та агрегатів для сільського господарства, харчової та переробної промисловості, впровадження нової та модернізація існуючої сільськогосподарської техніки (далі - роботи).

2.2. Визначення одержувачів (науково-дослідних організацій та підприємств), яким будуть надаватися кошти з державного бюджету для проведення робіт, здійснюється на конкурсній основі Комісією в установленому порядку.

2.3. Конкурсна комісія розглядає представлені науково-дослідними організаціями та підприємствами техніко-економічне обґрунтування на виконання робіт, та проводиться конкурс.

2.4. За наслідками конкурсу, на підставі рішення Конкурсної комісії, укладаються договори на виконання робіт з переможцем конкурсу (далі - виконавця) із замовником - Мінагрополітики.

2.5. Видатки на оплату робіт здійснюються Мінагрополітики відповідно до діючого порядку касового виконання державного бюджету за видатками.

2.6. Підставою для здійснення платежів з рахунків розпорядників бюджетних коштів та одержувачів коштів є платіжні доручення та підтверджувальні документи, одним з яких є акти приймання-здавання виконаних робіт, що додається.

2.7. Одержані виконавцями бюджетні кошти відображаються в бухгалтерському обліку відповідно до чинного законодавства.

3. Звітність і контроль

3.1. Складання та подання звітності про використання бюджетних коштів здійснюється за формами та порядком, встановленими Державним казначейством України.

3.2. Персональну відповідальність за нецільове використання коштів, достовірність звітності несуть керівники та головні бухгалтери науково-дослідних організацій та підприємств.

3.3. Контроль за цільовим використанням коштів, виділених з Державного бюджету України на виконання робіт, покладається на Мінагрополітики.

3.4. Мінагрополітики щокварталу подає Міністерству фінансів України інформацію про цільове та ефективне використання бюджетних коштів.

 

Начальник Департаменту
 науково-технічної політики
Мінагрополітики України 

 
 
В. І. Саченко
 

 

ВИКОНАВЕЦЬ:

______________________
______________________
______________________

ЗАМОВНИК:

Міністерство аграрної політики України

АКТ N ___

від "___" ____________ року
про приймання-здавання виконаних робіт згідно з календарним планом

На підставі _______________________________________________________
                                                                   (назва договору)

Договір від ____________ 2002 р. N ___

Ми, що нижче підписалися: "ВИКОНАВЕЦЬ"
_________________________________________________________________,
                                                                    (повні реквізити)
з одного боку, і

"ЗАМОВНИК"_____________________________________________________,
                                                             (посада, прізвище, ім'я, по батькові),
з другого боку, склали цей акт про те, що згідно з вищевказаним договором виконано ___ % від річної вартості робіт, визначеної договором у сумі _______ ____ гривень, що становить ________ гривень.

У тому числі виконано за етапами календарного плану (у гривнях і процентах):

етап N _ 1 _________ грн.,  

що становить 100 % 

від вартості етапу 

етап N _ 2 _________ грн.,  

що становить 100 % 

- " - 

етап N _ 3 _________ грн.,  

що становить 100 % 

- " - 

етап N _ 4 _________ грн.,  

що становить 100 % 

- " - 

етап N _ 5 _________ грн.,  

що становить 100 % 

- " - 

етап N _ 6 _________ грн.,  

що становить 100 % 

- " - 

етап N _ 7 _________ грн.,  

що становить 100 % 

- " - 

етап N _ 8 _________ грн.,  

що становить 100 % 

- " - 

Усього на суму ________________________________________

Опроцентовано раніше ________ - _________ грн.

Утримується ___ - ___ % з виданого авансу в сумі ___ - ___ грн.,
що становить ________ грн., у т. ч. за ________,
що становить _________ грн., залишок авансу ___________ грн.

Належить до отримання за цим актом _____________________________
________________________________________________________________
                                                             (сума літерами)

 

Представник виконавця 

Представник замовника 

Посада ______________
                           (підпис) 

Посада ______________
                               (підпис) 

М. П.

М. П.

____________

Опрос