Идет загрузка документа (436 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Перечня веществ, которые входят в "твердые вещества" и "углеводороды" и за выбросы которых взимается сбор

Министерство экологии и природных ресурсов Украины (1)
Перечень, Приказ от 14.03.2002 № 104
действует с 12.04.2002

Про затвердження Переліку речовин, які входять до "твердих речовин" та "вуглеводнів" і за викиди яких справляється збір

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
від 14 березня 2002 року N 104

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 квітня 2002 р. за N 322/6610

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року N 303 "Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору" (із змінами і доповненнями) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік речовин, які входять до "твердих речовин" та "вуглеводнів" і за викиди яких справляється збір, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.10.2000 N 161 "Про затвердження Інструкції про встановлення лімітів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря", зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 02.11.2000 за N 769/4990.

3. Департаменту екологічної безпеки (Є. Маторін) подати цей наказ у п'ятиденний термін на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та довести після державної реєстрації до виконання Голові Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з екології та природних ресурсів, начальникам державних управлінь екології та природних ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Міністр 

С. Курикін 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник Голови
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
 
В. Загородній 

 

Перелік речовин,
які входять до "твердих речовин" та "вуглеводнів" і за викиди яких справляється збір

"Тверді речовини" 

N
з/п 

Код 

Найменування речовини 

Технічне найменування речовини 

103 

Альфа-3 (діючий початок дихлороцтового кальцію) 

Діючий початок дихлороцтового кальцію 

105 

Барій металевий 

  

106 

Барію оксид (у перерахунку на барій) 

  

107 

Барію хлорид (у перерахунку на барій) 

  

108 

Барію сульфат (у перерахунку на барій) 

  

109 

Берилій та його сполуки (у перерахунку на берилій) 

  

111 

Вісмуту оксид 

  

112 

Вольфрам натрію (у перерахунку на вольфрам) 

  

114 

Германію діоксид (у перерахунку на германій) 

  

10 

115 

Диборид магнію 

  

11 

116 

Диборид титану 

  

12 

118 

Діоксид титану 

  

13 

121 

Заліза сульфат (у перерахунку на залізо) 

  

14 

123 

Заліза оксид (у перерахунку на залізо) 

  

15 

125 

Калію карбонат (поташ) 

Поташ 

16 

126 

Калію хлорид 

  

17 

127 

Кальцію гіпохлорид 

  

18 

128 

Кальцію оксид (негашене вапно) 

Негашене вапно 

19 

129 

Кальцію карбід 

  

20 

136 

Літію хлорид 

  

21 

137 

Магнію поліборид 

  

22 

138 

Магнію оксид 

Палена магнезія 

23 

139 

Магнію хлорат 

  

24 

148 

Натрієва сіль дихлоризоціанурової кислоти 

  

25 

149 

Натрієва сіль а,а-дихлорпропіонової кислоти (пропінат, делапон) 

Пропінат, делапон 

26 

150 

Натрію гідроокис (натр їдкий, сода каустична) 

Натр їдкий, сода каустична 

27 

151 

Натрій олов'янокислий (гідрат) 

  

28 

152 

Натрію хлорид (кухонна сіль) 

Кухонна сіль 

29 

154 

Натрію гіпохлорид 

  

30 

155 

Натрію карбонат (сода кальцинована) 

Сода кальцинована 

31 

156 

Натрію нітрит 

  

32 

157 

Натрію перборат (натрій надборнокислий) 

Натрій надборнокислий 

33 

158 

Натрію сульфат 

  

34 

159 

Натрію сульфіт 

  

35 

160 

Натрію сульфіт-сульфатні солі 

  

36 

161 

Натрію триполіфосфат 

  

37 

162 

Натрію тіопентал (натрієва сіль 5-етил-5-(метилбутил)-2-тіобарбітурової кислоти) 

  

38 

168 

Олова оксид (2) 

  

39 

169 

Олова діоксид (4) 

  

40 

170 

Олова сульфат 

  

41 

171 

Олова хлорид (у перерахунку на олово) 

  

42 

173 

Парамолібдат амонію (у перерахунку на молібден) 

  

43 

189 

Стибію сульфід (5) 

  

44 

190 

Стибію окис (3) 

  

45 

195 

Фероціанід калію (жовта кров'яна сіль) 

Жовта кров'яна сіль 

46 

196 

Ферит барієвий (у перерахунку на барій) 

  

47 

202 

Фероціанід калію (червона кров'яна сіль) 

Червона кров'яна сіль 

48 

204 

Цинку хлорид (у перерахунку на цинк) 

  

49 

206 

Цинку нітрат (у перерахунку на цинк) 

  

50 

207 

Цинку окис (у перерахунку на цинк) 

  

51 

208 

Алюмінію стеарат (у перерахунку на алюміній) 

  

52 

209 

Заліза стеарат (у перерахунку на залізо) 

  

53 

210 

Калімагнезія (калімаг-40) 

Калімаг-40 

54 

211 

Калій сірчанокислий кислий 

  

55 

212 

Калію пірофосфат 

  

56 

213 

Кальцію ацетат (кальцій оцтовокислий) 

Кальцій оцтовокислий 

57 

214 

Кальцію гідрооксид (гашене вапно) 

Гашене вапно 

58 

215 

Кислота мета-титанова 

  

59 

217 

Кобальту карбонат (у перерахунку на кобальт) 

  

60 

218 

Міді стеарат (у перерахунку на мідь) 

  

61 

219 

Натрієві солі мефенамінової та ізомефенамінової кислот 

  

62 

221 

Натрій кислий сірчанокислий гідрат 

  

63 

222 

Натрію олеат 

  

64 

223 

Цис-платина 

  

65 

229 

Цинку ацетат (у перерахунку на цинк) 

  

66 

230 

Цинку стеарат (у перерахунку на цинк) 

  

67 

305 

Амонію нітрат (аміакова селітра) 

Аміакова селітра 

68 

306 

Амоній роданистий 

  

69 

308 

Кислота борна 

  

70 

309 

Бор аморфний 

  

71 

310 

Бору нітрид 

  

72 

311 

Борат кальцію 

  

73 

323 

Кремнію діоксид аморфний (аеросил-175) 

Аеросил-175 

74 

328 

Сажа 

  

75 

331 

Сірка елементарна 

  

76 

335 

Сульсен 

  

77 

336 

Сурма 

  

78 

339 

Фосфор білий 

  

79 

340 

Фосфор жовтий 

  

80 

341 

Фосфор червоний 

  

81 

346 

Фосфор чотирихлористий 

  

82 

350 

Амонію персульфат 

  

83 

351 

Амонію сульфат 

  

84 

406 

Поліетилен 

  

85 

512 

Дициклопентадієни 

  

86 

513 

н-Додекатетраєн-2,4,6,10 

  

87 

519 

Олефіни фракцій С15 - С18 

  

88 

520 

Пентадієн-1,3 (піперилен) (пил) 

Піперилен 

89 

607 

о-Динітробензол 

  

90 

608 

п-Динітробензол 

  

91 

611 

2,4-Динітротолуол 

  

92 

622 

1,2,4,5-Тетраметилбензол 

Дурол 

93 

633 

Полікарбонат (Полі-2,2-(4,4-фенокси)-пропанкарбонат 

  

94 

701 

альфа-Аміноантрахінон (1-аміноантрахінон, антрахіноніламін) 

1-Аміноантрахінон, антрахіноніламін 

95 

702 

9,10-Антрахінон 

  

96 

704 

1,2,3,4,10,10-Гексахлор-1,4,4а,5,8,8а-гекс.-1,4-ендо-екзо-5-8-д. 

Альдрин 

97 

708 

Нафталін 

  

98 

710 

а-Нафтиламін 

  

99 

714 

Аценафтен 

  

100 

715 

Індатрон (кубовий синій О, пігмент синій антрахіновий) 

  

101 

716 

Фенантрен 

  

102 

824 

п-Бромтолуол (пил) 

  

103 

830 

Гексахлорбензол 

  

104 

832 

Гексахлор-п-ксилол 

  

105 

849 

Динітрохлорбензол 

  

106 

853 

п-Дихлорбензол 

  

107 

864 

Йодоформ 

  

108 

865 

Ізопропіл-N-(3-хлорфеніл)карбамат(хлор-ІФК) 

Хлор-ІФК 

109 

870 

Мільбекс (суміш1,1-біс-4-хлор-феніл-етанол і п-хлор-феніл-2,4,5) 

  

110 

875 

Пентафторбензол 

  

111 

876 

Пентахлорбензол 

  

112 

877 

Пентахлорнітробензол 

  

113 

886 

1,2,4,5-Тетрахлорбензол 

  

114 

890 

Трибромметан (бромоформ) (пил) 

Бромоформ 

115 

897 

Трихлорбензол 

  

116 

904 

Трихлордифеніл 

  

117 

914 

Хлоралкани С12 - С15 

  

118 

921 

3-Хлор-4-метиланілін 

  

119 

922 

2-Хлор-4-нітротолуол 

  

120 

925 

N-2-Хлор-4-нітрофеніл-5-хлорсаліциланілід (фенасал) 

Фенасал 

121 

926 

альфа-Хлорацетофенон 

  

122 

934 

1,1-Ди-(4-метоксифеніл)-2,2,2-трихлоретан (мезокс,метоксихлор) 

Мезокс, метоксихлор 

123 

937 

Тетрабромдифенілолпропан 

  

124 

1001 

п-Амінофенол 

  

125 

1003 

м-Бутилфенол 

  

126 

1004 

п-Бутилфенол 

  

127 

1008 

м-Бромфенол 

  

128 

1011 

2,4-Дибромфенол (пил) 

  

129 

1012 

2,6-Дибромфенол 

  

130 

1013 

Динітрофенол 

  

131 

1014 

1,3-Дигідробензол (резорцин) 

Резорцин 

132 

1019 

2,4-Динітро-2-втор-бутилфенол (диносеб, гебутокс) 

Диносеб, гебутокс 

133 

1020 

2,4-Динітро-о-крезол 

  

134 

1022 

Дихлорфенол 

  

135 

1031 

альфа-Нафтол 

  

136 

1033 

п-Нітрофенол 

  

137 

1035 

Пентафторфенол 

  

138 

1036 

Пентахлорфенол 

  

139 

1065 

Тридеканол 

  

140 

1067 

2,4,6-Трихлорфенол 

  

141 

1080 

Дифенілолпропан (бісфенол А, діан) 

Бісфенол А, діан 

142 

1081 

Спирт полівініловий 

  

143 

1103 

Диніл (суміш 25 % дифенілу і 75 % дифенілоксиду) 

  

144 

1228 

Метиловий ефір 3,5-ди-трет-бутил-4-гідроксифенілпропіонової кислоти 

Фенозан 

145 

1229 

Метиловий ефір п-толуїлової кислоти 

  

146 

1244 

2-Етилгексилакрилат 

  

147 

1247 

Ефір 3,5-дитретбутил-4-гідроксифенілпропіонової кислоти та пентаеритриту 

Фенозан 23 

148 

1248 

Ефір 3,5-дитретбутил-4-гідроксифенілпропіонової кислоти та діетиленгліколю 

Фенозан 28 

149 

1318 

п-Бромбензальдегід 

  

150 

1322 

4-Окси-3-метоксибензальдегід (ванілін) 

Ванілін 

151 

1410 

1,5,5-Триметилциклогексанон (ізофорон) 

Ізофорон 

152 

1501 

Аланін 

  

153 

1502 

п-Анізидин 

  

154 

1511 

Аспарагінова кислота 

  

155 

1513 

Кислота аскорбінова (вітамін C) 

Вітамін C 

156 

1514 

Кислота м-бромбензойна 

  

157 

1515 

Кислота о-бромбензойна 

  

158 

1516 

Кислота п-бромбензойна 

  

159 

1518 

Валін 

  

160 

1520 

Гістидин 

  

161 

1521 

Глютарова кислота 

  

162 

1524 

Гліцин 

  

163 

1525 

Диметиламінова сіль 3,6-дихлор-2-метоксибензойної кислоти 

Діанат 

164 

1526 

альфа,альфа-Дихлорпропіонова кислота 

  

165 

1527 

Ізолейцин, лейцин 

  

166 

1529 

Імід о-сульфобензойної кислоти (сахарин) 

Сахарин 

167 

1532 

Діамід вугільної кислоти (карбамід, сечовина) 

Карбамід, сечовина 

168 

1533 

Лізин 

  

169 

1536 

Метіонін 

  

170 

1538 

Кислота п-нітробензойна 

  

171 

1541 

Кислота перфторвалеріанова 

  

172 

1542 

Кислота перфторенантова 

  

173 

1543 

Піромелітовий діангідрид 

  

174 

1544 

Поліетилентерефталат 

  

175 

1547 

Кислота себацинова 

  

176 

1549 

Кислота сульфамінова 

  

177 

1550 

Серин 

  

178 

1552 

Тирозин 

  

179 

1553 

Треонін 

  

180 

1554 

Триптофан 

  

181 

1556 

Фенілаланін 

  

182 

1560 

Цистеїн, цистин 

  

183 

1563 

Кислота кротонова 

  

184 

1564 

Кислота ізофталева (кислота 1,3-дикарбонова) 

  

185 

1602 

Діангідрид 1,4,5,8-нафталінтетракарбонової кислоти (мономер) 

  

186 

1604 

Дихлорангідрид терефталевої кислоти 

  

187 

1703 

Бензолсульфокислоти метиловий ефір 

  

188 

1704 

Біс/(3,5-ди-трет-бутил-4-гідроксифеніл) етоксикарбонілетил/сульфід 

Фенозан-30 

189 

1709 

4,4-Дихлордифенілсульфон 

  

190 

1710 

Калію ксантогенат ізобутиловий 

  

191 

1711 

Калію ксантогенат ізопропіловий 

  

192 

1713 

4,4-Діамінодифенілсульфон 

Дапсон 

193 

1717 

Олефінсульфокислота із внутрішніх олефінів С15 - С18 

  

194 

1718 

Олефінсульфонати натрію С12 - С14 

  

195 

1719 

Олефінсульфонати на основі внутрішніх олефінів С15 - С18 

  

196 

1721 

Сульфоетоксилати натрію С10 - С13 

  

197 

1722 

Тетраметилтіурамдисульфід (тіурам Д, ТМТД) 

Тіурам Д, ТМТД 

198 

1723 

Тетраетилтіурампісульфід (тіурам Е) 

Тіурам Е 

199 

1724 

Тіокарбамід (тіосечовина) 

Тіосечовина 

200 

1726 

о-Толуолсульфокислота 

  

201 

1727 

п-Толуолсульфокислота 

  

202 

1731 

Диметилдитіокарбамат кальцію 

  

203 

1801 

Алкілдиметиламіни С17 - С20 

  

204 

1809 

п-Броманілін 

  

205 

1817 

Гексаметилентетрамін (уротропін) 

Уротропін 

206 

1826 

Динітроанілін 

  

207 

1827 

2,6-Динітро-4-трифторметил-N,N-дипропіланілін (трефлан) 

Трефлан 

208 

1828 

Дихлоранілін 

  

209 

1829 

3,4-Дихлорпропіонанілід (пропанід) 

Пропанід 

210 

1842 

Карбонат циклогексиламіну (КЦА) 

Інгібітор корозії КЦА 

211 

1843 

2,3-Ксилідин (пил) 

  

212 

1846 

3,4-Ксилідин (пил) 

  

213 

1848 

N,бета-Метоксіетилхлор-ацетат-о-толуїдин (толуїн) 

Толуїн 

214 

1853 

Поліамін Т 

  

215 

1855 

Тіоациланілід (тіоанілід синтетичних жирних кислот фракцій С5 - С6) 

  

216 

1858 

п-Толуїдин 

  

217 

1859 

м-Толуїлендіамін 

  

218 

1867 

м-Фенілендіамін 

  

219 

1875 

Алкілдиметиламіни фракцій С10 - С16 

  

220 

1876 

п-Амінодіетиланілінсульфат (N,N-диметил-п-фенілендіамінсульфат) 

  

221 

1879 

Дифеніламін 

  

222 

1881 

Діетилендіамін (піперазин) 

Піперазин 

223 

1883 

N-Феніл-2-нафтиламін (нафтам-2,неозон Д) 

Нафтам-2, неозон Д 

224 

1902 

м-Нітроанілін 

  

225 

1903 

о-Нітроанілін 

  

226 

1904 

п-Нітроанілін 

  

227 

1911 

N-Нітро-N-метил-2,4,6-тринітроанілін 

  

228 

1914 

п-Нітростиролу оксид 

  

229 

1917 

п-Нітротолуол 

  

230 

1922 

2,4,6-Тринітро-м-ксилол 

  

231 

1923 

2,4,6-Тринітротолуол 

Тротил 

232 

1924 

Тринітроетилбензол 

  

233 

2004 

2-Бензотіазолілсульфенморфолід (сульфенамід М) 

Сульфенамід М 

234 

2007 

2,3-Дигідро-5-карбоксианілід-6-метил-1,4-оксатіїн (вітавакс) 

Вітавакс 

235 

2011 

Дифенілметандіізоціанат 

  

236 

2015 

епсилон-Капролактон 

  

237 

2016 

Метилізоціанат 

  

238 

2018 

N-Метил-N-метокси-N(3,4-дихлорфеніл)сечовина (лінурон) 

Лінурон 

239 

2019 

N-Метил-о-толілкарбамат (дикрезил) 

Дикрезил 

240 

2020 

3-Метоксикарбамідофеніл-N-(толіл-3)-карбамат (бетанал) 

Бетанал 

241 

2024 

Полі-(N'-гідпроксилетилуреідо) фенілметан (М-42) 

  

242 

2025 

3-Тетрафторетоксифенілсечовина (томілон, тетрафлурон) 

Томілон, тетрафлурон 

243 

2026 

Поліізоціанат 

  

244 

2027 

Полі-/N'-біс-(триметилсилоксіетилен)-уреідо/фенілметан (ДЕМ-31) 

  

245 

2028 

2,4,4-Триамінобензанілід 

  

246 

2029 

N-1,2,3-Тіадіазоніл-5-N'-фенілсечовина (дроп) 

Дроп 

247 

2030 

2,4,4-Тринітробензанілід 

  

248 

2032 

N-(3-Трифторметилфеніл)N',N'-диметилтіосечовина (которан) 

Которан 

249 

2033 

N,N'-Фенілендималеїмід (малеїмід) 

Малеїмід 

250 

2041 

Акриламід 

  

251 

2044 

4,4-Дифенілметандіізоціанат 

  

252 

2046 

Нітрили синтетичних жирних кислот С10 - С16 

  

253 

2047 

N-(6-хлоргексил)-N'(гідроксіетил)сечовина (МЕ-344) 

  

254 

2048 

Нітрили синтетичних жирних кислот С17 - С20 

  

255 

2101 

2-(1-Ацетокси-2,2,2-трихлоретил)-0,0-біфенілфосфонат (афос) 

Афос 

256 

2102 

S-Бензил-0,0-діізопропілтіофосфат (рицид П) 

Рицид П 

257 

2104 

Ди(алкілфенілполігліколь) фосфіт (біс-Фосфіт) 

біс-Фосфіт 

258 

2105 

0,0-Діметил-S(4,6-діаміно-1,3,5-триазил-2) метилтіофосфат 

Сайфос 

259 

2107 

0,0-Диметил-0-2-хлор 1,2,4,5-трихлорфеніл (вініл), фосфат 

Гардона 

260 

2109 

0,0,-Диметил-S-(N-метил-N-формілкарбомоілметил)дитіофосфат  

Антіо 

261 

2118 

0,0-Діетилтіофосфорил-0-(а-ціанобензальдоксим) (валексон) 

Валексон 

262 

2120 

Кислота нітрилотриметиленфосфонова 

  

263 

2121 

Кислота оксіетилідендифосфонова 

  

264 

2122 

S-Пропіл-о-фенілоетилтіофосфат (гетерофос) 

Гетерофос 

265 

2127 

Тринатрієва сіль оксіетиліденфосфонової кислоти 

  

266 

2133 

Алкілфосфати фракцій С10 - С18 

  

267 

2134 

Алкілфосфати фракцій С12 - С16 

  

268 

2135 

Алкілфосфати С12 - С14 із спиртів алюмоорганічного синтезу 

  

269 

2136 

Діізопропілітіофосфат амонію 

  

270 

2137 

0,0-Діізопропілфосфіт 

  

271 

2201 

Камфара синтетична (Державний СТ 1123-72) 

  

272 

2205 

Терпінгідрат 

  

273 

2207 

Ізоборнеол 

  

274 

2208 

Камфен 

  

275 

2301 

п-Діоксибензол (гідрохінон) 

Гідрохінон 

276 

2304 

п-Хінондіоксим 

  

277 

2406 

2,2-Дибензтіазолілдисульфід (альтакс) 

Альтакс 

278 

2412 

2-Меркаптобензотіазол (каптакс) 

Каптакс 

279 

2417 

Піперазин 

  

280 

2427 

Ціанурхлорид 

  

281 

2429 

2-Ізопропіл-4-гідрокси-6-метилпіримідин (оксипіримідин) 

Оксипіримідин 

282 

2432 

1,2,4-Триазол 

  

283 

2506 

Пеніцилін 

  

284 

2508 

Тетрацин 

  

285 

2510 

Ампіцилін (натрієва сіль, тригідрат) 

Натрієва сіль, тригідрат 

286 

2511 

Стрептоміцину сульфат 

  

287 

2603 

Мікроорганізми та мікроорганізми-продуценти (тисяч кл./м3

  

288 

2604 

Амілаза 

  

289 

2605 

L-Аспарагіназа 

  

290 

2606 

Пектиназа грибна 

  

291 

2701 

Амофос (суміш моно-та диамоній фосфату з домішкою сульфату амонію) 

Амофос 

292 

2702 

Алкілфеноли на а-олефінах фракції С8 - С10 (неонол АФ-14) 

Неонол АФ-14 

293 

2703 

Алкілфеноли на основі тримерів (неонол АФ-12) 

Неонол АФ-12 

294 

2715 

Інгібітор корозії ВНХ-1 

  

295 

2716 

Інгібітор корозії ВНХ-5 

  

296 

2717 

Інгібітор корозії ВНХ-Л-20 (ТУ-6-02-7-140-80) 

  

297 

2718 

Інгібітор корозії ІФХАН-31-1 

  

298 

2719 

Інгібітор корозії ІФХАН-31-2 

  

299 

2720 

Інгібітор корозії ІФХАН-31-3 

  

300 

2721 

Інгібітор корозії ЛНХ-В-11 

  

301 

2722 

Інгібітор корозії ЛНХ-В-19 

  

302 

2723 

Інгібітор корозії М-1 (ТУ-6-02-1132-78) 

  

303 

2724 

Інгібітор корозії КЛОЕ-15 (ТУ-6-06-32-293-79) 

  

304 

2725 

Інгібітор корозії ТАФ 

  

305 

2726 

Каніфоль талова (ГОСТ-14201-74) 

  

306 

2731 

Фарба порошкова епоксидна (ПЕП-971) 

  

307 

2744 

Синтетичний мийний засіб типу "Лотос" 

  

308 

2745 

Синтетичний мийний засіб типу "Ока" 

  

309 

2746 

Синтетичний мийний засіб типу "Ера" 

  

310 

2753 

Флюс каніфольний активований (ФКТ) (контроль за каніфоллю) 

  

311 

2761 

Замаслювач БВ 

  

312 

2762 

Замаслювач Синтокс-12 

  

313 

2763 

Замаслювач Синтокс 20 м 

  

314 

2764 

Інгібітор корозії ІФХАН-25 

  

315 

2765 

Інгібітор корозії ІФХАН-29 

  

316 

2766 

Інгібітор корозії ФАН 

  

317 

2767 

Капрозоль коричневий 4К 

  

318 

2768 

Ксероформ (трибромфенолят вісмуту основний з окисом вісмуту) 

  

319 

2770 

Мийно-дезінфекційний засіб МДС-4 (за Синтанолом ДС-10) 

  

320 

2781 

Стеарин 

  

321 

2903 

Зола сланцева 

  

322 

2905 

Пил аерозолеутворювальних вибухостримувальних складових (за хлоридом натрію) 

  

323 

2906 

Пил меліоранту 

  

324 

2907 

Пил неорганічний, який містить двоокис кремнію у %: понад 70 (динас) 

  

325 

2908 

Пил неорганічний, який містить двоокис кремнію у %: 70 - 20 (шамот, цемент) 

  

326 

2909 

Пил неорганічний, який містить двоокис кремнію у %: нижче 20 (доломіт) 

  

327 

2910 

Пил клею карбамідного сухого 

  

328 

2911 

Пил комбікормовий (у перерахунку на білок) 

  

329 

2912 

Пил кісткового борошна (у перерахунку на білок) 

  

330 

2913 

Пил м'ясокісткового борошна (у перерахунку на білок) 

  

331 

2914 

Пил (неорганічний) гіпсового в'яжучого із фосфогіпсу з цементом 

  

332 

2915 

Пил скловолокна 

  

333 

2916 

Пил склопластику 

  

334 

2917 

Пил бавовни 

  

335 

2918 

Пил цементного виробництва (оксид кальцію > 60 % та діоксид кремнію > 20 %) 

  

336 

2919 

Пил капрону 

  

337 

2920 

Пил хутряний (вовняний,пуховий) 

  

338 

2921 

Пил полівінілхлориду 

  

339 

2922 

Пил поліропілену 

  

340 

2923 

Сополімер метилакрилату,бутилакрилату та стиролу (лакрис 25 т) 

Лакрис 25 т 

341 

2924 

Сополімер метилметакрилату та метакрилової кислоти (лакрис 20) 

Лакрис 20 

342 

2925 

Сополімер М-14 ВВ-метакрилату 

  

343 

3001 

3-Феноксибензил-(+/-)цис., транс-3(2,2-дихлорвініл)2,2-циклопр. 

Амбуш 

344 

3002 

Арилокс-100 

  

345 

3003 

Арилокс-200 

  

346 

3004 

Біоресметрин 

  

347 

3006 

Меліорант 

  

348 

3007 

Перліт 

  

349 

3011 

а-Тетралон 

  

350 

3017 

Тілозин фосфат 

  

351 

3018 

Болетин 

  

352 

3019 

Карпатол-3 

  

353 

3020 

Протеаза лужна 

  

354 

3021 

Тинувін-350 

  

355 

3022 

Целюлоза 

  

356 

3023 

Уродан 

  

357 

10001 

Ангідрид вольфрамовий 

  

358 

10002 

Алкілброміди С10 - С12 (за бромистим ундецилом) 

  

359 

10004 

Азофоска (суміш солей фосфату та нітрату амонію, фосфату кальцію) 

  

360 

10005 

Амоній щавлевокислий 

  

361 

10006 

Амонію стеарат 

  

362 

10008 

Апатитовий концентрат (фосфоровмісний до 40 %, торфу до 30 %) 

  

363 

10009 

4-пара-Амінобензолсульфамідо-2,6-
диметилоксипіримідин (сульфадиметоксин) 

Сульфадиметоксин 

364 

10012 

2-Аміно-2-дезокси-Д-глюкоза гідрохлорид (П(+)-
глюкозамін гідрохлорид) 

П(+)-Глюкозамін гідрохлорид 

365 

10017 

Барію стеарат (у перерахунку на барій) 

  

366 

10018 

п-Бензоїламіносаліцилат кальцію (бепаск) 

Бепаск 

367 

10019 

N-Бензоїл-N-(3,4-дихлордифеніл)аланіну етиловий ефір (суфікс) 

Суфікс 

368 

10020 

N-Бензоїл-N-(3-хлор-4-фторфеніл)-аланіну ізопропіловий ефір-лямбда-(-) ізомер/суфікс БВ 

Суфікс БВ 

369 

10024 

1-Бутилбігуанідину гідрохлорид (глібутид) 

Глібутид 

370 

10025 

Білково-мінеральна добавка (БМД) 

БМД 

371 

10027 

Бромкамфара 

  

372 

10029 

1-Бромундекан (ундецил бромистий) 

Ундецил бромистий 

373 

10030 

1,4-Бутиндіол 

  

374 

10031 

Вітатетрин (за тетрацикліном) 

  

375 

10032 

1,2,3,5-цис-4,6-Гексаоксициклогексан (мезо-інозит) 

Мезо-інозит 

376 

10034 

6,12-Гемікеталь-11-альфа-хлор-5-окситетрациклін 

Гемікеталь окситетрацикліну 

377 

10035 

Геовет (за тетрацикліном) 

  

378 

10036 

Гетинакс 

  

379 

10044 

1-4-Діамінодифенілметан 

  

380 

10047 

N,N'-Дибензилетилендіамінова сіль хлортетрацикліну (дибіоміцин) 

Дибіоміцин 

381 

10048 

4-Диметиламіно-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагідро-
3,5,10,12,12а-пентагідрокси-6-альфа-метил-1,11-
діоксонафтацен-альфакарбоксамиду гідрохлориду геміетаноляту гемігідрат 

Доксициклін 

382 

10049 

4-Диметиламіно-1,4,4а,5,5а,6,11,12-октагідро-
3,5,10,12,12а-пентагідрокси-6-метилен 1,11-
діоксинафтацен-2-карбоксамиду гідрохлорид 

Метациклін 

383 

10054 

2,4-Динітро-6-второктилфенілкротонат (каратан) 

Каратан 

384 

10055 

2,5-Діоксибензолсульфонат кальцію 

  

385 

10056 

N-(2,6-Диметилфеніл)-N-(2-метоксіацетил)аланіну метиловий ефір 

Ридоміл 

386 

10057 

2,4-Дитретамілфеноксимасляної кислоти хлорангідрид 

  

387 

10058 

Дигідрострептоміцину пароаміносаліцилова сіль (пасоміцин) 

Пасоміцин 

388 

10061 

Дифенілолпропан оксипропілірований 

  

389 

10063 

2-(6-Дихлорфеніл)-амінофеніл оцтової кислоти натрієва сіль 

Ортофен 

390 

10064 

альфа-Діетиламіно-2,4,6-триметилацетанілід гідрохлорид 

Тримекоїн 

391 

10070 

п-Диметиламінобензальдегід 

  

392 

10074 

Замаслювачі: H+C571-22,M-11,H-1 

  

393 

10075 

Замаслювач Тепрем-6 

  

394 

10082 

N-Ізопропіл-N'-феніл-п-фенілендіамін (діафен ФП) 

Діафен ФП 

395 

10086 

Каїніт природний 

  

396 

10087 

Калію хлорат (бертолетова сіль) 

Бертолетова сіль 

397 

10088 

Калію стеарат (у перерахунку на калій) 

  

398 

10089 

Кальцію гліцерофосфат 

  

399 

10090 

Кальцію глюконат 

  

400 

10091 

Кальцію лактат 

  

401 

10092 

Кальцію карбонат синтетичний 

  

402 

10093 

Кальцію фосфат 

  

403 

10094 

Кальцію хлорид 

  

404 

10095 

Кальцію пантотенат (вітамін B3

Вітамін B3 

405 

10097 

Карбоксиметилцелюлози натрієва сіль 

  

406 

10099 

Кислота ацетилсаліцилова (аспірин) 

Аспірин 

407 

10100 

Кислота 7-аміноцефалоспоранова 

  

408 

10101 

Кислота бензойна 

  

409 

10104 

Кислота 2,4-дихлорфеноксіоцтова (2,4-Д) 

2,4-Д 

410 

10107 

Кислота 3,6-дихлор-2-метоксибензойна (банвел Д) 

Банвел Д 

411 

10108 

Кислота монохлороцтова 

  

412 

10109 

Кислота парааміобензойна 

  

413 

10110 

Кислота саліцилова 

  

414 

10111 

Кислота тримелітова (1,2,4-трикарбоксибензол) 

  

415 

10112 

Кислота феноксіоцтова 

  

416 

10113 

Кислота 0-хлорбензойна 

  

417 

10115 

Барвники органічні активні вінілсульфонові 

  

418 

10120 

Три-н-бутиламін 

  

419 

10121 

Децис 

  

420 

10124 

Левоміцетин 

  

421 

10125 

Леворин 

  

422 

10126 

Лінкоміцин 

  

423 

10131 

Метилкарбамат (фурадан) 

Фурадан 

424 

10134 

Метилтестостерон 

  

425 

10135 

Метилтетрогідрофталевий ангідрид (цис-і-ізо) 

  

426 

10140 

Молібдену дисульфід (у перерахунку на молібден) 

  

427 

10145 

Метил-N-(2-бензмідозоліл)карбамат (БМК) 

БМК 

428 

10146 

Натрієва сіль-6-(альфа-феноксикарбонілфенілацет-амідо)пеніциланової кислоти (карфецилін) 

Карфецилін 

429 

10147 

Натрію гідроцитрат 

  

430 

10148 

Натрію оксибутират 

  

431 

10149 

Натрію силікат (натрій кремнекислий) 

Натрій кремнекислий 

432 

10150 

Натрію тетраборат (бура, тимкал) (у перерахунку на бор) 

Бура, тимкал 

433 

10151 

Натрію трихлорацетат (ТХАН) 

ТХАН 

434 

10152 

Натрію орто-фосфат (тринатрій фосфат) 

Тринатрій фосфат 

435 

10153 

Натрію цитрат 

  

436 

10154 

Ністатин 

  

437 

10155 

N-(5-Нітро-2-фурил)-алілденаміногідантіон (фурагін) 

Фурагін 

438 

10156 

5-Нітрофурфурол семикарбозон (фурацилін) 

Фурацилін 

439 

10157 

Оксіетилцелюлоза 

  

440 

10160 

Піперазину адипінат 

  

441 

10161 

Поліакриламід катіонний АК-617 

  

442 

10162 

Поліакриламід аніонний АК-618 

  

443 

10164 

Прегнадієн-1,4-тріол-П бета,17 альфа,21-діон-3,20 (преднізолон) 

Преднізолон 

444 

10165 

Присадка Необас (алкілсаліцилат барію на олігомерах етилену) 

  

445 

10169 

Пил інден-кумаронової смоли (ІКС) 

ІКС 

446 

10170 

Пил латуні (у перерахунку на мідь) 

  

447 

10171 

Пил н-парафінів, церезинів 

  

448 

10172 

Пил поліаміду 

  

449 

10173 

Пил полістиролу 

  

450 

10174 

Пил полісульфонів 

  

451 

10175 

Пил сушеного панцира креветки 

  

452 

10176 

Пил вуглецеволокнистих матеріалів поліакрилонітрилових волокон (за акрилонітрилом) 

  

453 

10177 

Пил вуглецеволокнистих матеріалів гідратцелюлозних волокон 

  

454 

10178 

Пил фенолформальдегідної смоли резольного типу 

  

455 

10179 

Пил хлорованого природного каучуку 

  

456 

10181 

Пара-Ацетамінофенол 

Парацетамол 

457 

10182 

Протаргол (у перерахунку на срібло) 

  

458 

10185 

Реагентлілафлот OS-700 C (у перерахунку на оліфатичні аміни) 

  

459 

10187 

Реагент антихлорозний з гідролізного лігніну 

  

460 

10189 

Селен аморфний 

  

461 

10192 

Синестрол 

  

462 

10197 

Суміш диметиламінних солей 2,3,6-трихлорбензойної кислоти 

Полідим 

463 

10199 

Сополімери та полімери на основі акрилових та метаакрилових мономерів 

Лакрис 

464 

10202 

Стрептоміцину хорокальцієвий комплекс 

  

465 

10203 

Стронцію карбонат 

  

466 

10204 

Сульгін (п-амінобензол сульфанілгуанідин) 

  

467 

10205 

Сульфанен (за феноксиметилпеніциліном) 

  

468 

10207 

Таловий пек 

  

469 

10208 

Теофедрин (за амідопірином) 

  

470 

10209 

н-Терфеніл 

  

471 

10212 

Тетрахлортерефталевої кислоти диметиловий ефір (дактал) 

Дактал 

472 

10214 

Тіамінхлорид фармакопейний (вітамін B1

Вітамін B1 

473 

10217 

2,4,6-Триброманілін 

  

474 

10220 

3-Трифторметилдифеніламін 

  

475 

10221 

2,3,6-Трихлорбензойної кислоти диметиламінна сіль (трисбен-200) 

Трисбен-200 

476 

10222 

1,1,1-Трихлор-4-метил-3пентен-2-ол 

  

477 

10226 

Титану діоксид 

  

478 

10230 

Урацил-4-карбонової кислоти калієва сіль (калію оротат) 

Калію оротат 

479 

10233 

Фурадонін (N-/5-нітро-2-фурфуліден/-1-аміногідантіон) 

  

480 

10234 

2,2'-біс-п-Феніламіно-феноксидіетиловий ефір 

  

481 

10235 

Феноксиметилпеніцилін 

  

482 

10238 

Фенотіазин-2-карбамат (етмозин) 

Етмозин 

483 

10239 

N-Феніл-п-фенілендіамін (п-амінодифеніламін) 

п-Амінодифеніламін 

484 

10241 

1-Феніл-2,3-диметил-4-метил-амінопіразолон-5-метан сульфат натр 

Анальгін 

485 

10242 

м-Фенокситолуол 

  

486 

10243 

епсилон-1-Феніл-2 метиламінопропанолу-1-гідрохлорид (ефедрин) 

Ефедрин 

487 

10245 

Хлорангідрид п-нітробензойної кислоти 

  

488 

10246 

Хінуклідин-3-дифенілкарбонілу гідрохлорид (фенкарол) 

Фенкарол 

489 

10247 

Хітин(полі-(1,4)-2-ацетамідо-2-дезокси-бета-Д-глюкан) 

Полі-(N-ацетил-
Д-глюкозамін) 

490 

10248 

Хітозан(полі-(1,4)-2-аміно-2-дезокси-бета-Д-глюкан 

Полі-(Д-глюкозамін) 

491 

10249 

Хлорпарафіни ХП-1100 

 

492 

10250 

альфа-Хлорацетоанілід 

  

493 

10253 

N-(3-Хлор-4-метоксифеніл)-N,N'-диметилсечовина 

Дозанекс 

494 

10254 

4-Хлор-N-(2-фуриметил)-5-сульфамоілантромілова к-та (фуросемід) 

Фуросемід 

495 

10255 

Цинку поліетилентіурамдисульфід (полікарбацин) 

Полікарбацин 

496 

10256 

5,6-Циклопентано-3-циклогексилурацил (ленацил) 

Ленацил, урацил, гексилур 

497 

10258 

Цефалотин (натрієва сіль) 

Натрієва сіль 

498 

10259 

Цефалоспорин C (цинкова сіль) 

Цинкова сіль 

499 

10262 

о-Етил-(N-карметокси-карбметоксиметі)-амінометил метилдитіофосфонат 

Фоскарбан 

500 

10266 

Карбоксибензилпеніциліну динатрієва сіль (карбеніцилін) 

Карбеніцилін 

501 

10267 

Гексахлоретан 

  

502 

10268 

Амонію хлорид 

  

503 

10278 

2,4,6-Триаміно-1,3,5-триазин (меламін) 

Меламін 

504 

10292 

Пил абразивний (корунд білий, монокорунд) 

Корунд білий, монокорунд 

505 

10293 

Пил деревини 

  

506 

10317 

Гексаметилендіамінадипінат 

Сіль АГ 

507 

10335 

Кислота малеїнова (цис-1,2-етиленкарбонова) 

  

508 

10361 

Пил борошна 

  

509 

10364 

Пил сухого бурякового жому 

  

510 

10367 

Пил тютюнової фабрики (з вмістом нікотину до 1,5 %) 

  

511 

10374 

Кальцію стеарат 

  

512 

10377 

N-Метил-п-амінофенолсульфат 

Метол 

513 

10393 

Алюмінію хлорид (у перерахунку на алюміній) 

  

514 

10394 

Барію розчинні солі (ацетат, нітрат, нітрит) 

Ацетат, нітрат, нітрит 

515 

10400 

Пил гуми 

  

516 

10409 

Цинку монофосфат (у перерахунку на цинк) 

  

517 

10414 

Пил легованої сталі 

  

518 

10416 

Пил коксу 

  

519 

10417 

Пил зерновий 

  

520 

10419 

Антрацен 

  

521 

10427 

Алюмінію сульфат 

  

522 

10428 

Пил текстоліту 

  

523 

10431 

Пил абразивно-металевий 

  

524 

10439 

Пил кварцу 

  

525 

10453 

Пил вінілпласту-90 

  

526 

10501 

Амінотриацетонамін 

  

527 

10505 

Гексатіурам (50 % тіурам, 30 % гексахлорбензол, 20 % наповнювач) 

  

528 

10506 

2-(2'-Гідроокси-5'-метилфеніл)бензитриазол 

Беназол П, тинувін П 

529 

10510 

Ді-п-ксилілен 

  

530 

10524 

Ізонікотинової кислоти гідразид 

Ізоніазид 

531 

10526 

Кислота метиленбутанбутан-діонова (метилянтарна) 

  

532 

10530 

Молібден та його неорганічні з'єднання (молібдену триокис, парамолібдат амонію та інші) за молібденом 

  

533 

10533 

Перметрин 

 

534 

10535 

Пил каїніту 

  

535 

10544 

2-Хлорметилфосфонової кислоти гексаметилентетраамонова сіль 

Геметрен 

536 

10545 

Цирконій та його неорганічні сполуки (у перерахунку на цирконій) 

  

537 

10548 

Азобарвник аніонний синій 

  

538 

10549 

Азобарвник кислотний оранжевий 

  

539 

10550 

Азобарвник кислотний чорний 

  

540 

10551 

п-Амінобензойної кислоти диметиламіноетиловий ефір 

  

541 

10555 

2-Аміно-4-метил-6-метокси-1,3,5-триазин 

Триазин 

542 

10556 

Аміфурин (суміш фурокумаринів: ізопімпінеліну, бергампену, ксантоксину) 

  

543 

10557 

Амонію карбонат 

  

544 

10558 

2-Ацетиламіно-5-нітротіазол 

Нітазол 

545 

10559 

Ацетиламінотіазол 

  

546 

10560 

Бензамід (бензойної кислоти амід) 

  

547 

10561 

N-Бензил-бета-хлорпропіонамід (хлоракон) 

Хлоракон 

548 

10562 

3-Бензоїл-оксихінуклідина гідрохлорид (оксилідин) 

Оксилідин 

549 

10566 

N,N-біс(3-Бромпропіоніо)-N,N-диспіротрипіреразинію дихлорид 

Спіробромін 

550 

10568 

4-Бутил-1.2-дифенілпіпіразолідин-3,5-діон (бутадіон) 

Бутадіон 

551 

10570 

1-Бутил-2,4,6-триметилпіролідинкарбоксанілідину 

Піромекаїн, бумекаїну гідрохлорид 

552 

10575 

Гранату алюмоітрієвого шихта (за ітрієм) 

  

553 

10577 

бета-(3-Диметиламінометиленіміно-2.4.6-трийодфеніл) пропіонової кислоти натрієва сіль (білімін) 

Білімін 

554 

10578 

4-Диметиламіно-5-нітро-2-метокси-N(2-діетиламіноетил) бензамід 

Диметпрамід 

555 

10579 

5,5-Диметіогідантоїн 

  

556 

10580 

1,3-Диметилксантин 

Теофілін 

557 

10581 

2,6-Диметил-3,5-диметоксикарбоніл-4(0-нітрофеніл)-
1,4-дигідропіридин 

Фенігідин, коринфар 

558 

10582 

2,2-Диметилолпропандіол 

Пентаеритрид 

559 

10583 

N,N-Диметил-2,4,6-триброманілін 

  

560 

10584 

Диметкарб (диметпромід - 40 %; сидноларб - 2 %; молочний цукор - 40 %; крохмаль - 17 %, стіарат магнію - 1 %) 

  

561 

10585 

3,6-Діоксифлуоран 

Флуоресцеїн 

562 

10586 

бета-(2',4'-Дитретамілфенокси)бутиламід 1-окси-4-(1"-
окси-3",6-дисульфо-8-ацетиламіно-2-нафтозо)-4-
фенокси)2-нафтойної кислоти (компонента 616М) 

Компонента 616М 

563 

10587 

Дефедрин 

  

564 

10588 

2,5-Дифенілоксазол 

  

565 

10592 

1,3-Дихлор-5,5-димегідантоїн 

Дихлорантин 

566 

10594 

Діепоксид кристалічний-ФОУ-8 

  

567 

10597 

2-(Діетиламіно)етиламід параамінобензойної кислоти гідрохлорид 

Амдопрокаїн, прокаїнамід, новокаїнамід 

568 

10598 

Діетиламонію 2,5-діоксибензолсульфонат 

Етамзилат 

569 

10600 

Заліза фероціанід 

Берлінська лазур, фероцен 

570 

10610 

Калій алюмінію сульфат 

Алюмокалієві квасци 

571 

10611 

Калію йодат 

Калій йоднуватокислий 

572 

10612 

Кальцію 2,5-діоксибензол-сульфонат 

Кальцію добезилат 

573 

10615 

Кислота п-амінометилбензойна 

Амбен 

574 

10616 

Кислота Д(-)-альфа-амінофенілоцтова 

  

575 

10617 

Кислота 2-аміноетилсірчиста 

  

576 

10618 

Кислота глутамінова 

  

577 

10623 

Кислота бета-хлоромолочна 

  

578 

10624 

Кислота щавлева 

  

579 

10628 

Лантану оксид 

  

580 

10629 

Лантану ортоалюмінат кальцію метатитанат 

Алюмінат лантану-титанат кальцію 

581 

10633 

8-3-Метилбут-2-оніл-5,4-діокси-7-О-В-Д-
глікопіраносифлаванолфел 

Флакозид, амоден 

582 

10634 

N-Метилглюкамін 

  

583 

10635 

N-Метил-альфа-L-глюкозамідобета-L-
дигідрострептозидострептидин 

Дигідрострептоміцин 

584 

10636 

1-Метил-2-меркаптоімідазол 

Мерказоліл 

585 

10637 

6-(1-Метил-4-нітроімідазоліл-5)меркаптопурин 

Азотіоприн 

586 

10640 

5-(п-/N-(3-Метоксипіридазиніл-6-
сульфамідо/фенілазо)саліцилова кислота 

Салазопіридозин 

587 

10644 

Монометилтерефталатамід 

  

588 

10645 

Натрію бензоат 

  

589 

10646 

Натрію індиго-біс (сульфонат) (індигокармін кислотний синій 74) 

  

590 

10647 

Натрію сульфід 

  

591 

10648 

Натрію 2(пара-аміно-бензолсульфамідо)-5-етил-1,3,4-тіадіазол 

Етазол натрію, етазол розчинний 

592 

10649 

Ніобату літія шихта (ніобію оксид-51 %, літію оксид-49 %) 

  

593 

10650 

Ніобій металевий 

  

594 

10651 

Ніобію оксид 

  

595 

10653 

п-Нітрофторбензол 

  

596 

10655 

о-Оксибензамід 

  

597 

10662 

Перфторпропілперфторвініловий ефір (М-100) 

Фурозолідон 

598 

10665 

Піперидину 1,2,2,6,6-пентаметил паратолуол-сульфонат (пірилен) 

Пірилен 

599 

10666 

Пірен 

  

600 

10669 

Пил желатину 

  

601 

10671 

Пил композиційного полімерного носія ВФС 42-1840-88 

  

602 

10672 

Пил нітрону /ТУ 6-06 0281-90/ 

  

603 

10673 

Пил оптичного відбілювача-Білофор КД-2 

  

604 

10674 

Пил полівінілпіролідону 

  

605 

10675 

Пил шаруватого епоксидного вуглепластику 

  

606 

10676 

Пил сульфонолу НП-1 

  

607 

10677 

Пил сульфонолу НП-3 

  

608 

10678 

Пил фенопластів резольного типу (Э2-330-02,У2-301-07) 

  

609 

10679 

Рибонуклеїнової кислоти гідролізат 

  

610 

10680 

Рутенію оксид 

  

611 

10682 

Сенадексин 

  

612 

10684 

Скандію оксид 

  

613 

10688 

Сорбіталь 20 

  

614 

10689 

Сульфапіридазин 

  

615 

10690 

Сульфомонометаксин 

  

616 

10691 

Танацехол 

Танафлон 

617 

10695 

3,5,5-Триметилоксазолідиндіон 

Триметин 

618 

10696 

1,6-біс-(1-Триметиламоній)-гексану дибензосульфат 

Бензогексоній 

619 

10698 

1,1,4,4",4",4"-Триметилен-біс-(4-
сульфалілсульфаніламід) 

Дисульформін 

620 

10702 

2-Феніл-3-карботокси-4-диметиламінометил-5-оксибензофурану гідрохлорид 

Фенікаберан 

621 

10704 

1-Феніл-3-метилпіразолон-5 

  

622 

10705 

1-(4-Феніл-2-піролідон) ацетилід 

Карфедон 

623 

10707 

Форстерит (суміш: 97 % ортосилікату магнію і 3 % барію оксиду) 

  

624 

10708 

N-Фосфонометилгліцин 

Гліфосат 

625 

10710 

2-Хлор-5/гамма-(2,4-дитретамілфенокси) бутироіламіно/анілід триметилоцтової кислоти (компонента 3Ж 165) 

Компонента 3Ж 165 

626 

10711 

2'-Хлор-5'/2'',4''-Дитретамілфенокси/бутиропламіно/анілід а-(4-карбосифенокси) пивалоїлооцтової кислоти (компонента H-596) 

Компонента H-596 

627 

10713 

Хлорпропамід 

  

628 

10716 

Цинку метіонат (у перерахунку на цинк) 

  

629 

10719 

Ергокальциферолу 3,5-динітробензоат 

  

630 

10720 

Ергостатрієн-5-7-22-ол-3 

Ергостерин 

631 

10721 

Ерготаміну тартрат 

Гінекорн, секотамін, феміргін, ерготартрат 

632 

10724 

Еуфілін 

  

633 

10725 

Цинеб 

  

634 

10737 

Літію карбонат (у перерахунку на літій) 

  

635 

10784 

Пил бурого вугілля 

  

636 

10821 

Пил етролу 

  

637 

10835 

Пил вуглепородний (кам'яне вугілля) 

  

638 

10846 

Пил глюкози 

  

639 

10864 

Адамантан 

  

640 

10865 

Аденозин-5-трифосфорної кислоти динатрієва сіль 

  

641 

10866 

Азафен 

  

642 

10867 

Азобарвник кислотний синьо-чорний  

  

643 

10868 

Азобарвник прямий чорний 2С 

  

644 

10869 

Азобарвник спирторозчинний оранжевий 2Ж 

  

645 

10870 

Алюмінію нітрид (у перерахунку на алюміній) 

  

646 

10874 

п-Амінобензолсульфенамід (стрептоцид) 

Стрептоцид 

647 

10876 

Амонію гумат 

  

648 

10877 

Анаприлін 

  

649 

10879 

п-Ацетиламінофенол (фенацитин) 

Фенацитин 

650 

10880 

Барію гідроокис (у перерахунку на барій) 

  

651 

10881 

Барію пероксид (у перерахунку на барій) 

  

652 

10882 

Барію тіосульфат (у перерахунку на барій) 

  

653 

10883 

Барію фторид (у перерахунку на барій) 

  

654 

10884 

Бензантрон 

  

655 

10885 

2-Бензилбензимідазола гідрохлорид (дибазол) 

Дибазол 

656 

10887 

1-Бромадамантан 

  

657 

10888 

Бромбензантрон 

  

658 

10895 

Вісмуту нітрат (у перерахунку на вісмут) 

  

659 

10896 

Вітамін B12 (кормовий) за білком 

  

660 

10897 

Вітамін B12 (кормовий) за вітаміном B12 

  

661 

10898 

Галантамін (нівалін) 

Нівалін 

662 

10900 

Гексафторпропілен 

  

663 

10903 

Гризеофульвін 

  

664 

10906 

Дибромбензантрон 

  

665 

10910 

1,2-Дигідрооксибензол (пірокатехін) 

Пірокатехін 

666 

10914 

гамма-(2,4-Дитретаміл-фенокси)-бутиламід-т-
окси-2-нафтойної кислоти 

Компонента голуба 3Г-97 

667 

10915 

2-Дифеніл-ацетил-1,3-індандіол (ратиндам) 

Ратиндам 

668 

10917 

Дихлорацетанілід 

  

669 

10918 

Дихлординікотинамід заліза (ферамід) 

Ферамід 

670 

10920 

2,4-Дихлортолуол 

  

671 

10924 

Заліза нітрат (за залізом) 

  

672 

10925 

Заліза сульфіт (основний) (за залізом) 

  

673 

10926 

2-(n-Ізобутилфеніл)-пропіонова кислота (ібупрофен) 

Ібупрофен 

674 

10927 

Ізометіоліонон (іралій) 

Іралій 

675 

10929 

Ізопропілметокарборан (за бором) 

  

676 

10931 

Ітрія оксид (у перерахунку на ітрій) 

  

677 

10932 

Калію ацетат 

  

678 

10933 

Калію йодид (у перерахунку на йод) 

  

679 

10934 

Калій-натрій виннокислий (сегнетова сіль) 

Сегнетова сіль 

680 

10935 

Калію пероксоборат 

  

681 

10936 

Калієва сіль (метил-2-ето-ксикарбонітвініл-Д-
(-)амінофенілоцтової кислоти) (ДК-С-фенілвлінін) 

  

682 

10937 

Каучук СКТА (пил) 

  

683 

10938 

Кислота амінокапронова 

  

684 

10939 

Кислота бета-амінопеніциланова 

  

685 

10940 

Кислоти винні 

  

686 

10941 

Кислота 3,5-динітробензойна 

  

687 

10942 

Кислота ізонікотинова 

  

688 

10943 

Кислота лимонна 

  

689 

10944 

Кислота оротова (вітамін B13

Вітамін B13 

690 

10945 

Кобальту хлорид 

  

691 

10946 

Кокарбоксилази гідрохлорид 

  

692 

10947 

Барвник кислотний чорний (суміш кислотного синьо-чорного та кислотного оранжевого) 

  

693 

10951 

Люмінофор КТЦ-626-1 (за ітрієм) 

  

694 

10952 

Малеїнової кислоти натрієва сіль (натрій малеїнокислий триводяний) 

  

695 

10954 

Маніт 

  

696 

10956 

N-(11-Метилбензолсульфоніл)-N-бутилсечовина (бутамід) 

Бутамід 

697 

10961 

3,5-Метилпіразол 

  

698 

10966 

Натрію йодид (за йодом) 

  

699 

10967 

альфа-Нафталамід-S-оксинафтойна кислота (азатол АНФ) 

Азатол АНФ 

700 

10968 

Ніодиму фторид (у перерахунку на ніодим) 

  

701 

10969 

Нікотинамід (вітамін PP) 

Вітамін PP 

702 

10970 

3-Нітро-4-хлоранілін 

  

703 

10971 

альфа-Оксинафтойна кислота 

  

704 

10972 

Оксиетилкрохмаль 

  

705 

10973 

альфа-(2-Піролідон-1-іл)-ацетамід (пірацетам) 

Пірацетам 

706 

10975 

Полісорб-1 (сополімер стиролу з 2 % п-дивінілбензолу) 

  

707 

10982 

Пил акрилонітрилбутадієностирольних пластиків (АВС-2020 ТУ 6-05 1057-84) 

АВС-2020 ТУ 6-05 1057-84 

708 

10983 

Пил алюмосилікатів (цеоліти природні немодифіковані) 

  

709 

10984 

Пил амінопластів 

  

710 

10985 

Пил пемоксолю 

  

711 

10986 

Пил пемолюксу 

  

712 

10987 

Пил поліметилметакрилату 

  

713 

10988 

Пил яєць зернової молі, трихограм та пилку метеликів зернової молі (у перерахунку на білок) 

  

714 

10989 

Раунатин 

  

715 

10990 

Кемітадин 

  

716 

10991 

Рифампіцин 

  

717 

10992 

Сахарол 

  

718 

10993 

Синтетичні мийні засоби: "Бриз", "Вихор", "Лотос-автомат", "Юга" 

  

719 

10994 

Синтетичний мийний засіб "Біс-С" 

  

720 

11003 

Сорбіт Д (гекситол) 

Гекситол 

721 

11004 

L-Сорбоза 

  

722 

11008 

Талію йодид (у перерахунку на талій) 

  

723 

11009 

Тантал 

  

724 

11013 

Титанові пилові сублімати від шихтових хлораторів 

  

725 

11014 

Тіотриазазин 

  

726 

11019 

о-Фенілендіамін (1,2-бензолдіамін) 

1,2-бензолдіамін 

727 

11020 

п-Фенілендіамін (1,3-діамінобензол, урсол) 

1,3-діамінобензол, урсол 

728 

11021 

N-Фенілкарбамоїл-3-(бета-фенілізопропіл)-сиднодимін 

Сиднокарб 

729 

11023 

Фталазол 

  

730 

11024 

Фторазицин (2-трифтор-10-/3-діетиламінопропіоніл) фенотіазину гідхлорид 

  

731 

11025 

Фузидієвої кислоти натрієва сіль 

  

732 

11026 

2-Хлор-6-нітроанілін 

  

733 

11027 

Цезій йодистий (у перерахунку на цезій) 

  

734 

11028 

Церій та його неорганічні сполуки (діоксид, полірит, фотопол) (у перерахунку на церій)  

  

735 

11029 

Цефалексин 

  

736 

11030 

N-Циклогексил-О-(2-метокси-3,6-дихлор) бензолоксим (оксим банвела Д) 

Оксим банвела Д 

737 

11031 

Цинку карбонат (у перерахунку на цинк) 

  

738 

11032 

Цинку сульфід (у перерахунку на цинк) 

  

739 

11034 

Цирконію карбід 

  

740 

11035 

Цирконію нітрид (у перерахунку на цирконій) 

  

741 

11037 

Ергокальциферол (вітамін Д2

Вітамін Д2 

742 

11038 

Ескорец 1102 (пил смоли)  

Пил смоли 

743 

11039 

Етацизин (2-карбоксиаміно-10-(3-
діетиламінопропіоніл)-фенотіазину хлоргідрат) 

  

744 

11042 

2-Етилкапронової кислоти натрієва сіль 

  

745 

11114 

Пил торфу 

  

746 

11145 

Пил продуктів вуглезбагачення 

  

747 

11234 

Пил біциліну-5 (суміш новокаїнової солі бензил-пеніциліну та біциліну-1) 

  

748 

11235 

Пил новоцину 

  

749 

11236 

Пил ампіоксу 

  

750 

11252 

Пил антрациту 

  

751 

11253 

Пил вугільного концентрату 

  

752 

11263 

Пил пінополіуретану 

  

753 

11264 

Пил шихти парфумерного скла 

  

754 

11277 

Кальцію карбонат 

  

755 

11288 

Калій бромистий 

  

756 

11485 

2-(амінотіокометил) - ацетогідрозид 

  

757 

11518 

Пил лушпиння соняшника 

  

758 

11522 

Ангідрид борний 

  

759 

11523 

Пил соняшника 

  

760 

11524 

Пил шроту соняшника 

  

761 

11525 

Пил сої 

  

762 

11526 

Пил шроту сої 

  

763 

11527 

Пил какао 

  

764 

11589 

Цинку селенід (у перерахунку на цинк) 

  

765 

11590 

Гадолінію силікат (у перерахунку на гадоліній) 

  

766 

11591 

Вісмуту германат (у перерахунку на вісмут) 

  

767 

11592 

Гентаміцину сульфат 

  

768 

11593 

Пил агломераційно-доменного виробництва 

  

769 

11594 

Дріжджі кормові порохоподібні 

  

770 

11595 

Літію фторид 

  

771 

11627 

4-Аміно-2,6-діоксипіримідин 

  

772 

11628 

4-Аміно-2,6-хлорпіримідин 

  

773 

11629 

4-Аміно-2,6-метоксипіримідин 

  

774 

11631 

2,4-Дихлорфеноксіоцтової кислоти диметиламінна сіль (2,4-Д-амінна сіль) 

  

775 

11634 

Лідаза 

  

776 

11636 

Метадикарбонової кислоти амід  

Малондіамід 

777 

11638 

3-Метил дельта, дельта-1,2,4-триазолін-5тіон 

  

778 

11640 

Папаверину гідрохлорид (6,7-диметокси-1-(3,4-
диметоксибензил)-ізохімоліну гідрохлорид) 

  

779 

11643 

Поліміксин-М 

  

780 

11644 

Ремантадин 

  

781 

11645 

Сульфат амонію-алюмінію 

  

782 

11646 

Сульфат калію-алюмінію 

  

783 

11647 

1-Феніл-2,3-диметил-4-диметиламінопіразолон 

Амідопірин 

784 

11650 

2-Хлор-N-етоксиметил-N-12-етил-6-метилфеніл ацетамід (ацетохлор) 

Ацетохлор 

785 

11656 

Алюмінію нітрат 

  

786 

11657 

Феназепам (7-бром-5-(ортохлорфеніл-2,3-
дігідро-1н-1,4-бензодіазепін-2-Он) 

  

787 

11658 

Карбоксиметилцелюлоза 

  

"Вуглеводні" 

N
з/п 

Код 

Найменування речовини 

Технічне найменування речовини 

102 

Алкілсульфат натрію 

  

220 

Натрієва сіль Е-амінокапронової кислоти, ацильована вищими жирними кислотами 

  

318 

Гексаметилдисилазан 

  

319 

Гексаметилциклотрисилазан 

  

347 

Фосген 

  

402 

Бутан 

  

403 

Гексан 

  

404 

Диметилциклобутан (димералену) 

Димералену 

405 

Пентан 

  

10 

407 

Пропілену тримери 

  

11 

408 

Циклогексан 

  

12 

409 

Циклопентан (пентаметилен) 

Пентаметилен 

13 

410 

Метан 

  

14 

501 

Амілени (суміш ізомерів) 

  

15 

502 

Бутилен 

  

16 

503 

1,3-Бутадієн (дивініл) 

Дивініл 

17 

504 

1-Вінілциклогексен-1 

  

18 

505 

1-Вінілциклогексен-3 

  

19 

506 

Вінілнорборнен (5-вініл-біцикл-/2,2,1/-гептан-2) 

Вінілнорборнен 

20 

507 

Гексен 

  

21 

508 

Гептен 

  

22 

509 

3,4-Дихлорбутен-1 

  

23 

510 

1,4-Дихлорбутен-2 

  

24 

511 

Дициклобутилиден 

  

25 

514 

2-Метилпропен (ізобутилен) 

Ізобутилен 

26 

515 

Метиленциклобутан 

  

27 

516 

2-Метилбутадієн-1,3 (ізопрен) 

Ізопрен 

28 

517 

Норборнен (2,3-біцикло-2,2,1-гептен) 

Норборнен 

29 

518 

Норборнадієн 

  

30 

521 

Пропілен 

  

31 

522 

транс,транс,транс-Додекатрієн-1,5,9 

  

32 

523 

цис,транс,транс-Циклододекатрієн-1,5,9 

  

33 

524 

Циклопентадієни 

  

34 

525 

Циклопентен 

  

35 

526 

Етилен 

  

36 

527 

Етиліденнорборнен (5-етиліденбіцикло-2,2,1-гептен-2) 

  

37 

528 

Ацетилен 

  

38 

603 

о-Вінілтолуол 

  

39 

604 

Вінілциклогексан (циклогексиетилен) 

Циклогексиетилен 

40 

605 

Дивінілбензол 

  

41 

606 

м-Динітробензол 

  

42 

609 

Діетилбензол 

  

43 

612 

Ізопропілбензол (кумол) 

Кумол 

44 

616 

Ксилол 

  

45 

617 

Меблевий розчинник (АМР-3) (контроль за толуолом) 

  

46 

618 

альфа-Метилстирол 

  

47 

621 

Толуол 

  

48 

623 

1,3,5-Триметилбензол (мезитилен) 

Мезитилен 

49 

624 

2-Трет-бутил-п-крезол 

  

50 

625 

п-Трет-бутилтолуол 

  

51 

627 

Етилбензол 

  

52 

628 

м-Етилтолуол 

  

53 

629 

о-Етилтолуол 

  

54 

630 

п-Етилтолуол 

  

55 

631 

1-Метил-4-ізопропілбензол (п-цимол) 

п-Цимол 

56 

632 

Метоксибензол (анізол) 

Анізол 

57 

634 

Етилстирол 

  

58 

635 

Алкілбензол на основі внутрішніх олефінів С11 - С14 

  

59 

706 

4-Метилентетрагідропіран 

  

60 

707 

2-Метилнафталін 

  

61 

712 

Тетрагідроінден (3а,4,7а-тетрагідро-1-н-інден) 

  

62 

713 

Тетрагідронафталін (тетралін) 

Тетралін 

63 

802 

Бензил хлористий (хлорметилбензол) 

Хлорметилбензол 

64 

803 

Бензоіл хлористий 

  

65 

804 

Бензотрифторид 

  

66 

805 

Бензолсульфохлорид 

  

67 

806 

Бензотрихлорид (а-трихлортолуол) 

а-Трихлортолуол 

68 

807 

Бромистий метил 

  

69 

808 

Бромистий етил (брометан, етилбромід) 

Брометан, етилбромід 

70 

822 

м-Бромтолуол 

  

71 

823 

о-Бромтолуол 

  

72 

827 

Вініл хлористий 

  

73 

831 

Гексахлор-м-ксилол (аерозоль) 

  

74 

833 

Гексахлорциклопентадієн 

  

75 

836 

м-Дибромбензол 

  

76 

837 

о-Дибромбензол 

  

77 

840 

1,2-Дибромпропан 

  

78 

843 

2,3-Дибромпропілфосфат 

  

79 

847 

1,1-Дигідроперфторгептиловий ефір акрилової кислоти 

  

80 

848 

2,3-Дихлорпропен 

  

81 

851 

м-Дихлорбензол 

  

82 

852 

о-Дихлорбензол 

  

83 

854 

3,4-Дихлорнітробензол 

  

84 

858 

Дихлорфторметан (фреон-21) 

Фреон-21 

85 

861 

1,2-Дихлорпропан 

  

86 

863 

Ізопропіл хлористий (2-хлорпропан) 

2-Хлорпропан 

87 

866 

Метилен бромистий 

  

88 

867 

Метилен йодистий 

  

89 

869 

Метилен хлористий 

  

90 

871 

Метил хлористий (хлорметан) 

Хлорметан 

91 

872 

Монохлорпентафторбензол 

  

92 

873 

3-Нітро-4-хлорбензотрифторид 

  

93 

874 

Октафтортолуол 

  

94 

879 

Перфторгептан 

  

95 

880 

Перфтороктан 

  

96 

881 

Перхлорметилмеркаптан
(перхлорметантіол, тіокарбонілтетрахлорид) 

Перхлорметантіол, тіокарбоніл-
тетрахлорид 

97 

885 

1,1,2,2-Тетрахлоретан 

  

98 

887 

1,3,5-Трибромбензол 

  

99 

895 

Трихлорсилан 

  

100 

899 

1,1,1-Трихлоретан (метилхлороформ) 

Метилхлороформ 

101 

902 

Трихлоретилен 

  

102 

903 

1,2,3-Трихлорпропан 

  

103 

907 

м-Фторанізол 

  

104 

908 

о-Фторанізол 

  

105 

909 

п-Фторанізол 

  

106 

910 

Фторбензол 

  

107 

911 

о-Фтортолуол 

  

108 

912 

п-Фтортолуол 

  

109 

915 

Хлорбензол 

  

110 

916 

п-Хлорбензотрихлорид 

  

111 

917 

п-Хлорбензотрифторид 

  

112 

918 

Хлорбромметан 

  

113 

919 

3-Хлорбутанон-2 (хлоркетон) 

Хлоркетон 

114 

920 

Хлоргідринстирол 

  

115 

923 

біс-Хлорметилксилол 

  

116 

924 

Хлорноборнен 

  

117 

927 

м-Хлортолуол 

  

118 

928 

о-Хлортолуол 

  

119 

929 

п-Хлортолуол 

  

120 

932 

Етил хлористий 

  

121 

933 

Алкілтриметиламоній хлорид 

  

122 

935 

1,2-Дихлор-1,1-дифторетан (фреон 132-В) 

Фреон 132-В 

123 

936 

Монохлордиметиловий ефір 

  

124 

939 

Хлорацетилхлорид 

  

125 

940 

1-Хлор-3,3-диметилбутан-2-он 

  

126 

941 

1-(4-Хлорфенокси)-3,3-диметилбутан-2-он 

  

127 

942 

1-Хлор-(4-хлорфенокси)-3,3-диметилбутан-2-он 

  

128 

1002 

1,4-Бутандіол 

  

129 

1005 

о-Бутилфенол 

Диносеб 

130 

1010 

2,3-Дибромпропанол (2,3-Дибромпропіловий спирт) 

2,3-Дибромпро-
піловий спирт 

131 

1015 

Дигідроліналоол 

  

132 

1016 

3,7-Диметилоктен-6-ол-1 (цитронеллоп) 

Цитронеллоп 

133 

1017 

Диметилвінілкарбінол 

  

134 

1018 

2,6-Диметилфенол (2,6 ксиленол) 

2,6-Ксиленол 

135 

1023 

Діетиленгліколь (2,2'-оксидіетанол) 

2,2'-оксидіетанол 

136 

1024 

Ізобутенілкарбінол 

  

137 

1025 

Інгібітор деревно-смоляний прямого перегону (контроль за фенолом) 

ІДСПГ 

138 

1026 

м-Крезол 

  

139 

1027 

о-Крезол 

  

140 

1028 

п-Крезол 

  

141 

1029 

4-Метил-4(2-гідроксиетил)-1,3-діоксан (діоксановий спирт) 

Діоксановий спирт 

142 

1030 

о-Метоксифенол (гваякол) 

Гваякол 

143 

1034 

Пропандіол-1,2 (пропіленгліколь) 

Пропіленгліколь 

144 

1037 

Суміш ізомерів спиртів С7 - С11 

  

145 

1038 

Спирт аліловий 

  

146 

1039 

Спирт аміловий 

  

147 

1040 

Спирт гамма-ацетопропіловий 

  

148 

1041 

Спирт бензиловий 

  

149 

1043 

Спирт гексиловий 

  

150 

1044 

Спирт 1,1-дигідроперфтораміловий 

  

151 

1045 

Спирт 1,1-дигідроперфторгептиловий 

  

152 

1046 

Спирт діацетоновий 

  

153 

1047 

Спирт а,а-диметилбензиловий (диметилфенілкарбінол) 

Диметилфеніл-
карбінол 

154 

1048 

Спирт ізобутиловий 

  

155 

1049 

Спирт ізогексиловий (метизобутилкарбінол) 

Метизобутилкарбінол 

156 

1050 

Спирт ізооктиловий (2-етилгексанол) 

2-Етилгексанол 

157 

1051 

Спирт ізопропіловий 

  

158 

1052 

Спирт метиловий 

  

159 

1053 

Спирт октиловий 

  

160 

1054 

Спирт пропіловий 

  

161 

1055 

Спирт тетрагідрофуриловий 

  

162 

1056 

Спирт тригідроперфторгептиловий 

  

163 

1057 

Спирт тригідроперфтораміловий 

  

164 

1058 

Спирт бета-фенілетиловий (2-фенілетанол) 

2-Фенілетанол 

165 

1059 

Спирт фуриловий 

  

166 

1060 

Спирт епігідриновий (гліцидол) 

Гліцидол 

167 

1061 

Спирт етиловий 

  

168 

1062 

Тетраетоксисилан 

  

169 

1063 

1,1,5-Тригідрооктафторпентанол (ТС - п = 2) 

  

170 

1064 

1,1,3-Тригідротетрафторпропанол (ТС - п = 1) 

  

171 

1068 

Триметилкарбінол (2-метил-2-пропанол) 

2-Метил-2-пропанол 

172 

1070 

Фенілпропанол 

  

173 

1072 

Феноли сланцеві 

  

174 

1073 

Формальгліколь (діоксолан-1,3) 

Діоксолан-1,3 

175 

1074 

о-Хлорфенол 

  

176 

1075 

м-Хлорфенол 

  

177 

1077 

Циклогексанол 

  

178 

1078 

Етиленгліколь (етадіол) 

Етадіол 

179 

1079 

Етиленхлоргідрин 

  

180 

1082 

Спирт альфа-фенілетиловий 

  

181 

1083 

2,4,6-Тринітрофенол 

  

182 

1101 

Діізопропіловий ефір (ізопропіловий ефір) 

Ізопропіловий ефір 

183 

1104 

Дифенілоксид (феноксибензол, дифеніловий ефір) 

Феноксибензол, дифеніловий ефір 

184 

1105 

Діетиловий ефір 

  

185 

1106 

Метилізопропеніловий ефір 

  

186 

1107 

2-Метокси-2-метилпропан (метил-третиннобутиловий ефір) 

Метил-
третиннобутиловий ефір 

187 

1108 

2-Метоксіетанол (метилцелосольв) 

Метилцелосольв 

188 

1109 

Монобутиловий ефір діетиленгліколю (бутилкарбітол) 

Бутилкарбітол 

189 

1110 

Моноізобутиловий ефір етиленгліколю (бутилцелосольв) 

Бутилцелосольв 

190 

1111 

Моноізопропіловий ефір етиленгліколю (пропілцелосольв) 

Пропілцелосольв 

191 

1112 

Моноетиловий ефір діетиленгліколю (етилкарбітол) 

Етилкарбітол 

192 

1113 

Моноетиловий ефір резорцину 

  

193 

1114 

Диметиловий ефір 

  

194 

1115 

2-Метил-1,3-діоксолан (ацетальдегіду етилацеталь) 

Ацетальдегіду етилацеталь 

195 

1117 

1-Метоксипропанол-2 (альфа-метиловий ефір пропіленгліколю) 

  

196 

1118 

Етинілвінілбутиловий ефір 

  

197 

1201 

Аліловий ефір оцтової кислоти 

Алілацетат 

198 

1202 

н-Амілацетат 

  

199 

1203 

гама-Ацетопропіловий ефір оцтової кислоти 

  

200 

1204 

Бензилацетат (бензиловий ефір оцтової кислоти) 

Бензилацетат 

201 

1205 

5-Бензил-фурил-3-метиловий ефір-(1R)-
трансхризантемової кислоти 

Біоресметрин 

202 

1207 

Бутиловий ефір масляної кислоти (бутилбутират) 

Бутилбутират 

203 

1209 

Бутиловий ефір пропіонової кислоти 

Бутилпропіонат 

204 

1211 

о-Броманізол 

  

205 

1212 

п-Броманізол 

  

206 

1213 

Вінілацетат 

  

207 

1214 

Гексиловий ефір оцтової кислоти (гексилацетат) 

Гексилацетат 

208 

1215 

Дибутилфталат 

  

209 

1216 

Диметиловий ефір сірчаної кислоти (диметилсульфат) 

Диметилсульфат 

210 

1217 

Діоксифталат 

  

211 

1218 

бета,бета-Дихлоретиловий ефір (хлорекс) 

Хлорекс 

212 

1219 

Ізоамілацетат 

  

213 

1220 

Ізобутилізобутират 

  

214 

1221 

Ізобутиловий ефір оцтової кислоти (ізобутилацетат) 

Ізобутилацетат 

215 

1223 

Ізопропілнітрат 

  

216 

1224 

Метилацетат 

  

217 

1225 

Метиловий ефір акрилової кислоти (метилакрилат) 

Метилакрилат 

218 

1226 

Метиловий ефір валеріанової кислоти (метилвалерат) 

Метилвалерат 

219 

1227 

Метиловий ефір масляної кислоти (метилбутират) 

Метилбутират 

220 

1230 

Метиловий ефір ціанопропіонової кислоти 

  

221 

1231 

Метилформіат 

  

222 

1232 

Метиловий ефір метакрилової кислоти (метилметакрилат) 

Метилметакрилат 

223 

1233 

Метиловий ефір перметринової кислоти 

  

224 

1234 

Пивалоілоцтовий ефір 

  

225 

1235 

Пропіловий ефір валеріанової кислоти (пропілвалерат) 

Пропілвалерат 

226 

1236 

Пропіловий ефір масляної кислоти (пропілбутират) 

Пропілбутират 

227 

1237 

Пропіловий ефір пропіонової кислоти (пропілпропіонат) 

Пропілпропіонат 

228 

1238 

Пропіловий ефір оцтової кислоти (пропілацетат) 

Пропілацетат 

229 

1239 

3-Фенокси-альфа-ціанобензиловий ефір альфа-ізопропіл-4-хлорофенілоцтової кислоти 

Суміцин, фенвалерат 

230 

1240 

Етилацетат 

  

231 

1241 

Етиловий ефір акрилової кислоти (етилакрилат) 

Етилакрилат 

232 

1242 

Етиловий ефір валеріанової кислоти (етилвалерат) 

Етилвалерат 

233 

1243 

Етиловий ефір масляної кислоти (етилбутират) 

Етилбутират 

234 

1245 

Етиловий ефір пропіонової кислоти (етилпропіонат) 

Етилпропіонат 

235 

1246 

2-Етоксиетанол (етилцелосольв, етиловий ефір етиленгліколю) 

Етилцелосольв, етиловий ефір етиленгліколю 

236 

1249 

Ефір-(S)-3-фенокси-а-ціанобензилової(1 R)-цис-3-(2,2-дибромвініл) 

Децис, суперметрин 

237 

1250 

Амілформіат 

  

238 

1251 

Ацетооцтовий ефір 

  

239 

1252 

Диметилсебацинат 

  

240 

1253 

1,2-Диметоксиетан (диметиловий ефір етиленгліколю) 

Диметиловий ефір етиленгліколю 

241 

1254 

Діетиловий ефір малеїнової кислоти 

  

242 

1255 

Метилізобутират 

  

243 

1256 

Метилізовалеріат 

  

244 

1257 

Метилкапронат 

  

245 

1258 

Монометиладипінат (монометиловий ефір адипінової кислоти) 

  

246 

1259 

2-Етилгексилацетат 

  

247 

1260 

2-Етоксіетилацетат (целосольвацетат) 

Целосольвацетат 

248 

1261 

Метиловий ефір пропіонової кислоти (метилпропіонат) 

Метилпропіонат 

249 

1262 

Ізопропіловий ефір оцтової кислоти (ізопропілацетат) 

Ізопропілацетат 

250 

1302 

Альдегід бензойний (бензальдегід) 

Бензальдегід 

251 

1303 

Альдегід валеріановий 

  

252 

1304 

Альдегід ізомасляний (2-метилпропаноль) 

2-Метилпропіонат 

253 

1308 

альфа-Метилакролеїн 

  

254 

1310 

Альдегід масляний 

  

255 

1311 

Альдегід метилмеркаптопропіоновий 

  

256 

1312 

Альдегід меркаптопропіоновий 

  

257 

1314 

Альдегід пропіоновий (пропаналь, метилоцтовий альдегід) 

Пропаналь, метилоцтовий альдегід 

258 

1315 

Альдегід трихлороцтовий (хлораль,3-хлоретаналь,3-хлорацетальд.) 

Хлораль, трихлоретаналь, трихлорацетальдегід 

259 

1316 

Альдегід енантовий 

  

260 

1317 

Ацетальдегід 

  

261 

1319 

Диметоксиметан (метилаль, диметилформаль) 

Метилаль, диметилформаль 

262 

1320 

Дипропілацеталь пропаналю 

  

263 

1323 

1,2,5,6-Тетрагідробензальдегід 

  

264 

1324 

Трихлорацетальдегід 

  

265 

1326 

2-Етилгексеналь (бета-пропіл-альфа-етилакролеїн) 

  

266 

1327 

Альдегід альфа-гексилкоричний (альфа-N-гексилцинкаль) 

Альфа-
N-гексилцинкаль 

267 

1328 

Альдегід глутаровий 

  

268 

1329 

Альдегід бета-ціанпропіоновий 

  

269 

1402 

Ацетофенон 

  

270 

1403 

2,3-Бутандіон (діацетил) 

Діацетил 

271 

1405 

Деревноспиртовий розчинник марки А (ацетоноефірний) 

Ацетоноефірний розчинник 

272 

1406 

Деревноспиртовий розчинник марки Е (ефірноацетоновий) 

Ефірноацетоновий розчинник 

273 

1407 

Діетилкетон 

  

274 

1408 

Метилізобутилкетон 

  

275 

1409 

Метилетилкетон 

  

276 

1411 

Циклогексанон 

  

277 

1412 

Циклогексаноноксим 

  

278 

1413 

3,3-Диметилбутан-2-он 

Пінаколін 

279 

1414 

2,6-Диметилгептанон-2 (діізобутилкетон) 

Діізобутилкетон 

280 

1503 

Алкілбензолсульфокислота із внутрішніх олефінів 

  

281 

1507 

Ангідрид оцтовий 

  

282 

1509 

4-Аміно-3,5,6-трихлорпіколінова кислота 

  

283 

1510 

Аргінін 

  

284 

1512 

Кислота акрилова 

  

285 

1519 

Кислота валеріанова 

  

286 

1528 

Кислота ізомасляна 

  

287 

1530 

Капролактам (пари, аерозоль) 

  

288 

1531 

Кислота капронова 

 

289 

1534 

Кислота масляна 

  

290 

1535 

Кислота метакрилова 

  

291 

1545 

Пролін, оксипролін 

  

292 

1546 

Кислота пропіонова 

  

293 

1555 

Кислота оцтова 

  

294 

1557 

Кислота фенілундеканова 

  

295 

1559 

Кислота а-хлорпропіонова 

  

296 

1562 

Кислота дихлоретанова (дихлороцтова) 

Дихлороцтова кислота 

297 

1565 

Кислоти жирні синтетичних фракцій С10 - С16 

  

298 

1605 

Діетиленамідоксид (тетрагідро-1,4 оксазин, морфолін) 

Морфолін 

299 

1606 

4-Метилпентен-3-ОН-2 (мезитилу оксид) 

Мезитилу оксид 

300 

1607 

Полі-2,6-диметил-1,4-феніленоксид (поліфеніленоксид) 

Поліфеніленоксид 

301 

1610 

Етилену діоксид (діоксан) 

Діоксан 

302 

1611 

Етилену оксид 

  

303 

1612 

Ангідрид 1,8-дикарбонової кислоти нафталіну (ангідрид нафталевий) 

Ангідрид нафталевий 

304 

1705 

2-Бутилтіобензатіазол (бутилкаптакс) 

Бутилкаптакс 

305 

1706 

Диметилдисульфід 

  

306 

1707 

Диметилсульфід 

  

307 

1714 

2-Меркаптоетанол (монотіоетиленгліколь) 

Монотіоетиленг-
ліколь 

308 

1716 

Одорант СПМ (суміш природних меркаптанів) 

  

309 

1720 

Пропілмеркаптан 

  

310 

1725 

м-Толуолсульфокислота 

  

311 

1728 

Етантіол (етилмеркаптан) 

Етилмеркаптан 

312 

1729 

S-Етил-N-(азациклогептил-1)-тіокарбамат (ялан) 

Ялан 

313 

1732 

Диспергатор НФ (суміш натрієвих солей динафтилметансульфокислот та динафтилметандисульфокислот) 

  

314 

1733 

О-Етил-N-(п-сульфофеніл)тіокарбамат натрію) (флотореагент МТФК-Е) 

Флотореагент МТФК-Е 

315 

1802 

5/6~Аміно-(2-параамінофеніл)бензимідазол 

  

316 

1806 

о-Амінотолуол (о-метиланілін) 

о-Метиланілін 

317 

1808 

Аліламін 

  

318 

1810 

Бромацетогуанамін 

  

319 

1811 

4-Бутиланілін 

  

320 

1812 

Бутиламін 

  

321 

1815 

Гексаметиленімін м-нітробензоат (інгібітор корозії Г-2) 

Інгібітор корозії Г-2 

322 

1816 

Діаліламін 

  

323 

1818 

Діізопропіламін 

  

324 

1821 

Диметилбензиламін 

  

325 

1822 

1,3-Диметилпропандіамін 

  

326 

1823 

Диметилпропілентриамін 

  

327 

1824 

Диметилетаноламін 

  

328 

1825 

Ди-н-пропіламін 

  

329 

1833 

Діетиламін 

  

330 

1835 

Діетиланілін 

  

331 

1836 

N,N-Діетиланілін 

  

332 

1837 

Діетилентриамін 

  

333 

1838 

Діетилетаноламін 

  

334 

1839 

Ізоамінопарафіни 

  

335 

1840 

Ізоамінопарафінів хлоргідрат 

  

336 

1841 

Ізопропіламін 

  

337 

1844 

2,4-Ксилідин 

  

338 

1845 

2,5-Ксилідин 

  

339 

1847 

N-Метиланілін 

  

340 

1850 

Моно-н-пропіламін 

  

341 

1851 

Моноетиламін (аерозоль) 

  

342 

1854 

Поліетиленполіамін 

  

343 

1856 

м-Толуїдин 

  

344 

1857 

о-Толуїдин 

  

345 

1860 

Триалкіламіни (суміш амінів фракцій С7 - С9) 

  

346 

1861 

Три-н-пропіламін 

  

347 

1862 

Триметиламін (аерозоль) 

  

348 

1863 

Триетиламін 

  

349 

1864 

Триетаноламін 

  

350 

1865 

Триетиленпентаамін 

  

351 

1866 

Триетилентриамін 

  

352 

1870 

Циклогексиламін 

  

353 

1871 

N-Етиланілін 

  

354 

1872 

Етилбензиланілін 

  

355 

1874 

Етил-о-толуїдин 

  

356 

1877 

3-Аміно-4 метокси-М-крезол (крезидин) 

Крезидин 

357 

1878 

Ди-н-бутиламін 

  

358 

1880 

Діетаноламін (2,2-імідоетанол,2,2'-діоксіетиламін) 

2,2-імідоетанол,
2,2'-діоксіетиламін 

359 

1882 

3-н-Бутиламін 

  

360 

1884 

п-Фенетидин (п-етоніакілін, п-амінофенетол) 

п-Етоніакілін,
п-амінофенетол 

361 

1885 

Фурфуриламін 

  

362 

1886 

Етилендіамін 

  

363 

1901 

Бутилнітрит 

  

364 

1907 

4-Нітро-о-ксилол 

  

365 

1908 

4-Нітро-м-ксилол 

  

366 

1909 

2-Нітро-п-ксилол 

  

367 

1910 

Нітрометан 

  

368 

1912 

Нітропарафіни 

  

369 

1913 

2-Нітропропан 

  

370 

1915 

м-Нітротолуол 

  

371 

1916 

о-Нітротолуол 

  

372 

1925 

Циклогексилнітрат 

  

373 

1926 

1-Метокси-4-нітробензол (п-нітроанізол) 

п-Нітроанізол 

374 

2002 

Ацетонітрил (ціанометан,ціанистий метил) 

Ціанометан,
ціанистий метил 

375 

2003 

Бензил ціанистий (фенілацетонітрил) 

Фенілацетонітрил 

376 

2008 

1,3-Ди-(2,4-ксилиміно)-2-метил-2-азопропан (мітак) 

Мітак 

377 

2010 

бета-Диметиламінопропіонітрил 

  

378 

2012 

Діетил-2-бензтіазолсульфенамід (сульфенамід БТ) 

Сульфенамід БТ 

379 

2013 

Діетилтолуамід (діетиламіди о,м,п-толуїлових кислот) 

  

380 

2017 

Метил-1-(бутилкарбомоіл)-2-бензимідазолкарбамат (узген) 

Узген 

381 

2021 

Нітрили карбонових кислот С17 - С20 

  

382 

2023 

Полі/N'-біс-(гідроксіетил)-уреідо/фенілметан (ЕМ-30) 

  

383 

2034 

Формамід 

  

384 

2037 

2-Хлорциклогексилтіо-N-фталамід (хлор ЦТФ) 

Хлор ЦТФ 

385 

2038 

бета-Ціано-3-феноксибензил-3-(2,2-дихлорвініл)-2,2-
диметилциклопропанкарбоксилат 

Рипкорд 

386 

2040 

N-Циклогексилтіофталамід (ЦГФ) 

ЦГФ 

387 

2042 

Ацетоацетанілід 

  

388 

2043 

1,4-Діазобіцикло-2,2,2-октан (триетилендіамін, ДАБКО) 

Триетилендіамін,
ДАБКО 

389 

2119 

Метилнітрофос 

  

390 

2123 

0,0,0,0-Тетраметил-0,0-тіоди-п-фенілентіофосфат (абат) 

Абат 

391 

2124 

Триалкілфосфіни С12 - С15 

  

392 

2125 

Трибутиловий ефір о-фосфатної кислоти (трибутилфосфат) 

Трибутилфосфат 

393 

2126 

Трибутилфосфін 

  

394 

2128 

о-Етил-дихлортіофосфат (дихлорангідрид) 

Дихлорангідрид 

395 

2129 

о-Етил-2,4-дихлорфеніл-хлор-тіофосфат (хлорангідрид) 

Хлорангідрид 

396 

2130 

о-Етил-S-пропіл-2,4-дихлорфенілтіофосфат (етафос) 

Етафос 

397 

2131 

о-Етил-о-фенілхлортіофосфат 

  

398 

2132 

о-Етил-о-4(метилтіо)фенілпропілтіофосфат (болстар) 

Болстар 

399 

2138 

Рідина НГЖ-4(ТУ38.101740-80) (за дибутилфенілфосфатом) 

  

400 

2139 

Іргафос-128 

  

401 

2202 

Поліхлоркамфен 

  

402 

2206 

Терпінеол (гамма-ментен-1-ол-8) 

Гамма-ментен-1-ол-8 

403 

2401 

4-Аміно-3,5-дихлортрихлорметилпіридин (пентахлорамінопіколін) 

Пентахлораміно-
піколін 

404 

2402 

4-Аміно-3,5,6-трихлор-2 трихлорметилпіридин (гексахлорамінопіколін) 

Гексахлораміно-
піколін 

405 

2403 

N-бета-Аміноетилпіперазин 

  

406 

2405 

2-Вінілпіридин (вінілазин) 

Вінілазин 

407 

2407 

2,6-Диметил-3,5-дикарбоетокси-1,4-дигідропіридин (дилудин) 

Дилудин 

408 

2408 

Диметилкетазин (ацетоназин) 

Ацетоназин 

409 

2409 

1,4-Диметилпіперазин 

  

410 

2410 

Діетилетаноламінова сіль (амінокарбонілбензосульфаміду) 

Хардин 

411 

2411 

2-Ізопропілбензо-2,1,3-тіадіазинон-4-діоксид-2,2 

Безагран, бентазон 

412 

2413 

а-Метилпіридин (2-піколін) 

2-Піколін 

413 

2414 

Метилфуран 

  

414 

2415 

5-Метилфурфурол 

  

415 

2416 

2-Метил-5-етилазин (2-метил-5-етилпіридин) 

  

416 

2419 

Тетрагідрофуран 

  

417 

2420 

Тіофен (тіофуран) 

Тіофуран 

418 

2421 

Тетраметиленімін (піролідин) 

Піролідин 

419 

2422 

3,4,5,6-Тетрахлор-2-трихлорметилпіридин (гептахлорпіколін) 

Гептахлорпіколін 

420 

2423 

3,4,5-Трихлор-2-трихлорметилпіридин (гексахлорпіколін) 

Гексахлорпіколін 

421 

2424 

Фуран (фурфуран) 

Фурфуран 

422 

2425 

Фурфурол 

  

423 

2426 

Хлорпіколіни легкокиплячі (суміш трипентахлорпіколінів) 

  

424 

2428 

N-Етилморфолін (4-етил-пергідро-1,4-оксазин) 

  

425 

2430 

4-Метилпіридин (гамма-піколін) 

Гамма-піколін 

426 

2431 

1-(1,2,4-Триазоліл-1)-1-(4-хлорфенокси)-3,3-
диметилбутан-2-он 

Азоцен 

427 

2433 

1-(1,2,4-Триазол-1-мл)-1-(4-хлорфенокси)-
3,3-диметилбутан-2-ол 

Тридименол 

428 

2704 

Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець) 

  

429 

2705 

Бензин сланцевий (у перерахунку на вуглець) 

  

430 

2711 

Гідроаерозоль оборотної води на основі очищених міських та виробничих стічних вод, які містять неорганічні сполуки, що не окиснюються з температурою кипіння до 200°  C (виробництво синтетичних каучуків каталітичної полімеризації) 

  

431 

2713 

Гідроаерозоль оборотної води на основі очищених міських та виробничих стічних вод, які містять неорганічні сполуки, що важко окиснюються з температурою кипіння до 200° C (виробництво синтетичних каучуків каталітичної полімеризації) 

  

432 

2714 

Гідроаерозоль оборотної води з високим вмістом солей (до 12 г/л) на основі очищених міських та виробничих стічних вод, які містять неорганічні сполуки, що легко окиснюються з температурою кипіння до 150°

  

433 

2729 

Композиція "Дон-52" (у перерахунку на ізопропанол) 

  

434 

2732 

Керосин 

  

435 

2733 

Масло базилікове 

  

436 

2734 

Масло геранієве (гераніол) 

Гераніол 

437 

2735 

Масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове та ін.) 

  

438 

2736 

Олія соснова флотаційна (МСФ-ГОСТ 6792-74) 

  

439 

2737 

Розчинник ацетатно-шкіряний (АКРО) (за етанолом) 

  

440 

2738 

Розчинник бутилформіатний (БЕФ) (за сумішшю ацетатів) 

  

441 

2747 

Синтанол ДС-10 (суміш фракцій спиртів С10 - С20 та оксиду етилену) 

  

442 

2748 

Скипидар 

  

443 

2750 

Сольвент нафта 

  

444 

2751 

Термостійка прядивна емульсія  

Тепрем 

445 

2752 

Уайт-спірит 

  

446 

2754 

Вуглеводні насичені С12 - С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) (у перерахунку на сумарний органічний вуглець) 

  

447 

2757 

Етоксилати первинних спиртів С12 - С15 (з спиртів оксосинтезу та гідрооксидату) 

Неонол П 1215-12 

448 

2758 

Етоксилати вторинних спиртів С13 - С17 (неонол 2B 1317-12) 

Неонол 2B 1317-12 

449 

2759 

Гідроаерозоль оборотної води на основі очищених стічних вод виробництва антибіотиків 

  

450 

2760 

Вулканізовані гази шинного виробництва (за амінами) 

  

451 

2771 

Присадка "Мікс" (за дисульфідом ізобутилену) 

  

452 

2772 

Присадка "Фриктол" 

  

453 

2773 

Мастило Алюмол 

  

454 

2774 

Мастило Геол-1 

  

455 

2775 

Мастило ЛКС (текстильне, металургійне) 

  

456 

2776 

Мастило Полімол Ф 

  

457 

2777 

Мастило Укринол 211-М 

  

458 

2778 

Мастило Укринол-215 

  

459 

2779 

Мастило Укринол-214 

  

460 

2780 

Смола (СТУ-3) 

  

461 

2782 

Теплоносій ароматизований АМТ-300 

  

462 

2783 

Флотореагент МФТК-ЕГ (МФТК-ЕГ) із домішкою тіогліколяту (11.2 %) та дитингліколяту (14.4 %) натрію 

  

463 

2784 

Флотореагент НК-82 

  

464 

3008 

Реагент СОП-83 

  

465 

3010 

Терлон (арамід) 

Арамід 

466 

3012 

Тетран-5 

  

467 

3013 

Тетран-6 

  

468 

3014 

Тетран-7 

  

469 

3015 

Тетран двокомпонентний (аерозоль) 

  

470 

3016 

Тетран чотирикомпонентний 

  

471 

10003 

Азлоцилін 

  

472 

10007 

Ацетилбромід (бромистий ацетил) 

Бромистий ацетил 

473 

10011 

Амінопарафіни С12 - С18 

  

474 

10013 

4-Аміно-6-трет-бутил-4,5-дигідро-3-метилтіо-
1,2,4-триазинон-5 

Зенкор 

475 

10014 

гамма-Аміно-бета-фенілмасляної кислоти гідрохлорид (фенібут) 

Фенібут 

476 

10021 

N-Бензоіл-N-(4-фтор-3-хлорфеніл-DL)-аланіну ізопропіловий ефір 

Барнон 

477 

10022 

Біостимулятор з гідролізного лігніну 

  

478 

10023 

Бутилбензилфталат-90 

  

479 

10026 

3-Бромбензальдегід 

  

480 

10033 

Гексиленгліколь (2,4-пентадіол-2-метил) 

Гексиленгліколь 

481 

10037 

Гліцидилметакрилат 

  

482 

10039 

Діалілфталат (діаліловий ефір фталевої кислоти) 

Діалілфталат 

483 

10040 

Дибутиладипінат 

  

484 

10041 

Дибутилмалеат 

  

485 

10042 

Диалкіладипінат-810 (ефіри адипінової кислоти та спиртів С8 - С10) 

  

486 

10043 

Діалкілфталат-810 (складний ефір о-фталевої кислоти та спиртів фракцій С8 - С10) 

  

487 

10045 

Діамінодифеніловий ефір 

  

488 

10046 

Діацетатдибромнеопентилгліколь 

  

489 

10050 

N,N-Диметилгліцингідрохлорид 

  

490 

10051 

2,6-Диметил-3,5-диметилоксикарбоніл-4-(2-
дифторметоксифеніл)-1,4-дигідропіридин 

Форидон 

491 

10052 

Диметилдихлорсилан 

  

492 

10053 

Диметилсульфоксид 

  

493 

10059 

Доксициклін тозилат 

  

494 

10060 

2,4-Дитретамілфенол 

  

495 

10062 

Дихлорсилан 

  

496 

10065 

1-Діетилкарбамоіл-4-метилпіперазин (дитразин основа) 

Дитразин основа 

497 

10067 

Діетилфталат 

  

498 

10068 

Дигексиладипінат 

  

499 

10069 

Дигексилфталат ДАФ-6 (складний ефір спирту фталевої кислоти) 

Складний ефір спирту фталевої кислоти 

500 

10072 

Жарилек C 101 (суміш: монобензилтолуол - 75 %, дибензилтолуол 25 %, епоксидна добавка) 

  

501 

10073 

Заліза гліцерофосфат 

  

502 

10076 

Ізопропіловий ефір 4,4-дибромбезилової кислоти (неорон) 

Неорон 

503 

10077 

Інгібітор корозії СНПХ-1002"Б" 

  

504 

10078 

Інгібітор корозії СНПХ-1003 

  

505 

10079 

Інгібітор корозії СНПХ-6011"Б" 

  

506 

10080 

Інгібітор корозії СНПХ-6301"Е" 

  

507 

10081 

Інгібітори корозії: СНПХ-6302"А",
СНПХ-6302"Б", СНПХ-6301"А" (за ізопропиловим спиртом) 

  

508 

10085 

Кислота 4-аміно-3,5,6-трихлорпіколінова 

  

509 

10096 

Каніфолі гліцериновий ефір 

  

510 

10098 

Кислота адипінова 

  

511 

10102 

Кислота борофтористоводнева 

  

512 

10103 

Кислота гамма-(2,4-дитретамілфенокси) масляна 

  

513 

10105 

Кислота N-(2-метил-4-хлорфенокси)пропіонова (2 М-4ХП) 

2 М-4ХП 

514 

10106 

Кислота альфа,альфа-дихлорпропіонова 

  

515 

10114 

Кислоти жирні талові 

  

516 

10116 

Клей укріплений (ТУ-81-05-105-72) 

  

517 

10117 

Композиційний матеріал ВТХ-15 

  

518 

10118 

Конденсована сульфатноспиртова барда (КССБ-2) 

КССБ-2 

519 

10123 

Латекс СКС-30 ШР 

  

520 

10127 

Метиловий ефір саліцилової (4-оксибензойної) кислоти (нипагін) 

Нипагін 

521 

10129 

Масло талове легке 

  

522 

10130 

Масло талове листяне 

  

523 

10133 

N-Метил-2-піролідон 

  

524 

10136 

Метилтрихлорсилан 

  

525 

10137 

6[5 Метил-3-феніл-4-ізоксазолкарбоксамідо) пеніциланової кислоти натрієва сіль моногідрат 

Оксацилін 

526 

10138 

Метилурацил 

  

527 

10139 

Метилфенілкарбінольна фракція виробництва стиролу: за альфа-фенілетиловому спирту 

  

528 

10141 

Моноалкілові (С8 - С10) ефіри алк 2-енілянтарних (С14 - С17) кислот 

  

529 

10142 

Моносилан 

  

530 

10143 

Монохлорфенілксилилетан 

  

531 

10144 

Морфоліній-3-метил-1,2,4-триазоліл-5-тіоацетат (тіотриазазин) 

Тіотриазазин 

532 

10159 

Пентаметиленімін (піперидин) 

Піперидин 

533 

10163 

Поліетиленгліколі: ПЕГ-400, ПЕГ-6000 

  

534 

10166 

Присадка С-5А (олігоізобутиніл сукцинімід діетилентриаміну в маслі індустріальному) 

  

535 

10167 

1,2,3-Пропантріол (гліцерин) 

Гліцерин 

536 

10168 

Пропіловий ефір 4-оксибензойної (саліцилової) кислоти (піпазол) 

Піпазол 

537 

10180 

N-(бета-оксиетил)піперазин 

  

538 

10186 

Розчинники РПК-240, РПК-280 (за граничними вуглеводнями С12 - С19) 

  

539 

10188 

Ревіциклін (за рифамніцином) 

  

540 

10191 

Синтанол АЦСЕ-12 (за ефірами оксіетильованих спиртів) 

  

541 

10193 

Мастила технологічні: Зимол, Літас, Літол-24, Трансол-100, Трансол-200, Укринол-212, Уніол, Штрус-4, Северянка  

  

542 

10194 

Мастильно-охолоджувальна рідина "Авітол" (за синтанолом) 

  

543 

10195 

Суміш бромистих солей N-алкілпіридинію 

  

544 

10196 

Суміш 2,4-Д-амінної солі і 2,3,6-трихлорбензойної кислоти 10:1 

Амідим 

545 

10198 

Суміш карбонових кислот С1 - С6 (за мурашиною кислотою) 

  

546 

10200 

Стиралілацетат (метилфенілкарбінілацетат) 

Метилфенілкарбініл-
ацетат 

547 

10201 

Стиролу окис 

  

548 

10210 

2-Тетрагідрофуранон (гамма-бутиролактон) 

Гамма-бутиролактон 

549 

10211 

2,4,6,8-Тетраметил-2,4,6,8-тетрааза-біцикло-
(3,3,3)-октадіон-3,7 

Мебікар 

550 

10213 

Тетраетоксисилан (етилсилікат) 

Етилсилікат 

551 

10215 

Токоферолу ацетат (вітамін Є) 

Вітамін Є 

552 

10216 

n-Третбутилциклогексанол 

  

553 

10218 

Триметилхлорсилан 

  

554 

10219 

Трикрезилфосфат (який містить орто-ізомеру менш 3 %) 

  

555 

10223 

Трихлорфенілгідразин солянокислий 

  

556 

10224 

Триетиленгліколь 

  

557 

10225 

Триетил-орто-ацетат 

  

558 

10227 

Триаліламін 

  

559 

10229 

Триетоксисилан 

  

560 

10236 

3-Феноксибензальдегід 

  

561 

10237 

Флотореагент Лілафлот OS 730М (N-алкіл-N-ацетил-бета-аланін у розчині талового масла) 

  

562 

10240 

Фенілксилолетан 

  

563 

10251 

Хлорйодметан 

  

564 

10252 

Хлорметациклін тозилат 

  

565 

10257 

Циклоацетат (п-третбутилциклогексилацетат) 

  

566 

10279 

Полівінілбутираль 

  

567 

10304 

Пропан 

  

568 

10305 

Етан 

  

569 

10311 

Диметиладипінат 

  

570 

10359 

Кислота молочна 

  

571 

10456 

Ментол рецемічний (суміш d- та l-ізомерів) 

  

572 

10502 

Метиловий ефір бензосульфокислоти 

  

573 

10503 

Бензолхлорсульфаміду натрієва сіль (хлорамін Б) 

Хлорамін Б 

574 

10512 

2-(2,2-Диметилвініл)-3,3-диметилциклопропанкарбонової кислоти метиловий ефір 

Метиловий ефір хризантемової кислоти 

575 

10513 

Диметилглутарат 

  

576 

10516 

Диметилсукцинат 

  

577 

10517 

3,3-Диметил-1-(1,2,4-триазоліл-1)-1-(4-хлорфенокси) бутанол-2 (триадиметол) 

  

578 

10519 

Дипропіламін 

  

579 

10520 

2,4-Дитретамілфеноксіоцтової кислоти хлорангідрид 

  

580 

10521 

2,4,6.10-Додекатетраєн 

  

581 

10522 

Додецилбензол (додецилбензол фенілдодекан) 

  

582 

10525 

Калію ксантогенат бутиловий 

  

583 

10529 

Метилізобутилкарбінол 

  

584 

10531 

Монопропіламін 

  

585 

10534 

Пивалоілпіровиноградної кислоти метиловий ефір 

  

586 

10537 

Суміш транс-транс-транс-циклододекатетраєну-1,5,9 та транс-транс-цис-циклододекатетраєну-1,5,9 

  

587 

10538 

Спирт фурфуриловий 

  

588 

10539 

2,2,6,6-Тетраметил-4-оксипіперидин 

Триацетоамін 

589 

10540 

2,2,6,6-Тетраметилпіперадиномід 2',2',6',6'-тетраметилпіперидинової кислоти 

Діацетон 5 

590 

10543 

Трипропіламін 

  

591 

10546 

Етоксіетилакрилат 

  

592 

10547 

Азобарвник кислотний коричневий 5 К 

  

593 

10552 

2-(п-Амінобензолсульфамідо)4,6-диметилпіримідин 

Сульфадимезин 

594 

10553 

2-(Амінобензолсульфамідо)тіазол 

Норсульфазол 

595 

10554 

2-(п-Амінобензосульфамідо)-5-етил-1,3,4-тіадіазол 

Етазол 

596 

10563 

Бензотріазол (азимідобензол, інгібітор БТА) 

Азимідобензол, інгібітор БТА 

597 

10564 

Борогліцерин 

  

598 

10565 

N-(альфа-Бромізовалеріаніл)сечовина 

Бромізовал 

599 

10567 

1,4-Бутандіола дигліцидиловий ефір 

  

600 

10569 

трет-Бутилпербензоат 

  

601 

10571 

Вінілтриметоксисилан 

  

602 

10572 

Гексавінілдисилоксан 

  

603 

10573 

1,6-Гексаметилен-біс-диметиламін 

  

604 

10574 

Гексафторпропілену оксид 

  

605 

10576 

Декабромдифенілоксид 

Пербромдифеніловий ефір 

606 

10589 

Дифенілсульфід 

  

607 

10590 

1,3-Дифторизопропанол 

Гліфтор 

608 

10591 

1,3-Дихлорбутадієн 

  

609 

10593 

Диціандіамід 

Ціаногуанідин 

610 

10595 

N,N-Діетил-С6 - С8-алкілоксамат 

оксамат 

611 

10596 

Діетиламінометилтриоксисилан 

  

612 

10599 

Дроперидол 

  

613 

10601 

Заліза пентакарбоніл 

  

614 

10602 

Ізобутан 

2-Метилпропан 

615 

10603 

Ізобутилбензол 

  

616 

10604 

Ізобутилмалонової кислоти діетиловий ефір 

  

617 

10605 

Ізокапронової кислоти хлорангідрид 

  

618 

10606 

2-Ізопропіл-5-метил-фенол 

Тимол 

619 

10607 

Йодобензол 

  

620 

10608 

бета-Іонон 

  

621 

10613 

Карболігносульфонат пековий (таловий пек - 43 %; натр їдкий - 5 %; карбоксиметилцелюлози натрієва сіль - 10 %) 

  

622 

10614 

Кислота 2-аміноетансульфонова 

Тауфон 

623 

10619 

Кислота ізокапронова 

  

624 

10620 

Кислота олеїнова 

  

625 

10621 

Кислота тіооцтова 

  

626 

10622 

Кислота фенілмалонова 

  

627 

10625 

Кислоти бензойної метиловий ефір 

Метилбензоат 

628 

10626 

Клей ВК-9 (за ацетальдегідом) 

  

629 

10627 

Лак УР-231 (за ксилолом) 

  

630 

10630 

Леткі продукти 25 % розчину метил-орто-форміату в метанолі (за метилформіатом) 

  

631 

10631 

Олія бавовняна 

  

632 

10632 

Мастика У9М (за етилацетатом) 

  

633 

10638 

3-Метоксикарбаніламінофеніл-N-(3-метилфеніл)-
карбамат 

Фенмедіфам 

634 

10639 

2-Метил-1,3-пропандіол 

  

635 

10641 

1-п-Метоксифеніл-2,2(1)-дифенілетанол-1 

Карбінол 

636 

10642 

3-Метокси-6-(N-4-фталілсульфаніламідо)пірадазин  

Фтазин 

637 

10643 

Моногідроперфторпропілтетрафторетиловий ефір 

"Гідрид" М-100 

638 

10652 

Нітрил альфа-гідрооксиізомасляної кислоти  

Ацетонціангідрин, альфа-
гідроксіізобути-
ронітрил 

639 

10654 

N-(5-Нітро-2-фурфуриліден) моноетаноламід 3-аміно-2-оксазолідон 

  

640 

10656 

п-Оскибензойної кислоти метиловий ефір 

  

641 

10657 

1-Октадеканол 

Стеариловий спирт 

642 

10658 

Пентахлорпропан 

  

643 

10659 

Пероксиди фракцій жирних кислот С7 - С9 

  

644 

10660 

Перфторбутени (суміш ізомерів) 

  

645 

10661 

Перфторпеларгонової кислоти 

  

646 

10663 

альфа-Перфторпропоксиперфторпроріонової кислоти фторангідрид (димер оксиду перфторпропілену) (за фтористим воднем) 

  

647 

10664 

альфа-(бета-Перфторпропокси)-бета-
трифторметилперфторетоксиперфторпропіонової кислоти фторангідрид (тример оксиду перфторпропілену) (за фтористим воднем) 

  

648 

10667 

н-Пропантіол 

Пропілмеркаптан 

649 

10668 

Ангідрид пропіонової кислоти 

  

650 

10683 

Срібла стеарат (у перерахунку на срібло) 

  

651 

10685 

Суміш альфа і бета іононів 

Бета-іонон технічний 

652 

10686 

Спирт 2-алілоксіетиловий 

2-алілоксіетанол 

653 

10687 

Сополімер полівінілхлориду з нітрилом акрилової кислоти 

  

654 

10692 

Тетрабутоксититан (бутиловий ефір о-титанової кислоти - продукти гідролізу за бутанолом) 

  

655 

10694 

Третбутилциклогексан 

  

656 

10697 

1,1-Триметилен-біс-(4-оксиміно-метилпіридиній бромід моногідрат) 

Дипіроксим 

657 

10699 

Три(оксиметиламіно)-амінометан 

Трисамін 

658 

10700 

1,1,1-Трихлор-4-метил-4-пентен-2-ол 

  

659 

10701 

Три(хлоретил)фосфат 

  

660 

10703 

Фенілмеркаптан 

Тіофенол 

661 

10706 

Феноксіетанол 

  

662 

10709 

Фторангідриди перфторованих органічних кислот серії ФК (продукти виробництва мономеру ФК-96) (за фтористим воднем) 

  

663 

10712 

Бета-Хлормолочної кислоти 

Метиловий ефір 

664 

10714 

3-Хлор-6-сульфаніл-амінопіридазин 

  

665 

10715 

2-Циклогексилкарбоніл-1,3,4,6,7,11-гексагідро-2н-
піразино-(2,1-а)ізохінолін 

Азинокс 

666 

10722 

3-Етоксикарбомідофеніл-N-фенілкарбамат 

Десмідифам 

667 

10723 

2-Етил-6-метил-оксипіридин гідрохлорид 

Емоксипін 

668 

10743 

Дибутиловий ефір 

  

669 

10842 

3-Метилпіридин (бета-Піколін) 

бета-Піколін 

670 

10871 

альфа-Амілкоричний альдегід (жасмінальдегід) за бензальдегідом 

  

671 

10873 

м-Амінобензотрифторид (альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толуідин) 

  

672 

10875 

Аміни аліфатичні С10 - С16 

  

673 

10886 

N-Бензиліденциклогексиламін (інгібітор корозії ВНХ-л-49) 

Інгібітор корозії ВНХ-л-49 

674 

10890 

Бутилмеркаптан 

  

675 

10891 

Вініліден хлорид 

  

676 

10892 

Вінілтрихлорсилан 

  

677 

10893 

Вінілтриметилсилан 

  

678 

10894 

Вінілтриетоксисилан 

  

679 

10899 

Гексаметилендіамін оцтовокислий 

  

680 

10901 

Гептанова фракція Нефрас К 94/99 

  

681 

10902 

2-Гідро-2-перфторметилперфторпропан  

Октафторпентадієн, хладон-32 

682 

10904 

Діацетаттриетиленгліколь 

  

683 

10905 

Діацетен-2-кетогулонової кислоти гідрат 

  

684 

10907 

ди-втор-октилсебацинат 

  

685 

10908 

Діізододецилфталат 

  

686 

10909 

Дигексилфталат 

  

687 

10911 

3-(3-Диметиламінопропіламіно)-прополаміду оксиміноцтової кислоти 

Дамоксин 

688 

10912 

бета-Диметіаміноетиловий ефір бензгідролу гідрохлорид 

Димедрол 

689 

10913 

2,5-Диметилпіразин 

  

690 

10916 

Дифенілдихлорсилан 

  

691 

10919 

2,6-Дихлордифеніламін 

  

692 

10921 

Дициклогексиламін 

  

693 

10922 

Діетилдихлорсилан 

  

694 

10923 

Додаток мастильний "Екос-Б-3" 

  

695 

10930 

Інгібітор корозії "Нафтохім-1" (талове масло - 32 %, керосин - 20 %, поліетиленполіаміди - 8 %, стабільний каталізатор - 10 %) 

  

696 

10948 

Кубові залишки виробництва бутилових спиртів 

  

697 

10949 

Лігносульфонат технічний модифікований гранульований на сірчанокислому натрії 

ЛСТМ-Г 

698 

10950 

Лінолілацетат 

  

699 

10953 

Малонової кислоти діетиловий ефір  

Малоновий ефір 

700 

10955 

Металілхлорид 

  

701 

10957 

2-Метил-5-вінілпіридин 

  

702 

10958 

6-Метил-5-гептен-2-он (метилгептенон) 

Метилгептенон 

703 

10959 

Метилдіетаноламін 

  

704 

10960 

2-Метил-6-метилен-2,7-октадієн (мірцен) 

Мірцен 

705 

10962 

Метилхлорформіат 

  

706 

10963 

2-Метил-6-етиланілін 

  

707 

10974 

Поліметилсилоксанова рідина ЛМС-400 (за тетраетоксисиланом) 

  

708 

10976 

Присадка "Фосфоксит-7" (за триетаноламіном) 

  

709 

10977 

Присадки "Борин", "Масма-1602" (за алкілфенолами) 

  

710 

10978 

Присадки "Гідропол-200", "Пропінол-Б-400" (за окисом пропілену) 

  

711 

10979 

Пропіленгліколькарбонат 

  

712 

10980 

Пропілену тетрамер (ізододецилен) 

Ізододецилен 

713 

10981 

Пилогасники ВПП-3 

  

714 

10995 

Мастило Вутол (за пропінолом В-400) 

  

715 

10996 

Мастила Дитор, Ринол, Фарина 

  

716 

10997 

Мастило Ігнол (за хлором) 

  

717 

10998 

Мастило-охолоджувальна рідина "Аквол-18" (за триетаноламіном) 

  

718 

10999 

Мастило-охолоджувальна рідина ОСМ-А 

  

719 

11000 

Суміш кубових залишків тетрафторетилену (за тетрафторетиленом) 

  

720 

11001 

Суміш пальмітинової - 40 %, олеїнової - 15 %, стеаринової - 45 % кислот (жир тваринний спеціальний) (за стеариновою кислотою) 

Жир тваринний спеціальний 

721 

11002 

Сополімер формальдегіду з діоксаланом (СДФ) 

СДФ 

722 

11005 

Спирт ізодециловий 

  

723 

11006 

Спирт 3-феноксибензиловий 

  

724 

11007 

Стирилкарбінол (спирт коричний) 

Спирт коричний 

725 

11010 

альфа-Терпенілацетат 

  

726 

11011 

Тетрахлорпропан 

  

727 

11012 

Тіонілхлорид 

  

728 

11015 

2,4,6-Трийод-1.3-діоксибензол (ріодоксол) 

Ріодоксол 

729 

11016 

2,3,6-Трихлортолуол 

  

730 

11017 

1-(2,4,6-Трихлорфеніл)-3,3-(2,4-бістретамін)-феноксіацетиламіно
/бензоїламінопіразолон-5/ (продукт ЗП-24) 

Бензоїламінопіразол
Продукт 3П-24 

731 

11018 

Трифторхлоретилен 

Хлортрифторетилен 

732 

11022 

Фенілтрихлорсилан 

  

733 

11036 

Цитронелаль 

  

734 

11040 

5-Етил-2-аміно-1,3,4-тіадіазол 

  

735 

11041 

Етилдихлорсилан 

  

736 

11043 

Етилтрихлорсилан 

  

737 

11044 

Етиловий ефір монохлороцтової к-ти (етилхлорацетат) 

Етилхлорацетат 

738 

11262 

Метилфенілкарбінольна фракція виробництва стиролу за ацетофеноном 

  

739 

11362 

5-(2,5-Диметилфенокси)-пентанон-2-етиленкеталь (ефіркеталь) 

Ефіркеталь 

740 

11482 

Ацетиланізол 

  

741 

11483 

"Лактон-БТ" (водний розчин алкілосульфосукцинатів триетаноламіну) 

  

742 

11484 

N - метилентрибутиламін 

  

743 

11486 

3-метил-дельта-1,2,4 - триазолін - 5 тіон 

  

744 

11487 

3-[(5 метил-4Н-1,2,4-триазол-3)] тіооцтової кислоти 

  

745 

11488 

Присадка "Фриктол-МЦ" (основа: діалкілтіофосфорні кислоти) 

  

746 

11489 

Автоконсервант "Галіцил-1" (розчин нафтопродуктів - низьководного гудрону - в уайт-спіриті) 

  

747 

11490 

Сульфофенантна присадка "СФ-200" 

  

748 

11491 

Мастильно-охолоджувальна рідина "МР-10М" (основа: нафтенове масло, складний ефір жирних синтетичних кислот С10 - С16) 

  

749 

11493 

Мастильно-охолоджувальна рідина "БУС-1" (основа: триетаноламін, терефталева кислота, гідропол, КОН, СЖК, вода) 

  

750 

11494 

Мастильно-охолоджувальна рідина "Авітол-2" (основа: олія рапсова, масло індустріальне, триетаноламін, гідроксид калію, неіногений емульгатор) 

  

751 

11495 

Мастильно-охолоджувальна рідина "Галол-2" (основа: масло індустріальне, технологічне мастило Укринол-216, триетаноламін та ін.) 

  

752 

11496 

Мастильно-охолоджувальна рідина "Сумірол" (основа: сульфонати натрію, сульфат натрію, органічні розчинники - бутаноли, ізопропанол, гідроксид натрію) 

  

753 

11497 

Мастильно-охолоджуюча рідина "Галол-1" (основа: технологічне мастило Укринол-216, індустріальне мастило, триетаноламін та ін.) 

  

754 

11498 

Мастильно-охолоджуюча рідина "Укрінол-21" (основа: трансформаторне та індустріальне масло, сірка, жир тваринний чи рослинний, присадки "С-150", "Дніпрол", "Фосан" та ін.) 

  

755 

11499 

Мастильно-охолоджувальна рідина "Версал" (основа: масло індустріальне, продукти взаємодії СЖК з триетаноламіном, триетанол амін та ін.) 

  

756 

11500 

Розчинник фарб "РПК-230П" (основа: рідкі парафіни - суміш н-алканів С11 - С17) 

  

757 

11501 

Технологічне мастило Віол (основа: нафтове масло, антифрикційна присадка) 

  

758 

11502 

Мастильно-охолоджувальна рідина "Мірол" (основа: продукт взаємодії триетаноламіну із СЖК, триетаноламін, мінеральне масло та ін.) 

  

759 

11503 

Технологічне мастило Укринол-218 (основа: мастило Укринол-216, масло індустріальне, триетаноламін) 

  

760 

11504 

Технологічне мастило Літас-1 (основа: нафтове масло, розчинник нафтовий, трихлоретилен та ін.) 

  

761 

11505 

Присадка "МАСМА-1604" (основа: моноалкілфеноли на основі тримерів пропілену, гідроокис кальцію, масло індустріальне) 

  

762 

11506 

Консерваційна суміш "ВРПА" (основа: шлам присадки С-150, вапно гашене, кубовий залишок СЖК, бензин та ін.) 

  

763 

11507 

Мастильно-охолоджувальна рідина "Аквол-2М" (основа: індустріальне масло із сіркою, мастило Укринол-216, калієтриетаноамінове мило, хлорпарафін та ін.) 

  

764 

11508 

Мастило Літвол (основа: нафтенове масло, петролатум, поліізобутилен та ін.) 

  

765 

11509 

Мастильно-охолоджувальна рідина "Магнітол" (основа: масло індустріальне, триетаноламін, кислота масляна, масло талове та ін.) 

  

766 

11510 

Аерозоль лакофарбових матеріалів (лак БТ-577, емалі ПФ-115 та НЦ-5123) суміш у рівних кількостях 

  

767 

11511 

Присадка "Імпрол" (основа: поліізобутилен, мінеральне масло I-20 та інші) 

  

768 

11512 

Присадка "МАСМА -1605" (основа алкілфенол із сіркою, карбанат кальцію, алкілсаліцилат кальцію, мінеральне масло I-20 та ін.) 

  

769 

11513 

Пом'якшувач АСМГ (основа: асфальтени, смоли, масла) 

  

770 

11528 

Карбоксиполіметилен 

  

771 

11587 

Бензин неетильований синтетичний А-76 (з вуглеводнів коксохімічного виробництва) 

  

772 

11588 

Відпрацьовані гази бензинових двигунів внутрішнього згорання (у перерахунку на оксид вуглецю) 

  

773 

11626 

п-Амінобензойної кислоти етиловий ефір 

  

774 

11630 

Вератрол (1,2-диметокси-бензол) 

  

775 

11632 

Кислота альфа-бромізовалеріанова 

  

776 

11633 

Кислота ізовалеріанова 

  

777 

11635 

Монометиланілін 

  

778 

11637 

1-Метил-3-ізопропілбензол 

м-Цимол 

779 

11649 

Хлорметил-3,4-діоксифеніл-кетон 

Хлороцтопірокатехін 

780 

1715 

Метилмеркаптан  

  

 

Начальник Управління
атмосферного повітря
 

 
В. Горбунов
 

Опрос