Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Правила технической эксплуатации железных дорог Украины

Минтранс
Приказ от 19.03.2002 № 179
действует с 09.04.2002

Про внесення змін та доповнень до Правил технічної експлуатації залізниць України

Наказ Міністерства транспорту України
від 19 березня 2002 року N 179

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 березня 2002 р. за N 316/6604

З метою підвищення рівня безпеки руху поїздів, відповідно до статей 3, 11 Закону України "Про залізничний транспорт" НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни та доповнення до Правил технічної експлуатації залізниць України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 20.12.96 N 411 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.02.97 за N 50/1854, із змінами і доповненнями, унесеними наказом Міністерства транспорту України від 08.06.98 N 226 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.01.99 за N 36/3329, та наказом Міністерства транспорту України від 23.07.99 N 386, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.09.99 за N 607/3900, що додаються.

2. Державній адміністрації залізничного транспорту (Кірпа Г. М.):

2.1. Подати цей наказ у встановленому порядку до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

2.2. Довести наказ до відома причетних працівників залізниць України, організувати вивчення та виконання вимог цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Кроля С. С.

 

В. о. Міністра
транспорту України
 

 
О. Петренко 

 

Зміни та доповнення
до Правил технічної експлуатації залізниць України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 20.12.96 N 411 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.02.97 за N 50/1854

1. У тексті Правил слова "відділка залізниці" замінити словами "дирекції залізничних перевезень".

2. У розділі 1

У пункті 1.1 слова "задоволення вимог" замінити словами "задоволення потреб".

У другому реченні пункту 1.3 слова "чи пристроїв" замінити словами "пристроїв чи пошкодження рухомого складу", слово "безпеки" замінити словом "безпеці".

В абзаці першому пункту 1.7 слова "локомотивні бригади" замінити словами "працівники локомотивних бригад і поїзні диспетчери".

В абзаці десятому пункту 1.7 слова "Державною адміністрацією залізничного транспорту України" замінити словами "Міністерством транспорту України".

У другому реченні пункту 1.10 слова "й притягуються до відповідальності" замінити словами "на них накладається дисциплінарне стягнення".

3. У розділі 2

В абзаці четвертому пункту 2.4 слово "вилучення" замінити словом "усунення", слова "Інструкцією із застосування габаритів наближення споруд" замінити словами "Инструкцией по применению габаритов приближения строений ГОСТ 9238-83".

4. У розділі 3

У пункті 3.4 слово "поєднання" замінити словом "сполучення".

В абзацах другому, третьому та четвертому пункту 3.5 слово "мимовільного" замінити словом "самовільного".

В абзаці третьому пункту 3.5 слово "обмежуючих" замінити словом "обмежувальних".

В абзаці першому пункту 3.11 слова "начальником залізниці" замінити словами "Державною адміністрацією залізничного транспорту України".

Абзац перший пункту 3.12 викласти в такій редакції:

"Контроль за станом колії та споруд на залізницях мають здійснювати лабораторії дефектоскопії, мостовипробні, тунелеобстежувальні, колієобстежувальні, габаритообстежувальні, обстежувальні водолазні станції, для чого мають застосовуватися колієвимірювальні вагони й візки, вагони-дефектоскопи, дефектоскопні візки. Періодичність перевірки головних колій колієвимірювальними вагонами встановлюється окремою інструкцією Державної адміністрації залізничного транспорту України".

Абзац третій пункту 3.12 викласти в такій редакції:

"Норми утримання колії шириною 1435 мм, експлуатація суміщеної колії із шириною колії 1520 мм та 1435 мм установлюються за чинними в Україні нормами".

Друге речення пункту 3.13 після слова "Норми" доповнити словом "граничного".

Пункт 3.15 доповнити абзацом чотирнадцятим такого змісту:

"Відсутність закладки на нецентралізованих стрілках або якщо закладка не забезпечує щільне прилягання гостряка до рамної рейки проти першої тяги і відстань між гостряком і рамною рейкою становить 4 мм і більше".

У зв'язку з цим абзац чотирнадцятий вважати абзацом п'ятнадцятим, який після слова "Вертикальне" доповнити словами "та бокове", після слова "норм" доповнити словом "граничного".

Абзац перший пункту 3.17 викласти в такій редакції:

"Укладання та зняття стрілочних переводів і глухих пересічень на станціях та перегонах виконуються за наказом начальника залізниці".

Абзац перший пункту 3.24 доповнити другим реченням такого змісту:

"В окремих випадках для забезпечення технологічного процесу роботи підприємств у межах роздільних пунктів можуть улаштовуватися технологічні проїзди".

Абзац перший пункту 3.27 після слів "що проїжджають" доповнити словами "у порядку, визначеному Міністерством транспорту України".

5. У розділі 4

Абзац перший пункту 4.2 після слів "промивно-пропарювальних станцій" доповнити словами "контрольних пунктів технічного обслуговування вагонів, пунктів підготовки вагонів до перевезень, пунктів передачі вагонів".

6. У розділі 5

Перше речення абзацу другого пункту 5.1 після слів "архітектурно-художній вигляд" доповнити словами "а їх утримання має".

Перше речення абзацу другого пункту 5.2 після слів "управління секційними роз'єднувачами" доповнити словами "і стійками телемеханіки".

Абзац четвертий пункту 5.8 після слів "сигнальних вогнів" доповнити словами "і перешкоджати веденню поїзда локомотивною бригадою".

7. У розділі 6

Абзац третій пункту 6.1 викласти в такій редакції:

"Проїзд заборонного показання світлофора забороняється".

В абзацах третьому та сьомому пункту 6.5 слово "впливу" замінити словом "дії".

У пункті 6.25 слова "на певних ділянках колій" замінити словами "на ділянках наближення і головних коліях станцій з електричною централізацією".

У пункті 6.26 слово "визначеного" замінити словом "встановленого", слова "(на одноколійних перегонах)" виключити.

Абзац сьомий пункту 6.31 після слів "головні колії станцій" доповнити словами "з електричною централізацією".

Абзац другий пункту 6.36 викласти в такій редакції:

"На механізованих сортувальних гірках стрілочні переводи, якими рухаються вагони на сортувальні колії, мають бути включені в гіркову електричну або гіркову автоматичну централізацію".

В абзаці п'ятому пункту 6.46 після слів "електромеханіків СЦБ і керівників" слово "відбудовних" виключити.

Абзац третій пункту 6.49 після слова "блокування" доповнити словами "і диспетчерської централізації".

Пункт 6.57 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Малодіяльні дільниці колій з рейковими колами повинні періодично обкатуватись рухомим складом у порядку, що визначається Державною адміністрацією залізничного транспорту України".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

8. У розділі 7

Абзац другий пункту 7.3 після слів "що розташовані в районі" доповнити словом "впливу".

Абзац четвертий пункту 7.10 після слів "які пройшли навчання" доповнити словами "та склали іспити у відповідній комісії".

9. У розділі 8

Абзац другий пункту 8.1 викласти в такій редакції:

"Головні та приймально-відправні колії, стрілочні переводи на головних та приймально-відправних коліях, крім того, щомісячно в першій декаді повинні оглядатися комісією під головуванням начальника станції у складі колійного майстра та електромеханіка СЦБ".

10. У розділі 9

У пункті 9.5 слова "тільки з дозволу відповідних головних управлінь Державної адміністрації залізничного транспорту України" замінити словами "в установленому порядку".

Пункт 9.7 доповнити другим реченням такого змісту:

"Цистерни, що використовуються для перевезення небезпечних вантажів, повинні мати сертифікати відповідності згідно зі статтею 6 Закону України "Про перевезення небезпечних вантажів".

У першому реченні абзацу першого пункту 9.8 слова "вагу тари" замінити словами "маса тари".

Абзац другий пункту 9.10 доповнити другим реченням такого змісту:

"Пасажирські електровози повинні бути обладнані пристроями для подачі напруги у високовольтну мережу пасажирських вагонів та пристроями контролю обриву гальмової магістралі поїзда, а вантажні локомотиви - пристроями контролю обриву гальмової магістралі поїзда".

Абзац третій пункту 9.10 після слів "Кожний пульт управління" доповнити словами "пасажирським локомотивом, локомотивом, що обслуговується одним машиністом та".

Абзац четвертий пункту 9.10 після слів "другим пультом управління" доповнити словами "сигнальними лампами з обох сторін на зовнішньому боці кабіни для сигналізації про місцезнаходження машиніста та дзеркалами заднього виду".

Пункт 9.10 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"Поїзні локомотиви, які обслуговуються одним машиністом, повинні мати додаткові пристрої безпеки руху, визначені Державною адміністрацією залізничного транспорту України".

11. У розділі 10

В абзаці першому пункту 10.1 слово "огляду" замінити словом "обстеження".

Пункт 10.2 доповнити другим реченням такого змісту:

"Відхилення у бік збільшення і зменшення допускається до 3 мм".

У зв'язку з цим друге речення вважати третім.

В абзаці першому пункту 10.3 слова "на гребені колісної пари" замінити словами "на ділянці сполучення підрізаної частини гребеня колісної пари з його вершиною".

Підпункти "а" та "б" пункту 10.3 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"при різниці товщини гребенів однієї колісної пари більше 4 мм".

У другому реченні абзацу третього підпункту "г" пункту 10.3 слова "вивішування або" виключити.

12. У розділі 11

Абзац другий пункту 11.3 виключити.

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом другим.

Абзац тринадцятий пункту 11.5 викласти в такій редакції:

"Автозчеп пасажирських вагонів, довгобазних вантажних вагонів (восьмивісних суцільнометалевих, двоярусних платформ для перевезення автомобілів, платформ для перевезення лісу в хлистах, платформ-контейнеровозів, цистерн для перевезення небезпечних вантажів та інших), вантажопідіймальних кранів та їх підстрілових платформ, пасажирських локомотивів, електро- і дизель-поїздів повинен мати обмежувачі вертикальних переміщень".

13. У розділі 12

В абзаці другому пункту 12.2 слово "накази" замінити словом "вказівки".

Абзац п'ятнадцятий пункту 12.4 після слів "контрольного чи вимірювального приладу" доповнити словами "акумуляторної батареї та пристроїв її підзарядки".

В абзаці двадцять восьмому пункту 12.4 слова "несправність постачального приладу" замінити словами "несправність приладу живлення".

Пункт 12.5 викласти в такій редакції:

"12.5. Локомотиви, моторвагонний рухомий склад та спеціальний рухомий склад двічі на рік (весною та восени) повинні комісійно оглядатися відповідно до порядку, затвердженого наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України".

В абзаці другому пункту 12.6 слово "головних" замінити словом "основних".

Абзац перший пункту 12.11 після слів "Технічне обслуговування" доповнити словами "без відчеплення та з відчепленням".

Абзац десятий пункту 12.11 після слів "не більше 15 мм" доповнити словами "та не менше 4 мм".

Абзац другий пункту 12.13 викласти в такій редакції:

"Відповідальність за безпеку руху і проходження вагонів без відчеплення від поїздів у межах гарантійної ділянки несуть працівники зазначених пунктів. Гарантійні ділянки для вантажних поїздів установлюються: у межах однієї залізниці - начальником залізниці, у межах двох і більше залізниць - Державною адміністрацією залізничного транспорту України".

14. У розділі 13

Абзац третій пункту 13.3 викласти в такій редакції:

"Начальнику залізниці надається право призначати і відміняти приміські поїзди, що курсують у межах залізниці".

15. У розділі 15

Абзац перший пункту 15.1 після слова "дотримання" доповнити словом "вимог".

В абзаці другому пункту 15.2 слова "ревізором руху" замінити словами "помічником начальника (спеціалістом) відділу перевезень з безпеки руху".

В другому реченні абзацу другого пункту 15.9 слова "локомотивних бригад або бригад, що складають состави" замінити словами "локомотивних бригад, складачами поїздів".

Пункт 15.12 викласти в такій редакції:

"15.12. Контроль технічного стану, закріплення та заміна окремих болтів як на централізованих, так і на нецентралізованих стрілочних переводах здійснюється працівниками дистанції колії.

Чищення та змащування здійснюється:

нецентралізованих стрілочних переводів - черговими стрілочних постів, які їх обслуговують;

централізованих стрілочних переводів - працівниками дистанції колії.

Порядок чищення та змащування стрілочних переводів, що не перебувають у віданні чергових стрілочних постів, визначається начальником дирекції залізничних перевезень (начальником залізниці)".

Перше речення абзацу другого пункту 15.17 після слів "без наказу поїзного диспетчера" доповнити словами "і усної згоди чергового по сусідній станції".

Пункт 15.19 доповнити абзацом восьмим такого змісту:

"вагони з несправностями, що загрожують безпеці руху".

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим.

Абзац другий пункту 15.21 після слів "що стоять на станційних коліях без локомотива" доповнити словами "локомотиви та моторвагонний рухомий склад у неробочому стані".

В абзаці шостому пункту 15.27 слово "надалі" виключити.

Абзац другий пункту 15.32 викласти в такій редакції:

"При формуванні великовагових і довгосоставних поїздів легковагові і порожні вагони повинні ставитись в останню третину поїзда. При формуванні вантажних поїздів установленої довжини і ваги порожні вагони (цистерни, хопери-цементовози, хопери-мінераловози, хопери-зерновози, довгобазові та вагони-термоси) повинні ставитись в останню третину поїзда".

Перше речення абзацу першого пункту 15.35 викласти в такій редакції:

"При постановці у вантажні поїзди вагонів, що зайняті людьми, а також вагонів з вантажами окремих категорій, що вимагають особливої обережності, вони повинні мати відповідне прикриття".

Абзац четвертий пункту 15.41 викласти в такій редакції:

"після зміни локомотива та в разі причеплення його при зміні напрямку руху поїзда, на станціях, які розділяють суміжні гарантійні ділянки прямування вантажних поїздів при технічному обслуговуванні состава без зміни локомотива".

У першому реченні абзацу шостого пункту 15.41 слова "де зупинка поїзда передбачена графіком руху" виключити.

В абзаці дванадцятому пункту 15.41 слова "у разі падіння тиску в головних резервуарах нижче 5,5 кгс/кв. см" замінити словами "у разі падіння тиску в головних резервуарах нижче зарядного тиску гальмівної магістралі", слова "під час" замінити словом "після".

В абзаці п'ятнадцятому пункту 15.41 слова "на кожному вагоні, що причіплюється" замінити словами "кожного вагона, що був причеплений".

Абзац перший пункту 15.42 доповнити другим реченням такого змісту:

"У довідці на поїзд зазначається номер хвостового вагона, того, біля якого зустрілися оглядачі, та час її видачі".

В абзаці четвертому пункту 15.42 слово "двох" замінити словами "хоча б одного з двох".

Пункт 15.42 доповнити абзацом шостим такого змісту:

"Порядок спільних дій локомотивної бригади та провідників вагонів пасажирського поїзда після зупинки тривалістю понад 20 хвилин на перегонах і непередбачених розкладом зупиночних пунктах, порядок включення в автогальмову мережу вагонів у поїздах підвищеної маси і довжини, а також з'єднаних та порядок випробування автогальм у таких поїздах визначається Державною адміністрацією залізничного транспорту України".

Абзац другий пункту 15.44 після слів "для зв'язку" доповнити словами "начальника (механіка-бригадира)".

16. У розділі 16

Перше речення абзацу першого пункту 16.8 виключити.

Пункт 16.9 доповнити абзацом шостим такого змісту:

"у непередбачених ситуаціях викликати машиніста поїзда, що прибуває, по радіозв'язку і повідомити його про готовність маршруту приймання і показаннях вхідного, маршрутного та вихідного світлофорів".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.

Абзац перший пункту 16.13 після слів "що відправила поїзд" доповнити словами "чергового по станції, на яку поїзд був відправлений".

В абзаці шостому пункту 16.15 слова "пов'язаних з відправленням поїзда" замінити словами "що забезпечують відправлення поїзда".

У першому реченні абзацу четвертого пункту 16.18 слова "оглянути закріплені за ними вагони" замінити словами "оглянути вагони, які вони обслуговують".

У пункті 16.20 слова "не ізольований від маршруту відправного" замінити словами "не ізольований від маршруту поїзда, що відправляється".

В абзаці третьому пункту 16.21 слова "сигналісти або чергові стрілочного поста" замінити словами "працівники згідно з вимогами технічно-розпорядчого акта станції".

Абзац четвертий пункту 16.23 після слів "пасажирського поїзда" доповнити словами "та машиністу локомотива".

Абзац другий пункту 16.30 викласти в такій редакції:

"Швидкості руху поїздів на перегонах і станціях установлюються начальником залізниці і передбачаються графіком руху поїздів. При цьому швидкість руху пасажирських і вантажних поїздів на бокові колії по стрілочних переводах із рейок типу Р 65 і Р 50 із хрестовинами марки 1/11 має бути не більшою 40 км/год.; стрілочних переводах марки 1/9 - пасажирських поїздів - не більшою 25 км/год., вантажних - не більшою 40 км/год.; симетричних стрілочних переводах із хрестовинами марки 1/11 - пасажирських і вантажних - не більшою 70 км/год., з хрестовинами марки 1/9 - не більшою 50 км/год., з хрестовинами марки 1/6 - вантажних поїздів - не більшою 25 км/год.; стрілочних переводах із хрестовинами марки 1/18 - не більшою 80 км/год.; стрілочних переводах із рейок типу Р 43 з хрестовинами марок 1/9 і 1/11 - не більшою 25 км/год.".

Абзац четвертий пункту 16.30 викласти в такій редакції:

"Швидкість проходження світлофорів з одним жовтим (немиготливим) вогнем не повинна перевищувати 60 км/год. для пасажирських поїздів та 50 км/год. для вантажних поїздів".

Абзац четвертий пункту 16.35 доповнити другим реченням такого змісту:

"За відсутності вагона з перехідною площадкою ставиться вагон із справними підніжками".

Абзац третій пункту 16.36 викласти в такій редакції:

"при прийманні локомотива (моторвагонного поїзда) переконатися у його справності, звернувши особливу увагу на дію гальм, пісочниць та радіозв'язку, а за записами в журналі технічного стану локомотива переконатися у справній дії автоматичної локомотивної сигналізації та пристроїв безпеки, перевірити наявність сигнального приладдя, протипожежних засобів та гальмових башмаків".

В абзаці десятому пункту 16.38 слово "проїжджають" замінити словом "прямують", слова "на найближчу станцію" замінити словами "черговому найближчої станції".

В абзаці другому пункту 16.44 слова "в разі виклику" виключити.

17. У розділі "Терміни, що застосовуються в Правилах технічної експлуатації залізниць України":

Термін "Спуск визначальний" замінити терміном "Спуск керівний".

Доповнити розділ новими термінами зі збереженням алфавітного порядку:

"Дільниця гарантійна. Частина залізничної мережі, обмежена пунктами технічного обслуговування поїздів, де працівники пунктів технічного обслуговування несуть відповідальність за безпечне прямування вагонів без відчеплення від поїздів.

Дільниця обертання локомотивів. Частина залізничної мережі, обмежена пунктами обертання локомотивів.

Дільниця колійного блокування. Частина залізничної мережі, обладнана пристроями автоблокування або напівавтоматичного блокування".

 

Начальник Головного управління
безпеки руху та екології
Державної адміністрації
залізничного транспорту України 

 
 
 
В. Зайцев
 

Опрос