Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств Государственного бюджета Украины, предусмотренных на финансирование развития коммунального хозяйства в сельской местности

Минфин, Министерство аграрной политики
Порядок, Приказ от 11.03.2002 № 80/172
Утратил силу

Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України, передбачених на фінансування розвитку комунального господарства у сільській місцевості

Наказ Міністерства аграрної політики України,
Міністерства фінансів України
від 11 березня 2002 року N 80/172

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 березня 2002 р. за N 315/6603

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики України,
 Міністерства фінансів України
 від 16 квітня 2003 року N 111/296)

З метою забезпечення цільового та ефективного використання коштів, передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" на фінансування розвитку комунального господарства у сільській місцевості, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок використання коштів Державного бюджету України, передбачених на фінансування розвитку комунального господарства у сільській місцевості, що додається.

2. Департаменту розвитку соціальної інфраструктури сільської місцевості (Гайдар М. В.) та Юридичному управлінню (Бочковська С. М.) Міністерства аграрної політики України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту розвитку соціальної інфраструктури сільської місцевості Міністерства аграрної політики України (Гайдар М. В.), Департаменту фінансів виробничої сфери Міністерства фінансів України (Теличко К. І.) довести цей наказ до Міністерства агропромислового комплексу та Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, головних управлінь сільського господарства і продовольства та головних фінансових управлінь обласних, та Севастопольської міської державних адміністрацій, об'єднання "Укрсількомунгосп".

4. Спільний наказ Міністерства аграрної політики та Міністерства фінансів України від 11.06.2001 N 158/287, зареєстрований в Міністерстві юстиції від 21.06.2001 N 529/5720, визнати таким, що втратив чинність.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Державного секретаря Міністерства аграрної політики України Яковенка В. П. та заступника Державного секретаря Міністерства фінансів України Бауліна С. О.

 

В. о. Міністра аграрної
політики України
 

 
С. Рижук 

Міністр фінансів України 

І. Юшко 

 

ПОРЯДОК
використання коштів Державного бюджету України, передбачених на фінансування розвитку комунального господарства у сільській місцевості

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" на фінансування розвитку комунального господарства у сільській місцевості, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 14 березня 1992 р. N 134 "Про водопостачання сільських населених пунктів України", від 28 липня 1992 р. N 421 "Про розвиток житлового будівництва та поліпшення соціально-демографічної ситуації на селі", від 17 грудня 1993 р. N 1052 "Про утримання об'єктів соціальної сфери та інженерних мереж і споруд комунального господарства в новозбудованих населених пунктах для переселенців із територій, забруднених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС", від 5 вересня 1996 р. N 1060 "Про поетапну передачу у комунальну власність об'єктів соціальної сфери, житлового фонду сільськогосподарських, переробних та обслуговуючих підприємств, установ і організацій агропромислового комплексу, заснованих на колективній та інших формах недержавної власності", від 2 грудня 1996 р. N 1443 "Про поетапну передачу до комунальної власності об'єктів соціальної інфраструктури", від 23 листопада 2000 р. N 1735 "Про Комплексну програму першочергового забезпечення сільських населених пунктів, що користуються привізною водою, централізованим водопостачанням у 2001 - 2005 роках і прогноз до 2010 року" та Указу Президента від 9 березня 2000 р. N 398 "Про деякі заходи щодо поліпшення умов господарювання недержавних сільськогосподарських підприємств".

1.2. Джерелом фінансування розвитку комунального господарства у сільській місцевості є кошти Державного бюджету України, що виділяються за кодами бюджетної класифікації: КВК 280 "Міністерство аграрної політики", КПКВ 2801300 "Розвиток комунального господарства у сільській місцевості", КЕКВ 1170 "Дослідження і розробки, державні програми" та КЕКВ 1310 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)".

1.3. Головним розпорядником коштів, що виділяються з державного бюджету на зазначену мету, є Міністерство аграрної політики України (надалі - Мінагрополітики).

1.3.1. Одержувачами бюджетних коштів є підприємства та організації, що входять до складу Українського об'єднання сільського комунального господарства "Укрсількомунгосп" (далі - об'єднання "Укрсількомунгосп") та надають житлово-комунальні послуги в сільській місцевості.

1.3.2. Обсяги коштів державного бюджету для підприємств та організацій сільської комунальної служби затверджуються Мінагрополітики об'єднанню "Укрсількомунгосп" на основі поданих ним розрахунків відповідно до обсягів робіт, що виконуються, та надання житлово-комунальних послуг у сільській місцевості.

Об'єднанню "Кримсількомунгосп" та облсількомунгоспам обсяги коштів затверджує об'єднання "Укрсількомунгосп" на основі поданих ними розрахунків.

Розподіл коштів між районними підприємствами та іншими організаціями здійснюють об'єднання "Кримсількомунгосп" та облсількомунгоспи в межах залишків коштів на їх рахунках.

1.3.3. Переліки об'єктів, види та обсяги робіт з утримання і ремонту об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної інфраструктури села, на які витрачаються кошти державного бюджету, формуються підприємствами сільської комунальної служби в межах установлених лімітів за погодженням з відповідними органами.

1.4. Розмір бюджетних призначень установлюється щороку Мінагрополітики на підставі наданих об'єднанням "Укрсількомунгосп" розрахунків у межах асигнувань, визначених у державному бюджеті.

2. Виділення асигнувань та використання бюджетних коштів

2.1. Кошти, призначені для розвитку комунального господарства у сільській місцевості, що передбачені в державному бюджеті, перераховуються Державним казначейством України за розподілом Мінагрополітики в межах бюджетних асигнувань відповідно до порядку касового виконання державного бюджету за видатками.

2.2. До заходів з розвитку комунального господарства у сільській місцевості належать:

2.2.1. Реконструкція, технічне переоснащення, оновлення обладнання, матеріально-технічної бази підприємств з ремонту, технічного обслуговування та експлуатації інженерних мереж і споруд.

2.2.2. Придбання основних матеріалів, норми запасів яких необхідні для виконання зобов'язань, що безпосередньо впливають на процес виробництва та реалізації продукції (цемент, цегла, ліс, труби, метал, конструкції та деталі, залізобетонні, дерев'яні, металеві, пластмасові тощо), запасних частин та пально-мастильних матеріалів, необхідних для забезпечення роботи та ремонту машин, механізмів, малоцінних та швидкозношуваних інструментів, обладнання, у залежності від обсягів робіт, що виконуються власними силами.

2.2.3. Оплата виконаних робіт з облаштування об'єктів житлового фонду, зовнішніх мереж їх тепло-, водопостачання і водовідведення та підприємств, призначених для обслуговування цього фонду, санітарної очистки сільських територій, зміцнення бази ритуального обслуговування.

2.2.4. Оплата матеріалів (основних та допоміжних) для виконання ремонтно-експлуатаційних робіт житлово-комунального господарства, оплата витрат, пов'язаних з утриманням та експлуатацією об'єктів інженерної інфраструктури в сільській місцевості, санітарною очисткою, благоустроєм територій.

2.2.5. Оплата різниці між фактичними витратами (собівартістю) на послуги (одного куб. метра поданої населенню та іншим споживачам води, пропущених стоків, санітарної очистки, вивезення побутового сміття, рідких нечистот, теплової енергії тощо) і тарифами, які встановлюються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями.

При цьому фактичні витрати за виконані роботи (послуги) визначаються згідно з Інструкцією з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства, затвердженою наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 31.03.97 N 24, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.05.97 за N 183/1987, крім підприємств водопровідно-каналізаційного господарства.

Фактичні витрати підприємств водопровідно-каналізаційного господарства визначаються згідно з Порядком формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженим наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27.06.2001 N 139, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.08.2001 за N 748/5939.

2.2.6. Придбання машин, механізмів та обладнання для ремонту та експлуатації житла, інженерних мереж і споруд.

2.3. За відсутності підприємств та організацій сільської комунальної служби на окремих територіях у сільській місцевості кошти, направлені на виконання робіт та послуг, зазначених у підпунктах 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.6, безпосередньо використовуються об'єднанням "Кримсількомунгосп" та облсількомунгоспами, якщо вони здійснюють виробничу діяльність, створюють базу для ремонту, технічного обслуговування та експлуатації сільського житлово-комунального господарства, а також на централізовану закупку необхідних матеріалів з безкоштовним розподілом їх між підвідомчими організаціями та зарахуванням вартості на поповнення обігових коштів, а також направляються управлінням виробничо-технологічної комплектації системи сільського комунального господарства на централізовану закупівлю матеріалів, пов'язаних з упровадженням нових технологій в тепло-, водопостачанні та водовідведенні.

2.4. Використання коштів державного бюджету для розвитку комунального господарства у сільській місцевості здійснюється згідно з розрахунками, кошторисами, планами технічного оснащення підприємств, рахунками на придбання матеріалів, обладнання тощо, а також актами про виконання робіт та надання житлово-комунальних послуг, затверджених підприємствами та організаціями об'єднання "Укрсількомунгосп".

3. Звітність і контроль

3.1. Складання та подання звітності про використання бюджетних коштів здійснюється за формами та порядком, встановленими Державним казначейством України.

3.2. Одержані бюджетні кошти відображаються в бухгалтерському обліку одержувачів відповідно до чинного законодавства.

3.3. Персональну відповідальність за достовірність звітності і поданих Мінагрополітики розрахунків на фінансування розвитку комунального господарства у сільській місцевості несуть керівники та головні бухгалтери підприємств і організацій системи сільського комунального господарства, керівники облсількомунгоспів та об'єднання "Укрсількомунгосп".

3.4. Контроль за цільовим використанням коштів, виділених з Державного бюджету України на фінансування розвитку комунального господарства у сільській місцевості, покладається на Мінагрополітики та одержувачів коштів.

3.5. Мінагрополітики щокварталу подає Міністерству фінансів України інформацію про цільове використання бюджетних коштів.

 

Начальник Департаменту розвитку
соціальної інфраструктури сільської
місцевості Міністерства аграрної
політики України

 
 
 
М. В. Гайдар
 

Начальник Департаменту фінансів
виробничої сфери Міністерства
фінансів України 

 
 
К. І. Теличко
 

Опрос