Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке проведения проверки деятельности аварийно-спасательных служб и их готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (1)
Положение, Приказ от 05.03.2002 № 61
редакция действует с 30.07.2007

Про затвердження Положення про порядок проведення перевірки діяльності аварійно-рятувальних служб та їх готовності до реагування на надзвичайні ситуації

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 5 березня 2002 року N 61

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 березня 2002 р. за N 309/6597

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та
 у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 від 25 червня 2007 року N 444

Відповідно до Закону України "Про аварійно-рятувальні служби", Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 року N 1539, і Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року N 1446, НАКАЗУЮ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 25.06.2007 р. N 444)

1. Затвердити Положення про порядок проведення перевірки діяльності аварійно-рятувальних служб та їх готовності до реагування на надзвичайні ситуації, що додається.

2. Начальнику Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки генерал-майору Євдіну О. М. забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України наказу "Про затвердження Положення про порядок проведення перевірки діяльності аварійно-рятувальних служб та їх готовності до реагування на надзвичайні ситуації".

3. Начальнику управління справами Адміністративного департаменту Дяченко Г. П. в 10-денний термін після державної реєстрації наказу "Про затвердження Положення про порядок проведення перевірки діяльності аварійно-рятувальних служб та їх готовності до реагування на надзвичайні ситуації" забезпечити його тиражування та надсилання до територіальних підрозділів МНС.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Державного секретаря генерал-лейтенанта Марченка Г. Б.

 

В. о. Міністра 

В. С. Луцько 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення перевірки діяльності аварійно-рятувальних служб та їх готовності до реагування на надзвичайні ситуації

Загальні положення

1. Це положення розроблено відповідно до Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" і встановлює єдині вимоги до здійснення державного нагляду і контролю за діяльністю усіх видів аварійно-рятувальних служб (далі - АРС).

Державний нагляд і контроль за діяльністю АРС та їх готовністю до реагування на надзвичайні ситуації (далі - НС) включає організацію нагляду і контролю за створенням, проведенням атестації, комплектуванням та підготовкою АРС та підпорядкованих підрозділів до проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт у НС техногенного та природного характеру, виконанням робіт із запобігання виникненню НС, відповідністю та ефективністю використання підрозділів за встановленим атестаційним профілем.

2. Перевірці підлягають всі АРС і формування, які створені відповідно до законодавства України, - державні, комунальні, АРС громадських організацій та АРС підприємств, установ та організацій (далі - об'єктові АРС).

3. Метою перевірок є визначення фактичного стану готовності АРС до реагування на НС, у тому числі рівня підготовки особового складу до виконання аварійно-рятувальних робіт та їх забезпечення спеціальним технічним оснащенням і готовності його до застосування.

4. Державний нагляд і контроль за діяльністю АРС та їх готовністю до реагування на НС забезпечує центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Безпосередньо державний нагляд за діяльністю АРС покладено на Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки як урядовий орган державного управління у складі центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

5. Перевірки діяльності АРС та їх готовності до реагування на НС можуть бути комплексними, при яких перевіряються всі напрямки діяльності АРС, цільовими, у ході яких перевіряються окремі питання, та контрольними, під час яких перевіряється усунення недоліків, які були виявлені під час проведення попередньої комплексної або цільової перевірки.

Комплексні перевірки проводяться за раніше розробленим планом не рідше одного разу в 5 років. Термін проведення комплексної перевірки не повинен перевищувати 5 діб.

Цільові перевірки проводяться позапланово. Цільова перевірка "Готовність АРС до реагування на НС" для служб, які знаходяться у постійній готовності (на цілодобовому чергуванні), може проводитись раптово, у будь-який час доби.

Контрольні перевірки проводяться за потреби, але не раніше встановленого терміну після усунення порушень, виявлених при комплексних та цільових перевірках.

6. За результатами перевірки складається акт (додаток 1) з визначенням оцінки діяльності АРС: "готова до дій за призначенням", "обмежено готова до дій за призначенням", "не готова до дій за призначенням", який подається для ознайомлення керівництву АРС і затверджується керівником органу, який призначив перевірку. Термін зберігання актів перевірок у службі (підрозділі) - 5 років.

Після закінчення терміну зберігання акти перевірок знищуються у встановленому порядку.

7. Якщо в результаті перевірки АРС виявлені недоліки, які служба спроможна усунути, і при цьому, в основному, здатна виконувати завдання з проведення аварійно-рятувальних робіт та заходів щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, - керівнику підприємства видається припис (додаток 2) з визначенням терміну усунення недоліків.

8. У разі, якщо в результаті перевірки встановлено, що АРС не готова до дій за призначенням, то вона знову перевіряється після усунення недоліків, але не раніше 2-х місяців після проведення перевірки. Якщо і при цьому АРС оцінюється як така, що не готова до дій за призначенням, то проводиться у встановлений строк позачергова атестація АРС.

9. Висновки за результатами перевірок подаються до відповідних атестаційних комісій для врахування при черговій атестації.

10. На підставі цього Положення засновники АРС (центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, в тому числі громадські організації) з урахуванням специфіки галузі та основного призначення розробляють відповідні відомчі положення про порядок перевірки служби.

11. Центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, у тому числі громадські, що створили АРС, проводять перевірки діяльності підпорядкованих АРС щороку відповідно до цього Положення та відомчих положень з урахуванням специфіки галузі та основного призначення.

Напрямки, за якими проводиться перевірка діяльності АРС та її готовності до реагування на НС

12. Перевірка діяльності АРС здійснюється за такими напрямками:

наявність нормативно-правових, нормативно-технічних та організаційно-розпорядчих документів, які регламентують діяльність аварійно-рятувального формування, готовність до реагування на НС та їх відповідність чинному законодавству;

комплектування особовим складом;

підготовка особового складу;

готовність АРС до реагування на НС;

стан засобів індивідуального захисту рятувальників;

стан спеціального технічного оснащення АРС;

виконання АРС робіт з запобігання виникненню, мінімізації наслідків НС та захисту від них населення і територій.

13. Перевірка за напрямком "Наявність нормативно-правових, нормативно-технічних та організаційно-розпорядчих документів, які регламентують діяльність АРС, і її готовність до дій за призначенням" та їх відповідність чинному законодавству здійснюється за такими показниками:

наявність документів про створення АРС, затверджених згідно з законодавством;

організація і проведення атестації АРС та рятувальників;

відповідність Положення (статуту) про аварійно-рятувальну службу завданням, які покладені на АРС;

порядок виконання робіт із запобігання виникненню НС (Положення з профілактичної роботи);

наявність затвердженого засновником АРС табеля оснащення;

планування діяльності АРС.

14. Перевірка за напрямком "Комплектування особовим складом" здійснюється за такими показниками:

укомплектованість АРС особовим складом;

професійний відбір особового складу служб за станом здоров'я, підтримання необхідного фізичного та психологічного рівня рятувальників;

відповідність освіти, професійної і спеціальної підготовки рядового та командного складу займаній посаді;

проходження попереднього та періодичних медичних оглядів, а також медико-психологічної реабілітації після проведення аварійно-рятувальних робіт;

наявність контрактів, що укладаються з рятувальниками;

посадові інструкції працівників АРС;

страхування рятувальників.

15. Перевірка за напрямком "Підготовка особового складу" здійснюється за такими показниками:

попередня спеціальна підготовка рятувальників;

організація і проведення стажування;

організація навчального процесу та якість проведення занять з усіма категоріями особового складу;

наявність навчально-матеріальної бази, її стан та використання за призначенням;

знання особовим складом основ аварійно-рятувальної справи;

фізична і психологічна підготовленість до виконання робіт в екстремальних умовах;

підготовленість особового складу до виконання робіт із запобігання виникненню НС (до виконання профілактичних і виробничих робіт).

16. Перевірка за напрямком "Готовність АРС до реагування на НС" здійснюється за такими показниками:

фактична наявність особового складу чергових змін;

порядок і час збору особового складу, який знаходиться на відпочинку;

підготовленість відповідних підрозділів, які забезпечують діяльність АРС (газоаналітичної лабораторії, спеціалізованих виробничих дільниць тощо);

стан систем зв'язку й оповіщення про аварію та їх ефективність;

наявність узгодженого плану взаємодії з іншими АРС;

матеріально-технічне забезпечення та укомплектованість АРС обладнанням, оснащенням і запасами матеріалів оперативного призначення згідно з табелем оснащення;

виконання нормативів зі збору та виїзду (виходу) за сигналом "Тривога";

підготовка до виконання аварійно-рятувальних робіт безпосередньо на аварійному об'єкті (у тому числі до розвідки в непридатній для дихання атмосфері);

хід виконання аварійно-рятувальних робіт (дії рятувальників під час розвідки, гасіння пожежі, ліквідації затоплення, розбирання завалу, обрушення тощо);

уміння рятувальників застосовувати аварійно-рятувальне оснащення та практично надавати першу медичну допомогу потерпілим унаслідок різних видів аварій;

ведення під час ліквідації НС оперативно-технічної документації та складання звіту про роботу АРС, пов'язану з ліквідацією надзвичайної ситуації;

уміння рятувальників надавати взаємодопомогу під час виконання аварійно-рятувальних робіт;

уміння командного складу приймати обґрунтовані рішення з ліквідації надзвичайної ситуації.

17. Перевірка за напрямком "Стан засобів індивідуального захисту рятувальників" здійснюється за такими показниками:

стан засобів захисту органів дихання (респіратори, протигази, акваланги, саморятівники тощо);

стан засобів захисту шкіри (водолазні, протитеплові, газозахисні костюми тощо);

стан реанімаційної апаратури (апарат штучної вентиляції легенів тощо);

закріплення засобів індивідуального захисту за рятувальниками;

ведення обліку та проведення періодичних перевірок засобів індивідуального захисту рятувальників.

18. Перевірка за напрямком "Стан спеціального технічного оснащення АРС" здійснюється за такими показниками:

укомплектованість служби оснащенням та транспортними засобами згідно з табелем оснащення, затвердженим засновником АРС;

технічна справність і готовність до застосування оснащення згідно з інструкцією з експлуатації;

своєчасність випробувань і профілактичних перевірок оснащення і матеріалів оперативного призначення та наявність відповідних документів;

наявність пристроїв та умов для проведення випробувань і перевірок обладнання у підрозділах;

технічний стан транспортних засобів та наявність відповідних запасних частин до них;

стан метрологічного обслуговування;

закріплення спеціального технічного оснащення за рятувальниками;

робота командування служб з підтримки спеціального технічного оснащення у справному стані.

19. Перевірка за напрямком "Виконання АРС робіт із запобігання виникненню, мінімізації наслідків НС та захисту від них населення і територій" здійснюється за такими показниками:

облік об'єктів та окремих територій, які знаходяться у зоні відповідальності АРС і підлягають постійному й обов'язковому обслуговуванню;

погодження планів реагування на НС, їх відповідність нормативно-правовим документам та фактичному стану безпеки на об'єкті;

організація запобіжних заходів на об'єктах і територіях, які обслуговуються АРС;

якість контролю за готовністю об'єктів і територій, що обслуговуються АРС, до проведення робіт з ліквідації НС;

участь у проведенні експертизи проектних рішень щодо поліпшення захисту об'єктів і територій на випадок виникнення НС;

участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію об'єктів, які потребують аварійно-рятувального обслуговування;

організація і практичне виконання робіт з підвищення рівня підготовленості об'єкта до ліквідації НС і рятування людей;

участь у підготовці працівників підприємств, установ та організацій, що обслуговуються, і населення, яке проживає навколо них, до дій в умовах НС.

Критерії визначення готовності АРС до реагування на НС

20. АРС оцінюється як "готова до дій за призначенням", коли:

АРС та рятувальники атестовані відповідно до законодавства не менше ніж на 90 відсотків;

в наявності нормативно-правові, нормативно-технічні та організаційно-розпорядчі документи, які регламентують діяльність аварійно-рятувального формування та діяльність АРС (положення, статути тощо);

з особовим складом укладено трудові контракти;

підрозділи АРС укомплектовані оперативним особовим складом на 80 відсотків, який має відповідну освіту і спеціальну підготовку та придатний за станом здоров'я до виконання аварійно-рятувальних робіт;

забезпеченість основними видами техніки та запасами матеріальних засобів не нижче ніж 85 відсотків від установлених норм;

коефіцієнт технічної готовності засобів індивідуального захисту рятувальників, радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту не нижче ніж 0,95; аварійно-рятувального оснащення - не нижче ніж 0,9;

командний склад АРС у повному обсязі знає свої завдання;

заходи щодо приведення АРС в готовність до реагування на НС виконані в установлені терміни та в повному обсязі;

завдання за призначенням (наприклад, розвідка), які були винесені на перевірку, виконані в установлені терміни та в повному обсязі. Особовий склад показав високі індивідуальні практичні навички за фаховою підготовкою. Завдання, які були покладені, виконані в установлені терміни та без порушення заходів безпеки;

плани локалізації та ліквідації аварій розроблені і погоджені з керівниками підприємств (об'єктів), які обслуговуються АРС, і відповідають фактичному стану безпеки об'єкта. Профілактична робота на об'єктах, що обслуговуються АРС, виконується згідно з Положенням, правилами безпеки та іншими керівними документами в повному обсязі;

навчально-матеріальна база відповідає вимогам чинних нормативно-правових документів.

21. АРС оцінюється як "обмежено готова до дій за призначенням", коли:

атестовані не менше 80 відсотків від оперативного особового складу АРС;

в наявності і відповідним чином затверджені керівні документи, які регламентують діяльність АРС (положення, статути тощо);

контракти укладені з 80 відсотками особового складу;

підрозділи АРС укомплектовано оперативним особовим складом не менше ніж на 70 відсотків, рятувальники мають недостатню відповідну спеціальну підготовку, до 5 відсотків від оперативного особового складу не пройшли відповідні медичні огляди на придатність за станом здоров'я до виконання аварійно-рятувальних робіт;

забезпеченість основними видами техніки та запасами матеріальних засобів становить не нижче 80 відсотків від установлених норм;

коефіцієнт технічної готовності засобів індивідуального захисту рятувальників, радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту становить не нижче 0,9, аварійно-рятувального оснащення - не нижче 0,8;

приведення в готовність АРС до реагування на НС виконано з порушеннями техніки безпеки та із суттєвими недоліками;

при виконанні завдань за призначенням допущено недоліки, але завдання у цілому були виконані з перевищенням нормативного часу не більше ніж на 10 відсотків. Особовий склад показав низькі практичні навички за фаховою підготовкою. Незважаючи на допущені помилки, завдання, які були покладені, у цілому виконані в установлені терміни;

плани ліквідації аварії мають недоліки (несвоєчасно погоджені або не затверджені, неякісно складені, відсутні деякі документи, обов'язкові в складі планів ліквідації аварії, окремі позиції не відповідають фактичному стану безпеки на об'єкті). Профілактична робота на об'єктах, що обслуговуються, виконується не в повному обсязі (несвоєчасно погоджені або затверджені, виконання планів становить менше 80 відсотків, не проводиться аналіз протиаварійного захисту об'єкта);

навчально-матеріальна база не забезпечує повноти проведення занять із спеціальної підготовки.

22. АРС оцінюється як "не готова до дій за призначенням", коли:

за період після останньої перевірки мали місце грубі порушення техніки безпеки під час виконання робіт з ліквідації аварій особовим складом АРС, які призвели до загибелі людей;

не виконані вимоги пункту 21 Положення для оцінки АРС "обмежено готова до дій за призначенням".

Порядок вирішення спорів

23. Вирішення спорів здійснюється у порядку, установленому чинним законодавством.

 

Начальник Державної інспекції
цивільного захисту та
техногенної безпеки 

 
 
О. М. Євдін
 

 

Зразок 

Міністерство України
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ

01030, м. Київ-30, вул. О. Гончара, 55. Тел.: (044) 247-32-91

____________________________________

АКТ

перевірки ________________________________________________________
                          (назва аварійно-рятувального формування /служби/, його підпорядкованість,
                                                                                        адреса)
_________________________________________________________________

від "___" ____________ 200_ р.

Складено комісією у складі:

Голова комісії 

_________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

__________________
(посада) 

Члени комісії: 

_________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

__________________
(посада) 

  

_________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

__________________
(посада) 

  

_________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

__________________
(посада) 

Присутні: 

_________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

__________________
(посада) 

  

_________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

__________________
(посада) 

Підстава для перевірки _____________________________________________
                                                                                      (план, доручення та інше)

Вид перевірки ____________________________________________________
                                                                               (комплексна, цільова, контрольна)

Командир (начальник) на посаді з ___________________________________

Начальник штабу (заступник) на посаді з _____________________________

Завданням перевірки було _________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Перевіркою встановлено: __________________________________________
________________________________________________________________
 (указуються недоліки та порушення діяльності аварійно-рятувальних формувань та служб)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Висновки: ______________________________________________________
                   (указується, чи відповідає вимогам чинного законодавства України про діяльність

________________________________________________________________
             аварійно-рятувальних формувань та служб стан справ з питань, що визначені
                                                                    завданням перевірки)

Пропозиції: _____________________________________________________
                         (указуються пропозиції щодо усунення недоліків та порушень із зазначенням
                                                                         термінів  їх виконання)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Акт складено у 3-х примірниках:

1-й примірник - ______________

2-й примірник - ______________

3-й примірник - ______________

 

Голова комісії 

_________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

__________________
(посада) 

Члени комісії: 

_________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

__________________
(посада) 

  

_________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

__________________
(посада) 

  

_________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

__________________
(посада) 

З актом ознайомлений

  

_________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

__________________
(посада) 

 

Зразок

Міністерство України
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ

01030, м. Київ-30, вул. О. Гончара, 55. Тел.: (044) 247-32-91

_____________________________________

ПРИПИС N ___

Кому ____________________________________________________________
                          (указати посаду, прізвище та ініціали керівника служби, що перевіряється)

"___" ____________ 200_ р. проведена перевірка _______________________
                                                                                                (указати питання, що підлягали перевірці,
_________________________________________________________________
            адресу аварійно-рятувальної служби, прізвище та ініціали державного інспектора,
                                                               який проводив перевірку)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

разом з __________________________________________________________
                             (указуються посади, прізвища та ініціали осіб, які брали участь у перевірці)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

З метою усунення недоліків, які виявлені під час перевірки встановлених законодавством України вимог у сфері діяльності аварійно-рятувальних служб, пропонуємо

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Про виконання цього припису Ви повинні надати письмове повідомлення

_________________________________________________________________
                         (указати посаду, адресу та термін, кому подається повідомлення)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Припис видав державний інспектор:

________________________
(посада, ініціали, прізвище) 

________
(підпис) 

  

"___" ____________ 200_ р. 

Припис до виконання отримав:

________________________
(посада, ініціали, прізвище) 

________
(підпис) 

  

"___" ____________ 200_ р. 

____________

Опрос