Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об отдельных условиях оплаты труда работников Государственного камерного ансамбля "Київські солісти"

Минтруда
Приказ от 11.03.2002 № 137
Утратил силу

Про окремі умови оплати праці працівників Державного камерного ансамблю "Київські солісти"

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 11 березня 2002 року N 137

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 березня 2002 р. за N 273/6561

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства праці та соціальної політики України
 від 5 квітня 2004 року N 81
,
 від 30 грудня 2004 року N 345
,
 від 11 травня 2005 року N 164

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України
 від 20 червня 2006 року N 230)

Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 30 серпня 2000 року N 1035, та з метою впорядкування умов оплати праці працівників Державного камерного ансамблю "Київські солісти" (далі - ансамбль) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схеми посадових окладів керівних працівників, художнього, артистичного персоналу, керівників інших підрозділів, фахівців, службовців та робітників ансамблю згідно з додатками 1 - 3.

2. Надати право художньому керівнику - директору ансамблю у межах фонду заробітної плати:

1) установлювати:

а) працівникам ансамблю конкретні розміри посадових окладів відповідно до схем, затверджених цим наказом;

б) заступникам директора та заступникам керівників структурних підрозділів ансамблю, посади яких не передбачені цим наказом, посадові оклади - на 5 - 15 відсотків, головному бухгалтеру - на 10 - 30 відсотків, помічникам керівника - на 30 - 40 відсотків нижче посадового окладу відповідного керівника;

в) надбавки - керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, фахівцям, службовцям, робітникам - за високі досягнення у праці, за складність, напруженість у роботі в розмірі до 50 відсотків посадового окладу та за виконання особливо важливої роботи на термін її виконання в розмірі до 50 відсотків посадового окладу. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються;

г) доплати:

працівникам (крім заступників директора, керівників структурних підрозділів та їх заступників):

за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт без обмеження розмірів цих доплат за рахунок одержаної економії за місячними посадовими окладами суміщуваних працівників. Конкретний розмір доплат установлюється в залежності від обсягів виконуваних робіт за суміщуваною професією (посадою);

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників у розмірі, що не перевищує місячного посадового окладу відсутнього працівника. Конкретний розмір доплат установлюється, виходячи з фактично виконуваного обсягу робіт за відсутнього працівника;

за науковий ступінь: доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків, кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

(підпункт 1 "г" пункту 2 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 11.05.2005 р. N 164)

Доплати за науковий ступінь встановлюються, якщо діяльність працівників за профілем відповідає науковому ступеню;

(підпункт 1 "г" пункту 2 доповнено абзацом шостим згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 11.05.2005 р. N 164)

2) підвищувати посадові оклади, визначені цим наказом:

працівникам, які мають почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР: за звання "народний" - на 40 відсотків, "заслужений" - на 20 відсотків.

За наявності двох або більше звань підвищення посадових окладів здійснюється за одним (вищим) званням.

абзац четвертий підпункту 2 пункту 2 вилучено 

(згідно з наказом Міністерства праці та
 соціальної політики України від 11.05.2005 р. N 164)

Підвищення посадових окладів працівникам ансамблю провадиться, якщо діяльність працівника за профілем збігається з наявним почесним званням;

(абзац п'ятий підпункту 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 11.05.2005 р. N 164)

Абзац шостий підпункту 2 пункту 2 вилучено 

(згідно з наказом Міністерства праці та
 соціальної політики України від 11.05.2005 р. N 164)

3) преміювати працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи ансамблю;

4) надавати працівникам матеріальну допомогу в розмірі до одного посадового окладу.

3. Преміювання художнього керівника - директора ансамблю, надання йому матеріальної допомоги, підвищення посадового окладу і встановлення надбавок, передбачених цим наказом, здійснюються за рішенням керівника вищої організації.

4. Установити, що з уведенням у дію умов оплати праці, затверджених цим наказом, для працівників ансамблю зберігаються інші діючі умови оплати праці, передбачені для працівників культури.

5. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці України від 15.05.96 N 46 "Про окремі умови оплати праці працівників Державного камерного ансамблю "Київські солісти", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.05.96 за N 237/1262.

6. Наказ застосовується з 1 березня 2002 року.

 

Міністр 

І. Сахань 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Державного секретаря
Міністерства фінансів України
 

 
О. Яременко 

Керівник Державного
управління справами 

 
Ю. Дагаєв 

 

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників та художнього персоналу Державного камерного ансамблю "Київські солісти"

 

Начальник Управління
організації заробітної плати
 

 
Л. І. Колеснікова-Гузевата
 

(додаток 1 у редакції наказів Міністерства праці
 та соціальної політики України від 05.04.2004 р. N 81
,
 від 30.12.2004 р. N 345
,
 від 11.05.2005 р. N 164)

 

СХЕМА
посадових окладів артистичного персоналу Державного камерного ансамблю "Київські солісти"

 

Начальник Управління
організації заробітної плати
 

 
Л. І. Колеснікова-Гузевата
 

(додаток 2 у редакції наказів Міністерства праці
 та соціальної політики України від 05.04.2004 р. N 81
,
 від 30.12.2004 р. N 345
,
 від 11.05.2005 р. N 164)

 

СХЕМА
посадових окладів керівників інших структурних підрозділів, фахівців, технічних службовців та робітників Державного камерного ансамблю "Київські солісти"

___________
* Місячні оклади прибиральників службових приміщень, які використовують дезінфекційні засоби, а також зайнятих прибиранням громадських туалетів, підвищуються на 10 відсотків.

 

Начальник Управління
організації заробітної плати
 

 
Л. І. Колеснікова-Гузевата
 

(додаток 3 у редакції наказів Міністерства праці
 та соціальної політики України від 05.04.2004 р. N 81
,
 від 11.05.2005 р. N 164)

Опрос