Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка предоставления платных услуг экологического характера территориальными органами Министерства экологии и природных ресурсов Украины

Министерство экологии и природных ресурсов Украины (1)
Порядок, Приказ от 30.01.2002 № 46
Утратил силу

Про затвердження Порядку надання платних послуг екологічного характеру територіальними органами Міністерства екології та природних ресурсів України

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
від 30 січня 2002 року N 46

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 березня 2002 р. за N 260/6548

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
 від 11 лютого 2009 року N 64

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства екології та природних ресурсів України
 від 13 травня 2015 року N 150)

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 N 1430 "Про затвердження переліку платних послуг екологічного характеру, які можуть надаватися територіальними органами Міністерства екології та природних ресурсів" та з метою надання практичної допомоги юридичним і фізичним особам з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної та радіаційної безпеки НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання платних послуг екологічного характеру територіальними органами Міністерства екології та природних ресурсів України, що додається.

2. Республіканському комітету Автономної Республіки Крим з екології та природних ресурсів, державним управлінням екології та природних ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі, державним інспекціям охорони Чорного і Азовського морів організувати надання платних послуг екологічного характеру відповідно до вимог Порядку надання платних послуг екологічного характеру територіальними органами Міністерства екології та природних ресурсів України.

3. Начальнику Державної екологічної інспекції Свириду П. О. забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінекобезпеки України від 20.02.96 N 16 "Про затвердження Положення про надання послуг підрозділами Державної екологічної інспекції", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.03.96 за N 110/1135.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на Державного секретаря Гошовського С. В.

 

Міністр 

С. Курикін 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного
казначейства України 

 
П. Г. Петрашко
 

Міністр фінансів 

І. Юшко 

Міністр економіки та з питань
європейської інтеграції 

 
О. Шлапак
 

Голова Державного комітету
з питань регуляторної
політики та підприємництва 

 
 
О. Кужель
 

Голова Антимонопольного
комітету України

 
О. Костусєв
 

Перший заступник Голови
Державного комітету з
питань регуляторної
політики та підприємництва

 
 
 
В. Загородній
 

 

ПОРЯДОК
надання платних послуг екологічного характеру територіальними органами Міністерства екології та природних ресурсів України

1. Загальні положення

1.1. Цей порядок розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 N 1430 "Про затвердження переліку платних послуг екологічного характеру, які можуть надаватися територіальними органами Міністерства екології та природних ресурсів".

1.2. Платні послуги екологічного характеру надаються Республіканським комітетом Автономної Республіки Крим з екології та природних ресурсів, державними управліннями екології та природних ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі, державними інспекціями охорони Чорного і Азовського морів (далі - територіальні органи Мінекоресурсів) згідно з переліком, що визначений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 N 1430.

1.3. Планування надходження і використання коштів за надання платних послуг екологічного характеру здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" із змінами і доповненнями.

(пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони навколишнього природного
 середовища України від 11.02.2009 р. N 64)

1.4. Надання послуг екологічного характеру здійснюється виключно за письмовим зверненням юридичних та фізичних осіб.

1.5. Розміри плати за надання платних послуг екологічного характеру визначаються Міністерством екології та природних ресурсів разом з Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції.

1.6. Територіальні органи Мінекоресурсів сплачують до бюджету податки відповідно до порядку, установленого чинним законодавством України.

2. Оформлення замовлення на надання послуг

2.1. Платні послуги екологічного характеру надаються згідно з договором, який укладається сторонами.

2.2. Якщо вартість послуг не перевищує 50 грн., то послуги надаються без укладення договору за письмовим зверненням юридичних та фізичних осіб.

2.3. Облік наданих послуг здійснюється у Журналі обліку наданих платних послуг екологічного характеру, сторінки якого повинні бути пронумеровані, журнал прошнурований, скріплений печаткою та підписом керівника територіального органу (додаток).

2.4. У разі неможливості надання послуг екологічного характеру (відсутність спеціального обладнання, реактивів, методик тощо) територіальний орган Мінекоресурсів протягом 15 днів з моменту отримання звернення надає заявнику в письмовій формі відмову із зазначенням підстав неможливості надання послуг.

3. Оплата робіт з надання послуг

3.1. Для проведення оплати вартості послуг бухгалтерія відповідного територіального органу Мінекоресурсів виписує замовнику рахунок-фактуру.

3.2. Робота з надання платних послуг екологічного характеру вважається виконаною після підписання обома сторонами акта про її виконання. Якщо послуги надаються без укладення договору за письмовим зверненням юридичних та фізичних осіб, то відмітка про виконання роботи з надання платних послуг здійснюється у Журналі обліку наданих платних послуг екологічного характеру уповноваженою особою замовника послуг.

4. Надходження і використання коштів

4.1. Кошти, отримані за надання платних послуг екологічного характеру, надходять територіальним органам Мінекоресурсів на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України.

4.2. Використання цих коштів здійснюється згідно із затвердженим Мінекоресурсів кошторисом на відповідний рік.

4.3. Кошти, які отримані за надання послуг екологічного характеру, використовуються на:

4.3.1. Покриття витрат, пов'язаних з наданням платних послуг екологічного характеру.

4.3.2. Матеріально-технічне забезпечення та організаційні заходи територіальних органів Мінекоресурсів, які не забезпечені видатками загального фонду, у тому числі на:

оренду приміщень, комунальні послуги, послуги зв'язку, службові відрядження, проїзд міським пасажирським транспортом;

оснащення інформаційними, технічними та програмними засобами, придбання устаткування, матеріалів, хімреактивів, засобів вимірювальної і обчислювальної техніки, телекомунікацій та зв'язку, транспортних засобів, паливно-мастильних матеріалів, лабораторного посуду, вогнепальної зброї, спеціальних засобів та засобів активної самооборони, придбання або пошиття форменого та спеціального одягу та взуття, засобів індивідуального захисту, спецхарчування;

видання нормативно-правових документів (методик, інструкцій тощо) з питань охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів, придбання науково-технічної літератури та інформації;

перепідготовку кадрів та підвищення їх кваліфікації;

організацію конференцій, семінарів, нарад, симпозіумів, ділових зустрічей з проблем охорони навколишнього природного середовища, охорони та раціонального використання природних ресурсів.

5. Звітність

Місячну, квартальну і річну звітність про надходження і використання коштів, отриманих за надання платних послуг екологічного характеру, територіальні органи Мінекоресурсів складають та подають за формами, установленими Державним казначейством України.

6. Відповідальність та контроль

6.1. Відповідальність за надання платних послуг екологічного характеру та за дотримання Порядку їх надання покладається на керівника територіального органу Мінекоресурсів.

6.2. Контроль за обліком коштів, отриманих за надання платних послуг екологічного характеру, їх цільовим використанням, а також за правильністю застосування розмірів плати за надання послуг здійснюють у межах своїх повноважень органи, на які згідно із законодавством покладені такі функції.

 

Начальник
Державної екологічної інспекції 

 
П. Свирид
 

 

ЖУРНАЛ
реєстрації замовлень на платні послуги екологічного характеру, що надаються територіальними органами Мінекоресурсів

_________________________________________________________
(назва територіального органу Мінекоресурсів)

N
з/п

Замовник

Вид послуг

Номер листа (письмового звернення) або договору, дата 

Вартість послуг,
грн.
 

Термін виконання

Відмітка про виконання

Дата підписання і номер акта на виконання роботи

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Начальник
Державної екологічної інспекції

 
П. Свирид
 

Опрос