Идет загрузка документа (167 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке предоставления заявлений в органы Антимонопольного комитета Украины о даче разрешения на согласованные действия субъектов хозяйствования

Антимонопольный комитет
Распоряжение, Положение от 12.02.2002 № 26-р
редакция действует с 14.08.2020

Про затвердження Положення про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб'єктів господарювання

Розпорядження Антимонопольного комітету України
від 12 лютого 2002 року N 26-р

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 березня 2002 р. за N 238/6526

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
розпорядженнями Антимонопольного комітету України
 від 17 листопада 2005 року N 390-р
,
 від 21 грудня 2010 року N 682-р
,
 від 15 березня 2011 року N 121-р
,
 від 1 червня 2011 року N 253-р
,
 від 23 вересня 2014 року N 472-р
,
 від 9 грудня 2014 року N 612-р
,
 від 26 квітня 2016 року N 12-рп
,
від 21 червня 2016 року N 14-рп
,
від 18 червня 2020 року N 7-рп

Керуючись статтею 8 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та статтею 11 Закону України "Про захист економічної конкуренції", Антимонопольний комітет України ПОСТАНОВИВ:

Затвердити Положення про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб'єктів господарювання, що додається.

 

Голова Комітету 

О. Костусєв 

 

Положення
про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб'єктів господарювання
 (Положення про узгоджені дії)

(У тексті Положення слова "статутний фонд" в усіх відмінках і числах замінено словами "статутний капітал" у відповідному відмінку й числі згідно з розпорядженням Антимонопольного комітету України від 15 березня 2011 року N 121-р)

1. Загальні положення

Положення про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб'єктів господарювання (надалі - Положення про узгоджені дії) розроблено відповідно до Законів України "Про захист економічної конкуренції", "Про Антимонопольний комітет України" з метою запобігання недопущенню, усуненню чи обмеженню конкуренції.

Положення про узгоджені дії встановлює порядок подання та розгляду заяв до органів Антимонопольного комітету України (надалі - Комітет) щодо надання дозволу на узгоджені дії суб'єктів господарювання, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, надання попередніх висновків стосовно таких дій, а також надання висновків щодо відповідності узгоджених дій суб'єктів господарювання вимогам Закону України "Про захист економічної конкуренції".

2. Терміни та скорочення, що вживаються у Положенні про узгоджені дії

2.1. Надання дозволу (відмова в наданні дозволу) - прийняття органом Комітету рішення про надання дозволу (відмову в наданні дозволу) на узгоджені дії суб'єктів господарювання, зміни в узгоджених діях суб'єктів господарювання.

2.2. Надання попередніх висновків - надання органом Комітету висновків щодо ймовірного рішення по суті питання про одержання заявником дозволу на узгоджені дії суб'єктів господарювання, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.

(пункт 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Антимонопольного комітету України від 21.06.2016 р. N 14-рп)

2.3. Надання висновків щодо кваліфікації дій - надання органом Комітету суб'єктам господарювання висновків на підставі наданої ними інформації у формі рекомендаційних роз'яснень щодо відповідності дій суб'єктів господарювання положенням статей 6 та 10 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

2.4. Пункт 2.4 глави 2 виключено

(главу 2 доповнено новим пунктом 2.4 згідно з розпорядженням
 Антимонопольного комітету України від 01.06.2011 р. N 253-р,
у зв'язку з цим пункти 2.4 - 2.10 вважати відповідно пунктами 2.5 - 2.11
,
пункт 2.4 глави 2 виключено згідно з розпорядженням
 Антимонопольного комітету України від 26.04.2016 р. N 12-рп
,
 у зв'язку з цим пункти 2.5 - 2.11 вважати пунктами 2.4 - 2.10
)

2.4. ЄДРПОУ - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України.

2.5. Заява - заява до органів Комітету про надання дозволу на узгоджені дії (зміни в узгоджених діях) суб'єктів господарювання, про надання попередніх висновків або про надання висновків щодо кваліфікації дій.

2.6. Справа - справа про узгоджені дії.

2.7. Рівноцінні узгоджені дії - узгоджені дії, що мають однакову мету, вчиняються однаковим способом, на однакових умовах та з високою ймовірністю матимуть однакові наслідки для конкуренції, але в яких беруть участь різні суб'єкти господарювання.

2.8. Регіон - Автономна Республіка Крим, область, міста Київ чи Севастополь.

2.9. Термін "цілісний майновий комплекс" використовується в його значенні відповідно до статті 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

2.10. Терміни "економічна конкуренція (конкуренція)", "інформація", "контроль", "пов'язані особи", "малий та середній підприємець", "монополізація", "органи влади", "об'єднання", "органи адміністративно-господарського управління та контролю", "органи Антимонопольного комітету України", "ринок товару (товарний ринок)", "суб'єкт господарювання", "товар" використовуються в їхніх значеннях відповідно до статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

3. Сфера застосування

3.1. Попереднє одержання дозволу органів Комітету відповідно до статті 10 Закону України "Про захист економічної конкуренції" є обов'язковим на вчинення суб'єктами господарювання узгоджених дій, що призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, зокрема узгоджених дій, які стосуються:

1) установлення цін чи інших умов придбання або реалізації товарів;

2) обмеження виробництва, ринків товарів, техніко-технологічного розвитку, інвестицій або встановлення контролю над ними;

3) розподілу ринків чи джерел постачання за територіальним принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи придбання, за колом продавців, покупців або споживачів чи за іншими ознаками;

4) спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів;

5) усунення з ринку або обмеження доступу на ринок (вихід з ринку) інших суб'єктів господарювання, покупців, продавців;

6) застосування різних умов до рівнозначних угод з іншими суб'єктами господарювання, що ставить останніх у невигідне становище в конкуренції;

7) укладення угод за умови прийняття іншими суб'єктами господарювання додаткових зобов'язань, які за своїм змістом або згідно з торговими та іншими чесними звичаями в підприємницькій діяльності не стосуються предмета цих угод;

8) суттєвого обмеження конкурентоспроможності інших суб'єктів господарювання на ринку без об'єктивно виправданих на те причин.

Попереднє одержання дозволу органів Комітету є обов'язковим також на зміни в таких узгоджених діях.

Одержання дозволу на узгоджені дії суб'єктів господарювання не звільняє від необхідності одержання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання, якщо необхідність такого дозволу передбачена законодавством.

(пункт 3.1 глави 3 доповнено абзацом одинадцятим згідно з розпорядженням
 Антимонопольного комітету України від 23.09.2014 р. N 472-р)

3.2. Попереднє одержання дозволу органів Комітету на вчинення суб'єктами господарювання узгоджених дій (у тому числі схожих дій суб'єктів господарювання, передбачених частиною третьою статті 6 Закону України "Про захист економічної конкуренції"), зазначених у пункті 3.1, є обов'язковим у таких випадках:

(абзац перший пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Антимонопольного комітету України від 17.11.2005 р. N 390-р)

3.2.1. Укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі.

3.2.2. Створення суб'єкта господарювання, об'єднання, метою чи наслідком створення якого є координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, що створили зазначений суб'єкт господарювання, об'єднання, або між ними та новоствореним суб'єктом господарювання, або вступ до такого об'єднання.

(підпункт 3.2.2 пункту 3.2 глави 3 в редакції розпорядження
 Антимонопольного комітету України від 17.11.2005 р. N 390-р)

3.2.3. Прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі.

3.2.4. Здійснення будь-якої іншої погодженої поведінки (діяльності, бездіяльності) суб'єктів господарювання, яка призвела чи може призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.

3.2.5. Унесення змін до узгоджених дій, передбачених пунктами 3.2.1 - 3.2.4, на які було отримано дозвіл органів Комітету, якщо ці зміни передбачають зміну кола учасників та/або поширюються на інші товарні ринки.

3.3. Попереднє одержання дозволу органів Комітету є обов'язковим також у разі внесення змін до узгоджених дій, на які було отримано дозвіл органів Комітету, якщо ці зміни не передбачають зміни кола учасників та не поширюються на інші товарні ринки, але пов'язані зі зміною предмета і цілей узгоджених дій, порядку розподілу прибутків і збитків між учасниками узгоджених дій, порядку формування та компетенції органу управління створеного суб'єкта господарювання, порядку прийняття рішень цим органом управління, а також якщо ці зміни посилюють узгодженість учасників на ринку та/або призводять до погіршення умов конкуренції між учасниками узгоджених дій в інший спосіб.

3.4. Подання заяви про надання дозволу не потребують такі види узгоджених дій відповідно до статей 7, 8 та 9 Закону України "Про захист економічної конкуренції", передбачених пунктами 3.1, 3.2 Положення про узгоджені дії:

3.4.1. Будь-які добровільні узгоджені дії малих або середніх підприємців щодо спільного придбання товарів, які не призводять до суттєвого обмеження конкуренції та сприяють підвищенню конкурентоспроможності малих або середніх підприємців.

3.4.2. Узгоджені дії щодо постачання чи використання товарів, якщо учасник цих дій стосовно іншого учасника узгоджених дій встановлює обмеження на:

використання поставлених ним товарів чи товарів інших постачальників;

придбання в інших суб'єктів господарювання або продаж іншим суб'єктам господарювання чи споживачам інших товарів;

придбання товарів, які за своєю природою або згідно з торговими та іншими чесними звичаями в підприємницькій діяльності не належать до предмета угоди;

формування цін або інших умов договору про продаж поставленого товару іншим суб'єктам господарювання чи споживачам,

але при цьому не призводять до:

суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині, у тому числі монополізації відповідних ринків;

економічно не обґрунтованого підвищення цін або дефіциту товарів;

обмеження доступу на ринок інших суб'єктів господарювання.

3.4.3. Угоди про передачу прав інтелектуальної власності або про використання об'єкта права інтелектуальної власності, які обмежують у здійсненні господарської діяльності сторону угоди, якій передається право, але ці обмеження не виходять за межі законних прав суб'єкта права інтелектуальної власності.

Уважається, що не виходять за межі прав, зазначених у частині першій цього пункту, обмеження стосовно обсягу прав, які передаються, строку та території дії дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також виду діяльності, сфери використання, мінімального обсягу виробництва.

3.4.4. Інші узгоджені дії, що відповідають типовим вимогам, установленим Антимонопольним комітетом України, якщо про це прямо вказано в рішенні Антимонопольного комітету України про встановлення цих типових вимог.

3.5. Учасниками узгоджених дій є суб'єкти господарювання (юридичні чи фізичні особи), які чинять або мають намір чинити узгоджені дії.

4. Порядок подання заяви

4.1. Із заявою про надання дозволу, попередніх висновків звертаються:

4.1.1. На укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі - сторони угод.

4.1.2. На прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі - об'єднання, що приймає рішення.

4.1.3. На створення суб'єкта господарювання - засновники (учасники).

4.1.4. На іншу погоджену конкурентну поведінку - учасники відповідних дій, які приймають рішення про цю поведінку.

4.1.5. На внесення змін до узгоджених дій - учасники узгоджених дій, які чинять або мають намір чинити змінені узгоджені дії.

4.1.6. Органи, особи, зазначені у пунктах 4.1.1 - 4.1.5, можуть подати спільну заяву, можуть призначити та уповноважити свого представника звернутися до Комітету, відділення із заявою, а також представляти інтереси учасника(ів) заявленої дії у процесі розгляду заяви, справи.

Повноваження представника підтверджуються дорученням учасника(ів) заявленої дії, оформленим у встановленому порядку, в якому також обов'язково зазначається, що ризики негативних наслідків, пов'язаних із переглядом органом Комітету рішення, прийнятого на підставі поданої представником недостовірної інформації, несуть учасники узгоджених дій, які призначили представника, або їхні правонаступники.

(абзац другий підпункту 4.1.6 пункту 4.1 глави 4 у редакції
 розпорядження Антимонопольного комітету України
 від 09.12.2014 р. N 612-р)

Заява та додані до неї документи повинні містити повну та достовірну інформацію.

4.2. У разі узгоджених дій, які не передбачені пунктом 3.1 Положення про узгоджені дії, особи й органи, зазначені у пунктах 4.1.1 - 4.1.5 цього Положення, можуть з власної ініціативи звернутися із заявою до Комітету, відділення з метою одержання дозволу на ці дії.

5. Підвідомчість заяви

5.1. Заява з питань, підвідомчих Комітету, Адміністративній колегії Комітету, державному уповноваженому Комітету, подається до Комітету.

У всіх інших випадках заява подається до територіального відділення Комітету.

5.2. Комітету підвідомчі питання про надання попередніх висновків та питання про узгоджені дії:

які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції на ринках, географічні межі яких охоплюють більш ніж третину реґіонів України;

учасником яких є підприємство, яке має стратегічне значення для економіки та безпеки держави;

учасником яких є транснаціональна корпорація, суб'єкт господарювання відповідно до статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у складі якого хоча б одна юридична (фізична) особа має постійне місцезнаходження (місце проживання) за межами України;

учасником яких є суб'єкт господарювання, який займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, за винятком випадків, коли всі учасники узгоджених дій зареєстровані в одному регіоні та діють на регіональних ринках, що не виходять за межі цього регіону;

на підставі рішення Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України;

пов'язані із забезпеченням національної безпеки, оборони, суспільних інтересів.

Комітет може також прийняти до свого розгляду будь-яке питання про узгоджені дії.

5.3. Адміністративній колегії Комітету підвідомчі питання про надання попередніх висновків та про узгоджені дії, за винятком питань, підвідомчих Комітету, у разі передачі заяви на її розгляд Головою Комітету.

5.4. Державному уповноваженому Комітету підвідомчі питання про надання попередніх висновків та про узгоджені дії, за винятком питань, підвідомчих Комітету й Адміністративним колегіям Комітету, у випадках, якщо:

учасники узгоджених дій зареєстровані в різних реґіонах або/та діють на реґіональних ринках, які охоплюють територію декількох реґіонів, у тому числі частин декількох реґіонів;

узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, поширюються на ринки, географічні межі яких охоплюють декілька реґіонів України.

5.5. Адміністративній колегії територіального відділення Комітету підвідомчі питання про надання попередніх висновків та про узгоджені дії, за винятком питань, підвідомчих Комітету, Адміністративній колегії Комітету та державному уповноваженому Комітету, якщо учасники узгоджених дій зареєстровані в одному реґіоні і діють на реґіональному ринку, що не виходить за межі цього самого реґіону, і при цьому узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, поширюються на ринки, що не виходять за географічні межі відповідного реґіону України.

5.6. Голова Комітету має право за клопотанням заявника, органу Комітету або з власної ініціативи витребувати будь-яку заяву, що є у провадженні органу Комітету чи посадової особи Комітету, уповноважених розглядати заяву, і передати її на розгляд Адміністративної колегії Комітету, іншого органу Комітету чи посадової особи Комітету.

5.7. Інформація з обмеженим доступом, необхідна для розгляду заяви, може подаватися до відповідних органів Комітету окремо відповідно до пункту 5 додатка 1.

6. Розгляд заяви органами Комітету

6.1. Заява вважається прийнятою до розгляду після 15 днів з дня її надходження, якщо протягом цього часу державний уповноважений Комітету, голова територіального відділення Комітету не повернули заявнику заяву із повідомленням, що вона та інші документи, що додаються до неї не відповідають встановленим Комітетом вимогам і це перешкоджає її розгляду.

(абзац перший пункту 6.1 глави 6 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Антимонопольного комітету України від 21.12.2010 р. N 682-р)

Державний уповноважений Комітету, голова територіального відділення Комітету або за їх дорученням працівники Комітету, територіального відділення Комітету проводять попередні консультації щодо інформації та документів, які є необхідними для розгляду відповідної заяви, у тому числі щодо виправлення можливих недоліків у поданій заяві, протягом строку, встановленого абзацом першим цього пункту.

(абзац другий пункту 6.1 глави 6 у редакції розпорядження
 Антимонопольного комітету України від 21.06.2016 р. N 14-рп)

(пункт 6.1 глави 6 в редакції розпорядження
 Антимонопольного комітету України від 17.11.2005 р. N 390-р)

6.2. Якщо учасник узгоджених дій відмовляє іншому учаснику узгоджених дій - заявнику в наданні документів та іншої інформації, необхідної для розгляду Комітетом, Адміністративною колегією Комітету, державним уповноваженим Комітету чи адміністративною колегією територіального відділення Комітету заяви, то державний уповноважений Комітету чи голова територіального відділення Комітету на підставі звернення заявника приймає розпорядження про надання учасником узгоджених дій такої інформації у визначений строк. Про прийняте розпорядження повідомляється заявнику.

6.3. Заява вважається прийнятою до розгляду після отримання всієї інформації, передбаченої розпорядженням, зазначеним у пункті 6.2 Положення про узгоджені дії, про що орган Комітету протягом 10 днів повідомляє заявника.

6.4. Якщо дозвіл на узгоджені дії, які передбачені пунктом 3.1 Положення про узгоджені дії, відповідно до частини третьої статті 26 Закону України було надано органами Комітету на конкретно визначений строк, зокрема на строк дії договору (угоди, рішення), то суб'єкти господарювання мають право звернутися до органів Комітету із заявою про продовження дії дозволу. Така заява подається за три місяці до закінчення строку дії дозволу.

6.5. Відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України "Про захист економічної конкуренції", якщо узгоджені дії провадяться із застосуванням конкурсних процедур (торги, аукціони, конкурси, тендери тощо), заява може подаватись як до початку конкурсної процедури, так і після, але не пізніше тридцяти днів з дати оголошення переможця, якщо інше не передбачено законом.

6.6. Відповідно до частини п'ятої статті 26 Закону України "Про захист економічної конкуренції", якщо суб'єкт господарювання вчиняє рівноцінні узгоджені дії з різними суб'єктами господарювання, то заява може бути подана щодо однієї узгодженої дії за умови надання інформації щодо всіх інших учасників узгоджених дій у порядку, визначеному цим Положення про узгоджені дії.

6.7. Суб'єкти господарювання можуть з власної ініціативи звернутися до органів Комітету із заявою про надання попередніх висновків стосовно запланованих узгоджених дій.

6.8. За подання заяв про надання дозволу на узгоджені дії в установленому порядку справляється плата.

6.9. Заява про надання дозволу подається у письмовій формі і повинна містити:

найменування органу, до якого подається заява;

посилання на відповідний нормативно-правовий акт (пункт, частина, стаття), що передбачає звернення до Комітету, відділення;

найменування, реквізити заявника та його представника (орган державної влади, орган місцевого самоврядування, орган адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єкт господарювання, фізична особа, представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні тощо);

зміст узгоджених дій, про надання дозволу на які звертається заявник;

зміст позитивного суспільного ефекту від узгоджених дій, змін в узгоджених діях з підстав, передбачених частиною першою статті 10 Закону України "Про захист економічної конкуренції", а саме того, що ці дії сприяють:

вдосконаленню виробництва, придбанню або реалізації товару;

техніко-технологічному, економічному розвитку;

розвитку малих або середніх підприємців;

оптимізації експорту чи імпорту товарів;

розробленню та застосуванню уніфікованих технічних умов або стандартів на товари;

раціоналізації виробництва;

найменування, реквізити (поштова адреса, факс, телефон та ін.) учасника(ів) узгоджених дій;

перелік документів і відомостей, що додаються до заяви про надання дозволу.

Визначення переліку суб'єктів господарювання, стосовно яких учасники узгоджених дій подають документи і відомості, що додаються до заяви про надання дозволу, здійснюється згідно з Порядком визначення переліку суб'єктів господарювання, щодо яких учасники узгоджених дій подають інформацію, наведеним в додатку 4.

У випадку узгоджених дій щодо продажу неплатоспроможного або перехідного банку інвестору документи, передбачені абзацами шостим - дванадцятим цього пункту, можуть не подаватися. Натомість подаються документи, що підтверджують факт продажу неплатоспроможного або перехідного банку інвестору.

(пункт 6.9 глави 6 доповнено абзацом шістнадцятим згідно з розпорядженням
 Антимонопольного комітету України від 23.09.2014 р. N 472-р)

6.10. До заяви про надання дозволу додаються підготовлені згідно з Вимогами щодо порядку підготовки і подання заяви та документів, що до неї додаються, викладеними в додатку 1, такі документи:

6.10.1. У випадку, якщо установчі документи потребують державної реєстрації, нотаріального посвідчення, - копії установчих документів, у тому числі копії установчих документів суб'єктів господарювання, що створюються, до їх державної реєстрації.

(абзац перший підпункту 6.10.1 пункту 6.10 глави 6 в редакції
 розпорядження Антимонопольного комітету України від 17.11.2005 р. N 390-р)

Після одержання дозволу органу Комітету та державної реєстрації документів, передбачених частиною першою пункту 6.10.1, до органу Комітету у десятиденний строк з моменту відповідної державної реєстрації подаються їх копії.

6.10.2. У випадку укладення угод, прийняття рішень об'єднаннями, що містять відкладальну умову щодо набуття угодою, рішенням об'єднання чинності лише у разі одержання дозволу органу Комітету - копії укладених договорів (угод), прийнятих об'єднаннями рішень.

6.10.3. У випадку укладення інших угод, прийняття рішень об'єднаннями, що не потребують державної реєстрації, - проект рішення об'єднання, проект угоди (договору), підписаний всіма сторонами рішення, угоди (договору), із зазначенням, що цей проект не є підставою встановлення, зміни або припинення прав і обов'язків.

Після одержання дозволу органу Комітету на рішення об'єднання, укладення угоди (договору) у встановленій формі у десятиденний строк з моменту прийняття рішення, укладення угоди (договору) до органу Комітету подається копія рішення, укладеної угоди (договору).

6.10.4. У випадку прийняття рішень об'єднаннями, не передбачених пунктом 6.10.2, - проект рішення, підписаний уповноваженими на прийняття такого рішення особами, із зазначенням, що цей проект не є підставою встановлення, зміни або припинення прав і обов'язків.

Після одержання дозволу органу Комітету та прийняття рішення об'єднанням у десятиденний строк з моменту прийняття рішення до органу Комітету подається копія прийнятого рішення.

6.10.5. У випадку вчинення інших дій, що погоджують конкурентну поведінку суб'єктів господарювання, у тому числі схожих дій суб'єктів господарювання, на підставі рішень, не передбачених пунктом 6.10.2, - проекти відповідних рішень, підписані особами, уповноваженими на прийняття таких рішень, із зазначенням, що ці проекти не є підставою встановлення, зміни або припинення прав і обов'язків.

(абзац перший підпункту 6.10.5 пункту 6.10 глави 6 із змінами, внесеними
 згідно з розпорядженням Антимонопольного комітету України
 від 17.11.2005 р. N 390-р)

Після одержання дозволу органу Комітету та прийняття відповідного рішення у десятиденний строк з моменту прийняття рішення до органу Комітету подається копія прийнятого рішення.

6.10.6. У всіх випадках надання дозволу на узгоджені дії до органу Комітету подаються:

6.10.6.1. Копії установчих документів (установчий договір, статут) суб'єктів господарювання - учасників узгоджених дій.

(підпункт 6.10.6.1 пункту 6.10 глави 6 із змінами, внесеними
 згідно з
розпорядженнями Антимонопольного комітету України
 від 17.11.2005 р. N 390-р
,
 від 01.06.2011 р. N 253-р
,
 від 26.04.2016 р. N 12-рп)

6.10.6.2. Відомості про узгоджені дії суб'єктів господарювання, які містять інформацію про зміст заявленої дії та розрахунок вартісних показників за обсягом, формою та змістом згідно з додатком 2.

6.10.6.3. Відомості про основні види діяльності кожного учасника узгоджених дій, його частку на ринку згідно з додатком 3, які, зокрема, містять інформацію про основні види діяльності суб'єктів господарювання, до складу яких входить учасник узгоджених дій, дані про їхні частки на загальнодержавному і реґіональному товарних ринках за останні два роки.

У випадку узгоджених дій щодо продажу неплатоспроможного банку інвестору зазначені відомості щодо засновників неплатоспроможного банку можуть не подаватися.

(підпункт 6.10.6.3 пункту 6.10 глави 6 доповнено абзацом другим згідно з
 розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.09.2014 р. N 472-р)

У випадку узгоджених дій щодо продажу неплатоспроможного або перехідного банку інвестору відомості подаються лише стосовно тих ринків, на яких протягом останніх двох років діяв об'єкт продажу.

(підпункт 6.10.6.3 пункту 6.10 глави 6 доповнено абзацом третім згідно з
 розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.09.2014 р. N 472-р)

6.10.6.4. Документ, що підтверджує внесення плати за подання заяви про надання дозволу на узгоджені дії.

6.10.6.5. Список дієздатних фізичних осіб, що є: чоловіком (дружиною), батьками, дітьми, братами, сестрами фізичних осіб, які входять до складу суб'єктів господарювання - учасників узгоджених дій за обсягом, формою та змістом згідно з додатком 4 до Положення.

(підпункт 6.10.6 пункту 6.10 глави 6 доповнено підпунктом 6.10.6.5 згідно з
 розпорядженням Антимонопольного комітету України від 17.11.2005 р. N 390-р)

У випадку узгоджених дій щодо продажу неплатоспроможного або перехідного банку інвестору зазначені відомості можуть не подаватися.

(підпункт 6.10.6.5 пункту 6.10 глави 6 доповнено абзацом другим згідно з
 розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.09.2014 р. N 472-р)

6.10.7. При змінах в узгоджених діях, на які було отримано дозвіл органу Антимонопольного комітету України, якщо ці зміни не передбачають зміну кола учасників та не поширюються на інші товарні ринки, але пов'язані зі зміною предмета і цілей узгоджених дій, порядку розподілу прибутків і збитків між учасниками узгоджених дій, порядку формування та компетенції органу управління створеного суб'єкта господарювання, порядку прийняття рішень цим органом управління, а також якщо ці зміни посилюють узгодженість учасників на ринку та/або призводять до погіршення умов конкуренції між учасниками узгоджених дій в інший спосіб, до органу Комітету подаються:

6.10.7.1. Копії установчих документів (установчий договір, статут) суб'єктів господарювання - учасників узгоджених дій.

(підпункт 6.10.7.1 пункту 6.10 глави 6 із змінами, внесеними
 згідно з
розпорядженнями Антимонопольного комітету України
 від 17.11.2005 р. N 390-р
,
 від 01.06.2011 р. N 253-р
,
 від 26.04.2016 р. N 12-рп)

6.10.7.2. Копії рішень про зміни угод, письмових домовленостей, копії документів, що стосуються зазначених змін в узгоджених діях.

6.10.7.3. Інформація згідно з пунктами 6.10.6.1, 6.10.6.2 та 6.10.6.3.

6.10.8. Представництвом іноземного суб'єкта господарювання в Україні подається також копія свідоцтва про реєстрацію, виписка з торговельного (банківського) реєстру країни, де офіційно зареєстровано головний орган управління іноземного суб'єкта, та довіреність на здійснення представницьких функцій, оформлена в установленому порядку.

Виписка з реєстру та довіреність мають бути нотаріально засвідчені за місцем їх видачі, легалізовані у консульських установах, які представляють інтереси України, якщо міжнародними договорами України не передбачено інше, і супроводжуватися перекладом на українську мову, який засвідчується в установленому порядку.

(абзац другий підпункту 6.10.8 пункту 6.10 глави 6 із змінами, внесеними
 згідно з розпорядженням Антимонопольного комітету України
 від 17.11.2005 р. N 390-р)

6.10.9. Якщо учасник узгоджених дій входить до складу об'єднання підприємств, то надаються копії установчих документів (установчий договір, статут) та організаційно-правова структура цього об'єднання. Якщо об'єднання виконує щодо підприємств, що входять до його складу, функції контролю господарської діяльності, то подаються ще форми звітності та відомості, перелічені в пунктах 6.10.6.2 та 6.10.6.3, про діяльність об'єднання та підприємств, що входять до його складу.

(підпункт 6.10.9 пункту 6.10 глави 6 із змінами, внесеними згідно з
 
розпорядженнями Антимонопольного комітету України від 01.06.2011 р. N 253-р,
 від 26.04.2016 р. N 12-рп)

6.10.10. Економічне обґрунтування узгоджених дій та економічне обґрунтування позитивного ефекту від узгоджених дій, що переважає негативні наслідки обмеження конкуренції, згідно з додатком 1 (крім випадків узгоджених дій щодо продажу неплатоспроможного або перехідного банку інвестору).

(підпункт 6.10.10 пункту 6.10 глави 6 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.09.2014 р. N 472-р)

6.10.11. Письмові підтвердження повноважень представників учасників узгоджених дій (у формі договору, доручення чи довіреності учасника(ів) заявленої дії своєму представнику представляти інтереси учасника(ів) заявленої дії перед органами Комітету).

6.10.12. До заяви додається документ, що підтверджує внесення плати за її подання (платіжне доручення на перерахування плати з відміткою установи банку або квитанція).

6.10.13. Розрахунок вартості (сукупної вартості) активів, обсягу (сукупного обсягу) реалізації товарів та частки, сукупної частки на ринках товарів кожного учасника узгоджених дій, що здійснюється згідно з Порядком обчислення порогових показників, наведеним у додатку 5.

6.11. Заява про надання попередніх висновків подається відповідно до вимог пункту 6.9 Положення про узгоджені дії. При поданні заяви про надання попередніх висновків заявник самостійно визначає обсяг інформації та документів, виходячи з його власного розуміння особливостей узгоджених дій відповідно до вимог цього Положення, згідно з додатком 1.

При поданні заяви про надання висновків щодо кваліфікації дій суб'єктів господарювання заявник самостійно визначає обсяг інформації, що надається.

(пункт 6.11 глави 6 доповнено абзацом другим згідно з
 розпорядженням Антимонопольного комітету України від 17.11.2005 р. N 390-р)

6.12. При розгляді заяви в разі потреби в суб'єктів господарювання - учасників узгоджених дій, інших юридичних та фізичних осіб може бути запитана інша інформація, що дає змогу з'ясувати зміст і наслідки узгоджених дій.

6.13. Якщо зазначені в пункті 6.10 документи (окрім зазначених у пункті 6.10.13) подавалися до Комітету, відділення не більше року тому назад і до них після цього не вносилися зміни, то вони замінюються письмовим посиланням на дату і номер супровідного листа, яким подавалися ці документи.

У разі неможливості подання інформації щодо учасників узгоджених дій, зазначених у пункті 2 Порядку визначення переліку суб'єктів господарювання, щодо яких учасники узгоджених дій подають інформацію, наведеному у додатку 4, обов'язково зазначаються причини неподання такої інформації.

6.14. Якщо суб'єкт господарювання вчиняє рівноцінні узгоджені дії з різними суб'єктами господарювання, заява може бути подана щодо однієї узгодженої дії за умови надання щодо всіх інших учасників рівноцінних узгоджених дій інформації, передбаченої пунктами 6.9 та 6.10 Положення про узгоджені дії.

6.15. Якщо для прийняття рішення немає потреби в одержанні усіх документів і відомостей, зазначених у пункті 6.10, то їхній перелік, за погодженням з державним уповноваженим, головою відділення, може бути скорочено.

6.16. Прийняття рішення на підставі скороченого переліку документів і відомостей, що визначають підвідомчість питання про узгоджені дії, може здійснюватись:

Комітетом або Адміністративною колегією Комітету, державним уповноваженим Комітету, адміністративною колегією територіального відділення Комітету в разі отримання повноважень щодо розгляду питання про узгоджені дії від Голови Комітету відповідно до пункту 5.6 цього Положення про узгоджені дії.

6.17. Інформація стосовно заявлених узгоджених дій, а саме щодо: організаційно-правової форми учасників узгоджених дій, їх місцезнаходження та їх представництв, філій, а також виду та змісту узгоджених дій із зазначенням дати надання до Комітету пропозицій та зауважень щодо узгоджених дій, може бути опублікована в друкованих чи електронних засобах масової інформації, зокрема розміщена на офіційній сторінці Комітету в мережі Інтернет, або оприлюднена Антимонопольним комітетом України чи його територіальним відділенням в інший спосіб.

Крім того, може бути оприлюднена й інша інформація стосовно заявлених узгоджених дій, якщо така інформація раніше була публічно оголошена або заявник не заперечує проти такої публікації. Заявник (його представник) та державний уповноважений (або за його дорученням працівники Комітету), голова територіального відділення (або за його дорученням працівники територіального відділення) можуть проводити між собою консультації щодо можливості оприлюднення та змісту іншої інформації стосовно заявлених узгоджених дій суб'єктів господарювання, що може бути оприлюдненою. При цьому заявник може надати узгоджений з державним уповноваженим Комітету, головою територіального відділення або власний зміст такої інформації.

(абзац перший пункту 6.17 глави 6 замінено абзацами першим та другим
 згідно з розпорядженням Антимонопольного комітету України
 від 17.11.2005 р. N 390-р)

Якщо учасник узгоджених дій відмовляє іншому учаснику узгоджених дій - заявнику в наданні документів та іншої інформації, необхідної для розгляду Комітетом, Адміністративною колегією Комітету чи адміністративною колегією територіального відділення Комітету заяви, то державний уповноважений Комітету чи голова територіального відділення Комітету на підставі звернення заявника приймає розпорядження про надання учасником узгоджених дій такої інформації у визначений строк. Про прийняте розпорядження повідомляється заявнику. Заява про надання дозволу вважається прийнятою до розгляду після отримання всієї інформації, передбаченої цим розпорядженням, про що орган Комітету протягом 10 днів повідомляє заявника.

7. Порядок розгляду заяви про надання попередніх висновків стосовно узгоджених дій та про надання висновків щодо кваліфікації дій суб'єктів господарювання

7.1. Органи Комітету надають суб'єктам господарювання, органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю на підставі заяви про надання попередніх висновків, про надання висновків щодо кваліфікації дій та доданої до неї інформації попередні висновки стосовно надання дозволу на узгоджені дії, зміни в узгоджених діях.

Одержання попередніх висновків, висновків щодо кваліфікації дій не є обов'язковим і здійснюється виключно в разі виникнення потреби в суб'єкта господарювання.

Під час розгляду заяви про надання попередніх висновків державний уповноважений Комітету (або за його дорученням працівники Комітету), голова територіального відділення (або за його дорученням працівники територіального відділення) можуть проводити з заявником консультації лише щодо усунення незначних недоліків поданої ним інформації.

(пункт 7.1 глави 7 доповнено абзацом третім згідно з
 розпорядженням Антимонопольного комітету України від 17.11.2005 р. N 390-р)

7.2. Строк розгляду заяв про надання попередніх висновків стосовно надання дозволу на узгоджені дії, про надання висновків щодо кваліфікації дій, зміни в узгоджених діях становить один місяць з моменту прийняття заяви до розгляду.

7.3. Висновки щодо кваліфікації дій надаються органами Комітету у формі рекомендаційних роз'яснень щодо відповідності дій суб'єктів господарювання положенням статей 6, 10 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

Попередні висновки відповідного органу Комітету надаються у формі листа, у якому зазначається про:

можливість надання дозволу на узгоджені дії, зміни в узгоджених діях;

можливість відмови в наданні дозволу на узгоджені дії, зміни в узгоджених діях;

необхідність чи відсутність необхідності одержання дозволу на узгоджені дії, зміни в узгоджених діях;

недостатність інформації для будь-якого висновку.

7.4. Одержання попередніх висновків стосовно узгоджених дій, передбачених пунктом 3.1 Положення про узгоджені дії, не звільняє учасників узгоджених дій, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю від необхідності звернутися до відповідних органів Комітету із заявою про надання дозволу на здійснення узгоджених дій у випадках, передбачених статтею 10 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

8. Порядок розгляду заяви про надання дозволу на узгоджені дії

8.1. Органи Комітету розглядають заяву про надання дозволу на узгоджені дії протягом трьох місяців з дня прийняття її до розгляду відповідним органом Комітету.

Розгляд заяви про надання дозволу на узгоджені дії щодо продажу неплатоспроможного або перехідного банку інвестору здійснюється відповідним органом Комітету протягом місяця з дня прийняття її до розгляду.

(пункт 8.1 глави 8 доповнено абзацом другим згідно з розпорядженням
 Антимонопольного комітету України від 23.09.2014 р. N 472-р)

8.2. Заява про зміни в узгоджених діях, на які було отримано дозвіл органів Комітету, якщо ці зміни не передбачають зміну кола учасників та не поширюються на інші товарні ринки, але пов'язані зі зміною предмета і цілей узгоджених дій, порядку розподілу прибутків і збитків між учасниками узгоджених дій, порядку формування та компетенції органу управління створеного суб'єкта господарювання, порядку прийняття рішень цим органом управління, а також якщо ці зміни посилюють узгодженість учасників на ринку та/або призводять до погіршення умов конкуренції між учасниками узгоджених дій в інший спосіб, розглядається органами Комітету протягом тридцяти днів з дня прийняття її до розгляду відповідним органом Комітету.

8.3. Заява залишається без розгляду в разі надходження від заявника клопотання про відкликання заяви, про що приймається розпорядження відповідних органів Комітету.

Залишення заяви без розгляду не позбавляє заявника права звернутися до Комітету, його територіального відділення з повторною заявою.

8.4. Копія рішення органів Комітету про залишення заяви без розгляду надсилається заявнику протягом 10 днів з дня прийняття рішення.

8.5. Комітетом чи його територіальним відділенням може бути оприлюднена інформація стосовно заявлених узгоджених дій, а саме щодо організаційно-правової форми учасників узгоджених дій, їх місцезнаходження та їх представництв, філій, а також виду та змісту узгоджених дій може бути опублікована в друкованих чи електронних засобах масової інформації або оприлюднена Комітетом чи його територіальним відділенням в інший спосіб.

Крім того, може бути оприлюднена й інша інформація стосовно заявлених узгоджених дій, якщо така інформація раніше була публічно оголошена або заявник не заперечує проти такої публікації.

8.6. Якщо протягом строку розгляду заяви, передбаченого в пунктах 8.1 та 8.2 Положення про узгоджені дії, органи Комітету надали дозвіл або не розпочали розгляду справи про узгоджені дії, то рішення про надання дозволу на узгоджені дії вважається прийнятим. Про це орган Комітету, який розглядав заяву, може повідомити заявника протягом 10 днів.

8.7. Днем прийняття рішення про надання дозволу на узгоджені дії, зміни в узгоджених діях вважається останній день строку розгляду заяви, передбаченого частиною першою статті 27 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

8.8. У разі виявлення підстав, за яких орган Комітету не може надати дозвіл на узгоджені дії, зміни в узгоджених діях, відповідні органи Комітету розпочинають розгляд справи про узгоджені дії, про що приймається розпорядження та письмово повідомляється особа, яка подала заяву. Разом із повідомленням про початок розгляду справи надсилається перелік інформації, яку заявник повинен надати для прийняття Комітетом рішення у справі.

(абзац перший пункту 8.8 глави 8 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Антимонопольного комітету України від 21.06.2016 р. N 14-рп)

Інформація про прийняття розпорядження про початок розгляду справи про узгоджені дії (назва та організаційно-правова форма учасників узгоджених дій, вид узгоджених дій) підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Комітету протягом 10 робочих днів з дня прийняття такого розпорядження.

(пункт 8.8 глави 8 доповнено абзацом згідно з розпорядженням
 Антимонопольного комітету України від 17.11.2005 р. N 390-р
,
абзац другий пункту 8.8 глави 8 у редакції розпорядження
 Антимонопольного комітету України від 26.04.2016 р. N 12-рп)

Інформація про прийняття розпорядження, окрім відомостей, зазначених у пункті 6.17, має містити:

(пункт 8.8 глави 8 доповнено абзацом згідно з розпорядженням
 Антимонопольного комітету України від 17.11.2005 р. N 390-р)

дату розміщення інформації в мережі Інтернет;

(пункт 8.8 глави 8 доповнено абзацом згідно з розпорядженням
 Антимонопольного комітету України від 17.11.2005 р. N 390-р)

реквізити (дату, номер) розпорядження про початок розгляду справи про узгоджені дії;

(пункт 8.8 глави 8 доповнено абзацом згідно з розпорядженням
 Антимонопольного комітету України від 17.11.2005 р. N 390-р)

відомості щодо задіяних ринків;

(пункт 8.8 глави 8 доповнено абзацом згідно з розпорядженням
 Антимонопольного комітету України від 17.11.2005 р. N 390-р)

найменування та місцезнаходження учасників узгоджених дій та суб'єктів господарювання, пов'язаних з ними відносинами контролю (їх представництв, філій), які мають значення для оцінки впливу узгоджених дій на конкуренцію на задіяних ринках;

(пункт 8.8 глави 8 доповнено абзацом згідно з розпорядженням
 Антимонопольного комітету України від 17.11.2005 р. N 390-р)

календарну дату, до якої приймаються заперечення та докази на їх підтвердження і міркування щодо заявлених узгоджених дій від фізичних та юридичних осіб, а також способу їх надання.

(пункт 8.8 глави 8 доповнено абзацом згідно з розпорядженням
 Антимонопольного комітету України від 17.11.2005 р. N 390-р)

8.9. Суб'єкти господарювання, зокрема конкуренти, постачальники чи споживачі учасників узгоджених дій, а також об'єднання споживачів, якщо заявлені узгоджені дії стосуються товарів, призначених для кінцевого споживання, які вважають, що їхні права та інтереси можуть бути суттєво порушені внаслідок того, що заявлені узгоджені дії призводять до суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині, мають право надати Комітету у письмовій формі обґрунтовані заперечення щодо заявлених узгоджених дій та докази на їх підтвердження.

Заявник, особи, які зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть подати додаткову інформацію на підтвердження їхньої позиції. У разі ненадання особами, які подали заперечення, додаткової інформації у визначений органом Комітету строк, орган Комітету має право прийняти рішення у справі про узгоджені дії на підставі інформації, наявної в матеріалах справи.

(главу 8 доповнено новим пунктом 8.9 згідно з розпорядженням
 Антимонопольного комітету України від 17.11.2005 р. N 390-р)

8.10. Зазначені в абзаці першому пункту 8.9 особи мають право подати органу Комітету клопотання про залучення їх до участі у справі як третіх осіб. Питання про залучення до участі у справі третіх осіб вирішується державним уповноваженим Комітету, головою територіального відділення. Про залучення третьої особи орган Комітету, голова територіального відділення приймає розпорядження, про що повідомляються особи, які беруть участь у розгляді справи.

(главу 8 доповнено новим пунктом 8.10 згідно з розпорядженням
 Антимонопольного комітету України від 17.11.2005 р. N 390-р)

8.11. Режим доступу осіб, які беруть участь у справі, до інформації з обмеженим доступом визначається відповідно до законодавства України, зокрема Законів України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації" та "Про захист персональних даних".

(главу 8 доповнено новим пунктом 8.11 згідно з розпорядженням
 Антимонопольного комітету України від 17.11.2005 р. N 390-р,
 у зв'язку з цим пункти 8.9 - 8.13 вважати відповідно пунктами 8.12 - 8.16,
пункт 8.11 глави 8 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Антимонопольного комітету України від 09.12.2014 р. N 612-р)

8.12. Дозвіл на узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, передбачені пунктом 3.2 Положення про узгоджені дії, може бути надано, якщо учасники узгоджених дій доведуть, що ці дії не призводять до суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині і сприяють відповідно:

удосконаленню виробництва, придбанню або реалізації товару;

техніко-технологічному, економічному розвитку;

розвитку малих або середніх підприємців;

оптимізації експорту чи імпорту товарів;

розробленню та застосуванню уніфікованих технічних умов або стандартів на товари;

раціоналізації виробництва.

8.13. Якщо за результатами розгляду справи стосовно заявлених узгоджених дій передбачається прийняття рішення про їх заборону як таких, що призводять до суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині, державний уповноважений Комітету, голова територіального відділення Комітету може попередньо повідомити про це заявника та надати йому можливість подати додаткові докази про відсутність негативних наслідків, або пропозиції щодо зобов'язань, які готові взяти на себе учасники таких узгоджених дій, що усувають негативний вплив узгоджених дій на конкуренцію та дозволяють органу Комітету прийняти рішення про надання дозволу на узгоджені дії.

(главу 8 доповнено новим пунктом 8.13 згідно з розпорядженням
 Антимонопольного комітету України від 17.11.2005 р. N 390-р,
 у зв'язку з цим пункти 8.13 - 8.16 вважати відповідно пунктами 8.14 - 8.17,
 абзац перший пункту 8.13 глави 8 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Антимонопольного комітету України від 21.06.2016 р. N 14-рп)

Зобов'язання, взяті на себе учасниками узгоджених дій, мають бути пропорційними обґрунтованим загрозам негативного впливу на конкуренцію заявлених узгоджених дій, а вимоги щодо забезпечення контролю за виконанням учасниками узгоджених дій взятих на себе зобов'язань не повинні бути надмірними.

(пункт 8.13 глави 8 доповнено абзацом другим згідно з
 розпорядженням Антимонопольного комітету України
 від 21.06.2016 р. N 14-рп)

З метою узгодження необхідних зобов'язань та вимог, якими обумовлюватиметься рішення органу Комітету про надання дозволу на узгоджені дії, органи Комітету та учасники узгоджених дій проводять відповідні консультації.

(пункт 8.13 глави 8 доповнено абзацом третім згідно з
 розпорядженням Антимонопольного комітету України
 від 21.06.2016 р. N 14-рп)

Час проведення та склад учасників консультацій визначається державним уповноваженим. У консультаціях беруть участь заявники, працівники Комітету та за відсутності заперечень заявників інші зацікавлені особи.

(пункт 8.13 глави 8 доповнено абзацом четвертим згідно з
 розпорядженням Антимонопольного комітету України
 від 21.06.2016 р. N 14-рп)

8.14. Дозвіл Комітету на узгоджені дії, зміни в узгоджених діях, передбачені пунктом 3.1 Положення про узгоджені дії, не може бути наданий, якщо конкуренція суттєво обмежується на всьому ринку чи в значній його частині.

8.15. Кабінет Міністрів України може дозволити узгоджені дії, на які Антимонопольним комітетом України не було надано дозволу, якщо учасники узгоджених дій доведуть, що позитивний ефект для суспільних інтересів переважає негативні наслідки обмеження конкуренції.

Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені дії, на які Комітетом не було надано дозволу, визначається окремо.

8.16. Рішення про надання дозволу на узгоджені дії зберігає чинність протягом року, якщо більший строк не зазначено в рішенні. Для здійснення узгоджених дій після перебігу строку чинності рішення учасники узгоджених дій подають нову заяву. Узгоджені дії, що здійснені після перебігу строку чинності рішення, уважаються здійсненими без згоди органу Комітету.

8.17. Орган чи посадова особа, які прийняли рішення, не мають права визнати його недійсним або змінити.

Вони мають право виправити допущені в рішенні описки чи явні арифметичні помилки, роз'яснити своє рішення, не змінюючи при цьому його змісту, а також прийняти додаткове рішення, якщо з якогось питання, що досліджувалося під час розгляду заяви (справи), не прийнято рішення.

8.18. Рішення, прийняте за результатами розгляду заяв, справ про узгоджені дії, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комітету протягом 10 робочих днів з дня його прийняття.

Рішення підлягає оприлюдненню в повному обсязі, крім інформації, яка визначена як інформація з обмеженим доступом.

Інформація з обмеженим доступом має бути виключена або зачорнена чи змінена в інший спосіб, який забезпечує достатній її захист та достатню прозорість щодо обґрунтування органом Комітету прийнятого рішення.

(главу 8 доповнено пунктом 8.18 згідно з розпорядженням
 Антимонопольного комітету України від 09.12.2014 р. N 612-р
,
 пункт 8.18 глави 8 у редакції розпорядження
 Антимонопольного комітету України від 26.04.2016 р. N 12-рп)

9. Відповідальність за порушення вимог Положення про узгоджені дії

9.1. Вчинення узгоджених дій, передбачених пунктом 3.1 Положення про узгоджені дії, без одержання дозволу органів Комітету є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягне за собою відповідальність, установлену законом.

9.2. Порушення законодавства про захист економічної конкуренції шляхом здійснення узгоджених дій без дозволу органу Комітету вважається вчиненим, зокрема при:

9.2.1. Укладенні суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі - з моменту укладення угоди.

9.2.2. Створенні суб'єкта господарювання, метою чи наслідком створення якого є координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, що створили зазначений суб'єкт господарювання, або між ними та новоствореним суб'єктом господарювання - з моменту державної реєстрації суб'єкта господарювання.

9.2.3. Прийнятті об'єднаннями рішень у будь-якій формі - з моменту набрання рішенням чинності.

9.2.4. Здійсненні будь-якої іншої погодженої поведінки (діяльності, бездіяльності) суб'єктів господарювання, яка призвела чи може призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції - з моменту початку фактичного вчинення такої поведінки.

9.3. Якщо органом Комітету надано дозвіл на узгоджені дії на підставі поданої недостовірної інформації, то рішення про надання дозволу може бути переглянуто за нововиявленими обставинами в п'ятирічний строк з моменту його прийняття. За результатами перегляду може бути прийнято рішення про:

підтвердження попереднього рішення щодо здійснення узгоджених дій;

скасування повністю або частково рішення про надання дозволу на узгоджені дії та прийняття нового рішення;

накладення штрафу в порядку, визначеному законодавством.

9.4. У разі неподання до органу Комітету суб'єктом господарювання копій документів, передбачених пунктами 6.10.1 - 6.10.5 Положення про узгоджені дії, у визначений у цих пунктах термін, відповідний орган Комітету, який надав дозвіл на узгоджені дії, порушує справу про неподання інформації.

9.5. Якщо подані до органу Комітету копії зареєстрованих, нотаріально засвідчених документів, передбачених абзацом другим підпункту 6.10.1 та документів, передбачених абзацами другими пунктів 6.10.3 - 6.10.5, відрізняються від документів, на підставі яких органом Комітету було надано дозвіл на узгоджені дії, у частині умов, що були підставами надання дозволу, рішення про надання дозволу може бути переглянуто за нововиявленими обставинами в п'ятирічний строк з моменту його прийняття. За результатами перегляду може бути прийнято рішення про:

підтвердження попереднього рішення щодо здійснення узгоджених дій;

скасування повністю або частково рішення про надання дозволу на узгоджені дії та прийняття нового рішення;

накладення штрафу в порядку, визначеному законодавством.

 

Начальник головного управління
конкурентної політики
 

 
М. Бараш
 

 

Вимоги
щодо порядку підготовки і подання заяви та документів, що до неї додаються

1. Вступ

Комплект документів, що додаються до заяви, має бути складений у тому порядку, який зазначено в пунктах 6.9 та 6.10 Положення про узгоджені дії. Цей комплект документів повинен мати суцільну нумерацію та бути підшитий у папці-швидкозшивачі. Копії установчих документів, змін до установчих документів мають бути оформлені відповідно до вимог законодавства. Заява про надання дозволу на узгоджені дії або про надання дозволу на зміни в узгоджених діях, яка подається до органів Комітету, підписується керівником юридичної особи - заявником (уповноваженою ним особою) або фізичною особою - заявником.

(абзац перший пункту 1 глави 1 додатка 1 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Антимонопольного комітету України від 17.11.2005 р. N 390-р)

Відомості та інші документи, що додаються до заяви, підписуються заявником, який або від імені якого здійснюються ці узгоджені дії, або уповноваженою ним особою. Також зазначаються прізвище, посада, місце роботи, контактний телефон того, хто готував відповіді на питання відповідного розділу, дата закінчення підготовки відомостей.

(абзац другий пункту 1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Антимонопольного комітету України від 18.06.2020 р. N 7-рп)

Спільна заява підписується керівниками всіх юридичних осіб та фізичними особами - заявниками (або уповноваженими ними особами).

Заява, що подається фізичною особою, та документи, додані до неї, повинні бути підписані цією фізичною особою. Підпис засвідчується нотаріально.

(абзац четвертий пункту 1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Антимонопольного комітету України від 18.06.2020 р. N 7-рп)

Документи та інформація іноземною мовою повинні супроводжуватися перекладом на українську мову, який засвідчується в установленому порядку.

Документи, викладені на двох і більше аркушах, повинні бути пронумеровані, прошиті й підписані заявником (уповноваженою ним особою).

(абзац шостий пункту 1 глави 1 у редакції розпорядження
 Антимонопольного комітету України від 18.06.2020 р. N 7-рп)

Інформація, передбачена додатками до Положення про узгоджені дії, має бути викладена з використанням нумерації розділів і пунктів цих додатків. Оформлення інформації має бути таким, як запропоновано в додатках. Заява, економічне обґрунтування узгоджених дій та економічне обґрунтування позитивного ефекту від узгоджених дій, інформація та відомості, передбачені додатками 2 - 5 до Положення про узгоджені дії, подаються в письмовому та електронному вигляді.

(абзац сьомий пункту 1 глави 1 додатка 1 із змінами, внесеними згідно з
 
розпорядженнями Антимонопольного комітету України від 17.11.2005 р. N 390-р,
 від 21.12.2010 р. N 682-р)

Інформація та відомості, подання яких передбачено в електронному вигляді, складаються за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення.

(главу 1 додатка 1 доповнено новим абзацом згідно з розпорядженням
 Антимонопольного комітету України від 21.12.2010 р. N 682-р)

Спеціалізоване програмне забезпечення, а також інструкції з установки відповідного програмного забезпечення та користування ним розміщені на офіційному веб-сайті Комітету (http://www.amc.gov.ua) та є доступними і безкоштовними для використання заявниками чи їх представниками у випадках подання ними заяв про надання дозволу на узгоджені дії або попередніх висновків стосовно узгоджених дій.

(главу 1 додатка 1 доповнено новим абзацом згідно з розпорядженням
 Антимонопольного комітету України від 21.12.2010 р. N 682-р)

Інформація з обмеженим доступом повинна бути відповідним чином позначена, що передбачено функціональними можливостями зазначеного спеціалізованого програмного забезпечення, і буде використана згідно з чинним законодавством.

(главу 1 додатка 1 доповнено новим абзацом згідно з розпорядженням
 Антимонопольного комітету України від 21.12.2010 р. N 682-р)

Інформація та відомості в електронному вигляді подаються на компакт-диску з можливістю одноразового запису, який додається до заяви.

(главу 1 додатка 1 доповнено новим абзацом згідно з розпорядженням
 Антимонопольного комітету України від 21.12.2010 р. N 682-р)

Інформація та відомості, що подаються в електронному вигляді, мають відповідати інформації та відомостям, що подаються у письмовому вигляді. Відповідність інформації та відомостей у письмовому та електронному вигляді підтверджується відповідним записом у заяві.

(главу 1 додатка 1 доповнено новим абзацом згідно з розпорядженням
 Антимонопольного комітету України від 21.12.2010 р. N 682-р,
у зв'язку з цим абзаци восьмий і дев'ятий вважати
відповідно абзацами тринадцятим і чотирнадцятим)

Документи, передбачені пунктом 6.12 Положення про узгоджені дії, подаються в оригіналі або в копіях, засвідчених у встановленому порядку.

Кожна особа, яка готує відомості, несе відповідальність за точність інформації, що викладається.

2. Зміст економічного обґрунтування узгоджених дій

В економічному обґрунтуванні узгоджених дій висвітлюються такі питання:

мета;

очікувані результати щодо кожного учасника;

вплив узгоджених дій на відповідні товарні ринки, зокрема наслідки узгоджених дій, передбачених пунктом 3.1 Положення про узгоджені дії, з урахуванням присутності реальних та потенційних конкурентів, тенденцій зміни попиту та пропозиції, насичення товарних ринків;

зміна споживчих якостей товарів і таке інше.

3. Зміст економічного обґрунтування позитивного впливу узгоджених дій, змін узгоджених дій на конкуренцію

В економічному обґрунтуванні позитивного впливу узгоджених дій, змін узгоджених дій на конкуренцію висвітлюються такі питання:

підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на зовнішніх ринках; економічні та фінансові наслідки узгоджених дій, які можуть знайти відображення у зміні собівартості, ціни, прибутку і таке інше. Перелічені та інші показники повинні переконувати в тому, що узгоджені дії, передбачені статтею 6 Закону України "Про захист економічної конкуренції", можуть бути дозволені відповідними органами Антимонопольного комітету України, оскільки ці дії не призводять до суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині і сприяють відповідно:

удосконаленню виробництва, придбанню або реалізації товару;

техніко-технологічному, економічному розвитку;

розвитку малих або середніх підприємців;

оптимізації експорту чи імпорту товарів;

розробленню та застосуванню уніфікованих технічних умов або стандартів на товари;

раціоналізації виробництва.

Економічне обґрунтування позитивного впливу узгоджених дій, змін узгоджених дій включає також визначення негативних наслідків від цих дій та порівняння позитивного впливу (ефекту) та негативних наслідків від узгоджених дій, змін узгоджених дій.

4. Призначення представників

Для представлення інтересів учасників узгоджених дій згідно з пунктом 4.1 Положення про узгоджені дії представники повинні подати письмові підтвердження своїх повноважень (у формі договору, доручення чи довіреності учасника(ів) заявленої(их) дії(й) своєму представнику представляти інтереси учасника(ів) заявленої(их) дії(й) перед органами Комітету).

У цьому дорученні необхідно вказати:

прізвище, ім'я та по батькові представника, його посаду та місце роботи;

адресу представника, номери телефону, телефаксу;

назву суб'єкта(ів) господарювання, інтереси якого(их) уповноважений представляти представник.

Абзац шостий глави 4 додатка 1 виключено

(згідно з розпорядженням Антимонопольного
 комітету України від 09.12.2014 р. N 612-р)

5. Інформація з обмеженим доступом

Якщо сторони, які подають заяву, вважають, що їхнім інтересам буде завдано шкоди в разі публікації або розголошення будь-яким іншим чином певної інформації, що подається відповідно до пункту 6.12 Положення про узгоджені дії, то ця інформація подається окремо в запечатаному печаткою конверті, а на кожній сторінці чітко зазначається "інформація з обмеженим доступом". Необхідно вказати вид інформації і пояснити, чому цю інформацію не потрібно розголошувати або публікувати.

Якщо заява подається більш ніж однією особою, тоді інформацію з обмеженим доступом можна подавати окремо і посилатися на неї як на доповнення. У таких випадках комплект документів, що додаються до заяви, вважатиметься повним після одержання всіх доповнень.

При поданні заяви і документів, що додаються до неї, органи й особи, зазначені в пункті 4.1 Положення про узгоджені дії, мають указати, які відомості не підлягають розголошенню.

 

Начальник Головного управління
конкурентної політики
 

 
М. Бараш
 

 

Відомості
про узгоджені дії суб'єктів господарювання
(вимоги до інформації про зміст заявленої дії)

Розділ 1. Інформація про учасника(ів) узгоджених дій

1.1. Назвати всіх учасників узгоджених дій:

Назва (для юридичних осіб),
прізвище, ім'я та по батькові
(для фізичних осіб) 

Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб),
серія, номер документа, що посвідчує особу, ким та коли виданий
 та ідентифікаційний номер (у разі його відсутності надати пояснення)
(для фізичних осіб) 

Адреса, телефон, телефакс,
e-mail 

(таблиця пункту 1.1 розділу 1 додатка 2 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Антимонопольного комітету України від 17.11.2005 р. N 390-р)

За кожною особою описати організаційну структуру: вказати назву, адресу кожного відокремленого структурного підрозділу.

Описати зв'язки, зазначені в пункті 2.3 додатка 4 до Положення.

(абзац третій пункту 1.1 розділу 1 додатка 2 в редакції розпорядження
 Антимонопольного комітету України від 17.11.2005 р. N 390-р)

1.2. Назвати в наведеній нижче формі перелік юридичних та фізичних осіб, які входять до суб'єктів господарювання, визначених відповідно до пункту 2 Порядку визначення переліку суб'єктів господарювання, щодо яких учасники узгоджених дій надають інформацію, наведеного в додатку 4.

Назва (для юридичних осіб),
прізвище, ім'я та по батькові
(для фізичних осіб) 

Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб),
серія, номер документа, що посвідчує особу, ким та коли виданий
 та ідентифікаційний номер (у разі його відсутності надати пояснення)
(для фізичних осіб) 

Адреса, телефон, телефакс 

(таблиця пункту 1.2 розділу 1 додатка 2 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Антимонопольного комітету України від 17.11.2005 р. N 390-р)

Описати зазначені у пункті 2 Порядку, наведеного у додатку 4 до Положення, засоби забезпечення вирішального впливу між суб'єктами господарювання, щодо яких учасники узгоджених дій надають інформацію.

(абзац другий пункту 1.2 розділу 1 додатка 2 в редакції розпорядження
 Антимонопольного комітету України від 17.11.2005 р. N 390-р)

1.3. Назвати в наведеній нижче формі перелік юридичних осіб і фізичних осіб, визначених відповідно до пункту 3 Порядку визначення переліку суб'єктів господарювання, щодо яких учасники узгоджених дій надають інформацію, наведеного в додатку 4.

Назва (для юридичних осіб),
прізвище, ім'я та по батькові
(для фізичних осіб) 

Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб),
серія, номер документа, що посвідчує особу, ким та коли виданий
 та ідентифікаційний номер (у разі його відсутності надати пояснення)
(для фізичних осіб) 

Адреса, телефон, телефакс 

(таблиця пункту 1.3 розділу 1 додатка 2 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Антимонопольного комітету України від 17.11.2005 р. N 390-р)

Описати зв'язки осіб, зазначених у цьому пункті, з учасниками узгоджених дій та з юридичними і фізичними особами, що не входять до складу суб'єктів господарювання, до яких входять учасники узгоджених дій.

У кожному випадку зазначити особу та відсоток, яким вона володіє, управляє чи користується.

(пункт 1.3 розділу 1 додатка 2 доповнено абзацом третім згідно з
 розпорядженням Антимонопольного комітету України від 17.11.2005 р. N 390-р)

1.4. Назвати особу, яка підготувала цю інформацію:

Прізвище, ім'я та по батькові 

Посада, місце роботи, адреса, телефон 

Розділ 2. Інформація про узгоджені дії суб'єктів господарювання

2.1. Описати зміст узгоджених дій, змін в узгоджених діях суб'єктів господарювання за видами заявлених дій; назвати очікувані терміни здійснення узгоджених дій та основні дати пов'язаних з цим подій, зокрема:

(пункт 2.1 розділу 2 додатка 2 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Антимонопольного комітету України від 17.11.2005 р. N 390-р)

2.1.1. При створенні суб'єкта господарювання, укладенні суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийнятті об'єднаннями рішень у будь-якій формі:

указати назву та поштову адресу новостворюваного суб'єкта господарювання або об'єднання, описати структуру цього суб'єкта господарювання;

назвати розмір статутного капіталу цього суб'єкта господарювання;

перерахувати всіх засновників суб'єкта господарювання, учасників об'єднання: указати їхню назву, адресу; внесок кожного засновника та його вартість у національній валюті України та євро; якщо внеском є цінні папери, назвати їхнього емітента, їхню назву, кількість, вартість у валюті України та євро; якщо внеском є пай у статутному капіталі суб'єкта господарювання, назвати суб'єкт господарювання, указати, яку частку (пай) становить у цьому статутному капіталі, зазначити основні види діяльності створюваного суб'єкта господарювання, прогнозовані оцінки його частки на товарних ринках;

описати, на яких умовах засновники домовилися зробити свої внески, що одержить кожний засновник в обмін на свій внесок.

2.1.2. У разі здійснення будь-якої іншої погодженої поведінки, зокрема узгоджених дій, які визначені у пункті 3.2.4 Положення про узгоджені дії:

указати назву та поштову адресу суб'єктів господарювання - учасників узгоджених дій;

назвати розміри статутних капіталів цих суб'єктів господарювання;

перерахувати всіх засновників суб'єктів господарювання, учасників об'єднання: указати їх назву, адресу; внесок кожного засновника та його вартість у національній валюті України та євро; якщо внеском є цінні папери, назвати їхнього емітента, їхню назву, кількість, вартість у валюті України та євро; якщо внеском є пай у статутному капіталі суб'єкта господарювання, назвати суб'єкт господарювання, указати, яку частку (пай) становить у цьому статутному капіталі;

указати, яким чином будуть здійснюватися узгоджені дії: за домовленістю, безпосередньо або опосередковано тощо;

указати, хто є ініціатором узгоджених дій;

описати об'єм господарської діяльності за узгодженими діями;

надати таку інформацію про ініціатора узгоджених дій: найменування та адресу, перелік усіх видів цінних паперів, що забезпечують йому право голосу, опис особливості користування правами, які вони дають; перелік видів цінних паперів, що не забезпечують права голосу;

надати копію договору на узгоджені дії.

2.1.3. У разі внесення змін в узгоджені дії, на які було отримано дозвіл органу Комітету, що не змінюють кола учасників і не поширюються на інші товарні ринки:

надати вичерпну інформацію стосовно змін в узгоджених змінах, указати назву суб'єктів господарювання, що набувають контролю на узгоджені дії, та суб'єктів господарювання, над узгодженими діями яких набувається контроль;

описати, яким чином набувається контроль над узгодженими діями.

2.2. Якщо будь-хто з учасників узгоджених дій протягом найближчого року підтримував вертикальні або горизонтальні зв'язки щодо якихось товарів, то зазначити код товарів, охарактеризувати вертикальні та горизонтальні зв'язки між учасниками узгоджених дій, відобразити рівні кооперації між ними.

2.3. Описати фінансові аспекти учасників узгоджених дій, у тому числі вказати:

розмір участі кожного учасника узгоджених дій у вартісному та відсотковому вираженні;

джерела, розміри та умови фінансової підтримки, яку одержує кожний учасник узгоджених дій.

Розділ 3. Відносини контролю господарської діяльності учасників узгоджених дій

За кожним учасником узгоджених дій, зазначеним у пункті 3.5 Положення про узгоджені дії, назвати всіх суб'єктів господарювання, пов'язаних з учасником узгоджених дій відносинами згідно з додатком 4, указавши назву, код за ЄДРПОУ, адресу.

Також надати:

копії документів, що впливають на правовідносини учасників узгоджених дій між собою та з іншими суб'єктами господарювання, зокрема угоди про спільну діяльність, про реалізацію спільних проектів, у тому числі інвестиційних, кодекс поведінки (правила професійної етики) за наявності;

повні відомості про відносини контролю, якими учасники узгоджених дій пов'язані між собою, а також відомості про особу, яка здійснює контроль за діяльністю групи суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами контролю, до складу якої входять учасники узгоджених дій. Ця інформація може доповнюватися схемою відносин;

відомості про суб'єктів господарювання, в інтересах яких діють покупці.

У випадках, коли вирішальний вплив виникає внаслідок володіння, управління чи користування частками (паями, акціями), відповідна інформація надається згідно з наведеною нижче таблицею в такій формі:

(розділ 3 додатка 2 доповнено абзацом згідно з розпорядженням
 Антимонопольного комітету України від 17.11.2005 р. N 390-р)

(розділ 3 додатка 2 доповнено таблицею згідно з розпорядженням
 Антимонопольного комітету України від 17.11.2005 р. N 390-р)

Описати зазначені зв'язки.

(розділ 3 додатка 2 доповнено абзацом згідно з розпорядженням
 Антимонопольного комітету України від 17.11.2005 р. N 390-р)

Розділ 4. Розрахунок вартісних показників та часток на ринку

Сукупні вартісні показники та частки на ринку за кожним суб'єктом господарювання, до складу якого входить учасник узгоджених дій, а також загальні вартісні показники суб'єктів господарювання, до складу яких входять учасники узгоджених дій та їхні загальні частки на відповідних товарних ринках, розраховуються і наводяться згідно з Порядком обчислення порогових показників, наведеним у додатку 5.

 

Начальник Головного управління
конкурентної політики
 

 
М. Бараш
 

 

Відомості
про основні види діяльності підприємства, його частку на ринку

Таблиця 1

II. Характеристика діяльності підприємства на загальнодержавному ринку*

 

  

  

  

  

Обсяг виробництва 

Обсяг виробництва 

  

Експорт 

Експорт 

Імпорт 

  

  

Рік 

Код товару за ДКПП 

Код товару (товарної групи) за УКТ ЗЕД 

Наймену- вання товару (товарної групи) 

Одиниця виміру** 

по Україні*** 

по підприємству 

Частка від вироб-
ництва, %
гр. 7 : гр. 6 х 100 % 

по Україні*** 

по підприє-
мству 

по Україні*** 

Обсяг ринку
гр. 6 - гр. 9 + гр. 11 

Частка підприє-
мства на ринку, %
(гр. 7 - гр. 10) : гр. 12 х 100 % 

10 

11 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Таблиця 2

III. Перелік основних конкурентів підприємства на загальнодержавному ринку

Ідентифіка-
ційний код за ЄДРПОУ 

Найменування підприємства (підпорядкованість, організаційно-правова форма) 

Юридична адреса, телефон, телефакс 

Код товару за ДКПП 

Код товару (товарної групи) за УКТ ЗЕД 

Найменування товару (товарної групи) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Таблиця 3

IV. Характеристика діяльності основних споживачів, постачальників підприємства на загальнодержавному ринку*

Рік 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

Найменування підприємства (підпорядкованість, організаційно-правова форма) 

Юридична адреса, телефон, телефакс 

Код товару за ДКПП 

Код товару (товарної групи) за УКТ ЗЕД 

Одиниця виміру** 

Найменування товару (товарної групи) 

Обсяг споживання 

Обсяг постачання 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Таблиця 4

V. Характеристика діяльності підприємства на регіональному ринку*

Рік 

Код товару за ДКПП 

Код товару (товарної групи) за УКТ ЗЕД 

Найменування товару (товарної групи) 

Обсяг виробництва по регіону (обсяг ринку) 

Обсяг виробництва по підприємству 

Одиниця виміру** 

Частка підприємства на ринку, %
гр. 7 : гр. 6 х 100 % 

Географічні межі товарного ринку 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Таблиця 5

VI. Перелік основних конкурентів підприємства на регіональному ринку ****

Ідентифі-
каційний код за ЄДРПОУ 

Найменування підприємства (підпорядкованість, організаційно-правова форма) 

Юридична адреса, телефон, телефакс 

Код товару за ДКПП 

Код товару (товарної групи) за УКТ ЗЕД 

Найменування товару (товарної групи) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Таблиця 6

VII. Характеристика діяльності основних споживачів, постачальників підприємства на регіональному ринку *, ****

Рік 

Ідентифі-
каційний код за ЄДРПОУ 

Найменування підприємства (підпорядкованість, організаційно-правова форма) 

Юридична адреса, телефон, телефакс 

Код товару за ДКПП 

Код товару (товарної групи) за УКТ ЗЕД 

Найменування товару (товарної групи) 

Одиниця виміру** 

Обсяг споживання 

Обсяг постачання 

Географічні межі товарного ринку 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Заповнюється окремо за минулий звітний рік, а також за рік, що йому передував, а після закінчення II кварталу - за звітний період поточного року.

** Графа заповнюється: чисельник - у фізичних одиницях, знаменник - у вартісному вираженні. У разі відсутності фізичних одиниць виміру в чисельнику ставиться прочерк (-).

*** У разі об'єктивної неможливості отримати точну інформацію надається оцінка відповідних обсягів разом з відповідним обґрунтуванням її здійснення.

**** У випадку узгоджених дій щодо продажу неплатоспроможного або перехідного банку інвестору не заповнюється.

Ми, що нижче підписалися, заявляємо, що в цих Відомостях інформація відповідає нашим дійсним знанням і ґрунтується на добросовісній обробці та узагальненні всіх наявних у нас вихідних даних.

Керівник (представник)  підприємства 

________

_____

___________

  

телефон 

 підпис 

дата

прізвище

Картку заповнив 

  

________

_____

___________

  

телефон 

підпис

дата

прізвище

 

Подання недостовірної інформації тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством. 

 

Начальник Головного управління
конкурентної політики
 

 
М. Бараш
 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з розпорядженнями
 Антимонопольного комітету України від 23.09.2014 р. N 472-р,
від 18.06.2020 р. N 7-рп)

 

Порядок визначення переліку суб'єктів господарювання та фізичних осіб, пов'язаних з учасниками узгоджених дій, щодо яких учасники узгоджених дій надають інформацію

(назва додатка 4 в редакції розпорядження
 Антимонопольного комітету України від 17.11.2005 р. N 390-р)

1. Особи, які чинять або мають намір учинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.

2. Суб'єктами господарювання, щодо яких учасники узгоджених дій подають інформацію, зокрема є:

2.1. Суб'єкти господарювання (юридичні чи фізичні особи), які приймають рішення про узгоджені дії, зміни в узгоджених діях.

2.2. Суб'єкти господарювання (юридичні чи фізичні особи), щодо яких приймається рішення про узгоджені дії, зміни в узгоджених діях.

2.3. Суб'єкти господарювання (юридичні чи фізичні особи), які пов'язані хоча б з одним суб'єктом господарювання, зазначеним у пунктах 2.1 та 2.2 цього Порядку, відносинами контролю відповідно до статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у тому числі який входить разом хоча б з одним із суб'єктів господарювання, зазначених у пунктах 2.1 та 2.2 цього Порядку, до групи суб'єктів господарювання, де один або декілька з них здійснюють контроль над іншими. Зокрема це:

2.3.1. Суб'єкти господарювання, у яких суб'єкт господарювання, зазначений в пунктах 2.1 та 2.2, прямо або опосередковано:

володіє чи управляє (користується) часткою (паєм, акціями) у статутному капіталі в розмірі більше ніж 50 відсотків;

має більше ніж 50 відсотків голосів у вищих органах управління;

має повноваження призначати керівника, заступника керівника, головного бухгалтера або більш ніж 50 відсотків членів наглядової (спостережної) ради чи виконавчого, контрольного органу;

має право одержувати не менше 50 відсотків прибутку, що залишається в розпорядженні суб'єкта господарювання.

2.3.2. Суб'єкти господарювання, які:

прямо або опосередковано підпорядковані суб'єкту господарювання, зазначеному в пунктах 2.1 та 2.2, з певних питань згідно з правами, зафіксованими в установчих документах або угодах (контрактах), зокрема про довірче управління, про спільну діяльність, про оренду, про лізинг, про фінансову підтримку, про створення суб'єкта господарювання;

у своєму складі мають одних і тих самих фізичних осіб, що й суб'єкт господарювання, до складу якого входить учасник узгоджених дій, які посідають одну з перелічених нижче посад, а саме: керівника, заступника керівника, головного бухгалтера або не менше половини одних і тих самих фізичних осіб - членів наглядової (спостережної) ради чи виконавчого, контрольного органів.

2.3.3. Суб'єкти господарювання, які прямо або опосередковано мають стосовно суб'єкта господарювання, зазначеного в пунктах 2.1 та 2.2 цього Порядку, права і повноваження, перелічені в пунктах 2.3.1 та 2.3.2 цього Порядку.

2.3.4. Суб'єкти господарювання, які надають фінансову підтримку, що використовується для здійснення узгоджених дій.

2.4. Суб'єкти господарювання (крім суб'єктів господарювання, зазначених у пункті 2.3 цього Порядку):

2.4.1. У яких суб'єкт господарювання, зазначений у пунктах 2.1 - 2.3 цього Порядку, прямо або опосередковано:

володіє чи управляє (користується) часткою (паєм, акціями) у статутному капіталі в розмірі більше ніж 25 відсотків;

має більше ніж 25 відсотків голосів у вищих органах управління;

має повноваження призначати керівника, заступника керівника, головного бухгалтера або більше ніж 25 відсотків членів спостережної ради чи виконавчого, контрольного органу;

має право одержувати не менше 25 відсотків прибутку, що залишається в розпорядженні суб'єкта господарювання.

2.4.2. Які прямо або опосередковано мають стосовно учасника узгоджених дій, зазначеного в пунктах 2.1 - 2.3 цього Порядку, права і повноваження, перелічені в пункті 2.4.1 цього Порядку.

3. Юридичними чи фізичними особами, стосовно яких учасники узгоджених дій подають інформацію, є:

юридичні особи (за винятком суб'єктів господарювання, зазначених у пункті 2 цього Порядку, з урахуванням відносин контролю);

(абзац другий пункту 3 додатка 4 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Антимонопольного комітету України від 17.11.2005 р. N 390-р)

у статутному капіталі яких суб'єкт господарювання, зазначений у пункті 2 цього Порядку, з урахуванням відносин контролю, володіє чи управляє (користується) часткою (паєм, акціями) у розмірі 10 відсотків і більше;

(абзац третій пункту 3 додатка 4 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Антимонопольного комітету України від 17.11.2005 р. N 390-р)

у вищих органах управління яких суб'єкт господарювання, зазначений у пункті 2 цього Порядку, має 10 відсотків голосів і більше;

юридичні та фізичні особи, з урахуванням відносин контролю (за винятком суб'єктів господарювання, зазначених у пункті 2 цього Порядку);

(абзац п'ятий пункту 3 додатка 4 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Антимонопольного комітету України від 17.11.2005 р. N 390-р)

які володіють, управляють чи користуються часткою (паєм, акціями) у статутному капіталі суб'єкта господарювання, зазначеного в пункті 2 цього Порядку, у розмірі 10 відсотків і більше;

(абзац шостий пункту 3 додатка 4 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Антимонопольного комітету України від 17.11.2005 р. N 390-р)

кожна з яких у вищому органі управління суб'єкта господарювання, зазначеного в пункті 2 цього Порядку, має 10 відсотків голосів і більше.

4. Щодо всіх фізичних осіб, що входять до складу суб'єктів господарювання - учасників узгоджених дій, зазначених у пунктах 2.1 - 2.3 цього Порядку, подаються списки дієздатних осіб, що є: чоловіком (дружиною), батьками, дітьми, братами, сестрами фізичних осіб, які входять до складу суб'єктів господарювання - учасників узгоджених дій, і при цьому володіють чи користуються активами суб'єктів господарювання; мають права, які забезпечують вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єктів господарювання; заміщують посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єктів господарювання, мають можливість завдяки іншим чинникам впливати на господарську діяльність суб'єктів господарювання за обсягом, формою та змістом згідно з наведеною нижче формою.

(додаток 4 доповнено пунктом 4 згідно з розпорядженням
 Антимонопольного комітету України від 17.11.2005 р. N 390-р)

Таблиця 1

Список
дієздатних фізичних осіб, що є: чоловіком (дружиною), батьками, дітьми, братами, сестрами фізичних осіб, які входять до складу суб'єктів господарювання - учасників узгоджених дій

1) у стовпчику 1 вказуються особи, які пов'язані з учасниками узгоджених дій;

2) у стовпчику 2 зазначається постійне місце проживання;

3) у стовпчику 3 зазначається П. І. Б. фізичної особи - учасника узгоджених дій;

4) варіанти заповнення стовпчика 4: чоловік; дружина; батько; мати; брат; сестра; син; донька;

5) у стовпчику 5 для суб'єкта господарювання - юридичної особи зазначається найменування та код за ЄДРПОУ; для суб'єкта господарювання - фізичної особи зазначається П. І. Б. фізичної особи та її ідентифікаційний номер (у разі наявності);

6) стовпчик 6 заповнюється відповідно до вимог пункту 3 додатка 5 до Положення. Зокрема, варіанти заповнення стовпчика 6: володіння активами (зазначається відсоток активів); володіння корпоративними правами (зазначається відсоток голосів у вищому органі управління суб'єкта господарювання внаслідок цих прав); володіння іншими правами, що забезпечують участь у формуванні органів управління суб'єкта господарювання (зазначаються характер прав; відсоток голосів в органах управління суб'єкта господарювання, що забезпечуються внаслідок цих прав); заміщення керівних посад (зазначається посада).

(додаток 4 доповнено таблицею згідно з розпорядженням
 Антимонопольного комітету України від 17.11.2005 р. N 390-р)

 

Начальник Головного управління
конкурентної політики
 

 
М. Бараш
 

 

Порядок
обчислення порогових показників

Розрахунок вартості (сукупної вартості) активів, обсягу (сукупного обсягу) реалізації товарів та часток (сукупних часток) на ринках товарів застосовується для:

визначення вартісних показників суб'єктів господарювання, до складу яких входять учасники узгоджених дій;

віднесення учасників узгоджених дій до категорії малих та середніх підприємців.

1. При розрахунку обсягів реалізації товарів учасників узгоджених дій використовується сума доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за вирахуванням суми податку на додану вартість, акцизного збору, інших податків або зборів, базою для оподаткування в яких є оборот за останній фінансовий звітний рік, що передував поданню заяви. Кошти, отримані від реалізації товарів у межах однієї групи суб'єктів господарювання, пов'язаних відносинами контролю, якщо такий облік ведеться, не враховуються.

Обсяг реалізації товарів підприємств, організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ) відповідно до їх фінансової звітності і консолідованої фінансової звітності відповідає даним графи 3 рядка 035 "Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" Звіту про фінансові результати (надалі - форма N 2, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за N 397/3690).

2. Вартість активів підприємств, організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ) відповідно до їх фінансової звітності і консолідованої фінансової звітності відповідає даним графи 4 рядка 280 форми N 1 "Баланс" (надалі - форма N 1, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за N 396/3689).

Вартість активів бюджетних установ відповідає даним графи 4 рядка 350 форми N 1, затвердженої наказом Державного казначейства України від 23 березня 2000 року N 23, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 квітня 2000 року за N 233/4454.

3. Якщо учасниками узгоджених дій виступають комерційні банки, для розрахунку вартості активів та обсягів реалізації використовується десята частина вартості активів комерційного банку.

Вартість активів банку відповідає даним рядка "Усього активів" Звіту про фінансовий стан (Баланс), передбаченого в додатку 1 до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24 жовтня 2011 року N 373, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2011 року за N 1288/20026.

(абзац другий пункту 3 додатка 5 у редакції розпорядження
 Антимонопольного комітету України від 09.12.2014 р. N 612-р)

4. У випадках, коли учасниками узгоджених дій є страховики, для розрахунку вартості активів страховика використовується сума нетто-активів, а для розрахунку обсягів реалізації товарів - сума доходів від страхової діяльності, визначених відповідно до законодавства України про страхову діяльність.

Сума нетто-активів страховика відповідає даним графи 4 рядка 280 форми N 1 за вирахуванням даних, зазначених у графі 4 рядків 010, 430, 460, 620 форми N 1.

5. Вартість активів іноземних компаній та транснаціональних корпорацій відповідає даним рядка "Активи - всього" форми національної фінансової звітності Баланс, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, або даним щодо вартості активів, які складені відповідно до вимог фінансової звітності, що діють в Україні.

Для визначення обсягу реалізації товарів іноземних компаній та транснаціональних корпорацій використовуються дані, зазначені в графі 3 рядка "Чиста виручка від реалізації" форми національної звітності "Звіт про прибутки та збитки", складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, або дані щодо обсягу реалізації товарів, які складені відповідно до вимог фінансової звітності, що діють в Україні.

6. Частка на ринку товару суб'єктів господарювання, до складу яких входить учасник узгоджених дій, розраховується з дотриманням вимог Методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання, затвердженої розпорядженням Антимонопольного комітету України від 05.03.2002 N 49-р.

7. При розрахунку вартості (сукупної вартості) активів, обсягу (сукупного обсягу) реалізації товарів та часток (сукупних часток) на ринках товарів використовуються фактичні значення показників (вартість активів, обсяг реалізації товарів, частки на ринках товарів) кожного підприємства, організації, інших осіб, що входять до складу суб'єктів господарювання, до яких входять учасники узгоджених дій, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном.

Частки (сукупні частки) суб'єктів господарювання, до складу яких входить учасник узгоджених дій, на певному товарному ринку, вартості (сукупні вартості) їхніх активів та обсяги (сукупні обсяги) реалізації визначаються як сума відповідних показників суб'єктів господарювання, до складу яких входить цей учасник узгоджених дій.

Сукупна частка на певному товарному ринку, сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) усіх суб'єктів господарювання, до складу яких входять учасники узгоджених дій, розраховуються шляхом додавання відповідних показників усіх суб'єктів господарювання.

8. Для розрахунку вартісних показників суб'єктів господарювання використовуються форми їхньої фінансової звітності за останній фінансовий рік, що передує поданню заяви.

9. За кожним суб'єктом господарювання, до складу якого входить учасник узгоджених дій, указати підсумкові дані за останній фінансовий рік і відповідно заповнити таблицю 1 "Розрахунок сукупної вартості активів та сукупного обсягу реалізації товарів за ______ рік".

Таблиця 1

Розрахунок сукупної вартості активів та сукупного обсягу реалізації товарів за ______ рік

Назви суб'єктів господарювання, до складу яких входить учасник узгоджених дій 

Вартісні показники 

Вартість (сукупна вартість) активів суб'єктів господарювання, що пов'язані відносинами контролю з учасником узгоджених дій 

Обсяг (сукупний обсяг) реалізації суб'єктів господарювання, що пов'язані відносинами контролю з учасником узгоджених дій 

тис. грн. 

тис. євро 

тис. грн. 

тис. євро 

  

  

  

  

  

Сукупні вартісні показники суб'єктів господарювання, до складу яких входить учасник узгоджених дій 

  

  

  

  

10. За кожним суб'єктом господарювання, до складу якого входить учасник узгоджених дій, указати сукупну частку, яку він має на відповідному товарному ринку, відповідно до таблиці 2 "Розрахунок часток на ринку товарів за ______ рік ".

Таблиця 2

Розрахунок часток на ринку товарів за ______ рік *

Територіальні межі ринків 

Перелік суб'єктів господарювання, до складу яких входить учасник узгоджених дій, та їхні частки на відповідному ринку (надалі - Перелік) 

Назва 1-го суб'єкта господа-
рювання з Переліку 

Частка (сукупна частка) на ринку 1-го суб'єкта господарювання з Переліку 

Назва j-го суб'єкта господа-
рювання з Переліку 

Частка (сукупна частка) на ринку j-го суб'єкта господа-
рювання з Переліку 

Назва n-го останнього суб'єкта господа-
рювання з Переліку 

Частка (сукупна частка) на ринку n-го останнього суб'єкта господа-
рювання з Переліку 

Сукупна частка на ринку n суб'єктів господа-
рювання з Переліку 

1. Регіональні ринки 

  

  

  

  

  

  

  

Назви товарних меж ринків з наведенням коду ДК 016:2010 чи УКТ ЗЕД

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Загальнодержавні ринки 

  

  

  

  

  

  

  

Назви товарних меж ринків з наведенням коду ДК 016:2010 чи УКТ ЗЕД

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

* У випадку узгоджених дій щодо продажу неплатоспроможного або перехідного банку інвестору заповнюється лише стосовно ринків, на яких протягом останніх двох років діяв об'єкт придбання.

(таблиця 2 пункту 10 додатка 5 із змінами, внесеними згідно з
розпорядженнями Антимонопольного комітету України від 23.09.2014 р. N 472-р,
 від 09.12.2014 р. N 612-р)

11. ДК 016:2010 - Державний класифікатор продукції та послуг, затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 457 "Про затвердження та скасування національних класифікаторів".

(абзац перший пункту 11 додатка 5 у редакції розпорядження
 Антимонопольного комітету України від 09.12.2014 р. N 612-р)

УКТ ЗЕД - Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності, надана в Митному тарифі України в додатку до Закону України "Про Митний тариф України".

 

Начальник Головного управління
конкурентної політики
 

 
М. Бараш
 

Опрос