Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка составления, передачи по назначению Протокола о бюджетном правонарушении и формы Протокола о бюджетном правонарушении

Минфин
Порядок, Протокол, Приказ от 26.02.2002 № 129
Утратил силу

Про затвердження Порядку складання, передачі за належністю Протоколу про бюджетне правопорушення та форми Протоколу про бюджетне правопорушення

Наказ Міністерства фінансів України
від 26 лютого 2002 року N 129

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 березня 2002 р. за N 213/6501

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2010 року N 1370)

На виконання статті 124 Бюджетного кодексу України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок складання, передачі за належністю Протоколу про бюджетне правопорушення, що додається.

2. Затвердити форму Протоколу про бюджетне правопорушення, що додається.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр 

І. О. Юшко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Державний секретар

А. А. Максюта 

Перший заступник Голови
Державного казначейства України 

 
Н. П. Пашина  

Перший заступник Голови
Головного контрольно-ревізійного
управління України
 

 
 
І. Б. Стефанюк
 

Начальник Департаменту
по бюджету
 

 
А. І. Мярковський 

Начальник юридичного
управління
 

 
С. М. Ковальчук 

 

ПОРЯДОК
складання, передачі за належністю Протоколу про бюджетне правопорушення

1. Протокол про бюджетне правопорушення (далі - Протокол) - це документ, яким засвідчується факт недотримання учасниками бюджетного процесу установленого Бюджетним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами порядку складання, розгляду, затвердження, унесення змін, виконання бюджету чи звіту про виконання бюджету.

Протокол складається посадовими особами Міністерства фінансів України, органів Державного казначейства України, органів державної контрольно-ревізійної служби України, Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, місцевих фінансових органів, виконавчих органів міських міст районного значення, селищних та сільських рад, які згідно із законодавством уповноважені здійснювати контроль та проводити перевірки дотримання порядку складання, розгляду, затвердження, унесення змін, виконання бюджету чи звіту про виконання бюджету.

2. Протокол оформляється особою, зазначеною в абзаці 2 пункту 1 Порядку, на підставі довідок, що складені за результатами проведених відповідно до законодавства перевірок і засвідчують факт бюджетного правопорушення, та матеріалів звітності, за аналізом яких виявлені бюджетні правопорушення.

У разі складання акта ревізії Протокол не оформляється.

3. У Протоколі зазначаються:

дата і місце його складання;

посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол;

відомості про учасника бюджетного процесу, яким учинене бюджетне правопорушення (повна назва, місцезнаходження, інші реквізити - номер рахунку в банку чи в органі державного казначейства тощо; його підпорядкованість; прізвище, ім'я, по батькові керівника; реквізити відповідного бюджету);

час учинення і суть бюджетного правопорушення із зазначенням положень законодавчих або інших нормативно-правових актів, які було порушено;

пояснення керівника (або особи, яка виконує його обов'язки) органу, установи, організації, підприємства, де вчинене бюджетне правопорушення;

додаток до Протоколу (довідка перевірки, інші матеріали з питань, що перевірялись).

Якщо внаслідок бюджетного правопорушення заподіяно матеріальну шкоду або завдані збитки відповідному бюджету, то про це також зазначається в протоколі.

4. Протокол підписується особою, яка його склала, та передається на строк до двох робочих днів для викладу пояснень та підпису керівником органу, установи, організації, підприємства, де вчинене бюджетне правопорушення.

Якщо керівник органу, установи, організації, підприємства, де вчинене бюджетне правопорушення, відмовляється від підписання Протоколу, то в ньому робиться про це запис. Керівник органу, установи, організації, підприємства, де вчинене бюджетне правопорушення, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту Протоколу, що додаються до Протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

5. Протокол заповнюється українською мовою розбірливим почерком.

Не допускаються закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до Протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як Протокол підписаний.

6. Протокол складається в чотирьох примірниках - один оригінал і три копії.

Оригінал Протоколу протягом трьох робочих днів після його підписання (відмови від його підписання) передається для прийняття рішення про накладення стягнення за бюджетне правопорушення до органу, керівник якого має право накладати стягнення за бюджетні правопорушення:

якщо Протокол складено посадовою особою контрольно-ревізійного відділу в районі, місті, районі у місті, міжрайонного контрольно-ревізійного відділу, посадовою особою контрольно-ревізійного управління в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві і Севастополі, посадовою особою Головного контрольно-ревізійного управління України - відповідно до контрольно-ревізійного управління у Автономній Республіці Крим, області, містах Києві і Севастополі, Головного контрольно-ревізійного управління України, Голови Головного контрольно-ревізійного управління України;

якщо Протокол складено посадовою особою відділення Державного казначейства України у районі, місті, районі в місті, посадовою особою управління Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві і Севастополі, посадовою особою Державного казначейства України - відповідно до управління у Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві і Севастополі, Державного казначейства України, Голови Державного казначейства України (якщо Протокол складено в частині порушення порядку перерахування належних державному бюджету коштів з місцевих бюджетів, він передається Міністру фінансів);

якщо Протокол складено посадовою особою фінансового органу виконкому міської міста обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення ради, посадовою особою фінансового органу районної державної адміністрації, посадовою особою Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, фінансового органу обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації, посадовою особою Міністерства фінансів України - до керівника відповідного фінансового органу;

якщо Протокол складено посадовою особою виконавчого органу міської міста районного значення, у разі створення районної у місті, селищної та сільської ради - відповідно до міського, районного у місті, селищного та сільського голови.

Одна копія Протоколу залишається органу, посадова особа якого склала Протокол, друга копія Протоколу надається керівнику органу, установи, організації, підприємства, де вчинене бюджетне правопорушення, третя копія Протоколу надсилається до відома органу вищого рівня учасника бюджетного процесу, де вчинене бюджетне правопорушення.

 

Начальник управління державного
бюджету і бюджетної політики
 

 
С. Л. Фещук
 

 

ПРОТОКОЛ
про бюджетне правопорушення

"___" ____________ 20__ р. 

_______________________________
(місце складання) 

Складено _______________________________________________________
                                                                                 (посада)
________________________________________________________________
                                  прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол)

про те, що у (в) __________________________________________________
                                                                     (повна назва, місцезнаходження,
________________________________________________________________
                    інші реквізити учасника бюджетного процесу, його підпорядкованість,
________________________________________________________________
                                                прізвище, ім'я, по батькові керівника;
________________________________________________________________
                                                     реквізити відповідного бюджету)

вчинене бюджетне правопорушення ________________________________
                                                                            (час учинення і суть бюджетного правопорушення
________________________________________________________________
    із зазначенням положень законодавчих або інших нормативно-правових актів, які було
                                                                               порушено)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
    (якщо внаслідок бюджетного правопорушення заподіяно матеріальну шкоду або завдані
                   збитки відповідному бюджету, указати на це і зазначити відповідні суми)
_________________________________________________________________

Пояснення керівника (або особи, яка виконує його обов'язки) органу, установи, організації, підприємства, де вчинене бюджетне правопорушення:

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
                                                           (якщо є додаток, зазначити)

Підпис особи, яка надала пояснення 

_____________________ 

Додаток до Протоколу ____________________________________________
                                             (довідка перевірки, інші матеріали з питань, що перевірялись, тощо)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 

Підпис особи, яка склала протокол 

_________________________ 

Підпис керівника органу,
установи, організації, підприємства,

де вчинене бюджетне правопорушення 

 
 
_________________________  

 

Примітка. У разі відмовлення керівника органу, установи, організації, підприємства, де вчинене бюджетне правопорушення, від підписання протоколу, у ньому робиться запис про це. Керівник органу, установи, організації, підприємства, де вчинене бюджетне правопорушення, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.

 

Начальник управління державного
бюджету і бюджетної політики
 

 
С. Л. Фещук
 

Опрос