Идет загрузка документа (49 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ведения органами Пенсионного фонда Украины учета поступления платежей по сбору на обязательное государственное пенсионное страхование и других платежей

Пенсионный фонд
Порядок, Постановление от 19.01.2002 № 2-4
Утратил силу

Про затвердження Порядку ведення органами Пенсійного фонду України обліку надходження платежів зі збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та інших платежів

Постанова правління Пенсійного фонду України
від 19 січня 2002 року N 2-4

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 березня 2002 р. за N 212/6500

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою правління Пенсійного фонду України
 від 27 вересня 2010 року N 21-2)

З метою виконання вимог Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" та забезпечення оперативного обліку платежів зі збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та інших платежів правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок ведення органами Пенсійного фонду України обліку надходження платежів зі збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та інших платежів, що додається.

2. Управлінню надходження доходів Пенсійного фонду подати зазначений Порядок до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Начальнику управління справами Петренку І. Н. після державної реєстрації цього Порядку забезпечити його тиражування та надіслати його підвідомчим органам Пенсійного фонду.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника голови правління В. М. Короневського.

 

Голова правління 

Б. О. Зайчук 

 

Порядок ведення
органами Пенсійного фонду України обліку надходження платежів зі збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та інших платежів

1. Загальні положення

1.1. Цим Порядком установлюється механізм здійснення органами Пенсійного фонду України обліку надходження платежів зі збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та інших платежів (надалі - платежі), які справляються з платників згідно з Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", сум штрафних санкцій та пені, що застосовуються до підприємств, установ, організацій та громадян відповідно до чинного законодавства.

1.2. Облік надходження платежів ведеться спеціалістами відділу (підвідділу) надходження доходів районних (міських) відділів (управлінь) відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством щодо справляння платежів до Пенсійного фонду України. Відповідальні працівники, що ведуть облік надходження платежів, визначаються наказом начальника районного (міського) відділу (управління).

Проведення операцій з обліку платежів спеціалістом відділу (підвідділу) надходження доходів здійснюється в автоматичному режимі в хронологічному порядку за датами здійснення операцій на підставі відповідних документів, які підтверджують правильність та своєчасність цих операцій.

1.3. Облік, контроль і складання звітності щодо платежів проводяться органами Пенсійного фонду України в автоматичному режимі. У рамках автоматизованої інформаційної системи існують робочі місця відділу (підвідділу) надходження доходів, якими забезпечується автоматизоване виконання всіх операцій, у тому числі ведення особових рахунків платників, формування довідкової інформації та складання звітності.

1.4. Обов'язковою вимогою до автоматизованого робочого місця є захист, архівування та збереження даних, забезпечення можливості доступу до бази даних, у тому числі минулих звітних періодів (тільки в режимі перегляду), виведення карток особових рахунків на друк та екран комп'ютера.

2. Документи, на підставі яких проводиться облік платежів

2.1. Органи Пенсійного фонду України для ведення обліку платежів одержують відповідні документи від платників, органів, що призначають пенсії, банківських установ та інших органів у відповідності до чинного законодавства України.

2.2. Документами, на підставі яких здійснюється нарахування платежів шляхом занесення інформації про зобов'язання платника до бази даних, є:

а) за зобов'язаннями, які самостійно визначаються платником:

розрахунки, у тому числі нові розрахунки, що містять виправлені показники, та інші документи, які подаються платниками до органів Пенсійного фонду України в порядку та терміни, що встановлені законодавством, на підставі якого здійснюється нарахування платежів;

б) за зобов'язаннями, розрахованими органом Пенсійного фонду України:

повідомлення органу Пенсійного фонду України, складене за актом документальної перевірки або за іншими документами, передбаченими чинним законодавством;

рішення органу Пенсійного фонду України про застосування штрафних санкцій;

рішення про скасування або зміну раніше прийнятого рішення про нарахування зобов'язання (пені і штрафних санкцій) внаслідок адміністративного оскарження;

повідомлення про розрахунок суми зобов'язання, якщо згідно з нормативно-правовими актами з питань оподаткування особою, відповідальною за нарахування окремого платежу, є орган Пенсійного фонду України;

в) скасування прийнятого раніше рішення про розстрочення сплати зобов'язань при розірванні договору про розстрочення;

г) що надходять від органів судової влади:

рішення (ухвала, постанова) суду (господарського суду) про нарахування або визнання недійсним відповідного рішення органу Пенсійного фонду України про застосування штрафних санкцій, донарахування сум збору, скасування раніше нарахованих сум зобов'язання;

ґ) документи, що розпочинають, підтверджують або завершують процедуру адміністративного оскарження:

заява (скарга) платника про перегляд рішення органу Пенсійного фонду України;

рішення органу Пенсійного фонду України про повне (часткове) задоволення скарги платника;

рішення органу Пенсійного фонду України, що не підлягає подальшому адміністративному оскарженню;

повідомлення платника про судове оскарження рішень органу Пенсійного фонду України;

д) рішення органу податкової служби про списання безнадійного боргу;

е) документи, які є підставою або засвідчують введення (припинення) мораторію, укладення мирової угоди щодо відстрочення чи розстрочення, прощення податкового боргу, списання безнадійної заборгованості.

2.3. Рознесення даних з первинних документів про нарахування, зменшення, списання зобов'язань здійснюється відповідальними працівниками відділів (підвідділів) надходження доходів у такому порядку:

2.3.1. Документи, що підтверджують зобов'язання, самостійно визначені платником, реєструються у журналі реєстрації розрахунків зобов'язання зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування відповідальними працівниками та з відміткою про реєстрацію направляються для рознесення в електронній базі звітності. З електронної бази звітності дані щодо зобов'язання платника вносяться до карток особових рахунків платників в автоматичному режимі.

2.3.2. За документами, що підтверджують зобов'язання, нараховані (зменшені, списані) органом Пенсійного фонду України, працівники, які здійснюють розрахунок сум (донараховують суму) зобов'язання, складають, реєструють його в реєстрі повідомлень (журналі рішень) та направляють платнику повідомлення (рішення). Зобов'язання, за якими здійснюється процедура адміністративного оскарження, вносяться до карток особових рахунків платників із зазначенням терміну сплати, після її закінчення. Після рознесення даних документи з відміткою про рознесення даних підшиваються до справи платника.

2.3.3. Документи, що надходять від органів судової влади, реєструються у книзі вхідної кореспонденції та направляються відповідальному працівнику для внесення нарахованих сум платежів до карток особових рахунків платників.

2.3.4. Документи, передбачені процедурою апеляції, є підставою для обліку зобов'язань лише після їх узгодження з платником.

2.3.5. На підставі документів, передбачених процедурою банкрутства, введення (припинення) мораторію відповідальні працівники проводять у картках особових рахунків відповідні операції.

2.3.6. Списання безнадійного боргу проводиться у відповідних графах за видами нарахованих платежів зі знаком "мінус".

2.4. Документами, що підтверджують погашення платником зобов'язань, є:

2.4.1. Одержані від установ банків виписки з рахунків у вигляді електронного реєстру розрахункових документів та їх паперові копії.

2.4.2. Копії квитанцій, одержані від установ банків або надіслані поштовим переказом.

2.5. Інформація про надходження платежів заноситься до особових рахунків платників не пізніше наступного робочого дня з моменту одержання документів, що підтверджують погашення зобов'язань.

2.6. Органи Пенсійного фонду України за бажанням платника звіряють суми, що надійшли до Фонду, за всіма кодами платежів.

3. Порядок ведення особових рахунків платників

3.1. З метою обліку нарахованих і сплачених сум платежів до Пенсійного фонду України на кожний поточний рік відкриваються особові рахунки для суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх об'єднань, бюджетних, громадських та інших установ й організацій, об'єднань громадян та інших юридичних осіб, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів платників податків, що не мають статусу юридичної особи і розташовані на території іншої, ніж платник збору, територіальної громади, для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, адвокатів, їх помічників, приватних нотаріусів, інших осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності і займаються діяльністю, пов'язаною з одержанням доходу.

Особові рахунки платників відкриваються районним (міським) органом Пенсійного фонду України щорічно за платниками, які:

перебувають на обліку в Пенсійному фонді України - з початку року на підставі даних журналу обліку платників за формою згідно з додатком 1;

взяті на облік протягом поточного року - з моменту взяття на облік, на підставі одержаного з органу державної реєстрації інформаційного повідомлення;

реорганізуються - з дати зміни організаційно-правового статусу.

3.2. Картки особових рахунків відкриваються відповідальним працівником відділу (підвідділу) надходження доходів (який у межах своїх функціональних обов'язків повинен відкрити особові рахунки) не пізніше першого робочого дня, наступного за днем одержання від відповідального працівника (призначеного наказом начальника відділу (управління) відповідальним за реєстрацію платників) справи платника, взятого на облік.

3.3. Номерами карток особових рахунків є:

номери особових рахунків юридичних осіб, філій, відділень, відокремлених підрозділів, які відповідають ідентифікаційним кодам і які присвоюються платникам згідно з Положенням про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 N 118;

номери особових рахунків фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, адвокатів, їх помічників, приватних нотаріусів, які відповідають ідентифікаційним номерам і присвоюються платникам згідно з Законом України "Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів".

3.4. Відповідно до видів надходження платежів функціонують такі форми особових рахунків платників:

N
з/п 

Форма особового рахунку 

Картка особового рахунку юридичної особи, філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу платника збору на обов'язкове державне пенсійне страхування 

Картка особового рахунку фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності платника збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, адвоката, його помічників, приватного нотаріуса та інших осіб 

Картка особового рахунку з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій 

Картка особового рахунку для відшкодування фактичних витрат на виплату пенсій науковим працівникам державного небюджетного підприємства 

3.5. У картках особових рахунків відображаються дані про платника: повна назва платника (прізвище, ім'я, по батькові), номер реєстрації платника, код за ЄДРПОУ (ДРФО), назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та ін., а також інформація про стан розрахунків з Пенсійним фондом України (суми нарахованого та сплаченого платежу, пені, штрафних санкцій, суми боргу або надміру сплачені) та інше.

3.6. Усі вартісні операції в особових рахунках платників здійснюються в гривнях та копійках.

3.7. У разі зміни місцезнаходження або місця проживання платник зобов'язаний у 15-денний термін провести розрахунки з Пенсійним фондом України за попереднім місцем реєстрації, після чого особовий рахунок платника закривається. За новим місцем реєстрації платника відкривається новий особовий рахунок. У разі неплатоспроможності боржника борг на підставі акта перевірки враховується за новим місцем його реєстрації.

4. Облік нарахованих сум платежів

4.1. Нарахуванню в особових рахунках платників підлягають:

зобов'язання, самостійно визначені платником;

зобов'язання, нараховані (зменшені, списані) органом Пенсійного фонду України;

штрафні санкції;

пеня;

розстрочені суми збору при розірванні договору розстрочення.

4.2. Порядок нарахування в картках особових рахунків:

4.2.1. Зобов'язання, самостійно визначені платником, нараховуються в особових рахунках шляхом автоматичного перенесення даних з електронної бази звітності.

Нарахування зобов'язань, що самостійно визначені платником, проводиться у графах "Належить до сплати згідно розрахунку" за даними:

розрахунку зобов'язання зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування (місячного або квартального);

нового (уточненого) розрахунку зобов'язання зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування (у тому разі, коли у майбутніх податкових періодах платник самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданому ним розрахунку зобов'язання зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування).

4.2.2. Зобов'язання, нараховані (зменшені) органом Пенсійного фонду України, проводяться у картках особових рахунків за даними реєстру повідомлень (рішень) у частині сум узгоджених зобов'язань.

Нарахування зобов'язань, визначених органом Пенсійного фонду України, проводиться в особовому рахунку платника у графах:

"Нараховано штрафних санкцій";

"Донараховано збору за результатами перевірок" (у тому числі при виявленні арифметичних та методологічних помилок);

"Підлягає відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій";

"Підлягає відшкодуванню фактичних витрат на виплату пенсій науковим працівникам".

4.2.3. Відображення сум штрафних санкцій, самостійно нарахованих платниками, в їх особових рахунках здійснюється у тому самому порядку, що й нарахування зобов'язань, визначених платником (з розрахунку зобов'язання зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування).

4.2.4. Нарахування пені здійснюється автоматично в особовому рахунку платника у розділі "Розрахунки щодо нарахування і сплати пені". Нараховані проценти на розстрочені суми при розірванні договору про розстрочення заносяться в графу "Нараховано пені".

4.2.5. Розстрочені суми збору, що залишилися несплаченими, при розірванні договору розстрочення за умовами, зазначеними у пункті 8 Порядку проведення органами Пенсійного фонду України списання та розстрочення податкового боргу (недоїмки) зі збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 12.03.2001 N 7 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.03.2001 за N 282/5473, включаються до зобов'язання платника у графі "Належить до сплати розстрочених сум при розірванні договору" датою розірвання договору.

4.3. Проведення операцій в особових рахунках платників здійснюється в хронологічному порядку.

4.4. Для забезпечення контролю за правильністю рознесення до особових рахунків платників даних працівники відділів надходження доходів щомісяця проводять звірки даних щодо сум зобов'язань у розрізі платників, видів платежів та інших реквізитів з відповідними реєстрами та журналами обліку платежів. У разі виникнення розбіжностей проводяться заходи на усунення причин розбіжностей.

4.5. При поданні нового розрахунку, що збільшує або зменшує зобов'язання платника, нарахування в особовому рахунку платника проводиться датою її подання.

5. Облік надходження платежів

5.1. Облік надходжень платежів до органів Пенсійного фонду України в особових рахунках платників проводиться на підставі документів, перелічених у п. 2.4 цього Порядку.

5.2. Для забезпечення контролю за повнотою та своєчасністю розрахунків платників за видами платежів органи Пенсійного фонду України проводять облік платежів згідно з кодами видів надходжень до Пенсійного фонду України.

Суми донарахованих платежів за результатами документальних перевірок, розстрочених сум (при розірванні договору) розстрочення обліковуються за тими самими кодами, що й основні платежі, за якими здійснено таке нарахування.

5.3. Дані про надходження платежів до відповідного органу Пенсійного фонду України повинні бути відображені в особових рахунках платників.

При обробці розрахункових документів про сплату платежів до Пенсійного фонду України в автоматичному режимі з використанням електронного реєстру розрахункових документів відповідальною особою, яка проводить їх обробку, за зовнішніми ознаками перевіряються дані заповнення реквізиту "Призначення платежу" на відповідність необхідним вимогам.

5.4. Операції здійснюються в картках особових рахунків у хронологічному порядку. Облік надходження платежів у картках особових рахунків здійснюється в порядку календарної черговості настання граничних термінів сплати узгоджених зобов'язань зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та інших платежів.

5.5. Облік надходження платежів з окремих видів господарських операцій (додаткові ставки); коштів, що надходять з державного казначейства від сплати частини фіксованого, єдиного податків, спеціального торгового патенту та фіксованого сільськогосподарського податку; коштів за регресними вимогами; добровільних внесків; адміністративних штрафів та платежів, що сплачуються відповідно до ст. 56 Закону України "Про пенсійне забезпечення", ведеться в окремих реєстрах надходжень за видами платежів за формою згідно з додатком 2.

5.6. Облік розстрочених сум зобов'язань ведеться в особових рахунках сплати розстрочених сум боргу зі збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Облік надходження розстрочених сум, належних до сплати при розірванні договору розстрочення, відображається в особових рахунках платників у загальному порядку погашення зобов'язань. Зарахування цих сум проводиться за тими самими кодами, що й платежі, за якими надано розстрочення.

6. Особливості обліку штрафних санкцій

6.1. Порядок застосування та сплати сум штрафних санкцій органами Пенсійного фонду України визначається чинним законодавством.

6.2. Облік сум штрафних санкцій, нарахованих та сплачених платником самостійно до початку перевірки органу Пенсійного фонду України, провадиться в особовому рахунку платника на підставі даних розрахунку зобов'язання зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, у якому штрафні санкції зазначаються окремим рядком.

6.3. Облік сум штрафних санкцій, нарахованих органом Пенсійного фонду України, проводиться на підставі даних журналу обліку рішень про застосування штрафних санкцій датою останнього дня граничного терміну сплати.

6.4. Суми штрафних санкцій в особових рахунках платників обліковуються в графах: "Нараховано штрафних санкцій" та "Сплачено штрафних санкцій".

7. Облік повернення сум переплат

7.1. Порядок повернення платнику сум переплати визначається чинним законодавством.

7.2. Облік сум переплати за платежами, які на певну дату надійшли понад зобов'язання, визначені як безпосередньо у звітності платника, так і за іншими документами, здійснюється органом Пенсійного фонду України в особових рахунках платників у графі "Переплата".

Повернення платнику зайво або помилково внесених сум платежів до Пенсійного фонду України або зарахування переплат у рахунок сплати інших платежів в особових рахунках платників проводиться органом Пенсійного фонду України на підставі заяви платника.

Надміру сплачені суми платежів, що обліковуються в особових рахунках платників більше 1095 днів без руху (відсутні нарахування або зменшення та сплата), за умови відсутності заяви платника про повернення зараховуються до бюджету відповідного органу Пенсійного фонду України. Зарахування здійснюється на підставі висновку, складеного органом Пенсійного фонду України за формою згідно з додатком 3.

8. Підведення підсумків в особових рахунках платників

В особових рахунках платників підсумки за місяць та підсумок, який наростає з початку року, підводяться щомісяця, крім підсумкових рядків, що відображають сальдо розрахунків (надміру сплачені та суми боргу) та повторюють ті самі суми, що були розраховані при проведенні останньої облікової операції.

9. Перевірка особових рахунків платників

9.1. Не менше ніж раз на квартал працівниками відділу надходження доходів, які визначаються начальником районного (міського) відділу (управління), проводиться вибіркова перевірка правильності проведених облікових операцій в особових рахунках платників.

За наявності надміру сплачених сум на початок року сальдо розрахунків на звітну дату має дорівнювати надміру сплаченій сумі на початок року, плюс сплачена сума за звітний період, мінус нарахована сума за звітний період.

За наявності боргу на початок року сальдо розрахунків на звітну дату має дорівнювати боргу на початок, плюс нарахована сума за звітний період, мінус сплачена сума за звітний період.

9.2. Суми, що надійшли до Пенсійного фонду України з початку року, відображаються в електронних реєстрах надходжень і постійно звіряються з даними розрахункових документів на відповідну дату.

9.3. На 1 січня органами Пенсійного фонду України проводиться звірення розрахунків усіх платників за всіма платежами, які сплачуються до відповідного органу Пенсійного фонду України.

На вимогу платника органи Пенсійного фонду України проводять звірення розрахунків за всіма платежами, які сплачуються платниками за звітний період. За платежами, за якими виникли розбіжності, за бажанням платника друкується картка особового рахунку.

При збігові сальдо розрахунків за даними платника з даними органу Пенсійного фонду України розрахунки на 1 січня вважаються звіреними і про це робиться відмітка у книзі обліку актів звірення розрахунків з Пенсійним фондом України, яка ведеться у відділі надходження доходів, за формою згідно з додатком 4. Якщо сальдо розрахунків з Пенсійним фондом України на 1 січня за даними платника не збігається з даними відповідного органу Пенсійного фонду України, то звірення розрахунків оформляється складанням акта, який є підставою для здійснення детальної перевірки розбіжностей даних особового рахунку платника із даними платника. Акт звірення складається в довільній формі.

10. Закриття особових рахунків платників

10.1. В особових рахунках платників після проведення всіх облікових операцій за останнє число грудня працівником в автоматичному режимі підводяться підсумки за рік нарахованих і сплачених сум платежів, штрафних санкцій і пені.

10.2. Проведення розрахункових операцій в особових рахунках платників із закриття звітного року та підведення підсумків проводиться в автоматичному режимі засобами відповідного програмного забезпечення. Якщо має місце борг або надміру сплачені суми, несплачена пеня тощо, то ці суми переносяться в особовий рахунок поточного року. Нульове сальдо особового рахунку попереднього року переноситься в особовий рахунок поточного року.

10.3. У випадках передачі зобов'язань платника (при знятті з обліку одного органу Пенсійного фонду України і взятті на облік до іншого) працівники відділів надходження доходів проводять такі операції:

в особових рахунках після проведення всіх облікових операцій, включаючи нарахування пені на суми боргу, в автоматичному режимі підбивають підсумки нарахованих, сплачених платежів, штрафних санкцій, пені;

проводять перевірку платника із складанням у трьох примірниках (для двох органів Пенсійного фонду України і платника) відповідних актів, у яких визначаються суми платежів, донараховані за результатами документальних перевірок, суми штрафних санкцій, що не сплачені платником на момент складання акта звірки і термін сплати яких настане після дати зняття з обліку, суми боргу або надміру сплачені платежі;

на підставі акта перевірки проводять у картках особових рахунків зменшення (збільшення) боргу чи надміру сплачених платежів у базах поточного року так, щоб сальдо розрахунків на дату зняття з обліку дорівнювало нулю, та передають інформацію до відділу надходження доходів органу Пенсійного фонду України за новим місцезнаходженням платника.

10.4. Після проведення операцій, зазначених у підпункті 10.3 пункту 10 цього Порядку, особовий рахунок платника за його попереднім місцезнаходженням закривається. Дані щодо нарахувань і надходжень платника, що знявся з обліку, ураховуються у базі даних до кінця поточного року.

10.5. В особових рахунках платника, відкритих органом Пенсійного фонду України за його новим місцезнаходженням, відображаються суми боргу чи надміру сплачені платежі за даними акта перевірки.

10.6. У разі зміни способу оподаткування платник зобов'язаний провести повний розрахунок з органом Пенсійного фонду України. У картках особових рахунків платників для кожної системи оподаткування проставляється спецсимвол відповідно: фіксований сільськогосподарський податок - "F", фіксований податок, що сплачують громадяни-підприємці, - G", торговий спецпатент - "N", єдиний податок - "E".

10.7. При ліквідації платника в обліку проводяться такі операції:

10.7.1. За платниками збору, які не мають заборгованості, особові рахунки закриваються у загальному порядку в кінці року. Облікові показники враховуються у звітності поточного року.

10.7.2. За платниками, які мають заборгованість перед Пенсійним фондом України, на підставі рішення органів податкової служби про визнання боргу безнадійним проводиться списання безнадійного боргу за основним платежем і штрафними санкціями. Списання безнадійного боргу за пенею (та/або процентами) проводиться у графі "Нараховано пені" на суми безнадійного боргу із знаком "мінус".

11. Відомості про платників, які мають борг

На узгоджені суми зобов'язань, не сплачених платником в установлені терміни, відділами надходження доходів формуються подання за формою та в порядку, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2001 року N 1387 "Про затвердження Порядку надіслання органам державної податкової служби подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків та інформації про скасування або зміну суми нарахованого податкового зобов'язання за рішенням суду (господарського суду) від інших контролюючих органів". Подання формуються на підставі облікових даних карток особових рахунків платників та направляються до органу державної податкової служби України для виставлення ним податкової вимоги.

12. Нарахування пені за несвоєчасно сплачені суми платежів

12.1. Порядок ведення органами Пенсійного фонду України обліку нарахування та погашення пені, що справляється з платника у зв'язку із несвоєчасним погашенням узгодженого зобов'язання, визначається чинним законодавством.

12.2. Інформація про облікову ставку Національного банку України, яка використовується для нарахування пені, розповсюджується централізовано управлінням надходження доходів Пенсійного фонду України.

12.3. Нарахування пені в особових рахунках платників здійснюється в автоматичному режимі у день фактичного погашення боргу (частини боргу) у порядку, встановленому чинним законодавством.

12.4. Нарахування пені може бути припинено або нарахована пеня може бути списана у випадках, передбачених чинним законодавством. Списання пені проводиться шляхом рознесення суми, що підлягає списанню, із знаком "мінус" у графу "нараховано пені" картки особового рахунку.

12.5. Одноденний розмір пені при розрахунку округлюється до другого знака після коми в загальному порядку арифметичного округлення.

13. Звітність про надходження, борг та суми надміру сплачених платежів до Пенсійного фонду України

13.1. З метою контролю за повнотою і своєчасністю внесення платежів зі збору на обов'язкове державне пенсійне страхування органи Пенсійного фонду України нижчих рівнів складають і подають органам вищого рівня електронними засобами звітність про нарахування, надходження, борг (недоїмку) та надміру сплачені платежі.

Аспекти функціонування єдиної системи та порядок установлення термінів подання, затвердження та внесення змін до зведеної інформації та форм звітності, та забезпечення її достовірності визначаються наказом Пенсійного фонду України.

Форма звітності, порядок її складання із зазначенням звітного періоду та подання встановлюються Пенсійним фондом України.

13.2. Щомісячний звіт про надходження коштів до Пенсійного фонду України за звітний місяць (за станом на 1-ше число місяця, наступного за звітним) формується за даними розрахунків зобов'язань зі збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та особових рахунків платників.

13.3. Органи Пенсійного фонду України обласного рівня складають щомісячний звіт на підставі звітів підпорядкованих їм районних (міських) відділів (управлінь), які подаються їм в установленому порядку після його узагальнення.

13.4. З метою забезпечення системного підходу до формування звітності, ефективного використання її показників та збереження інформації в органах Пенсійного фонду України використовується електронний реєстр зведеної інформації і звітності.

 

Начальник управління
надходження доходів
 

 
В. В. Литвиненко
 

 

Журнал обліку платників

N
з/п 

Реєстраційний номер 

Назва платника або П. І. Б. 

Рахунок 

МФО 

Код ЄДРПОУ або ДРФО 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Реєстр N ____
обліку платежів ____________________
                                                                  (назва платежу)

код платежу ______________________

N
з/п 

Назва платника 

Дата перерахування 

N платіжного документа 

Сума, грн. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за місяць 

  

 

Затверджую
Начальник районного (міського) відділу (управління) Пенсійного фонду України _______________________
"___" ___________ 200_ рік 

Висновок

________________________________________________________________
                                            (найменування органу Пенсійного фонду України) 

на розгляд заяви _________________________________________________
                                                  (найменування або прізвище, ім'я, по батькові платника) 

та на виконання статті 15 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"

про повернення переплати на суму _________________________________
                                                                                                             (цифрами і літерами) 

Перевіркою встановлено, що на особистому рахунку платника _________

_____________________________________ на "___" ____________ 200_ р.

є переплата ____________________________________________________,
                                                                                    (назва платежу)

що утворилася внаслідок _________________________________________

 ______________________________________________________________

Вказана сума підлягає перерахуванню на рахунок N __________________
_______________________________________________________________
                                             (найменування установи банку платника)

________________________
(посада спеціаліста, що
склав висновок) 

_________________
(підпис) 

__________________
(прізвище) 

 

Книга обліку актів звірення розрахунків платників з Пенсійним фондом

N з/п 

Назва платника 

Реєстраційний номер 

Дата звірки 

П. І. Б. особи, яка здійснила звірку 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________

Опрос