Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Положение о Реестре плательщиков налога на добавленную стоимость

Государственная налоговая администрация
Приказ от 14.02.2002 № 72
Утратил силу

Про внесення змін та доповнень до Положення про Реєстр платників податку на додану вартість

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 14 лютого 2002 року N 72

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 березня 2002 р. за N 210/6498

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної податкової адміністрації України
 від 22 грудня 2010 року N 978)

З метою приведення у відповідність до Закону України "Про судоустрій" та унормування деяких питань ведення Реєстру платників податку на додану вартість НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Реєстр платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 01.03.2000 N 79 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.04.2000 за N 208/4429 (із змінами та доповненнями), що додаються.

2. Начальнику Головного управління обліку та державних реєстрів платників податків Сердюк Н. П. подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Начальнику Головного управління масово-роз'яснювальної роботи Сисоєву В. О. після державної реєстрації цього наказу довести до відома платників податків внесені зміни та доповнення до Положення про Реєстр платників податку на додану вартість.

4. Начальнику управління справами Коваленку В. В. у десятиденний термін після державної реєстрації цього наказу забезпечити його тиражування та надсилання до державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Росоловського В. М.

 

Голова 

М. Я. Азаров 

 

Зміни та доповнення
до Положення про Реєстр платників податку на додану вартість

1. У пункті 11 вилучити слова "або як новостворені особи, зареєстровані до 01.10.98 (набрання чинності Указом)".

2. Третє речення пункту 14 викласти в такій редакції:

"Згідно з відомостями, вказаними в розділі 9 реєстраційної заяви, наданої суб'єктом підприємницької діяльності для реєстрації платником податку на додану вартість, орган державної податкової служби у Свідоцтві зазначає дату, на яку досягнуто обсягів, належних до такої реєстрації".

3. У пункті 23.2 замінити слова та цифри "пунктом 8.10 Інструкції", "пунктом 8.11 Інструкції" на слова "Інструкцією".

4. У пункті 23.3:

а) вилучити слова: "визначена розділом 8 Інструкції", "відповідно до розділу 8 цієї Інструкції", "визначена пунктом 8.10 Інструкції", "відповідно до пунктів 4.22 - 4.23 цієї Інструкції", "визначена пунктом 8.11 Інструкції", "відповідно до пунктів 4.24 - 4.25 цієї Інструкції";

б) доповнити текст абзацом четвертим такого змісту: "Процедури взяття на облік/зняття з обліку визначені відповідними пунктами розділів 4 та 8 Інструкції".

5. В абзаці третьому та четвертому пункту 25.2 слово "арбітражний" у всіх відмінках замінити на слово "господарський" у відповідних відмінках.

6. Останній абзац пункту 25.2 доповнити реченням такого змісту:

"Акт про анулювання Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість складається у двох примірниках за формою N 6-Р, що наведена в додатку 5 до Положення".

7. Назву форми N 4-Р (додаток 4 до Положення) викласти в такій редакції:

"ПОВІДОМЛЕННЯ
про видачу Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) або зарахуванням/виключенням платника податку до/з категорії великих платників
(потрібне підкреслити)".

8. Доповнити Положення додатком 5 за формою N 6-Р "Акт про анулювання Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість", що додається.

 

Заступник начальника Головного
управління обліку та державних
реєстрів платників податків
 

 
 
А. П. Пономаренко
 

 

АКТ

N ___________ від "___" ____________ 200_ р.

про анулювання Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість N ______, індивідуальний податковий номер _____________________, виданого

"___" ____________ ____ року на бланку ф. N __ Р серії ____ N __________,
        (дата видачі свідоцтва)

платнику ________________________________________________________
                           (найменування платника або прізвище, ім'я та по батькові для фізичних осіб -
                                                             суб'єктів підприємницької діяльності)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
                                              (місцезнаходження (місце проживання) платника)
_________________________________________________________________
                           (назва органу державної податкової служби, що видав свідоцтво)
_________________________________________________________________
(далі - Свідоцтво).

Акт складений комісією, створеною відповідно до розпорядження ________

_______________________________ від "___" ____________ 200_ р. N ____
(назва органу державної податкової служби)

у складі:

голова комісії

______________________________
(посада) 

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

члени комісії:

______________________________
(посада) 

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________________
(посада) 

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

______________________________
(посада) 

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

______________________________
(посада)

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Комісією встановлено:

1. Платник ____________________________________________________, що
                                           (подія, яка є підставою для анулювання свідоцтва*)

підтверджено _____________________________________________________
                                   (документ, який підтверджує наявність підстав для анулювання свідоцтва
                                                                               платника ПДВ**)

від "___" ____________ 200_ р. N _______.

2. Період, з якого платник не подає до ДПІ податкову звітність: __________.
                                                                                                                                                  (місяць, рік)

3. Розмір податкової заборгованості з ПДВ на дату складання акта ____________ грн.

4. Факт відсутності (чи неможливість установити) місцезнаходження (місця проживання для фізичних осіб): підтверджено повідомленням

N ___________________ від "___" ____________ 200_ р.
       (дані податкової міліції)

5. На свідоцтві визначений термін його дії до "___" ____________ 200_ р.

6. Відомості про неможливість отримання від платника податку Свідоцтва:  

_________________________________________________________________.
         (дані органів реєстрації актів громадянського стану, міліції, податкової міліції тощо)

На підставі перелічених документів та відповідно до ___________________
________________________________________________________________,
                 (пункт, стаття законодавчого акта, згідно з яким Свідоцтво анулюється***)

комісія вирішила: анулювати Свідоцтво N ____________, індивідуальний податковий номер ______________, видане "___" ____________ 20__ року на бланку ф. N __ Р серії ______ N _______.

Дата анулювання Свідоцтва "___" ____________ ____ року.

Даний акт є підставою для виключення платника ПДВ з Реєстру платників ПДВ.

Копії документів, що стали підставою для анулювання Свідоцтва, додаються до акта на ______ аркушах.

____________________
(підпис голови комісії)

_____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

____________________
(підпис члена комісії)

_____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

____________________
(підпис члена комісії) 

_____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

____________________
(підпис члена комісії) 

_____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

____________________
(підпис члена комісії)

_____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Платник ПДВ виключений із реєстру "___" ____________ 20__ р.

_________________________________________________________________
            (підпис, прізвище, ім'я, по батькові інспектора, відповідального за ведення Реєстру
                                                                     платників ПДВ)

Пояснення щодо заповнення деяких частин акта про анулювання Свідоцтва

* Подія, що є підставою для анулювання Свідоцтва 

** Документи, що підтверджують наявність підстав 

*** Законодавчий акт, на підставі якого анулюється Свідоцтво 

Ліквідація за рішенням власника(ків), засновника(ків) 

Рішення (повідомлення) власника(ків), засновника(ків) про ліквідацію чи таку реорганізацію, наслідком якої є втрата юридичного статусу платника податку 

Абзац четвертий пункту 9.6 статті 9 Закону України "Про податок на додану вартість" 

Ліквідація за рішенням суду з причин скасування державної реєстрації, визнання установчих документів недійсними, у зв'язку з банкрутством тощо 

Рішення чи ухвала суду (господарського суду) 

Скасування державної реєстрації органом державної реєстрації 

Повідомлення про скасування державної реєстрації відповідним органом державної реєстрації 

Ліквідація (виключення із ЄДРПОУ) 

Ліквідаційна картка чи відповідне повідомлення органів Держкомстату 

Смерть фізичної особи.
Рішення суду щодо визнання фізичної особи: недієздатною, безвісно відсутньою, померлою 

Повідомлення органів реєстрації актів громадського стану чи рішення суду 

Закінчення терміну дії угоди про розподіл продукції чи договору про спільну діяльність 

Угода про розподіл продукції, договір про спільну діяльність або документи, що підтверджують їх розірвання чи припинення 

Перебування юридичної особи на спрощеній системі оподаткування за ставкою єдиного податку 10 % 

Корінець Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою за ставкою єдиного податку 10 % 

Абзац другий статті 6 Указу Президента України від 03.07.98 N 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" 

Придбання спеціального торгового патенту платником податку, який займається виключно такими видами підприємницької діяльності, для здійснення яких він придбав спеціальний торговий патент 

Відомості про видачу спеціального торгового патенту (патентів) та повідомлення (інформація) платника чи акт перевірки органу Державної податкової служби, які підтверджують, що платник податків займається виключно такими видами підприємницької діяльності, для здійснення яких він придбав спеціальний торговий патент 

Пункт 1 та пункт 4 статті 7-1 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" 

Втрата статусу платника податку 

Документи відповідно до чинного законодавства 

Пункт, стаття та назва законодавчого акта, яким це визначено 

Рекомендований склад комісії

голова комісії  

начальник управління (відділу) оподаткування юридичних (фізичних) осіб чи супроводження діяльності підприємств 

члени комісії 

начальник управління (відділу) автоматизованого адміністрування податків чи підрозділу з обліку платників податків;
начальник (відповідальний) підрозділу з розшуку неплатників податків управління податкової міліції;
начальник (відповідальний) підрозділу правового забезпечення;
начальник управління (відділу) примусового стягнення податкової заборгованості 

____________

Опрос