Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Правила обязательной сертификации дорожных транспортных средств, их составляющих и приспособлений, утвержденные приказом Госстандарта Украины от 17.01.97 N 23

Госстандарт
Приказ от 25.01.2002 № 48
Утратил силу

Про внесення змін до Правил обов'язкової сертифікації дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя, затверджених наказом Держстандарту України від 17.01.97 N 23

Наказ Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
від 25 січня 2002 року N 48

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 лютого 2002 р. за N 126/6414

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного комітету України по стандартизації,
 метрології та сертифікації від 17 січня 1997 року N 23
згідно з
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 6 травня 2015 року N 451)

Відповідно до статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію та сертифікацію" від 10.05.93 N 46-93 та на виконання статті 8 Закону України від 15.11.2001 N 2779-III "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки автомобілебудівної промисловості України" НАКАЗУЮ:

1. Унести до Правил обов'язкової сертифікації дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя, затверджених наказом Держстандарту України від 17.01.97 N 23 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.02.97 за N 29/1833, із змінами, внесеними наказом Держстандарту України від 25.09.2000 N 572, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.01.2001 за N 17/5208, такі зміни і доповнення:

1) Пункт 1.2 викласти у такій редакції:

"1.2. Правила є обов'язковими для органів із сертифікації ДТЗ, акредитованих випробувальних лабораторій (центрів), а також суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та фізичних осіб, у тому числі іноземних";

2) Розділ 2 доповнити новим пунктом 2.4 такого змісту:

"2.4. Сертифікація ДТЗ, складових частин, що були в користуванні та ввозяться в Україну, - це процедура, під час якої перевіряється і засвідчується відповідність конструкції виробу вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів, нормативів і стандартів, а також його стан (наявність змін конструкції) на час увезення в Україну";

3) Пункт 3.2 викласти у такій редакції:

"3.2. Об'єктами сертифікації в Системі УкрСЕПРО є: автомобілі, автобуси, тролейбуси, мотоцикли, мопеди, причіпи, напівпричіпи, що:

а) виготовлені в Україні або ввозяться в Україну (нові, у тому числі складові та приладдя до них);

б) ввозяться в Україну (такі, що були в користуванні, а також кузови та шасі згідно з кодами 87.06 та 87.07 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності - далі УКТ ЗЕД).

Не підлягають сертифікації згідно з цими Правилами:

- тихохідні ДТЗ, конструктивна швидкість яких не перевищує 25 км/г;

- ДТЗ, які призначені виключно для військових потреб або для використання яких на дорогах загального користування існують спеціальні правила";

4) Пункт 3.6 після слів "проведення сертифікації ДТЗ" доповнити словом "(нових)";

5) Розділ 3 доповнити новим пунктом 3.8 такого змісту:

"3.8. Порядок проведення сертифікації ДТЗ, шасі та кузовів за кодами 87.06 і 87.07 УКТ ЗЕД, що були в користуванні (далі - ДТЗ, що були в користуванні), передбачає:

- подання заявки на сертифікацію;

- розгляд та прийняття рішення за заявкою; при цьому мають ураховуватися документальні підтвердження, надані виробником чи його представником в Україні або компетентними органами, визначеними Договірними Сторонами Женевської Угоди 1958 р. (Угода 1958 року про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, з поправками від 1995 року) щодо наявності відповідних сертифікатів та/або протоколів випробувань на нові вироби цього типу (варіанта, версії);

- прийняття виробу випробувальною лабораторією (центром);

- складання опису конструкції та випробування виробу;

- аналіз одержаних результатів і прийняття рішення про можливість надання сертифіката відповідності;

- оформлення сертифіката відповідності та занесення його до Єдиного реєстру сертифікованої в Україні продукції";

6) Підпункт 4.1.1 викласти в такій редакції:

"4.1.1. Для проведення сертифікації нових ДТЗ, їх складових частин та приладдя заявник подає до органу із сертифікації заявку згідно з додатком 1, а для ДТЗ, що були в користуванні, згідно з додатком 9";

7) Абзац третій підпункту 4.2.1 викласти в такій редакції:

"- проводять експертизу наданих документів.

Органи із сертифікації у разі наявності повідомлення про офіційне схвалення типу ДТЗ, що були в користуванні, та/або протоколів сертифікаційних випробувань на них (з урахуванням варіанта та версії), виданих компетентними органами, визначеними Договірними Сторонами Женевської Угоди 1958 р., здійснюють їх зарахування, якщо наведені у них результати відповідають вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів, нормативів і стандартів. У цьому разі випробування об'єкта сертифікації на відповідність Правилам ЄЕК ООН не проводяться. У разі відсутності вказаних документів проводяться випробування за всіма обов'язковими вимогами";

8) Пункт 4.2 доповнити новим підпунктом 4.3.2 такого змісту:

"4.3.2. Сертифікація ДТЗ, що були в користуванні і ввозяться на митну територію України, проводиться за схемою 1 додатка 5";

9) Пункт 4.10 доповнити новим підпунктом 4.10.7 такого змісту:

"4.10.7. Опис конструкції ДТЗ, що був у користуванні, складається акредитованою в Системі УкрСЕПРО випробувальною лабораторією (центром) за формою, що наведена в додатку 3";

10) Пункт 4.14 доповнити підпунктом 4.14.2 такого змісту:

"4.14.2. Для сертифікації нових ДТЗ та ДТЗ, що були в користуванні, заявник подає до органу із сертифікації ДТЗ заявку згідно з додатком 1 або додатком 9.

Орган із сертифікації ДТЗ:

- укладає із заявником договір про проведення робіт із сертифікації;

- надає заявнику рішення за заявкою та довідку про укладання такого договору для подання митним органам відповідно до Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.97 N 1211";

11) Пункт 4.16 доповнити новим підпунктом 4.16.7 такого змісту:

"4.16.7. Сертифікація кузовів та шасі транспортних засобів за кодами 87.06 та 87.07 УКТ ЗЕД як нових, так і тих, що були в користуванні, що ввозяться на митну територію України, здійснюється як зібрані транспортні засоби.

Для проведення сертифікації укомплектовані до стану ДТЗ кузови та шасі направляються до випробувальної лабораторії (центру) для проведення випробувань. Подальші роботи з їх сертифікації виконуються згідно з цими Правилами як зібрані транспортні засоби".

12) Доповнити Правила додатком 9 (додається).

2. Управлінню державного нагляду та підтвердження відповідності (Баб'як О. М.) у п'ятиденний термін забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України цього наказу.

3. Українському науково-дослідному інституту стандартизації, сертифікації та інформатики (Камінський В. Ю.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України цього наказу у місячний термін забезпечити його публікацію в Інформаційному покажчику "Стандарти".

4. Директорам територіальних центрів стандартизації, метрології та сертифікації довести затверджений та зареєстрований в Міністерстві юстиції наказ до зацікавлених підприємств, організацій та установ, а також суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Голови Держстандарту України 

Г. Миронюк 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Державного комітету
стандартизації, метрології
та сертифікації України
 

 
 
Г. С. Сидоренко
 

Т. в. о. Голови Державного
комітету України з питань
регуляторної політики та
підприємництва
 

 
 
 
В. П. Загородній 

Генеральний директор Всеукраїнської
асоціації автомобільних
імпортерів і дилерів
 

 
 
О. Ю. Назаренко
 

Міністр транспорту України 

В. П. Пустовойтенко 

В. о. Голови Державної
митної служби України

 
О. Єгоров
 

Державний секретар Міністерства
економіки та з питань європейської
інтеграції України
 

 
 
В. Першин
 

Державний секретар Міністерства
промислової політики України
 

 
В. Г. Падалко
 

 

ЗАЯВКА
на проведення сертифікації у Системі УкрСЕПРО ДТЗ, кузовів і шасі, що були в користуванні та ввозяться з-за кордону

 

"___"_____________ 20__ р. 

  

М. П. 

  

____________

Опрос