Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка оформления расчетных и отчетных документов при осуществлении продажи проездных и перевозочных документов на железнодорожном транспорте (Приложения 16 - 27)

Государственная налоговая администрация, Минтранс
Порядок, Приказ от 24.10.2001 № 712/431
Утратил силу

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства інфраструктури України,
Міністерства доходів і зборів України 
від 30 травня 2013 року N 331/137)

КОМПЛЕКТ ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ АСК "ЕКСПРЕС"
Перевізний документ

 

КОМПЛЕКТ ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ АСК "ЕКСПРЕС"
Дорожня відомість

 

КОМПЛЕКТ ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ АСК "ЕКСПРЕС"
Дорожня відомість

Зворотний бік

  

1. Багаж на станції призначення видається пред'явнику перевізного документа, який при цьому відбирається.

2. Вантажобагаж громадян видається після пред'явлення документа, що посвідчує особу, для підприємств - за дорученням.

3. Багаж, який не було зажадано протягом 30 дн., а вантажобагаж - 10 дн. (не рахуючи доби прибуття), реалізується згідно із законодавством. 

1. Багаж на станции назначения выдается предъявителю перевозочного документа, который при этом отбирается.

2. Грузобагаж граждан выдается по предъявлению документа, удостоверяющего личность, для предприятий - по доверенности.

3. Багаж, не востребованный в течение 30 дн., а грузобагаж - 10 дн. (не считая суток прибытия), реализуется согласно законодательству. 

Відмітка про прибуття / Отметка о прибытии 

  

N ________ 

  

 
 

Відмітка про видачу / Отметка о выдаче 

Відмітка станції перевантаження
Отметка станции перегрузки 

прибуття
прибытие 

відправлення
отправление 

 

 
  

  

 

 

  

  

 

 

  

  


 

  

  

Підпис
Подпись _______________________________________
Розписка отримувача
Расписка получателя ____________________________ 
Отримано за дорученням / Получено по доверенности
N _____________ від/от "___" ____________ 200_
для
для ___________________________________________
Отримав
Получил _______________________________________
Документ
Документ N ____________________________________
Адреса отримувача
Адрес получателя _______________________________
_______________________________________________
Адреса підприємства
Адрес предприятия _____________________________
_______________________________________________ 

 

КОМПЛЕКТ ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ АСК "ЕКСПРЕС"
Корінець перевізного документа

 

КОМПЛЕКТ ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ АСК "ЕКСПРЕС"
Розташування елементів захисту на документах комплекту

 

КВИТАНЦІЯ, КОД ГУ-57

 

КВИТАНЦІЯ, КОД ГУ-57

 

КВИТАНЦІЯ, КОД ГУ-57а

 

КВИТАНЦІЯ, КОД ГУ-57а

Зворотний бік

Квитанція друкується разом з контрольним талоном на одному аркуші.
Контрольний талон окремо від квитанції і окремо від корінця квитанції, а квитанція і корінець квитанції окремо від талона НЕДІЙСНІ.
Підклеєний контрольний талон або підклеєні окремо цифри до нього НЕДІЙСНІ.

Перевірте відповідність суми, указаної словами в корінці квитанції, з сумою контрольного талона.

----------------------------------------------------------

Квитанция печатается одновременно с контрольным талоном на одном листе.
Контрольный талон отдельно от квитанции и отдельно от корешка квитанции, а квитанция и корешок квитанции отдельно от талона НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ.
Подклеенный контрольный талон или подклеенные отдельно цифры к нему НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ.
Проверьте соответствие суммы, указанной прописью в корешке квитанции, с суммой контрольного талона.

----------------------------------------------------------
ГУ-57а 

 

 

 

 

 

Квитанція друкується разом з контрольним талоном на одному аркуші.
Контрольний талон окремо від квитанції і окремо від корінця квитанції, а квитанція і корінець квитанції окремо від талона НЕДІЙСНІ.
Підклеєний контрольний талон або підклеєні окремо цифри до нього НЕДІЙСНІ.
Перевірте відповідність суми, указаної словами в корінці квитанції, із сумою контрольного талона.
 
 
 
 

___________________
ГУ-57а 


 

КВИТАНЦІЯ, КОД ГУ-57а

 

КВИТАНЦІЯ, КОД МД4-3

 

КВИТАНЦІЯ, КОД ЛУ-9

 

КВИТАНЦІЯ НА КОРИСТУВАННЯ КОМПЛЕКТОМ ПОСТІЛЬНИХ РЕЧЕЙ, ФОРМА ЛУ-99

 

ДОДАТКОВИЙ ПРИМІРНИК ПЕРЕВІЗНОГО ДОКУМЕНТА НА БАГАЖ, ВАНТАЖОБАГАЖ, ПОШТУ АСК "ЕКСПРЕС"

 

ФОРМА КАСОВОГО ЧЕКА КВИТКА ПРИМІСЬКОГО СПОЛУЧЕННЯ

Форма ФКЧ-1К(зал)

Рядок
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
 
17.
 
18.
 
19. 

 
СТ.   <Назва станції, за якою закріплено РРО>              <Скорочена назва залізниці>
АДРЕСА <Адреса станції, за якою закріплено РРО>
ПН  <Індивідуальний податковий номер платника ПДВ>                    <Код касира>
КВИТОК N    <порядковий номер квитка>     <Вид квитка>      <Пільгова ставка>*
ПОСВІДЧЕННЯ*                       <Серія і N посвідчення на право отримання пільги>1
ВІД   <Назва станції відправлення>
ДО   <Назва станції призначення>
Ч-З   <Назва вузлового пункту, через який прямує поїзд>
ПЕР  <Найменування пункту пересадки пасажира>
ПРОДАНО   <Дата і час продажу у форматі ДД.ММ.РР ГГ:ХХ>
ДАТА ДІЇ     <Дата дії у форматі ДД.ММ.РР>
ТАРИФ                                                                                                     <Сума тарифу>    А
СТР. ПЛАТ.                                                                             <Сума страхового збору>    В
СУМА         <Форма оплати>                  <Загальна сума, що стягується з пасажира>
ПДВ А = 20 %                                                                                              <Сума ПДВ>
<Логотип виробника>                                                   ФН <Фіскальний номер РРО> 

ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК

<Інформація про страхову компанію>

<Штрих-кодовий символ Код-128>2 


____________
1 Роздруковується у разі оформлення пільгового квитка.

2 Штрих-кодовий символ Код-128 містить захищену відповідно до вимог ГОСТ 28147-89 інформацію про тип квитка, термін його дії, номер квитка і касу його продажу.

 

ФОРМА КАСОВОГО ЧЕКА БАГАЖНОЇ КВИТАНЦІЇ

Форма ФКЧ-1Б(зал)

Рядок
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
 
14.
 
15. 

 
СТ.   <Назва станції, за якою закріплено РРО>               <Скорочена назва залізниці> 
АДРЕСА <Адреса станції, за якою закріплено РРО>
ПН   <Індивідуальний податковий номер платника ПДВ>                    <Код касира>
БАГАЖНА КВИТАНЦІЯ N  <N багажної квитанції>       <Кількість місць багажу>
ВІД   <Назва станції відправлення>
ДО   <Назва станції призначення>
Ч-З   <Назва вузлового пункту, через який прямує поїзд>
ПЕР  <Найменування пункту пересадки пасажира>
ПРОДАНО   <Дата і час продажу у форматі ДД.ММ.РР ГГ:ХХ>
ДАТА ДІЇ     <Дата дії у форматі ДД.ММ.РР>
СУМА                                                           <Загальна сума, що стягується з пасажира>    А
ПДВ А = 20 %                                                                                                 <Сума ПДВ>
<Логотип виробника>                                                      ФН <Фіскальний номер РРО> 

ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК

<Штрих-кодовий символ Код-128>1 


____________
1 Штрих-кодовий символ Код-128 містить захищену відповідно до вимог ГОСТ 28147-89 інформацію про багажну квитанцію, термін її дії, номер квитка і касу її продажу.

 

ФОРМА "ЕЛЕКТРОННОЇ" КОНТРОЛЬНОЇ СТРІЧКИ РРО

Рядок
 
1.
2.
3.
4.
5.
 
6.
7.
8.
 
9.
10.
11.
12.
 
13.
 
14.
15.
 
16.
 
17. 

КОНТРОЛЬНА СТРІЧКА

СТ. <Назва станції, за якою закріплено РРО> <Скорочена назва залізниці>
АДРЕСА <Адреса станції, за якою закріплено РРО>
ПН    <Індивідуальний номер платника ПДВ>
<Логотип виробника РРО>                                          ЗН <Заводський номер РРО>
                                                                                       ФН <Фіскальний номер РРО> 

---------------------------------------------------------------------------------------------
УСЬОГО = ТАРИФ + СТР. ПЛ. + ПДВ
---------------------------------------------------------------------------------------------

<Вид розрахункового документа>1 N <Номер> <Дата і час роздрукування>2
<Складові та вартість квитка в грн. у форматі ХХ.ХХ+ХХ.ХХ+ХХ.ХХ=ХХХ.ХХ>3
<Вид розрахункового документа>1 N <Номер> <Дата і час роздрукування>2
<Складові та вартість квитка в грн. у форматі ХХ.ХХ+ХХ.ХХ+ХХ.ХХ=ХХХ.ХХ>3

............................................................................................................................................

<Вид розрахункового документа>1 N <Номер> <Дата і час роздрукування>2
<Складові та вартість квитка в грн. у форматі ХХ.ХХ+ХХ.ХХ+ХХ.ХХ=ХХХ.ХХ>3

----------------------------------------------------------------------------------------------

<Дата і час роздрукування контрольної стрічки> 


____________
1 Вид розрахункового документа дозволяється друкувати скорочено: КВ. - "КВИТОК", Б. К. - "БАГАЖНА КВИТАНЦІЯ", Ч. П. - "ЧЕК ПОВЕРНЕННЯ".

2 Дата друкується у форматі: ДД.ММ.РР (відповідно: день, місяць, рік), час - у форматі ГГ:ХХ (години, хвилини).

3 Складові і повна вартість квитка (багажної квитанції) друкуються у вигляді таблиці під відповідними скороченими назвами реквізитів, що зазначені в рядку 7.

 

КОМПЛЕКТ ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ, ФОРМА ГУ-29-К
Накладна на перевезення вантажу в контейнері

 

КОМПЛЕКТ ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ, ФОРМА ГУ-29-К
Накладна на перевезення вантажу в контейнері

Зворотний бік

1. Контейнер за цією накладною прийнято

"___" ________________ р.

Представник _________________________
залізниці                         (підпис розбірливо) 
 
 
 

3. Заяви і відмітки відправника 

4. Відмітки залізниці 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Відмітки про акти 

Станція складання акта (комерційного чи загальної форми) 

N акта 

Про що 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

5. Відмітки про видачу вантажу 
 
 
 
 
 
 

6. Відмітка при завантаженні комплекту контейнерів на вагон засобами відправника
 

Навантаження і закріплення контейнерів на вагон здійснено згідно з § ______ розділу ________ Технічних умов правильно 

________________________________
(посада та підпис відповідального працівника)

КАЛЕНДАРНІ ШТЕМПЕЛІ 

 

Приймання вантажу до перевезення 

 

Вивантаження залізницею або подача під вивантаження засобами одержувача 

 

Оформлення видачі вантажу 

 

КОМПЛЕКТ ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ, ФОРМА ГУ-29-К
Дорожня відомість на перевезення вантажу в контейнері

 

КОМПЛЕКТ ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ, ФОРМА ГУ-29-К
Корінець дорожньої відомості на перевезення вантажу в контейнері

 

КОМПЛЕКТ ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ, ФОРМА ГУ-29-К
Квитанція про приймання вантажу до перевезення в контейнері

 

КОМПЛЕКТ ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ, ФОРМА ГУ-29-К
Розташування елементів захисту на всіх документах комплекту

 

КОМПЛЕКТ ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ, ФОРМА ГУ-29-О
Накладна на перевезення вантажів

 

КОМПЛЕКТ ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ, ФОРМА ГУ-29-О
Накладна на перевезення вантажів

 

КОМПЛЕКТ ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ, ФОРМА ГУ-29-О
Дорожня відомість на перевезення вантажів

 

КОМПЛЕКТ ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ, ФОРМА ГУ-29-О
Корінець дорожньої відомості на перевезення вантажів

 

КОМПЛЕКТ ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ, ФОРМА ГУ-29-О
Квитанція про прийом вантажу до перевезення в універсальному контейнері

 

Опрос