Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка организации мест международного почтового обмена

Государственная таможенная служба, Государственный комитет связи и информатизации Украины
Порядок, Перечень, Приказ от 15.01.2002 № 18/5
Утратил силу

Про затвердження Порядку організації місць міжнародного поштового обміну

Наказ Державної митної служби України,
Державного комітету зв'язку та інформатизації України
від 15 січня 2002 року N 18/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 лютого 2002 р. за N 110/6398

Згідно з Висновком Міністерства юстиції України від 11 липня 2007 року N 6/79 рішення про державну реєстрацію наказу Державної митної служби України та Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 15 січня 2002 року N 18/5 скасовано та 3 серпня 2007 року зазначений наказ виключено з Державного реєстру нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної митної служби України,
 Міністерства транспорту та зв'язку України
 від 5 березня 2008 року N 197/265

З метою встановлення порядку організації місць міжнародного поштового обміну відповідно до пункту 1 Правил обробки та відправляння міжнародної пошти в місцях міжнародного поштового обміну, затверджених наказом Держкомзв'язку й Держмитслужби України від 07.11.2000 N 165/626 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.02.2001 за N 112/5303, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок організації місць міжнародного поштового обміну (далі - Порядок), що додається.

2. Управлінню організації митного контролю (Терещенко С. С.) та Правовому управлінню (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню справами Держмитслужби (Карпенко В. П.) забезпечити доведення цього наказу до митних органів.

4. Відділу стратегії розвитку поштового зв'язку (Гавриш Н. Г.) Держкомзв'язку довести цей наказ до підприємств (операторів) поштового зв'язку, які надають послуги з пересилання міжнародних поштових відправлень.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держмитслужби України Пашка П. В. і заступника Голови Держкомзв'язку України Коляденка В. А.

 

Голова Державної митної
служби України
 

 
М. М. Каленський
 

Голова Державного комітету зв'язку
та інформатизації України
 

 
С. О. Довгий
 

 

Порядок організації місць міжнародного поштового обміну

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до актів Всесвітнього поштового союзу, Закону України "Про поштовий зв'язок", Митного кодексу України, Правил обробки та відправляння міжнародної пошти в місцях міжнародного поштового обміну України, затверджених наказом Держкомзв'язку й Держмитслужби України від 07.11.2000 N 165/626 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.02.2001 за N 112/5303, інших нормативно-правових актів, що визначають і регламентують порядок митного контролю та процедуру митного оформлення, порядок надання послуг поштового зв'язку.

1.2. Цей нормативний акт визначає порядок організації місць міжнародного поштового обміну (далі - ММПО) на базі виробничих підрозділів операторів поштового зв'язку, які відповідно до законодавства України є суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності й у встановленому законодавством порядку надають (мають право надавати) послуги поштового зв'язку.

2. Порядок погодження питання організації ММПО

2.1. Для розгляду питання організації ММПО митним органом, у зоні діяльності якого передбачається організація ММПО, оператор поштового зв'язку повинен:

стати на облік як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності в митному органі за місцем своєї державної реєстрації;

подати митному органу заяву про організацію ММПО та документи, що підтверджують виконання вимог і умов, викладених у додатку 1 до цього Порядку.

Для організації ММПО поза місцем обліку суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності (за місцем розташування відокремленого підрозділу - філіалу) до документів, зазначених у додатку 1 до цього Порядку, оператор поштового зв'язку додає також лист про погодження питання організації ММПО з митним органом, у якому він перебуває на обліку, та відповідною регіональною митницею.

2.2. Термін розгляду заяви митним органом, у тому числі термін обстеження спеціалізованих приміщень, призначених для організації ММПО, і погодження питання організації ММПО з відповідною регіональною митницею за умови відсутності зауважень до документів, що підтверджують виконання вимог та умов, викладених у додатку 1 до цього Порядку, не може перевищувати 30 календарних днів з дати реєстрації заяви в митному органі.

За наявності зауважень до документів, зазначених у додатку 1 до цього Порядку, термін розгляду заяви може бути продовжений регіональною митницею.

2.3. У разі прийняття митним органом, у зоні діяльності якого передбачається організація ММПО, позитивного рішення про організацію ММПО та погодження цього питання відповідною регіональною митницею цей митний орган направляє заявнику лист із повідомленням про погодження питання організації ММПО ним та відповідною регіональною митницею.

2.4. У разі прийняття митним органом, у зоні діяльності якого передбачається організація ММПО, або регіональною митницею негативного рішення щодо організації ММПО митний орган направляє оператору поштового зв'язку аргументовану відповідь з поясненням причин відмови.

2.5. Для розгляду Держкомзв'язком України питання організації ММПО оператор поштового зв'язку повинен подати Держкомзв'язку України заяву та документи, зазначені в додатку 2 до цього Порядку.

Термін розгляду заяви та цих документів Держкомзв'язком України - 14 календарних днів від дня їх реєстрації.

На підставі поданих документів Держкомзв'язку України приймає рішення щодо можливості погодження питання організації ММПО.

2.6. Про прийняте рішення Держкомзв'язку України інформує заявника та Держмитслужбу України.

2.7. Для розгляду Держмитслужбою України питання організації ММПО оператор поштового зв'язку подає Держмитслужбі України заяву, лист митного органу, у зоні діяльності якого планується відкриття ММПО, про погодження цього питання.

У разі погодження питання організації ММПО Держкомзв'язком України термін розгляду заяви Держмитслужбою України - 7 календарних днів від дня її реєстрації.

Інформація про погодження Держмитслужбою України питання організації ММПО доводиться до всіх митних органів, Держкомзв'язку України та до оператора поштового зв'язку.

2.8. ММПО вважається відкритим з моменту погодження цього питання Держмитслужбою України.

3. Порядок закриття ММПО

3.1. При виявленні митним органом, у зоні діяльності якого розміщено ММПО, фактів недотримання оператором поштового зв'язку вимог нормативно-правових актів, що регулюють митну справу, або неможливості (недоцільності) подальшого функціонування ММПО митний орган порушує перед регіональною митницею питання закриття ММПО. Термін розгляду звернення митного органу регіональною митницею - 7 календарних днів від дня реєстрації цього звернення.

У разі згоди регіональної митниці на закриття ММПО вона порушує питання закриття ММПО перед Держмитслужбою України.

3.2. У разі прийняття оператором поштового зв'язку рішення про припинення діяльності ММПО в його спеціалізованих приміщеннях оператор повинен звернутися до митного органу, у зоні діяльності якого розміщено ММПО, з письмовим поясненням причин такого рішення.

3.3. Термін розгляду цього звернення митним органом та погодження відповідною регіональною митницею не може перевищувати 7 календарних днів від дня реєстрації звернення в митному органі.

3.4. Термін розгляду Держмитслужбою України питання закриття ММПО - 7 календарних днів від дня реєстрації звернення регіональної митниці або Держкомзв'язку України.

Інформація про закриття ММПО із зазначенням дати його закриття доводиться Держмитслужбою України до всіх митних органів, Держкомзв'язку України та оператора поштового зв'язку.

4. Інші положення

4.1. Держкомзв'язку України веде реєстр ММПО, організованих на базі виробничих підрозділів оператора поштового зв'язку.

У реєстрі зазначаються:

найменування оператора поштового зв'язку, його організаційно-правова форма управління;

місцезнаходження оператора поштового зв'язку та ММПО;

перелік видів міжнародних поштових відправлень, що обробляються в ММПО.

4.2. Оператор поштового зв'язку, на базі виробничого підрозділу якого функціонує ММПО, щокварталу надає Держкомзв'язку України до 8-го числа місяця, наступного за звітним періодом, копію державного статистичного звіту (за формою 11-зв'язок, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 03.12.99 N 395 "Про затвердження форми державної статистичної звітності N 11-зв'язок").

 

Начальник Управління
організації митного контролю
 Держмитслужби України
 

 
 
С. С. Терещенко
 

Начальник Відділу стратегії
розвитку поштового зв'язку
Держкомзв'язку України
 

 
 
Н. Г. Гавриш
 

 

Перелік умов, виконання яких потрібне для прийняття митним органом рішення про погодження питання організації ММПО

1. Предмет діяльності суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до установчих документів - надання послуг поштового зв'язку.

2. Наявність документів, що підтверджують право власності або користування виробничими площами, які використовуватимуться для зберігання та обробки міжнародних поштових відправлень під митним контролем.

3. Наявність матеріально-технічного обладнання на виробничих площах, що є достатнім для функціонування ММПО, а саме:

навантажувально-вивантажувальних і транспортних засобів;

засобів зв'язку;

засобів оргтехніки;

технічних засобів контролю (технічні засоби контролю можуть належать як митниці, так і оператору).

4. Наявність договорів (протоколів про наміри) про обмін міжнародними поштовими відправленнями з іноземними операторами поштового зв'язку (для недержавних операторів поштового зв'язку).

5. Наявність власних або орендованих транспортних засобів, на які є свідоцтва про допущення до міжнародних перевезень під митними печатками та пломбами відповідно до Положення про порядок допущення дорожніх транспортних засобів до перевезень вантажів під митними печатками і пломбами із застосуванням книжки МДП, затвердженого наказом Держмиткому України від 06.03.95 N 82 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.03.95 за N 80/616, або договорів про перевезення міжнародної пошти іншими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, що використовують такі транспортні засоби.

6. Можливість створення зон митного контролю відповідно до Положення про зону митного контролю, затвердженого наказом Держмиткому України від 06.05.95 N 198 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.05.95 за N 152/688.

7. Створення належних умов для здійснення митного контролю та митного оформлення міжнародних поштових відправлень відповідно до вимог Положення про митний контроль та митне оформлення міжнародних поштових відправлень, затвердженого наказом Державної митної служби України і Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 27.10.99 N 680/108 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.99 за N 791/4084.

 

Перелік документів, що подаються, й документально підтверджених відомостей, що надаються операторами поштового зв'язку Держкомзв'язку України

1. Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право надавати послуги поштового зв'язку.

2. Техніко-економічне обґрунтування доцільності організації ММПО із зазначенням річних обсягів вхідної й вихідної пошти.

3. Лист митного органу, у зоні діяльності якого передбачається організація ММПО, про погодження питання організації ММПО.

4. Інформація про обсяги (квартальні, річні) поштових послуг за видами поштових послуг, що надаються оператором поштового зв'язку.

5. Технологія оброблення міжнародних поштових відправлень у виробничому підрозділі оператора поштового зв'язку, у якому передбачається організація ММПО (у порядку інформації).

____________

Опрос