Идет загрузка документа (98 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Инструкцию по учету почтовых отправлений на предприятии почтовой связи, в его филиалах и структурных подразделениях и в формы учета

Государственный комитет связи и информатизации Украины
Приказ от 16.01.2002 № 7
Утратил силу

Про внесення змін та доповнень до Інструкції з обліку поштових відправлень на підприємстві поштового зв'язку, в його філіях і структурних підрозділах та до форм обліку

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України
від 16 січня 2002 року N 7

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 лютого 2002 р. за N 103/6391

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного комітету
 зв'язку України від 17 грудня 1998 року N 173

згідно з наказом Міністерства інфраструктури України
 від 3 лютого 2014 року N 69)

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону України "Про поштовий зв'язок" НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни та доповнення до Інструкції з обліку поштових відправлень на підприємстві поштового зв'язку, в його філіях і структурних підрозділах та до форм обліку, затверджених наказом Держкомзв'язку України від 17.12.98 N 173 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 4 січня 1999 року за N 2/3295, виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Генеральному директору Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" Мухіну В. Г.:

2.1. Визначити необхідну кількість примірників Інструкції та форм обліку, забезпечити доведення їх до відома підпорядкованих філіалів та їх виробничих підрозділів.

2.2. Установити контроль за додержанням вимог зазначеної Інструкції.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови В. Коляденка.

 

Голова 

С. Довгий 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник Голови
Державного комітету
статистики України
 

 
 
В. Головко
 

 

ІНСТРУКЦІЯ
з обліку поштових відправлень, поштових переказів, періодичних видань, виплат пенсій та грошової допомоги

Ця Інструкція розроблена відповідно до Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.97 N 1446 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.2000 N 1515), інших нормативних документів і визначає порядок первинного обліку поштових відправлень, поштових переказів, періодичних видань, виплат пенсій та грошової допомоги (далі - продукція поштового зв'язку) операторами поштового зв'язку з метою подання інформації до органів державної статистики.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Облік продукції поштового зв'язку, що ведеться операторами поштового зв'язку, дає змогу отримати узагальнені дані, що характеризують їх діяльність.

Точність і достовірність статистичних даних забезпечується правильним веденням обліку, додержанням вимог цієї Інструкції, правильною обробкою облікових документів та постійним контролем за веденням обліку.

2. Облік ведеться тільки на бланках спеціалізованих форм N 2а і N 2-EMS (додаються), затверджених наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України, які заповнюються в одному примірнику.

Спеціалізовані форми первинного обліку N 2а і N 2-EMS заповнюються працівниками, які здійснюють контроль і несуть особисту відповідальність за правильне їх складання. Записи на цих бланках мають бути чіткими, без виправлень. Не дозволяється ведення обліку на бланках невстановленої форми.

3. Контроль за веденням первинного обліку на кожному робочому місці повинні здійснювати керівники служб, цехів, дільниць, а в цілому по об'єкту поштового зв'язку - керівник і його заступники, які несуть безпосередньо відповідальність за стан обліку і періодично перевіряють правильність ведення облікових документів.

II. ПРОДУКЦІЯ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ОБЛІКУ

4. Обліку підлягають усі внутрішні та міжнародні поштові відправлення:

листи (прості, рекомендовані, з оголошеною цінністю);

поштові картки (прості, рекомендовані);

бандеролі (прості, рекомендовані, з оголошеною цінністю);

секограми (прості, рекомендовані);

міжнародні відправлення з оголошеною цінністю;

дрібні пакети;

мішки "М";

посилки (звичайні, з оголошеною цінністю);

прямі контейнери (звичайні, з оголошеною цінністю);

відправлення міжнародної прискореної пошти (EMS),

а також:

поштові перекази (прості, телеграфні, електронні), у тому числі перекази післяплати й торговельної виручки;

рекламна продукція (листівки, буклети тощо);

періодичні видання за передплатою та вроздріб;

кількість виплат пенсій та грошової допомоги у селі, селищах міського типу та у місті.

Прості повідомлення про вручення поштових відправлень обліковуються як прості поштові картки, а рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень - як рекомендовані поштові картки.

Окремо обліковуються постпакети з відміткою "Службовий" (прості, рекомендовані, з оголошеною цінністю) з кореспонденцією та іншим вкладенням службового характеру, що призначені для забезпечення єдиного технологічного процесу надання послуг поштового зв'язку і які пересилаються між об'єктами поштового зв'язку власними силами та засобами.

Крім того, обліковуються транзитні мішки з кореспонденцією або мішки та пачки з періодичними виданнями, мішки з тарою; мішки страхові транзитні, до яких належать мішки зі страховими, урядовими та міжнародними поштовими відправленнями, планшети з маркованою продукцією, а також сумки з виторгом залізничних станцій; контейнери з посилками, періодичними виданнями, страховими мішками, мішками з кореспонденцією та міжнародними поштовими відправленнями - транзитні, а також порожні контейнери, що повертаються до об'єкта поштового зв'язку.

5. Облік поштових відправлень, поштових переказів, періодичних видань ведеться на робочих місцях об'єктів поштового зв'язку: Дирекції оброблення та перевезення пошти, зональних вузлів зв'язку, центрів оброблення та перевезення пошти, центрів оброблення пошти, поштамтів, вузлів поштового зв'язку, відділень поштового зв'язку, а також у поштових вагонах (поштових каютах морських та річкових суден).

Кількість виплат пенсій та грошових допомог ураховується тільки тими об'єктами поштового зв'язку, які безпосередньо їх проводять.

6. Обліку не підлягають повідомлення про надходження реєстрованих поштових відправлень (ф. 22) та повідомлення про надходження поштових посилок та поштових переказів, які є частиною операцій з обробки поштових відправлень.

7. Поштові відправлення поділяються на платні та безоплатні.

До платних належать поштові відправлення, пересилання яких оплачене готівкою або шляхом безготівкового розрахунку, враховуючи перекази післяплати та повідомлення про вручення поштових відправлень та поштових переказів незалежно від того, де проведено оплату за пересилку відправлень - у даному поштамті, вузлі поштового зв'язку, відділенні поштового зв'язку чи інших поштамтах, вузлах поштового зв'язку, відділеннях поштового зв'язку, а також проста письмова кореспонденція з відміткою "Доплатити".

До безоплатних належать поштові відправлення, що пересилаються безоплатно згідно із законодавством України.

8. Поштові відправлення поділяються на вихідні, вхідні, транзитні.

Вихідними вважаються поштові відправлення, які вийняті з поштових скриньок та прийняті листоношами під час обходу доставних дільниць, позаштатними працівниками поштового зв'язку, пересувними відділеннями поштового зв'язку, пунктами поштового зв'язку і безпосередньо на робочих місцях зональних вузлів, поштамтів, вузлів поштового зв'язку, відділень поштового зв'язку, а також роз'їзними бригадами поштових вагонів (поштових кают морських та річкових суден) для пересилання й доставки адресатам.

До вихідних поштових переказів належать поштові перекази, прийняті пересувними відділеннями поштового зв'язку, пунктами поштового зв'язку, а також безпосередньо на робочих місцях поштамтів, вузлів поштового зв'язку, відділень поштового зв'язку для пересилання й виплати зазначеної суми грошей адресатам.

До вихідних періодичних видань належать газети та журнали, одержані Дирекцією оброблення та перевезення пошти, зональними вузлами зв'язку, центрами оброблення та перевезення пошти, центрами оброблення пошти, поштамтами, вузлами поштового зв'язку від місцевих видавництв і пунктів децентралізованого друкування газет для доставки передплатникам та розповсюдження вроздріб об'єктами поштового зв'язку, що обслуговують даний населений пункт, а також в інших населених пунктах, що обслуговуються іншими об'єктами поштового зв'язку.

Вхідними вважаються поштові відправлення, що надходять до поштамтів, вузлів поштового зв'язку, відділень поштового зв'язку з Дирекції оброблення та перевезення пошти, зональних вузлів зв'язку, центрів оброблення та перевезення пошти, центрів оброблення пошти, інших поштамтів, вузлів поштового зв'язку, відділень поштового зв'язку, а також одержані від відправників чи вийняті з поштових скриньок для вручення адресатам на території, яка обслуговується даними поштамтами, вузлами поштового зв'язку, відділеннями поштового зв'язку, або ті, що видаються безпосередньо у зональних вузлах.

До вхідних поштових переказів належать поштові перекази, що надходять до поштамтів, вузлів поштового зв'язку, відділень поштового зв'язку з Дирекції оброблення та перевезення пошти, зональних вузлів зв'язку, центрів оброблення та перевезення пошти, центрів оброблення пошти, інших поштамтів, вузлів поштового зв'язку, відділень поштового зв'язку, а також одержані від відправників для виплати зазначеної суми грошей адресатам на території, яка обслуговується даними поштамтами, вузлами поштового зв'язку, відділеннями поштового зв'язку.

До вхідних періодичних видань належать усі періодичні видання, що надходять до даного поштамту, вузла поштового зв'язку, відділення поштового зв'язку з Дирекції оброблення та перевезення пошти, зональних вузлів зв'язку, центрів оброблення та перевезення пошти, центрів оброблення пошти для доставки передплатникам і розповсюдження вроздріб у населеному пункті, який обслуговується даним поштамтом, вузлом поштового зв'язку, відділенням поштового зв'язку.

Вихідні та вхідні поштові відправлення поділяються на відправлення, що пересилаються в межах України (внутрішні) та міжнародні.

Транзитними вважаються поштові відправлення, поштові перекази, періодичні видання, що одержані з одного об'єкта поштового зв'язку (Дирекції оброблення та перевезення пошти, зонального вузла зв'язку, центру оброблення та перевезення пошти, центру оброблення пошти, поштамту, вузла поштового зв'язку, відділення поштового зв'язку) для відправки їх до іншого об'єкта поштового зв'язку (Дирекції оброблення та перевезення пошти, зонального вузла зв'язку, центру оброблення та перевезення пошти, центру оброблення пошти, поштамту, вузла поштового зв'язку, відділення поштового зв'язку).

Транзитні поштові відправлення в даному об'єкті поштового зв'язку враховуються тільки один раз, незалежно від того, на скількох дільницях та робочих місцях проводилась їх обробка.

9. Приклад 1. Із сільського населеного пункту, що обслуговується даним відділенням поштового зв'язку, лист направляється через вузол поштового зв'язку адресату, який мешкає в обласному центрі на території, що обслуговується поштамтом. Цей лист беруть на облік таким чином: у сільському відділенні поштового зв'язку - як вихідний, у вузлі поштового зв'язку - як транзитний і в поштамті обласного центру - як вхідний.

Приклад 2. До вузла поштового зв'язку з підпорядкованого відділення поштового зв'язку надійшло два листи: один на ім'я адресата, який мешкає в даному населеному пункті і обслуговується цим вузлом поштового зв'язку; другий - адресату, який мешкає в населеному пункті, що обслуговується іншим відділенням поштового зв'язку, підпорядкованим даному вузлу поштового, зв'язку. Вузол поштового зв'язку перший лист бере на облік як вхідний, другий - як транзитний, а адресне відділення поштового зв'язку бере на облік другий лист як вхідний.

Приклад 3. З вийнятих з поштової скриньки листів один лист доставлено адресату, що мешкає в населеному пункті, який обслуговується цим відділенням поштового зв'язку. Цей лист обліковується як вихідний і як вхідний.

Приклад 4. До вузла поштового зв'язку з видавництва надійшов тираж районної газети в кількості 5000 примірників. Із цієї кількості 1500 примірників призначено для доставки передплатникам і реалізації вроздріб на території, що обслуговується самим вузлом поштового зв'язку, а 3500 примірників - для відправки до відділень поштового зв'язку. У цьому разі районний вузол поштового зв'язку 5000 примірників враховує як вихідні періодичні видання, а 1500 примірників - як вхідні.

Відділення поштового зв'язку 3500 примірників ураховують як вхідні періодичні видання.

Приклад 5. Працівники центру оброблення та перевезення пошти, які здійснюють виїмку кореспонденції з поштових скриньок, вийняли 610 листів. Із цієї кількості 50 листів відправлено до міського відділення поштового зв'язку, а 560 листів були запаковані в два прямі мішки і передані до поштового вагона для відправки до зонального вузла зв'язку.

У цьому разі центр оброблення та перевезення пошти 610 листів урахує як вихідні поштові відправлення, поштовий вагон два мішки врахує як транзитні, а міське відділення поштового зв'язку 50 листів врахує як вхідні.

Приклад 6. До цеху (дільниці) з обміну й обробки страхової пошти поштамту з поштового вагона надійшов страховий мішок, в якому містилося дев'ять поштових відправлень, із них шість доставлено адресатам безпосередньо поштамтом, а три направлено до підпорядкованих відділень поштового зв'язку.

Поштамт шість поштових відправлень урахує в числі вхідних, а три поштових відправлення - в числі транзитних. Відділення поштового зв'язку врахують три вхідних поштових відправлення.

10. Поштові відправлення, що повертаються відправникам з причини відсутності адресата або з інших причин, ураховуються двічі: перший раз як вхідні, оскільки вони пройшли процес доставки, хоча й не були вручені, другий - як транзитні. Об'єкт поштового зв'язку, який одержав повернені поштові відправлення, враховує їх як вхідні.

11. Об'єкт поштового зв'язку, що досилає адресатам поштові відправлення за новою адресою (якщо вона відома) або заслані поштові відправлення, повинен ураховувати їх тільки один раз як транзитні. Якщо ці відправлення пройшли процес доставки, то вони враховуються як повернені, тобто як вхідні та транзитні відправлення. Об'єкт поштового зв'язку, що одержав поштові відправлення для вручення адресату за новим місцезнаходженням, повинен враховувати їх як вхідні.

III. ПОРЯДОК ОБЛІКУ ПРОДУКЦІЇ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

12. Облік поштового обміну ведеться окремо за універсальними послугами та іншими послугами поштового зв'язку.

13. До універсальних послуг належать: прості листи, поштові картки й бандеролі; рекомендовані листи, поштові картки й бандеролі; звичайні посилки масою до 10 кг.

14. До інших послуг поштового зв'язку належать: секограми (прості й рекомендовані); спеціальні мішки "М"; внутрішні листи й бандеролі з оголошеною цінністю, міжнародні відправлення з оголошеною цінністю, дрібні пакети; посилки звичайні масою понад 10 кг та з оголошеною цінністю; поштові перекази (прості, телеграфні та електронні), у тому числі перекази післяплати; прямі контейнери (звичайні, з оголошеною цінністю); рекламна продукція (листівки, буклети тощо); періодичні видання засобів за передплатою та вроздріб; виплата пенсій та грошової допомоги (у селі, смт та у місті).

15. Крім того, обліковуються окремо внутрішні та міжнародні поштові відправлення, поштові перекази та періодичні видання.

16. Також окремо ведеться облік внутрішніх поштових відправлень, що пересилаються в межах області, та тих, що пересилаються за межі області.

Для Севастопольської та Київської дирекцій поштового зв'язку в категорії відправлень, що пересилаються в межах області, слід ураховувати місцеві відправлення.

17. Вихідна, вхідна й транзитна проста письмова кореспонденція всіх категорій, у тому числі платна й безоплатна, враховується:

- у відділеннях поштового зв'язку, пересувних відділеннях поштового зв'язку з середньодобовим обміном до 300 простих листів і поштових карток за кожною групою обміну (вхідного, вихідного, транзитного) - щоденним суцільним підрахунком;

- у відділеннях поштового зв'язку, пересувних відділеннях поштового зв'язку із середньодобовим обміном більше ніж 300 простих листів та поштових карток за кожною групою обміну, а у Дирекції оброблення та перевезення пошти, центрах оброблення та перевезення пошти, центрах оброблення пошти, поштамтах, вузлах поштового зв'язку із середньодобовим обміном до 5000 простих листів і поштових карток за кожною групою обміну - суцільним підрахунком протягом 7 облікових днів кожного місяця. При можливості облік простої письмової кореспонденції в цих об'єктах поштового зв'язку дозволяється проводити щоденним підрахунком;

- у Дирекції оброблення та перевезення пошти, зональних вузлах, центрах оброблення та перевезення пошти, центрах оброблення пошти, поштамтах, вузлах поштового зв'язку із середньодобовим обміном більше ніж 5000 простих листів і поштових карток - щоденним зважуванням. Дозволяється ведення обліку в цих об'єктах поштового зв'язку суцільним підрахунком простої письмової кореспонденції протягом 7 облікових днів кожного місяця.

18. Якщо за будь-якою групою, наприклад, транзитним обміном, середньодобова кількість листів становить менше ніж 5000 шт., а за вихідним і вхідним обміном - більше від цієї кількості, то облік транзитного обміну ведеться підрахунком протягом 7 облікових днів кожного місяця або щоденним підрахунком, а вихідного і вхідного обміну - зважуванням або підрахунком протягом 7 облікових днів кожного місяця.

19. Перехід від щоденного до семиденного підрахунку простої письмової кореспонденції або до її зважування з причини зміни обсягу дозволяється проводити лише на початку року. Зміни порядку обліку протягом року не допускаються.

20. Результати кожного підрахунку (зважування) простої письмової кореспонденції заносяться до спеціалізованої форми первинного обліку N 2а.

21. Коли обмін поштою проводиться кілька разів на день, підрахунок (зважування) простої письмової кореспонденції та записи результатів підрахунку (зважування) до спеціалізованої форми первинного обліку N 2а проводяться перед кожною відправкою і при кожному надходженні пошти. У цих випадках у графі Б бланка вказуються порядкові номери записів результатів підрахунку (зважування) простої кореспонденції. У кінці доби підбивається підсумок за день. Результати підрахунків записуються тільки до спеціалізованої форми первинного обліку N 2а.

22. Облік простої письмової кореспонденції в об'єктах поштового зв'язку, в яких ведеться суцільний підрахунок листів протягом 7 облікових днів кожного місяця, проводиться за поданим нижче графіком.

Числа встановлені з таким розрахунком, щоб до семи днів обліку потрапив кожний день тижня. Зміна днів обліку простої письмової кореспонденції не допускається.

Графік обліку простої письмової кореспонденції

Місяць 

Число місяця 

Січень 

10 

15 

20 

25 

30 

Лютий 

11 

16 

21 

26 

Березень 

12 

17 

22 

27 

Квітень 

13 

18 

23 

28 

Травень 

12 

14 

16 

24 

29 

Червень 

10 

15 

20 

25 

30 

Липень 

11 

16 

21 

26 

Серпень 

12 

17 

22 

27 

Вересень 

13 

18 

23 

28 

Жовтень 

14 

19 

24 

29 

Листопад 

10 

14 

20 

25 

30 

Грудень 

11 

16 

21 

26 

23. Для визначення місячного обміну простої письмової кореспонденції результати підрахунку за 7 облікових днів місяця складаються окремо за кожною групою обміну (вихідного, вхідного, транзитного), діляться на 7, і одержаний таким чином середньодобовий обмін множиться на число календарних днів звітного місяця.

24. Приклад 7. За червень одержані такі результати підрахунку вихідних платних листів і поштових карток:

Число
місяця  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість листів  

2600 

3400 

10 

3230 

15 

3370 

20 

2900 

25 

3115 

30 

2985 

Всього 

21600 

Середньодобовий обмін вихідних платних листів становить: 21600 : 7 = 3086 листів, обмін за червень - 3086 х 30 = 92580 листів.

25. У відділеннях поштового зв'язку, центрах оброблення та перевезення пошти, де обмін поштою проводиться не кожного дня, проста письмова кореспонденція підраховується за ті встановлені дні обліку, що збігаються з днями роботи або обміну пошти зазначених структурних підрозділів.

Одержаний підсумок за ці дні ділиться на сім і множиться на число календарних, а не робочих днів місяця, тому що поштові відправлення, які надійшли вихідного дня або в дні, коли не проводився обмін, фактично відображаються в наступні дні, встановлені графіком обміну простої письмової кореспонденції. У таких випадках при заповненні спеціалізованої форми N 2а у відповідних графах по рядках за числа, що збігаються з вихідними днями або днями відсутності обліку, проставляються прочерки.

26. У Дирекції оброблення та перевезення пошти, зональних вузлах зв'язку, центрах оброблення та перевезення пошти, центрах оброблення пошти, поштамтах, вузлах поштового зв'язку, в яких встановлений облік простої письмової кореспонденції шляхом зважування, загальна маса переводиться в кількість відправлень, виходячи із середньої кількості листів і поштових карток, що містяться в одному кілограмі.

27. Середня кількість листів і поштових карток в одному кілограмі встановлюється єдина для підприємства зв'язку на період не менше 3 років, а саме: 110 шт., у передсвяткові дні - 150 шт. Передсвятковими днями вважати: перед Різдвом - 7 днів; перед Міжнародним жіночим днем - 7 днів; перед Великоднем - 7 днів; перед Днем Перемоги - 7 днів; перед Новим роком - 8 днів.

28. Облік бандеролей, листів нестандартних та спеціальних мішків "М" проводиться суцільним підрахунком.

29. Обсяг місячного обміну простої письмової кореспонденції, обробленої в поштових вагонах (поштових каютах морських та річкових суден), визначається:

- за вихідною письмовою кореспонденцією, вийнятою з поштових скриньок вагона і прийнятою безпосередньо від клієнтури, шляхом множення середньої кількості листів за рейс на кількість рейсів, здійснених протягом місяця;

- за транзитною письмовою кореспонденцією шляхом множення середньої кількості кореспонденції в одному мішку на кількість мішків, що надійшли на розробку протягом звітного місяця.

Для визначення середньої кількості вихідної письмової кореспонденції за рейс і кількості транзитної кореспонденції в одному мішку в поштових вагонах (поштових каютах морських та річкових суден) один раз на два роки (серпень, вересень) проводиться облік кореспонденції, що надійшла, суцільним підрахунком за кожним маршрутом за три рейси в прямому і зворотному напрямках (початок обліку в різні дні тижня).

При зміні розкладу руху поїздів, суден або значній зміні плану направлення пошти облік може проводитися до закінчення дворічного терміну.

На основі даних обліку розраховується:

- середня кількість листів за рейс (у прямому й зворотному напрямках) за вихідною простою письмовою кореспонденцією шляхом ділення загальної кількості листів за обраховані рейси на кількість рейсів;

- середня кількість транзитної кореспонденції (простої і рекомендованої) в одному мішку шляхом ділення загальної кількості обчисленої кореспонденції на кількість мішків, що надійшли до поштового вагона (поштової каюти морських та річкових суден) на розробку.

Результати вибіркового обліку оформлюються актом, в якому зазначається: період обліку, прізвище та посада працівника, який проводив облік, кількість вихідної простої письмової кореспонденції та транзитної простої і рекомендованої письмової кореспонденції, кількість одержаних для розробки мішків.

Дані про середню кількість листів, вихідних за рейс та транзитних в одному мішку, затверджуються керівником зонального вузла.

30. Облік рекомендованої кореспонденції, внутрішніх листів і бандеролей з оголошеною цінністю, міжнародних відправлень з оголошеною цінністю, посилок, поштових переказів і періодичних видань проводиться за декадами, результати обліку записуються до спеціалізованої форми первинного обліку N 2а, а у відділеннях поштового зв'язку з невеликим обміном дозволяється проводити облік зазначених відправлень за всіма або окремими видами за місяць, а не за декадами.

31. У поштамтах, вузлах поштового зв'язку, відділеннях поштового зв'язку з великим обміном поштових відправлень облік реєстрованих поштових відправлень рекомендується проводити щоденно. У цьому разі для запису виду відправлень використовується перший аркуш спеціалізованої форми N 2а.

32. Поштові відправлення з післяплатою підлягають обліку разом з відповідними видами відправлень, тобто з листами, бандеролями та посилками з оголошеною цінністю, а поштові перекази післяплати (прості, телеграфні, електронні) - разом з поштовими переказами.

33. Кількість виплат пенсій та грошових допомог (внизу таблиці) вказується один раз на місяць тільки тими об'єктами поштового зв'язку, які безпосередньо їх проводять.

34. Постпакети з рекомендованими листами, поштовими картками й бандеролями та поштовими переказами або урядовою кореспонденцією, які одержані одним об'єктом поштового зв'язку і відправлені в інший об'єкт поштового зв'язку, враховуються як транзитні рекомендовані відправлення. Аналогічно враховуються прості постпакети в числі транзитної простої письмової кореспонденції, а постпакети з оголошеною цінністю з міжнародними поштовими відправленнями з оголошеною цінністю з валютою - в числі транзитних міжнародних відправлень з оголошеною цінністю та дрібних пакетів.

35. Мішки й контейнери з посилками, кореспонденцією або періодичними виданнями, страхові мішки, що розкриваються в поштамті, вузлі поштового зв'язку, зональному вузлі (в поштовому вагоні) або мішки й контейнери власного запакування не враховуються серед транзитних мішків з кореспонденцією або мішків і пачок з періодичними виданнями чи серед мішків страхових чи серед контейнерів з посилками, кореспонденцією і періодичними виданнями (графи 98 - 100 спеціалізованої форми первинного обліку N 2а).

36. Підставою для обліку реєстрованих поштових відправлень, періодичних видань, виплат пенсій та допомог є первинна документація, форми якої затверджені наказом Державного комітету зв'язку України від 1 грудня 1998 року N 160:

- за рекомендованими листами, поштовими картками та бандеролями: вихідні - квитанційна книжка форми N 1 або денний звіт, надрукований реєстратором розрахункових операцій (далі - Х-звіт РРО); вхідні - реєстри форми N 11, транзитні - реєстри форми N 11;

- за внутрішніми листами та бандеролями з оголошеною цінністю, міжнародними відправленнями з оголошеною цінністю, дрібними пакетами, посилками, прямими контейнерами: вихідні - квитанційна книжка форми N 1 або Х-звіт РРО; вхідні - накладні форми N 16 на отриману пошту; транзитні - накладні форми N 16 на відправлену пошту;

- за поштовими переказами: вихідні - квитанційна книжка форми N 5 або Х-звіт РРО, вхідні - реєстри форми N 11 або накладні форми N 16;

- за пенсіями й допомогами - кількість виплат за відомостями (реєстрами форми N 10а);

- за періодичними виданнями: вихідні - накладні друкарень (видавництв); вхідні - сортувальні таблиці, накладні форми N 16; транзитні - накладні форми N 33.

37. Підставою для обліку транзитних мішків і пачок з кореспонденцією або періодичними виданнями, страхових мішків і контейнерів з посилками, кореспонденцією, періодичними виданнями, страховими мішками, мішками з кореспонденцією та міжнародними поштовими відправленнями - накладні форми N 16, описи-переліки форми N 34 і переліки форми N 35, фактури форми N 36.

38. Постпакети з відміткою "Службовий" (прості, рекомендовані, з оголошеною цінністю) враховуються у графах 101 - 109 спеціалізованої форми первинного обліку N 2а. Підставою для обліку рекомендованих постпакетів (вхідних, вихідних, транзитних) є реєстри форми N 11, а службових постпакетів з оголошеною цінністю (вхідних, вихідних, транзитних) - накладні форми N 16.

39. Облік періодичних видань, одержаних за картковою системою експедирування, провадиться суцільним їх підрахунком.

40. Облік безадресної рекламної продукції (вхідної, вихідної, транзитної) проводиться суцільним підрахунком. Їхня кількість записується до граф 31 - 37 спеціалізованої форми первинного обліку N 2а.

Облік безадресної рекламної продукції, що пересилається до поштамтів (вузлів поштового зв'язку) у посилках (бандеролях), провадиться таким чином:

в об'єктах поштового зв'язку місця приймання посилки (бандеролі) і загальна кількість примірників реклами обліковуються як вихідні відправлення;

у транзитних вузлах поштового зв'язку посилки (бандеролі) - як транзитні;

у поштамтах (вузлах зв'язку) місця призначення посилки (бандеролі) - як вхідні, загальна кількість примірників реклами - як транзитні;

у відділеннях поштового зв'язку місця доставки кількість примірників реклами - як вхідні відправлення.

41. У поштових вагонах (поштових каютах морських та річкових суден) усі реєстровані поштові відправлення, транзитні мішки й закриті речі обліковуються в дорожніх листах форми N 14.

42. Спеціалізована форма первинного обліку N 2а за підписом керівника об'єкта поштового зв'язку не пізніше 1-го числа місяця, наступного за звітним, надається структурному підрозділу оператора поштового зв'язку за підпорядкованістю.

43. Облік відправлень міжнародної прискореної пошти (EMS) провадиться операторами поштового зв'язку (об'єктами та структурними підрозділами поштового зв'язку), які надають споживачам послуги з пересилання цих відправлень.

Відправлення міжнародної прискореної пошти (EMS): вхідні, вихідні, з документами та з товарним вкладенням обліковуються суцільним підрахунком за кожний день. По закінченні календарного місяця підбивається підсумок. Підставою для обліку відправлень міжнародної прискореної пошти є така первинна документація: вихідних - квитанційна книжка форми N 1, Х-звіт РРО; вхідних - письмові карти форми CN 31 EMS; транзитних - накладні здачі CN 38.

44. Результати обліку за звітний місяць записуються до бланка спеціалізованої форми первинного обліку N 2-EMS.

45. Заповнена спеціалізована форма первинного обліку N 2-EMS за підписом керівника об'єкта поштового зв'язку не пізніше 1-го числа місяця, наступного за звітним, надається структурному підрозділу оператора поштового зв'язку за підпорядкованістю.

 

Начальник Відділу стратегії
розвитку поштового зв'язку
 

 
Н. Гавриш
 

 

_________________________________
(найменування оператора поштового зв'язку
/його філії, об'єкта поштового зв'язку/) 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 


Код за ДКУД 

 

 

 

 

 

 

 

 


БЛАНК ОБЛІКУ ОБМІНУ

за ____________ місяць _____ рік

в одиницях

Числа місяця 

N
з/п запису 

Прості листи, картки й бандеролі 

Підпис працівника зв'язку, який здійснював облік 

вихідні 

вхідні 

транзитні 

усього (внутрішні та міжнародні) (2 + 3 + 4 + 5 + 6) 

внутрішні 

міжна-
родні 

усього (внутрішні та міжнародні) (8 + 9 + 10) 

Внутрішні 

міжна-
родні 

усього (внутрішні та міжнародні) 

у т. ч. міжна-
родні 

у межах області 

за межі області 

у межах області 

із-за меж області 

платні 

безо-
платні 

платні 

безо-
платні 

А 

Б 

10 

11 

12 

В 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Період 

Рекомендовані листи, картки й бандеролі 

вихідні 

вхідні 

транзитні 

усього (внутрішні та міжнародні) (14 + 15 + 16) 

внутрішні 

міжна-
родні 

усього (внутрішні та міжнародні) (18 + 19 + 20) 

внутрішні 

міжна-
родні 

усього (внутрішні та міжнародні) 

у т. ч. міжна-
родні 

у межах області 

за межі області 

у межах області 

із-за меж області 

А 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

З 1 по 10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

З 11 по 20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

З 21 по 31 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за місяць 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Числа місяця 

N
з/п запису 

Секограми (прості й рекомендовані) 

Спеціальні мішки "М" 

Рекламна продукція (листи, листівки, буклети тощо) 

Підпис працівника зв'язку, який здійснював облік 

вихідні 

вхідні 

тран-
зитні 

вихідні 

вхідні 

тран-
зитні 

вихідна 

вхідна 

тран-
зитна 

усього 

у т. ч. міжна-
родні 

усього 

у. т. ч. міжна-
родні 

усього (32 + 33) 

у межах області 

за межі області 

усього (35 + 36) 

у межах області 

із-за меж області 

А 

Б 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

В 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Період 

Внутрішні листи та бандеролі з оголошеною цінністю, міжнародні відправлення з оголошеною цінністю, дрібні пакети 

вихідні 

вхідні 

транзитні 

усього (внутрішні та міжнародні) (39 + 40 + 41) 

внутрішні 

міжнародні 

усього (внутрішні та міжнародні) (44 + 45 + 46) 

внутрішні 

міжнародні 

усього 

у т. ч. міжнародні 

у межах області 

за межі області 

у межах області 

із-за меж області 

всього 

у т. ч. дрібні пакети 

всього 

у т. ч. дрібні пакети 

А 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

З 1 по 10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

З 11 по 20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

З 21 по 31 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за місяць 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Період 

Посилки звичайні масою до 10 кг 

вихідні 

вхідні 

транзитні 

усього (внутрішні та міжнародні) (51 + 52 + 53 + 54 + 55) 

внутрішні 

міжна-
родні 

з гр. 50 відправ-
лено в контей-
нерах 

усього (внутрішні та міжнародні) (58 + 59 + 60) 

внутрішні 

міжна-
родні 

усього 

у т. ч. міжна-
родні 

у межах області 

за межі області 

у межах області 

із-за меж області 

платні 

безо-
платні 

платні 

безо-
платні 

А 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

З 1 по 10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

З 11 по 20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

З 21 по 31 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за місяць 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Період 

Посилки звичайні масою понад 10 кг та з оголошеною цінністю 

вихідні 

вхідні 

транзитні 

усього (внутрішні та міжнародні) (64 + 65 + 66 + 67 + 69) 

внутрішні 

міжнародні 

з гр. 63 відправ-
лено в контей-
нерах 

усього (внутрішні та міжнародні) (73 + 74 + 75) 

внутрішні 

міжнародні 

усього 

у т. ч. міжна-
родні 

у межах області 

за межі області 

з них з оголо-
шеною цінністю 

усього 

з гр. 69 оголо-
шеною цінністю 

у межах області 

із-за меж області 

усього 

у т. ч. з оголоше-
ною цінністю 

платні 

безо-
платні 

платні 

безо-
платні 

А 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

З 1 по 10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

З 11 по 20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

З 21 по 31 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за місяць 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Період 

Поштові перекази (прості, телеграфні, електронні) 

Періодичні видання за передплатою та вроздріб 

Прямі контейнери 

вихідні 

вхідні 

тран-
зитні 

вихідні 

вхідні 

тран-
зитні 

платні, включаючи перекази післяплати 

усього 

у т. ч. міжна-
родні 

у межах області 

за межі області 

у межах області 

із-за меж області 

усього 

з гр. 79 перекази з пенсіями і грошовою допомогою 

з гр. 79 електронні 

з гр. 79 міжна-
родні 

вихідні 

вхідні 

тран-
зитні 

за перед-
платою 

вроз-
дріб 

у т. ч. міжна-
родні 

за перед-
платою 

вроз-
дріб 

у т. ч. міжна-
родні 

А 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

З 1 по 10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

З 11 по 20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

З 21 по 31 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за місяць 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

98. Виплата пенсій та грошової допомоги: у місті  

_______, 

у селі, смт 

______ 

 

Числа місяця 

N з/п запису 

Транзитні 

Постпакети з відміткою "службовий" 

Підпис працівника зв'язку, який здійснював облік 

мішки з кореспон-
денцією та періодичними друкованими виданнями 

мішки страхові 

контейнери з посилками, періодичними друкованими виданнями, страховими мішками, мішками з кореспонденцією та міжнародними поштовими відправленнями 

вихідні 

вхідні 

транзитні 

прості 

рекомен-
довані 

з оголоше-
ною цінністю 

прості 

рекомен-
довані 

з оголоше-
ною цінністю 

прості 

рекомен-
довані 

з оголоше-
ною цінністю 

А 

Б 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

В 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"___" ____________ 20__ р. 

_________________________
(підпис керівника) 

 

_________________________________
(найменування оператора поштового зв'язку
/його філії, об'єкта поштового зв'язку/) 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 


Код за ДКУД 

 

 

 

 

 

 

 

 


БЛАНК ОБЛІКУ ОБМІНУ

за ________________ місяць _____________ рік

Відправлення міжнародної прискореної пошти (EMS)

в одиницях

Числа місяця 

Номер запису 

Вихідні 

Вхідні 

Транзитні (мішки) 

Підпис працівника зв'язку, який здійснював облік 

з документами 

з товарним вкладенням 

з документами 

з товарним вкладенням 

усього 

з них СНД 

усього 

з них СНД 

усього 

з них СНД 

усього 

з них СНД 

А 

Б 

В 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"___" ____________ 20__ р. 

_________________________
(підпис керівника) 

____________

Опрос