Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о требованиях относительно технического состояния помещений учреждений банков Украины (дск)

Национальный банк
Постановление от 21.01.2002 № 24
Утратил силу

Про затвердження Змін до Положення про вимоги щодо технічного стану приміщень установ банків України (дск)

Постанова Правління Національного банку України
від 21 січня 2002 року N 24

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 лютого 2002 р. за N 100/6388

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
від 17 вересня 2003 року N 403)

На виконання пункту 6 постанови Правління Національного банку України від 01.10.2001 N 413 "Про затвердження нормативно-правових актів щодо технічного стану приміщень установ банків України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15.10.2001 за N 880/6071, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про вимоги щодо технічного стану приміщень установ банків України (дск), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 01.10.2001 N 413 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.10.2001 за N 880/6071 (далі - Положення), що додаються.

2. Керівникам банківських установ забезпечити виконання вимог пункту 2.3 глави 2 розділу IV Положення протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою.

3. Інженерно-технічному центру Національного банку України забезпечити друкування та передавання в установленому порядку банкам України цих Змін до Положення.

4. Адміністративному департаменту (В. В. Врублевський) та Департаменту готівково-грошового обігу (Н. В. Дорофєєва) забезпечити територіальні управління Національного банку України цими Змінами до Положення.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Я. Ф. Солтиса та директора Департаменту готівково-грошового обігу Н. В. Дорофєєву.

6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова  

В. С. Стельмах 

 

Зміни до Положення
 про вимоги щодо технічного стану приміщень установ банків України

1. Пункт 1.4 глави 1 розділу I викласти в такій редакції:

"1.4. Вимоги щодо діючих сховищ цінностей банківських установ України визначені в розділі IV цього Положення".

2. У пункті 3.2 глави 3 розділу III слова та цифри "у главі 2 розділу IV цього Положення" замінити словами та цифрами "у главі 4 розділу II цього Положення".

3. Положення доповнити новим розділом IV такого змісту:

"IV. Вимоги щодо віднесення діючих сховищ цінностей банківських установ України до ДСТУ 4012.1-2001

1. Загальні вимоги

1.1. Ці Вимоги встановлюють порядок віднесення до певного класу опору за ДСТУ 4012.1-2001 діючих сховищ цінностей та сховищ для індивідуальних сейфів (далі - сховища цінностей) банківських установ, зокрема таких:

а) монолітні залізобетонні та модульні сховища цінностей;

б) приміщення для розміщення сейфів із цінностями, зі встановленими в них броньованими сейфами високої захищеності, улаштованими й обладнаними відповідно до вимог Відомчих будівельних норм України "Будинки і споруди. Проектування банків і банківських сховищ" ВБН В.2.2-00032106-1-95 (далі - ВБН);

в) сейфи середньої захищеності, що використовуються як сховища цінностей і які виготовлено, обладнано та встановлено відповідно до вимог ВБН (далі - сейфи середньої захищеності).

Ці Вимоги поширюються на сховища цінностей, які введені в експлуатацію або проектна документація на будівництво яких була затверджена до набрання чинності постановою Правління Національного банку України від 01.10.2001 N 413 "Про затвердження нормативно-правових актів щодо технічного стану приміщень установ банків України", зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 15.10.2001 за N 880/6071 (далі - постанова), і на які відсутні сертифікати відповідності, оформлені згідно з ДСТУ 3498-96, на відповідність обов'язковим вимогам ДСТУ 4012.1-2001.

1.2. Банківські сховища цінностей, які придбані у власність або арендовані банками після набрання чинності цим розділом, але збудовані (виготовлені) до набрання чинності постановою, мають бути віднесені до певного класу за ДСТУ 4012.1-2001 центрами сертифікації, що мають акредитацію Держстандарту України на виконання таких робіт (далі - акредитовані організації) за поданням відповідної банківської установи.

1.3. Згідно із сертифікатом відповідності Держстандарту України від 10.12.2001 N 860382 монолітна залізобетонна оболонка сховища цінностей (стіни, стеля, підлога), що збудована відповідно до вимог ВБН, відповідає IX класу опору за ДСТУ 4012.1-2001. У зв'язку з цим, такі монолітні залізобетонні сховища цінностей можуть бути віднесені банківською установою до IX класу опору за ДСТУ 4012.1-2001.

1.4. Згідно із сертифікатом відповідності Держстандарту України від 10.12.2001 N 860379 монолітна залізобетонна оболонка сховища цінностей (стіни, стеля, підлога), що збудована згідно з вимогами листа Державного банку СРСР від 14.12.78 N 157 (далі - лист), відповідає V класу опору за ДСТУ 4012.1-2001. У зв'язку з цим, такі монолітні залізобетонні сховища цінностей можуть бути віднесені банківською установою до V класу опору за ДСТУ 4012.1-2001.

1.5. Віднесення банківською установою до певного класу опору сховищ цінностей, зазначених у пунктах 1.3 та 1.4 цього розділу, здійснюється на підставі документації на будівництво монолітної залізобетонної оболонки сховища цінностей (акти прихованих робіт, проектна документація). Зазначена документація має відповідати вимогам чинних нормативно-правових актів України і засвідчувати відповідність монолітної залізобетонної оболонки сховища цінностей вимогам, що визначені для неї у ВБН або листі.

1.6. Модульні сховища цінностей із збірних конструкцій, що мають відповідні документи (сертифікати, висновки, акти) органів Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України на відповідність таких сховищ цінностей вимогам ВБН, можуть бути віднесені банківською установою не більше ніж до IX класу опору за ДСТУ 4012.1-2001.

1.7. Приміщення для розміщення сейфів із цінностями зі встановленими в них броньованими сейфами високої захищеності (далі - приміщення для розміщення сейфів), що мають відповідні документи (сертифікати, висновки, акти) органів Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України на їх відповідність вимогам ВБН, можуть бути віднесені банківською установою не більше ніж до V класу опору за ДСТУ 4012.1-2001.

1.8. Сейфи середньої захищеності, що мають відповідні документи (сертифікати, висновки, акти) органів Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України на їх відповідність вимогам ВБН, можуть бути віднесені банківською установою не більше ніж до IV класу опору за ДСТУ 4012.1-2001.

1.9. Для сховищ цінностей, на які відсутні документи, зазначені в пунктах 1.5 - 1.7 цього розділу, клас опору за ДСТУ 4012.1-2001 може бути визначений акредитованими організаціями за поданням відповідної банківської установи. При цьому банківська установа одержує сертифікат відповідності, що оформлений відповідно до вимог ДСТУ 3498-96, на відповідність обов'язковим вимогам ДСТУ 4012.1-2001.

2. Порядок віднесення до певного класу опору за ДСТУ діючих сховищ цінностей банківських установ України

2.1. Діючі сховища цінностей (монолітні залізобетонні, модульні, приміщення для розміщення сейфів), що введені в експлуатацію або проектна документація на будівництво яких була затверджена до набрання чинності постановою і на які відсутні сертифікати відповідності, оформлені згідно з ДСТУ 3498-96 на відповідність обов'язковим вимогам ДСТУ 4012.1-2001, банківська установа відносить до V - IX класів опору, якщо:

а) вона має на монолітні залізобетонні, модульні сховища цінностей та приміщення для розміщення сейфів відповідні документи, що зазначені в пунктах 1.5 - 1.7 цього розділу. Віднесення цих сховищ цінностей до певного класу опору за ДСТУ 4012.4-2001 здійснюється відповідно до вимог, визначених у пунктах 1.3, 1.4, 1.6 та 1.7 цього розділу.

Якщо на монолітну залізобетонну оболонку сховища цінностей, збудовану згідно з вимогами ВБН, відсутні документи, що зазначені в пункті 1.5 цього розділу, то банківська установа може віднести це сховище цінностей до V - IX класу опору за ДСТУ 4012.1-2001 на підставі висновків, актів органів Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України, в яких засвідчується відповідність таких сховищ цінностей вимогам ВБН. Крім того, банківська установа в строк до 30.12.2010 має провести сертифікацію такого сховища цінностей акредитованими організаціями на його відповідність вимогам ДСТУ 4012.1-2001.

Якщо на монолітну залізобетонну оболонку сховища цінностей, збудовану згідно з вимогами листа, відсутні документи, що зазначені в пункті 1.5 цього розділу, то банківська установа може віднести це сховище цінностей до V класу опору за ДСТУ 4012.1-2001 на підставі висновків, актів органів Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України, в яких засвідчується відповідність таких сховищ цінностей вимогам листа. При цьому банківська установа в строк до 30.12.2010 має провести сертифікацію такого сховища цінностей акредитованими організаціями на його відповідність вимогам ДСТУ 4012.1-2001;

б) двері монолітних залізобетонних сховищ цінностей, збудованих відповідно до вимог ВБН або листа, засвідчені відповідними документами (сертифікати, висновки, акти) органів Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України на їх відповідність вимогам ВБН.

Якщо ці документи відсутні, то такі двері сховища цінностей мають бути замінені банківською установою в строк до 30.12.2010 на такі, клас опору яких за ДСТУ 4012.1-2001 не менше ніж клас опору, до якого віднесено відповідне сховище цінностей. На період заміни таких дверей вони мають бути захищені окремим додатковим рубежем захисту від руйнування ззовні.

У виняткових випадках, якщо двері банківського сховища, уведеного в експлуатацію до набрання чинності вимогами, визначеними ВБН або листом, виготовлено закордонними фірмами безпосередньо для використання в банківських сховищах, то можливість їх експлуатації у сховищах цінностей V - IX класів опору за ДСТУ 4012.1-2001 вирішується керівництвом Національного банку України.

2.2. Діючі сховища цінностей, що введені в експлуатацію або проектна документація на будівництво яких була затверджена до набрання чинності постановою і на які відсутні сертифікати відповідності, оформлені згідно з ДСТУ 3498-96, на відповідність обов'язковим вимогам ДСТУ 4012.1-2001, можуть бути віднесені банківськими установами до I - IV класів опору без підтвердження їх відповідності документами, зазначеними в пунктах 1.5 - 1.8 та 2.1 цього розділу. Для таких сховищ цінностей потреба та строки одержання сертифіката відповідності на їх відповідність обов'язковим вимогам ДСТУ 4012.1-2001 визначаються керівниками банківських установ самостійно.

2.3. Керівники банківських установ надсилають до відповідного територіального управління Національного банку України повідомлення довільної форми, засвідчене своїм підписом, в якому зазначаються: клас опору за ДСТУ 4012.1-2001, до якого віднесено сховище (сховища) цінностей банківської установи відповідно до цього розділу, а також документ, на підставі якого сховище (сховища) цінностей відноситься до певного класу опору за ДСТУ 4012.1-2001.

Якщо монолітні сховища цінностей, збудовані відповідно до вимог ВБН або листа, відносяться банківською установою до V - IX класу опору за ДСТУ 4012.1-2001 на підставі відповідних документів (сертифікати, висновки, акти) органів Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України, то у вищезазначеному повідомленні має бути зазначено строк проведення сертифікації таких сховищ цінностей на відповідність вимогам ДСТУ 4012.1-2001.

За потреби відповідне територіальне управління Національного банку України може вимагати від банківської установи документи, що підтверджують надану в повідомленні інформацію про віднесення сховища (сховищ) цінностей до певного класу опору.

2.4. Протягом одного місяця з дня одержання повідомлення, зазначеного в пункті 2.3 цього розділу, територіальне управління Національного банку України розглядає отримані матеріали та надсилає банківській установі підтвердження віднесення сховища (сховищ) цінностей до відповідного класу опору або відмову щодо віднесення сховища (сховищ) цінностей до визначеного в повідомленні класу опору. У відмові територіальне управління Національного банку України встановлює максимальний клас опору за ДСТУ 4012.1-2001, до якого може бути віднесено сховище (сховища) цінностей банківської установи відповідно до цього розділу.

2.5. Територіальні управління Національного банку України здійснюють перевірку достовірності наданої банківською установою в повідомленні інформації (відповідно до пункту 2.3 цього розділу) під час проведення планових перевірок банківських установ з питань організації схоронності цінностей. У разі виявлення недостовірної інформації до банківської установи вживаються заходи, що визначені нормативно-правовими актами Національного банку України.

2.6. Якщо обсяги готівки та інших цінностей, що зберігаються в банківській установі, не відповідають установленому для її сховища цінностей класу опору згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку України, то банківська установа вживає заходів щодо зменшення обсягів готівки та інших цінностей, що зберігаються в банківській установі або приведення сховища цінностей у відповідність до певного класу опору.

2.7. У разі невиконання банківською установою вимог, зазначених у пунктах 2.1 - 2.6 цього розділу, відповідне територіальне управління Національного банку України вживає заходів, що визначені нормативно-правовими актами Національного банку України".

У зв'язку з цим розділ IV уважати розділом V.

4. Пункт 1.1 глави 1 розділу V викласти в такій редакції:

"1.1. У цьому розділі наведені правила проектування приміщень серверних та електронних архівів, що передбачають заходи технічного захисту інформації від витоку за рахунок побічних випромінювань і наведень, а також від її втрати внаслідок впливу зовнішніх електромагнітних полів.

Вимоги цього розділу поширюються на приміщення серверних та електронних архівів, що заново будуються або реконструюються або проектна документація на які не була затверджена до набрання чинності цим Положенням".

 

Директор Департаменту
готівково-грошового обігу

Н. В. Дорофєєва

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

Я. Ф. Солтис 

Опрос