Идет загрузка документа (271 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке наложения административных штрафов

Национальный банк
Положение, Постановление от 29.12.2001 № 563
редакция действует с 23.10.2021

Про затвердження Положення про порядок накладення адміністративних штрафів

Постанова Правління Національного банку України
від 29 грудня 2001 року N 563

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 січня 2002 р. за N 62/6350

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 21 травня 2003 року N 211
,
 від 17 червня 2009 року N 357
,
 від 12 листопада 2010 року N 491
,
 від 12 березня 2012 року N 84
,
 від 22 лютого 2013 року N 51
,
від 9 грудня 2013 року N 503
,
 від 30 квітня 2015 року N 301
,
 від 31 грудня 2015 року N 1003
,
 від 30 грудня 2016 року N 420
,
від 21 червня 2018 року N 69
,
від 8 січня 2019 року N 17
(зміни, внесені підпунктом 1, абзацом другим підпункту 2, підпунктом 3, абзацами другим та четвертим
підпункту 4
та підпунктами 5 - 8 пункту 1 постанови Правління Національного банку України
від 8 січня 2019 року N 17, набирають чинності з
7 лютого 2019 року),
від 6 лютого 2020 року N 15
,
від 26 червня 2020 року N 89
,
від 20 жовтня 2021 року N 109

У зв'язку з унесенням змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України або здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, порядку подання фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку при ліквідації банку, за незаконне розголошення або використання інформації, що становить банківську таємницю, протидію тимчасовій адміністрації або ліквідації банку, здійснення банківської діяльності без банківської ліцензії та відповідно до статей 72, 73, 74 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок накладення адміністративних штрафів (далі - Положення), що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

Положення про порядок накладення штрафів на керівників банків та інших фінансово-кредитних установ у разі невиконання ними законних вимог Національного банку України щодо усунення порушень банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 09.03.2000 N 94 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.03.2000 за N 189/4410;

главу 8 розділу III Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 369 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.09.2001 за N 845/6036.

3. Адміністративному департаменту (В. В. Врублевський) у десятиденний термін після державної реєстрації Положення в Міністерстві юстиції України здійснити його тиражування, а також виготовити бланки процесуальних та інших документів згідно з додатками до нього для потреб Національного банку України та забезпечити ними територіальні управління Національного банку України.

4. Генеральному департаменту банківського нагляду (О. І. Кірєєв) щорічно подавати Адміністративному департаменту (В. В. Врублевський) заявки на виготовлення потрібної кількості примірників бланків процесуальних документів та інших документів, передбачених у додатках до Положення.

5. Ця постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови В. Л. Кротюка, Генеральний департамент банківського нагляду (О. І. Кірєєв), Економічний департамент (В. М. Галь), Департамент платіжних систем (В. М. Кравець), Департамент монетарної політики (Н. І. Гребеник), Департамент готівково-грошового обігу (Н. В. Дорофєєва), Департамент бухгалтерського обліку (В. І. Ричаківська) та керівників територіальних управлінь Національного банку України.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

 

Положення
про порядок накладення адміністративних штрафів

1. Загальні положення

1.1. Це Положення на підставі Законів України "Про Національний банк України""Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон про банки), статей 255, 257, 2343, 221 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - Кодекс) установлює порядок складання та подання відповідній посадовій особі або органові, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів про адміністративні правопорушення, а також установлює порядок накладення штрафів, передбачених частиною п'ятою, шостою статті 1561 (за порушення, вчинені учасниками ринків фінансових послуг, якщо державне регулювання ринку таких послуг здійснюється Національним банком України), статтями 16314, 16316 (у частині порушення банками порядку оприлюднення фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом) (далі - 16316), 1665, 1666 (частини третя, четверта), 16620, 18829 Кодексу.

(пункт 1.1 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 21.05.2003 р. N 211
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління
Національного банку України від 22.02.2013 р. N 51
,
 від 31.12.2015 р. N 1003
,
від 08.01.2019 р. N 17
,
від 06.02.2020 р. N 15
,
від 26.06.2020 р. N 89)

1.2. Згідно зі статтею 2343 Кодексу Національний банк України (далі - Національний банк) розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 1561 (частини п'ята, шоста), 16314, 16316, 1665, 1666 (частини третя, четверта), 16620, 18829 Кодексу.

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.05.2003 р. N 211
,
 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 22.02.2013 р. N 51
,
із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Правління Національного банку України від 08.01.2019 р. N 17,
від 06.02.2020 р. N 15
,
від 26.06.2020 р. N 89)

1.3. Від імені Національного банку розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Голова Національного банку та його заступники, керівники структурних підрозділів Національного банку та їх заступники, які забезпечують виконання функцій Національного банку з нагляду (оверсайта), контролю (далі - Уповноважені особи).

(пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 22.02.2013 р. N 51
,
 від 30.04.2015 р. N 301
,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 31.12.2015 р. N 1003
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
Правління Національного банку України від 30.12.2016 р. N 420,
від 21.06.2018 р. N 69
,
від 20.10.2021 р. N 109)

1.4. Керівниками структурних підрозділів Національного банку та їх заступниками, які забезпечують виконання функцій Національного банку з нагляду (оверсайта), контролю, уповноваженими від імені Національного банку розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення, є:

(абзац перший пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Правління Національного банку України
 від 21.06.2018 р. N 69
,
від 20.10.2021 р. N 109)

1) директор Департаменту банківського нагляду, його заступники;

(підпункт 1 пункту 1.4 у редакції постанов
 Правління Національного банку України від 06.02.2020 р. N 15,
від 20.10.2021 р. N 109)

2) директор Департаменту інспектування, його заступники;

(підпункт 2 пункту 1.4 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 21.06.2018 р. N 69
,
із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 06.02.2020 р. N 15
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 20.10.2021 р. N 109)

3) директор Департаменту фінансового моніторингу, його заступники;

4) директор Департаменту ліцензування, його заступники;

(підпункт 4 пункту 1.4 у редакції постанов
 Правління Національного банку України від 30.12.2016 р. N 420,
від 21.06.2018 р. N 69)

5) директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку, його заступники;

(підпункт 5 пункту 1.4 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 30.12.2016 р. N 420)

6) директор Департаменту грошового обігу, його заступники;

(главу 1 доповнено пунктом 1.4 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.12.2015 р. N 1003)

7) начальник Управління захисту прав споживачів фінансових послуг, його заступник;

(пункт 1.4 доповнено підпунктом 7 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 06.02.2020 р. N 15)

8) директор Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг, його заступники;

(пункт 1.4 доповнено підпунктом 8 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 26.06.2020 р. N 89
,
підпункт 8 пункту 1.4 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 20.10.2021 р. N 109)

9) особи, які виконують обов'язки керівників структурних підрозділів Національного банку або їх заступників, зазначених у підпунктах 1 - 8 пункту 1.4 глави 1 цього Положення.

(пункт 1.4 доповнено підпунктом 9 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.10.2021 р. N 109)

1.5. Передбачені цим Положенням повноваження Уповноважених осіб можуть виконуватися посадовими особами, які їх заміщують, у встановленому порядку.

(главу 1 доповнено пунктом 1.5 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.12.2015 р. N 1003)

1.6. Уповноважені особи мають право накладати адміністративні стягнення, передбачені статтями 1561 (частини п'ята, шоста), 16314, 16316, 1665, 1666 (частини третя, четверта), 16620, 18829 Кодексу, у межах своїх повноважень і лише під час виконання службових обов'язків.

(главу 1 доповнено пунктом 1.6 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.12.2015 р. N 1003
,
 у зв'язку з цим пункти 1.4, 1.5 уважати відповідно пунктами 1.7, 1.8
,
пункт 1.6 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Правління Національного банку України від 08.01.2019 р. N 17,
від 06.02.2020 р. N 15
,
від 26.06.2020 р. N 89)

1.7. Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені статтями 1561 (частини п'ята, шоста), 16312, 16314, 16316, 1665, 1666 (частини третя, четверта), 1668 [у частині, що стосується правопорушень у галузі банківської діяльності та банківських операцій, діяльності з надання інших фінансових послуг, ліцензії (дозволи) на проведення якої видає цей орган] (далі - 1668), 1669 (частина перша), 16620, 18829 та 18834 Кодексу, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

(пункт 1.7 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 21.05.2003 р. N 211
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління
 Національного банку України від 17.06.2009 р. N 357
,
 від 12.11.2010 р. N 491
,
 від 22.02.2013 р. N 51
,
від 08.01.2019 р. N 17
,
від 06.02.2020 р. N 15
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 26.06.2020 р. N 89)

1.8. При малозначності вчиненого адміністративного правопорушення Уповноважена особа може звільнити порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням.

(пункт 1.8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.04.2015 р. N 301)

2. Накладення адміністративного стягнення

2.1. Адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, у дусі дотримання банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як правопорушником, так і іншими особами.

2.2. Національний банк під час / за результатами нагляду (оверсайта)/контролю уживає заходів щодо притягнення до адміністративної відповідальності за допущення порушень, передбачених статтями 1561 (частини п'ята, шоста), 16312, 16314, 16316, 1665, 1666 (частини третя, четверта), 1668, 1669 (частина перша), 16620, 18829 та 18834 Кодексу.

(пункт 2.2 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 21.05.2003 р. N 211
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 17.06.2009 р. N 357,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 12.11.2010 р. N 491
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 12.03.2012 р. N 84
,
 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 22.02.2013 р. N 51
,
із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Правління Національного банку України від 08.01.2019 р. N 17,
від 06.02.2020 р. N 15
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 26.06.2020 р. N 89)

2.3. Штраф накладається:

а) пов'язаних з банком осіб;

(підпункт "а" пункту 2.3 у редакції постанов Правління
 Національного банку України від 22.02.2013 р. N 51
,
 від 30.04.2015 р. N 301)

б) інших осіб, які відповідно до Закону про банки можуть бути об'єктом перевірки Національного банку;

(підпункт "б" пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 26.06.2020 р. N 89)

в) на голову ліквідаційної комісії, ліквідатора;

г) інших відповідальних осіб, залучених до ліквідації банку;

ґ) на посадових осіб банків, філій іноземних банків;

(пункт 2.3 доповнено підпунктом "ґ" згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.05.2003 р. N 211
,
 підпункт "ґ" пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.04.2015 р. N 301)

д) на посадових осіб небанківських фінансових установ - резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами чи учасниками платіжних систем у частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів на підставі відповідних ліцензій, зокрема Національного банку (крім операторів поштового зв'язку в частині здійснення ними переказу коштів), які не втратили чинність після введення в дію Закону України "Про валюту і валютні операції" (далі - фінансові установи);

(пункт 2.3 доповнено підпунктом "д" згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.04.2015 р. N 301
,
 у зв'язку з цим підпункти "д" - "і" уважати відповідно підпунктами "е" - "ї"
,
підпункт "д" пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 08.01.2019 р. N 17)

е) на осіб, які незаконно розголосили в будь-якому вигляді інформацію, що відповідно до закону є об'єктом обміну між банком та Уповноваженим органом, або факт її подання (одержання), якщо ця інформація стала відомою цій особі у зв'язку з її професійною або службовою діяльністю;

(пункт 2.3 доповнено підпунктом "е" згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.05.2003 р. N 211
,
 підпункт "
е" пункту 2.3 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 12.11.2010 р. N 491)

е) підпункт "е" пункту 2.3 виключено

(пункт 2.3 доповнено підпунктом "е" згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.05.2003 р. N 211
,
 підпункт "е" пункту 2.3 виключено згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.06.2009 р. N 357)

є) підпункт "є" пункту 2.3 виключено

(пункт 2.3 доповнено підпунктом "є" згідно з постановою
Правління Національного банку України від 22.02.2013 р. N 51
,
підпункт "є" пункту 2.3 виключено згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 26.06.2020 р. N 89,
у зв'язку з цим підпункти "є" - "к" уважати підпунктами "є" - "й")

є) посадових осіб платіжних організацій, що порушили закони України та нормативно-правові акти Національного банку, які регулюють переказ коштів в Україні;

(пункт 2.3 доповнено підпунктом "є" згідно з постановою
Правління Національного банку України від 22.02.2013 р. N 51)

ж) посадових осіб члена/учасника платіжної системи, що порушили закони України та нормативно-правові акти Національного банку, які регулюють переказ коштів в Україні, не повідомили про помилкові/неналежні перекази та суб'єктів цих переказів інших членів/учасників платіжної системи;

(пункт 2.3 доповнено підпунктом "ж" згідно з постановою
Правління Національного банку України від 22.02.2013 р. N 51)

з) посадових осіб еквайра та/або емітента, які порушили встановлені Національним банком загальні параметри моніторингу з метою ідентифікації помилкових та неналежних переказів із застосуванням електронних платіжних засобів;

(пункт 2.3 доповнено підпунктом "з" згідно з постановою
Правління Національного банку України від 22.02.2013 р. N 51)

и) фізичних осіб - підприємців та посадових осіб юридичних осіб, які є об'єктами нагляду (оверсайту);

(пункт 2.3 доповнено підпунктом "и" згідно з постановою
Правління Національного банку України від 22.02.2013 р. N 51)

і) фізичних осіб - підприємців та посадових осіб юридичних осіб, які надають послуги платіжної системи без реєстрації платіжної системи в порядку, установленому законами та нормативно-правовими актами Національного банку;

(пункт 2.3 доповнено підпунктом "і" згідно з постановою
Правління Національного банку України від 22.02.2013 р. N 51)

ї) на посадових осіб уповноважених установ;

(пункт 2.3 доповнено підпунктом "ї" згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 08.01.2019 р. N 17)

й) на посадових осіб фінансових установ, юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, юридичних осіб, які провадять діяльність з надання посередницьких послуг на ринках фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України, а також фізичних осіб - підприємців, які є кредитними посередниками банків, філій іноземних банків;

(пункт 2.3 доповнено підпунктом "й" згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 06.02.2020 р. N 15)

к) на посадових осіб страховиків (перестраховиків), страхових (перестрахових) брокерів, кредитних спілок, ломбардів та інших фінансових установ (крім фінансових установ та інших юридичних осіб, щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснюються іншими суб'єктами державного фінансового моніторингу); платіжних організацій, учасників або членів платіжних систем, які надають фінансові послуги на підставі відповідних ліцензій чи реєстраційних документів; операторів поштового зв'язку; інших установ, які надають послуги з переказу коштів та здійснення валютних операцій; філій або представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України, інших юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги, щодо яких Національним банком здійснюються державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

(пункт 2.3 доповнено підпунктом "к" згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 26.06.2020 р. N 89)

Штрафи на осіб, зазначених у цьому пункті, накладаються, якщо виявлене порушення є наслідком їх особистих дій або бездіяльності.

(пункт 2.3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.05.2003 р. N 211)

Терміни "еквайр", "емітент", "платіжна організація", "член/учасник платіжної системи", "нагляд (оверсайт)" вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні".

(пункт 2.3 доповнено абзацом згідно з постановою 
Правління Національного банку України від 22.02.2013 р. N 51)

Термін "пов'язана з банком особа" вживається у значенні, визначеному Законом про банки.

(пункт 2.3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.04.2015 р. N 301
,
абзац дев'ятнадцятий пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 26.06.2020 р. N 89)

Термін "уповноважені установи" вживається в значенні, визначеному Законом України "Про валюту і валютні операції".

(пункт 2.3 доповнено абзацом згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 08.01.2019 р. N 17)

2.4. До посадових осіб банків, філій іноземних банків, на яких накладаються штрафи, належать:

а) голова, його заступники та члени ради банку;

б) керівник філії іноземного банку;

в) голова, його заступники та члени правління банку;

(підпункт "в" пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.06.2018 р. N 69)

г) головний бухгалтер банку, його заступники;

ґ) керівник відокремленого підрозділу;

д) посадові особи банку, відповідальні за здійснення сукупності чи окремих заходів з фінансового моніторингу.

(пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.05.2003 р. N 211,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 12.11.2010 р. N 491
,
 із змінами, внесеними згідно з постановами Правління
 Національного банку України від 12.03.2012 р. N 84
,
від 22.02.2013 р. N 51
,
 у редакції постанови Правління Національного
 банку України від 30.04.2015 р. N 301)

2.5. Пункт 2.5 виключено

(пункт 2.5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 12.03.2012 р. N 84
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 30.04.2015 р. N 301
,
 у зв'язку з цим пункти 2.6 - 2.12
 уважати відповідно пунктами 2.5 - 2.11
)

2.6. Абзац перший пункту 2.6 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 21.05.2003 р. N 211)

2.5. При накладенні штрафу враховуються характер учиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, а також обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність.

2.6. Обставинами, що пом'якшують відповідальність, визнаються:

а) щире розкаяння винного;

б) учинення правопорушення за збігу тяжких особистих чи сімейних обставин;

в) учинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має дитину віком до одного року.

Уповноважена особа може визнати пом'якшувальними й інші обставини, не зазначені в цьому пункті.

(абзац п'ятий пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 30.12.2016 р. N 420,
від 21.06.2018 р. N 69)

2.7. Обставинами, що обтяжують відповідальність, визнаються:

а) продовження протиправної поведінки;

б) повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню; вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення.

(підпункт "б" пункту 2.7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.04.2015 р. N 301)

2.8. При вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо.

(абзац перший пункту 2.8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.04.2015 р. N 301)

Якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються однією і тією самою Уповноваженою особою, то стягнення накладається в межах санкції, установленої за більш серйозне правопорушення із вчинених.

(пункт 2.8 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.06.2009 р. N 357
,
 абзац другий пункту 2.8 із змінами, внесеними згідно з
постановами
Правління Національного банку України від 30.04.2015 р. N 301,
від 21.06.2018 р. N 69)

2.9. Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше ніж через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення.

Якщо справа про адміністративне правопорушення підвідомча суду (судді), то стягнення може бути накладено не пізніше ніж через три місяці з дня вчинення правопорушення, а в разі триваючого правопорушення - не пізніше ніж через три місяці з дня його виявлення.

(пункт 2.9 доповнено новим абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.06.2009 р. N 357,
у зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім)

У разі закриття кримінального провадження, але за наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення, адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше як через місяць з дня прийняття рішення про закриття кримінального провадження.

(абзац третій пункту 2.9 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 22.02.2013 р. N 51)

2.10. Якщо особа, піддана адміністративному стягненню, протягом року з дня закінчення виконання стягнення не вчинила нового адміністративного правопорушення, то ця особа вважається такою, яка не була піддана адміністративному стягненню.

2.11. Якщо внаслідок вчинення адміністративного правопорушення заподіяно майнову шкоду громадянинові, підприємству, установі або організації, то питання щодо відшкодування винним майнової шкоди вирішується в судовому порядку.

3. Провадження в справах про адміністративні правопорушення

3.1. Метою провадження в справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне й об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її у точній відповідності до вимог Закону, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють учиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання особи в дусі дотримання законів, нормативно-правових актів Національного банку, зміцнення законності.

3.2. Завданнями Національного банку під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 16312, 1668, 1669 (частина перша), та 18834 Кодексу, є складання протоколів про адміністративні правопорушення та їх надсилання місцевим судам.

(пункт 3.2 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 21.05.2003 р. N 211
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 17.06.2009 р. N 357,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 12.11.2010 р. N 491
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 12.03.2012 р. N 84
,
 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 22.02.2013 р. N 51
,
із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 26.06.2020 р. N 89)

3.3. Завданнями Національного банку в справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 1561 (частини п'ята, шоста), 16314, 16316, 1665, 1666 (частини третя, четверта), 16620, 18829 Кодексу, є складання протоколів про адміністративні правопорушення та розгляд справ і накладення адміністративних стягнень.

(пункт 3.3 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 22.02.2013 р. N 51
,
із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Правління Національного банку України від 08.01.2019 р. N 17,
від 06.02.2020 р. N 15
,
від 26.06.2020 р. N 89)

3.4. Провадження в справі про адміністративне правопорушення, передбачені статтями 1561 (частини п'ята, шоста), 16314, 16316, 1665, 1666 (частини третя, четверта), 16620, 18829 Кодексу, не може бути розпочате, а розпочате підлягає закриттю в разі:

(абзац перший пункту 3.4 у редакції постанови
Правління Національного банку України від 22.02.2013 р. N 51
,
із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Правління Національного банку України від 08.01.2019 р. N 17,
від 06.02.2020 р. N 15
,
від 26.06.2020 р. N 89)

а) відсутності події і складу адміністративного правопорушення;

б) неосудності особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність;

в) видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного стягнення;

г) скасування акта, що встановлює адміністративну відповідальність;

ґ) закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених пунктом 2.9 цього Положення;

(підпункт "ґ" пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.04.2015 р. N 301)

д) наявність по тому самому факту щодо особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, постанови компетентного органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення або нескасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення, а також повідомлення про підозру особі у кримінальному провадженні по даному факту;

(підпункт "д" пункту 3.4 у редакції постанови 
Правління Національного банку України від 22.02.2013 р. N 51)

е) смерті особи, щодо якої було розпочато провадження в справі.

4. Протокол про адміністративне правопорушення

4.1. Протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтями 1561 (частини п'ята, шоста), 16312, 16314, 16316, 1665, 1666 (частини третя, четверта), 1668, 1669 (частина перша), 16620, 18829 та 18834 Кодексу, складається уповноваженою на те посадовою особою Національного банку за формою, визначеною в додатку 1 до цього Положення.

(пункт 4.1 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 21.05.2003 р. N 211
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 17.06.2009 р. N 357,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 12.11.2010 р. N 491
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 12.03.2012 р. N 84
,
 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 22.02.2013 р. N 51
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління
 Національного банку України від 30.04.2015 р. N 301
,
 від 30.12.2016 р. N 420
,
від 08.01.2019 р. N 17
,
від 06.02.2020 р. N 15
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 26.06.2020 р. N 89)

4.2. Уповноваженими посадовими особами Національного банку, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, є:

(абзац перший пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 31.12.2015 р. N 1003)

1) начальники управлінь, заступники начальників управлінь, начальники відділів у складі департаментів банківського нагляду, нагляду за ринком небанківських фінансових послуг, інспектування, фінансового моніторингу, платіжних систем та інноваційного розвитку, грошового обігу, ліцензування, Управління захисту прав споживачів фінансових послуг або особи, які виконують їх обов'язки;

(підпункт 1 пункту 4.2 у редакції постанов Правління
 Національного банку України від 31.12.2015 р. N 1003
,
 від 30.12.2016 р. N 420
,
від 21.06.2018 р. N 69
,
від 06.02.2020 р. N 15
,
від 26.06.2020 р. N 89
,
від 20.10.2021 р. N 109)

2) керівник інспекційної групи або його заступник, який здійснює інспекційну перевірку банків або інших осіб, що відповідно до Закону про банки можуть бути об'єктами перевірки Національного банку;

(підпункт 2 пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 26.06.2020 р. N 89,
від 20.10.2021 р. N 109)

3) керівник інспекційної групи або його заступник, який здійснює перевірку банків, філій іноземних банків; страховиків (перестраховиків), страхових (перестрахових) брокерів, кредитних спілок, ломбардів та інших фінансових установ (крім фінансових установ та інших юридичних осіб, щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснюються іншими суб'єктами державного фінансового моніторингу); платіжних організацій, учасників або членів платіжних систем, які надають фінансові послуги на підставі відповідних ліцензій чи реєстраційних документів; операторів поштового зв'язку; інших установ, які надають послуги з переказу коштів та здійснення валютних операцій; філій або представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України, інших юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

(підпункт 3 пункту 4.2 у редакції постанов Правління
 Національного банку України від 21.06.2018 р. N 69
,
від 26.06.2020 р. N 89)

4) керівник інспекційної групи або його заступник, який здійснює виїзну перевірку щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами та оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України;

(підпункт 4 пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.12.2015 р. N 1003
,
у редакції постанови Правління Національного
 банку України від 21.06.2018 р. N 69
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 08.01.2019 р. N 17
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 26.06.2020 р. N 89
,
із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 20.10.2021 р. N 109)

5) керівник робочої групи, який здійснює перевірку щодо дотримання об'єктами нагляду (оверсайта) платіжних систем та систем розрахунків вимог законодавства України, яке регулює діяльність платіжних систем та переказ коштів в Україні;

(пункт 4.2 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 21.05.2003 р. N 211
,
 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 17.06.2009 р. N 357
,
 від 12.11.2010 р. N 491
,
від 22.02.2013 р. N 51
,
від 09.12.2013 р. N 503
,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 30.04.2015 р. N 301)

6) керівник інспекційної групи або його заступник, який здійснює інспекційну перевірку діяльності учасників ринків небанківських фінансових послуг.

(пункт 4.2 доповнено підпунктом 6 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.12.2015 р. N 1003
,
підпункт 6 пункту 4.2 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 20.10.2021 р. N 109)

7) підпункт 7 пункту 4.2 виключено

(пункт 4.2 доповнено підпунктом 7 згідно з постановою
Правління Національного банку України від 31.12.2015 р. N 1003
,
підпункт 7 пункту 4.2 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 21.06.2018 р. N 69
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 20.10.2021 р. N 109)

8) підпункт 8 пункту 4.2 виключено

(пункт 4.2 доповнено підпунктом 8 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 06.02.2020 р. N 15
,
підпункт 8 пункту 4.2 виключено згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.10.2021 р. N 109)

4.3. У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка склала протокол, відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності [прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, адреса місця проживання або перебування, місце роботи, посада, ідентифікаційний номер або номер і серія (за наявності) паспорта для фізичних осіб - громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України], місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення, нормативний акт, що передбачає відповідальність за це правопорушення, прізвища, імена, по батькові (за наявності), адреси місця проживання або перебування свідків і потерпілих (якщо вони є), пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, інформація про надані особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснення її прав і обов'язків, передбачених статтею 63 Конституції України та статтею 268 Кодексу, інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, то про це також зазначається в протоколі.

(абзац перший пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 31.12.2015 р. N 1003,
від 30.12.2016 р. N 420
,
від 21.06.2018 р. N 69
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 26.06.2020 р. N 89)

До протоколу про адміністративне правопорушення додаються оригінали або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують вчинення адміністративного правопорушення, винність особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для вирішення справи.

(пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.05.2003 р. N 211,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 17.06.2009 р. N 357
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.02.2013 р. N 51
,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 30.04.2015 р. N 301)

4.4. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу про адміністративне правопорушення, підписати протокол або відмовитись від його підписання.

(главу 4 доповнено новим пунктом 4.4 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.04.2015 р. N 301)

4.5. Уповноважена посадова особа Національного банку, яка має право складати протоколи про адміністративні правопорушення, в разі складення протоколу під час виконання функцій Національного банку з нагляду (оверсайта), контролю на місці вчинення адміністративного правопорушення в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, складає протокол про адміністративне правопорушення в двох примірниках, підписує кожен із примірників та пропонує їх підписати особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, та/або надати пояснення та зауваження щодо змісту протоколу.

(абзац перший пункту 4.5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 31.12.2015 р. N 1003,
від 26.06.2020 р. N 89)

У разі наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також цими особами.

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу або ознайомлення з ним, уповноважена посадова особа Національного банку, яка має право складати протоколи про адміністративні правопорушення, вносить до першого примірника протоколу відповідний запис.

(абзац третій пункту 4.5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.12.2015 р. N 1003)

(главу 4 доповнено новим пунктом 4.5 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.04.2015 р. N 301)

4.6. Уповноважена посадова особа Національного банку, яка має право складати протоколи про адміністративні правопорушення, в разі виявлення адміністративного правопорушення під час виконання функцій Національного банку з нагляду (оверсайта), контролю без виїзду до фактичного місцезнаходження об'єктів нагляду (оверсайта), контролю або відсутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, на місці вчинення адміністративного правопорушення:

(абзац перший пункту 4.6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.12.2015 р. N 1003)

1) повідомляє особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, про місце, дату та час, коли така особа має з'явитися до Національного банку для надання нею пояснень, що стосуються виявленого правопорушення;

2) складає, підписує два примірники протоколу про адміністративне правопорушення та надсилає другий примірник протоколу про адміністративне правопорушення особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, якщо така особа не з'явилась до Національного банку у зазначені в повідомленні дату та час для надання пояснень, що стосуються виявленого правопорушення.

(главу 4 доповнено новим пунктом 4.6 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.04.2015 р. N 301)

4.7. Повідомлення, зазначене в підпункті 1 пункту 4.6 цього Положення, надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адреси місця проживання або перебування особи та свідків і потерпілих (якщо вони є) не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня, коли особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має з'явитися до Національного банку.

(абзац перший пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.12.2015 р. N 1003)

Якщо особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, є посадовою особою юридичної особи, то повідомлення у той самий строк надсилається лише на адресу такої юридичної особи. Юридична особа, яка отримала повідомлення, зобов'язана негайно забезпечити його вручення особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Повідомлення посадовій особі банку, яка притягається до адміністративної відповідальності, надсилається лише на електронну адресу банку з використанням системи електронної пошти Національного банку не пізніше ніж за 5 календарних днів до дня, коли така особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має з'явитися до Національного банку. Банк зобов'язаний забезпечити негайне вручення повідомлення особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

(главу 4 доповнено новим пунктом 4.7 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.04.2015 р. N 301)

4.8. Другий примірник протоколу про адміністративне правопорушення:

1) вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, під розписку у випадку, зазначеному в пункті 4.5 цього Положення;

2) надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу місця проживання або перебування особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, або на адресу юридичної особи, якщо особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, є її посадовою особою у випадку, зазначеному в підпункті 2 пункту 4.6 цього Положення.

(підпункт 2 пункту 4.8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.12.2015 р. N 1003)

(главу 4 доповнено новим пунктом 4.8 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.04.2015 р. N 301,
 у
зв'язку з цим пункти 4.4, 4.5 уважати відповідно пунктами 4.9, 4.10)

 4.9. Протокол про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 1561 (частини п'ята, шоста), 16314, 16316, 1665, 1666 (частини третя, четверта), 16620, 18829 Кодексу, подається Уповноваженій особі.

(абзац перший пункту 4.9 із змінами, внесеними згідно з постановами
Правління Національного банку України від 22.02.2013 р. N 51,
 від 30.04.2015 р. N 301
,
 від 08.01.2019 р. N 17
,
від 06.02.2020 р. N 15
,
від 26.06.2020 р. N 89)

Уповноважені особи, зазначені в пункті 1.4 глави 1 цього Положення, мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення за складеними протоколами про адміністративні правопорушення, передбаченими статтями 1561 (частина п'ята, шоста), 16314, 16316, 1665, 1666 (частини третя, четверта), 16620, 18829 Кодексу.

(пункт 4.9 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.12.2015 р. N 1003
,
абзац другий пункту 4.9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 08.01.2019 р. N 17
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 06.02.2020 р. N 15
,
із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління
 Національного банку України від 26.06.2020 р. N 89
,
від 20.10.2021 р. N 109)

 4.10. Протокол про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 16312, 166-8, 166-9 та 18834 Кодексу, надсилається до місцевого суду.

(пункт  4.10 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 21.05.2003 р. N 211,
 від 17.06.2009 р. N 357
,
 від 12.11.2010 р. N 491
,
 від 22.02.2013 р. N 51)

5. Розгляд справ про адміністративне правопорушення

5.1. Справа про адміністративне правопорушення, пов'язане з порушеннями, зазначеними в пункті 4.9 цього Положення, розглядається за місцем його вчинення в 15-денний строк із дня одержання Уповноваженою особою протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи або складення протоколу у випадку, визначеному в абзаці другому пункту 4.9 цього Положення.

(абзац перший пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.12.2015 р. N 1003)

Відомості про дату, час і місце розгляду справи про адміністративне правопорушення повідомляються особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, та іншим особам, які беруть участь у розгляді справи про адміністративне правопорушення, у порядку та строки, зазначені в пункті 4.7 цього Положення.

Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, або за відсутності цієї особи, коли є дані про її повідомлення про місце і час розгляду справи в установленому порядку.

(пункт 5.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.06.2009 р. N 357
,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 30.04.2015 р. N 301)

5.2. Справа про адміністративне правопорушення (статті  1561 (частини п'ята, шоста), 16314, 16316, 1665, 1666 (частини третя, четверта), 16620, 18829 Кодексу) розглядається відкрито та на засадах рівності всіх громадян перед Законом.

(пункт 5.2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 22.02.2013 р. N 51,
від 08.01.2019 р. N 17
,
від 06.02.2020 р. N 15
,
від 26.06.2020 р. N 89)

5.3. Доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на підставі яких у визначеному Законом порядку встановлюється наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність відповідної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі протоколу про адміністративне правопорушення та пояснень особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, а також інших документів.

Обов'язок щодо збирання доказів покладається на Уповноважених посадових осіб Національного банку, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення.

(пункт 5.3 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.06.2018 р. N 69)

5.4. Уповноважена особа оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному й об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись Законом і правосвідомістю.

(пункт 5.4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.06.2018 р. N 69)

5.5. Якщо при розгляді справи Уповноважена особа дійде висновку, що порушення має ознаки кримінального правопорушення, то вона передає матеріали прокурору, органу досудового розслідування.

(пункт 5.5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 22.02.2013 р. N 51,
 від 30.04.2015 р. N 301
,
від 21.06.2018 р. N 69)

5.6. У розгляді справи про адміністративне правопорушення можуть брати участь адвокат, інший фахівець у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, адвокат, який призначений Центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Ці особи мають право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, за дорученням особи, яка його запросила, від її імені подавати скарги на рішення Уповноваженої особи, яка розглядає справу, а також мають інші права, передбачені законами України.

(абзац перший пункту 5.6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.06.2018 р. N 69)

Повноваження адвоката на участь у розгляді справи підтверджуються довіреністю на ведення справи, посвідченою нотаріусом або посадовою особою, якій відповідно до закону надано право посвідчувати довіреності, або ордером чи дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, або договором про надання правової допомоги. До ордера обов'язково додається витяг з договору, у якому зазначаються повноваження адвоката або обмеження його прав на вчинення окремих дій як захисника. Витяг засвідчується підписами сторін.

Повноваження адвоката, призначеного Центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, підтверджуються дорученням, що видається Центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

(пункт 5.6 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 22.02.2013 р. N 51)

5.7. Уповноважена особа при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішує такі питання:

(абзац перший пункту 5.7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.12.2016 р. N 420)

а) чи належить до його компетенції розгляд цієї справи;

б) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення;

в) чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду;

г) чи витребувано потрібні додаткові матеріали;

ґ) чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, її законних представників, адвоката.

5.8. Розгляд справи розпочинається з представлення Уповноваженої особи, яка розглядає справу.

(абзац перший пункту 5.8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.12.2016 р. N 420)

Уповноважена особа, яка розглядає справу, оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов'язки. Після цього оголошується протокол про адміністративне правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання.

(абзац другий пункту 5.8 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 30.04.2015 р. N 301,
 від 30.12.2016 р. N 420)

5.9. Уповноважена особа при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язана з'ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна певна особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

(пункт 5.9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.12.2016 р. N 420)

5.10. Пункт 5.10 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 30.04.2015 р. N 301
,
 у зв'язку з цим пункт 5.11 уважати пунктом 5.10
)

5.10. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 16312, 1668, 1669 (частина перша) та 18834 Кодексу, розглядаються суддями місцевих судів відповідно до статті 221 Кодексу.

(пункт 5.10 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 21.05.2003 р. N 211,
 від 17.06.2009 р. N 357
,
 від 12.11.2010 р. N 491
,
 від 12.03.2012 р. N 84
,
 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 22.02.2013 р. N 51
,
із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 26.06.2020 р. N 89)

6. Постанова за справою про адміністративне правопорушення

6.1. За результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення, передбачене статтями 1561 (частини п'ята, шоста), 16314, 16316, 1665, 1666 (частини третя, четверта), 16620, 18829 Кодексу, Уповноважена особа виносить постанову за справою.

(абзац перший пункту 6.1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 22.02.2013 р. N 51,
 від 30.04.2015 р. N 301
,
від 08.01.2019 р. N 17
,
від 06.02.2020 р. N 15
,
від 26.06.2020 р. N 89)

Постанова має містити такі реквізити: посаду, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка винесла постанову, дату розгляду справи, відомості про особу, щодо якої розглядається справа [прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, адреса місця проживання або перебування, місце роботи, посада, ідентифікаційний номер або номер і серія (за наявності) паспорта для фізичних осіб - громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України], викладення обставин, установлених під час розгляду справи, зазначення нормативно-правового акта, що передбачає відповідальність за це адміністративне правопорушення, прийняте за справою рішення.

(абзац другий пункту 6.1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 31.12.2015 р. N 1003,
 від 30.12.2016 р. N 420
,
від 21.06.2018 р. N 69
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 26.06.2020 р. N 89)

Постанова за справою має містити вказівку про порядок і строк її оскарження.

Постанова за справою про адміністративне правопорушення підписується Уповноваженою особою, яка розглянула справу, та скріплюється гербовою печаткою.

(абзац четвертий пункту 6.1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.04.2015 р. N 301)

6.2. За справою про адміністративне правопорушення Уповноважена особа приймає одну з таких постанов:

(абзац перший пункту 6.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.12.2016 р. N 420)

а) про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу (додаток 2);

б) про закриття справи про адміністративне правопорушення (додаток 3).

Постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення приймається при оголошенні усного зауваження, передачі матеріалів прокурору, органу досудового розслідування або за наявності обставин, передбачених пунктом 3.4 цього Положення.

(абзац другий пункту 6.2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 22.02.2013 р. N 51,
 від 30.04.2015 р. N 301)

6.3. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або надсилається особі, щодо якої її винесено.

Копія постанови вручається під розписку. Якщо копія постанови надсилається, то про це робиться відповідна відмітка в справі.

6.4. Постановам за справою про адміністративні правопорушення присвоюються реєстраційні номери, що складаються з порядкового номера постанови та реєстраційного номера вихідної кореспонденції Національного банку, який зазначається через косу лінію.

(абзац перший пункту 6.4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.12.2016 р. N 420)

Облік постанов за справами про адміністративні правопорушення здійснюється уповноваженою особою шляхом запису їх у журналі обліку постанов за справами про адміністративні правопорушення (додаток 4). Журнал має бути пронумерований, прошнурований та скріплений гербовою печаткою і засвідчується підписом керівника відповідного структурного підрозділу Національного банку. Облік постанов проводиться в межах кожного календарного року окремо.

(абзац другий пункту 6.4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.12.2016 р. N 420)

7. Оскарження постанови за справою про адміністративне правопорушення

(назва глави 7 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 22.02.2013 р. N 51
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 31.12.2015 р. N 1003)

7.1. Постанову за справою про адміністративне правопорушення може бути оскаржено, особою, щодо якої її винесено.

(пункт 7.1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 22.02.2013 р. N 51,
 від 30.04.2015 р. N 301)

7.2. Постанову за справою про адміністративне правопорушення може бути оскаржено до вищестоящої посадової особи або до місцевого суду в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, установленими Кодексом.

Скарга подається Уповноваженій особі, яка винесла постанову за справою про адміністративне правопорушення.

Скарга, що надійшла, протягом трьох діб надсилається Уповноваженою особою, яка винесла постанову за справою про адміністративні правопорушення, разом із справою про адміністративне правопорушення вищестоящій посадовій особі Національного банку, зазначеній у пунктах 1.3, 1.4 глави 1 цього Положення.

(пункт 7.2 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 30.12.2016 р. N 420
,
у редакції постанови Правління Національного
 банку України від 21.06.2018 р. N 69)

7.3. Скаргу на постанову за справою про адміністративне правопорушення може бути подано протягом 10 днів з дня винесення постанови. У разі неподання її протягом зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою, особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено вищестоящою посадовою особою, правомочною розглядати скаргу.

(пункт 7.3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 22.02.2013 р. N 51,
 від 30.04.2015 р. N 301
,
 від 30.12.2016 р. N 420
,
від 21.06.2018 р. N 69)

7.4. Пункт 7.4 виключено

(пункт 7.4 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 22.02.2013 р. N 51
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 30.04.2015 р. N 301
,
 у зв'язку з цим пункти 7.5 - 7.9
 уважати відповідно пунктами 7.4 - 7.8
)

7.4. Постанова Уповноваженої особи в справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку оскарження цієї постанови. Подання скарги в установлений строк зупиняє виконання постанови про накладення адміністративного стягнення до розгляду скарги.

(пункт 7.4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 22.02.2013 р. N 51
,
 від 30.04.2015 р. N 301
,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 30.12.2016 р. N 420)

7.5. Скарга на постанову за справою про адміністративне правопорушення розглядається Уповноваженою особою у 10-денний строк із дня її надходження.

(пункт 7.5. із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 22.02.2013 р. N 51
,
 у редакції постанови Правління Національного
 банку України від 30.04.2015 р. N 301
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.12.2016 р. N 420)

7.6. Вищестояща посадова особа при розгляді скарги на постанову за справою про адміністративне правопорушення перевіряє законність і обґрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень:

(абзац перший пункту 7.6 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 22.02.2013 р. N 51,
 від 30.04.2015 р. N 301
,
 від 30.12.2016 р. N 420
,
від 21.06.2018 р. N 69)

а) залишає постанову без зміни, а скаргу без задоволення;

(підпункт "а" пункту 7.6 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 22.02.2013 р. N 51,
 від 31.12.2015 р. N 1003)

б) скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд;

в) скасовує постанову і закриває справу;

г) змінює захід стягнення в межах, передбачених статтями 1561 (частини п'ята, шоста), 16314, 16316, 1665, 1666 (частини третя, четверта), 16620, 18829 Кодексу, для того, щоб стягнення не було посилено.

(підпункт "г" пункту 7.6 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 30.04.2015 р. N 301,
від 08.01.2019 р. N 17
,
від 06.02.2020 р. N 15
,
від 26.06.2020 р. N 89)

Вищестояща посадова особа, яка розглянула скаргу на постанову за справою про адміністративне правопорушення, своє рішення оформлює у вигляді постанови (додаток 5).

(абзац шостий пункту 7.6 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 22.02.2013 р. N 51,
 від 31.12.2015 р. N 1003
,
від 21.06.2018 р. N 69)

Якщо буде встановлено, що постанову винесено посадовою особою, неправомочною вирішувати цю справу, то така постанова скасовується і справа надсилається на розгляд компетентної посадової особи.

7.7. Копія рішення за скаргою на постанову за справою про адміністративне правопорушення протягом трьох днів надсилається особі, щодо якої її винесено.

(абзац перший пункту 7.7 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 22.02.2013 р. N 51,
 від 30.04.2015 р. N 301)

Абзац другий пункту 7.7 виключено

(абзац другий пункту 7.7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.02.2013 р. N 51
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 30.04.2015 р. N 301)

7.8. Скасування постанови із закриттям справи про адміністративне правопорушення тягне за собою повернення стягнених грошових сум.

7.10. Пункт 7.10 виключено

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 22.02.2013 р. N 51)

8. Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу

8.1. Постанова про накладення адміністративного стягнення є обов'язковою для виконання.

8.2. Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її винесення.

У разі оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення постанова підлягає виконанню після залишення скарги без задоволення.

(абзац другий пункту 8.2 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 22.02.2013 р. N 51
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 30.04.2015 р. N 301)

Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу підлягає примусовому виконанню після закінчення строку, установленого абзацом першим пункту 8.8 цього Положення.

(абзац третій пункту 8.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.12.2016 р. N 420)

Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу звертається до виконання Уповноваженою особою, яка винесла постанову.

(абзац четвертий пункту 8.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.12.2016 р. N 420)

8.3. Постанова про накладення адміністративного стягнення виконується уповноваженим на те органом у порядку, установленому чинним законодавством.

У разі винесення кількох постанов про накладення адміністративних стягнень щодо однієї особи кожна постанова виконується окремо.

8.4. Пункт 8.4 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 30.04.2015 р. N 301
,
 у зв'язку з цим пункти 8.5 - 8.11
 уважати відповідно пунктами 8.4 - 8.10
)

8.4. За наявності обставин, зазначених у підпунктах "в", "г" і "е" пункту 3.4 цього Положення, Уповноважена особа, яка винесла постанову про накладення адміністративного стягнення, припиняє її виконання, про що робить запис у цій постанові з посиланням на відповідний документ (зазначаються назва, реквізити документа та орган, що його видав).

(пункт 8.4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.12.2016 р. N 420)

8.5. Не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення. У разі зупинення виконання постанови відповідно до пункту 7.5 цього Положення перебіг строку давності зупиняється до розгляду скарги.

(пункт 8.5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.04.2015 р. N 301)

8.6. Питання, пов'язані з виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення, вирішуються Уповноваженою особою, яка винесла постанову.

(пункт 8.6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.12.2016 р. N 420)

8.7. Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення здійснюється Уповноваженою особою, яка винесла постанову.

(абзац перший пункту 8.7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.12.2016 р. N 420)

Контроль за своєчасністю, правильністю, повнотою виконання рішень державним виконавцем у разі забезпечення ним примусового виконання постанови про адміністративне правопорушення, винесеної посадовою особою, здійснюється відповідно до Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів".

(абзац другий пункту 8.7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.12.2016 р. N 420)

8.8. Штраф має бути сплачений порушником не пізніше ніж через 15 днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження - не пізніше ніж через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

(абзац перший пункту 8.8 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 22.02.2013 р. N 51,
 від 30.04.2015 р. N 301)

Особа, на яку накладено штраф за вчинення адміністративного правопорушення, сплачує його через банки України.

(абзац другий пункту 8.8 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 17.06.2009 р. N 357)

Після перерахування суми штрафу особа, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, надсилає Уповноваженій особі, яка винесла постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу, копію квитанції або іншого платіжного документа про його сплату для внесення до постанови запису про її виконання. Зазначена копія підшивається до справи.

(абзац третій пункту 8.8 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 17.06.2009 р. N 357
,
із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 21.06.2018 р. N 69)

8.9. У разі несплати правопорушником штрафу в строк, установлений у пункті 8.8 цього Положення, Уповноважена особа надсилає постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, його роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, установленому законом.

У порядку примусового виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується:

подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті Кодексу та зазначеного у постанові про стягнення штрафу;

витрати на облік зазначених правопорушень.

(пункт 8.9 у редакції постанов Правління
 Національного банку України від 17.06.2009 р. N 357
,
 від 30.12.2016 р. N 420)

8.10. Постанова про накладення штрафу, за якою стягнення штрафу проведено повністю, з відміткою про виконання повертається Уповноваженій особі, яка винесла постанову.

(пункт 8.10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.12.2016 р. N 420)

9. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення

9.1. Ведення справи про адміністративне правопорушення забезпечує посадова особа, яка склала протокол.

Провадження в справі про адміністративне правопорушення вважається закінченим після виконання постанови про накладення штрафу, про що має бути зроблена відповідна відмітка в цій постанові, або винесення постанови про закриття справи у випадках, установлених чинним законодавством.

9.2. Справа про адміністративне правопорушення зброшурована, з описом документів, що в ній є (додаток 6), прошнуровується, скріплюється гербовою печаткою, засвідчується підписом посадової особи, яка склала протокол, і здається на зберігання до архіву установи.

(абзац перший пункту 9.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.12.2016 р. N 420)

Справи про адміністративні правопорушення зберігаються в архіві в установленому порядку протягом трьох років.

 

Директор
Юридичного департаменту
 

 
В. В. Пасічник
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Голови
Національного банку України
 

 
В. Л. Кротюк
 

 

Національний банк України

Протокол
про вчинення адміністративного правопорушення

"___" ____________ 20__ р.
              (дата складання)

_________________
       (місце складання)

N ___________________

Складено ___________________________________________________________________________
                                  (посада,
структурний підрозділ, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка склала протокол)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
про те, що ___________________________________________________________________________
                             (прізвище, ім'я, по батькові
(за наявності), дата народження, адреса місця проживання або перебування,
____________________________________________________________________________________
            місце роботи, посада, ідентифікаційний номер або номер і серія (за наявності) паспорта для фізичних осіб -
____________________________________________________________________________________
    громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера,  
____________________________________________________________________________________
                               офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті
                                    громадянина України, особи, яка притягується до адміністративної відповідальності)

вчинив(ла) адміністративне правопорушення, яке полягало в такому.

____________________________________________________________________________________
                                     (місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення із зазначенням
____________________________________________________________________________________
                                        реквізитів законодавчих або нормативно-правових актів, які було порушено)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Ураховуючи вищезазначене, ___________________________________________________________
                                                                      (прізвище, ініціали особи, яка притягується до адміністративної відповідальності)
вчинив(ла) адміністративне правопорушення, передбачене
статтями 1561 (частини п'ята, шоста), 16312, 16314, 16316, 1665, 1666 (частини третя, четверта), 1668, 1669 (частина перша), 16620, 18829 та 18834 Кодексу України про адміністративні правопорушення (потрібне підкреслити).

Особі, яка притягується до адміністративної відповідальності, роз'яснені права, передбачені статтею 63 Конституції України та статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання, під час розгляду справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження, оскаржити постанову за справою.

Пояснення особи, яка вчинила адміністративне правопорушення
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                   (якщо пояснення надаються на окремому аркуші - зазначити)

_______________
             (підпис)

Інші відомості, потрібні для вирішення справи, ____________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Підпис особи, яка склала протокол                                                                       ___________________

Примірник протоколу отримав(ла)                                                                       ___________________
                                                                                                                                                                              (Підпис особи, яка вчинила
                                                                                                                                                                     адміністративне правопорушення)

Примітка. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.05.2003 р. N 211
,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 17.06.2009 р. N 357
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління
 Національного банку України від 12.11.2010 р. N 491
,
 від 22.02.2013 р. N 51
,
 від 31.12.2015 р. N 1003
,
 від 30.12.2016 р. N 420
,
від 21.06.2018 р. N 69
,
від 08.01.2019 р. N 17
,
від 06.02.2020 р. N 15
,
від 26.06.2020 р. N 89
,
від 20.10.2021 р. N 109)

 

Національний банк України

Постанова
про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу

"___" ____________ 20__ р.

N ____________

Я, ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                              (зазначити посаду, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка розглянула справу)

розглянувши __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                              (зазначити подані матеріали справи про адміністративне правопорушення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
щодо допущення порушень _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
       (зазначити відповідні порушення, передбачені
статтями 1561 (частини п'ята, шоста), 16314, 16316, 1665, 1666 (частини третя, четверта), 16620, 18829 Кодексу України про адміністративні правопорушення)
_____________________________________________________________________________________
                        (зазначити прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, адресу місця проживання або перебування,
                місце роботи, посаду, ідентифікаційний номер або номер і серія (за наявності) паспорта для фізичних осіб -
_____________________________________________________________________________________
громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера,
_____________________________________________________________________________________,
                                         офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в
                                                        паспорті громадянина України, особи, щодо якої винесено постанову) 

установив:

_____________________________________________________________________________________
                                                               (викласти обставини, встановлені під час розгляду справи)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.


Керуючись статтею 2343 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП),

постановив:

1. ___________________________________________________________________________________
                                           (зазначити прізвище, ім'я, по батькові
(за наявності) особи, щодо якої винесено постанову)

визнати винним(ою) у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею
______________
КУпАП, та накласти на нього (неї) адміністративне стягнення у вигляді штрафу
   (зазначити статтю)
в розмірі
_____________________________________________________________________________________,
                                          (зазначити розмір штрафу в неоподатковуваних мінімумах доходів громадян)
що становить _________________________________________________________________ гривень.
                                                                                              (сума цифрами та словами)

2. З урахуванням частини другої статті 308 КУпАП у разі несплати
_____________________________________________________________________________________
                                         (зазначити прізвище, ім'я, по батькові
(за наявності) особи, щодо якої винесено постанову)
штрафу у строк, установлений частиною першою
статті 307 КУпАП, та примусового виконання цієї постанови органами державної виконавчої служби стягнути з правопорушника подвійний розмір штрафу в розмірі
_____________________________________________________________________________________,
                                           (зазначити розмір штрафу в неоподатковуваних мінімумах доходів громадян)
що становить _________________________________________________________________ гривень.
                                                                                               (сума цифрами та словами)

Ця постанова підлягає виконанню з моменту її винесення. У разі оскарження цієї постанови вона підлягає виконанню після залишення скарги без задоволення.

Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів з дня її винесення до вищої посадової особи або до місцевого суду у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, установленими КУпАП.

Постанова є виконавчим документом і пред'являється до виконання до органів державної виконавчої служби протягом трьох місяців з моменту набрання нею законної сили.

Особа, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, після перерахування суми штрафу надсилає посадовій особі, яка винесла постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу, копію квитанції або іншого платіжного документа про його сплату.

Скарга подається посадовій особі, яка винесла постанову за справою про адміністративне правопорушення.

Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено. Копія постанови вручається під розписку. У разі якщо копія постанови висилається, про це робиться відповідна відмітка у справі (частини перша та третя статті 285 КУпАП).

М. П.

                                                                                                                                    __________________
                                                                                                                                                                                  (підпис посадової особи,
                                                                                                                                                                                    яка розглянула справу)

Копію цієї постанови отримано "___" ____________ 20__ року ______________.
                                                                                                                                                           (підпис)

(додаток 2 у редакції постанов Правління
 Національного банку України від 17.06.2009 р. N 357
,
 від 12.03.2012 р. N 84
,
 від 22.02.2013 р. N 51
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Правління Національного банку України від 30.04.2015 р. N 301,
 від 31.12.2015 р. N 1003
,
 від 30.12.2016 р. N 420
,
від 21.06.2018 р. N 69
,
від 08.01.2019 р. N 17
,
від 06.02.2020 р. N 15
,
від 26.06.2020 р. N 89)

 

Національний банк України

Постанова
про закриття справи про адміністративне правопорушення

"___" ____________ 20__ р.

N ____________

Я, ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                             (зазначити посаду, прізвище, ім'я, по батькові
(за наявності) особи, яка розглянула справу)
розглянувши __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                              (зазначити подані матеріали справи про адміністративне правопорушення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
щодо порушень _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
        (зазначити відповідні порушення, передбачені
статтями 1561 (частини п'ята, шоста), 16314, 16316, 1665, 1666 (частини третя, четверта), 16620, 18829 Кодексу України про адміністративні правопорушення)
_____________________________________________________________________________________
            (зазначити прізвище, ім'я, по батькові
(за наявності), дату народження, адресу місця проживання або перебування,
                    місце роботи, посаду, ідентифікаційний номер або номер і серія (за наявності) паспорта для фізичних осіб -
_____________________________________________________________________________________
  громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера,
_____________________________________________________________________________________,
 офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України, особи)

установив:

_____________________________________________________________________________________
                                                                 (викласти обставини, встановлені під час розгляду справи)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.


Керуючись статтею 2343 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП),

постановив:

закрити справу про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого
______________________________________________________________________________
КУпАП
                                                                                       (зазначити статтю)
_____________________________________________________________________________________,
                                             (зазначити прізвище, ім'я, по батькові
(за наявності) особи, щодо якої винесено постанову)
у зв'язку з тим, що _____________________________________________________________________
                                                                                                                (зазначити підстави)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Постанова про закриття справи підлягає виконанню з моменту її винесення. У разі оскарження постанови про закриття справи постанова підлягає виконанню після залишення скарги без задоволення.

Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів з дня її винесення до вищої посадової особи або до місцевого суду у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, установленими КУпАП. Скарга подається посадовій особі, яка винесла постанову за справою про адміністративне правопорушення.

М. П.

                                                                                                                                    __________________
                                                                                                                                                                                  (підпис посадової особи,
                                                                                                                                                                                   яка розглянула справу)

Примітка. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено. Копія постанови вручається під розписку. У разі якщо копія постанови висилається, про це робиться відповідна відмітка у справі (частини перша та третя статті 285 КУпАП). Постанова про закриття справи виноситься при оголошенні усного зауваження, передачі матеріалів прокурору, органу досудового розслідування, а також за наявності таких обставин: відсутність події і складу адміністративного правопорушення; неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність; видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного стягнення; скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність; закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків накладення адміністративного стягнення; наявність за тим самим фактом щодо особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, постанови компетентного органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення або нескасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення, а також повідомлення про підозру особі в кримінальному провадженні по даному факту; смерть особи, щодо якої було розпочато провадження в справі (статті 247 і 284 КУпАП).

Копію цієї постанови отримано "___" ____________ 20__ року ______________.
                                                                                                                                                           (підпис)

(додаток 3 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 22.02.2013 р. N 51
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління
 Національного банку України від 30.04.2015 р. N 301
,
 від 31.12.2015 р. N 1003
,
від 30.12.2016 р. N 420
,
від 21.06.2018 р. N 69
,
від 08.01.2019 р. N 17
,
від 06.02.2020 р. N 15
,
від 26.06.2020 р. N 89)

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Журнал
обліку постанов за справами про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу

Реєстраційний номер постанови 

Дата винесення постанови 

Посада, прізвище та ініціали особи, яка винесла постанову 

Прізвище, ініціали, посада,
місце роботи порушника 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Резолютивна частина постанови 

Відмітка про виконання постанови 

Постанову оскаржено

Рішення органу (посадової особи), що розглянув скаргу

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Примітка 

  

  

  

 

Директор
Юридичного департаменту
 

 
В. В. Пасічник
 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
Правління Національного банку України від 22.02.2013 р. N 51,
 від 31.12.2015 р. N 1003)

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Постанова
про розгляд скарги на постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу

"___" ____________ 20__ р. 

N _________________  

Я, ______________________________________________________________
                              (посада, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка розглянула скаргу)  
_________________________________________________________________,

розглянувши _____________________________________________________
                                              (зазначити подану скаргу та відповідні матеріали
_________________________________________________________________
                                                     справи про адміністративне правопорушення)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________,

установив:

_________________________________________________________________
           (викласти обставини та інші питання, що перевірені при розгляді скарги)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

Керуючись статтею 2343, пунктом 3 статті 288 та статтею 293 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП),

постановив:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 

М. П. 

Підпис посадової особи, яка
розглянула скаргу

 

 
____________ 

Примітка. Вищестояща посадова особа при розгляді скарги на постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу перевіряє законність і обґрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень: а) залишає постанову без зміни, а скаргу без задоволення; б) скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд; в) скасовує постанову і закриває справу; г) змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативно-правовим актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, для того, щоб стягнення не було посилено. Якщо буде встановлено, що постанову винесено посадовою особою, неправомочною вирішувати цю справу, то така постанова скасовується і справа надсилається на розгляд компетентною вищестоящою посадовою особою (стаття 293 КУпАП).

 

Директор
Юридичного департаменту
 

 
В. В. Пасічник
 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з постановами
Правління Національного банку України від 22.02.2013 р. N 51
,
 від 30.04.2015 р. N 301
,
 від 31.12.2015 р. N 1003
,
від 30.12.2016 р. N 420
,
від 21.06.2018 р. N 69
,
від 26.06.2020 р. N 89)

 

Опис
документів, що є у справі про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу

N з/п 

Найменування і реквізити документів 

N сторінки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Опис складено 

______________
(посада) 

____________________
(прізвище, ініціали)

  

  

________________
(підпис) 

 

Директор
Юридичного департаменту
 

 
В. В. Пасічник
 

Опрос