Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Правила выдачи свидетельств авиационному персоналу в Украине

Минтранс
Приказ от 26.12.2001 № 893
Утратил силу

Про внесення змін та доповнень до Правил видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні

Наказ Міністерства транспорту України
від 26 грудня 2001 року N 893

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 січня 2002 р. за N 24/6312

Наказ втратив чинність з 1 січня 2020 року
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства транспорту України
 від 7 грудня 1998 року N 486
згідно з наказом Державної авіаційної служби України
 від 20 липня 2017 року N 565)

Відповідно до Положення про Державний департамент авіаційного транспорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2000 р. N 573, та на виконання вимог наказу Міністерства транспорту України від 20.11.2000 N 641 "Про затвердження Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу цивільної авіації України", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26.12.2000 за N 948/5169, НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни та доповнення до Правил видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні (далі - Правила), затверджених наказом Міністерства транспорту України від 07.12.98 N 486 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.12.98 за N 833/3273, що додаються.

2. Директору Державного департаменту авіаційного транспорту (Шкатюк А. Г.):

2.1. Забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому чинним законодавством порядку.

2.2. Довести зміни та доповнення до Правил до відома всіх зацікавлених організацій, зареєстрованих на території України, що здійснюють експлуатацію та технічне обслуговування цивільних повітряних суден, використання повітряного простору та обслуговування повітряного руху, підготовку авіаційних фахівців.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Демиденка А. Ф.

 

Міністр 

В. П. Пустовойтенко

 

Зміни та доповнення
до Правил видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні

1. У розділі 3:

абзац 4 викласти в такій редакції: "Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2000 N 573 "Про утворення Державного департаменту авіаційного транспорту";

абзац 6 викласти у такій редакції: "Правила медичної сертифікації авіаційного персоналу цивільної авіації України, затверджені наказом Мінтрансу від 20.11.2000 N 641 та зареєстровані у Міністерстві юстиції України 26.12.2000 за N 948/5159".

2. Пункт 4.16 після слів "дії самого свідоцтва" доповнити словами "а у випадку свідоцтва "постійного" типу, - терміну дії медичного сертифіката, але у всіх випадках не більше шести місяців".

3. У першому та другому абзацах пункту 4.22 після слова "сертифікат(а)" додати слова "або медичний(ого) висновок(ку) (для здійснення аматорської діяльності)".

4. У пункті 4.25 слово "видан" замінити словом "видано", а після слова "сертифікат" доповнити пункт словами "або медичний висновок (для здійснення аматорської діяльності)".

5. Пункт 4.26 викласти у такій редакції:

"4.26. Спеціалістам (громадянам України), які пройшли відповідну авіаційну підготовку поза системою ЦА в навчальних закладах України або навчальних закладах інших держав, що визнані Укравіатрансом, та не мають перерв у льотній роботі більше 5 років (для членів екіпажу), відповідне свідоцтво може бути видане після перепідготовки в сертифікованих Укравіатрансом авіаційних навчальних закладах за спеціальними програмами (перепідготовка фахівців з інших установ) та перевірки рівня кваліфікації згідно з вимогами цих Правил".

6. Розділ 4 доповнити пунктом 4.27 такого змісту:

"4.27. Розробка програм підготовки авіаційного персоналу з дисципліни "Людський фактор" проводиться у відповідності до інструктивного матеріалу, що викладений в "Руководстве по обучению в области человеческого фактора" (DOC 9683), IKAO".

7. Розділ 5 доповнити пунктом 5.1.8 такого змісту:

"5.1.8. Кваліфікаційні відмітки пілота-інструктора поділяються на п'ять категорій:

льотний інструктор (FI);

інструктор з підготовки для отримання кваліфікаційної відмітки відповідного типу ПС (TRI);

інструктор з підготовки для отримання кваліфікаційної відмітки класу ПС (CRI);

інструктор з підготовки для отримання кваліфікаційної відмітки польотів за правилами (IRI);

інструктор тренажера відповідного типу ПС (SFI)".

8. У підпункті 5.2.1.3 та 6.2.1, 6.5.1 слова "першому стандарту здоров'я" замінити словами "медичному стандарту першого класу".

9. У підпункті 5.3.1.6 після слова "сертифікат" додати слова "або медичний висновок", а слова "третього стандарту здоров'я" замінити словами "медичного стандарту другого класу".

10. У підпунктах 5.4.1.6, 5.5.1.6, 5.7.1.5, 6.3.1.6, 6.6.1.6 слова "другому стандарту здоров'я" замінити словами "медичному стандарту першого класу".

11. Підпункт 5.8.1.2 доповнити підпунктом 5.8.1.2.3 такого змісту:

"5.8.1.2.3. У залежності від категорії кваліфікаційної відмітки пілота-інструктора, що зазначені у пункті 5.1.8 цих Правил, Укравіатрансом встановлюються додаткові вимоги до досвіду з метою отримання відповідної кваліфікаційної відмітки пілота-інструктора".

12. У пункті 5.8.2:

після слів "власника", "власник" додати слово "відповідної";

після слів "не скінчився" додати слова "за умови виконання вимог підрозділу 5.1 цих Правил";

підпункти ("а", "б", "в") в кінці доповнити словом "або".

13. У підпунктах 5.9.1.6, 5.11.2.5, 5.13.1.6 після слова "сертифікат" додати слова "або медичний висновок", слова "третього стандарту здоров'я" замінити словами "медичного стандарту другого класу".

14. У підпунктах 6.8.1.6, 6.10.1.6, 6.14.1.6 слова "другому стандарту здоров'я" замінити словами "медичному стандарту другого класу".

15. У підпункті 6.8.1.3.2 скорочення та слово "ВКК Укравіації" замінити словами "структурний підрозділ Укравіатрансу з видачі свідоцтв".

16. У підпункті 6.12.1.7 слова "другому стандарту здоров'я" замінити словами "медичному стандарту третього класу".

17. У підпункті 6.13.1.2 число "100" замінити числом "30".

18. У пункті 7.1.4 слова "третьому стандарту здоров'я" замінити словами "медичному стандарту третього класу".

19. Назву підрозділу 12.2 викласти в такій редакції:

"12.2. Порядок підготовки рішення про видачу свідоцтв та їх дублікатів".

20. У пунктах 12.2.7, 12.2.10 слово "класу/" та в пункті 12.2.8 слова "класу", "Клас/" - вилучити.

21. Підрозділ 12.6 викласти в такій редакції:

"12.6. Порядок визнання свідоцтв авіаційного персоналу або видачі свідоцтв та кваліфікаційних відміток на підставі свідоцтв, виданих іншими державами

12.6.1. Порядок визнання свідоцтв авіаційного персоналу, виданих іншими державами.

12.6.1.1. Для визнання дійсності свідоцтва, виданого іншою державою, потрібно:

12.6.1.1.1. Подати до відповідного структурного підрозділу Укравіатрансу з видачі свідоцтв заяву власника свідоцтва або авіакомпанії про визнання свідоцтва.

12.6.1.1.2. Пред'явити особисто оригінал свідоцтва та представити його копію.

12.6.1.1.3. Пред'явити особисто льотну книжку (для члена екіпажу ПС) та/або інші документи, що підтверджують освіту, досвід роботи та відповідні перевірки практичної роботи власника свідоцтва.

12.6.1.1.4. Пред'явити особисто оригінал медичного сертифіката та представити його копію (для членів екіпажу та диспетчерів служби руху).

12.6.1.2. Відповідний структурний підрозділ Укравіатрансу з видачі свідоцтв проводить аналіз представлених власником свідоцтва, виданого в іншій державі, документів на їх відповідність вимогам цих Правил та здійснює запити до авіаційної влади держави, що видала свідоцтво, з питань достовірності інформації та відповідних вимог щодо видачі свідоцтв у цій державі.

12.6.1.3. Якщо між Україною та державою, що видала свідоцтво, немає відповідної міждержавної угоди про взаємне визнання свідоцтв авіаційного персоналу, то заявнику потрібно представити документи про:

12.6.1.3.1. Підтвердження медичного сертифіката власника свідоцтва ЦЛЛСК України (для членів екіпажу та диспетчерів служби руху).

12.6.1.3.2. Складання іспиту власником свідоцтва дисципліни "Повітряне право" з таких питань:

а) правила польотів;

б) керівництво з виконання польотів (з технічного обслуговування).

12.6.1.4. У залежності від місця базування та району виконання польотів (авіаційних робіт) на ПС, зареєстрованих в Україні, а також на підставі аналізу представлених власником свідоцтва та документів відповідний структурний підрозділ Укравіатрансу з видачі свідоцтв визначає додаткові вимоги для визнання дійсності свідоцтв авіаційного персоналу, виданих іншою державою.

12.6.2. Порядок видачі свідоцтв та кваліфікаційних відміток на підставі свідоцтв, виданих іншими державами.

12.6.2.1. Для отримання свідоцтва авіаційного персоналу в Україні на підставі свідоцтва, виданого в іншій державі, потрібно:

12.6.2.1.1. Подати до відповідного структурного підрозділу Укравіатрансу з видачі свідоцтв заяву власника свідоцтва, виданого в іншій державі, про видачу відповідного свідоцтва авіаційного фахівця України.

12.6.2.1.2. Пред'явити особисто оригінал свідоцтва, виданого в іншій державі, та представити його копію.

12.6.2.1.3. Пред'явити особисто льотну книжку (для члена екіпажу ПС) та/або інші документи, що підтверджують освіту, досвід роботи та відповідні перевірки практичної роботи власника свідоцтва, виданого в іншій державі.

12.6.2.1.4. Пред'явити особисто до ЦЛЛСК України медичну книжку, оригінал медичного сертифіката та представити його копію (для членів екіпажу та диспетчерів служби руху).

12.6.2.2. Відповідний структурний підрозділ Укравіатрансу з видачі свідоцтв:

12.6.2.2.1. Проводить аналіз представлених власником свідоцтва, виданого в іншій державі, документів на їх відповідність вимогам цих Правил та взаємодіє з авіаційною владою держави, що видала свідоцтво, з питань достовірності представленої інформації та відповідних вимог щодо видачі свідоцтв в цій державі.

12.6.2.2.2. На підставі проведеного аналізу визначає необхідність щодо проведення додаткової підготовки або відповідної перевірки практичної роботи для кандидата на отримання свідоцтва авіаційного персоналу в Україні (наприклад, курсів підвищення кваліфікації, перевірки на тренажері, сертифікаційної льотної перевірки і таке інше) або тільки складання іспитів з теоретичної підготовки в обсязі відповідного сертифікаційного акта.

12.6.2.3. ЦЛЛСК України:

12.6.2.3.1. Проводить аналіз представлених власником свідоцтва, виданого в іншій державі, медичних документів щодо їх відповідності вимогам медичної сертифікації авіаційного персоналу цивільної авіації України.

12.6.2.3.2. На підставі проведеного аналізу визначає необхідність щодо додаткових медичних обстежень кандидата на отримання відповідного медичного сертифіката або його видачі без таких".

22. Назву підрозділу 12.7 викласти в такій редакції:

"12.7. Видача та облік свідоцтв. Ведення реєстру видачі свідоцтв".

23. Додаток 1 викласти в редакції, що додається.

24. У додатках 2, 11, 19, 21 вилучити слова "Присвоєний клас", "ким, N і дата протоколу" та відповідне поле.

25. У додатку 15 пункту VII та в нижній частині другої сторінки пункту XII зразків свідоцтв транспортного пілота та диспетчера служби руху, а в зразку свідоцтва інженера з технічного обслуговування повітряних суден у правій верхній частині пункту XII дописати серію та номер свідоцтва (шість разів).

 

Начальник управління
супроводження та забезпечення
льотної діяльності

 
 
В. В. Душеба
 

 

 
 
Державний
 департамент
авіаційного транспорту
 

  

 
 
State Department
of
 Aviation Transport 

СЕРТИФІКАТ ВИЗНАННЯ
CERTIFICATE OF VALIDATION

N __________

Цим Сертифікатом визначається, що власник свідоцтва
Its hereby validated that the holder of the Licence

Прізвище _______________________________________________________
Full name

Свідоцтво ______________________________________________________
Licence

_________________________

дата видачі
date of issue 

_________________________

Видане ________________________________________________________
Issued by

має право користуватися правами, які надає це свідоцтво, в Україні
is authourized to make use of the privileges granted by the licence in Ukraine

Дійсне тільки для повітряного судна:
Valid only for:

Тип повітряного судна 
Tape of aircraft 

_____________ 

Реєстраційний номер
Registration mark

___________ 

Яке належить ___________________________________________________
Owned

Перебуває в експлуатації __________________________________________
Operated by

Цей Сертифікат дійсний до
This Certificate valid till

____________ 

Дата видачі
Date of issue

_____________ 

Повноважна особа
Licensed Officer

__________________

Підпис
Signature

____________ 

____________

Опрос