Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка заполнения граф грузовой таможенной декларации на товары, перемещаемые через таможенную границу Украины гражданами с применением унифицированного административного документа формы МД-2 (МД-3)

Государственная таможенная служба
Порядок, Приказ от 10.12.2001 № 796
Утратил силу

Про затвердження Порядку заповнення граф вантажної митної декларації на товари, що переміщуються через митний кордон України громадянами із застосуванням уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (МД-3)

Наказ Державної митної служби України
від 10 грудня 2001 року N 796

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 грудня 2001 р. за N 1083/6274

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державної митної служби України
 від 8 червня 2004 року N 420
,
 від 20 вересня 2005 року N 877

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної митної служби України
 від 17 травня 2006 року N 381)

На підставі Митного кодексу України, Закону України від 13.09.2001 N 2681-III "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України", з метою встановлення єдиного порядку заповнення вантажної митної декларації при митному оформленні товарів, що ввозяться безпосередньо громадянами в супроводжуваному багажі, пересилаються в несупроводжуваному багажі або надходять на адреси громадян у вантажних відправленнях, міжнародних поштових відправленнях та міжнародних експрес-відправленнях, сумарна вартість яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага перевищує 100 кг, а також ввозяться громадянами на митну територію України в митному режимі тимчасового ввезення, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок заповнення граф вантажної митної декларації на товари, що переміщуються через митний кордон України громадянами із застосуванням уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (МД-3) (далі - Порядок), що додається.

2. Управлінню нетарифного регулювання (Пашинний О. І.) та Правовому управлінню (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню справами (Карпенко В. П.) забезпечити тиражування та розсилку цього наказу до регіональних митниць, митниць після його реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Інформаційно-аналітичному митному управлінню (Копосов С. А.) розробити програмне забезпечення для електронного заповнення уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (МД-3) для громадян.

5. Управлінню аналізу, прогнозування та зв'язків з громадськістю (Козик Л. Г.) забезпечити висвітлення наказу й Порядку в засобах масової інформації.

6. Начальникам регіональних митниць, митниць довести цей наказ до відома громадян, які переміщують товари через митний кордон України.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Пашка П. В.

  

Голова Служби 

М. М. Каленський 

 

Порядок
заповнення граф вантажної митної декларації на товари, що переміщуються через митний кордон України громадянами із застосуванням уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (МД-3)

Цей Порядок розроблено відповідно до Митного кодексу України, Закону України від 13.09.2001 N 2681-III "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України", з метою впорядкування митного контролю й митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України громадянами, які не є суб'єктами підприємницької діяльності (підприємцями).

1. Загальні положення

1.1. Дія цього Порядку поширюється на товари, що ввозяться безпосередньо громадянами в супроводжуваному багажі, пересилаються в несупроводжуваному багажі або надходять на адреси громадян у вантажних відправленнях, міжнародних поштових відправленнях та міжнародних експрес-відправленнях, сумарна вартість яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага перевищує 100 кг.

1.2. Вантажна митна декларація (далі - ВМД) заповнюється безпосередньо громадянином, який ввозить (отримує) товари на митну територію України, або особою, уповноваженою на здійснення декларування на підставі договору.

1.3. При оформленні ВМД використовується уніфікований адміністративний документ форми МД-2 (МД-3).

1.4. Оформлені митним органом аркуші ВМД розподіляються таким чином:

перший основний аркуш ("примірник для митниці") зберігається разом із комплектом документів, на підставі яких здійснювалося митне оформлення, у митному підрозділі, що здійснював митне оформлення, протягом 12 місяців, після чого передається на зберігання до архіву митниці;

другий основний аркуш ("примірник для статистики") використовується в підрозділі митної статистики митного органу;

третій основний аркуш ("примірник для митниці") передається до відділів бухгалтерського обліку, звітності, контролю та розрахунків за митними платежами з Держбюджетом;

четвертий основний аркуш ("примірник для митниці") при потребі передається митним органом власникові товару;

п'ятий основний аркуш ("примірник для декларанта") передається декларанту.

1.5. Разом з ВМД подається її електронна копія, яка використовується для прискорення митного оформлення товару й для митної статистики зовнішньоекономічної діяльності. Інформація, внесена до електронної копії ВМД, повинна відповідати інформації, внесеній декларантом до оригіналу.

1.6. Якщо ВМД заповнюється громадянином власноручно, то вповноважена начальником митного органу посадова особа митниці повинна внести зазначені у ВМД відомості до електронної бази.

1.7. Замість додаткових аркушів ВМД при митному оформленні товарів у режим тимчасового ввезення використовуються специфікації (переліки товарів) довільної форми, засвідчені особою, відповідальною за їх зворотне вивезення. У правому верхньому кутку кожного аркуша специфікації зазначається реєстраційний номер ВМД, до якої вона додається.

2. Порядок заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митного режиму імпорту при ввезенні (пересиланні) товарів громадянами

Заповнюються такі графи ВМД: B, 1, 3, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 54.

Графи 7, C та D заповнюються посадовою особою митного органу.

Інші графи ВМД не заповнюються.

Особливості заповнення граф

Графа B "Подробиці розрахунків"

У графі заявником зазначаються такі дані платіжних документів, що свідчать про внесення митних платежів:

шифр платежу відповідно до Класифікатора видів митних платежів;

загальна сума платежів за цим шифром, що включає в себе суми платежів за основним та всіма додатковими аркушами ВМД;

платіжні реквізити (номер та дата прибуткового касового ордера або платіжного доручення).

Громадянин може вносити гроші:

до каси Акціонерного поштово-пенсійного банку "Аваль", при цьому як платіжний реквізит зазначається номер прибуткового касового ордера банку;

до каси митниці із зазначенням номера прибуткового касового ордера митного органу;

з власного банківського рахунку на депозитний рахунок митниці із зазначенням номера банківського документа на переведення коштів.

Графа C

У графу заноситься інформація в такому порядку:

шифр платежу 

/номер платіжного документа, що засвідчує сплату відповідного платежу 

/дата сплати (надходження) платежу за платіжним дорученням 

/сума сплати 

Графа 1 "Тип декларації"

У першому підрозділі графи проставляється літерний код напрямку переміщення товарів "ІМ", у другому - код митного режиму "40", у третьому - особливість переміщення "Г".

Графа 3 "Додатковий аркуш"

Заповнюється в разі використання додаткового аркуша.

У першому підрозділі графи зазначається порядковий номер аркуша, у другому - загальна кількість аркушів декларації, включаючи додаткові.

Якщо додаткові аркуші не використовуються, то в графі зазначається "1/1".

Графа 5 "Всього найменувань товарів"

У графі зазначається (цифрами) загальна кількість найменувань товарів, наведених у графі 31 ВМД.

Графа 6 "Кількість місць"

У графі зазначається (цифрами) загальна кількість місць у декларованій партії товарів. При ввезенні насипних, наливних товарів у графі проставляється "0".

Для товарів, що перевозяться в контейнерах, ящиках або на піддонах, зазначається відповідно кількість контейнерів, ящиків, піддонів.

Графа 7 "Довідковий номер"

У графі проставляються номер та дата прийняття декларації (реєстраційний номер) за такою схемою:

 
 
елемент N 

ххххх
_____

/х/
__

хххххх,
______
3, 

де 

1 - дев'ятизначний код митного органу, а за наявності - код структурного підрозділу згідно з Класифікатором митних органів та їх структурних підрозділів, затвердженим наказом Держмитслужби України від 02.04.2004 N 233 "Про затвердження Класифікатора митних органів України та їх структурних підрозділів";

(опис особливостей заповнення графи 7 пункту 2 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Державної митної служби України від 08.06.2004 р. N 420)

2 - остання цифра поточного року;

3 - шестизначний порядковий номер ВМД та додаткового аркуша (за наявності) з окремого діапазону номерів, порядок виділення яких затверджується митним органом.

Графа 8 "Одержувач"

Для громадян-резидентів у графі зазначаються паспортні дані громадянина, який безпосередньо ввозить (пересилає чи отримує) на митну територію України товари: серія, номер, коли й ким виданий, прізвище й ініціали громадянина та його постійне місце проживання.

Для громадян-нерезидентів у графі зазначаються громадянство, паспортні дані.

У нижній частині графи після слова й знака "реєстр N" проставляється ідентифікаційний номер одержувача, який формується згідно з додатком до цього Порядку.

Графа 12 "Загальна митна вартість"

Зазначається загальна митна вартість декларованих товарів у валюті України за курсом, установленим Національним банком України на день оформлення ВМД.

Ця вартість складається із сум, наведених у графі 45 основного та додаткових аркушів ВМД.

Графа 14 "Декларант/представник"

У графі наводяться відомості про декларанта:

обліковий номер платника податків (у правому верхньому кутку);

назва та місцезнаходження;

для декларанта, що діє на підставі договору, - номер та дата видачі Кваліфікаційного свідоцтва на право здійснення такого виду діяльності.

При самостійному декларуванні громадянином митному органу ввезених товарів графа не заповнюється.

Графа 15 "Країна відправлення"

У графі зазначається скорочена назва країни, з якої товари були відправлені в Україну, згідно з Класифікатором країн світу.

Графа 19 "Контейнер"

У графі проставляється:

1, якщо товари прямують у контейнері;

0, якщо товари прямують не в контейнері.

Графа 21 "Транспортний засіб на кордоні"

Зазначаються відомості про транспортний засіб, на якому здійснюється доставка товарів у пункт пропуску (назва морського або річкового судна, номер рейсу та бортовий номер повітряного судна; номер пасажирського потяга; номер вантажного залізничного вагона; інші відомості).

Графа 22 "Валюта та загальна фактурна вартість"

У лівому підрозділі графи наводиться цифровий код валюти згідно із загальнодержавним Класифікатором валют.

У правому підрозділі графи зазначається цифрами загальна фактурна вартість товарів у валюті України, одержана як сума вартостей, наведених у графі 42 основного та додаткових аркушів ВМД.

Графа 23 "Курс валюти"

Наводиться курс одиниці валюти, зазначеної в графі 22 ВМД, установлений Національним банком України на дату прийняття митницею декларації до митного оформлення.

Графа 29 "Митниця на кордоні"

У графі зазначаються назва митного органу, у зоні діяльності якого розташовано пункт пропуску, та його код згідно з Класифікатором митних органів України.

Графа 31 "Вантажні місця та опис товару"

Зазначаються комерційна й фірмова назви товару, характеристики товару, що включають у себе асортимент, розміри, номери моделей, стандарти, типи, комплектність та інші відомості про товар, які дають можливість однозначно класифікувати його за декларованим у графі 33 ВМД кодом згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТЗЕД).

Для товару, що перевозиться в контейнері, у верхній правій частині графи проставляється номер контейнера.

Якщо товар, що декларується в цій графі, не повністю займає вантажне місце або не весь контейнер, у графі зазначається "частина ящика", "частина контейнера" тощо.

Графа 32 "Товар N"

У графі проставляється порядковий номер товару, що декларується в графі 31 ВМД.

Кількість товарів, декларованих в основному та додаткових аркушах ВМД, не повинна перевищувати 99.

Графа 33 "Код товару"

У першому підрозділі зазначається 10-значний цифровий код товару згідно з УКТЗЕД. Структурно код записується без пропусків та інших розділових знаків. Інші підрозділи графи не заповнюються.

Графа 35 "Вага брутто (кг)"

У графі зазначається вага брутто (у кілограмах) товару, описаного в графі 31 ВМД (вага брутто - це загальна вага товару, включаючи вагу упаковки, округлена до цілих величин за правилами округлення).

Графа 37 "Процедура"

У графі зазначається 6-значний код процедури "40/00/28".

Графа 38 "Вага нетто (кг)"

У графі зазначається вага нетто (у кілограмах) товару, описаного в графі 31 ВМД (вага нетто - це вага товару без упаковки, округлена до цілих величин за правилами округлення).

Графа 41 "Додаткова одиниця виміру"

У графі зазначається код додаткової одиниці виміру товару згідно з загальнодержавним Класифікатором одиниць виміру, якщо така одиниця виміру передбачена для цього товару та є потреба її використання.

Графа 42 "Фактурна вартість товару"

У графі наводиться фактурна вартість товарів, задекларованих у графі 31 ВМД, виражена у валюті України за курсом, установленим Національним банком України на день прийняття ВМД до митного оформлення.

Графа 44 "Додаткова інформація/подані документи"

У графі зазначаються реквізити та коди (за наявності) документів відповідно до Класифікатора документів:

рахунків-фактур, інвойсів, чеків тощо;

дозвільних документів служб санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного, екологічного та інших видів контролю;

договорів про декларування товарів у разі їх декларування вповноваженою особою;

нотаріально завіреного доручення, якщо товари ввозяться за договором доручення;

номер квитка пасажирського транспортного засобу;

інше.

Реквізити кожного документа починаються з нового рядка.

Якщо у графі недостатньо місця для внесення всіх необхідних даних, допускається наводити їх на зворотному боці ВМД.

Графа 45 "Митна вартість"

У графі наводиться митна вартість товару, зазначеного в графі 31 ВМД.

Графа 46 "Статистична вартість"

Зазначається митна вартість товару, визначена в тисячах гривень, що округлюється за правилами округлення.

Графа 47 "Нарахування мита та митних платежів"

У цій графі основного й додаткових аркушів ВМД проводиться нарахування митних платежів у загальному порядку, встановленому Державною митною службою України, з використанням кодів видів платежів, передбачених для громадян.

Графа 54 "Місце і дата"

У графі зазначаються:

місце та дата заповнення ВМД;

прізвище та ініціали власника товару, проставляється його підпис.

У разі заповнення ВМД декларантом проставляється прізвище та ініціали особи, уповноваженої на декларування товару й зазначеної в графі 14 ВМД, займана нею посада, номер телефону, номер Кваліфікаційного свідоцтва особи, уповноваженої на декларування вантажів на підставі договору, проставляються печатка та її особистий підпис.

3. Порядок заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митного режиму тимчасового ввезення товарів громадянами

Декларантом заповнюються такі графи ВМД: B, 1, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 41, 44, 45, 47, 52, 54 відповідно до розділу 2 цього Порядку.

Графи 7, C та D заповнюються інспектором митниці.

Інші графи ВМД не заповнюються.

На зворотному боці основного аркуша ВМД наводиться письмове зобов'язання особи, що тимчасово ввозить товар на митну територію України, про повернення товарів за межі цієї території:

"Я, ______________________________________________________________,
                                          (прізвище, ім'я та по батькові, номер і серія паспорта) 

ознайомлений зі змістом статей 204 - 211, 348 Митного кодексу України й зобов'язуюсь задекларовані товари заявити в митний режим імпорту або вивезти з України в строк до "___" _______________ 200_ р.". Зобов'язання має бути обов'язково засвідчене підписом особи, відповідальної за зворотне вивезення товару, із проставленням дати надання зобов'язання.

(абзац розділу 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 20.09.2005 р. N 877)

Особливості заповнення граф

Графа 1 "Тип декларації"

У першому підрозділі графи проставляється літерний код напрямку переміщення товарів "ІМ", у другому - код митного режиму "31", у третьому підрозділі - літера "Г".

Графа 37 "Процедура"

У графі зазначається 6-значний код процедури "31/00/28".

Графа 52 "Гарантія не дійсна для..."

У лівому підрозділі графи зазначається дата (число, місяць, рік) зворотного вивезення товарів.

4. Порядок заповнення граф вантажної митної декларації при зворотному вивезенні товару

Декларантом заповнюються такі графи ВМД: B, 1, 2, 4, 5, 6, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 47, 54 відповідно до розділу 2 цього Порядку.

Графи 7, C та D заповнюються інспектором митниці.

Інші графи ВМД не заповнюються.

Особливості заповнення граф

Графа 1 "Тип декларації"

У першому підрозділі графи проставляється літерний код напрямку переміщення товарів "ЕК", другий підрозділ не заповнюється, у третьому підрозділі проставляється літера "Г".

Графа 2 "Відправник"

Для громадян-резидентів у графі зазначаються паспортні дані громадянина, що безпосередньо вивозить (пересилає) з митної території України товари: серія, номер, коли й ким виданий, прізвище й ініціали громадянина та його постійне місце проживання.

Для громадян-нерезидентів у графі зазначаються громадянство, паспортні дані.

У нижній частині графи після слова й знака "реєстр N" проставляється ідентифікаційний номер одержувача, який формується згідно з додатком до цього Порядку.

Якщо речі вивозяться на підставі доручення, то зазначається "за дорученням".

Графа 37 "Процедура"

У графі зазначається 6-значний код процедури "00/31/28".

Графа 40 "Попередній документ"

Проставляються номер та дата ВМД, що була оформлена при тимчасовому ввезенні цього товару.

 

Начальник Управління
нетарифного регулювання
 

 
О. І. Пашинний
 

 

Структура
ідентифікаційного номера

1. Для громадян-резидентів:

00-034-00-ХХ-ХХХХХХХХХХ,

де XX - код місця проживання громадянина України за Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України;

ХХХХХХХХХХ - ідентифікаційний номер громадянина-резидента за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків (далі - ДРФО).

Якщо громадянин-резидент через свої релігійні або інші переконання відмовився від прийняття ідентифікаційного номера за ДРФО, то відповідно до статті 1 Закону України "Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів" замість ідентифікаційного номера за ДРФО зазначається "0000000ХХХ", де ХХХ - код України згідно з Класифікатором країн світу.

2. Для громадян-нерезидентів:

00-034-00-00-0000000ХХХ,

де ХХХ - код країни, громадянином якої є особа, згідно з Класифікатором країн світу.

Якщо громадянин-нерезидент є платником податків в Україні й належним чином зареєстрований у ДРФО, то структура його ідентифікаційного номера формується аналогічно структурі формування ідентифікаційного номера, установленій для громадян-резидентів.

____________

Опрос