Идет загрузка документа (87 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм государственной статистической отчетности по статистике инвестиций внешнеэкономической деятельности и инструкций по их заполнению

Госкомстат
Форма, Приказ, Инструкция от 07.12.2001 № 487
Утратил силу

Про затвердження форм державної статистичної звітності із статистики інвестицій зовнішньоекономічної діяльності та інструкцій щодо їх заповнення

Наказ Державного комітету статистики України
від 7 грудня 2001 року N 487

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 грудня 2001 р. за N 1059/6250

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного комітету статистики України
 від 3 жовтня 2002 року N 358

Наказ втратив чинність з 1 січня 2004 року
(згідно з наказом Державного комітету статистики України
 від 15 жовтня 2003 року N 343)

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою подальшого вдосконалення державної статистичної звітності із статистики інвестицій зовнішньоекономічної діяльності НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми державної статистичної звітності N 10-зез "Звіт про іноземні інвестиції в Україну" та 13-зез "Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу" та інструкції щодо їх заповнення (додаються).

2. Затверджені форми та інструкції ввести в дію, починаючи зі звіту за I квартал 2002 року.

3. Управлінню статистики інвестицій та будівництва Головного управління статистики виробництва (Луценко Н. Г.):

3.1. Передати управлінню справами затверджені в пункті 1 наказу оригінали бланків державної статистичної звітності та інструкцій для виготовлення.

3.2. Спільно з Головним міжрегіональним управлінням статистики в м. Києві (Сидоренко М. М.) унести відповідні зміни до постановки задач за формами NN 10-зез, 13-зез.

3.3. Здійснювати методологічне керівництво збиранням та розробкою державної статистичної звітності за формами, затвердженими в пункті 1 наказу.

4. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т. В.) забезпечити фінансування виготовлення бланків форм державної статистичної звітності та інструкцій.

5. Управлінню справами (Москот В. Ф.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою бланків зазначених форм та інструкцій на адресу Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики.

6. Головному міжрегіональному управлінню статистики у м. Києві (Сидоренко М. М.):

6.1. Здійснювати розробку та зведення даних звітів затверджених форм державної статистичної звітності, одержаних від Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики, згідно з Планом державних статистичних спостережень.

6.2. Доопрацювати програмне забезпечення КЕОІ затверджених форм державної статистичної звітності відповідно до Плану розробки та експлуатації комплексів електронної обробки статистичної інформації на 2002 рік.

7. Начальникам Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики забезпечити збір, розробку і подання Головному міжрегіональному управлінню статистики у м. Києві звітів у встановлені терміни.

8. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держкомстату України від 13.11.97 N 45 "Про затвердження інструкцій до форм державної статистичної звітності з питань зовнішньоекономічної діяльності", зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.02.98 за N 80/2520, 81/2521 у частині затвердження інструкцій про складання підприємствами та організаціями статистичної звітності за формами N 10-зез, 13-зез.

9. Скасувати наказ Держкомстату України від 10.11.2000 N 357 "Про затвердження форм державної статистичної звітності із статистики інвестицій зовнішньоекономічної діяльності".

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Комітету Головка В. А.

 

Голова Комітету  

О. Г. Осауленко 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 10-зез "Звіт про іноземні інвестиції в Україну"

Загальні положення

Ця Інструкція визначає основні положення з питань складання юридичними особами (далі - підприємства) та постійними представництвами державного статистичного спостереження про прямі та портфельні іноземні інвестиції в Україну, дані якого використовуються для складання платіжного балансу країни та визначення її міжнародної інвестиційної позиції. Збір зазначеної звітності передбачає відстеження змін прав власності між резидентами та нерезидентами.

Терміни, наведені в цій Інструкції, застосовуються у відповідності до чинного законодавства України та міжнародних документів з цього питання.

Звіт за формою N 10-зез "Звіт про іноземні інвестиції в Україну" подається органам державної статистики резидентами усіх форм власності та видів економічної діяльності за їх місцезнаходженням, які у звітному періоді або раніше одержали іноземні інвестиції та мають пов'язані з цим зобов'язання перед нерезидентами.

Операції з інвестиціями зовнішньоекономічної діяльності (прямими та портфельними) між нерезидентом та резидентом у звіті відображаються у валютах здійснених інвестицій, включаючи національну.

Звіт складається за кожний квартал, щодо кожної країни і за видами валют з двома десятковими знаками, відповідно до здійснення інвестицій.

Наприклад, якщо підприємство України одержало інвестиції від чотирьох нерезидентів (зі США, Німеччини, Австрії та Франції), то таке підприємство складає звіти таким чином: у першому звіті за графою 1 пишуть назву країни (з нашого прикладу це США), далі проставляється код цієї країни згідно з Класифікатором країн та територій, потім пишуть найменування валюти, у якій здійснена інвестиція (наприклад, долари), і проставляють код цієї валюти (001) згідно з Класифікатором валют. За кожним рядком цієї графи заповнюються дані про внесок інвестора зі США в тис. доларів. За графою 2 аналогічно графі 1 заповнюються дані про інвестора з Німеччини, за графою 3 - про інвестора з Австрії, а на другому бланку за графою 1 - дані про інвестора з Франції. Таким чином, підприємство до місцевих органів державної статистики надає два бланки звіту. У разі відсутності вищезазначених класифікаторів у підприємства коди країн та валют проставляються працівниками органів державної статистики.

Якщо інвестиції здійснені двома або більше суб'єктами з однієї і тієї самої країни, то дані про цю країну надаються сумарно і відображаються за однією графою звіту.

Інвестування включає не тільки первинну операцію з унесення капіталу, але й всі наступні операції між інвестором та підприємством прямого інвестування.

Розділ I. Прямі інвестиції

Цей розділ заповнюють підприємства-резиденти:

- які мають не менше 10 відсотків іноземних інвестицій в загальному обсязі статутного фонду підприємства або не менше 10 відсотків голосів нерезидента в управлінні підприємством;

- в яких здійснено перехід прав власності до нерезидента на майно, майнові комплекси шляхом прямого їх одержання або на акції, облігації та інші цінні папери (з збереженням 10 відсоткового критерію);

- до яких надійшли інвестиції в результаті укладення концесійних договорів та договорів про спільну інвестиційну діяльність;

- які мають заборгованість за кредитами та позиками, отриманими від прямих інвесторів-нерезидентів.

Якщо підприємство має декілька інвесторів, то у звіті наводяться дані лише про тих інвесторів, внесок кожного з яких відповідає будь-якому з вищезазначених критеріїв.

У рядку 01 "Сукупний капітал нерезидента в Україні на початок звітного періоду" вказуються дані про загальний обсяг капіталу зарубіжного партнера в підприємстві, розташованому в Україні, на початок звітного періоду. У звіті за I квартал - це дані за станом на 1-ше січня звітного року, у звіті за II квартал - це дані рядка 26 звіту за I квартал поточного року і так далі, тобто капітал на кінець попереднього періоду є капіталом на початок звітного періоду.

Якщо підприємством вперше отримано інвестиції, які відповідають вищезазначеним критеріям, то звіт заповнюється таким чином:

У рядку 01 проставляється прочерк, а заповнюється рядок 02 з розшифровкою у відповідних балансових рядках, оскільки це - не залишок, а фактичний внесок інвестицій.

У рядку 02 "Збільшення капіталу нерезидента - усього" відображається збільшення капіталу зарубіжного партнера, яке відбулося у звітному періоді. Дані цього рядка дорівнюють сумі даних рядків 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 16, 17, 18.

У рядку 03 вказуються будь-які грошові надходження від інвестора-нерезидента, які спрямовані на збільшення його капіталу в українському підприємстві і на придбання ним акцій у свого українського партнера. У рядку 04 виділяються грошові надходження від продажу акцій інвестору або отримання доплат за акції, які були продані іноземному партнеру в минулому та неповністю сплачені.

У рядку 05 указується збільшення іноземного капіталу в українському підприємстві, яке відбувається за рахунок унесення партнером-нерезидентом цінних паперів.

У рядку 07 наводяться дані про суми таких внесків, коли за згодою сторін заборгованість українського підприємства іноземному партнерові скасовується, а капітал нерезидента в Україні збільшується на відповідну суму.

У рядку 09 указуються суми доходів (дивіденди тощо) відповідно до частки інвестора в акціонерному капіталі підприємства, розташованого в Україні, які зараховані як капітал нерезидента в українське підприємство.

У рядку 11 указуються сума внесення рухомого та нерухомого майна іноземним партнером до українського підприємства.

У рядку 13 указуються нематеріальні активи, які за домовленістю сторін зараховуються як внесок іноземного капіталу в українське підприємство.

У рядку 15 відображається збільшення вартості акціонерного капіталу за рахунок переоцінки.

У рядку 16 заповнюються дані про ті суми збільшення капіталу, що не вказані в попередніх рядках, з розшифровкою кожного конкретного випадку за рядком 16.1. У зазначених рядках наводяться дані з інвестицій, що отримані на основі укладених концесійних договорів, договорів про спільну інвестиційну діяльність і т. ін.

У рядку 17 наводяться дані з вартості корпоративних прав, на які відбувся перехід прав власності нерезиденту в результаті приватизації державного майна. У тому числі у рядку 17.1 - на акції.

У рядку 18 як довідка наводяться дані з капіталу, на який права власності перейшли від нерезидента однієї країни нерезиденту іншої країни.

У рядку 19 "Зменшення капіталу нерезидента - усього" відображається зменшення капіталу зарубіжного партнера, яке відбулося у звітному періоді (сума рядків 20, 21, 22, 23 та 24).

У рядку 20 указується капітал, який закордонний інвестор вилучає (частково або повністю) з українського підприємства у будь-якому з перерахованих видів за рядками 20.1, 20.2 та 20.3. У разі викупу українським підприємством своїх акцій, які належали іноземному партнерові, дані відображаються у рядку 20.2.

У рядку 21 вказується зменшення капіталу зарубіжного партнера за рахунок банкрутства підприємства-резидента, стихійного лиха тощо.

У рядку 22 як довідка наводяться дані з капіталу, на який права власності перейшли від нерезидента однієї країни нерезиденту іншої країни.

У рядку 23 наводяться дані зі зменшення капіталу на суму здійсненої переоцінки.

У рядку 24 заповнюються дані про зменшення іноземного капіталу, що не зазначались у попередніх рядках.

У рядку 26 "Сукупний капітал нерезидента в Україні на кінець звітного періоду" вказується сума капіталу нерезидента на початок звітного періоду (рядок 01) з додаванням усіх збільшень капіталу нерезидента (рядок 02) і відніманням усіх зменшень капіталу (рядок 19), тобто рядок 26 = р. 01 + р. 02 - р. 19.

У рядку 27 наводиться загальна сума дивідендів, відсотків, роялті та ренти, що нараховані за інвестиціями.

У рядку 28 наводяться дані про нарахування дивідендів іноземному інвестору.

У рядках 29, 30 наводяться дані щодо обсягів заборгованості за кредитами та позиками, які отримані від нерезидентів, що є прямими інвесторами підприємства, на початок та кінець звітного кварталу.

У рядку 31 наводяться сума нарахованих відсотків прямому інвестору за звітний квартал за користування наданими кредитами та позиками.

Довідка.

У рядку 40 наводиться питома вага обсягу прямих іноземних інвестицій у статутному фонді українського підприємства згідно з фактичним унесенням. Якщо підприємство має декілька інвесторів, то питома вага в статутному фонді кожного з них наводиться у графах 1 - 3.

Розділ II. Портфельні інвестиції

У цьому розділі наводяться дані з інвестицій, здійснених нерезидентом у вигляді цінних паперів, майна, майнових прав, питома вага яких складає у статутному фонді підприємства-резидента до 10 відсотків.

У рядку 41 наводяться дані з обсягів капіталу нерезидента на початок звітного періоду, з виділенням у рядку 42 обсягів інвестицій (майно, майнові права), що входять до статутного фонду підприємства. У рядку 42.1 з даних рядка 42 наводиться вартість акцій.

У рядку 43 наводяться дані зі збільшення капіталу нерезидента у звітному періоді, з виділенням у рядку 44 обсягів інвестицій (майно, майнові права), що ввійшли до статутного фонду підприємства.

Із рядка 44 за рядками 44.1, 44.2 наводяться дані за окремими видами обсягів інвестицій; у рядку 44.3 як довідка наводяться дані з капіталу, на який права власності перейшли від нерезидента однієї країни нерезиденту іншої країни.

У рядку 48 наводяться дані з обсягів зменшення капіталу нерезидента у звітному кварталі, з виділенням у рядку 49 обсягів інвестицій (майно, майнові права), які входять до статутного фонду підприємства.

Із рядка 49 за рядками 49.1 наводяться дані з обсягів інвестицій у вигляді акцій; у рядку 49.2 як довідка наводяться дані з капіталу, на який права власності перейшли від нерезидента однієї країни нерезиденту іншої країни.

У рядку 53 наводяться обсяги капіталу нерезидента на кінець звітного періоду, у рядку 54 - у тому числі інвестиції (майно, майнові права), що входять до статутного фонду підприємства.

У рядку 54.1 з даних рядка 54 наводиться вартість акцій.

Дані рядка 53 дорівнюють даним рядка 41 плюс дані рядка 43 мінус дані рядка 48, а дані рядка 54 дорівнюють даним рядка 42 плюс дані рядка 44 мінус дані рядка 49.

У рядку 55 наводиться сума нарахованого доходу за портфельними інвестиціями інвестору-нерезиденту. Дохід від портфельних інвестицій складається з доходу від участі в капіталі.

Якщо частка інвестицій у статутному фонді підприємства за рахунок додаткових унесень стає рівною або перевищує 10 %, то в такому разі загальний обсяг надходження (обсяг портфельної інвестиції та додаткові внесення) має відображатись в розділі I за рядком 02 з розподілом за відповідними рядками, а в розділі II одночасно відображається вилучення суми портфельних інвестицій (без додаткових унесень) за рядками 48 та 49.

Вартість цінних паперів відображається у звіті за цінами, за якими вони були придбані або продані.

 

Начальник Головного управління
статистики підприємств
 

 
О. О. Васєчко
 

 

Державне статистичне спостереження

ЗВІТ
ПРО ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНУ

за ________ квартал 200_ року

Подають: 

Терміни подання 

юридичні особи (резиденти) усіх форм власності та видів економічної діяльності, які одержали інвестиції від зарубіжних партнерів-нерезидентів та мають пов'язані з цим зобов'язання перед нерезидентами, а також постійні представництва нерезидентів в Україні органу державної статистики за їх місцезнаходженням 

 
 
5-го числа після звітного періоду 


Форма N 10-зез

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 07.12.2001 р. N 487
(у редакції наказу
від 03.10.2002 р. N 358)

Квартальна
Термінова
 

____________
* Тільки для підприємств державної форми власності.

Розділ I. Прямі інвестиції

(тис. одиниць у валюті одержаної інвестиції)

Код рядка 

Назва показника 

Країна ______
Код ________
Валюта _____
Код ________ 

Країна ______
Код ________
Валюта _____
Код ________ 

Країна ______
Код ________
Валюта _____
Код ________ 

А 

В 

01 

СУКУПНИЙ КАПІТАЛ НЕРЕЗИДЕНТА В УКРАЇНІ на початок звітного періоду - усього 

  

  

  

02 

ЗБІЛЬШЕННЯ КАПІТАЛУ НЕРЕЗИДЕНТА - усього (сума рядків 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 16, 17 та 18) 

  

  

  

 
03
04 

у тому числі за рахунок:
Грошових внесків
               у т. ч. купівлі акцій 

 
 

 

 

  

  

  

05 

Внесків у вигляді цінних паперів  

  

  

  

07 

Внесків за рахунок скасування боргу 

  

  

  

09 

Реінвестування доходів 

  

  

  

11 

Внесків у вигляді рухомого і нерухомого майна 

  

  

  

13 

Внесків у вигляді нематеріальних активів  

  

  

  

15 

Переоцінки капіталу 

  

  

  

16
 
16.1 

Інших видів здійснення інвестицій
              у т. ч.**  

  

  

  

 
 

  

  

17
 
17.1 

Придбання корпоративних прав в результаті приватизації державного майна
з них акції 

 
 

  

  

  

  

  

 
18 

Довідка.
Переходу прав власності на капітал нерезидента нерезиденту іншої країни  

  

  

  

19 

ЗМЕНШЕННЯ КАПІТАЛУ НЕРЕЗИДЕНТА - усього (сума рядків 20, 21, 22, 23 та 24)  

  

  

  

  

у тому числі за рахунок: 

  

  

  

20 

Вилучення капіталу  

  

              у т. ч. у вигляді:  

  

  

  

20.1 

грошових внесків  

20.2 

цінних паперів  

  

  

  

20.3 

рухомого і нерухомого майна  

  

  

  

21 

Утрат капіталу  

  

  

  

 
22 

Довідка.
Переходу прав власності на капітал нерезидента нерезиденту іншої країни  

  

  

  

23 

Переоцінки капіталу 

  

  

  

24 

Інших видів вилучення капіталу  

  

  

  

26 

СУКУПНИЙ КАПІТАЛ НЕРЕЗИДЕНТА В УКРАЇНІ на кінець звітного періоду - усього (01 + 02 - 19) 

  

  

  

27 

НАРАХОВАНИЙ ДОХІД ІНВЕСТОРУ-НЕРЕЗИДЕНТУ - усього 

  

  

  

28 

              у т. ч. дивіденди 

  

  

  

  

ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА КРЕДИТАМИ ТА ПОЗИКАМИ, ОТРИМАНИХ ВІД ПРЯМИХ ІНВЕСТОРІВ-НЕРЕЗИДЕНТІВ 

  

  

  

29 

на початок звітного періоду 

 

 

 

30 

на кінець звітного періоду 

  

  

  

 
31 

Сума нарахованих відсотків за користування кредитами та позиками 

  

  

  

____________
** Розшифрувати кожний окремий випадок.

Довідка.

Розділ II. Портфельні інвестиції

(тис. одиниць у валюті одержаної інвестиції)

Код рядка  

Назва показника  

Країна ______
Код ________
Валюта _____
Код ________ 

Країна ______
Код ________
Валюта _____
Код ________ 

Країна ______
Код ________
Валюта _____
Код ________ 

А 

В 

41 

КАПІТАЛ НЕРЕЗИДЕНТА
на початок звітного періоду - усього
 

  

  

  

 
42 

у тому числі:
Інвестиції (майно, майнові права), що входять до статутного фонду  

 

 

 

42.1 

з них акції  

  

  

  

43 

ЗБІЛЬШЕННЯ КАПІТАЛУ НЕРЕЗИДЕНТА - усього 

  

  

  

 
44 

у тому числі:
Інвестиції (майно, майнові права), що входять до статутного фонду  

 

 

 

 
44.1 

з рядка 44:
акції
 

 

 

 

44.2 

корпоративні права в результаті приватизації державного майна  

  

  

  

 
44.3 

Довідка.
перехід прав власності на капітал нерезидента нерезиденту іншої країни
 

  

  

  

48 

ЗМЕНШЕННЯ КАПІТАЛУ НЕРЕЗИДЕНТА - усього 

  

  

  

 
49 

у тому числі:
Інвестиції (майно, майнові права), що входять до статутного фонду  

 

 

 

 
49.1 

з рядка 49:
акції
 

 

 

 

 
49.2 

Довідка.
перехід прав власності на капітал нерезидента нерезиденту іншої країни
 

  

  

  

53 

КАПІТАЛ НЕРЕЗИДЕНТА
на кінець звітного періоду - усього (41 + 43 - 48)
 

  

  

  

 
54 

у тому числі:
Інвестиції (майно, майнові права), що входять до статутного фонду (42 + 44 - 49) 

 

 

 

54.1 

з них акції (42.1 + 44.1 - 49.1)  

  

  

  

55 

НАРАХОВАНИЙ ДОХІД ІНВЕСТОРУ-НЕРЕЗИДЕНТУ 

  

  

  

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

________________
(прізвище, підпис) 

Виконавець 

__________________
(прізвище та N телефону) 

Головний бухгалтер

________________
(прізвище, підпис) 

  

  

М. П. 

  

 

Начальник Головного управління
статистики підприємств
 

 
О. О. Васєчко
 

____________

Опрос