Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке открытия и использования счетов в национальной и иностранной валюте

Национальный банк
Постановление от 05.12.2001 № 500
Утратил силу

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті

Постанова Правління Національного банку України
від 5 грудня 2001 року N 500

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 грудня 2001 р. за N 1057/6248

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 12 листопада 2003 року N 492)

Відповідно до статей 6, 7 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні", а також з метою вдосконалення роботи банків щодо відкриття та ведення рахунків клієнтів Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 N 527 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.12.98 за N 819/3259 (зі змінами), що додаються.

2. Спільні нормативно-правові акти Національного банку України, які регулюють питання, пов'язані з відкриттям рахунків клієнтів банків, до приведення їх у відповідність до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 N 527 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.12.98 за N 819/3259 (зі змінами), застосовуються в частині, що їй не суперечить.

3. Департаменту платіжних систем (В. М. Кравець) довести ці Зміни до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент платіжних систем (В. М. Кравець) і територіальні управління Національного банку України.

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова  

В. С. Стельмах 

 

Зміни до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті

1. У розділі 1 "Загальні положення":

1.1. Абзаци другий - п'ятий пункту 1.5 замінити абзацом другим такого змісту:

"Юридичні особи - нерезиденти можуть відкривати на території України поточні рахунки для здійснення інвестицій у національній та іноземній валюті в порядку, установленому пунктом 4.4 цієї Інструкції. Поточні рахунки для здійснення господарської діяльності в Україні відкриваються представництвам юридичних осіб - нерезидентів".

1.2. Пункт 1.6 викласти в такій редакції:

"1.6. У разі відкриття поточного або депозитного рахунку суб'єкта підприємницької діяльності до отримання банком повідомлення про взяття рахунку на облік податковим органом (далі - повідомлення)1 операції за цим рахунком здійснюються лише із зарахування коштів.

____________
1 Повідомлення має відповідати зразку Корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, наведеному в додатку 1 до Порядку подання податковим органам Повідомлення про відкриття (закриття) рахунків в установах банків, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 01.08.2001 N 306 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.10.2001 за N 923/6114. 

Датою початку операцій за видатками за рахунком суб'єкта підприємницької діяльності в установі банку є дата реєстрації отримання банком зазначеного повідомлення. Повідомлення зберігається в справі з юридичного оформлення.

Операції за видатками за рахунком відокремленого підрозділу юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності здійснюються після отримання банком повідомлення про взяття рахунку на облік податковим органом за місцезнаходженням підрозділу.

Днем відкриття рахунку вважається дата, що зазначена на заяві про відкриття рахунку в розділі "Відмітки банку".

1.3. В абзаці п'ятому пункту 1.8:

слова "та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, які зберігаються в справі з юридичного оформлення" виключити;

доповнити абзац реченнями такого змісту:

"При відкритті рахунку фізичній особі уповноважений працівник банку, крім копії відповідних сторінок паспорта або документа, що його замінює, робить копію довідки про присвоєння їй ідентифікаційного номера. Ці копії зберігаються в справі з юридичного оформлення".

2. У розділі 2 "Відкриття банками рахунків у національній валюті":

2.1. Абзац перший пункту 2.1.2 після слів "Фонду соціального страхування від нещасних випадків" доповнити словами "на виробництві та професійних захворювань України".

2.2. Підпункт "є" пункту 2.2.1 викласти в такій редакції:

"є) копію страхового свідоцтва*******, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, засвідчену нотаріально або органом, що його видав, чи уповноваженим працівником банку".

2.3. У пункті 2.2.2:

у підпункті "д" слово "основного" виключити;

підпункт "ж" викласти в такій редакції:

"ж) копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків (якщо відокремлений підрозділ розташований на іншій території, ніж юридична особа та здійснює розрахунки з оплати праці самостійно - копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію відокремленого підрозділу в цьому Фонді як платника соціальних страхових внесків), засвідчену нотаріально або органом, що його видав, або уповноваженим працівником банку".

2.4. Пункт 2.2.4 доповнити словами "(копію документа, визначеного підпунктом "є" пункту 2.2.1, подають організації, що використовують найману працю)".

2.5. В абзаці другому пункту 2.2.5 слова "або органом, що реєструє" замінити словами "або вищим профспілковим органом".

2.6. Підпункт "д" пункту 2.2.9 викласти в такій редакції:

"д) копія страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, засвідчена нотаріально або органом, що його видав, чи уповноваженим працівником банку (подається, якщо фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності використовує найману працю)".

3. В абзаці сьомому пункту 3.1.10 розділу 3 "Відкриття рахунків у національній валюті фізичним особам та використання коштів за рахунками" слово "арбітражним" виключити.

4. У розділі 4 "Відкриття та використання рахунків у національній валюті України представництвами, установами та нерезидентами-інвесторами" пункт 4.4.3 доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

"перерахування коштів на власний вкладний (депозитний) рахунок";

у зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим.

5. У розділі 6 "Відкриття уповноваженими банками України рахунків в іноземній валюті":

5.1. Пункт 6.1.4 викласти в такій редакції:

"6.1.4. Вкладні (депозитні) рахунки в іноземній валюті відкриваються уповноваженим банком резидентам (юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, фізичним особам) та нерезидентам (юридичним особам - інвесторам, представництвам юридичних осіб в Україні та фізичним особам) на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунку та банком на встановлений строк під визначений процент відповідно до умов договору.

Установи банків відкривають депозитні рахунки в іноземній валюті підприємствам, що використовують найману працю, за умови подання ними копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо намірів платника страхових внесків відкрити відповідні рахунки".

5.2. Останній абзац пункту 6.2.4 викласти в такій редакції:

"Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників, додатково подають копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, засвідчену в установленому законодавством порядку".

5.3. Пункт 6.3.3 доповнити останнім абзацом такого змісту:

"валюта, куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за дорученням фізичної особи - нерезидента за рахунок наявних коштів у національній валюті на поточному рахунку цієї фізичної особи".

5.4. Пункт 6.5.7 доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"повернуті з власного вкладного (депозитного) рахунку";

у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим.

5.5. Пункт 6.5.8 доповнити абзацом шостим такого змісту:

"перерахування коштів на власний вкладний (депозитний) рахунок".

6. У розділі 8 "Переоформлення та закриття рахунків":

6.1. Пункт 8.1 викласти в такій редакції:

"8.1. Під час реорганізації підприємства (злитті, приєднанні, поділі, перетворенні), а також у разі проведення перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, викликаної зміною його назви, організаційно-правової форми, форми власності, рахунок закривається. Для відкриття нового рахунку подаються документи, передбачені цією Інструкцією".

6.2. У підпункті "в" пункту 8.3 слово "арбітражного" замінити словом "господарського".

6.3. Пункт 8.4 викласти в такій редакції:

"8.4. Закриття поточного рахунку за бажанням власника здійснюється на підставі його заяви (згідно з додатком 7).

За наявності коштів на рахунку банк здійснює завершальні операції за рахунком (з виконання платіжних вимог на примусове списання /стягнення/ коштів, виплати коштів готівкою, перерахування залишку коштів на підставі платіжного доручення на інший рахунок підприємства, зазначений у заяві, тощо). При цьому датою закриття рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком день.

Якщо на рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в операційний час банку, то датою закриття рахунку є день отримання банком цієї заяви.

У день закриття рахунку банк зобов'язаний видати клієнту довідку про закриття рахунку".

6.4. Доповнити розділ пунктом 8.7 такого змісту:

"8.7. У разі закриття поточного або депозитного рахунку суб'єкта підприємницької діяльності установа банку протягом трьох робочих днів повідомляє про це податковий орган. Повідомлення про закриття рахунку надсилається електронною поштою Національного банку України з використанням засобів захисту інформації Національного банку України".

7. Виноски до Інструкції доповнити виноскою такого змісту:

"******* Форма страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, має відповідати зразку, передбаченому в додатку 1 до Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженої постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20.04.2001 N 12".

8. У додатках 3 і 4 до Інструкції:

слова "Прошу відкрити поточний рахунок у ________________ на моє ім'я"
                                                                                                   (найменування валюти)

замінити словами "Прошу відкрити поточний рахунок у _______________
                                                                                                                            (найменування валюти)

на моє ім'я/на ім'я _______________________________________________";
                                         (прізвище, ім'я, по батькові особи, на ім'я якої відкривається рахунок)

слова та цифри ""___" _______________ 199_ р. ______________________"
                                                                                                                    (підпис власника рахунку)

замінити словами та цифрами ""___" ____________ 200_ р. __________".
                                                                                                                           (підпис власника рахунку/
                                                                                                                       підпис особи, яка відкриває
                                                                                                             рахунок на користь іншої особи)

 

Директор Департаменту
платіжних систем
 

 
В. М. Кравець
 

Головний економіст відділу
досліджень, розробки нових схем
розрахунків та контролю
за їх запровадженням Департаменту
платіжних систем  

 
 
 
 
Т. В. Шаталович 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Голови
Національного банку України
 

 
П. М. Сенищ
 

Опрос