Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок составления и предоставления в Государственную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку работниками прямых участников Национальной депозитарной системы и государственных органов, осуществляющих контроль за деятельностью Национальной депозитарной системы, ежегодных сведений о ценных бумагах, имеющихся в собственности этих работников и членов их семей

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Порядок, Решение от 29.11.2001 № 352
Утратил силу

ПОРЯДОК
складання та подання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку працівниками прямих учасників Національної депозитарної системи та державних органів, які здійснюють контроль за діяльністю Національної депозитарної системи, щорічних відомостей про цінні папери, що є у власності цих працівників та членів їх сімей

Порядок втратив чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 22 січня 2014 року N 48)

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок установлює вимоги щодо складання та подання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) щорічних відомостей працівниками, які визначені у пунктах 1 і 2 Переліку посад та робіт, виконуваних працівниками прямих учасників Національної депозитарної системи та державних органів, які здійснюють контроль за діяльністю Національної депозитарної системи і які зобов'язані щорічно подавати відомості до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про належні їм та членам їх сімей цінні папери (далі - Перелік).

1.2. Працівники прямих учасників Національної депозитарної системи та державних органів, які здійснюють контроль за діяльністю Національної депозитарної системи (далі - працівники), щорічно в термін до першого травня повинні подавати до Комісії відомості згідно з пунктами 1 і 2 Переліку із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, посади на основному місці роботи, номера та серії паспорта, коли і ким виданий.

Працівники центральних апаратів державних органів подають зазначені відомості до центрального апарату Комісії, а працівники територіальних підрозділів відповідних державних органів (обласних, міських, районних у містах, районних тощо) подають зазначені відомості до відповідних територіальних управлінь Комісії.

1.3. До членів сім'ї працівника, що надає відомості про належні йому та членам його сім'ї цінні папери, належать чоловік (дружина), батьки та неодружені діти, які проживають спільно з ним.

2. Складання та подання працівниками щорічних відомостей про цінні папери, що є у власності цих працівників та членів їх сімей

2.1. Відомості про належні працівникам та членам їхніх сімей цінні папери складаються за формою (додаток).

2.2. У розділі 1 працівник відображає загальні відомості про себе та членів його сім'ї у такому порядку:

Графа 2. Якщо протягом року, за який здійснюється подання відомостей, працівник або член його сім'ї змінив прізвище (ім'я), то в цій графі зазначається спочатку нове прізвище (ім'я), а в дужках - попереднє прізвище (ім'я).

Графа 3. Заповнюється на підставі даних відповідного наказу керівника підприємства, установи, організації про прийняття на роботу працівника або члена його сім'ї.

Графа 4. Потрібно зазначити номер та серію паспорта, коли і ким виданий.

Графа 5. Записуються дані про ступінь родинного зв'язку.

2.3. У розділі 2 працівник відображає відомості про належні йому та членам його сім'ї цінні папери в такому порядку:

Графи 1, 2, 3. Потрібно заповнювати на підставі даних виписки з реєстру реєстроутримувача та/або виписки з рахунку в цінних паперах емітента або на підставі даних із сертифіката про належні працівнику чи члену його сім'ї цінні папери.

2.4. Відомості подаються до Комісії протягом 4 місяців після закінчення звітного року, але не пізніше першого травня.

3. Порядок здійснення Комісією контролю за достовірністю та повнотою поданих працівником відомостей

3.1. Контроль за дотриманням працівниками вимог цього Порядку здійснюється управлінням звітності учасників ринку цінних паперів та територіальними управліннями Комісії у порядку, установленому чинним законодавством.

3.2. За неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірних відомостей Комісія в установленому порядку накладає адміністративні стягнення, передбачені статтею 13 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

 

Начальник управління
звітності учасників
ринку цінних паперів
 

 
 
О. Величко
 

 

ВІДОМОСТІ
про цінні папери, що належать працівнику прямого учасника Національної депозитарної системи або державного органу, який здійснює контроль за діяльністю Національної депозитарної системи, а також членам його сім'ї, за _______ рік

Розділ 1
Загальні відомості про працівника прямого учасника Національної депозитарної системи або державного органу, який здійснює контроль за діяльністю Національної депозитарної системи та членів його сім'ї

N
з/п
 

П. І. Б. працівника та членів його сім'ї 

Повна назва основного місця роботи, посада 

Номер та серія паспорта, коли і ким виданий 

Ступінь родинного зв'язку 

  

  

  

  

  

  

  

  

Розділ 2
Відомості про цінні папери, що є у власності працівника прямого учасника Національної депозитарної системи або державного органу, який здійснює контроль за діяльністю Національної депозитарної системи, та членів його сім'ї, за _____ рік

Прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________

Вид цінного папера 

Код за ЄДРПОУ, повне найменування емітента цінних паперів, місцезнаходження 

Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн. 

Акції іменні прості 

  

  

Облігації підприємства 

  

  

Інші 

  

  

Про відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірних відомостей згідно із статтею 13 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" попереджений.

_____________________
(підпис) 

____________________
(дата) 

____________

Опрос