Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Перечня должностей и работ, выполняемых работниками прямых участников Национальной депозитарной системы и государственных органов, осуществляющих контроль за деятельностью Национальной депозитарной системы и обязанных ежегодно подавать сведения в Государственную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку о принадлежащих им и членам их семей ценных бумагах, и Порядка предоставления этих сведений

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Перечень, Решение от 29.11.2001 № 352
Утратил силу

Про затвердження Переліку посад та робіт, виконуваних працівниками прямих учасників Національної депозитарної системи та державних органів, які здійснюють контроль за діяльністю Національної депозитарної системи і які зобов'язані щорічно подавати відомості до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про належні їм та членам їх сімей цінні папери, та Порядку подання цих відомостей

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 29 листопада 2001 року N 352

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 грудня 2001 р. за N 1040/6231

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 22 січня 2014 року N 48)

Згідно з частиною четвертою статті 18 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Перелік посад та робіт, виконуваних працівниками прямих учасників Національної депозитарної системи та державних органів, які здійснюють контроль за діяльністю Національної депозитарної системи і які зобов'язані щорічно подавати відомості до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про належні їм та членам їх сімей цінні папери (додається).

2. Затвердити Порядок складання та подання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку працівниками прямих учасників Національної депозитарної системи та державних органів, які здійснюють контроль за діяльністю Національної депозитарної системи, щорічних відомостей про цінні папери, що є у власності цих працівників та членів їх сімей (додається).

3. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

- від 16.07.98 N 89 "Про встановлення переліку посад та робіт, виконуваних працівниками прямих учасників Національної депозитарної системи та державних органів, які здійснюють контроль за діяльністю Національної депозитарної системи і які зобов'язані щорічно подавати відомості до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про належні їм та членам їх сімей цінні папери", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.07.98 за N 526/2966;

- від 11.05.2000 N 53 "Про внесення змін до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.07.98 N 89 та затвердження Порядку складання та подання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку працівниками прямих учасників Національної депозитарної системи та державних органів, які здійснюють контроль за діяльністю Національної депозитарної системи, щорічних відомостей про цінні папери, що є у власності цих працівників та членів їх сімей", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24.05.2000 за N 300/4521;

- від 04.09.2001 N 245 "Про унесення змін та доповнень до нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25.09.2001 за N 837/6028.

4. Управлінню звітності учасників ринку цінних паперів (О. Величко) у двомісячний термін розробити програмне забезпечення для ведення бази даних про цінні папери працівників прямих учасників Національної депозитарної системи та державних органів, які здійснюють контроль за діяльністю Національної депозитарної системи, що є у власності цих працівників та членів їх сімей.

5. Працівники прямих учасників Національної депозитарної системи та державних органів, які здійснюють контроль за діяльністю Національної депозитарної системи і які зобов'язані щорічно подавати відомості до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про належні їм та членам їх сімей цінні папери, для подання зазначених відомостей за бажанням можуть скористатись програмою для формування даних у електронному вигляді. Програмне забезпечення для формування зазначених відомостей у двомісячний термін буде розміщено на офіційній WEB-сторінці Комісії.

6. Управлінню звітності учасників ринку цінних паперів (Величко О. Г.) спільно з юридичним управлінням (Волохов Л. А.) забезпечити державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України.

7. Управлінню організаційного забезпечення Комісії (Н. Піскун) опублікувати рішення відповідно до чинного законодавства.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії - заступника Голови М. Волкова.

 

Голова Комісії 

О. Мозговий 

 

 

Перелік посад та робіт, виконуваних працівниками прямих учасників Національної депозитарної системи та державних органів, які здійснюють контроль за діяльністю Національної депозитарної системи і які зобов'язані щорічно подавати відомості до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про належні їм та членам їх сімей цінні папери

1. Перелік посад працівників прямих учасників Національної депозитарної системи, які виконують організаційно-розпорядчі обов'язки:

керівники депозитаріїв, зберігачів, реєстраторів власників іменних цінних паперів та їх заступники;

керівники структурних підрозділів та їх заступники;

начальники відділів та прирівнених до них структурних підрозділів у складі управлінь та їх заступники (у разі наявності таких заступників);

начальники підвідділів та прирівнених до них структурних підрозділів у складі самостійних відділів та їх заступники (у разі наявності таких заступників);

помічники керівників та заступників керівників або посадові особи, прирівнені до них.

2. Перелік посад працівників державних органів, які здійснюють контроль за діяльністю Національної депозитарної системи:

керівники державних органів, їх заступники та прирівняні до них;

керівники структурних підрозділів та їх заступники;

начальники відділів у складі управління, підвідділів у складі самостійного відділу, помічники керівників державних органів;

головні спеціалісти управлінь, відділів;

провідні спеціалісти відділів.

До робіт, які виконують працівники державних органів, що здійснюють контроль за діяльністю Національної депозитарної системи, належать: здійснення працівниками державних органів перевірок прямих учасників Національної депозитарної системи та доступ до інформації, при виконанні службових обов'язків, щодо стану особових рахунків емітентів та власників цінних паперів.

3. Перелік робіт, які виконуються працівниками депозитаріїв:

зберігання та облік глобальних сертифікатів;

обслуговування емісії цінних паперів;

обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів;

зберігання цінних паперів, що передані депозитарію зберігачами;

обслуговування кореспондентських рахунків інших депозитаріїв;

складання зведеного облікового реєстру рахунків власників цінних паперів;

розрахунково-клірингові операції щодо угод з цінними паперами;

ведення обліку цінних паперів;

формування звітів, що характеризують обіг цінних паперів.

4. Перелік робіт, які виконуються працівниками зберігачів:

зберігання цінних паперів, переданих зберігачу власниками;

проведення знерухомлення цінних паперів;

відкриття та ведення рахунків у цінних паперах власників;

облік прав власності на цінні папери та ведення обліку цінних паперів;

відображення на рахунках у цінних паперах наслідків операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.

5. Перелік робіт, які виконуються працівниками реєстраторів власників іменних цінних паперів:

ведення складання реєстру на дату обліку;

особових рахунків емітента та зареєстрованих осіб;

складання балансу між кількістю цінних паперів, розміщених емітентом, та кількістю цінних паперів, що належать власникам та передані номінальним утримувачам;

здійснення записів у системі реєстру про підтвердження переходу або передачу права власності, обтяження цінних паперів зобов'язаннями;

внесення змін до системи реєстру на підставі здійснення емітентом операцій з випущеними ним цінними паперами (анулювання, зміна номінальної вартості, інші операції, пов'язані зі зміною умов випуску цінних паперів);

підготовка загальних зборів акціонерного товариства за дорученням емітента.

 

Начальник управління
звітності учасників
ринку цінних паперів
 

 
 
О. Величко
 

Опрос