Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка оформления вылета воздушного судна для перевозки товаров военного и двойного назначения

Минтранс
Порядок, Приказ от 17.07.2001 № 447
Утратил силу

Про затвердження Порядку оформлення вильоту повітряного судна для перевезення товарів військового та подвійного призначення

Наказ Міністерства транспорту України
від 17 липня 2001 року N 447

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 листопада 2001 р. за N 979/6170

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
 від 17 червня 2009 року N 711
,
 наказом Міністерства інфраструктури України
 від 5 вересня 2011 року N 343

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної авіаційної служби України
 від 29 березня 2018 року N 288)

Відповідно до Указу Президента України від 18.10.2000 N 1143/2000 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 вересня 2000 року "Про стан авіаційного транспорту та авіаційної промисловості України" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.12.99 N 1376-р НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оформлення вильоту повітряного судна для перевезення товарів військового та подвійного призначення (далі - Порядок), який додається.

2. Державному департаменту авіаційного транспорту (Шкатюк А. Г.):

2.1. Подати зазначений Порядок у п'ятиденний термін на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести вимоги зазначеного Порядку до відома експлуатантів цивільної авіації, які зайняті перевезенням товарів військового та подвійного призначення.

2.3. Опублікувати зазначений Порядок у місячний термін в "AIP (Aeronautical Information Publications) України".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра транспорту України Демиденка А. Ф.

 

Міністр 

В. Пустовойтенко 

 

ПОРЯДОК
оформлення вильоту повітряного судна для перевезення товарів військового та подвійного призначення

(У тексті Порядку слово "Укравіатранс" і слова та цифри "розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.12.99 N 1376-р" у всіх відмінках замінено відповідно словом "Державіаадміністрація" і словами та цифрами "розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 N 690-р" у відповідному відмінку згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 17 червня 2009 року N 711)

(У тексті Порядку слова "Державіаадміністрація", "Державний департамент авіаційного транспорту" у всіх відмінках замінено словами "Державіаслужба України" та "Державна авіаційна служба" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 5 вересня 2011 року N 343)

1. Загальні положення

1.1. Порядок оформлення вильоту повітряного судна для перевезення товарів військового та подвійного призначення (далі - Порядок) розроблений відповідно до Указу Президента України від 18.10.2000 N 1143/2000 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 вересня 2000 року "Про стан авіаційного транспорту та авіаційної промисловості України" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 N 690-р з метою упорядкування повітряних перевезень товарів військового та подвійного призначення.

1.2. Порядок поширюється на експлуатантів цивільної авіації, які зайняті перевезенням товарів військового та подвійного призначення.

1.3. Нормативні посилання

У цих Правилах наведені посилання на такі нормативно-правові акти:

Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів" від 06.04.2000 N 1644-III;

Повітряний кодекс України, введений в дію Постановою Верховної Ради України від 04.05.93 N 3168-XII;

Постанову Верховної Ради України від 12.09.91 N 1545-XII "Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР";

постанову Кабінету Міністрів України від 12.07.99 N 1228 "Про надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю" із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 N 72;

абзац сьомий пункту 1.3 глави 1 виключено 

(абзац сьомий пункту 1.3 у редакції наказу Міністерства
 транспорту та зв'язку України від 17.06.2009 р. N 711
,
 виключено згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 05.09.2011 р. N 343,
у зв'язку з цим абзаци восьмий - одинадцятий
 вважати відповідно абзацами сьомим - десятим)

постанову Кабінету Міністрів України від 20.06.95 N 440 "Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі токсичних промислових відходів, продуктів біотехнології та інших біологічних агентів";

Правила сертифікації експлуатантів, затверджені наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 20.09.2005 N 684, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22.12.2005 за N 1545/11825;

(абзац восьмий пункту 1.3 у редакції наказу Міністерства
 транспорту та зв'язку України від 17.06.2009 р. N 711)

Правила виконання чартерних рейсів, які затверджені наказом Міністерства транспорту України від 18.05.2001 N 297 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 30.05.2001 за N 461/5652 (далі - Правила виконання чартерних рейсів);

Чиказьку Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію, прийняту 07.12.44.

1.4. Визначення термінів

У цьому Порядку терміни мають такі значення:

аварійна карта - план дій екіпажу та супровідного персоналу в разі аварії з повітряним судном із спеціальним або небезпечним вантажем;

аеропорт - підприємство, що здійснює послуги з обслуговування пасажирів, багажу, вантажу та пошти, забезпечує виконання польотів і обслуговування повітряних суден, має і використовує для цих потреб аеродром, аеровокзал та інші наземні споруди, відповідне обладнання та підготовлений персонал;

аеропорт відправлення - аеропорт, від якого згідно з договором про авіаперевезення починається перевезення пасажира, багажу, вантажу або пошти;

аеропорт призначення - аеропорт, у якому згідно з договором про перевезення має бути закінчено перевезення пасажира, багажу, вантажу або пошти;

вантажовідправник - юридична або фізична особа, яка уклала з авіаперевізником договір про постачання вантажу і зазначена в авіавантажній накладній як відправник вантажу;

вантажоодержувач - юридична або фізична особа, яка вказана в авіавантажній накладній як сторона, на чию адресу авіаперевізник повинен доставити вантаж;

вантаж з небезпечними властивостями (небезпечний вантаж) - речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних факторів можуть під час перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об'єктів, заподіяти матеріальні збитки та шкоди довкіллю, а також призвести до загибелі, травмування, отруєння людей, тварин і які за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або за результатами випробувань в установленому порядку, залежно від ступеня їх впливу на довкілля або людину, віднесено до одного з класів небезпечних речовин;

експлуатант - юридична особа, що експлуатує повітряні судна та пропонує свої послуги в цій галузі;

міжнародне повітряне перевезення - перевезення, коли аеропорт відправлення та аеропорт призначення розташовані на території різних держав або на території однієї держави, якщо передбачена зупинка на території іншої держави;

належне відвантажувальне найменування - найменування, що слід використовувати для опису конкретного виробу або речовини в усіх перевізних документах і повідомленнях і, в разі потреби, на пакувальних комплектах;

номер за переліком ООН - чотиризначний номер, присвоєний комітетом експертів Організації Об'єднаних Націй з перевезення небезпечних вантажів для визначення речовин чи конкретної групи речовин;

повітряний перевізник - будь-яка юридична або фізична особа, яка виконує повітряні перевезення і має права експлуатанта авіаційної техніки;

технічна посадка (зупинка) - посадка (зупинка) повітряного судна з некомерційною метою (без висадки/посадки пасажирів, завантаження/вивантаження пошти та вантажу) для заправлення повітряного судна пальним та/або зміни членів екіпажу даного повітряного судна;

товари військового та подвійного призначення - товари, що належать до категорії товарів військового та подвійного призначення згідно з Указом Президента України від 13.02.98 N 117/98 "Про Положення про державний експортний контроль в Україні";

транзитний політ - політ повітряного судна, який перетинає повітряний державний кордон України без посадки в аеропортах України або з технічною посадкою.

2. Загальні умови оформлення вильоту повітряного судна для перевезення товарів військового та подвійного призначення

2.1. Для оформлення вильоту повітряного судна для перевезення товарів військового та подвійного призначення наказом Державіаслужби України створюється комісія з авіаційних перевезень товарів військового та подвійного призначення (далі - Комісія) та затверджується порядок її роботи. Члени комісії повинні мати допуск для роботи з документами, які становлять державну або військову таємницю.

2.2. Комісія більшістю голосів на закритих засіданнях у присутності не менше двох третин свого складу приймає рішення щодо надання дозволу (відмови) на виліт повітряного судна для перевезення товарів військового та подвійного призначення, яке підписується присутніми членами Комісії та оформлюється протоколом. На підставі затвердженого директором Державіаслужби України рішення Комісії надається дозвіл на виліт повітряного судна для перевезення товарів військового та подвійного призначення (додається).

2.3. Для отримання дозволу на виліт повітряного судна для перевезення товарів військового та подвійного призначення заявником подаються до Державіаслужби України такі документи та інформація:

2.3.1. У разі виконання перевезення із України:

заява вантажовідправника (на офіційному бланку за підписом керівника) на ім'я директора Державіаслужби України щодо отримання дозволу на виліт повітряного судна для перевезення товарів військового та подвійного призначення. У заяві має бути така інформація:

місцезнаходження та номери контактних телефонів вантажовідправника;

інформація про вантаж та умови його перевезення (назва, характер та кількість вантажу, реквізити контрактів на поставку та дозволів державних органів виконавчої влади, згідно з якими здійснюється перевезення);

маршрут перевезення (аеропорти відправлення, призначення, запасні та проміжні аеродроми, аеродроми технічних посадок чи перевантаження/зберігання);

(абзац п'ятий підпункту 2.3.1 пункту 2.3 у редакції наказу
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 17.06.2009 р. N 711)

терміни перевезення, назва авіаперевізника, номер рейсу, тип повітряного судна.

До заяви додаються:

засвідчена печаткою заявника копія дозволу чи висновку Державної служби експортного контролю України (у разі виконання перевезень іноземними експлуатантами заявник додатково надає інформацію про доцільність виконання такого перевезення іноземним експлуатантом та письмове погодження Державної служби експортного контролю України);

(абзац восьмий підпункту 2.3.1 пункту 2.3 у редакції наказу
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 17.06.2009 р. N 711)

копія сертифіката експлуатанта повітряного перевізника, з яким укладено договір про перевезення;

у разі перевезення товарів військового та подвійного призначення з небезпечними властивостями - копії документів, які підтверджують право повітряного перевізника на перевезення небезпечних вантажів, та копії свідоцтв членів екіпажу та осіб, які супроводжують вантаж, про спеціальну підготовку з перевезень небезпечних вантажів;

копія відповідної ліцензії на надання послуг з перевезень вантажів повітряним транспортом (в Україну, з України або в третіх країнах);

копія контракту/договору на виконання авіаційних перевезень товарів військового та подвійного призначення;

програма забезпечення авіаційної безпеки;

технологія обслуговування, супроводження, завантаження/вивантаження та перевезення товарів військового та подвійного призначення (включаючи аварійну карту дій).

2.3.2. У разі здійснення перевезення в Україну або в третіх країнах:

заява авіаперевізника або вантажоодержувача (на офіційному бланку за підписом керівника) на ім'я директора Державіаслужби України для отримання дозволу на виліт повітряного судна для перевезення товарів військового та подвійного призначення. У заяві має бути така інформація:

місцезнаходження та номери контактних телефонів заявника;

інформація про вантаж та про умови перевезення товарів військового та подвійного призначення (назва, характер та кількість вантажу, ім'я й адреса вантажоодержувача, реквізити контрактів на поставку та дозволів державних органів виконавчої влади, згідно з якими здійснюється перевезення);

маршрут перевезення (аеропорти відправлення, призначення, запасні та проміжні аеродроми, аеродроми технічних посадок чи перевантаження/зберігання);

(абзац п'ятий підпункту 2.3.2 пункту 2.3 у редакції наказу
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 17.06.2009 р. N 711)

терміни перевезення, назва авіаперевізника, номер рейсу, тип повітряного судна.

До заяви додаються:

засвідчена печаткою заявника копія дозволу чи висновку Державної служби експортного контролю України;

(підпункт 2.3.2 пункту 2.3 доповнено новим абзацом восьмим згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 17.06.2009 р. N 711,
у зв'язку з цим абзаци восьмий - тринадцятий
 вважати відповідно абзацами дев'ятим - чотирнадцятим)

у разі перевезення товарів військового та подвійного призначення з небезпечними властивостями - копії документів, які підтверджують право повітряного перевізника на перевезення небезпечних вантажів, та копії свідоцтв членів екіпажу та осіб, які супроводжують вантаж, про спеціальну підготовку з перевезень небезпечних вантажів;

копія відповідної ліцензії на надання послуг з перевезень вантажів повітряним транспортом (в Україну, з України або в третіх країнах);

копія контракту/договору на виконання авіаційних перевезень товарів військового та подвійного призначення;

копія державних дозволів країн реєстрації вантажоодержувача та вантажовідправника щодо повноважень на замовлення та одержання товарів військового та подвійного призначення;

програма забезпечення авіаційної безпеки;

технологія обслуговування, супроводження, завантаження/вивантаження та перевезення товарів військового та подвійного призначення (включаючи аварійну карту дій).

2.4. Пункт 2.4 виключено

(згідно з наказом Міністерства транспорту
 та зв'язку України від 17.06.2009 р. N 711,
у зв'язку з цим пункти 2.5 - 2.10
 вважати відповідно пунктами 2.4 - 2.9)

2.4. Розгляд заяв і доданих до них документів проводиться на закритих засіданнях Комісії.

(пункт 2.4 у редакції наказу Міністерства
 транспорту та зв'язку України від 17.06.2009 р. N 711)

2.5. При прийнятті рішення Комісія враховує особливі умови виконання відповідного перевезення товарів військового та подвійного призначення та може запитати додаткову інформацію або документи від вантажовідправника або авіаперевізника щодо виконання заявленого перевезення.

2.6. Розгляд документів та прийняття рішення щодо надання дозволу на виліт повітряного судна для виконання перевезення товарів військового та подвійного призначення здійснюються протягом 15 робочих днів з дати отримання Державіаслужбою України повного комплекту документів.

(пункт 2.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 17.06.2009 р. N 711)

2.7. Під час розгляду документів Комісія проводить перевірку достовірності вказаної у заяві інформації. Виявлення недостовірної інформації може бути підставою для відхилення заяви (відмови).

2.8. У разі прийняття рішення про відмову в наданні авіаперевізнику права на виконання заявленого перевезення товарів військового та подвійного призначення Державіаслужба України протягом 2 робочих днів офіційно інформує про це заявника та Державну службу експортного контролю України.

2.9. Подання наступної заяви у разі відмови здійснюється на загальних підставах.

3. Умови перевезення вантажів військового та подвійного призначення

3.1. Перевезення товарів військового та подвійного призначення здійснюється відповідно до міжнародних угод та законодавства України.

3.2. У разі перевезення товарів військового та подвійного призначення чартерним рейсом перевезення здійснюється відповідно до розділів 5 та 6 Правил виконання чартерних рейсів.

3.3. У разі супутнього перевезення товарів військового та подвійного призначення регулярним рейсом загальна вага вантажу не повинна перевищувати 3000 кг.

3.4. Якщо товари військового та подвійного призначення, заявлені до перевезення, мають небезпечні властивості, при здійсненні перевезення повинні виконуватися вимоги (рос.) "Технических инструкций по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху" IKAO Doc 9284-AN/905 та нормативно-правових документів з цього питання.

4. Організація контролю виконання повітряних перевезень товарів військового та подвійного призначення

4.1. Контроль за дотриманням вантажовідправниками вимог цього Порядку здійснюється Державіаслужбою України під час розгляду заяв.

4.2. Перевірки вантажовідправників та авіаперевізників здійснюються Державіаслужбою України відповідно до Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.93 N 819 (із змінами і доповненнями).

4.3. До перевірок у разі потреби можуть залучатися фахівці СБУ відповідно до пункту 8 розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 N 690-р.

(пункт 4.3 у редакції наказу Міністерства
 транспорту та зв'язку України від 17.06.2009 р. N 711)

4.4. У разі виявлення порушень авіаперевізником вимог пункту 3.4 цього Порядку Державіаслужба України анулює позначення E11 у спеціальному експлуатаційному положенні "B" чи "B-1" до відповідного сертифіката експлуатанта.

4.5. У разі виявлення порушень авіаперевізником технології супроводження, завантаження/вивантаження, перевезення та обслуговування товарів військового та подвійного призначення Державіаслужба України може подати до Держекспортконтролю пропозиції щодо виключення повітряних суден цього експлуатанта із переліку повітряних суден повітряних перевізників, який затверджується відповідно до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 N 690-р.

 

Начальник управління
міждержавних угод та
авіаційних перевезень 

 
 
М. В. Кочубей

 

УКРАЇНА
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА
 

 

UKRAINE
STATE AVIATION ADMINISTRATION


Рег. N ______________

ДОЗВІЛ
на виліт повітряного судна для перевезення товарів
військового та подвійного призначення

Державна авіаційна служба (Державіаслужба України) згідно зі своїм повноваженням дозволяє перевезення товарів військового та подвійного призначення:

рейсом авіакомпанії ____________________________________________________,
                                                                                   (назва перевізника та номер рейсу)

повітряним судном _________ за маршрутом _______________________________
______________________________________________________________________
                                    (аеропорти вильоту, призначення та проміжних посадок)

Ім'я й адреса вантажовідправника і вантажоодержувача:
______________________________________________________________________

 

Характер і кількість вантажу:

Належне відвантажувальне найменування _________________________________

Кількість _____________________________________________________________

 

згідно з _______________________________________________________________
                         (реквізити контрактів на поставку та відповідного дозволу Державної служби
                                     експортного контролю, згідно з якими здійснюється перевезення)


Від імені Державіаслужби України

______________
(підпис)

М. П. 

Дата введення в дію 

______________ 

 

Цей дозвіл дійсний до 

______________ 

включно, 

якщо його дію не замінено, не припинено або не скасовано.


 

Аркуш 1
Аркушів 1

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 05.09.2011 р. N 343)

____________

Опрос