Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по разработке, согласованию и подписанию соглашения о разделе продукции

Министерство экономики и по вопросам европейской интеграции Украины
Приказ, Инструкция от 23.10.2001 № 249
редакция действует с 22.11.2003

Інструкція з розроблення, узгодження та підписання угоди про розподіл продукції 

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
 від 30 жовтня 2003 року N 299

Загальні положення

1. Ця Інструкція встановлює порядок розроблення, узгодження та підписання угоди про розподіл продукції (далі - угода) відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції".

2. Проведення роботи щодо розроблення, узгодження та підписання угоди забезпечує і координує Міжвідомча комісія з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (далі - Міжвідомча комісія).

Розроблення проекту угоди про розподіл продукції

3. Укладення угоди з інвестором (інвесторами) здійснюється згідно з рішенням Кабінету Міністрів України про визначення переможця конкурсу або за рішеннями Кабінету Міністрів України та органу місцевого самоврядування про укладення угоди без проведення конкурсу у випадках, передбачених Законом.

Розроблення проекту угоди про розподіл продукції (далі - проект угоди) здійснюється інвестором, крім випадків розроблення проекту угоди Міжвідомчою комісією за рішенням Кабінету Міністрів України.

4. У разі розроблення проекту угоди інвестором Міжвідомча комісія здійснює:

підписання протоколу про наміри щодо порядку, умов та терміну розроблення проекту угоди з інвестором - переможцем конкурсу;

експертизу проекту угоди на відповідність умовам конкурсу, пропозиціям інвестора, викладеним у конкурсній документації, та вимогам статті 8 Закону України "Про угоди про розподіл продукції" та підготовку висновків і зауважень до нього або розроблення нової редакції проекту угоди;

проведення переговорів з інвестором для остаточного узгодження умов угоди (у тому числі технічних та комерційних), що не є істотними вимогами держави, визначеними в умовах конкурсу на укладення угоди;

узгодження проекту угоди з органом місцевого самоврядування;

організацію проведення необхідних видів експертизи, пов'язаних з укладенням угоди відповідно до законодавства;

реєстрацію проектів угоди в установленому порядку.

5. У разі розроблення проекту угоди Міжвідомчою комісією вона здійснює:

(абзац перший пункту 5 в редакції наказу Міністерства економіки
 та з питань європейської інтеграції України від 30.10.2003 р. N 299)

підготовку проекту угоди відповідно до умов конкурсу та з урахуванням пропозицій інвестора, викладених у конкурсній документації, протягом не більше трьох місяців з дня опублікування результатів конкурсу;

узгодження проекту угоди з органом місцевого самоврядування;

реєстрацію першого варіанта проекту угоди в установленому порядку та надання його інвестору;

організацію проведення необхідних видів експертизи, пов'язаних з укладенням угоди, відповідно до законодавства України;

проведення переговорів з інвестором для остаточного узгодження умов угоди (у тому числі технічних та комерційних), що не є істотними вимогами держави, визначеними в умовах конкурсу на укладення угоди;

реєстрацію остаточного варіанта проекту угоди в установленому порядку.

6. У разі укладення угоди про розподіл продукції без проведення конкурсу у визначених законодавством випадках, коли розроблення проекту угоди за рішенням Кабінету Міністрів України здійснюється Міжвідомчою комісією, інвестор подає такі матеріали:

(абзац перший пункту 6 в редакції наказу Міністерства економіки
 та з питань європейської інтеграції України від 30.10.2003 р. N 299)

звернення інвестора, який виявив бажання укласти угоду (лише в тому разі, якщо такий інвестор має на 1 липня 1999 року ліцензію на користування надрами і розпочав діяльність на передбачених нею умовах), з викладенням основних пропозицій щодо істотних умов такої угоди;

техніко-економічні розрахунки розробки родовища, яке експлуатується чи експлуатувалося раніше, або попередні техніко-економічні розрахунки розробки відкритого, але малодослідженого родовища, що базуються на розвіданих та прогнозованих ресурсах, а якщо на ділянці надр проведено чи проводиться або потрібно провести геологічне вивчення надр, - на оцінках прогнозованих ресурсів;

(абзац третій і четвертий пункту 6 замінено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
 від 30.10.2003 р. N 299)

документально підтверджені відомості про інвестора (користувача надр), а також про фактичних чи потенційних партнерів інвестора, що разом із ним беруть чи братимуть участь у користуванні надрами, на підставі договору про сумісну (спільну) діяльність.

(абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економіки та з питань європейської інтеграції України від 30.10.2003 р. N 299)

Остаточне узгодження істотних умов проекту угоди здійснюється в ході переговорів, організованих Міжвідомчою комісією.

Узгодження проекту угоди про розподіл продукції

7. Під час розроблення проекту угоди узгодженню сторін підлягають істотні умови угоди, що не були враховані умовами конкурсу та в пропозиціях інвестора, викладених у конкурсній документації.

8. За наявності зауважень щодо умов, викладених інвестором у проекті угоди, Міжвідомча комісія складає протокол розбіжностей, узгоджує його з органом місцевого самоврядування та в місячний термін надсилає цей протокол інвестору.

Інвестор, одержавши протокол розбіжностей, включає до проекту угоди всі прийняті ним пропозиції, а за наявності неврегульованих питань готує в місячний термін обґрунтовані пояснення та надсилає їх Міжвідомчій комісії разом із новою редакцією проекту угоди.

Якщо укладення угоди здійснюється без проведення конкурсу або на підставі спільного звернення, то проект угоди узгоджується з усіма учасниками спільної діяльності, що подали таке звернення.

9. З питань, що не були узгоджені сторонами протягом шести місяців від дня реєстрації першого варіанта проекту угоди, за ініціативи однієї зі сторін і за її рахунок може бути проведена додаткова чи повторна експертиза.

Підписання угоди про розподіл продукції

10. Рішення Міжвідомчої комісії щодо погодження проекту угоди з висновками про можливість його підписання приймається простою більшістю голосів із поданням письмових пояснень усіма членами комісії, що проголосували проти такого рішення.

11. Остаточно узгоджений проект угоди після його погодження з Кабінетом Міністрів України та органом місцевого самоврядування, на території якого розміщена ділянка надр (родовище корисних копалин), що передається в користування на умовах угоди, повторно реєструється Міжвідомчою комісією в установленому порядку та в триденний термін після цього подається (надсилається) сторонам угоди для підписання. Місце і дата підписання визначаються Міжвідомчою комісією.

12. Рішення про підписання угоди з боку держави приймається Кабінетом Міністрів України за наявності рішення Міжвідомчої комісії та погодження з органом місцевого самоврядування

13. Підписання угоди здійснюється уповноваженими представниками сторін угоди протягом тижня з дня прийняття відповідного рішення Кабінету Міністрів України.

 

Начальник управління
міжнародних інвестиційних
 програм та проектів
 

 
 
О. Троян

Опрос