Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке выплаты военнослужащим Вооруженных Сил Украины подъемного пособия

Минобороны
Приказ, Инструкция от 22.10.2001 № 370
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок виплати військовослужбовцям Збройних Сил України підйомної допомоги

Наказ Міністра оборони України
від 22 жовтня 2001 року N 370

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 листопада 2001 р. за N 940/6131

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністра оборони України
 від 10 квітня 2007 року N 162
,
 від 8 жовтня 2014 року N 718
,
 від 20 грудня 2016 року N 699

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства оборони України
 від 5 лютого 2018 року N 45)

З метою визначення порядку і умов виплати військовослужбовцям підйомної допомоги НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок виплати військовослужбовцям Збройних Сил України підйомної допомоги, що додається.

2. Наказ розіслати до окремої військової частини.

 

Міністр оборони України
генерал армії України
 

 
О. І. Кузьмук
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Державний секретар
Міністерства фінансів України 

 
М. М. Каленський 

Заступник Державного секретаря
Міністерства праці та
соціальної політики України
 

 
 
М. О. Солдатенко
 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок виплати військовослужбовцям Збройних Сил України підйомної допомоги

1. Особам офіцерського складу (далі - офіцери), прапорщикам (мічманам) та військовослужбовцям рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом (далі - військовослужбовці, які проходять службу за контрактом), що переїхали до нового місця служби з одного населеного пункту в інший у зв'язку з призначенням на посади або зміною постійної дислокації військової частини (підрозділу) до місця постійної дислокації військової частини або підрозділу* зі зміною місця проживання, виплачується підйомна допомога в розмірі місячного грошового забезпечення.

____________
* Тут і в наступних пунктах Інструкції мається на увазі місце постійної дислокації військових частин і підрозділів, що встановлюється відповідними командирами (начальниками) в межах наданих їм прав.

В особливий період та під час проведення антитерористичної операції офіцерам і військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом, що переїхали до нового місця служби з одного населеного пункту в інший у зв'язку з призначенням на посади до військових частин, що були сформовані в цей період (та яким не визначено пункту постійної дислокації), зі зміною місця проживання (від пункту попереднього місця проживання до пункту тимчасової дислокації військової частини), підйомна допомога виплачується один раз незалежно від подальшої зміни пункту тимчасової дислокації військової частини.

(пункт 1 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 20.12.2016 р. N 699)

Якщо місце проживання військовослужбовців, зазначених в абзаці другому цього пункту, не змінилося, підйомна допомога не виплачується. У цьому випадку підйомна допомога виплачується після фактичного переїзду військовослужбовця на постійне місце проживання до пункту тимчасової дислокації військової частини.

(пункт 1 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 20.12.2016 р. N 699)

2. Розмір підйомної допомоги визначається з окладу за основною посадою, на яку призначений військовослужбовець або яку він займав до дня прибуття військової частини (підрозділу) до нового пункту постійної дислокації, окладу за військове звання та додаткових видів грошового забезпечення на день виникнення права на отримання підйомної допомоги.

У разі призначення на посади або передислокації військової частини (підрозділу) в ті місцевості, де чинним законодавством України передбачена виплата підвищених посадових окладів, підйомна допомога виплачується з урахуванням підвищених посадових окладів.

3. Підйомна допомога в порядку і розмірах, передбачених пунктами 1 і 2 Інструкції про порядок виплати військовослужбовцям Збройних Сил України підйомної допомоги (далі - Інструкція), також виплачується:

3.1. Офіцерам, призваним (прийнятим) на військову службу із запасу і призначеним на посади офіцерського складу або зарахованим на навчання у вищі військові навчальні заклади та вищі навчальні заклади, які мають військові навчальні підрозділи (далі - військові навчальні заклади), термін навчання в яких більше ніж півроку, а також громадянам України, прийнятим на військову службу як особи рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом. При цьому особам, які прийняті на військову службу із запасу і закінчили військові коледжі або навчальні центри (навчальні підрозділи) сержантського складу, підйомна допомога виплачується, якщо вони після закінчення цих закладів призначені у військові частини, розташовані поза пунктом їх постійного проживання до прийняття на військову службу.

(підпункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 10.04.2007 р. N 162
,
 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 08.10.2014 р. N 718)

3.2. Офіцерам, прапорщикам (мічманам) і військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом, зарахованим на навчання у військові навчальні заклади з терміном навчання більше ніж півроку без збереження посад за місцем служби.

(підпункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 10.04.2007 р. N 162)

3.3. Слухачам і курсантам військових навчальних закладів з числа офіцерів, прапорщиків (мічманів) і військовослужбовців, які проходять службу за контрактом, що здійснили переїзд у зв'язку з переведенням в інший військовий навчальний заклад або зі зміною постійної дислокації військового навчального закладу чи його підрозділу.

3.4. Військовослужбовцям, які закінчили військові навчальні заклади, термін навчання в яких становить більше ніж півроку, з присвоєнням офіцерських звань, призначеним на посади офіцерського складу в інші населені пункти.

(підпункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 10.04.2007 р. N 162)

3.5. Військовослужбовцям, призначеним після закінчення військових навчальних закладів, термін навчання в яких становить півроку і менше, на посади у військові частини, розташовані в пункті дислокації військового навчального закладу або інших населених пунктах (за винятком населених пунктів, де військовослужбовці проходили військову службу до направлення на навчання).

(підпункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 10.04.2007 р. N 162)

3.6. Військовослужбовцям, які закінчили військові навчальні заклади з присвоєнням офіцерських звань, призначеним на посади у військову частину того самого військового навчального закладу, що утримується на самостійному штаті та розташований в іншому населеному пункті, ніж пункт дислокації управління або підрозділу військового навчального закладу, в якому проходили навчання військовослужбовці.

3.7. Військовослужбовцям, направленим для проходження військової служби з пункту постійної дислокації військової частини, у штаті якої вони перебувають, в підрозділи чи з одного підрозділу в інший підрозділ цієї самої військової частини, що дислоковані в інших населених пунктах.

3.8. Офіцерам, прапорщикам (мічманам) та військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом, направленим на підприємства промисловості, в конструкторські бюро або науково-дослідні установи для постійної роботи на посадах у військових представництвах Міністерства оборони України.

3.9. Офіцерам, направленим із пункту постійної дислокації військової частини, у штаті якої вони перебувають, в інші гарнізони для роботи постійними кореспондентами газет оперативних командувань та видів Збройних Сил України або для постійної роботи в слідчих дільницях, що створюються при військових частинах або в гарнізонах.

3.10. Офіцерам, які займають посади старших інженерів-інспекторів та інженерів-інспекторів з технічного нагляду за капітальним будівництвом, направленим із пункту постійної дислокації військової частини, у штаті якої вони перебувають, на об'єкти будівництва для постійної роботи з технічного нагляду, якщо за час перебування на об'єктах їм не встановлена виплата добових.

У разі повернення офіцерів, зазначених у підпунктах 3.9 і 3.10 Інструкції, до пункту постійної дислокації військової частини, у штаті якої вони перебувають, підйомна допомога виплачується, якщо офіцери перебували на роботі поза пунктом постійної дислокації військової частини більше одного року.

4. Підйомна допомога офіцерам, прапорщикам (мічманам) і військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом, виплачується*:

____________
* Офіцерам, прапорщикам (мічманам) і військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом, що вибувають до нового місця служби в інший населений пункт на відстань більше 100 км, за їх бажанням виплачується грошове забезпечення за місяць наперед.

4.1. Тим, які переїхали у зв'язку з призначенням на посади, - за новим місцем служби на підставі наказу про призначення і наказу командира військової частини про вступ військовослужбовця до виконання обов'язків за посадою.

4.2. Тим, які переїхали у зв'язку зі зміною постійної дислокації військової частини або підрозділу, - у новому пункті постійної дислокації частини (підрозділу) на підставі наказу командира частини про прибуття до місця дислокації.

4.3. Зарахованим на навчання у військові навчальні заклади (підпункти 3.1 і 3.2 Інструкції) - цими військовими навчальними закладами на підставі наказу відповідного начальника про зарахування на навчання.

4.4. Військовослужбовцям, зазначеним у підпунктах 3.9 і 3.10 Інструкції, - за місцем штатної служби на підставі наказу про направлення на роботу в інший населений пункт. 

5. Військовослужбовцям, які призначені на посади в іншу військову частину і прибули в цю військову частину в період перебування її в таборі (навчальному центрі), або призначеним у пересувний підрозділ (установу), що перебуває поза пунктом постійної дислокації, підйомна допомога виплачується за місцем табірного розташування військової частини або тимчасового перебування пересувного підрозділу (установи).

6. Військовослужбовцям, які призначені на посади у військову частину і прибули після отримання цією військовою частиною директиви про передислокацію в інший пункт, підйомна допомога виплачується один раз - після прибуття в пункт нової постійної дислокації військової частини поза пунктом попереднього місця служби військовослужбовця.

7. Військовослужбовцям, які призначені на посади у військову частину, що формується, і прибули до нового місця служби у пункт тимчасової дислокації військової частини, а потім переїхали до пункту її постійної дислокації, підйомна допомога виплачується один раз - після прибуття до пункту постійної дислокації військової частини поза пунктом попереднього місця служби військовослужбовця.

8. Військовослужбовцям, які звільнені від виконання обов'язків за посадами і в період їх перебування у розпорядженні переїхали в інший населений пункт у зв'язку зі зміною постійної дислокації військової частини, в якій вони проходили службу до зарахування у розпорядження, підйомна допомога за цей переїзд не виплачується. Підйомна допомога цим військовослужбовцям виплачується після призначення їх на посади і вступу до виконання обов'язків за посадами.

9. Військовослужбовцям, які переїхали в інші населені пункти у складі військової частини (підрозділу), що підлягає розформуванню, підйомна допомога за цей переїзд не виплачується. Підйомна допомога цим військовослужбовцям виплачується після призначення на посади і вступу до виконання обов'язків за посадами (крім випадків, передбачених підпунктом 18.12 Інструкції).

10. Військовослужбовцям, які повернулися для подальшого проходження військової служби у Збройні Сили України після відрядження до органів виконавчої влади та інших цивільних установ (далі - державні органи) із залишенням на військовій службі, підйомна допомога виплачується військовими частинами після призначення на посади і вступу до виконання обов'язків за посадами в порядку і розмірах, передбачених пунктами 1 - 9 Інструкції.

11. На кожного члена сім'ї офіцера, прапорщика (мічмана) і військовослужбовця, який проходить службу за контрактом, що фактично переїхав для постійного проживання до нового місця служби військовослужбовця, у випадках, передбачених пунктами 1, 3 Інструкції, виплачується підйомна допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення, належного військовослужбовцю на день приїзду членів сім'ї до місця його служби, з урахуванням пункту 2 Інструкції.

Якщо члени сім'ї прибули одночасно з військовослужбовцем, то підйомна допомога на них виплачується після дня, з якого військовослужбовець став до виконання обов'язків за посадою, на яку призначений, з тих самих окладів та додаткових видів грошового забезпечення, що й на самого військовослужбовця.

Підйомна допомога на членів сім'ї у випадках, передбачених в останньому абзаці пункту 3 Інструкції, виплачується в разі, якщо військовослужбовець має право на отримання підйомної допомоги на свій переїзд до місця штатної служби.

Підйомна допомога виплачується також на сім'ї військовослужбовців, які змінили місце проживання і переїхали у зв'язку зі службовими переміщеннями військовослужбовців не безпосередньо до нового місця їх служби, а до інших населених пунктів, розташованих поблизу місця служби військовослужбовців, де командуванням військових частин їм надана житлова площа або де вони тимчасово - до надання житлової площі - проживають на площі інших квартиронаймачів, а також тим, які переїхали для проживання в інші населені пункти у зв'язку з відсутністю житлової площі за новим місцем служби військовослужбовця. У разі переїзду членів сім'ї із зазначених пунктів безпосередньо до місця служби військовослужбовців підйомна допомога вдруге не виплачується.

У разі якщо дружина і чоловік є військовослужбовцями, то підйомна допомога на кожного з них виплачується за місцем штатної служби, а на членів сім'ї - з місячного грошового забезпечення одного з них (за їх бажанням).

12. Підйомна допомога на членів сім'ї, які фактично переїхали для постійного проживання до місця служби військовослужбовців, також виплачується:

12.1. У разі прийому військовослужбовців строкової служби на військову службу прапорщиками (мічманами) або на військову службу за контрактом.

12.2. У разі призначення військовослужбовців після закінчення військових навчальних закладів на посади у військові частини за місцем дислокації цього військового навчального закладу, якщо члени сім'ї не переїжджали до військовослужбовця в період навчання його у військовому навчальному закладі.

13. Підйомна допомога виплачується на таких членів сім'ї військовослужбовця, які на день їх приїзду до нового місця служби військовослужбовця записані в його особовій справі:

13.1. На дружину (чоловіка) незалежно від віку і працездатності, шлюб з якою (яким) зареєстрований до дня прибуття військовослужбовця до нового місця служби або прийому (призову) на військову службу за контрактом (призовом).

(підпункт 13.1 пункту 13 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 08.10.2014 р. N 718)

13.2. На дітей військовослужбовця і його дружини (чоловіка), у тому числі усиновлених: молодших 18 років та інвалідів I і II групи незалежно від віку, а у віці від 18 до 23 років:

які навчалися у навчальних закладах (крім заочних і вечірніх навчальних закладів, різного роду курсів, а також військових навчальних закладів) до дня від'їзду до нового місця служби військовослужбовця та прибули для постійного проживання з ним і в тому ж році вступили для продовження навчання в такі самі навчальні заклади у пункті служби військовослужбовця або в населеному пункті, розташованому поблизу місця його служби;

які до дня від'їзду до нового місця служби військовослужбовця закінчили неповну середню чи середню школи і прибули для постійного проживання з ним і в тому ж році вступили у навчальні заклади (крім заочних і вечірніх навчальних закладів, різного роду курсів, а також військових навчальних закладів) у пункті служби військовослужбовця або в населеному пункті, розташованому поблизу місця його служби.

13.3. На батьків або усиновителів військовослужбовця та його дружини (чоловіка): на батька, якому більше 60 років, на матір, якій більше 55 років, або якщо вони є інвалідами I і II групи незалежно від віку, якщо вони прибули до місця служби військовослужбовця з населеного пункту, в якому він проходив службу до останнього призначення, або проживали разом із військовослужбовцем, призваним на військову службу із запасу, до дня його призову.

Під час виплати підйомної допомоги на членів сім'ї вік та інвалідність враховуються на день приїзду їх до нового місця служби військовослужбовця, а факт усиновлення - на день приїзду військовослужбовця до нового місця служби.

14. Підйомна допомога на членів сім'ї виплачується військовою частиною, в яку призначений або де проходить службу військовослужбовець, за умови зняття з реєстрації їх за попереднім місцем проживання і реєстрації за місцем служби військовослужбовця, після надання довідки кадрового (стройового) органу про склад сім'ї (із зазначенням дати народження дітей, батьків, усиновителів), найменування населеного пункту, з якого прибула сім'я, дату прибуття сім'ї.

(абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 20.12.2016 р. N 699)

У разі якщо члени сім'ї виписані за попереднім місцем проживання, переїхали до місця служби військовослужбовця, але до надання житлової площі і оформлення реєстрації тимчасово проживають на житловій площі інших квартиронаймачів або в будинках, що належать громадянам, підйомна допомога виплачується на них, якщо фактичний їх переїзд для постійного проживання до місця служби військовослужбовця підтверджений довідкою кадрового (стройового) органу за новим місцем служби із зазначенням складу сім'ї, дати народження дітей, батьків (усиновителів), найменування населеного пункту, з якого прибула сім'я, і дати прибуття сім'ї.

(абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 20.12.2016 р. N 699)

Якщо члени сім'ї виписані за попереднім місцем проживання, переїхали для проживання в інші населені пункти через відсутність житлової площі за новим місцем служби військовослужбовця, підйомна допомога на них виплачується після надання довідки домоуправління або житлово-експлуатаційної контори (за місцем проживання) про склад сім'ї (із зазначенням дати народження дітей, батьків, усиновителів), найменування населеного пункту, з якого вибули (із зазначенням дати зняття з реєстрації) і в який прибули (із зазначенням дати прибуття) члени сім'ї. У разі неможливості реєстрації членів сім'ї за місцем проживання підйомна допомога на них виплачується за наданою довідкою відповідного військового комісаріату, що видається за заявою членів сім'ї, із зазначенням у ній, крім цих відомостей, місця проживання.

(абзац третій пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 20.12.2016 р. N 699)

15. На сім'ї військовослужбовців, зазначених у пункті 5 Інструкції, підйомна допомога виплачується після прибуття членів сім'ї до місця постійної дислокації частини, пересувної установи.

16. Підйомна допомога військовослужбовцям, у тому числі на членів сім'ї, виплачується не більше ніж за два переїзди військовослужбовця протягом календарного року, пов'язані з призначенням на посади і передислокацією військової частини або підрозділу. При цьому фактичний переїзд військовослужбовця визначається за датою вступу його до виконання обов'язків за посадою або прибуття в новий пункт постійної дислокації військової частини (підрозділу), а членів сім'ї - за датою прибуття їх до нового місця служби військовослужбовця.

17. Підйомна допомога офіцерам і військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом (у тому числі на членів сім'ї), у разі призначень їх на посади в екіпажі кораблів і суден, що будуються, переміщень у складі екіпажів цих кораблів і суден з пунктів будівництва в пункти постійної дислокації і змін дислокації кораблів і суден у зв'язку з постановкою їх у ремонт виплачується відповідно до наказів Командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України, узгоджених з Департаментом фінансів Міністерства оборони України, у розмірах, визначених чинним законодавством.

(пункт 17 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 20.12.2016 р. N 699)

18. Підйомна допомога, в тому числі на членів сім'ї, не виплачується:

18.1. Якщо місце проживання військовослужбовців у зв'язку з призначенням на посади або зміною постійної дислокації військової частини (підрозділу) не змінилося. В цьому випадку підйомна допомога виплачується після фактичного переїзду військовослужбовця на постійне проживання до пункту дислокації військової частини.

18.2. Військовослужбовцям, направленим, у тому числі безпосередньо після зарахування на військову службу із запасу, на навчання у військовий навчальний заклад, термін навчання в якому півроку і менше, або зі збереженням посади за місцем служби незалежно від строку навчання.

(підпункт 18.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 10.04.2007 р. N 162)

18.3. Військовослужбовцям, які перебували на навчанні у військовому навчальному закладі зі збереженням посади за місцем служби і направлені після закінчення навчання для проходження служби в той самий пункт, звідки вони вибули на навчання.

18.4. Військовослужбовцям, направленим у розпорядження до відповідних органів Міністерства оборони України. У разі призначення військовослужбовців, які знаходяться у розпорядженні, на посади у той самий пункт, звідки вони вибули, їм відшкодовуються фактичні витрати на переїзд.

18.5. Військовослужбовцям, які прибули до військової частини без призначення на посади наказами відповідних командирів (начальників), - до надходження наказу про призначення і вступу до виконання обов'язків за посадою.

18.6. Військовослужбовцям, які закінчили військовий навчальний заклад з присвоєнням офіцерських звань, призначеним на посади у військові частини за місцем дислокації цього військового навчального закладу, крім членів сім'ї, на яких підйомна допомога виплачується у порядку, передбаченому в підпункті 12.2 Інструкції.

18.7. Військовослужбовцям, відрахованим з військового навчального закладу за недисциплінованість і направленим для проходження служби у військові частини, в тому числі дислоковані в пунктах попередньої служби, а також відрахованим з першого курсу військового навчального закладу з інших причин і направленим у пункт попередньої служби.

18.8. Курсантам військових навчальних закладів із числа осіб, які не перебували на військовій службі перед зарахуванням на навчання, і військовослужбовцям строкової служби, які переїхали у зв'язку з переведенням в інший військовий навчальний заклад або зі зміною постійної дислокації військового навчального закладу чи його підрозділу.

18.9. Військовослужбовцям, які переїхали у зв'язку з призначенням на посади або передислокацією військової частини чи підрозділу з одного населеного пункту в інший, прослужили в цьому новому пункті один рік і менше та за їх проханням знову призначені у пункт попередньої служби, - за переміщення у пункт попередньої служби.

18.10. Якщо військовослужбовці прибули у зв'язку з призначенням на посаду у військову частину, що розташована поза пунктом постійної дислокації, - до прибуття у зазначений пункт, крім випадків, передбачених у пункті 5 Інструкції.

18.11. У разі повернення офіцерів, зазначених у підпунктах 3.9 і 3.10 Інструкції, до місця постійної дислокації військової частини, у штаті якої вони перебувають, якщо ці офіцери знаходилися на роботі поза місцем постійної дислокації військової частини один рік і менше.

18.12. Військовослужбовцям, які переїхали в інші населені пункти у складі військової частини (підрозділу), що підлягає розформуванню, або одиночним порядком у розпорядження відповідних командирів (начальників) без призначення на посади, в подальшому направленим для проходження військової служби до пунктів попереднього місця служби або звільненим з військової служби.

19. Підйомна допомога також не виплачується на членів сім'ї військовослужбовця:

19.1. Які переїхали до військовослужбовця у пункт перебування його в розпорядженні. На цих членів сім'ї підйомна допомога за наявності права на неї виплачується після вступу військовослужбовця до виконання обов'язків за посадою, на яку він буде призначений, або після зарахування його на навчання у військовий навчальний заклад, термін навчання в якому встановлений більше ніж півроку.

(підпункт 19.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 10.04.2007 р. N 162)

19.2. На дітей, які перебувають на повному державному забезпеченні.

19.3. Які прибули до місця служби військовослужбовця тимчасово (на канікули, у відпустку і т. ін.).

19.4. Які переїхали до місця навчання військовослужбовця у військовому навчальному закладі (підпункти 3.1 і 3.2 Інструкції) за півроку і менше до закінчення ним військового навчального закладу.

(підпункт 19.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 10.04.2007 р. N 162)

19.5. Якщо зміна місця проживання членів сім'ї не пов'язана з переведенням військовослужбовця до нового місця служби і призначенням на посаду (зарахуванням на навчання у військовий навчальний заклад), зміною місця постійної дислокації військової частини (підрозділу), призовом на військову службу із запасу і прийняттям на військову службу прапорщиком (мічманом) або військовослужбовцем, який проходить службу за контрактом.

20. У разі призначень на посади і переміщень у складі військової частини або підрозділу, пов'язаних з фактичним переїздом з одного населеного пункту в інший для постійного проживання (пункти 1, 3 і 10 Інструкції), офіцерам, прапорщикам (мічманам) і військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом, крім підйомної допомоги здійснюється також виплата добових у розмірах, визначених чинним законодавством.

21. Добові за час перебування в дорозі також виплачуються офіцерам, прапорщикам (мічманам) і військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом, направленим до місця служби або навчання, у випадках, передбачених у підпунктах 18.2 - 18.4, 18.9, 18.10 і 18.11 Інструкції.

22. Виплата підйомної допомоги здійснюється за кодом економічної класифікації видатків 2250 "Видатки на відрядження" в межах відповідних бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисах військових частин, установ та організацій.

(пункт 22 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 08.10.2014 р. N 718)

 

Начальник Головного
фінансово-економічного управління
Міністерства оборони України  
генерал-лейтенант 

 
 
 
І. Ю. Марко
 

Опрос