Идет загрузка документа (67 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке регистрации отпечатков именников - специальных знаков, удостоверяющих изготовителей ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов

Минфин
Приказ, Инструкция от 16.10.2001 № 466
редакция действует с 26.05.2017

Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації відбитків іменників - спеціальних знаків, що засвідчують виготовлювачів ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів

(заголовок із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 06.03.2013 р. N 373,
 від 24.06.2015 р. N 594)

Наказ Міністерства фінансів України
від 16 жовтня 2001 року N 466

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 листопада 2001 р. за N 935/6126

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства фінансів України
 від 14 серпня 2003 року N 500
,
 від 10 вересня 2008 року N 1136
,
 від 6 березня 2013 року N 373
,
 від 24 червня 2015 року N 594
,
 від 10 березня 2016 року N 345
,
від 12 квітня 2017 року N 430

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" та Положення про Державну пробірну службу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2000 р. N 732, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок реєстрації відбитків іменників - спеціальних знаків, що засвідчують виготовлювачів ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 06.03.2013 р. N 373,
 від 24.06.2015 р. N 594)

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 14 липня 1999 року N 168 "Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації в Державній пробірній службі відбитків спеціальних знаків - іменників виготовлювачів ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 серпня 1999 р., N 537/3830.

3. Державній пробірній службі (Назимок М. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в порядку, встановленому чинним законодавством.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову Державної пробірної служби Назимка М. М.

5. Цей наказ набуває чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Міністр 

І. О. Мітюков 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок реєстрації відбитків іменників - спеціальних знаків, що засвідчують виготовлювачів ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів

(заголовок Інструкції із змінами, внесеними згідно з наказами 
Міністерства фінансів України від 06.03.2013 р. N 373
,
 від 24.06.2015 р. N 594)

(У тексті Інструкції та додатку 1 до неї слова "Державна пробірна служба" в усіх відмінках замінено словами "Державна пробірна служба України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства фінансів України від 6 березня 2013 року N 373)

(У тексті Інструкції та додатках слова "Державна пробірна служба України" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство фінансів України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства фінансів України від 24 червня 2015 року N 594)

1. Загальні положення

1.1. Цю Інструкцію розроблено відповідно до Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними", Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375.

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 06.03.2013 р. N 373,
 від 24.06.2015 р. N 594)

1.2. Вимоги Інструкції є обов'язковими для юридичних та фізичних осіб (суб'єктів господарської діяльності), які здійснюють виготовлення ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів.

(пункт 1.2 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 06.03.2013 р. N 373)

1.3. У цій Інструкції терміни та поняття вживаються у такому значенні:

- виготовлювач - суб'єкти господарської діяльності всіх форм, які виготовляють або планують виготовляти ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів;

(абзац другий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 06.03.2013 р. N 373)

- вироби з дорогоцінного металу - будь-які ювелірні та побутові вироби, виготовлені із сплавів дорогоцінних металів - золота, срібла, платини, паладію;

- абзац четвертий пункту 1.3 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 24.06.2015 р. N 594
,
 у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом четвертим
)

- іменник - спеціальний знак, що засвідчує виготовлювача ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів.

(абзац четвертий пункту 1.3 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 10.03.2016 р. N 345)

1.4. Інструкція запроваджує єдині вимоги до форми та змісту іменника (іменників), а також умов та порядку присвоєння індивідуальних знаків (шифру) виготовлювачу та реєстрації відбитка іменника (іменників) в Міністерстві фінансів України.

1.5. Суб'єкти господарської діяльності (виготовлювачі), які виготовляють вироби з дорогоцінних металів, повинні мати іменник, відбиток якого проставляється виготовлювачем на всіх виробах.

(пункт 1.5 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 06.03.2013 р. N 373)

1.6. Відбиток іменника (іменників) щорічно підлягає реєстрації в Міністерстві фінансів України. Використовувати іменник (іменники), відбиток якого (яких) не зареєстровано в Міністерстві фінансів України, забороняється.

1.7. Єдина база даних про відбитки іменників формується і ведеться Міністерством фінансів України.

2. Вимоги до іменників та їх відбитків

2.1. Іменники за формою, системою позначення року використання, індивідуальними знаками (шифром) виготовлювача мають відповідати вимогам, установленим Міністерством фінансів України відповідно до додатка 1.

2.2. Іменник (іменники) при виготовленні, використанні, зберіганні та знищенні підлягає суворому обліку. Суб'єкти господарської діяльності визначають осіб, які несуть персональну відповідальність за дотримання встановлених вимог до виготовлення, використання, обліку, зберігання та знищення іменника.

(пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства фінансів України від 06.03.2013 р. N 373)

2.3. Забороняється використовувати іменник, відбиток якого зареєстровано на поточний рік, у наступному році.

2.4. Відбиток іменника на виробах з дорогоцінних металів має бути рельєфним та чітким (недеформованим), з відтворенням форми іменника та всіх інформаційних знаків. У разі зашліфовки або деформування відбитка іменника на вироби наноситься новий відбиток.

2.5. Відбиток іменника наноситься на основну частину виробу одним із способів: механічним (методом механічного удару), електроерозійним, лазерним.

2.6. Якщо внаслідок значної деформації іменник знято з експлуатації, виготовляється інший - з аналогічними інформаційними знаками. Відбиток нового іменника надсилається на реєстрацію до Міністерства фінансів України і додається до раніше зареєстрованого.

2.7. Іменники, які внаслідок використання протягом року зносилися (деформувалися), підлягають знищенню. Іменники, термін використання яких закінчився, підлягають знищенню до 20 січня наступного року.

2.8. Знищення іменника (іменників) здійснює виготовлювач виробів з дорогоцінних металів - власник іменника (іменників), про що складається акт знищення. Перед знищенням іменника (іменників) на латунну чи мідну пластину наноситься його відбиток (їх відбитки). Пластина зберігається у виготовлювача.

2.9. Виготовлювачі виробів з дорогоцінних металів (з урахуванням особливостей власного виробництва) розробляють внутрішню інструкцію про порядок виготовлення, використання, обліку, зберігання та знищення іменників.

3. Порядок реєстрації відбитків іменників

3.1. Реєстрації підлягають відбитки всіх виготовлених іменників, які передбачається використовувати протягом року. Для реєстрації відбитка іменника (іменників) виготовлювач подає до Міністерства фінансів України заяву встановленої форми (додаток 2).

3.2. Пункт 3.2 виключено.

(пункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 06.03.2013 р. N 373
,
 виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 24.06.2015 р. N 594
,
 у зв'язку з цим пункти 3.3 - 3.9 вважати пунктами 3.2 - 3.8
)

3.2. На підставі заяви і доданих до неї документів Міністерство фінансів України присвоює виготовлювачу індивідуальні знаки (шифр), погоджує форму та умовні знаки іменника (іменників) згідно з додатком 1.

3.3. Реєстрація відбитка іменника (іменників) здійснюється після подання виготовлювачем реєстраційних карток (у двох примірниках) з відбитками виготовлених іменників.

Вимоги до оформлення реєстраційних карток наведені в додатку 3.

3.4. Усі подані виготовлювачем документи (заява, реєстраційні картки) обліковуються і формуються в окрему справу.

(пункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 06.03.2013 р. N 373,
 від 24.06.2015 р. N 594)

3.5. За результатами розгляду заяви і доданих до неї документів Міністерство фінансів України оформляє зворотний бік реєстраційної картки виготовлювача, який підписується керівником та головним спеціалістом структурного підрозділу Міністерства фінансів України, який є відповідальним за ведення реєстру відбитків іменників виготовлювачів ювелірних та побутових виробів, та скріплюється відповідною печаткою (додаток 3).

(пункт 3.5 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 12.04.2017 р. N 430)

3.6. Датою реєстрації відбитка іменника (іменників) є дата оформлення реєстраційної картки. Термін реєстрації відбитка іменника (іменників) - 15 днів з дня подання усіх необхідних документів.

3.7. Після реєстрації один примірник реєстраційної картки, що є дозволом на використання іменника (іменників) на території України, повертається виготовлювачу.

3.9. Пункт 3.9 виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 06.03.2013 р. N 373,
у зв'язку з цим пункт 3.10 вважати пунктом 3.9)

3.8. Пункт 3.8 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 24.06.2015 р. N 594)

4. Облік зареєстрованих відбитків іменників

4.1. Облік зареєстрованих відбитків іменників виготовлювачів виробів з дорогоцінних металів ведеться Міністерством фінансів України за реєстраційними картками, оформленими згідно з додатком 3.

4.2. Облікова інформація про зареєстровані відбитки іменників на поточний рік щомісяця надсилається до казенних підприємств пробірного контролю.

4.3. Пункт 4.3 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 10.03.2016 р. N 345
,
 у зв'язку з цим пункт 4.4 вважати пунктом 4.3
)

4.3. Наказом Міністра фінансів України визначаються особи, які несуть персональну відповідальність за дотримання встановленого порядку обліку, збереження реєстраційних карток з відбитками іменників.

(пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 24.06.2015 р. N 594)

4.5. Пункт 4.5 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 10.03.2016 р. N 345)

5. Главу 5 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 24.06.2015 р. N 594)

 

Голова
Державної пробірної служби
 

 
М. М. Назимок
 

 

(У додатках до Інструкції слова "Голові Державної пробірної служби України" та "Голова Державної пробірної служби України" замінено відповідно словами "Міністру фінансів України" та "Міністр фінансів України" згідно з наказом Міністерства фінансів України від 24 червня 2015 року N 594)

Система позначень та форма іменників - спеціальних знаків, що засвідчують виготовлювачів ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів в Україні

2000 рік 0ХХХ 

2010 рік ХХХ0 

2020 рік ХХХ0: 

2001 рік 1ХХХ 

2011 рік ХХХ1 

2021 рік ХХХ1: 

2002 рік 2ХХХ 

2012 рік ХХХ2 

2022 рік ХХХ2: 

2003 рік 3ХХХ 

2013 рік ХХХ3 

2023 рік ХХХ3: 

2004 рік 4ХХХ 

2014 рік ХХХ4 

2024 рік ХХХ4: 

2005 рік 5ХХХ 

2015 рік ХХХ5 

2025 рік ХХХ5: 

2006 рік 6ХХХ 

2016 рік ХХХ6 

2026 рік ХХХ6: 

2007 рік 7ХХХ 

2017 рік ХХХ7 

2027 рік ХХХ7: 

2008 рік 8ХХХ 

2018 рік ХХХ8 

2028 рік ХХХ8: 

2009 рік 9ХХХ 

2019 рік ХХХ9 

2029 рік ХХХ9: 

Умовні позначення:

0 - 9 - умовні позначення року в десятиріччі;

0: - 9: - умовні позначення року в десятиріччі з 2020 до 2029 року.

ХХХ - індивідуальні знаки (шифр) виготовлювача; першим знаком є шифр області України (Автономної республіки Крим), в якій зареєстровано виготовлювача:

А  

- Автономна республіка Крим;  

М  

- Миколаївська область;  

Б  

- Волинська область;  

О  

- Одеська область;  

В  

- Вінницька область;  

П  

- Полтавська область;  

Г  

- Донецька область;  

Р  

- Рівненська область;  

Д  

- Дніпропетровська область;  

С  

- Сумська область;  

Ж  

- Житомирська область;  

Т  

- Тернопільська область;  

З  

- Запорізька область;  

Х  

- Харківська область;  

У  

- Закарпатська область;  

Ш  

- Херсонська область;  

І  

- Івано-Франківська область;  

Є  

- Хмельницька область;  

К  

- Київська область;  

Ч  

- Черкаська область;  

Е  

- Кіровоградська область;  

Я  

- Чернівецька область;  

Л  

- Львівська область;  

И  

- Чернігівська область.  

Н  

- Луганська область;  

  

  

Форма іменника - прямокутник із загостренням з правого боку (у вигляді стрілки), або прямокутник (без загострення)

Примітка. У разі зміни області (Автономної республіки Крим), в якій зареєстровано виготовлювача, за ним можуть зберігатися надані раніше індивідуальні знаки (шифр).

Приклад позначень іменника виготовлювача:

- іменник ВАТ "Київський ювелірний завод", м. Київ, призначений для використання в 2005 році. 

- іменник ВАТ "Київський ювелірний завод", м. Київ, призначений для використання в 2015 році. 

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 10.09.2008 р. N 1136)

 

ЗАЯВА
про реєстрацію відбитка іменника - спеціального знака, що засвідчує виготовлювача ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів

1. ____________________________________________________________________________________
                                                                                (найменування юридичної особи
______________________________________________________________________________________
                                                           або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

2. Місцезнаходження / місце проживання: __________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Телефон: ____________, факс: ______________, електронна адреса: ___________________________

4. Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*
______________________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________________
                                                                                          (місце провадження діяльності)

6. Шифр іменника минулого року: _________________________________________________________
                                                                                                     (не заповнюється виготовлювачами, які реєструються вперше)
просить присвоїти та зареєструвати відбиток іменника (іменників) виготовлювача ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на 20__ рік.

Суб'єкт господарської діяльності ознайомлений з чинним законодавством України щодо виготовлення ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та вимогами до виготовлення, обліку, реєстрації, використання відбитка іменника - спеціального знака, що засвідчує виготовлювача.

До заяви додаються: ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Особа, відповідальна за реєстрацію іменника _______________________________________________
                                                                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові, контактний телефон)

Керівник

____________________
(підпис)

______________________________________
(ініціали, прізвище)

_____________
(дата)

М. П.

____________
* Зазначається для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті.

(додаток 2 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 06.03.2013 р. N 373
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 10.03.2016 р. N 345)

 

ВИМОГИ
до оформлення реєстраційних карток виготовлювача ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів

Оформлення реєстраційних карток здійснюється виготовлювачем на твердому білому картоні за нижченаведеним зразком:

відбитки іменника (іменників) проставляються на латунній чи мідній пластині, що закріплюється на лицьовому боці реєстраційної картки закріплювальними нитками, які повинні бути заклеєні папером білого кольору на зворотному боці;

при нанесенні відбитків іменника на латунних чи мідних пластинах реєстраційних карток кількома інструментами кожен з них обов'язково ідентифікується позначкою (арабськими цифрами), кількість відбитків іменників повинна дорівнювати кількості інструментів, тобто, якщо інструмент один, то і відбиток іменника на пластині реєстраційної картки один;

рекомендовані розміри реєстраційної картки - прямокутник розміром 100 х 150 мм.

Лицьовий бік
(заповнюється виготовлювачем)

Зворотний бік
(заповнюється в
Міністерстві фінансів України)

 

 

Реєстраційна картка N __________

1. _______________________________________
(найменування/прізвище, ім'я по батькові
виготовлювача) _________________________________

2. _______________________________________
          (місцезнаходження / місце проживання, телефон)
_________________________________________

3. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*: _________________ ________
_________________________________________

4. Відбитки іменника _______________________
                                                                        (шифр)

° ------------------------------------------------- °
Латунна пластина
з відбитками іменника
° ------------------------------------------------- °

Керівник ____________ ____________________
                              (підпис)                  (ініціали, прізвище)

М. П.
(за наявності)

____________
* Зазначається для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті.


Зареєстровано до використання

на __20______ рік          іменник ___________
                                                                        (шифр)

         "___" ___________ 20   р. N ___________

 

Керівник структурного підрозділу Міністерства фінансів України

 
              __________     ___________________
                         (підпис)                  (ініціали, прізвище)

 
М. П.

 
° ------------------------------------------------- °
Закріплювальна нитка
 
° ------------------------------------------------- °

 
Головний спеціаліст
_______________________
                                                         (підпис)

 
 
 
 


(додаток 3 у редакції наказів Міністерства
 фінансів України від 10.09.2008 р. N 1136
,
 від 06.03.2013 р. N 373
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Міністерства фінансів України від 10.03.2016 р. N 345,
від 12.04.2017 р. N 430)

____________

Опрос