Идет загрузка документа (772 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке создания и государственной регистрации банков, открытия их филиалов, представительств, отделений

Национальный банк
Положение, Постановление от 31.08.2001 № 375
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень

Постанова Правління Національного банку України
від 31 серпня 2001 року N 375

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 жовтня 2001 р. за N 906/6097

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 9 січня 2002 року N 10
,
 від 31 жовтня 2002 року N 420
,
 від 17 січня 2003 року N 9
,
 від 1 вересня 2003 року N 376
,
від 8 вересня 2003 року N 386
,
 від 17 березня 2004 року N 111
,
 від 16 травня 2005 року N 166
(зміни, внесені постановою Правління Національного банку України
від 16 травня 2005 року N 166
до Положення, затвердженого цією постановою,
 не поширюються на банки, які на час набрання чинності
постановою Правління
 Національного банку України від 16 травня 2005 року N 166
внесені
 до Державного реєстру банків)
,
 від 16 травня 2005 року N 167
,
 від 7 березня 2006 року N 78
,
 від 24 травня 2006 року N 189
,
 від 7 вересня 2006 року N 351
,
 від 6 серпня 2008 року N 228
,
 від 30 грудня 2008 року N 476
,
 від 4 серпня 2009 року N 446
,
 від 16 жовтня 2009 року N 622
,
 від 7 жовтня 2010 року N 454
,
 від 26 квітня 2011 року N 118

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
від 8 вересня 2011 року N 306)

Додатково див. лист
 Національного банку України
 від 25 листопада 2005 року N 40-111/2901-11720

Керуючись Законом України "Про Національний банк України" та з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України щодо створення і державної реєстрації банків у відповідність до вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон), Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень (далі - Положення), що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про порядок створення і реєстрації комерційних банків, затверджене постановою Правління Національного банку України від 21.07.98 N 281 (із змінами) і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01.09.98 за N 541/2981.

3. Зобов'язати Генеральний департамент банківського нагляду (Андрущенко П. В.) разом з територіальними управліннями Національного банку України в строк до 01.01.2002 забезпечити проведення реєстрації змін до установчих документів банків, що бажають набути статусу спеціалізованого банку.

4. Банкам у строк до 17.01.2003 привести свою організаційну структуру у відповідність до вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність" і цього Положення та зареєструвати відповідні зміни до установчих документів у Національному банку України.

5. Акціонери (учасники) банку (юридичні та фізичні особи), які за станом на 17.01.2001 володіли істотною участю в банку, у разі збільшення її таким чином, що їх частка перевищила 25, 50 та 75 відсотків статутного капіталу банку чи права голосу придбаних акцій (паїв) в органах управління банку, зобов'язані отримати письмовий дозвіл Національного банку України на володіння істотною участю в банку в порядку, визначеному цим Положенням.

(пункт 5 в редакції постанов Правління
 Національного банку України від 09.01.2002 р. N 10
,
 від 31.10.2002 р. N 420
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
Національного банку України від 08.09.2003 р. N 386)

6. Генеральному департаменту банківського нагляду (Андрущенко П. В.) та начальникам територіальних управлінь Національного банку України в строк до 17.01.2003 організувати роботу щодо розгляду документів, поданих акціонерами (учасниками) банку - власниками істотної участі, у встановлені цим Положенням строки та прийняття відповідного рішення Національним банком України щодо надання чи відмови в наданні письмових дозволів Національного банку України на придбання істотної участі в банку на підставі розгляду поданих документів.

7. У разі неотримання акціонерами (учасниками) банку та іншими відповідними особами письмового дозволу Національного банку України на володіння істотною участю в банку в установлений строк Національний банк України може застосовувати до них відповідні заходи впливу.

(пункт 7 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 09.01.2002 р. N 10)

8. Постанова набирає чинності через десять днів після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

9. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови В. Л. Кротюка, Генеральний департамент банківського нагляду (Андрущенко П. В.) та начальників територіальних управлінь Національного банку України.

 

Голова  

В. С. Стельмах 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень

(У тексті Положення слова: "або Генеральний департамент банківського нагляду - щодо банків, кореспондентський рахунок яких відкрито в Операційному управлінні Національного банку", "Генеральний департамент банківського нагляду - щодо банків, кореспондентський рахунок яких відкрито в Операційному управлінні Національного банку або", "або Генеральний департамент банківського нагляду", "Генеральний департамент банківського нагляду або" в усіх відмінках виключено; "Генеральний департамент банківського нагляду" в усіх відмінках замінено словами "Департамент реєстрації та ліцензування банків" у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 7 березня 2006 року N 78)

(У тексті Положення слова "відкрите акціонерне товариство" в усіх відмінках замінено словами "публічне акціонерне товариство" у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 16 жовтня 2009 року N 622)

Це Положення визначає порядок, умови створення та здійснення державної реєстрації банків, порядок відкриття філій і представництв банків, порядок надання попереднього дозволу на створення банку з іноземним капіталом, порядок надання дозволу на придбання або збільшення істотної участі в банку.

Банки різних організаційно-правових форм створюються відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про господарські товариства", чинного законодавства України про кооперацію та нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк).

1. Загальні положення

1.1. Реєстрація банків здійснюється Національним банком шляхом унесення відповідного запису до Державного реєстру банків, після чого банк набуває статусу юридичної особи.

1.2. Банки створюються у формі публічного акціонерного товариства або кооперативного банку.

(пункт 1.2 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 06.08.2008 р. N 228)

1.3. Банки можуть функціонувати як універсальні або як спеціалізовані. За спеціалізацією банки можуть бути:

ощадними;

інвестиційними;

іпотечними;

розрахунковими (кліринговими).

Банк набуває статусу спеціалізованого банку (крім ощадного) у разі, якщо більше 50 відсотків його активів є активами одного типу:

для інвестиційного банку - емісія та розміщення цінних паперів, що здійснюються за рахунок грошових коштів приватних інвесторів;

для іпотечного банку - активи, розміщені під заставу землі чи нерухомого майна;

для розрахункового (клірингового) банку - активи, що розміщуються на клірингових рахунках.

Банк набуває статусу спеціалізованого ощадного банку в разі, якщо більше 50 відсотків його пасивів є вкладами фізичних осіб.

1.4. Державний банк засновується за рішенням Кабінету Міністрів України після отримання позитивного висновку Національного банку про намір заснування державного банку, який надається на підставі отриманої інформації про:

розмір статутного капіталу державного банку на час його реєстрації, строки та джерела формування, що підтверджуються у тому числі Законом про Державний бюджет України на відповідний рік статтею витрат;

перелік банківських та інших операцій;

бізнес-план, що визначає види діяльності, які державний банк планує здійснювати на поточний рік, з обґрунтуванням їх економічного ефекту;

стратегію банку на наступні три роки.

Статут державного банку затверджується відповідною постановою Кабінету Міністрів України і має відповідати вимогам Закону України "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон), інших законів України та нормативно-правових актів Національного банку.

Банк має право додавати до свого найменування слово "державний", використовувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України.

Для отримання висновку Національного банку щодо намірів зміни розміру статутного капіталу державного банку потрібно подати проект рішення Кабінету Міністрів України про зміну розміру статутного капіталу банку з обґрунтуванням цих змін та інформацію про прогнозний розмір статутного капіталу державного банку.

(абзац восьмий пункту 1.4 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 17.01.2003 р. N 9)

Якщо розмір статутного капіталу державного банку за рішенням Кабінету Міністрів України збільшується, то додатково повідомляються строки та джерела його формування, що підтверджуються, у тому числі статтею витрат згідно із Законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

(пункт 1.4 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2003 р. N 9)

У разі наміру Кабінету Міністрів України зменшити розмір статутного капіталу державного банку Національний банк може надати позитивний висновок, якщо це зменшення не призведе до порушення банком установлених чинним законодавством України мінімального розміру статутного капіталу, значень економічних нормативів та негативно не вплине на діяльність банку в цілому.

(пункт 1.4 доповнено новим абзацом десятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2003 р. N 9)

Рішення про надання висновків приймається Правлінням Національного банку України в місячний строк із дня отримання всіх потрібних для цього документів та зазначеної вище інформації.

(пункт 1.4 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2003 р. N 9,
у зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом дванадцятим)

У разі прийняття рішення про часткове або повне відчуження державою належних їй акцій (паїв) державного банку такий банк втрачає статус державного. Власники акцій зобов'язані привести статут та діяльність банку у відповідність до вимог Закону та нормативно-правових актів Національного банку.

1.5. Місцевий кооперативний банк створюється юридичними і фізичними особами відповідно до вимог Закону та чинного законодавства України про кооперацію. Мінімальна кількість учасників місцевого кооперативного банку має бути не менше ніж 50 осіб, кожна з яких незалежно від розміру своєї участі в капіталі банку (паю) має право одного голосу.

1.6. Найменування банку має містити слово "банк", а також вказівку про організаційно-правову форму банку.

Не дозволяється використовувати для найменування банку назву, що повторює вже існуючу назву іншого банку або вводить в оману щодо видів діяльності, які здійснює банк.

Уживання в найменуванні банку слів "Україна", "державний", "центральний", "національний" та похідних від них можливе лише за згодою Національного банку.

(абзац третій пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 17.01.2003 р. N 9,
 від 17.03.2004 р. N 111)

Згода на використання у своєму найменуванні слів "Україна", "державний", "національний" та похідних від них може бути надана лише державним банкам.

(пункт 1.6 доповнено новим абзацом четвертим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.05.2005 р. N 166)

Згода на використання у своєму найменуванні слова "центральний" та похідних від нього може бути надана лише центральному кооперативному банку та материнському банку банківської холдингової групи.

(пункт 1.6 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.05.2005 р. N 166,
 у зв'язку з цим абзаци четвертий - чотирнадцятий
 уважати відповідно абзацами шостим - шістнадцятим)

Для отримання згоди до Національного банку України подаються такі документи:

(пункт 1.6 доповнено новим абзацом шостим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.03.2004 р. N 111)

клопотання про надання згоди на вживання в найменуванні банку слів "Україна" або "державний", або "центральний", або "національний", або похідних від них за підписом уповноваженої засновниками банку особи або голови спостережної (наглядової) ради, яке має містити обґрунтування потреби вживання цього слова;

(пункт 1.6 доповнено новим абзацом сьомим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.03.2004 р. N 111
,
 абзац сьомий пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.05.2005 р. N 166)

рішення засновників новостворюваного банку (протокол зборів, підписаний головою та секретарем зборів) або загальних зборів учасників банку (протокол, засвідчений підписом голови і секретаря зборів та відбитком печатки банку) щодо найменування банку.

(пункт 1.6 доповнено новим абзацом восьмим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.03.2004 р. N 111)

Абзац дев'ятий пункту 1.6 виключено 

(пункт 1.6 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.03.2004 р. N 111
,
 абзац дев'ятий пункту 1.6 виключено згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.05.2005 р. N 166)

абзац десятий пункту 1.6 виключено 

(пункт 1.6 доповнено новим абзацом десятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.03.2004 р. N 111
,
 абзац десятий пункту 1.6 виключено згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.05.2005 р. N 166)

абзац одинадцятий пункту 1.6 виключено 

(пункт 1.6 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.03.2004 р. N 111
,
 абзац одинадцятий пункту 1.6 виключено згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.05.2005 р. N 166)

абзац дванадцятий пункту 1.6 виключено 

(пункт 1.6 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.03.2004 р. N 111
,
 абзац дванадцятий пункту 1.6 виключено згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.05.2005 р. N 166)

абзац тринадцятий пункту 1.6 виключено 

(пункт 1.6 доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.03.2004 р. N 111
,
 абзац тринадцятий пункту 1.6 виключено згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.05.2005 р. N 166)

абзац чотирнадцятий пункту 1.6 виключено 

(пункт 1.6 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.03.2004 р. N 111
,
 абзац чотирнадцятий пункту 1.6 виключено згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.05.2005 р. N 166,
 у зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий та шістнадцятий
 уважати відповідно абзацами дев'ятим та десятим)

Рішення про надання згоди (відмову в наданні) приймається Правлінням Національного банку України в місячний строк з дати отримання документів.

(пункт 1.6 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.03.2004 р. N 111,
у зв'язку з цим абзац шістнадцятий уважати абзацом десятим)

Підрозділ банку використовує найменування лише того банку, підрозділом якого він є. До назви структурного підрозділу банку може додаватися назва місцезнаходження цього підрозділу.

1.7. Учасниками банку можуть бути юридичні і фізичні особи, резиденти та нерезиденти, а також держава в особі Кабінету Міністрів України або уповноважених ним органів.

Власники істотної участі в банку повинні мати бездоганну ділову репутацію та задовільний фінансовий стан.

Учасниками банку не можуть бути юридичні особи, в яких банк має істотну участь, об'єднання громадян, релігійні та благодійні організації.

Учасниками банку не можуть бути юридичні особи, щодо яких неможливо встановити їх власників і джерела коштів, за рахунок яких такі юридичні особи здійснюють внески до статутного капіталу або купують акції банків.

Місцеві кооперативні банки та центральний кооперативний банк можуть залучати вклади (депозити, у тому числі на поточні рахунки) тільки від своїх учасників.

(абзац п'ятий пункту 1.7 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 17.01.2003 р. N 9)

1.8. Документи, що подаються до Національного банку відповідно до цього Положення, мають бути викладені українською мовою. Документи не повинні містити виправлень, неточностей.

1.9. Керівники банку несуть відповідальність за достовірність інформації та документів, які подаються згідно з вимогами цього Положення, відповідно до законодавства України.

(главу 1 доповнено пунктом 1.9 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2003 р. N 9)

2. Вимоги щодо статутного капіталу

2.1. Пункт 2.1 глави 2 виключено

(пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 09.01.2002 р. N 10,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 06.08.2008 р. N 228,
у зв'язку з цим пункти 2.2 - 2.5 уважати відповідно пунктами 2.1 - 2.4)

2.1. Формування та збільшення статутного капіталу банку може здійснюватися виключно шляхом грошових внесків учасників.

2.2. Грошові внески для формування та збільшення статутного капіталу банку резиденти України здійснюють у гривнях, а нерезиденти - юридичні особи, фізичні особи - іноземці - в іноземній вільно конвертованій валюті або в гривнях.

Перерахування сум з іноземної вільно конвертованої валюти, унесених нерезидентами, у національну валюту України здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату підписання установчого договору про створення банку, а в разі збільшення статутного капіталу банку - на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу або на дату прийняття рішення про перетворення банку в банк з іноземним капіталом (якщо набуття банком статусу банку з іноземним капіталом проводиться без збільшення статутного капіталу банку). Кошти можуть перераховуватися лише з власних поточних рахунків юридичними особами та фізичними особами у безготівковій формі та вноситися фізичними особами в готівковій формі.

2.3. Статутний капітал банку не повинен формуватися за рахунок коштів, джерела походження яких не підтверджені. Банк має отримати від учасників банку документи й відомості, потрібні для з'ясування джерел походження коштів, що спрямовуються на формування його статутного капіталу.

(абзац перший пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.03.2004 р. N 111)

Забороняється використовувати для формування статутного капіталу банку бюджетні кошти, якщо ці кошти мають інше цільове призначення, банківські метали, а також кошти, одержані в кредит та під заставу.

(абзац другий пункту 2.3 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 17.03.2004 р. N 111)

Розподіл прибутку з метою збільшення статутного капіталу може здійснюватись шляхом нарахування дивідендів учасникам банку та прийняття ними рішення про їх направлення до статутного капіталу.

Банкам забороняються зустрічні інвестиції у статутні капітали один одного та зустрічні інвестиції в статутні капітали їх учасників.

Банк має право збільшувати статутний капітал після того, як усі учасники повністю виконали свої зобов'язання щодо оплати паїв або акцій попередньої підписки і попередньо оголошений підписний капітал повністю оплачено та зареєстровано.

(пункт 2.3 доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 09.01.2002 р. N 10)

2.4. Кошти для формування статутного капіталу новостворюваного банку в розмірі, передбаченому чинним законодавством України та установчими документами, акумулюються учасниками банку (резидентами) на накопичувальному рахунку, що відкривається в територіальному управлінні Національного банку за місцем створення банку відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку. Для цього у тижневий термін із дати подання документів для державної реєстрації банку уповноважена засновниками особа подає до територіального управління Національного банку заяву про відкриття накопичувального рахунку для формування статутного капіталу. На підставі цих документів та заяви територіальне управління Національного банку відкриває накопичувальний рахунок, на якому акумулюються кошти статутного капіталу банку.

Не пізніше ніж за 15 робочих днів до закінчення строку, встановленого Законом для розгляду документів (визначених пунктом 3.1 цього Положення) та державної реєстрації банку, учасники банку або уповноважена засновниками особа зобов'язані перерахувати кошти у розмірі, установленому Законом, на накопичувальний рахунок у Національному банку (або територіальному управлінні Національного банку за місцем створення банку).

(абзац другий пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Правління Національного банку України від 09.01.2002 р. N 10,
 від 06.08.2008 р. N 228)

До часу внесення коштів для формування статутного капіталу на накопичувальний рахунок, відкритий в Національному банку (або територіальному управлінні Національного банку за місцем створення банку), ці кошти можуть акумулюватися на поточному рахунку в будь-якому банку-резиденті на території України на підставі відповідного рішення установчих зборів.

Під час формування статутного капіталу банку з іноземним капіталом кошти в іноземній валюті акумулюються іноземним учасником банку на накопичувальному рахунку, який відкривається в Національному банку.

3. Порядок подання документів для державної реєстрації банку

3.1. Для державної реєстрації банку уповноважена засновниками особа або голова спостережної ради подає до територіального управління Національного банку за місцем створення банку такі документи:

а) заяву про реєстрацію банку, засвідчену підписом уповноваженої особи або голови спостережної (наглядової) ради;

(підпункт "а" пункту 3.1 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 17.01.2003 р. N 9)

б) установчий договір, підписаний засновниками (учасниками) банку та засвідчений відбитком їх печатки. Підписи фізичних осіб - засновників (учасників) засвідчуються в нотаріальному порядку.

Для реєстрації державного та кооперативного банків установчий договір не подається.

В установчому договорі зазначаються:

організаційно-правова форма;

напрями діяльності та спеціалізація (у разі її наявності);

мета діяльності;

склад засновників (учасників), їх найменування та місцезнаходження (телефон, платіжні реквізити, паспортні дані фізичних осіб);

склад та компетенція органів управління банку та порядок прийняття ними рішень, порядок унесення змін до установчих документів;

особа, уповноважена укладати договори та діяти від імені засновників (учасників);

розмір, порядок і строки формування статутного капіталу банку;

відповідальність сторін за невиконання взятих на себе зобов'язань;

порядок розподілу прибутків і покриття збитків банку;

порядок реорганізації та ліквідації банку;

кількість та розмір часток кожного з учасників і порядок унесення ними вкладів (для товариств з обмеженою відповідальністю);

в) статут банку, затверджений установчими зборами (зборами учасників) і підписаний головою правління банку. Статут державного банку затверджується постановою Кабінету Міністрів України і має відповідати вимогам Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про господарські товариства" та інших законодавчих актів. У ньому зазначаються:

повна і скорочена назва банку та його місцезнаходження;

організаційно-правова форма;

перелік основних законів, на підставі яких створюється і діє банк;

положення про те, що банк набуває статусу юридичної особи з часу реєстрації його Національним банком у Державному реєстрі банків;

положення про те, що банк виконує вимоги нормативно-правових актів Національного банку, користується єдиними правилами бухгалтерського обліку в банках на базі комплексної автоматизації і комп'ютеризації, подає Національному банку звітність та інформацію в установлених ним обсягах і формах;

напрями діяльності та спеціалізація (у разі її наявності);

перелік видів діяльності, банківських та інших операцій, які має намір здійснювати банк на підставі банківської ліцензії та письмового дозволу Національного банку;

порядок і строки формування статутного капіталу банку;

кількість часток, паїв у статутному капіталі, розмір часток кожного з учасників (якщо банк створено як товариство з обмеженою відповідальністю, кооперативний банк). Статут банку, заснованого як акціонерне товариство, має містити також відомості про види акцій, що випускаються, їх номінальну вартість, форми випуску акцій (документарна чи бездокументарна), кількість акцій, що купуються засновниками і акціонерами, строк і порядок виплати частки прибутку (дивідендів), яка проводиться один раз на рік за підсумками року. Привілейовані акції не можуть бути випущені на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу акціонерного товариства;

розмір і порядок формування резервів та загальних фондів банку;

порядок розподілу прибутків і покриття збитків;

положення про аудиторську перевірку банку;

положення про органи внутрішнього аудиту банку;

положення про структуру управління банку, органи управління, їх компетенцію та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, щодо яких потрібна одностайність або кваліфікована більшість голосів (загальні збори акціонерів, збори учасників банку, спостережна рада банку, правління (рада директорів) банку);

положення про органи контролю за діяльністю банку, порядок їх діяльності (ревізійна комісія);

порядок реорганізації або ліквідації банку відповідно до Закону;

порядок унесення змін до статуту банку;

інші положення, що не суперечать чинному законодавству України;

г) протокол установчих зборів (зборів учасників), підписаний головою та секретарем зборів, у якому зазначаються місце та дата проведення зборів, їх правочинність, порядок денний, порядок голосування. Протокол має містити: рішення про створення банку, прийняття статуту, обрання спостережної ради банку і ревізійної комісії, призначення голови правління (ради директорів), головного бухгалтера та членів правління банку (ради банку) та уповноваженої особи, відповідальної за реєстрацію банку в Національному банку, інші положення відповідно до чинного законодавства України. У разі створення державного банку подається постанова Кабінету Міністрів України про створення державного банку;

ґ) бізнес-план і додатки до нього, складені згідно з вимогами, наведеними в додатку 16, та за зразковою формою, наведеною в додатку 17 до цього Положення, засвідчені підписами засновників банку;

(підпункт "ґ" пункту 3.1 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.09.2006 р. N 351)

д) відомості про склад спостережної (наглядової) ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії;

(підпункт "д" пункту 3.1 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 09.01.2002 р. N 10)

е) документи, що дають змогу зробити висновок про бездоганну ділову репутацію голови, його заступників та членів спостережної (наглядової) ради банку, у тому числі:

довідки банків, у яких отримано кредити, про стан виконання зобов'язань щодо їх повернення;

анкету згідно з додатком 3 до цього Положення.

Абзац четвертий підпункту "е" пункту 3.1 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 31.10.2002 р. N 420)

Для реєстрації державного банку подаються документи, що дають змогу зробити висновок про професійну придатність голови, його заступників та членів наглядової ради, кандидатури яких відповідають таким вимогам:

наявність громадянства України;

наявність повної вищої економічної або юридичної освіти, або наукового ступеня в галузі економіки, фінансів та/або права;

(абзац сьомий підпункту "е" пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.01.2003 р. N 9)

наявність досвіду роботи не менше трьох років в органах законодавчої влади чи на керівних посадах в органах центральної виконавчої влади України або банківській установі або досвіду наукової, практичної роботи в сфері економіки, фінансів, права.

(підпункт "е" пункту 3.1 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 09.01.2002 р. N 10)

є) копію звіту про проведення приватного розміщення акцій - для банку, що створюється у формі публічного акціонерного товариства (подається після його реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку), з доданням переліку акціонерів банку. У переліку зазначаються повне найменування акціонера, його місцезнаходження, платіжні реквізити, паспортні дані (для фізичних осіб) та кількість акцій, їх загальна вартість і частка в статутному капіталі банку;

(підпункт "є" пункту 3.1 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 16.10.2009 р. N 622)

ж) угоду про передавання приміщення у власність (шляхом дарування, продажу тощо) для розміщення банку за підписом уповноваженої за установчим договором особи або договір оренди приміщення на строк не менше ніж п'ять років у разі його укладення;

з) документи, що дають можливість зробити висновок про професійну придатність і бездоганну ділову репутацію голови та його заступників, членів виконавчого органу (правління або ради директорів) і головного бухгалтера, його заступників, кандидатури яких відповідають таким вимогам:

наявність повної вищої економічної, юридичної освіти чи освіти в галузі управління - для голови та його заступників, членів правління (ради директорів), а також повної вищої економічної або бухгалтерської освіти - для головного бухгалтера та його заступників;

(абзац другий підпункту "з" пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.01.2003 р. N 9)

стаж роботи голови, його заступників та членів правління (ради директорів) банку, головного бухгалтера та його заступників у банківській системі за відповідним фахом не менше ніж три роки, у тому числі для голови правління та головного бухгалтера на керівних посадах - не менше ніж рік;

бездоганна ділова репутація;

відсутність зауважень відповідного територіального управління Національного банку та фактів порушень банківського законодавства України і внутрішніх документів банку за час роботи в банківських установах.

Відомості про голову та його заступників, членів правління (ради директорів) банку, головного бухгалтера і його заступників та їх ділову репутацію подаються у вигляді:

витягу з трудової книжки та копії диплома про освіту, засвідчених територіальним управлінням Національного банку за місцезнаходженням банку або в нотаріальному порядку;

довідок банків, у яких отримано кредити, про стан виконання зобов'язань щодо їх повернення, надрукованих на офіційному бланку банку та засвідчених відбитком печатки банку;

абзац дев'ятий підпункту "з" пункту 3.1 глави 3 виключено

(абзац дев'ятий підпункту "з" пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 09.01.2002 р. N 10
,
 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 24.05.2006 р. N 189,
 у зв'язку з цим абзаци десятий - дванадцятий
 уважати відповідно абзацами дев'ятим - одинадцятим)

анкети (додаток 3);

інформації територіального управління Національного банку, що здійснює нагляд за діяльністю банківських установ, у яких працювали зазначені особи, про відсутність у їх роботі зловживань та порушень законодавства України щодо банківської діяльності, нормативно-правових актів Національного банку і внутрішніх документів банку (якщо вони працювали в інших регіонах України).

Абзац дванадцятий підпункту "з" пункту 3.1 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 31.10.2002 р. N 420)

У кожному конкретному випадку, якщо на посади голови та його заступників або членів правління (ради директорів), головного бухгалтера та його заступників призначаються іноземні громадяни, рішення про погодження рекомендованої засновниками кандидатури Національний банк приймає з урахуванням поданих документів (їх копій, засвідчених у встановленому порядку), що підтверджують наявність економічної освіти (не нижче ступеня магістра), стажу роботи на керівних посадах у банківській системі за відповідним фахом не менше трьох років та інформації Центрального банку або іншого органу відповідної держави, що здійснює контроль за діяльністю комерційних банків або комерційного банку, у якому працював кандидат, про відсутність у його роботі правопорушень. Крім того, уповноважена особа має подати до Національного банку документи, що підтверджують законність перебування таких іноземних громадян на території України, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, - дозвіл на працевлаштування, виданий Державним центром зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України або за його дорученням відповідними центрами зайнятості Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, якщо інше не передбачене міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Абзац чотирнадцятий підпункту "з" пункту 3.1 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 17.01.2003 р. N 9)

Абзац п'ятнадцятий підпункту "з" пункту 3.1 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 17.01.2003 р. N 9)

абзац шістнадцятий підпункту "з" пункту 3.1 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 17.01.2003 р. N 9)

абзац сімнадцятий підпункту "з" пункту 3.1 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 17.01.2003 р. N 9)

абзац вісімнадцятий підпункту "з" пункту 3.1 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 17.01.2003 р. N 9)

абзац вісімнадцятий підпункту "з" пункту 3.1 виключено

 (згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 09.01.2002 р. N 10,
 у зв'язку з цим абзац дев'ятнадцятий уважати вісімнадцятим)

абзац дев'ятнадцятий підпункту "з" пункту 3.1 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 17.01.2003 р. N 9)

и) копії платіжних документів про здійснення юридичними та фізичними особами - учасниками банку сплати внесків до статутного капіталу (подаються не пізніше ніж за 15 робочих днів до закінчення строку, встановленого Законом для розгляду документів (визначених цим пунктом) та державної реєстрації банку);

і) висновки аудиторських фірм (аудиторів), що складені за підсумками проведеної за станом на конкретну дату перевірки фінансової звітності юридичних осіб - учасників банку, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік і подавати фінансову звітність згідно з чинним законодавством України, щодо:

(абзац перший підпункту "і" пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 09.01.2002 р. N 10)

достовірності звітності, що ґрунтується на підставі даних первинного бухгалтерського обліку, грошових документів, наявної готівки та цінних паперів тощо;

повноти і відповідності чинному законодавству України та встановленим вимогам положень (стандартів) бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності;

наявності власних коштів (власного капіталу) у розмірі, що забезпечує виконання зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку, або їх (його) відсутності на підставі розрахунку власних коштів (власного капіталу) юридичних осіб - учасників (за балансом) (додаток 1);

(абзац четвертий підпункту "і" пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 09.01.2002 р. N 10)

економічної оцінки фінансового стану та платоспроможності за останній рік і за станом на дату проведення аудиту на підставі розрахунку рекомендованих показників платоспроможності та фінансової стійкості учасників банку (резидентів України) (за балансом) (додаток 2);

фактичного виконання зобов'язань з формування статутного капіталу банку в грошовій формі на підставі даних платіжних документів, виписок із поточного рахунку тощо;

будь-якої іншої інформації.

Інформація, викладена у висновках аудиторських фірм (аудиторів), що складені за підсумками проведеної перевірки звітності юридичних осіб - учасників банку, може перевірятися підрозділами Національного банку на підставі даних звітності, що передбачена підпунктом "й" цього пункту. Разом із зазначеним висновком подаються копії сертифіката аудитора, який підписав висновок;

(абзац восьмий підпункту "і" пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 09.01.2002 р. N 10)

для юридичної особи - нерезидента, - засвідчену в установленому порядку за місцем видачі копію висновку іноземної аудиторської організації про фінансовий стан іноземного інвестора на кінець останнього повного фінансового (звітного) року та про можливість здійснення заявленого внеску до статутного капіталу банку за рахунок власних коштів (власного капіталу). Якщо зазначений висновок складений іноземною аудиторською організацією, яка не входить до переліку іноземних аудиторських організацій, визнаних Національним банком України, то такий висновок має бути підтверджений українською аудиторською організацією;

(підпункт "і" пункту 3.1 доповнено абзацом дев'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.03.2004 р. N 111)

ї) фізичні особи - учасники банку, які вносять кошти до статутного капіталу банку в розмірі, що дорівнює чи перевищує 80 тис. грн. (або в іноземній вільно конвертованій валюті, еквівалент якої дорівнює чи перевищує 80 тис. грн., - для фізичних осіб - іноземців), для підтвердження наявності доходів у достатньому розмірі для внесення до статутного капіталу банку та джерел походження цих коштів подають довідки Державної податкової адміністрації України про доходи за останній звітний період (рік) (або довідку компетентного органу країни проживання іноземця про його доходи за останній звітний період (рік), або довідку банку, у якому відкрито рахунок, про наявність коштів на рахунку фізичної особи - іноземця на дату їх перерахування);

(підпункт "ї" пункту 3.1 в редакції постанов
 Правління Національного банку України від 17.01.2003 р. N 9,
 від 17.03.2004 р. N 111)

й) фінансову звітність юридичних осіб - учасників банку, які матимуть істотну участь у банку, за останні чотири звітних періоди: для резидентів - за квартали, які передують кварталу, у якому вносяться кошти до статутного капіталу банку, з відміткою органів статистики про прийняття цієї звітності, для нерезидентів - окремо за кожний з останніх чотирьох звітних періодів, установлених законодавством країни походження іноземного інвестора, засвідчені підписами керівника та головного бухгалтера (за наявності посади), а також відбитком печатки юридичної особи:

(абзац перший підпункту "й" пункту 3.1 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 09.01.2002 р. N 10
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.10.2009 р. N 622)

небанківських установ - за формою N 1 "Баланс", яка передбачена Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689, за формою N 2 "Звіт про фінансові результати", що передбачена Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690, та за формою N 4 "Звіт про власний капітал", яка передбачена Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 399/3692;

банків - за формами N 1Д "Баланс банку" та N 10 "Оборотно-сальдовий баланс банку" згідно з Правилами організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674 (зі змінами).

(абзац третій підпункту "й" пункту 3.1 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 17.03.2004 р. N 111)

Фінансова звітність інших юридичних осіб - учасників банку подається: для резидентів - за останній звітний період (квартал), який передує кварталу, у якому вносяться кошти до статутного капіталу банку, з відміткою органів статистики про прийняття цієї звітності, для нерезидентів - за останній звітний період, установлений законодавством країни походження іноземного інвестора, який передує періоду, у якому вносяться кошти до статутного капіталу банку, та підтверджується висновками аудиторських фірм (аудиторів);

(абзац четвертий підпункту "й" пункту 3.1 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 09.01.2002 р. N 10
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.10.2009 р. N 622)

к) установчі документи учасників банку (нотаріально засвідчені копії);

л) копію свідоцтва про державну реєстрацію учасників, засвідчену в нотаріальному порядку;

м) копію ліцензії Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку на здійснення діяльності зберігача або торговця цінними паперами засновників (акціонерів), учасників банку (якщо вони здійснюють таку діяльність);

н) копію рішення органів Антимонопольного комітету України про надання згоди на створення відповідного банку у випадках, передбачених чинним законодавством України;

о) документи, які підтверджують ділову репутацію юридичних осіб - учасників банку (крім місцевого кооперативного банку), які мають істотну участь, зокрема:

анкети згідно з додатками 9, 12;

повідомлення юридичних осіб про відсутність заборгованості за зобов'язаннями перед бюджетами всіх рівнів;

довідки банків, що обслуговують рахунки, з яких здійснюватиметься оплата акцій (паїв, часток), про наявність коштів;

довідки банків, які надали кредити, про стан виконання зобов'язань щодо їх повернення;

п) копії установчих документів власників істотної участі в юридичній особі - учаснику банку, яка матиме істотну участь у банку, засвідчені в нотаріальному порядку, їх фінансову звітність за останні чотири звітних періоди: для резидентів - за квартали з відміткою органів статистики про прийняття цієї звітності, для нерезидентів - окремо за кожний з останніх чотирьох звітних періодів, установлених законодавством країни походження іноземного інвестора та висновки аудиторських фірм (аудиторів) про підтвердження їх звітності за останній звітний період;

(підпункт "п" пункту 3.1 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 09.01.2002 р. N 10
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.10.2009 р. N 622)

р) анкету згідно з додатком 13, заповнену фізичною особою, яка має істотну участь в юридичній особі, - учаснику банку, який матиме істотну участь у банку;

(підпункт "р" пункту 3.1 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 09.01.2002 р. N 10)

с) документи, що підтверджують ділову репутацію фізичних осіб - учасників банку (крім місцевого кооперативного банку), які матимуть істотну участь у банку, зокрема:

анкети згідно з додатком 10;

довідки банків, у яких отримано кредити, про стан виконання зобов'язань щодо їх повернення;

абзац четвертий підпункту "с" пункту 3.1 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 31.10.2002 р. N 420)

т) копію платіжного документа про внесення плати за державну реєстрацію банку.

Документи для отримання учасником дозволу на придбання істотної участі в банку подаються одночасно з документами для державної реєстрації банку.

У разі потреби Національний банк має право вимагати від засновників банку подання додаткових документів, які містять потрібну для прийняття рішення щодо реєстрації банку інформацію, зокрема: установчі документи засновників (акціонерів), учасників власників істотної участі банку (оригінали або копії, засвідчені в нотаріальному порядку), фінансову звітність юридичних осіб за формами, зазначеними в підпункті "й" цього пункту, а також інформацію про відсутність заборгованості за платежами до бюджету.

4. Державна реєстрація банку

4.1. Акціонери та учасники банку повинні до дня скликання установчих зборів та державної реєстрації банку сплатити кошти в розмірі не менше 30 % (для закритих акціонерних товариств - 50 %) номінальної вартості акцій/часток, але не менше розміру, передбаченого статтею 31 Закону та нормативно-правовими актами Національного банку, та оплатити повну вартість акцій/часток у строки, передбачені установчими документами, але не пізніше 12 місяців з часу державної реєстрації банку.

(пункт 4.1 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 09.01.2002 р. N 10)

4.2. Територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням банку в місячний строк з дати отримання від банку повного пакета документів готує висновок про:

загальну оцінку фінансового стану, платоспроможність учасників банку і ділову репутацію учасників банку, які матимуть істотну участь у банку, наявність власних коштів для внесення до статутного капіталу банку і підтвердження внесення на накопичувальний рахунок банку коштів до статутного капіталу кожним учасником у передбачених Законом розмірах;

наявність приміщення, придатного для розміщення банку та будівництва касового вузла (перевіряється на місці);

ділову репутацію голови, його заступників та членів спостережної ради банку; голови, його заступників та членів правління (ради директорів) банку і головного бухгалтера та його заступників;

професійну придатність голови, його заступників та членів правління (ради директорів) банку і головного бухгалтера та його заступників;

відповідність установчих документів банку вимогам чинного законодавства України.

4.3. Повний пакет документів, передбачених пунктом 3.1 цього Положення, включаючи статут банку в чотирьох примірниках, а також висновок територіального управління Національного банку, до якого додається таблиця формування статутного капіталу банку (додаток 4), засвідчена підписами керівних осіб (голова правління (ради директорів), головний бухгалтер) банку та підписом начальника відповідного територіального управління Національного банку, відбитком печатки територіального управління, подається до Національного банку.

4.4. Документи для реєстрації банку розглядаються Департаментом реєстрації та ліцензування банків та у разі потреби іншими департаментами і подаються Комісії Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків (далі - Комісія Національного банку).

(абзац перший пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 09.01.2002 р. N 10)

Про подання неповного пакета документів та/або про невідповідність професійної придатності голови, його заступників і членів правління (ради директорів) та головного бухгалтера, його заступників, а також про невідповідність ділової репутації керівників банку Національний банк повідомляє уповноважену особу банку протягом місяця з дати отримання документів.

(абзац другий пункту 4.4 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 09.01.2002 р. N 10)

4.5. Національний банк може вимагати від заявника виправлення недоліків у поданих документах.

4.6. Національний банк приймає рішення про державну реєстрацію банку або про відмову в державній реєстрації банку не пізніше ніж за три місяці з часу подання повного пакета документів.

4.7. Рішення про державну реєстрацію банку приймає Правління Національного банку України.

(пункт 4.7 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 17.01.2003 р. N 9)

4.8. Кандидати на посади голови, головного бухгалтера банку, а також членів виконавчого органу державного банку до розгляду питання про реєстрацію банків на засіданні Правління Національного банку проходять тестування в порядку, установленому Національним банком, та співбесіду з членами Комісії Національного банку.

Комісія Національного банку приймає рішення про погодження зазначених осіб з урахуванням загальної оцінки всіх поданих документів, передбачених підпунктом "з" пункту 3.1 глави 3 цього Положення, результатів тестування рекомендованого кандидата не пізніше місячного строку з дати подання документів.

(пункт 4.8 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 09.01.2002 р. N 10
,
 від 17.01.2003 р. N 9,
 від 17.03.2004 р. N 111,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 30.12.2008 р. N 476)

4.9. Відповідність кандидатур на посади голови, його заступників і членів спостережної (наглядової) ради банку, заступників голови та членів правління (ради директорів), заступників головного бухгалтера банку перевіряється в місячний строк на підставі поданих документів, передбачених підпунктами "е", "з" пункту 3.1 глави 3 цього Положення. Якщо протягом місяця Національний банк не дійшов обґрунтованого висновку про невідповідність кандидата вимогам статті 42 Закону, то вважається, що його кандидатура є погодженою.

(главу 4 доповнено новим пунктом 4.9 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.12.2008 р. N 476,
у зв'язку з цим пункти 4.9 - 4.15 уважати відповідно пунктами 4.10 - 4.16)

4.10. Національний банк здійснює контроль за відповідністю ділової репутації голови правління (ради директорів), головного бухгалтера, їх заступників, членів правління (ради директорів), керівника служби внутрішнього аудиту, працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, та осіб, що виконують їх обов'язки, вимогам законодавства України протягом усього часу їх перебування на зазначених посадах.

(главу 4 доповнено новим пунктом 4.10 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.10.2010 р. N 454,
у зв'язку з цим пункти 4.10 - 4.16
 уважати відповідно пунктами 4.11 - 4.17)

4.11. Протягом трьох робочих днів після прийняття Національним банком відповідного рішення банку видається свідоцтво про державну реєстрацію банку.

Реєстрація банку здійснюється шляхом унесення відповідного запису до Державного реєстру банків. Рішення про реєстрацію банку надсилається листом уповноваженій особі банку та територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням банку за підписом директора Департаменту реєстрації та ліцензування банків з доданням статуту зареєстрованого банку, титульна сторінка якого засвідчена підписом заступника Голови і відбитком печатки Національного банку (статут банку повинен бути прошитим і засвідченим на звороті відбитком печатки Управління справами Національного банку). Територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням банку також надсилається інформація про рішення Комісії Національного банку щодо професійної придатності та ділової репутації кандидатів на посади голови, його заступників та членів правління (ради директорів), головного бухгалтера та його заступників.

(абзац другий пункту 4.11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2003 р. N 9)

4.12. Після реєстрації банку в територіальному управлінні Національного банку за його місцезнаходженням відкривається кореспондентський рахунок, на який не пізніше наступного дня після його відкриття із накопичувального рахунку перераховуються зібрані кошти, що утворюють статутний капітал банку.

4.13. Національний банк може відмовити в державній реєстрації банку в разі:

порушення порядку створення банку;

невідповідності установчих документів, потрібних для реєстрації банку, чинному законодавству України;

подання неповного пакета документів або невідповідності поданого пакета вимогам чинного законодавства України, в тому числі нормативно-правовим актам Національного банку;

незадовільного фінансового стану принаймні одного із засновників, які мають істотну участь у банку;

відсутності бездоганної ділової репутації принаймні одного із власників істотної участі в банку;

професійної непридатності чи відсутності бездоганної ділової репутації голови та/або членів правління (ради директорів), головного бухгалтера банку.

У разі відмови в реєстрації банку кошти з накопичувального рахунку повертаються учасникам банку за їх заявою протягом трьох робочих днів.

4.14. У разі відмови в державній реєстрації банку Національний банк приймає мотивоване рішення. Засвідчена Національним банком копія рішення про відмову в реєстрації банку надсилається уповноваженій особі рекомендованим листом або вручається під розписку.

4.15. Рішення про відмову в державній реєстрації банку може бути оскаржено в судовому порядку.

4.16. За порушення вимог цього Положення до банків, їх керівників, власників істотної участі застосовуються заходи впливу відповідно до статті 73 Закону та вимог нормативно-правових актів Національного банку.

4.17. У разі втрати свідоцтва про державну реєстрацію банку для одержання його дубліката банк подає такі документи:

заяву про видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію банку;

підтвердження опублікування в друкованих засобах масової інформації оголошення про визнання недійсним утраченого свідоцтва про державну реєстрацію банку.

(главу 4 доповнено пунктом 4.17 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.03.2004 р. N 111)

5. Надання дозволу на придбання або збільшення істотної участі в банку

5.1. Відповідно до статті 34 Закону юридична чи фізична особа, яка має намір придбати істотну участь у банку або збільшити її таким чином, що така особа буде прямо чи опосередковано1 володіти або контролювати 10, 25, 50 та 75 відсотків статутного капіталу банку чи права голосу придбаних акцій (паїв, часток) в органах управління банку, зобов'язана отримати письмовий дозвіл Національного банку.

____________
1 Опосередковано - наприклад: отримання в управління пакета акцій; набуття особою права голосу на загальних зборах акціонерів банку за дорученням акціонера (учасника) банку, який є власником істотної участі в банку, тощо.

5.2. Якщо власник істотної участі, що складає 10, 25 або 50 відсотків статутного капіталу банку, має намір додатково придбати акції (паї, частки) банку таким чином, що таке придбання призведе до збільшення його істотної участі, але при цьому не буде складати відповідно більше ніж 25 або 50, або 75 відсотків статутного капіталу банку, то письмовий дозвіл на таке придбання не потрібен.

Якщо будь-яка особа має письмовий дозвіл Національного банку на володіння істотною участю у розмірі 75 відсотків статутного капіталу, то для подальшого збільшення прямо чи опосередковано його істотної участі в банку письмовий дозвіл не потрібен.

5.3. Письмовий дозвіл на придбання або збільшення істотної участі в банку надається юридичній або фізичній особі, яка має намір придбати акції (паї, частки) діючого банку як при первинному розміщенні, так і на вторинному ринку, незалежно від того, чи за угодами з банком, чи торговцем цінними паперами, чи попереднім власником акцій (паїв, часток) вони придбаватимуться.

5.4. Під час створення нового банку письмовий дозвіл на придбання істотної участі надається одночасно з державною реєстрацією банку. Письмовий дозвіл на придбання істотної участі в банку надається юридичній особі - нерезиденту або фізичній особі - іноземцю одночасно з наданням попереднього дозволу на створення банку з іноземним капіталом або набуттям діючим банком статусу банку з іноземним капіталом.

5.5. Якщо особа володіє істотною участю у банку чи збільшує її без одержання письмового дозволу Національного банку України (крім випадків, визначених у пункті 5.2 цього Положення), останній має право заборонити такій особі прямо чи опосередковано, повністю чи частково користуватися правом голосу придбаних акцій (паїв) та брати участь будь-яким чином в управлінні справами банку.

5.6. Про намір банку придбати загальну кількість власних акцій або паїв у розмірі 10 і більше відсотків загальної емісії банк письмово повідомляє Національний банк за 15 календарних днів до укладення угод. Національний банк має право заборонити банку купівлю власних акцій або паїв у разі, якщо це може призвести до погіршення фінансового стану банку.

5.7. Для отримання письмового дозволу на придбання чи збільшення істотної участі в банку юридична особа через уповноважену особу, а фізична особа особисто або через уповноважену особу має право звернутися до Національного банку (доручення оформляється відповідним чином).

5.8. Юридична особа - резидент України для отримання дозволу на придбання або збільшення істотної участі в банку подає такі документи:

а) заяву на придбання або збільшення істотної участі в банку, оформлену на бланку юридичної особи (за формою згідно з додатком 8);

б) анкету за підписом керівника, засвідчену відбитком печатки юридичної особи (за формою згідно з додатком 9);

в) копію свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчену нотаріально;

г) копії установчих документів, засвідчені нотаріально;

ґ) копію ліцензії Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку на здійснення діяльності зберігача або торговця цінними паперами (якщо вони здійснюють таку діяльність);

д) рішення уповноваженого органу юридичної особи про придбання або збільшення істотної участі в банку за підписом уповноважених осіб;

е) фінансову звітність за останні чотири звітних періоди (квартали), за формами, визначеними підпунктом "й" пункту 3.1 цього Положення, що засвідчується підписами керівника та головного бухгалтера (за наявності посади), а також відбитком печатки юридичної особи та з відміткою органів статистики про прийняття цієї звітності;

(підпункт "е" пункту 5.8 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 09.01.2002 р. N 10
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 16.10.2009 р. N 622)

є) висновок аудиторської фірми (аудитора), що складений за вимогами, передбаченими підпунктом "і" пункту 3.1 цього Положення, щодо фінансового стану та про можливість здійснення заявленого внеску до статутного капіталу банку за рахунок власних коштів (власного капіталу);

ж) повідомлення юридичної особи про відсутність заборгованості за зобов'язаннями перед бюджетами всіх рівнів;

з) довідки банків, що обслуговують рахунки, з яких здійснюватиметься оплата акцій (паїв, часток), про наявність коштів на цих рахунках, періодичність проведення операцій за ними (ця вимога не поширюється на банки);

(підпункт "з" пункту 5.8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 09.01.2002 р. N 10)

и) довідки банків, що надали кредити, про стан виконання зобов'язань щодо їх повернення (ця вимога не поширюється на банки);

(підпункт "и" пункту 5.8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 09.01.2002 р. N 10)

і) висновок Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених чинним законодавством України;

ї) анкету за формою згідно з додатком 12, заповнену членами спостережної ради, правління юридичної особи - заявника;

(підпункт "ї" пункту 5.8 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 09.01.2002 р. N 10)

й) анкету за формою згідно з додатком 13, заповнену фізичними особами, які мають істотну участь в юридичній особі - заявнику;

к) копії установчих документів власників істотної участі в юридичній особі - учаснику, яка матиме істотну участь у банку, засвідчені в нотаріальному порядку, їх фінансову звітність за останні чотири звітних періоди: для резидентів - за квартали з відміткою органів статистики про прийняття цієї звітності, для нерезидентів - окремо за кожний з останніх чотирьох звітних періодів, установлених законодавством країни походження іноземного інвестора та висновки аудиторських фірм (аудиторів) про підтвердження їх звітності за останній звітний період.

(підпункт "к" пункту 5.8 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 09.01.2002 р. N 10
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 16.10.2009 р. N 622)

5.9. Юридична особа - нерезидент України для отримання дозволу на придбання або збільшення істотної участі в банку додатково до документів, зазначених у підпунктах "а", "б", "г", "з", "и", "і", "ї", "й", "к" пункту 5.8 цього Положення, має подати:

(абзац перший пункту 5.9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 09.01.2002 р. N 10)

а) нотаріально засвідчену за місцем видачі копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи - нерезидента про участь у банку в Україні;

б) довідку податкових органів країни реєстрації юридичної особи - нерезидента про належне виконання ним своїх обов'язків як платника податку, якщо законодавством країни його походження передбачено надання такої довідки;

в) письмову згоду на участь іноземного інвестора в банку в Україні, видану державним або іншим уповноваженим контрольним органом країни, в якій зареєстровано головний офіс іноземного інвестора, якщо законодавство цієї країни вимагає отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземного інвестора про відсутність вимоги у законодавстві країни його походження щодо попередньої згоди на здійснення інвестиції за кордон;

г) повідомлення центрального банку іноземної держави або уповноваженого органу про здійснення достатнього контролю за діяльністю банку (якщо особа, яка має придбати або збільшити істотну участь у банку, - іноземний банк) і згоду на придбання або збільшення істотної участі в банку на території України, якщо законодавство країни його походження вимагає отримання зазначеної згоди;

ґ) нотаріально засвідчений за місцем видачі легалізований витяг з торгового (банківського) реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземного учасника в країні, в якій зареєстровано головний офіс іноземного інвестора;

д) нотаріально засвідчену за місцем видачі копію висновку іноземної аудиторської організації про фінансовий стан іноземного інвестора на кінець останнього повного календарного року та про можливість здійснення заявленого внеску до статутного капіталу банку за рахунок власних коштів (власного капіталу). Якщо визначений висновок надається іноземною аудиторською організацією, яка не входить до переліку іноземних аудиторських організацій, визнаних Національним банком України, то такий висновок має бути підтвердженим українською аудиторською організацією;

е) фінансову звітність окремо за кожний з останніх чотирьох звітних періодів, установлених законодавством країни походження іноземного інвестора.

(пункт 5.9 доповнено підпунктом "е" згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.10.2009 р. N 622)

5.10. Фізична особа - громадянин України для отримання дозволу на придбання або збільшення істотної участі в банку подає такі документи:

а) заяву фізичної особи на придбання або збільшення істотної участі в банку (за формою згідно з додатком 8);

б) анкету (за формою згідно з додатком 10). Підпис особи, яка підписала анкету, засвідчується нотаріально;

в) довідку Державної податкової адміністрації України про доходи за останній звітний період (рік);

(підпункт "в" пункту 5.10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 01.09.2003 р. N 376)

г) довідки банків, у яких одержано кредити, про стан виконання зобов'язань щодо їх повернення.

ґ) підпункт "ґ" пункту 5.10 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 31.10.2002 р. N 420)

5.11. Фізична особа - іноземець для отримання дозволу на придбання або збільшення істотної участі в банку має подати:

а) заяву фізичної особи на придбання або збільшення істотної участі в банку (за формою згідно з додатком 8);

б) анкету (за формою згідно з додатком 10). Підпис особи, яка підписала анкету, засвідчується нотаріально;

в) письмову згоду на участь іноземного інвестора в банку в Україні, видану державним або іншим уповноваженим контрольним органом країни його перебування, якщо законодавство цієї країни вимагає отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземного інвестора про відсутність вимог законодавства країни його перебування щодо попередньої згоди на здійснення інвестиції за кордон;

г) довідку органів податкової служби країни місцезнаходження фізичної особи - іноземця про належне виконання ним своїх обов'язків як платника податків, якщо законодавством країни його перебування передбачено надання такої довідки;

ґ) довідку банку, у якому відкрито рахунок, про наявність на його рахунку коштів і репутацію власника рахунку;

д) довідки банків, у яких одержано кредити, про стан виконання зобов'язань щодо повернення кредитів.

е) підпункт "е" пункту 5.11 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 31.10.2002 р. N 420)

5.12. Документи, що стосуються юридичної особи - нерезидента України або фізичної особи - іноземця, мають подаватися мовою оригіналу з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально. Копії документів мають бути засвідчені нотаріально за місцем їх видачі. Документи мають бути легалізовані в консульських установах України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

5.13. Документи, зазначені в пунктах 5.8 і 5.10 цього Положення, юридичні особи - резиденти України або фізичні особи - громадяни України (які планують придбати або збільшити істотну участь у банку) подають:

а) територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням банку, якщо рішення про реєстрацію змін до статуту банку приймає територіальне управління Національного банку;

б) Національному банку, якщо рішення про реєстрацію змін до статуту банку приймає Національний банк.

5.14. У разі придбання або збільшення істотної участі в банку юридична особа - нерезидент України або фізична особа - іноземець подає документи, зазначені в пунктах 5.9 і 5.11 цього Положення, Національному банку.

5.15. Рішення про надання письмового дозволу на придбання або збільшення істотної участі в банку або відмову в наданні такого дозволу приймає Комісія Національного банку або Комісія Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків при територіальному управлінні (далі - Комісія Національного банку при територіальному управлінні) у місячний строк із дня отримання всіх документів.

(пункт 5.15 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 09.01.2002 р. N 10)

5.16. Про надання письмового дозволу на придбання або збільшення істотної участі в банку територіальне управління Національного банку надсилає юридичній або фізичній особі лист за підписом начальника територіального управління Національного банку (згідно з додатком 11). Копія листа надсилається відповідному банку та Національному банку.

5.17. Про надання письмового дозволу на придбання або збільшення істотної участі в банку Національний банк надсилає юридичній або фізичній особі лист за підписом заступника Голови Національного банку (згідно з додатком 11). Копія листа надсилається відповідному банку та територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням цього банку.

5.18. Письмовий дозвіл на придбання або збільшення істотної участі в діючому банку є дійсним протягом трьох місяців з дня його видачі. Про використання дозволу банк повідомляє територіальне управління Національного банку за його місцезнаходженням і Департамент реєстрації та ліцензування банків Національного банку в дводенний строк із дня використання дозволу.

5.19. Національний банк не надає дозволу на придбання істотної участі в банку або її збільшення, якщо:

а) особа, яка придбаває або збільшує істотну участь, не має бездоганної ділової репутації. Якщо такою особою є юридична особа, то ця вимога поширюється на членів виконавчого органу та спостережної ради юридичної особи, а також на власників істотної участі, які є фізичними особами;

б) особа, яка придбаває або збільшує істотну участь, не має власних коштів, яких достатньо для здійснення заявленого внеску;

в) придбання або збільшення істотної участі загрожуватиме інтересам вкладників та інших кредиторів банку або розвитку конкурентного середовища в банківській системі.

6. Надання попереднього дозволу на створення банку з іноземним капіталом

6.1. Для створення банку з іноземним капіталом його засновники зобов'язані отримати попередній дозвіл Національного банку відповідно до статті 21 Закону.

Для набуття діючим банком статусу банку з іноземним капіталом за попереднім дозволом до Національного банку звертається правління банку (рада директорів).

Попередній дозвіл для набуття діючим банком статусу банку з іноземним капіталом надається правлінню (раді директорів) за умови надання інформації, визначеної у пунктах 6.3 - 6.5 щодо юридичної особи (нерезидента України) або фізичної особи (іноземця), яка має намір придбати акції (паї, частки) банку як при первинному розміщенні, так і на вторинному ринку, незалежно від того, за угодами з банком, торговцем цінними паперами чи попереднім власником акцій вони придбаватимуться.

6.2. Одночасно з наданням попереднього дозволу на створення банку з іноземним капіталом або набуттям діючим банком статусу банку з іноземним капіталом Національний банк надає попередній дозвіл на придбання істотної участі в банку юридичній особі (нерезиденту України) або фізичній особі (іноземцю). Для отримання дозволу на придбання істотної участі в банку юридична особа - нерезидент та фізична особа - іноземець подають відповідні документи, зазначені в пунктах 5.9 та 5.11 цього Положення. 

(пункт 6.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 09.01.2002 р. N 10)

6.3. Для отримання попереднього дозволу на створення банку з іноземним капіталом або набуття діючим банком статусу банку з іноземним капіталом за рахунок коштів юридичних осіб - нерезидентів України до Національного банку подаються такі документи:

а) клопотання про надання попереднього дозволу за підписом уповноваженої особи або клопотання правління банку (ради директорів) для діючого банку. Клопотання від імені юридичної особи - нерезидента України або правління банку (ради директорів) має бути оформлене на фірмовому бланку;

б) інформація про склад засновників, їх ділову репутацію;

в) анкета, засвідчена підписом уповноваженої особи та відбитком печатки юридичної особи (додаток 9);

г) нотаріально засвідчена за місцем видачі легалізована копія висновку аудиторської фірми про можливість здійснення заявленого внеску до статутного капіталу банку за рахунок власних коштів (власного капіталу). Якщо висновок про наявність потрібних коштів іноземного інвестора надається іноземною аудиторською організацією, яка не входить до переліку іноземних аудиторських організацій, визнаних Національним банком, то такий висновок має бути підтверджений українською аудиторською організацією (з обов'язковим розрахунком власних коштів (власного капіталу), наведеним у додатку 1);

ґ) письмова згода (дозвіл) контрольного органу країни, резидентом якої є іноземний учасник, що видана державним або іншим уповноваженим органом країни, в якій зареєстровано головний офіс іноземного учасника, на створення або перетворення банку України в банк з іноземним капіталом, якщо це передбачено законодавством країни іноземного учасника, або письмове запевнення іноземного засновника про відсутність у законодавстві країни його походження вимог щодо отримання такого дозволу;

д) повідомлення центрального банку іноземної держави або уповноваженого органу про здійснення достатнього контролю за діяльністю банку (якщо особа, яка має придбати або збільшити істотну участь у банку, - іноземний банк) і згоду на придбання або збільшення істотної участі в банку на території України, якщо законодавство країни його походження вимагає отримання зазначеної згоди.

6.4. Для отримання попереднього дозволу на створення банку з іноземним капіталом або набуття діючим банком статусу банку з іноземним капіталом за рахунок коштів фізичних осіб - іноземців до Національного банку подаються такі документи:

а) клопотання про надання попереднього дозволу за підписом уповноваженої особи, засвідчене в нотаріальному порядку. Клопотання від імені правління банку (ради директорів) має бути оформлене на фірмовому бланку для діючого банку;

б) анкета (за формою згідно з додатком 10). Підпис особи, яка підписала анкету, засвідчується нотаріально;

в) письмова згода на участь іноземного інвестора в банку в Україні, видана державним або іншим уповноваженим контрольним органом країни його перебування, якщо законодавство цієї країни вимагає отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземного інвестора про відсутність вимог законодавства країни його перебування щодо попередньої згоди на здійснення інвестиції за кордон. Письмова згода має бути легалізована в консульській установі України, якщо інше не передбачено чинним міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України;

г) документи передбачені, підпунктами "г", "ґ", "д" пункту 5.11 цього Положення.

Документи, що стосуються юридичної особи - нерезидента України або фізичної особи - іноземця, подаються мовою оригіналу з перекладами на українську мову. Копії документів мають бути засвідчені нотаріально за місцем їх видачі. Документи мають бути легалізовані в консульських установах України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

6.5. У разі прийняття банком рішення про продаж акцій (паїв, часток) банку на міжнародних ринках шляхом андеррайтингу правління банку (рада директорів) для отримання щодо цього попереднього дозволу подає до Національного банку такі документи:

а) клопотання про надання попереднього дозволу, засвідчене підписом уповноваженої особи та відбитком печатки банку. Клопотання має бути оформлене на фірмовому бланку;

б) анкету, засвідчену підписом уповноваженої особи та відбитком печатки юридичної особи - андеррайтера (додаток 14);

в) копію угоди про купівлю-продаж акцій з андеррайтером, засвідчену в нотаріальному порядку;

г) нотаріально засвідчений за місцем видачі легалізований витяг з торгового (банківського) реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземного учасника в країні, в якій зареєстровано головний офіс іноземного інвестора.

6.6. Документи, що подаються до Національного банку для створення банку з іноземним капіталом або для набуття діючим банком статусу банку з іноземним капіталом, розглядають Департаментом реєстрації та ліцензування банків, Юридичний департамент і у разі потреби Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій.

(пункт 6.6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 26.04.2011 р. N 118)

6.7. Рішення про надання попереднього дозволу на створення банку з іноземним капіталом або набуття діючим банком статусу банку з іноземним капіталом приймає Правління Національного банку України у місячний строк із дня отримання всіх документів, визначених відповідно у пунктах 6.3 - 6.5.

(пункт 6.7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2003 р. N 9)

6.8. Про надання попереднього дозволу або обґрунтовану відмову на створення банку з іноземним капіталом або набуття діючим банком статусу банку з іноземним капіталом Національний банк повідомляє засновників або правління банку (раду директорів), а також територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням банку листом за підписом заступника Голови Національного банку, а також повертає документи, що стосуються іноземного інвестора.

6.9. Попередній дозвіл на створення банку з іноземним капіталом або для набуття діючим банком статусу банку з іноземним капіталом є дійсним протягом трьох місяців із дня його видачі.

6.10. Національний банк відмовляє у наданні попереднього дозволу на створення банку з іноземним капіталом або для набуття діючим банком статусу банку з іноземним капіталом у разі:

відсутності принаймні одного з документів, які визначені відповідно у пунктах 6.3 - 6.5, або неналежного оформлення будь-якого з них;

відсутності в осіб, які мають намір придбати акції (паї, частки) банку, бездоганної ділової репутації;

незадовільного фінансового стану та відсутності власних коштів у розмірі, достатньому для здійснення заявленого внеску.

7. Особливості державної реєстрації банків з іноземним капіталом та внесення змін до статуту банку

7.1. Для реєстрації банку з іноземним капіталом засновники банку, які отримали попередній дозвіл Національного банку на створення банку з іноземним капіталом, не пізніше ніж три місяці з дня його отримання подають до територіального управління Національного банку за місцем створення банку документи, що зазначені в пунктах 3.1 (крім підпунктів "і", "ї", "й", "л", "м", "с"), 6.3, 6.4 і 6.5 цього Положення, а також:

а) нотаріально засвідчену за місцем видачі копію легалізованого рішення уповноваженого органу управління іноземного інвестора про участь у банку в Україні (для юридичних осіб);

б) нотаріально засвідчений за місцем видачі легалізований витяг з торгового (банківського) реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземного учасника в країні, у якій зареєстровано головний офіс іноземного інвестора (для юридичних осіб);

в) нотаріально засвідчену за місцем видачі легалізовану копію висновку іноземної аудиторської організації про фінансовий стан іноземного інвестора на кінець останнього повного календарного року (для юридичних осіб). Якщо визначений висновок надається іноземною аудиторською організацією, яка не входить до переліку іноземних аудиторських організацій, визнаних Національним банком, то такий висновок має бути підтверджений українською аудиторською організацією;

г) підпункт "г" пункту 7.1 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 31.10.2002 р. N 420,
у зв'язку з цим підпункт "ґ" вважати підпунктом "г")

г) копію платіжного документа про внесення плати за державну реєстрацію банку.

Якщо учасниками банку з іноземним капіталом є також резиденти України, додатково подаються документи, що зазначені у підпунктах "і" - "с" пункту 3.1 цього Положення.

7.2. Після отримання попереднього дозволу на створення банку нерезиденти (учасники банку з іноземним капіталом) здійснюють грошові внески (оплату акцій) для формування або збільшення статутного капіталу повністю.

7.3. Реєстрація банку з іноземним капіталом здійснюється в порядку, передбаченому пунктами 4.1 - 4.15 цього Положення, не пізніше ніж за три місяці з часу подання повного пакета документів.

(пункт 7.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.10.2010 р. N 454)

7.4. Для реєстрації змін до статуту банку у зв'язку з набуттям ним статусу банку з іноземним капіталом голова правління (ради директорів) або уповноважена особа банку, який отримав попередній дозвіл Національного банку на створення банку з іноземним капіталом, не пізніше ніж за три місяці з дня його отримання подає до територіального управління Національного банку за своїм місцезнаходженням документи, зазначені в пунктах 5.9, 5.11 цього Положення, а також рішення зборів банку (протокол за підписами голови і секретаря зборів, засвідчений відбитком печатки банку) про прийняття до складу учасників банку нерезидентів України та перетворення банку в банк за участю іноземного капіталу, кількість акцій (паїв, часток), яку має намір придбати нерезидент, курс гривні до іноземної вільно конвертованої валюти, за яким здійснюватиметься оплата акцій (паїв, часток), а також про внесення змін до статуту.

7.5. Реєстрація змін до статутів банків з іноземним капіталом проводиться в порядку, передбаченому в пунктах 8.1 - 8.11 цього Положення.

Рішення про реєстрацію змін до статуту банку з іноземним капіталом у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу за рахунок коштів нерезидентів, а також у зв'язку зі збільшенням частки юридичних осіб - нерезидентів України та фізичних осіб - іноземців у статутному капіталі банку приймається Комісією Національного банку.

7.6. Документи, що стосуються юридичної особи - нерезидента України або фізичної особи - іноземця, мають подаватися мовою оригіналу з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально. Документи мають бути легалізовані в консульських установах України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

(главу 7 доповнено пунктом 7.6 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 09.01.2002 р. N 10)

8. Реєстрація змін, що вносяться до статуту банку

8.1. Зміни, що вносяться до статуту банку, набирають чинності після внесення відповідного запису до Державного реєстру банків.

8.2. Банк зобов'язаний у місячний термін після прийняття загальними зборами акціонерів, зборами учасників або пайовиків (далі - збори) рішення про внесення змін до статуту подати до Національного банку пакет документів, потрібних для їх реєстрації.

Територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням банку подаються:

а) клопотання про реєстрацію змін до статуту банку за підписом голови правління (ради директорів) банку;

б) рішення зборів банку (протокол, засвідчений підписами голови і секретаря зборів та відбитком печатки банку) про збільшення статутного капіталу банку, а також про внесення змін до статуту. Банк, створений як публічне акціонерне товариство, додатково подає рішення зборів банку (протокол, засвідчений відбитком печатки банку) про затвердження результатів відкритої підписки на акції банку;

в) зміни до статуту банку, засвідчені підписом голови правління (ради директорів) банку або уповноваженої особи та відбитком печатки банку, у чотирьох примірниках;

г) висновки аудиторських фірм (аудиторів), що складені за вимогами, передбаченими підпунктом "і" пункту 3.1 цього Положення, щодо учасників банку - юридичних осіб, які ввійшли до складу двадцяти найбільших акціонерів (учасників) банку, у разі здійснення цими юридичними особами додаткових внесків до статутного капіталу банку або придбання акцій (паїв, часток) на вторинному ринку в розмірі, що перевищує один відсоток зареєстрованого статутного капіталу банку, або їх внесок дорівнює чи перевищує 300 тис. грн. (або у вільно конвертованій валюті, еквівалент якої за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу банку або на дату укладення угоди про придбання акцій (часток) на вторинному ринку, дорівнює чи перевищує суму 300 тис. грн., - якщо ця юридична особа є нерезидентом). Аудиторський висновок про здійснення юридичною особою - нерезидентом внеску до статутного капіталу банку за рахунок власних коштів (власного капіталу) має відповідати вимогам абзацу дев'ятого підпункту "і" пункту 3.1 цього Положення;

(підпункт "г" пункту 8.2 в редакції постанов Правління
 Національного банку України від 09.01.2002 р. N 10
,
 від 17.03.2004 р. N 111)

ґ) довідки Державної податкової адміністрації України про доходи за останній звітний період (рік) [або довідки банку про одержані за місцем основної роботи у банку доходи, засвідчені підписами керівника та головного бухгалтера банку, якщо учасниками є працівники банку] подаються фізичними особами - учасниками, які ввійшли до складу двадцяти найбільших акціонерів (учасників) банку та здійснили додаткові внески в рахунок сплати оголошеної кількості акцій (паїв, часток) до статутного капіталу банку або придбали акції (паї, частки) на вторинному ринку в розмірі, що становить або перевищує 80 тис. грн. Фізичні особи - іноземці, які ввійшли до складу двадцяти найбільших акціонерів (учасників) банку та здійснили додаткові внески в рахунок сплати оголошеної кількості акцій (паїв, часток) до статутного капіталу банку або придбали акції (паї, частки) на вторинному ринку в розмірі, що становить або перевищує 80 тис. грн. (або суму у вільно конвертованій іноземній валюті, еквівалент якої за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу банку або на дату укладення угоди про придбання акцій (часток) на вторинному ринку, дорівнює або перевищує 80 тис. грн.), подають довідки Державної податкової адміністрації України про доходи за останній звітний період (рік) (або довідку компетентного органу країни проживання іноземця про його доходи за останній звітний період (рік), або довідку банку, у якому відкрито рахунок, про наявність на його рахунку коштів на дату їх перерахування);

(підпункт "ґ" пункту 8.2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 17.01.2003 р. N 9,
 від 01.09.2003 р. N 376
,
 в редакції постанови Правління Національного банку України
 від 17.03.2004 р. N 111)

д) фінансова звітність юридичних осіб - учасників, які вперше набувають істотну участь у банку та здійснили внески в рахунок сплати за оголошену кількість акцій (паїв, часток) до статутного капіталу банку або придбавають акції (паї, частки) на вторинному ринку, за останні чотири звітних періоди: для резидентів - за квартали, які передують кварталу, у якому здійснюється внесок до статутного капіталу банку або сплачено за акції (частки) на вторинному ринку, з відміткою органів статистики про прийняття цієї звітності, для нерезидентів - окремо за кожний з останніх чотирьох звітних періодів, установлених законодавством країни походження іноземного інвестора, за формами, визначеними підпунктом "й" пункту 3.1 цього Положення, засвідчена підписами керівника і головного бухгалтера (за наявності посади) і відбитком печатки учасника. Інші юридичні особи - учасники банку, які ввійшли до складу двадцяти найбільших акціонерів (учасників) банку, подають фінансову звітність за один останній звітний період: для резидентів - за квартал, який передує кварталу, у якому здійснюється внесок до статутного капіталу банку або сплачено за акції (частки) на вторинному ринку, з відміткою органів статистики про прийняття цієї звітності, для нерезидентів - за останній звітний період, установлений законодавством країни походження іноземного інвестора, який передує періоду, у якому вносяться кошти до статутного капіталу банку, засвідчену підписами керівника і головного бухгалтера (за наявності посади) та відбитком печатки учасника.

(абзац перший  підпункту "д" пункту 8.2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 16.10.2009 р. N 622)

Якщо учасники банку, що увійшли до складу двадцяти найбільших акціонерів (учасників), придбали акції (паї, частки) на вторинному ринку на підставі цивільно-правових договорів, то додатково подаються копії відповідних цивільно-правових договорів, засвідчені нотаріально або уповноваженим працівником банку та скріплені печаткою банку;

(підпункту "д" пункту 8.2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 09.01.2002 р. N 10,
 від 17.01.2003 р. N 9,
 в редакції постанови Правління Національного банку України
 від 17.03.2004 р. N 111)

е) у разі придбання акцій (часток) на первинному ринку або продажу банком викуплених в акціонерів власних акцій подаються копії платіжних документів про здійснення кожним учасником банку, який увійшов до складу двадцяти найбільших акціонерів (учасників), сплати за акції (паї, частки) банку в розмірі, визначеному законодавством, або виписка банку-емітента про зарахування коштів на його рахунок, що вносяться до його статутного капіталу, - якщо учасники банку є клієнтами інших банків;

(підпункту "е" пункту 8.2 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 17.03.2004 р. N 111)

є) копія свідоцтва про реєстрацію попереднього випуску акцій, що видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та засвідчена в нотаріальному порядку;

ж) копія звіту про результати підписки на акції (для банку, що створений у формі публічного акціонерного товариства), зареєстрованого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

(підпункту "ж" пункту 8.2 в редакції постанов
 Правління Національного банку України від 17.03.2004 р. N 111)

з) установчі документи нових учасників банку, які увійшли до складу двадцяти найбільших акціонерів (учасників), а також тих учасників, в установчі документи яких унесено зміни (нотаріально засвідчену копію);

и) нотаріально засвідчені копії установчих документів власників (акціонерів, учасників) істотної участі в нового учасника, який матиме істотну участь у банку, а також їх фінансову звітність за останні чотири звітних періоди (квартали) та висновки аудиторських фірм (аудиторів) про підтвердження їх звітності за останній звітний період. Якщо в учасника, який на час унесення змін до статуту банку вже мав істотну участь у банку, змінилися власники (акціонери, учасники), то подаються нотаріально засвідчені копії установчих документів нових власників (акціонерів, учасників) істотної участі в цьому учаснику банку, а також їх фінансова звітність за останні чотири звітних періоди: для резидентів - за квартали з відміткою органів статистики про прийняття цієї звітності, для нерезидентів - окремо за кожний з останніх чотирьох звітних періодів, установлених законодавством країни походження іноземного інвестора та висновки аудиторських фірм (аудиторів) про підтвердження їх звітності за останній звітний період.

(абзац перший  підпункту "и" пункту 8.2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 16.10.2009 р. N 622)

Також подаються анкети згідно з додатком 13, що заповнені фізичними особами, які мають істотну участь в юридичній особі - учаснику, що має істотну участь у банку;

(підпункт "и" пункту 8.2 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 09.01.2002 р. N 10)

і) копії свідоцтв про державну реєстрацію нових учасників банку;

ї) копія ліцензії Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку на здійснення діяльності зберігача або торговця цінними паперами (якщо вони здійснюють таку діяльність), засвідчена в нотаріальному порядку;

й) копія платіжного документа про внесення плати за реєстрацію змін до статуту банку;

к) перелік двадцяти найбільших акціонерів (учасників) банку. У переліку зазначаються повне найменування акціонера (учасника), його місцезнаходження, номер рахунку, з якого перераховано кошти до статутного капіталу банку, та назва банку, у якому відкрито цей рахунок, паспортні дані (для фізичних осіб), кількість акцій (розмір частки), якими володітиме акціонер (учасник) банку з урахуванням заявленого збільшення статутного капіталу банку, їх загальна вартість і частка в статутному капіталі банку, відсоток опосередкованої участі акціонера (учасника) у статутному капіталі банку та розмір сукупної частки в статутному капіталі банку з урахуванням прямої та опосередкованої участі (за формою N 670).

(пункт 8.2 доповнено підпунктом "к" згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.03.2004 р. N 111)

Якщо банк збільшує свій статутний капітал за рахунок нарахованих учасникам банку дивідендів у вигляді акцій (паїв, часток) банку, то ним подається виписка з протоколу зборів учасників про прийняте рішення, копії платіжних документів про нарахування дивідендів і направлення відповідних сум до статутного капіталу банку, реєстр нарахованих дивідендів за підписами керівника і головного бухгалтера учасникам, які увійшли до складу двадцяти найбільших акціонерів (учасників) банку.

Якщо банк змінює місцезнаходження, то він подає до територіального управління за місцем нового розташування такі документи:

клопотання про реєстрацію змін до статуту банку за підписом голови правління (ради директорів) банку;

рішення зборів банку (протокол, засвідчений підписами голови та секретаря зборів і відбитком печатки банку) про внесення змін до статуту;

зміни до статуту банку, засвідчені підписом голови правління (ради директорів) банку або уповноваженої особи та відбитком печатки банку, у чотирьох примірниках;

статут банку та зміни до нього, що зареєстровані Національним банком (копії, засвідчені в нотаріальному порядку);

копії банківської ліцензії, письмового дозволу банку та письмових дозволів філій на право здійснення банківських та інших операцій (нотаріально засвідчені);

інформацію про наявні філії банку;

договір оренди приміщення на строк не менше ніж п'ять років або документ, який засвідчує право власності на приміщення, що відповідає встановленим вимогам;

повідомлення банку про відсутність заборгованості перед бюджетами всіх рівнів;

інформацію територіального управління Національного банку за місцем попереднього розташування про фінансовий стан банку, дотримання ним чинного законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку, відсутність заборгованості за кредитами (відсотками за кредит), отриманими від Національного банку, та згоду на зміну місцезнаходження банку;

копію платіжного документа про внесення плати за реєстрацію змін до статуту банку;

перелік акціонерів банку, які увійшли до складу двадцяти найбільших акціонерів (учасників) банку.

абзац тридцять третій пункту 8.2 глави 8 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 07.09.2006 р. N 351,
 у зв'язку з цим абзаци тридцять четвертий - тридцять дев'ятий
 уважати відповідно абзацами тридцять третім - тридцять восьмим)

У разі зміни назви банку до територіального управління Національного банку за місцезнаходженням комерційного банку подаються:

клопотання про реєстрацію змін до статуту банку за підписом голови правління (ради директорів) банку;

рішення зборів банку (протокол, засвідчений підписами голови, секретаря зборів та відбитком печатки банку) про зміну назви банку, а також про внесення змін до статуту;

зміни до статуту банку (у чотирьох примірниках), засвідчені підписом голови правління (ради директорів) банку та відбитком печатки банку, що мають містити запис про правонаступництво банку з новою назвою щодо прав і зобов'язань банку із старою назвою;

копія платіжного документа про внесення плати за реєстрацію змін до статуту банку.

Акціонери та учасники банку мають унести до дня скликання зборів для затвердження змін до установчих документів щодо збільшення статутного капіталу не менше 30 % (для закритих акціонерних товариств - 50 %) номінальної вартості акцій/часток та зобов'язані оплатити повну вартість акцій/часток у строки, передбачені установчими документами, але не пізніше 12 місяців з часу реєстрації Національним банком змін до установчих документів.

(пункт 8.2 доповнено абзацом тридцять восьмим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 09.01.2002 р. N 10)

8.3. Реєстрація змін здійснюється у місячний строк з часу отримання всіх документів, передбачених у пунктах 8.2 та 8.5 цього Положення.

Кошти, унесені учасниками в рахунок сплати акцій (паїв, часток) банку, перераховуються на кореспондентський рахунок банку, який відкрито в Національному банку (або відповідному територіальному управлінні Національного банку).

8.4. Національний банк приймає рішення про реєстрацію змін до статутів банків, перелік яких визначає Комісія Національного банку. Територіальні управління Національного банку приймають рішення про реєстрацію змін до статутів банків у межах своєї компетенції, яку визначає Комісія Національного банку.

(пункт 8.4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 09.01.2002 р. N 10)

8.5. У разі прийняття Національним банком рішення про реєстрацію змін до статуту банку територіальне управління Національного банку подає до Національного банку пакет документів, що зазначений у пункті 8.2 цього Положення, та висновок про відповідність поданих змін вимогам чинних законодавчих актів України і нормативно-правових актів Національного банку. Висновок має бути підготовлений у двотижневий строк із часу отримання від банку повного пакета документів, разом із таблицею збільшення статутного капіталу банку (додаток 6).

8.6. Повідомлення про прийняте територіальним управлінням Національного банку рішення про реєстрацію змін до статуту банку надсилається разом із примірником змін до статуту банку Національному банку для внесення відповідного запису до Державного реєстру банків. Титульна сторінка змін до статуту банку засвідчується підписом начальника та відбитком гербової печатки територіального управління Національного банку. Зміни до статуту банку прошиваються та засвідчуються на звороті відбитком печатки загального відділу територіального управління Національного банку.

Розглянутий пакет документів разом із висновками залишається в територіальних управліннях.

Персональну відповідальність за якість розгляду, відповідність вимогам чинного законодавства України змін до статутів банків, за якими прийнято рішення про їх реєстрацію, несе керівник територіального управління Національного банку.

8.7. Зміни до статуту банку набирають чинності після внесення відповідного запису до Державного реєстру банків. Запис здійснюється згідно з датою прийняття територіальним управлінням Національного банку рішення про реєстрацію змін до статуту банку. Про здійснення запису щодо реєстрації змін до статуту банку Національний банк повідомляє банк і територіальне управління Національного банку листом за підписом директора Департаменту реєстрації та ліцензування банків.

Якщо рішення про реєстрацію змін до статуту банку приймає Національний банк, то він повідомляє про це банк і територіальне управління Національного банку листом за підписом директора Департаменту реєстрації та ліцензування банків, а також надсилає примірник змін, титульна сторінка яких засвідчена підписом заступника Голови і відбитком печатки Національного банку. Зміни до статуту банку прошиваються і засвідчуються на звороті відбитком печатки Управління справами Національного банку.

8.8. Про відмову в реєстрації змін до статутів територіальні управління Національного банку або Національний банк (якщо рішення про реєстрацію змін приймається Національним банком) повідомляють банки письмово із зазначенням підстав відмови.

8.9. У разі звільнення з посад голови правління (ради директорів), головного бухгалтера банку, членів виконавчого органу державного банку (або виконуючих їх обов'язки) або непогодження Національним банком запропонованих кандидатур на ці посади компетентний орган2 банку має не пізніше ніж за два тижні з часу звільнення або прийняття відповідного рішення Національним банком подати до територіального управління Національного банку за місцезнаходженням банку або Національного банку протокол (протоколи) компетентного органу банку про звільнення попереднього голови правління (ради директорів) або головного бухгалтера та висунення нових кандидатур на ці посади (у тому числі виконуючих їх обов'язки), а також відомості про кандидатів згідно з вимогами, викладеними в підпункті "з" пункту 3.1 глави 3 цього Положення.  

____________
2 Компетентний орган - це орган банку, який згідно із
Законом, статутом або внутрішніми положеннями банку має повноваження на прийняття відповідних рішень чи вчинення відповідних дій. 

Кандидати на посади голови правління (ради директорів), головного бухгалтера банку, членів виконавчого органу державного банку (чи виконуючих їх обов'язки), рішення щодо погодження яких має приймати Комісія Національного банку (Комісія Національного банку при територіальному управління), проходять погодження в порядку, установленому пунктом 4.8 глави 4 цього Положення.

Територіальне управління Національного банку проводить розгляд документів, поданих на погодження кандидатів на посади голови правління (ради директорів), головного бухгалтера банку, членів виконавчого органу державного банку (або виконуючих їх обов'язки), та погодження кандидатів у двотижневий строк з часу отримання повного пакета документів. Про своє рішення територіальне управління повідомляє Департамент реєстрації та ліцензування банків у тижневий строк після погодження з наданням витягу з протоколу засідання Комісії Національного банку при територіальному управлінні та копії пакета документів, засвідчених підписом начальника територіального управління Національного банку.

У разі зміни заступників голови та членів правління (ради директорів), заступників головного бухгалтера банку банк у строк до п'яти робочих днів після прийняття рішення подає до територіального управління Національного банку за місцезнаходженням банку або Національного банку протокол (протоколи) компетентного органу банку про звільнення попередніх заступників голови, членів правління (ради директорів) або заступників головного бухгалтера банку та про висунення нових кандидатур на ці посади (у тому числі виконуючих їх обов'язки), а також відомості про них згідно з вимогами, викладеними в підпункті "з" пункту 3.1 глави 3 цього Положення.

Відповідність кандидатур на посади заступників голови та членів правління (ради директорів), заступників головного бухгалтера банку перевіряється в місячний строк на підставі поданих документів, передбачених підпунктом "з" пункту 3.1 глави 3 цього Положення. Якщо протягом місяця Національний банк (територіальне управління Національного банку) не дійшов обґрунтованого висновку про невідповідність кандидата вимогам статті 42 Закону, то вважається, що його кандидатура є погодженою.

(пункт 8.9 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 09.01.2002 р. N 10
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 07.03.2006 р. N 78,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 30.12.2008 р. N 476)

8.10. У разі призначення нового голови, його заступника або члена спостережної (наглядової) ради банку банк у тижневий строк подає до Національного банку або територіального управління Національного банку протокол компетентного органу про звільнення попереднього керівника та призначення нового і документи, визначені в підпункті "е" пункту 3.1 глави 3 цього Положення, з наданням (крім державних банків) інформації про те, представником якого учасника банку він є.

Відповідність кандидатур голови, його заступників або членів спостережної (наглядової) ради банку вимогам Національного банку перевіряється в місячний строк на підставі поданих документів, передбачених підпунктом "е" пункту 3.1 глави 3 цього Положення. Якщо протягом місяця Національний банк не дійшов обґрунтованого висновку про невідповідність кандидата вимогам статті 42 Закону, то вважається, що його кандидатура є погодженою.

(пункт 8.10 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 09.01.2002 р. N 10
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.03.2006 р. N 78,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 30.12.2008 р. N 476)

8.11. Національний банк (територіальне управління Національного банку) висуває до компетентного органу банку вимогу щодо призначення на посади голови, головного бухгалтера банку, їх заступників, члена правління (ради директорів), а також члена виконавчого органу державного банку іншого кандидата, який відповідає вимогам Закону, або виключення зі складу спостережної (наглядової) ради банку особи, новопризначеної на посаду голови ради, його заступника, члена спостережної (наглядової) ради банку, якщо кандидат або особа на вищезазначені посади не відповідають вимогам законодавства України та/або не мають бездоганної ділової репутації.

(главу 8 доповнено новим пунктом 8.11 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.12.2008 р. N 476)

8.12. Національний банк у разі подання неповного пакета документів, чи його невідповідності вимогам, викладеним у підпунктах "е", "з" пункту 3.1 глави 3 цього Положення, або якщо подані документи містять недостовірну інформацію, повертає банку документи щодо кандидата на керівну посаду з відповідним обґрунтуванням.

(главу 8 доповнено новим пунктом 8.12 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.12.2008 р. N 476,
у зв'язку з цим пункт 8.11 уважати пунктом 8.13)

8.13. Банки зобов'язані в триденний строк електронною поштою або по факсу повідомити територіальне управління Національного банку та Національний банк про зміну адреси (з поданням у місячний строк документів, потрібних для внесення змін до статуту банку), зміну керівників банку, номерів телефонів, телетайпа, факсу.

9. Відкриття філій і представництв банків

9.1. Банки можуть створювати відокремлені структурні підрозділи (філії, представництва) згідно з вимогами Закону, цього Положення та внутрішньобанківських положень. Реєстрація філій і представництв банків здійснюється шляхом унесення відповідної інформації до Державного реєстру банків.

9.2. Для створення відокремлених структурних підрозділів банк зобов'язаний розробити внутрішньобанківську систему реєстраційної кодифікації цих підрозділів та надати кожній філії, представництву внутрішньобанківські реєстраційні коди. Про зміни в системі внутрішньобанківської реєстраційної кодифікації цих підрозділів або зміну внутрішньобанківського реєстраційного коду підрозділу банк має інформувати Національний банк і територіальні управління Національного банку за місцезнаходженням банку та відповідних його підрозділів за один місяць до часу введення змін.

9.3. Операції філії банку мають відображатися на окремому балансі. Філія може самостійно брати участь у системі міжбанківських електронних розрахунків та мати окремий кореспондентський рахунок або працювати за консолідованим кореспондентським рахунком банку.

У разі відкриття філії банк зобов'язаний забезпечити:

щоденне формування операційної (формування документів операційного дня) та звітної інформації в розрізі філій (у тому числі за територіальною ознакою) і доступ до цієї інформації Національного банку, що підтверджується інформацією банку про відповідні технічні можливості його програмного забезпечення;

своєчасне, повне та достовірне відображення всіх операцій на балансі філії згідно з нормативно-правовими актами Національного банку;

своєчасне складання первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку;

дотримання вимог облікової політики банку, у тому числі процедури вивірення та контролю за звітністю, операціями філії;

порядок формування та зберігання первинних документів, облікових регістрів і звітів відповідно до вимог чинного законодавства України (у тому числі щодо правил та інструкцій з архівної справи) тощо.

9.4. Філії банку діють від імені банку на підставі положення про філію.

Філії банку мають право здійснювати банківські та інші операції, передбачені положенням про філію та на підставі дозволу, наданого банком, у межах отриманих банком банківської ліцензії та письмового дозволу, за винятком операцій, для проведення та обліку яких у філії немає належних умов (у тому числі відповідне програмне забезпечення і приміщення, спеціальне банківське обладнання, комп'ютерна техніка, комунікаційні засоби, спеціалісти відповідної кваліфікації тощо) або яких філії не мають права здійснювати згідно з вимогами чинного законодавства України.

Філії банків не мають права відкривати рахунки банкам та в банках, у тому числі укладати кореспондентські відносини.

Керівник філії банку діє на підставі довіреності, виданої банком.

9.5. Банк може відкривати філії за умови дотримання таких вимог:

(абзац перший пункту 9.5 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 06.08.2008 р. N 228)

а) банк не має фінансових або правових проблем, у тому числі:

стан формування резервів банку відповідає вимогам чинних законодавчих актів України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, статуту банку та відповідних внутрішньобанківських положень;

банк дотримується економічних нормативів та нормативу обов'язкового резервування;

(абзац третій підпункту "а" пункту 9.5 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 16.05.2005 р. N 167)

наявність прибутку за даними річного звіту про фінансові результати, а також беззбиткова діяльність банку не менше ніж протягом шести місяців, що передують його зверненню до Національного банку;

банк не є об'єктом застосування заходів впливу щодо обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій;

(абзац п'ятий підпункту "а" пункту 9.5 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 16.05.2005 р. N 167)

б) наявність технічних та інших умов, потрібних для забезпечення функціонування філії, здійснення нею відповідних операцій та забезпечення їх належного обліку (у тому числі відповідне приміщення і програмне забезпечення, технічні можливості якого забезпечують щоденне формування операційної та звітної інформації в розрізі філій та доступ до цієї інформації Національного банку, спеціальне банківське обладнання, комп'ютерна техніка, комунікаційні засоби тощо) відповідно до вимог законодавчих актів України і нормативно-правових актів Національного банку, а також нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо порядку формування і ведення бази даних про вкладників - фізичних осіб та надання звітності;

(підпункт "б" пункту 9.5 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 16.05.2005 р. N 167)

в) виконання вимог пункту 9.3 цієї глави.

9.6. Реєстрація філій банків здійснюється за рішенням територіального управління Національного банку за місцезнаходженням філії на підставі згоди територіального управління Національного банку за місцезнаходженням банку - юридичної особи.

(абзац перший пункту 9.6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.03.2006 р. N 78)

Нагляд за діяльністю філії здійснює територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням цієї філії.

9.7. Банк для отримання згоди на відкриття філії подає територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням банку такі документи:

а) клопотання банку про надання згоди на відкриття філії із зазначенням її місцезнаходження і письмовим підтвердженням банку щодо дотримання умов пунктів 9.3 і 9.5 цієї глави. У клопотанні має зазначатись інформація про внутрішньобанківський реєстраційний код та перелік операцій, які може здійснювати філія;

б) рішення компетентного органу банку про відкриття філії (протокол або витяг з протоколу, засвідчений відбитком печатки банку). Не приймається до розгляду рішення компетентного органу, що прийняте більш ніж за один рік до подання клопотання про відкриття філії;

в) затверджене компетентним органом та підписане головою правління (ради директорів) положення про філію в чотирьох примірниках;

г) відомості про кандидатів на посади керівника та головного бухгалтера (або виконуючих їх обов'язки) філії разом з документами, зазначеними в підпункті "з" пункту 3.1 цього Положення.

Якщо філія відкривається за межами області місцезнаходження банку, то документи, зазначені в підпункті "г" цього пункту, подаються територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням філії після отримання від територіального управління Національного банку за місцезнаходженням банку повідомлення про надання згоди на відкриття філії.

Одночасно з пакетом документів, визначених у підпунктах "а" - "г" цього пункту, для перевірки відповідності приміщення та обладнання філії вимогам Національного банку банк зобов'язаний подати до територіального управління Національного банку за місцезнаходженням філії нотаріально засвідчену копію договору оренди приміщення (або користування приміщенням), у якому розташовуватиметься філія, на строк не менше ніж п'ять років або документальне підтвердження права власності банку на це приміщення (нотаріально засвідчені копії свідоцтва про власність, цивільно-правові угоди, що підтверджують право власності).

9.8. Після отримання всіх потрібних документів територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням банку перевіряє відповідність банку умовам, визначеним у пункті 9.5 цієї глави, а також відповідність положення про філію законодавчим актам України, нормативно-правовим актам Національного банку та внутрішнім документам банку, що регламентують його діяльність і діяльність філії.

Якщо філія відкривається за межами області місцезнаходження банку, то територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням банку не пізніше ніж через сім робочих днів після отримання повного пакета документів, визначених у підпунктах "а" - "в" пункту 9.7 цього Положення, надсилає територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням філії:

(абзац другий пункту 9.8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.03.2006 р. N 78)

висновок про відповідність банку умовам, зазначеним у пункті 9.5 цієї глави (крім відповідності приміщення філії, її спеціального банківського обладнання, комп'ютерної техніки, комунікаційних засобів тощо, що перевіряються територіальним управлінням за місцезнаходженням філії), та про згоду на відкриття банком філії;

копії документів, зазначених у підпунктах "а", "б" пункту 9.7 цієї глави, та чотири примірники положення про філію, титульна сторінка якого з грифом "Узгоджено" засвідчується підписом начальника і відбитком печатки територіального управління Національного банку.

(абзац четвертий пункту 9.8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.03.2006 р. N 78)

Про надання згоди на відкриття філії територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням банку повідомляє банк листом. Банк після отримання цього повідомлення подає територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням філії документи, передбачені підпунктом "г" та абзацом сьомим пункту 9.7 цієї глави.

9.9. Територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням банку можуть відмовити банку в наданні згоди на відкриття філії в разі недотримання умов, викладених у пунктах 9.5 і 9.7 цієї глави.

9.10. Територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням філії перевіряє на місці:

відповідність технічного стану приміщень філії (у тому числі касового вузла - у разі потреби його наявності) і організації їх охорони вимогам законодавчих актів України і нормативно-правових актів Національного банку;

наявність у філії технічних та інших належних умов, потрібних для забезпечення функціонування філії, проведення нею відповідних операцій і забезпечення їх обліку (у тому числі відповідне приміщення і програмне забезпечення, технічні можливості якого забезпечують щоденне формування операційної та звітної інформації банку в розрізі філій і доступ до цієї інформації Національного банку, спеціальне банківське обладнання, комп'ютерна техніка, комунікаційні засоби тощо) відповідно до вимог законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку, а також нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо порядку формування і ведення бази даних про вкладників - фізичних осіб та надання звітності.

(абзац третій пункту 9.10 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 16.05.2005 р. N 167)

Комісія Національного банку при територіальному управлінні за місцезнаходженням філії приймає рішення щодо професійної придатності та ділової репутації кандидатів на посади керівника (виконуючого його обов'язки) та головного бухгалтера (виконуючого його обов'язки) філії з урахуванням загальної оцінки всіх поданих документів, передбачених підпунктом "з" пункту 3.1 цього Положення, результатів їх діяльності в інших установах банків та ділової репутації рекомендованих кандидатів, а також щодо відповідності приміщення і обладнання філії вимогам Національного банку.

9.11. У разі дотримання банком умов, зазначених у пунктах 9.3 і 9.5 цієї глави, та відповідності положення про філію законодавчим актам України, нормативно-правовим актам Національного банку та внутрішнім документам банку, що регламентують його діяльність і діяльність філії, відповідності приміщення та обладнання філії встановленим вимогам, а також професійної придатності та ділової репутації кандидатів на посади керівника (виконуючого його обов'язки) і головного бухгалтера (виконуючого його обов'язки) філії, територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням філії протягом місяця з дня отримання повного пакета документів приймає рішення про реєстрацію філії і повідомляє про прийняте рішення банк, територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням банку та Департамент реєстрації та ліцензування банків спецзв'язком.

У повідомленні про прийняте рішення про реєстрацію філії зазначаються: повна та скорочена назва філії, її внутрішньобанківський реєстраційний код, відомості про кореспондентський рахунок (у разі самостійної участі філії в системі міжбанківських електронних розрахунків), місцезнаходження філії, телефони, прізвища керівника та головного бухгалтера, а також інформація про їх освіту і стаж роботи в банківській системі.

Разом із повідомленням про прийняте рішення територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням філії надсилає на адресу Департаменту реєстрації та ліцензування банків положення про філію в чотирьох примірниках. Титульна сторінка положення про філію оформляється згідно з додатком 7 до цього Положення та засвідчується підписом начальника і відбитком гербової печатки територіального управління Національного банку за місцезнаходженням філії. Також положення про філію прошивається і його остання сторінка (на звороті) засвідчується відбитком печатки загального відділу територіального управління Національного банку за місцезнаходженням філії.

9.12. Філія є зареєстрованою після внесення відповідного запису до Державного реєстру банків. Про здійснення запису щодо реєстрації філії Департамент реєстрації та ліцензування банків повідомляє спецзв'язком або нарочним територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням філії, територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням банку і банк листом з доданням положення про філію з реєстраційним номером, яке засвідчене підписом директора Департаменту реєстрації та ліцензування банків.

9.13. Територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням банку, або територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням філії може відмовити в наданні згоди на відкриття філії або в прийнятті рішення про реєстрацію, якщо:

подані документи не відповідають вимогам чинних законодавчих актів України і нормативно-правових актів Національного банку;

технічний стан приміщення філії, її обладнання та організація охорони не відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі зазначеним у підпункті "б" пункту 9.5 цієї глави;

запропоновані кандидатури керівника або головного бухгалтера філії не відповідають вимогам цього Положення щодо професійної відповідності та ділової репутації;

у банку-заявнику виявлено фінансові або правові проблеми, що вказують на можливість негативних наслідків для клієнтів або потенційних клієнтів банку в результаті відкриття філії.

9.14. У разі внесення змін до положення про філію банки зобов'язані протягом двадцяти робочих днів подати їх до територіального управління Національного банку за місцезнаходженням банку (у чотирьох примірниках). Рішення про реєстрацію змін до положення про філію приймається територіальним управлінням Національного банку за місцезнаходженням банку протягом місяця з дня їх отримання. Повідомлення про реєстрацію змін до положення про філію, а також по одному примірнику змін надсилаються Департаменту реєстрації та ліцензування банків, територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням філії та банку. Титульна сторінка змін до положення про філію з грифом "Зареєстровано" засвідчується підписом начальника та відбитком печатки територіального управління Національного банку за місцезнаходженням банку, зміни до положення прошиваються, і його остання сторінка (на звороті) засвідчується відбитком печатки загального відділу цього територіального управління. Зміни вважаються зареєстрованими після внесення відповідного запису до Державного реєстру банків. Повідомлення про здійснення запису щодо реєстрації змін до положення про філію за підписом директора Департаменту реєстрації та ліцензування банків надсилається до територіального управління Національного банку за місцезнаходженням банку, територіального управління Національного банку за місцезнаходженням філії і до банку.

(абзац перший пункту 9.14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.05.2005 р. N 167)

У разі звільнення з посад керівника або головного бухгалтера філії банк у строк до десяти робочих днів після прийняття такого рішення подає до територіального управління Національного банку за місцезнаходженням філії відомості про нового керівника та головного бухгалтера філії або про виконуючих їх обов'язки разом із документами, зазначеними в підпункті "з" пункту 3.1 цього Положення. Особи, які мають призначатися на ці посади як виконуючі обов'язки керівника та/або головного бухгалтера філії, проходять процедуру погодження Національним банком, як і особи, що призначаються на ці посади на невизначений строк. Комісія Національного банку при територіальному управлінні за місцезнаходженням філії приймає рішення протягом десяти робочих днів з часу отримання всіх відповідних документів про професійну придатність керівника, головного бухгалтера філії або виконуючих їх обов'язки з урахуванням загальної оцінки всіх поданих документів, передбачених підпунктом "з" пункту 3.1 цього Положення, та ділової репутації рекомендованого кандидата. Про погодження кандидатур територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням філії повідомляє банк, територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням банку і Національний банк (у повідомленні надається інформація про освіту, стаж роботи, у тому числі на керівних посадах).

У разі невідповідності кандидатів на керівні посади у філії вимогам підпункту "з" пункту 3.1 цього Положення територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням філії інформує банк про непогодження кандидатів не пізніше ніж за два тижні після дати отримання повного пакета документів.

Банки зобов'язані протягом трьох робочих днів повідомляти територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням банку, територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням філій, Департамент реєстрації та ліцензування банків про зміни керівника або довіреності на його ім'я, головного бухгалтера філії, про внесення змін до положення про філію, про зміну місцезнаходження, телефонів, телетайпа, факсу філій.

9.15. Представництва, що відкриваються банком, діють на підставі окремого положення та від імені банку і ним фінансуються, не мають права здійснювати банківську діяльність.

Банк відкриває представництвам поточні рахунки відповідно до законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку.

9.16. Для внесення до Державного реєстру банків інформації про відкриття представництва банк подає до територіального управління Національного банку за місцезнаходженням банку такі документи:

клопотання банку про реєстрацію представництва із зазначенням його внутрішньобанківського реєстраційного коду;

копію протоколу (або витяг з протоколу) компетентного органу банку, засвідчений відбитком печатки банку, про відкриття представництва, що прийняте не раніше ніж за три місяці до часу подання клопотання;

положення про представництво, затверджене компетентним органом банку та підписане головою правління (ради директорів) у чотирьох примірниках;

копію довіреності керівнику представництва, засвідчену відбитком печатки банку, на здійснення представницьких функцій від імені банку.

Територіальне управління Національного банку відмовляє в реєстрації представництва, якщо банк значно недокапіталізований3 або критично недокапіталізований.

____________
3 Рівень капіталу банків визначається згідно з Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою
постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032.

9.17. Реєстрація представництва здійснюється протягом десяти робочих днів із дня отримання територіальним управлінням Національного банку за місцезнаходженням банку всіх потрібних документів.

Повідомлення про реєстрацію представництва надсилається територіальним управлінням Національного банку за місцезнаходженням банку на адресу Департаменту реєстрації та ліцензування банків разом із положенням про представництво в чотирьох примірниках, титульна сторінка положення про представництво засвідчується підписом начальника управління і відбитком гербової печатки територіального управління Національного банку за місцезнаходженням банку. Положення про представництво прошивається, і його остання сторінка (на звороті) засвідчується відбитком печатки загального відділу територіального управління Національного банку за місцезнаходженням банку. У повідомленні про реєстрацію представництва зазначаються повна і скорочена назва представництва, відомості про його поточний рахунок, місцезнаходження, телефони, прізвище, ім'я та по батькові керівника представництва.

Представництво вважається зареєстрованим після внесення відповідного запису до Державного реєстру банків. Про здійснення запису щодо реєстрації представництва Департамент реєстрації та ліцензування банків повідомляє листом територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням представництва, територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням банку і банк з доданням положення про представництво з реєстраційним номером, яке засвідчене підписом директора Департаменту реєстрації та ліцензування банків.

9.18. Про зміни повної і скороченої назви представництва, керівника, місцезнаходження, телефонів банк зобов'язаний протягом трьох робочих днів повідомляти територіальні управління Національного банку за своїм місцезнаходженням і за місцезнаходженням представництва та Департамент реєстрації та ліцензування банків.

У разі внесення змін до положення про представництво банки зобов'язані протягом п'яти робочих днів подати їх до територіального управління Національного банку за місцезнаходженням банку (у чотирьох примірниках). Рішення про реєстрацію змін до положення про представництво приймається територіальним управлінням Національного банку за місцезнаходженням банку протягом десяти робочих днів з часу їх отримання. Титульна сторінка змін із грифом "Зареєстровано" засвідчується підписом начальника і відбитком гербової печатки територіального управління Національного банку за місцезнаходженням банку, зміни до положення прошиваються і його остання сторінка (на звороті) засвідчується відбитком печатки загального відділу територіального управління Національного банку. Повідомлення про реєстрацію змін до положення про представництво, а також по одному примірнику змін надсилаються Департаменту реєстрації та ліцензування банків, територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням представництва та банку. Зміни вважаються зареєстрованими після внесення відповідного запису до Державного реєстру банків. Про здійснення запису щодо реєстрації змін до положення про представництво Національний банк повідомляє територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням представництва, територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням банку, і банк листом за підписом директора Департаменту реєстрації та ліцензування банків.

9.19. Банки зобов'язані оплатити Національному банку державну реєстрацію філій і представництв та реєстрацію змін щодо діяльності філій і представництв згідно з нормативно-правовими актами Національного банку. Разом із відповідними пакетами документів, що подаються банками на розгляд Національного банку або територіальних управлінь Національного банку, подаються копії платіжних документів про внесення відповідної плати.

(глава 9 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 09.01.2002 р. N 10)

10. Особливості відкриття відділення банку

10.1. З метою поліпшення обслуговування клієнтів та виконання функцій, визначених банком, банк може відкривати структурні одиниці (відділення, власні обмінні пункти).

У разі відкриття структурних одиниць банк зобов'язаний присвоїти кожному відділенню та власному обмінному пункту внутрішньобанківські реєстраційні коди згідно з внутрішньобанківською системою реєстраційної кодифікації. Про зміну внутрішньобанківського реєстраційного коду відділення або власного обмінного пункту банк повинен інформувати територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням цих структурних одиниць за один місяць до часу введення змін.

Відділення має право виконувати операції після погодження його відкриття територіальним управлінням Національного банку за місцезнаходженням відділення.

Відкриття та функціонування власних обмінних пунктів банку здійснюється згідно з нормативно-правовими актами Національного банку.

10.2. Банк може відкривати відділення за умови дотримання установленого Національним банком нормативу мінімального розміру регулятивного капіталу.

(пункт 10.2 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 06.08.2008 р. N 228)

10.3. Операції відділення залежно від його підпорядкованості відображаються на балансі банку або філії.

абзац другий пункту 10.3 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 17.01.2003 р. N 9)

абзац третій пункту 10.3 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 17.01.2003 р. N 9)

10.4. Банк може відкривати відділення (як на балансі банку, так і на балансі філії) у разі виконання таких умов:

а) банк не має фінансових або правових проблем, у тому числі:

стан формування банком резервів відповідає вимогам чинних законодавчих актів України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, статуту банку та відповідних внутрішньобанківських положень;

банк дотримується економічних нормативів та нормативу обов'язкового резервування;

(абзац третій підпункту "а" пункту 10.4 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 16.05.2005 р. N 167)

наявність прибутку за даними річного звіту про фінансові результати, а також беззбиткова діяльність банку не менше ніж протягом шести місяців, що передують його зверненню до Національного банку;

банк не є об'єктом застосування заходів впливу щодо обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій;

(абзац п'ятий підпункту "а" пункту 10.4 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 16.05.2005 р. N 167)

б) наявність у банку та/або філії, новостворюваного відділення технічних та інших умов, потрібних для забезпечення функціонування відділення, здійснення ним відповідних операцій і їх належного обліку (у тому числі відповідне приміщення і програмне забезпечення, технічні можливості і характеристики якого забезпечують щоденне формування операційної та звітної інформації в розрізі відділень та доступ до цієї інформації Національного банку, спеціальне банківське обладнання, комп'ютерна техніка, комунікаційні засоби тощо) відповідно до вимог законодавчих актів України, нормативно-правових актів Національного банку, а також нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо порядку формування і ведення бази даних про вкладників - фізичних осіб та надання звітності.

(підпункт "б" пункту 10.4 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 16.05.2005 р. N 167)

10.5. У разі відкриття відділення банк (філія) зобов'язаний забезпечити:

а) щоденне формування операційної (формування документів операційного дня) та звітної інформації в розрізі відділень (у тому числі за територіальною ознакою) та доступ до цієї інформації Національного банку, що підтверджується інформацією банку (філії) про відповідні технічні можливості його програмного забезпечення;

б) своєчасне, повне та достовірне відображення всіх операцій відділення на балансі банку (філії) згідно з нормативно-правовими актами Національного банку;

в) своєчасне складання первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку;

г) дотримання вимог облікової політики банку, у тому числі процедури вивірення та контролю за звітністю, операціями відділення;

ґ) порядок формування та зберігання первинних документів, облікових регістрів і звітів відповідно до вимог чинного законодавства України (у тому числі правил та інструкцій з архівної справи) тощо.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та відображення всіх операцій відділення на балансі банку (філії), збереження протягом установленого строку оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку та звітності несуть керівники банку та філії, які здійснюють керівництво банком (філією) відповідно до чинного законодавства України та установчих документів банку.

10.6. Банк зобов'язаний установити вимоги щодо кваліфікації керівника відділення (у разі його наявності), а також кваліфікації інших працівників, з урахуванням переліку операцій, які проводитимуться відділенням, та вимог чинного законодавства і нормативно-правових актів Національного банку (у тому числі щодо кваліфікації касирів валютних кас, експертів з приймання та оцінки банківських металів).

10.7. Відділення банків виконують функції та операції, передбачені положенням про відділення та на підставі дозволу, наданого компетентним органом банку на право проведення відділенням окремих операцій, у межах отриманих банком банківської ліцензії та письмового дозволу (у тому числі в межах отриманого філією, якій підпорядковується відділення, дозволу банку, погодженого Національним банком), за винятком операцій, для проведення та обліку яких у відділення немає належних умов (у тому числі відповідного програмного забезпечення і приміщення, спеціального обладнання, комп'ютерної техніки, комунікаційних засобів, спеціалістів відповідної кваліфікації тощо) або відділення не мають права здійснювати їх згідно з вимогами законодавства України.

(пункт 10.7 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 17.01.2003 р. N 9)

У разі здійснення відділенням касових операцій, виконання яких вимагає наявності виконавця (касира) та працівника, на якого покладено функції контролера, чисельність працівників такого відділення має становити не менше двох осіб.

(пункт 10.7 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.03.2006 р. N 78
,
 абзац другий пункту 10.7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.09.2006 р. N 351)

10.8. Погодження відкриття відділення здійснюється за рішенням Комісії Національного банку при територіальному управлінні за місцезнаходженням відділення протягом одного місяця з дня отримання повного пакета документів.

10.9. Для погодження відкриття відділення банк подає до територіального управління Національного банку за місцезнаходженням відділення такі документи:

а) клопотання банку про погодження відкриття відділення із зазначенням його місцезнаходження, внутрішньобанківського реєстраційного коду відділення, письмового підтвердження банку щодо дотримання умов пунктів 10.2 - 10.6 цієї глави (у тому числі щодо відповідності технічних можливостей програмного забезпечення) і відповідності кваліфікації керівника відділення (у разі його наявності), а також кваліфікації інших працівників відділення внутрішньобанківським вимогам та вимогам нормативно-правових актів Національного банку, з урахуванням переліку операцій, які проводитимуться відділенням;

б) рішення компетентного органу банку про відкриття відділення (протокол або витяг з протоколу, засвідчений відбитком печатки банку), що дійсне протягом шести місяців з часу його прийняття;

в) затверджене компетентним органом банку положення про відділення з зазначенням підпорядкованості відділення (банку/філії) у трьох примірниках;

г) дозвіл компетентного органу банку на право проведення відділенням окремих операцій у межах пункту 10.7 цієї глави;

ґ) оригінал дозволу на розміщення стаціонарної малої архітектурної форми, отриманого в установленому законодавством України порядку, та ксерокопію цього дозволу з відбитком печатки банку. Після розгляду документів оригінал дозволу повертається банку.

(абзац перший пункту 10.9 доповнено підпунктом "ґ" згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.03.2006 р. N 78)

Якщо відділення відкривається за межами області місцезнаходження банку, то ці документи подаються до територіального управління за місцезнаходженням відділення разом з їх копією.

Для перевірки відповідності приміщення та обладнання відділення вимогам Національного банку банк зобов'язаний подати територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням відділення документи, у тому числі нотаріально засвідчену копію договору оренди приміщення (або користування приміщенням), у якому розташовуватиметься відділення, на строк не менше ніж три роки або документальне підтвердження права власності банку на це приміщення (нотаріально засвідчені копії свідоцтва про власність, цивільно-правових угод, що підтверджують право власності).

10.10. Територіальне управління за місцезнаходженням відділення протягом чотирьох робочих днів із дня отримання від банку повного пакета документів, визначених у пункті 10.9 цієї глави, надсилає до територіального управління за місцезнаходженням банку запит щодо підтвердження інформації, викладеної в клопотанні банку про відкриття відділення, та отримання висновку про відповідність банку умовам, зазначеним у цій главі (крім приміщення, обладнання та кваліфікації працівників відділення). Разом із запитом надсилаються копії документів, зазначених у пункті 10.9 цієї глави.

Одночасно територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням відділення перевіряє на місці:

відповідність технічного стану приміщень відділення і організації їх охорони (залежно від функцій і операцій, що мають виконувати відділення відповідно до положення про відділення і дозволу на право проведення операцій) вимогам законодавчих актів України і нормативно-правових актів Національного банку; 

наявність у відділення технічних та інших умов, потрібних для забезпечення функціонування відділення, проведення ним відповідних операцій і їх обліку (у тому числі відповідне приміщення і програмне забезпечення, технічні можливості якого забезпечують щоденне формування операційної та звітної інформації банку (філії) у розрізі відділень та доступ до цієї інформації Національного банку, спеціальне банківське обладнання, комп'ютерна техніка, комунікаційні засоби тощо) відповідно до вимог законодавчих актів України, нормативно-правових актів Національного банку, а також нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо порядку формування і ведення бази даних про вкладників - фізичних осіб та надання звітності.

(абзац четвертий пункту 10.10 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 16.05.2005 р. N 167)

Якщо відділення відкривається на території області, у якій розташована філія, то територіальне управління Національного банку за їх місцезнаходженням повинно перевірити відповідність технічних можливостей програмного забезпечення філії вимогам, зазначеним у підпункті "б" пункту 10.4 та підпунктах "а", "б" пункту 10.5 цієї глави.

10.11. Територіальне управління за місцезнаходженням банку протягом 7 робочих днів з часу отримання запиту перевіряє відповідність банку умовам, визначеним у цій главі (крім приміщення, обладнання та кваліфікації працівників відділення), а також відповідність положення про відділення законодавчим актам України, нормативно-правовим актам Національного банку та установчим документам банку і надсилає територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням відділення свій висновок.

10.12. У разі дотримання банком вимог щодо відкриття відділення, визначених цією главою, та отримання позитивного висновку територіального управління Національного банку за місцезнаходженням банку Комісія Національного банку при територіальному управлінні за місцезнаходженням відділення приймає рішення про погодження відкриття відділення та повідомляє про прийняте рішення банк і територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням банку. У повідомленні про прийняте рішення щодо погодження відкриття відділення зазначаються повна та скорочена назва відділення, його внутрішньобанківський реєстраційний код, місцезнаходження відділення, телефони, прізвище керівника (у разі його наявності).

Разом із повідомленням про прийняте рішення територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням відділення надсилає на адресу банку два положення про відділення. Титульна сторінка положення про відділення оформляється згідно з додатком 15 до цього Положення та засвідчується підписом начальника і відбитком гербової печатки територіального управління Національного банку за місцезнаходженням відділення. Також положення про відділення прошивається і його остання сторінка (на звороті) засвідчується відбитком печатки загального відділу територіального управління Національного банку за місцезнаходженням відділення.

10.13. Територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням банку та/або відділення можуть відмовити в наданні позитивного висновку про відповідність банку вимогам цієї глави та/або в прийнятті рішення про погодження відкриття відділення в разі недотримання вимог цієї глави або подання неповного пакета документів, або невідповідності документів вимогам, визначеним у пункті 10.9 цієї глави.

10.14. Банки мають право відкривати відділення в стаціонарних малих архітектурних формах4 за умови виконання вимог цієї глави щодо відкриття відділень і таких додаткових вимог:

____________
4 У значенні, визначеному в Типових правилах розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності, затверджених
наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 13.10.2000 N 227, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27.10.2000 за N 755/4976.

а) відділення відкриваються в межах території адміністративно-територіальної одиниці - міста або області за місцезнаходженням банку або філії, на балансі яких відображаються їх операції;

б) наявність банківського автомата та/або термінала, що обслуговує платіжні картки;

в) у разі відсутності сертифікованих сейфів, що використовуються як сховища цінностей, обсяги готівки та інших цінностей у касі відділення не повинні перевищувати розмір 300 мінімальних заробітних плат.

(главу 10 доповнено новим пунктом 10.14 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.03.2006 р. N 78)

10.15. Відділення, відкрите в стаціонарній малій архітектурній формі, має право здійснювати на підставі письмового дозволу банку операції з:

а) приймання комунальних, бюджетних та інших платежів від клієнтів;

б) ведення рахунків фізичних осіб, у тому числі вкладних (депозитних) рахунків, переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

в) використанням платіжних карток;

г) купівлі-продажу готівкової іноземної валюти та дорожніх чеків, що виражені в іноземній валюті, зворотного обміну особам-нерезидентам невикористаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту (за умови здійснення відділенням інших банківських операцій з готівковою гривнею, передбачених підпунктами "а", "б" цього пункту);

ґ) обміну зношених банкнот (монет) на придатні;

д) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

(главу 10 доповнено новим пунктом 10.15 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.03.2006 р. N 78)

10.16. Погодження відкриття відділень банків у стаціонарних малих архітектурних формах здійснюється в порядку, визначеному цією главою.

(главу 10 доповнено новим пунктом 10.16 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.03.2006 р. N 78,
 у зв'язку з цим пункти 10.14 - 10.18 уважати відповідно пунктами 10.17 - 10.21)

10.17. У разі внесення змін до положення про відділення банк зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів з часу прийняття компетентним органом банку відповідного рішення подати їх до територіального управління Національного банку за місцезнаходженням відділення (у трьох примірниках) з доданням підтвердних документів. Рішення про погодження змін до положення про відділення приймається територіальним управлінням Національного банку за місцезнаходженням відділення протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня їх отримання. Повідомлення про погодження змін до положення про відділення, а також два примірники змін надсилаються банку. Титульна сторінка змін до положення про відділення із грифом "Погоджено" засвідчується підписом начальника та відбитком печатки територіального управління Національного банку за місцезнаходженням відділення, зміни до положення прошиваються, і його остання сторінка (на звороті) засвідчується відбитком печатки загального відділу цього територіального управління.

(абзац перший пункту 10.17 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.05.2005 р. N 167)

Якщо відділення змінює своє місцезнаходження або компетентний орган банку прийняв рішення про розширення переліку операцій (у межах пункту 10.7 цієї глави), що виконуються відділенням, то територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням цього відділення перевіряє (у разі потреби) нове приміщення відділення на його відповідність вимогам нормативно-правових актів Національного банку або наявність у відділення умов, потрібних для виконання нових операцій.

10.18. У разі потреби територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням відділення може звернутися до територіального управління Національного банку за місцезнаходженням банку для отримання інформації про відповідність банку вимогам цієї глави щодо переліку операцій, які має право здійснювати банк і відповідно відділення.

(абзац перший пункту 10.18 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.03.2006 р. N 78)

Про зміни дозволу компетентного органу банку щодо права проведення відділенням окремих операцій, місцезнаходження відділення, його телефонів, керівника (у разі його наявності) банк інформує територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням цього відділення протягом п'яти робочих днів після внесення відповідних змін, а за потреби - подає відповідний пакет документів.

10.19. Банки, що мають відділення та/або власні обмінні пункти, повинні щокварталу надавати Національному банку інформацію про наявність та кількість цих відділень або власних обмінних пунктів із зазначенням їх внутрішньобанківського реєстраційного коду, місцезнаходження та структурну підпорядкованість (банку або філії) за формою, установленою Національним банком.

10.20. Нагляд за діяльністю відділень здійснює територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням цього відділення.

10.21. Банки зобов'язані оплатити територіальним управлінням Національного банку погодження відкриття відділень та погодження змін щодо діяльності відділень згідно з нормативно-правовими актами Національного банку і подати копії платіжних документів про внесення відповідної плати одночасно з поданням територіальним управлінням Національного банку пакетів документів щодо відкриття відділення та погодження змін щодо діяльності відділень.

(абзац перший пункту 10.21 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.03.2006 р. N 78)

Якщо територіальні управління Національного банку не прийняли рішення про погодження відкриття відділень або змін щодо діяльності відділень у зв'язку з недотриманням вимог цієї глави або поданням неповного пакета документів, або невідповідністю цих документів вимогам, визначеним у пункті 10.9 цієї глави, то плата за ці послуги не повертається.

(глава 10 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 09.01.2002 р. N 10)

11. Порядок акредитації представництв, філій іноземних банків в Україні

11.1. Представництво, філія іноземного банку має право розпочати діяльність в Україні після його (її) акредитації Національним банком.

11.2. Національний банк здійснює акредитацію представництва, філії іноземного банку в порядку, визначеному статтею 24 Закону.

Уповноважена особа іноземного банку (далі - уповноважена особа), яка подає до Національного банку документи для акредитації представництва, філії іноземного банку, одночасно подає документи, що підтверджують її повноваження. Копії цих документів засвідчуються нотаріально.

11.3. Національний банк приймає рішення про акредитацію чи відмову в акредитації представництва, філії іноземного банку в строки, визначені статтею 24 Закону.

11.4. Національний банк надсилає представництву, філії іноземного банку повідомлення про акредитацію або відмову в акредитації у письмовій формі (із зазначенням відповідних підстав).

11.5. Національний банк уносить відомості про представництво, філію іноземного банку до Державного реєстру банків.

11.6. Запис до Державного реєстру банків про акредитацію представництв іноземних банків здійснюється згідно з датою прийняття рішення Комісії Національного банку про акредитацію представництва, яка є датою його акредитації.

Відомості про філію іноземного банку вносяться до Державного реєстру банків згідно з датою прийняття Правлінням Національного банку рішення про видачу їй банківської ліцензії. Дата внесення запису до Державного реєстру банків є датою акредитації філії іноземного банку.

11.7. Документи, що подаються до Національного банку відповідно до вимог цієї глави, мають бути викладені українською мовою і не містити виправлень, неточностей.

Документи (або їх копії), що стосуються юридичної особи - нерезидента чи фізичної особи-іноземця або видані органом іноземної держави, мають подаватися мовою оригіналу з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально. Копії документів мають бути нотаріально засвідчені за місцем їх видачі.

Офіційні документи, що подаються Національному банку, повинні бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

Аудиторський висновок аудитора (аудиторської організації) подається відповідно до вимог, установлених статтею 22 Закону.

11.8. Уповноважена особа для акредитації представництва іноземного банку (далі - представництво) подає до Національного банку документи, визначені статтею 24 Закону та оформлені відповідно до вимог пункту 11.7 цієї глави.

11.9. Положення про представництво подається у двох примірниках, має бути затверджене уповноваженим органом іноземного банку1, прошите і засвідчене на звороті підписом керівника уповноваженого органу та відбитком печатки іноземного банку, а також містити на титульній сторінці положення місце для відмітки про акредитацію та підпису уповноваженої посадової особи Національного банку2 і відбитка печатки Національного банку.

____________
1 Уповноважений орган іноземного банку - це орган іноземного банку, який згідно із статутом або внутрішніми положеннями іноземного банку має повноваження на прийняття відповідних рішень чи вчинення відповідних дій.

2 Уповноважена посадова особа Національного банку - це посадова особа Національного банку, яка згідно з наказом Національного банку щодо розподілу функціональних обов'язків має повноваження на прийняття відповідних рішень чи вчинення відповідних дій.

Положення про представництво визначає його статус і має містити його повне найменування, інформацію про його місцезнаходження, підпорядкованість, а також перелік функцій, які виконує представництво.

11.10. Національний банк протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про акредитацію представництва надсилає уповноваженій особі повідомлення про прийняте рішення разом із свідоцтвом про акредитацію представництва та примірником прошитого, засвідченого на звороті відбитком печатки Секретаріату Правління Національного банку положення про представництво, титульна сторінка якого засвідчена підписом уповноваженої посадової особи Національного банку і відбитком печатки Національного банку.

11.11. Для акредитації філії іноземного банку (далі - філія) уповноважена особа подає до Національного банку документи, визначені статтею 24 Закону, нормативно-правовим актом Національного банку щодо ліцензування банків та оформлені відповідно до вимог пункту 11.7 цієї глави.

11.12. Клопотання іноземного банку про відкриття філії на території України подається за підписом керівника виконавчого органу чи ради іноземного банку.

11.13. Положення про філію подається в трьох примірниках, має бути затверджене уповноваженим органом іноземного банку, прошите і засвідчене на звороті підписом керівника уповноваженого органу, відбитком печатки іноземного банку, засвідчене підписом уповноваженої особи, а також містити на титульній сторінці положення місце для відмітки про акредитацію та підпису уповноваженої посадової особи Національного банку і відбитка печатки Національного банку.

Положення про філію має містити повне найменування, інформацію про місцезнаходження, підпорядкованість філії, перелік операцій (функцій), які вона вправі здійснювати.

Банк визначає перелік операцій філії, виходячи з переліку операцій, установленого в нормативно-правовому акті Національного банку щодо ліцензування банків, і які згідно із законодавством України (у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку) має право здійснювати ця філія з урахуванням наявності відповідних приміщень, організації їх охорони, технічних та інших умов, внутрішніх процедур, спеціалістів відповідної кваліфікації тощо, потрібних для забезпечення здійснення цих операцій та їх обліку.

11.14. Керівник і головний бухгалтер філії повинні відповідати вимогам, установленим статтею 42 Закону до керівників банку.

Разом з протоколом засідання уповноваженого органу іноземного банку про призначення керівника і головного бухгалтера подаються відомості щодо професійної придатності та ділової репутації керівника і головного бухгалтера філії, що містяться в документах, визначених у підпункті "з" пункту 3.1 глави 3 цього Положення, а також такі документи:

а) ксерокопії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, місце проживання або тимчасового перебування, інформацію про громадянство (якщо особа є нерезидентом);

б) лист наглядового органу відповідної іноземної держави про відсутність негативної інформації про зазначених осіб (якщо вони працювали в іноземних банках) або інформації банків, у яких раніше працював іноземець, про відсутність негативної інформації про кандидата на зазначену посаду (у разі роботи іноземця в іноземних банках на посадах, призначення на які відповідно до законодавства країни іноземця не погоджується наглядовим органом);

в) довідку органів податкової служби країни місцезнаходження фізичної особи - іноземця про належне виконання ним своїх обов'язків як платника податків, якщо законодавством країни його перебування передбачено надання такої довідки.

Копія диплома про освіту, виданого іноземним навчальним закладом, подається разом з довідкою уповноваженого державного органу України про визнання іноземного документа про освіту, виданою в порядку, передбаченому законодавством України, якщо міжнародними договорами не встановлені інші правила.

Ознакою відсутності бездоганної ділової репутації фізичної особи є такі факти:

наявність судимості, не погашеної і не знятої в установленому законодавством порядку;

за пред'явленим обвинуваченням у вчиненні злочину не встановлено складу злочину, але виявлено порушення вимог Закону або нормативно-правових актів Національного банку;

невиконання зобов'язань з оплати боргу щодо будь-якого банку або іншої юридичної чи фізичної особи;

незаконні дії в минулому, що призвели до банкрутства або ліквідації банку чи іншої юридичної особи;

звільнення на вимогу Національного банку чи іншого державного органу (у тому числі іноземного);

звільнення на підставі пунктів 2, 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України (протягом останніх п'яти років);

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

неналежне виконання обов'язків як платника податків.

11.15. Кандидати на посади керівника, головного бухгалтера філії (чи виконуючих їх обов'язки) проходять погодження в порядку, установленому пунктом 4.8 глави 4 цього Положення.

Якщо особа, яка призначена на посаду керівника, головного бухгалтера філії, не відповідає вимогам статті 42 Закону, то Національний банк висуває до уповноваженого органу іноземного банку вимогу щодо призначення на цю посаду іншої особи, кандидатура якої відповідає вимогам законодавства.

11.16. Відсутність фінансових або правових проблем в іноземного банку, який має намір відкрити на території України філію, підтверджується наданою іноземним банком фінансовою звітністю за три останніх роки, підтвердженою незалежним аудитором, та інформацією органу банківського нагляду держави, у якій зареєстровано іноземний банк, наданою на підставі укладеної між Національним банком і цим органом банківського нагляду угоди про взаємодію у сфері банківського нагляду, гармонізації їх принципів та умов.

Інформація органу банківського нагляду має, зокрема, містити відомості про відсутність чи наявність претензій наглядового органу до діяльності іноземного банку, які свідчили б про підвищені ризики в діяльності іноземного банку під час створення філії в Україні, а також дані, що характеризують фінансовий стан банку, відомості про власників істотної участі і керівників банку та за потреби іншу інформацію щодо діяльності іноземного банку.

11.17. Наявність власних коштів у іноземного банку за кожним внеском має бути підтверджена такими документами:

бухгалтерською та фінансовою звітністю, засвідченою підписами керівника та головного бухгалтера (за наявності такої посади) і відбитком печатки іноземного банку, яка подається окремо за кожний з останніх чотирьох звітних періодів, установлених законодавством країни походження іноземного банку за формами фінансової звітності, що встановлені в країні його походження для оприлюднення, з посиланням на друковане видання та з перекладом на українську мову;

копією, засвідченою в установленому порядку за місцем видачі, висновку аудитора (аудиторської фірми) іноземної держави про підтвердження достовірності звітності, фінансовий стан іноземного банку окремо за кожний з останніх чотирьох звітних періодів (установлених законодавством країни походження іноземного банку та про можливість здійснення заявленого внеску для формування приписного капіталу філії за рахунок власних коштів (власного капіталу) на останню звітну дату, яка передує даті здійснення заявленого внеску для формування приписного капіталу філії.

Аудиторський висновок має бути підписаний аудитором або уповноваженою особою аудиторської фірми, засвідчений відбитком його/її печатки або штампа (у разі їх наявності).

11.18. Письмове зобов'язання іноземного банку про безумовне виконання ним зобов'язань, які виникають у зв'язку з діяльністю його філії на території України, має бути підписане керівником виконавчого органу чи ради іноземного банку.

11.19. Кошти для формування приписного капіталу філії акумулюються іноземним банком на накопичувальний рахунок, що відкривається в Національному банку (територіальному управлінні Національного банку).

Уповноважена особа для відкриття накопичувального рахунку протягом п'яти робочих днів після дати подання документів для акредитації філії подає до Національного банку (територіального управління Національного банку) документи, визначені нормативно-правовими актами Національного банку щодо відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.

До часу внесення коштів для формування приписного капіталу філії на накопичувальний рахунок, відкритий у Національному банку (територіальному управлінні Національного банку), ці кошти можуть акумулюватися на рахунку в будь-якому банку-резиденті на території України на підставі відповідного рішення іноземного банку.

11.20. Іноземний банк зобов'язаний не пізніше ніж за 10 робочих днів до закінчення строку, установленого Законом для розгляду документів, перерахувати кошти для формування приписного капіталу філії на накопичувальний рахунок.

Наявність мінімального розміру приписного капіталу філії на момент її акредитації, що встановлений статтею 24 Закону, підтверджується копією (копіями) платіжних документів, які подаються до Національного банку, та випискою з рахунку, відкритого в Національному банку (територіальному управлінні Національного банку), на якому обліковується приписний капітал філії.

11.21. Банківська ліцензія та письмовий дозвіл на здійснення окремих операцій видаються філії за умови дотримання нею вимог, установлених для банків статтею 47 Закону та нормативно-правовим актом Національного банку щодо ліцензування банків (у тому числі спеціальних вимог щодо здійснення операцій).

11.22. Відповідність приміщення та обладнання філії вимогам Національного банку під час її акредитації підтверджується уповноваженою особою не пізніше ніж за місяць до завершення законодавчо визначеного строку для прийняття Національним банком рішення про акредитацію або відмову в акредитації філії іноземного банку.

Національний банк (його територіальне управління) повинен упевнитися шляхом перевірки на місці у відповідності приміщення, організації його охорони та обладнання філії, яка відкривається на території України, вимогам законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, а також нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо порядку формування і ведення бази даних про вкладників - фізичних осіб і надання звітності.

11.23. Банківська ліцензія та письмовий дозвіл на виконання окремих операцій філії оформляються на спеціальних бланках за формою, аналогічною до встановленої нормативно-правовим актом Національного банку щодо ліцензування банків.

11.24. Національний банк видає банківську ліцензію та письмовий дозвіл на здійснення окремих операцій керівнику філії або уповноваженій особі (на підставі належним чином оформленої довіреності) або із супровідним листом надсилає територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням філії для видачі керівникові філії або уповноваженій особі (на підставі належним чином оформленої довіреності). Банківська ліцензія та письмовий дозвіл на здійснення окремих операцій видається за наявності копій платіжних доручень, що підтверджують оплату за акредитацію філії, за надання письмового дозволу на здійснення окремих операцій.

Національний банк протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про акредитацію філії іноземного банку надсилає (із супровідним листом) керівникові філії або уповноваженій особі свідоцтво про акредитацію філії (за формою, аналогічною до свідоцтва про реєстрацію банку), а також примірник погодженого, прошитого, засвідченого на звороті відбитком печатки Секретаріату Правління Національного банку положення про філію, на титульній сторінці якого проставляється гриф "Погоджено", із зазначенням посади, підпису, ініціалів і прізвища особи, яка погоджує положення, дати його погодження і проставлянням відбитка печатки Національного банку.

11.25. Іноземні банки зобов'язані відповідно до статті 24 Закону повідомляти Національний банк про зміни документів або відомостей щодо їх представництв, філій у двотижневий строк з дня внесення цих змін з наданням копії рішення уповноваженого органу іноземного банку про внесення змін та відповідних змін до документів або нових документів, оформлених з урахуванням вимог пунктів 11.2, 11.7, 11.9, 11.13, 11.14 цієї глави.

11.26. Національний банк у разі невідповідності змін або нової редакції положення про представництво, філію або наданих філією документів законодавству України, у тому числі нормативно-правовим актам Національного банку, повідомляє про це іноземний банк з вимогою усунути порушення.

11.27. Іноземний банк у разі внесення змін до положення про філію у зв'язку зі зміною її місцезнаходження (крім випадків перейменування міста, вулиці, зміни номерів будинків) додатково подає письмове запевнення, підписане уповноваженою особою, про відповідність нового приміщення (уключаючи організацію його охорони, обладнання) філії вимогам, установленим законодавством України, у тому числі нормативно-правовим актом Національного банку щодо технічного стану та організації охорони приміщень банку. Перевірка відповідності здійснюється в порядку, визначеному в пункті 11.22 цієї глави.

11.28. Іноземний банк у разі зміни керівника, головного бухгалтера філії (або виконуючих їх обов'язки) не пізніше ніж через два тижні з часу їх звільнення або непогодження Національним банком кандидатури на посади цих осіб подає до Національного банку засвідчені підписом уповноваженої особи та відбитком печатки іноземного банку копію протоколу уповноваженого органу іноземного банку та/або копію наказу про звільнення попередніх керівника, головного бухгалтера і про призначення нових осіб на ці посади (або виконуючих їх обов'язки), а також відомості про них згідно з вимогами пункту 11.14 цієї глави для підтвердження їх професійної придатності та ділової репутації.

11.29. Підтвердження професійної придатності керівника, головного бухгалтера або осіб, які виконують їх обов'язки, у разі їх зміни здійснюється в порядку, визначеному в пунктах 11.14, 11.15 цієї глави.

11.30. Національний банк уносить запис до Державного реєстру банків про зміни, що стосуються представництва, філії, відкритих на території України, у разі відповідності поданих документів вимогам, зазначеним у цій главі.

11.31. Датою внесення інформації до Державного реєстру банків про зміни, що стосуються представництва, філії (крім зміни переліку операцій), є дата отримання Національним банком повідомлення про ці зміни.

11.32. Розширення чи зміна переліку операцій у письмовому дозволі філії здійснюється в порядку, визначеному для банків нормативно-правовим актом Національного банку щодо ліцензування банків.

11.33. Датою внесення запису до Державного реєстру банків про скасування акредитації представництва, відкритого на території України, є дата отримання Національним банком повідомлення від іноземного банку про припинення діяльності свого представництва на території України і його ліквідацію та/або від іноземного державного органу, який здійснює нагляд за діяльністю іноземного банку, про відкликання в нього ліцензії на здійснення банківських операцій або дата прийняття Національним банком рішення про скасування акредитації представництва, відкритого на території України.

11.34. Національний банк у разі допущення філією порушень має право застосувати до останньої заходи впливу в порядку, передбаченому нормативно-правовим актом Національного банку щодо застосування заходів впливу.

11.35. Діяльність філії може бути припинена з ініціативи уповноваженого органу іноземного банку або уповноваженим органом, визначеним законодавством держави місцезнаходження іноземного банку.

Іноземний банк зобов'язаний протягом трьох робочих днів після прийняття уповноваженим органом іноземного банку або уповноваженим органом рішення про припинення здійснення філією операцій проінформувати Національний банк про це рішення із зазначенням причин його прийняття та наданням відповідного протоколу (або витягу з протоколу).

10.36. Національний банк має право прийняти рішення про ініціювання процедури ліквідації (припинення діяльності) філії у порядку, передбаченому законодавством України, у тому числі нормативно-правовим актом Національного банку щодо застосування заходів впливу.

11.37. Після завершення процедури припинення діяльності філії іноземний банк протягом трьох робочих днів повідомляє про це Національний банк та повертає банківську ліцензію, письмовий дозвіл на здійснення окремих операцій.

11.38. Датою внесення запису до Державного реєстру банків про скасування акредитації (ліквідацію) філії, відкритої на території України, є дата отримання Національним банком повідомлення від іноземного банку про фактичне припинення її діяльності.

(глава 11 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 04.08.2009 р. N 446)

12. Контроль за змінами в складі власників істотної участі в банку

12.1. Національний банк здійснює реєстрацію виданого ним письмового дозволу на придбання або збільшення істотної участі в банку в книзі реєстрації виданих письмових дозволів.

Письмовий дозвіл, який видано територіальним управлінням Національного банку, реєструється в книзі реєстрації виданих письмових дозволів відповідним територіальним управлінням Національного банку.

12.2. Територіальні управління Національного банку аналізують звітність банків, рішення про реєстрацію змін до статутів яких приймаються територіальними управліннями Національного банку, у частині виявлення власників істотної участі в банках, яким не було надано письмовий дозвіл на придбання або збільшення істотної участі.

12.3. Національний банк аналізує звітність, подану банками, рішення про реєстрацію змін до статутів яких приймаються Національним банком, у частині виявлення власників істотної участі в банку, яким не було надано письмовий дозвіл на придбання або збільшення істотної участі.

13. Контроль за дотриманням вимог банківського законодавства щодо ділової репутації керівників банків

13.1. Національний банк визначає відповідність ділової репутації голови правління (ради директорів), головного бухгалтера, їх заступників, членів правління (ради директорів), керівника служби внутрішнього аудиту, працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, та осіб, що виконують їх обов'язки (далі - керівники банку), вимогам законодавства України під час погодження кандидатур цих осіб на посади відповідно до вимог цього Положення, інших нормативно-правових актів Національного банку та протягом усього часу їх перебування на зазначених посадах.

13.2. Національний банк в особі уповноваженого органу - Комісії Національного банку визначає відповідність ділової репутації керівників банку вимогам законодавства України на підставі отриманої інформації шляхом:

проведення тестування в порядку, установленому Національним банком;

співбесіди;

розгляду інформації, що дає можливість зробити висновок про професійні та управлінські здібності керівника, його порядність та відповідність його діяльності вимогам закону, зокрема матеріалів:

безвиїзного нагляду;

інспекційних перевірок (планових та позапланових);

перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

перевірок з питань дотримання банками вимог валютного законодавства;

зовнішнього аудиту банку;

розгляду публічно оголошуваної інформації щодо такої особи, одержаної Національним банком;

розгляду листів, заяв і скарг вкладників, інших кредиторів банку, органів державної влади про факти порушення законодавства України.

13.3. Рішення про внесення на розгляд Комісії Національного банку питання про відповідність/невідповідність ділової репутації керівника банку вимогам законодавства України приймається заступником Голови Національного банку - куратором Служби банківського нагляду або керівником Служби банківського нагляду за поданням структурних підрозділів центрального апарату або територіальних управлінь Національного банку в разі наявності хоча б однієї з таких підстав:

застосування заходів впливу (санкцій)/пред'явлення вимог до банку або його керівників;

виявлення суттєвих змін показників діяльності банку;

виявлення конфлікту інтересів керівника банку;

невиконання банком своїх прострочених зобов'язань протягом п'яти робочих днів;

недотримання банком вимог та обмежень, установлених Національним банком;

неефективність функціонування та/або неадекватність систем управління ризиками банку;

виявлення недоліків у системі внутрішнього контролю банку;

неподання документів на письмову вимогу уповноважених працівників Національного банку, приховування рахунків, документів, активів.

13.4. Запрошення на засідання Комісії Національного банку щодо визначення відповідності ділової репутації керівника банку вимогам законодавства України надсилається листом Національного банку на адресу банку електронною поштою Національного банку із зазначенням дати та часу його проведення.

13.5. У разі неявки керівника банку, який був запрошений на засідання Комісії Національного банку, без поважних причин Комісія Національного банку має право розглянути питання щодо ділової репутації за його відсутності та прийняти відповідне рішення.

13.6. За результатами розгляду питання щодо ділової репутації Комісія Національного банку приймає рішення про відповідність або невідповідність керівника банку вимогам законодавства України.

Комісія Національного банку на підставі розгляду результатів тестування, співбесіди та/або одержаної інформації/документів приймає рішення про невідповідність керівника банку вимогам законодавства України в разі наявності хоча б однієї з таких підстав:

незадовільних професійних або управлінських здібностей такої особи (якщо особа за результатами тестування не набрала потрібної для здачі тесту кількості балів або відбулося погіршення фінансового стану банку внаслідок прийняття такою особою управлінських рішень);

порушення банком вимог банківського законодавства або нормативно-правових актів Національного банку внаслідок дій або бездіяльності такої особи;

порушення внутрішніх положень банку, правил, методик та процедур;

зловживання службовим становищем (використання керівником банку службового становища в особистих інтересах або в інтересах третіх осіб всупереч інтересам банку);

перевищення службових повноважень (вчинення керівником банку дій, які виходять за межі наданих йому прав чи повноважень);

службового підроблення (складання, видача керівником банку неправдивих документів банку, унесення до них неправдивих відомостей, інше підроблення документів банку);

службової недбалості (невиконання або неналежне виконання керівником банку своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них);

невиконання банком в установлений строк вимог Національного банку щодо усунення конкретних порушень чи недоліків у діяльності банку.

13.7. Копія рішення Комісії Національного банку надсилається листом Національного банку протягом семи днів з дня його прийняття спостережній раді банку та керівникові банку, щодо якого це рішення прийнято.

13.8. У разі прийняття рішення про невідповідність керівника банку вимогам законодавства України Національний банк у листі висуває до спостережної ради банку вимогу щодо призначення на цю посаду особи, що відповідає вимогам статті 42 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

13.9. Спостережна рада банку протягом тижня із дня отримання листа Національного банку має повідомити про заходи, ужиті відповідно до вимог законодавства.

(Положення доповнено главою 13 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.10.2010 р. N 454)

 

Директор Генерального департаменту банківського нагляду

 
П. В. Андрущенко
 

Начальник
Управління методології
 

 
К. Є. Раєвський
 

 

Розрахунок
власних коштів (власного капіталу) юридичних осіб - учасників банку (за балансом)

1. Розрахунок власних коштів (власного капіталу) юридичних осіб - учасників банку проводиться за даними їх балансів (форми N 1, N 1-КБ - для резидентів України) за станом на перше число кожного кварталу, у якому здійснюється внесок до статутного капіталу банку.

2. Розмір власних коштів (власного капіталу) юридичних осіб - резидентів України (небанківських установ) - учасників банку, що забезпечує виконання ними зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку, має дорівнювати різниці між розміром власного капіталу (підсумок розділу I пасиву балансу), зменшеного на суму резервного капіталу, та розміром коштів, укладених у необоротні активи (підсумок розділу I активу балансу), зменшених на суму довгострокової дебіторської заборгованості, відстрочених податкових активів та інших необоротних активів:

ВК = (IрП - РК) - (IрА - (ДДЗ + ВПА + ІНА),

де ВК - власні кошти (власний капітал);

IрП - підсумок розділу I пасиву балансу;

РК - резервний капітал;

IрА - підсумок розділу I активу балансу;

ДДЗ - довгострокова дебіторська заборгованість;

ВПА - відстрочені податкові активи;

ІНА - інші необоротні активи.

3. Розмір капіталу банків - учасників банку, що забезпечує виконання ними зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку, визначається відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України щодо порядку регулювання та аналізу діяльності комерційних банків з урахуванням дотримання юридичними особами - резидентами України (банками) нормативів платоспроможності і достатності капіталу.

4. Розмір капіталу юридичних осіб - нерезидентів України (небанківських установ, банків) - учасників банку, що забезпечує виконання ними зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку, дорівнює різниці між розміром власного капіталу, зменшеного на суму несплаченого акціонерного (пайового) капіталу, та розміром коштів, іммобілізованих у фіксовані активи (приміщення, обладнання, довгострокові фінансові інвестиції):

РК = (ВлК - Нк) - (Фа),

де РК - розмір капіталу;

ВлК - власний капітал;

Нк - несплачений акціонерний (пайовий) капітал;

Фа - фіксовані активи.

5. Визначений відповідно до пунктів 1 - 4 цього розрахунку розмір власних коштів (власного капіталу) юридичних осіб - учасників банку порівнюється із сумою фактично здійснених кожним із них внесків до статутного капіталу банку.

6. На підставі порівняння готується висновок про достатність або нестачу власних коштів (власного капіталу) юридичних осіб - учасників банку для здійснення кожним із них внесків до статутного капіталу банку.

7. Пункт 7 виключено

 

Заступник начальника
Управління методології Генерального департаменту банківського нагляду  

 
 
І. Ф. Романенко
 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 09.01.2002 р. N 10,
 від 16.10.2009 р. N 622)

 

Розрахунок
рекомендованих показників платоспроможності та фінансової стійкості учасників банку (резидентів України) (за балансом)

1. Показники платоспроможності:

коефіцієнт загальної ліквідності (КЛ 1), що характеризує те, наскільки ймовірне погашення поточних зобов'язань за рахунок оборотних активів:

  

підсумок розділу II активу + рядок 270 

КЛ 1 = 

----------------------------------------------------. 

  

підсумок розділу IV пасиву + рядок 630 

Теоретичне оптимальне значення КЛ 1 - є в межах 2,0 - 2,5;

коефіцієнт поточної ліквідності (КЛ 2), що характеризує те, наскільки ймовірне погашення поточних зобов'язань за рахунок грошових коштів і їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості:

  

підсумок розділу II активу - рядки 100, 110, 120, 130, 140 + рядок 270 

КЛ 2 = 

------------------------------------------------------------------------------------------. 

  

підсумок розділу IV пасиву + рядок 630 

Теоретичне оптимальне значення КЛ 2 - є в межах 0,7 - 0,8;

коефіцієнт абсолютної ліквідності (КЛ 3), що характеризує те, наскільки ймовірне негайне погашення поточних зобов'язань за рахунок грошових коштів і їх еквівалентів та поточних фінансових інвестицій:

  

рядок 220 + рядок 230 + рядок 240 

КЛ 3 = 

---------------------------------------------. 

  

підсумок розділу IV пасиву 

Теоретичне оптимальне значення КЛ 3 - є в межах 0,2 - 0,25.

2. Показники фінансової стійкості:

коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів (власного капіталу) (КЗВ), що характеризує розмір залучених коштів на 1 грн. власних коштів (власного капіталу):

  

підсумок розділу III пасиву + підсумок розділу IV пасиву + рядки 420, 630 

КЗВ = 

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

  

підсумок розділу I пасиву 

Теоретичне оптимальне значення КЗВ - не більше ніж 1,0;

коефіцієнт фінансової незалежності (КФН), що визначає співвідношення власних коштів (власного капіталу) до зобов'язань:

  

підсумок розділу I пасиву 

КФН = 

------------------------------------------------------------------------------------------------. 

  

підсумок розділу III пасиву + підсумок розділу IV пасиву + рядки 420, 630 

Теоретичне оптимальне значення КФН - не менше ніж 0,2.

 

Заступник начальника
Управління методології Генерального департаменту банківського нагляду  

 
 
І. Ф. Романенко
 

 

АНКЕТА
голови, його заступників та членів спостережної (наглядової) ради банку, кандидатів, які рекомендуються на посади голови правління, головного бухгалтера, керівника філії банку, головного бухгалтера філії, а також для заповнення заступниками голови та членами правління (ради директорів) та заступниками головного бухгалтера банку

1. Прізвище, ім'я та по батькові, дата і місяць народження, домашня адреса
_________________________________________________________________

2. На яку посаду рекомендується
_________________________________________________________________

3. Освіта (коли, де навчався, здобута спеціальність)
_________________________________________________________________

4. Робота на дату подання анкети (назва установи, посада, час перебування)
_________________________________________________________________

5. Пункт 5 додатка 3 виключено

5. Чи порушувалася справа про банкрутство, чи приймалося рішення про ліквідацію банку або іншої юридичної особи, де Ви раніше працювали?
_________________________________________________________________

6. Чи були у Вас серйозні фінансові проблеми, борги щодо будь-якого банку або іншої фізичної чи юридичної особи?
_________________________________________________________________

7. Чи допускали Ви порушення кримінального законодавства за останні роки?
Інформація про наявність або відсутність судимості
_________________________________________________________________

8. Чи перебуваєте Ви в прямих родинних зв'язках із членами ради банку (батьки, діти, подружжя, рідні брати та сестри)?
_________________________________________________________________

9. У якому товаристві чи юридичній особі Ви виконуєте на цей час функції директора або члена правління чи ревізійної комісії?
_________________________________________________________________

10. Ваше бачення діяльності банку і Ваша роль у проведенні політики банку
_________________________________________________________________

Я, що нижче підписався, заявляю, що відповіді повні і правдиві.

Дата  

Підпис кандидата 

 

Заступник начальника
Управління методології Генерального департаменту банківського нагляду  

 
 
І. Ф. Романенко
 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 09.01.2002 р. N 10,
 від 31.10.2002 р. N 420
,
 від 24.05.2006 р. N 189)

 

Таблиця
формування статутного капіталу

______________________________
(назва банку)

за станом на ___________________
                          (дата)

(у грн.)

N з/п 

Назва учасника 

Статутний капітал 

Усього 

Заявлено (оголошено) 

Фактично сплачено 

Питома вага (%) 

N документа про сплату, дата 

Питома вага (%) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

… 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за юридичними особами 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

… 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за фізичними особами 

  

  

  

  

  

Разом: 

  

  

  

  

  

Голова правління (ради директорів) 

___________
(підпис) 

Головний бухгалтер  

___________
(підпис) 

З первинними документами звірено: 

  

 

Начальник територіального управління  

М. П.

___________
 (підпис) 

Начальник відділу банківського нагляду  

___________
(підпис) 

 

Заступник начальника
Управління методології Генерального департаменту банківського нагляду  

 
 
І. Ф. Романенко
 

 

Висновок

співбесіди з ______________________________________________________

________________________________________________________________

кандидатом на посаду _____________________________________________

банку ___________________________________________________________

________________________________________________________________

 Члени комісії (П. І. П.), які проводять співбесіду 

Дата проведення співбесіди 

Результати співбесіди (погоджено/не погоджено) 

Підпис 

  

  

  

  

 

Заступник начальника
Управління методології Генерального департаменту банківського нагляду  

 
 
І. Ф. Романенко
 

 

Таблиця збільшення статутного капіталу
____________ за станом на _____
        (назва банку)                                                       (дата)

N
з/п 

Назва акціонера (учасника) 

Зареєстрований статутний капітал 

Зміни до зареєстрованого статутного капіталу 

Збільшення статутного капіталу 

Усього 

Фактично сплачено 

Питома вага, % 

Викуплено банком 

Викуплено в банку 

Переуступлення (продаж) 

N документа, дата 

Оголошено 

Фактично сплачено 

У т. ч. за рахунок дивідендів 

N документа, дата 

Оголошено

Фактично сплачено 

Питома вага, % 

10 

11 

12 

13 

14

15

16

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

Усього за юридичними особами 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

Усього за фізичними особами 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник банку  

М. П. 

______________
(підпис) 

Головний бухгалтер  

  

______________
(підпис) 

З первинними документами звірено: 

  

  

Начальник територіального управління  

М. П. 

______________
(підпис) 

Начальник відділу банківського нагляду  

  

______________
(підпис) 

 

Заступник начальника
Управління методології Генерального департаменту банківського нагляду  

 
 
І. Ф. Романенко
 

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2003 р. N 9)

 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Управління Національного банку України
в ____________________ області
    (за місцезнаходженням філії)
від ______ N ___________  

УЗГОДЖЕНО

Начальник Управління Національного банку України
в ____________________ області
  (за місцезнаходженням банку)
від _________ 

Начальник Управління
Національного банку України
в _____________________ області
      (за місцезнаходженням філії)
від ___________ 

  

Реєстраційний N _______ від _______
Директор Департаменту реєстрації
та ліцензування банків
______________________________ 

  

Положення про філію

М. П.

 

Заступник начальника
Управління методології Генерального департаменту банківського нагляду

 
 
І. Ф. Романенко
 

 

ЗАЯВА

про придбання або збільшення істотної участі в банку
_______________________________________________________________
                                     (повна назва банку, місцезнаходження)

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи __________________________ 

________________________________________________________________

Місцезнаходження заявника _______________________________________
                                                                            (місцезнаходження - для юридичної особи,
________________________________________________________________
                                постійного місця проживання - для фізичної особи) 

Прошу надати дозвіл на придбання або збільшення істотної участі в статутному капіталі банку
_______________________________________________________________,
                                                                  (повна назва банку)

сума в статутному капіталі банку ___________________________ гривень,

що складатиме частку в статутному капіталі банку  

________ відсотків;
(від 10 до 25) 

  

________ відсотків;
(від 25 до 50) 

  

________ відсотків;
(від 50 до 75) 

  

________ відсотків*.
(75 і більше) 

Маємо намір придбати акції (паї, частки) банку:

на первинному ринку - за угодою з банком, торговцем цінними паперами;

на вторинному ринку - за угодою з банком, торговцем цінними паперами або попереднім власником акцій (паїв, часток).
____________
* Якщо будь-яка особа має письмовий дозвіл Національного банку на володіння істотною участю у розмірі 75 відсотків статутного капіталу, то для подальшого збільшення прямо чи опосередковано його істотної участі в банку письмовий дозвіл не потрібен.

Дата 

Підпис керівника юридичної особи

М. П. 

  

Підпис фізичної особи, засвідчений нотаріально 

 

Заступник начальника
Управління методології Генерального департаменту банківського нагляду

 
 
І. Ф. Романенко
 

 

АНКЕТА

Інформація про юридичну особу

________________________________________________________________
      (повна назва юридичної особи, що має намір придбати або збільшити істотну участь у
                                       банку, із зазначенням організаційно-правової форми)

________________________________________________________________
                                                                  (місцезнаходження)

Код (реєстраційний номер) платника податків ________________________.

Основний вид діяльності __________________________________________.

Назви банків, у яких маєте поточні рахунки __________________________.

___________________________________________

Назви банків, які надають інформацію про стан рахунків, з яких здійснюватиметься сплата за акції (паї, частки) _____________________________

________________________________________________________________.

Голова та члени наглядової ради ____________________________________
                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
________________________________________________________________

________________________________________________________________

Голова та члени виконавчого органу ________________________________
                                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
________________________________________________________________.

Державний іноземний контрольний орган (для нерезидентів) ____________
                                                                                                                                               (назва органу)
________________________________________________________________.

Реєстратор іноземного заявника (для нерезидентів) ____________________
                                                                                                                        (назва органу в країні, де
________________________________________________________________.
                                       зареєстрований головний офіс іноземного учасника) 

Відносини з банком-емітентом

Назва банку, акції (паї, частки) якого купуються ________________________

________________________________________________________________.

Назва офіційного видання, де опубліковано оголошення про емісію (при
первинному розміщенні) __________________________________________.

Андеррайтер (якщо є) _____________________________________________.
                                                                                                       (назва) 

Кількість акцій (паїв, часток), що купується
________________________________________________________ одиниць,

номінальна вартість однієї акції (паю, частки) _____________________ грн.,

загальна сума ________________________________________________ грн.,

фактична вартість придбаних акцій (паїв, часток)
____________________________________________________________ грн.

у т. ч. кількість акцій з правом голосу ________________________________.

Інформація про сплату

Джерело походження коштів для сплати _____________________________.
                                                                                                                 (прибуток тощо) 

Терміни сплати __________________________________________________.
                                        (повністю - одноразово, частково - зазначити протягом якого строку)

Наявна участь у банку: кількість акцій (паїв, часток) __________________ сума ____________ грн., що складає частку ______ відсотків у статутному капіталі банку-емітента.

Істотна участь з урахуванням придбаної кількості акцій (паїв, часток)
________________________________________________________________
сума ___________ грн., що складає частку _________ відсотків у статутному капіталі банку-емітента.

Одержання кредитів у банку-емітенті ________________________________
                                                                                                (номер і дата договору про надання
________________________________________________________________
             кредиту, сума, строк погашення кредиту, заборгованість за договором на дату 
________________________________________________________________.
                                                                    подання анкети) 

Одержання кредитів в інших банках _________________________________
                                                                                     (номер і дата договору про надання кредиту,
________________________________________________________________
    сума, строк погашення кредиту, заборгованість за договором на дату подання анкети)
________________________________________________________________.

Відносини власності із суб'єктами підприємницької діяльності та іншими банками (крім банку-емітента)

Назва установи, місцезнаходження __________________________________.

Основний вид діяльності __________________________________________.

Відсоток власності в ній ___________________________________________.

Чи є Ваші працівники або Ваша довірена особа в наглядовому органі цієї установи? ______________________________________________________

Чи представляє Ваша установа інтереси іншої юридичної особи? _________

_________________________________________________________________

Якої саме? _______________________________________________________

З яких питань? ___________________________________________________

Чи Ви є власником істотної участі або афілійованою особою в іншому банку? __________________________________________________________
                                (конкретно якою особою, в якому банку) 

Загальна інформація

Власники істотної участі в покупця акцій (паїв, часток):

юридична особа __________________________________________________
                                                            (повна назва, місцезнаходження, відсоток участі)
________________________________________________________________,

фізична особа ____________________________________________________
                                                (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, відсоток участі)
________________________________________________________________.

Інші питання

Чи була порушена проти Вашої установи кримінальна справа (для нерезидентів)? ______________________________________________
                                                                        (рік, підстава) 

Чи був накладений арешт на рахунки, на майно? ______________________
                                                                                                                                  (рік, підстава)
________________________________________________________________

Чи порушувалася справа про банкрутство Вашої установи? ______________

Чи є у Вашої установи невиконані зобов'язання щодо будь-якого банку чи
іншої юридичної або фізичної особи? _________________________________
                                                                                                          (викласти детально)
________________________________________________________________

Чи порушувала Ваша установа антимонопольне, податкове, банківське, валютне законодавство, законодавство про цінні папери і фондову біржу тощо?
_________________________________________________________________
                                                (коли, яке саме законодавство, накладені санкції) 

Чи була або є Ваша установа власником 10 і більше відсотків у статутному капіталі юридичної особи, яка збанкрутувала або до якої були застосовані санкції за порушення антимонопольного, податкового, банківського, валютного законодавства, законодавства про цінні папери і фондову біржу тощо?
_________________________________________________________________
                                                           (коли, яке саме законодавство) 

У разі будь-яких змін у наданій інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до отримання письмового дозволу Національного банку України на придбання або збільшення істотної участі в банку, зобов'язуємося негайно повідомити про ці зміни Національний банк України.

Усвідомлюємо, що у випадку, передбаченому чинним законодавством України, надана нами інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

Засвідчуємо, що інформація, надана нами, є правдивою, повною та дійсною за станом на дату її подання.

Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи,
номер телефону та факсу ________________________.

Підписано: ___ число __________ місяць ____ рік.

Підпис _________________         М. П.

Підпис ______________________________
                (прізвище зазначити друкованими літерами)

Примітка. У разі неможливості надання інформації із зазначених в анкеті питань викласти причину.

 

Заступник начальника
Управління методології Генерального департаменту банківського нагляду  

 
 
І. Ф. Романенко
 

 

АНКЕТА

Інформація про фізичну особу

________________________________________________________________
             (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка має намір придбати або збільшити істотну
________________________________________________________________
                                                          участь у банку, місце та дата народження) 

Паспортні дані ___________________________________________________
                                                (серія, номер, дата видачі, ким виданий, адреса прописки - для
 ________________________________________________________________
                                                                              резидентів) 

Громадянство ____________________________________________________
                                            (країна, дата прийняття громадянства, якщо воно змінювалося)

Постійне місце проживання ________________________________________

________________________________________________________________

Ідентифікаційний номер платника податків ___________________________

Перелік банків, у яких відкрито рахунки ______________________________

________________________________________________________________

Банк, який надає інформацію про наявність коштів та репутацію власника рахунку (для нерезидентів) ______________________________________________

Місце роботи, займана посада за останні 5 років _______________________
                                                                                                                      (зазначити у зворотному
___________________________________________
                                                                порядку, причина звільнення) 

Місцезнаходження, номер телефону роботодавця ______________________

___________________________________________

Освіта та професійна кваліфікація ____________________________________
                                                                                           (освіта, науковий ступінь, професійна 
________________________________________________________________
                                 ліцензія, диплом: N, дата видачі, ким виданий, кваліфікація)
________________________________________________________________

Державний іноземний орган контролю, що дає дозвіл на участь у банку в
Україні (для нерезидентів) __________________________________________
                                                                                                          (назва органу) 

Відносини з банком-емітентом

Назва банку, акції (паї, частки) якого купуються ________________________

________________________________________________________________

Назва офіційного видання, в якому опубліковано оголошення про емісію (при первинному розміщенні) ___________________________________________

Андеррайтер, якщо є ______________________________________________
                                                                                    (назва, місцезнаходження) 

Кількість акцій (паїв, часток), що купуються: ____________ одиниць,

номінальна вартість однієї акції (паю, частки) ____________ грн.,

загальна сума ________________________________________ грн.,

фактична вартість придбаних акцій (паїв, часток) _________ грн.,

у т. ч. кількість акцій з правом голосу _______________________.

Інформація про сплату

Джерело походження коштів для сплати _____________________________
                                                                                                                     (власні кошти)
________________________________________________________________

Порядок сплати __________________________________________________
                                                                         (готівка, безготівковий розрахунок) 

Терміни сплати __________________________________________________
                                         (повністю - одноразово, частково - зазначити протягом якого строку)

Наявна участь у банку:
кількість акцій (паїв, часток) ________________________________________
сума ________ грн., що складає частку ______ відсотків у статутному капіталі банку-емітента

Істотна участь з урахуванням придбаної кількості
акцій (паїв, часток) ________________________________________________
сума ________ грн., що складає частку _____ відсотків у статутному капіталі банку-емітента

Чи Ви є особою, яка пов'язана з банком-емітентом? ____________________
                                                                                                                           (зазначити конкретно 

________________________________________________________________
                                                                       якою особою) 

Одержання кредитів у банку-емітенті ________________________________
                                                                                            (номер договору про надання кредиту,
________________________________________________________________
                       сума, строки погашення, заборгованість на дату подання анкети) 

Одержання кредитів в інших банках _________________________________
                                                                                     (номер договору про надання кредиту, сума,
________________________________________________________________
                              терміни погашення, заборгованість на дату подання анкети) 

Відносини власності із суб'єктами підприємницької діяльності та іншими банками (крім банку-емітента)

Назва установи, місцезнаходження __________________________________

Основний вид діяльності __________________________________________

________________________________________________________________

Відсоток власності в ній ___________________________________________

Чи є Ви членом в органах управління цієї установи? ___________________

Чи Ви є особою, яка пов'язана з банком? _____________________________
                                                                                             (конкретно якою особою, в якому банку)
________________________________________________________________

Чи виступаєте Ви довіреною особою, гарантом або поручителем інших осіб
з фінансових, майнових і корпоративних питань _______________________
                                                                                                                     (яких саме і з яких питань) 
___________________________________________

Інші питання

Чи була порушена проти Вас кримінальна справа? Інформація про наявність або відсутність судимості
(рік, підстава) ____________________________________

________________________________________________________________

Чи був накладений арешт на Ваші рахунки, на майно? (рік, підстава) ______

________________________________________________________________

Чи були не виконані Вами зобов'язання фінансового, майнового характеру щодо будь-якої юридичної особи та/або фізичної особи?
_________________________________________________________________

Чи порушували Ви антимонопольне, податкове, банківське, валютне законодавство, законодавство про цінні папери і фондову біржу тощо?

_________________________________________________________________
                                               (коли, яке саме законодавство, накладені санкції) 

Чи були Ви власником 10 і більше відсотків у статутному капіталі юридичної особи, яка збанкрутувала або до якої були застосовані санкції за порушення антимонопольного, податкового, банківського, валютного законодавства, законодавства про цінні папери і фондову біржу тощо?
_________________________________________________________________
                                                        (коли, яке саме законодавство) 

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до отримання письмового дозволу Національного банку України на придбання або збільшення істотної участі в банку, зобов'язуюсь негайно повідомити про ці зміни Національний банк України.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому чинним законодавством України, надана мною інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

Засвідчую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною та дійсною за станом на дату її подання.

Номер телефону та факсу, що доступні в робочий час __________________
                                                                                                                          (код, N телефону, факсу)

Підписано: ___ число _____________ місяць ____ рік.

Підпис фізичної особи ______________ 
засвідчений нотаріально 

Підпис _____________________________________
                        (зазначити прізвище друкованими літерами) 

Примітка. У разі неможливості надання інформації із зазначених в анкеті питань викласти причину.

 

Заступник начальника
Управління методології Генерального департаменту банківського нагляду  

 
 
І. Ф. Романенко
 

(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.10.2002 р. N 420)

 

Національний банк України (Управління Національного банку України в ___________ області) повідомляє, що згідно з рішенням Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків від _________________ N ________
________________________________________________________________
                  (повна назва юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)

надається письмовий дозвіл на придбання ___________ акцій (паїв, часток) на суму ________ грн., що становить _____________ відсотків у статутному капіталі банку
________________________________________________________________
                                                         (повна назва банку, місцезнаходження) 

З урахуванням придбаної частки істотна участь у ______________________

________________________________________________________________
                                                         (повна назва банку, місцезнаходження) 

становитиме __________ акцій (паїв, часток) на суму __________ грн., що становить ____ відсотків у статутному капіталі.

Заступник Голови Національного банку України (начальник Управління Національного банку України в _____________ області)  

 
 
 
підпис 

 

Заступник начальника
Управління методології Генерального департаменту банківського нагляду

 

 
 
І. Ф. Романенко
 

 

АНКЕТА
голови (члена) виконавчого органу, спостережної ради юридичної особи - учасника, який має намір придбати або збільшити істотну участь у банку

________________________________________________________________
                   (назва установи, яка має намір придбати або збільшити істотну участь) 

Інформація про особу

________________________________________________________________
                                       (прізвище, ім'я, по батькові, посада в установі)
________________________________________________________________

Паспортні дані ___________________________________________________
                                  (серія, номер, дата видачі, ким виданий, адреса прописки - для резидентів)

Громадянство ____________________________________________________
                                              (країна, дата прийняття громадянства, якщо воно змінювалося)
___________________________________________

Постійне місце проживання ________________________________________

Ідентифікаційний номер платника податків ___________________________

Місце роботи, займана посада за останні 5 років _______________________

________________________________________________________________
                                        (зазначити в зворотному порядку, причина звільнення)
________________________________________________________________

Місцезнаходження, номер телефону роботодавця ______________________

________________________________________________________________

Освіта та професійна кваліфікація ____________________________________
                                                                                 (освіта, науковий ступінь, професійна ліцензія,
________________________________________________________________
                                       диплом: N, дата видачі, ким виданий, спеціалізація)
________________________________________________________________

Відносини власності з банком-емітентом

Чи Ви є власником акцій (паїв, часток) у банку-емітенті? ________________

________________________________________________________________

Кількість акцій (паїв, часток) ____________, сума ______________ грн., відсоток _________

Чи маєте Ви намір збільшити частку в статутному капіталі банку-емітента?
________________________________________________________________

Чи виступаєте Ви особою, пов'язаною з банком-емітентом?
________________________________________________________________
                                                            (зазначити конкретно якою особою)
________________________________________________________________

Інші питання

Чи була порушена проти Вас кримінальна справа? Інформація про наявність або відсутність судимості
_________________________________________________
                                                                                                                                     (рік, підстава)
________________________________________________________________

Чи був накладений арешт на Ваші рахунки, арешт майна? _______________
                                                                                                                                           (рік, підстава)
________________________________________________________________

Чи були не виконані Вами зобов'язання фінансового або майнового характеру щодо будь-якої юридичної особи та/або фізичної особи?
________________________________________________________________

Чи порушували Ви антимонопольне, податкове, банківське, валютне законодавство, законодавство про цінні папери і фондову біржу тощо?
________________________________________________________________
                                                 (коли, яке саме законодавство, накладені санкції) 

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до отримання письмового дозволу Національного банку України на придбання або збільшення істотної участі в банку, зобов'язуюсь негайно повідомити про ці зміни Національний банк України.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому чинним законодавством України, надана мною інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

Засвідчую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною та дійсною за станом на дату її подання.

Номер телефону та факсу, доступні в робочий час ______________________
                                                                                                                       (код, N телефону, факсу)

Підписано: _____ число _____________ місяць ____ рік.

Підпис фізичної особи, засвідчений нотаріально ______________ 

Підпис _____________________________
                (зазначити прізвище друкованими літерами)

Примітка. У разі неможливості надання інформації із зазначених в анкеті питань викласти причину.

 

Заступник начальника
Управління методології Генерального департаменту банківського нагляду  

 
 
І. Ф. Романенко
 

(додаток 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.10.2002 р. N 420)

 

АНКЕТА
 фізичної особи - власника істотної участі в установі, що має намір придбати або збільшити участь у банку

________________________________________________________________
                                      (назва установи, в якій Ви є власником істотної участі) 

Інформація про особу

________________________________________________________________
                                           (прізвище, ім'я, по батькові, посада в установі) 

___________________________________________

Паспортні дані ___________________________________________________
                                            (серія, номер, дата видачі, ким виданий, адреса прописки - для
________________________________________________________________
                                                                                 резидентів) 

___________________________________________

Громадянство ____________________________________________________
                                             (країна, дата прийняття громадянства, якщо воно змінювалося) 

Постійне місце проживання ________________________________________

________________________________________________________________

Ідентифікаційний номер платника податків ___________________________

Місце роботи, займана посада за останні 5 років _______________________

________________________________________________________________
                                          (зазначити у зворотному порядку, причина звільнення)
________________________________________________________________

Місцезнаходження, номер телефону роботодавця ______________________

________________________________________________________________

Освіта та професійна кваліфікація ___________________________________
                                                                                        (освіта, науковий ступінь, професійна
________________________________________________________________
                               ліцензія, диплом: N, дата видачі, ким виданий, спеціалізація)
________________________________________________________________

Відносини власності з банком-емітентом

Чи Ви є власником акцій (паїв, часток) у банку-емітенті? ________________

Кількість акцій (паїв, часток) _______, сума ___________ грн., відсоток ____

Чи маєте Ви намір збільшити частку в статутному капіталі банку-емітента?
________________________________________________________________

Чи виступаєте Ви особою, пов'язаною з банком-емітентом? _____________

________________________________________________________________
                                                     (зазначити конкретно якою особою) 

Інші питання

Чи була порушена проти Вас кримінальна справа?
Інформація про наявність або відсутність судимості 
 ________________________________________________

________________________________________________________________

Чи був накладений арешт на Ваші рахунки, арешт майна? _______________
                                                                                                                                             (рік, підстава)
________________________________________________________________

Чи були не виконані Вами зобов'язання фінансового або майнового характеру щодо будь-якої юридичної та/або фізичної особи?
_________________________________________________________________

Чи порушували Ви антимонопольне, податкове, банківське, валютне законодавство, законодавство про цінні папери і фондову біржу тощо?
_________________________________________________________________
                                                  (коли, яке саме законодавство, накладені санкції) 

У разі будь-яких змін в інформації, зазначеній в цій анкеті, які сталися до реєстрації банку або до реєстрації змін до його статуту, а також до отримання письмового дозволу Національного банку на придбання або збільшення істотної участі в банку, зобов'язуюся негайно повідомити про ці зміни Національний банк.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому чинним законодавством України, надана мною інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

Засвідчую, що надана мною інформація є правдивою, повною та дійсною за станом на дату її подання.

Номер телефону та факсу, доступні в робочий час _______________

Підписано: ____ число _____________ місяць ____ рік.

Підпис фізичної особи, засвідчений нотаріально ______________ 

Підпис ________________________________
                  (зазначити прізвище друкованими літерами)

Примітка. У разі неможливості надання інформації із зазначених в анкеті питань викласти причину.

 

Заступник начальника
Управління методології Генерального департаменту банківського нагляду  

 
 
І. Ф. Романенко
 

(додаток 13 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 09.01.2002 р. N 10,
 від 31.10.2002 р. N 420)

 

АНКЕТА
андеррайтера

Інформація про особу

________________________________________________________________
                       (повна назва юридичної особи, з якою укладено договір андеррайтингу) 

________________________________________________________________
                                                                      (місцезнаходження) 

Код (реєстраційний номер) платника податків ________________________

Основний вид діяльності __________________________________________

Свідоцтво про реєстрацію (для резидентів) ___________________________

________________________________________________________________
                                                      (номер, дата видачі, ким видано) 

Реєстратор іноземного андеррайтера ________________________________
                                                                                             (повна назва, номер, дата реєстрації)
________________________________________________________________
                 (назва органу в країні, де зареєстровано головний офіс іноземного учасника) 

Назви банків, у яких маєте поточні рахунки ___________________________

________________________________________________________________

Назви банків, які надають інформацію про стан рахунків, з яких здійснюватиметься сплата за акції (паї, частки) _____________________________

________________________________________________________________

Назви банків, з якими укладено угоди андеррайтингу ___________________

________________________________________________________________

Відносини з банком-емітентом

Назва банку, акції (паї, частки) якого придбаваються ____________________

________________________________________________________________

Дата, номер укладеної угоди ________________________________________

Назва офіційного органу преси, де опубліковано інформацію про емісію (при первинному розміщенні) ___________________________________________

Кількість придбаних акцій (паїв, часток) ______________________________

у т. ч. кількість акцій з правом голосу ________________________________

Номінальна вартість однієї акції (паїв, часток) _________________________

Загальна номінальна вартість придбаних акцій (паїв, часток) _____________

Фактична вартість придбаних акцій (паїв, часток) ______________________

Назви юридичних осіб, а також перелік фізичних осіб, яким планується реалізувати акції (паї, частки) шляхом андеррайтингу ________________________
________________________________________________________________

Кількість акцій (паїв, часток), які планується продати __________ одиниць,

у т. ч. кількість акцій з правом голосу ________________________________

Ціна продажу однієї акції (паїв, часток) ___________________________ грн.

Загальна сума проданих акцій (паїв, часток) _______________________ грн.

Джерело походження коштів для сплати ______________________________
                                                                                                                  (прибуток тощо) 

Строки сплати ___________________________________________________
                                       (повністю - одноразово, частково - зазначити протягом якого строку) 

Чи виступаєте Ви особою, пов'язаною з банком-емітентом ______________

________________________________________________________________
                                                    (зазначити конкретно якою особою) 

Отримання кредитів у банку-емітенті ________________________________
                                                                                               (номер і дата кредитного договору
________________________________________________________________
 про надання кредиту, сума, строк погашення кредиту, заборгованість за договором на дату
                                                                      подання анкети) 

Отримання кредитів в інших банках _________________________________
                                                                                          (номер і дата кредитного договору
_________________________________________________________________
про надання кредиту, сума, строк погашення кредиту, заборгованість за договором на дату
                                                                         подання анкети) 

Інші питання

Чи була порушена проти Вашої установи кримінальна справа? ___________

________________________________________________________________

Чи був накладений арешт на рахунки? Арешт майна? ___________________
                                                                                                                                     (рік, підстава)
________________________________________________________________

Чи порушувалася справа про банкрутство Вашої установи? ______________

________________________________________________________________

Чи були у Вашій установі невиконані зобов'язання щодо будь-якого банку чи іншої юридичної особи? (викласти детально) ____________________________

________________________________________________________________

Чи порушувала Ваша установа антимонопольне, податкове, банківське, валютне законодавство та законодавство про цінні папери і фондову біржу тощо?
________________________________________________________________
                                                  (коли, яке саме законодавство, накладені санкції)
________________________________________________________________

Чи була або є Ваша установа власником 10 і більше відсотків у статутному капіталі юридичної особи, яка збанкрутувала або до якої було застосовані санкції за порушення антимонопольного, податкового, банківського, валютного законодавства, законодавства про цінні папери і фондову біржу тощо?
________________________________________________________________
                                                               (коли, яке саме законодавство)
________________________________________________________________

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до отримання письмового дозволу Національного банку України на придбання або збільшення істотної участі в банку, зобов'язуємося негайно повідомити про ці зміни Національний банк України.

Усвідомлюємо, що у випадку, передбаченому чинним законодавством України, надана нами інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

Засвідчуємо, що інформація, надана нами, є правдивою, повною та дійсною за станом на дату її подання.

Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи, номер телефону та факсу ______________________________________________

Підписано: ___ число _____________ місяць ____ рік.

Підпис ______________             М. П.

Підпис _____________________________
              (прізвище зазначити друкованими літерами)

Примітка. У разі неможливості надання інформації із зазначених в анкеті питань викласти причину.

 

Заступник начальника
Управління методології Генерального департаменту банківського нагляду  

 
 
І. Ф. Романенко
 

 

 

Положення про відділення

М. П.

 

Начальник управління методології
Генерального департаменту
банківського нагляду
 

 
 
І. Ф. Романенко
 

(Положення доповнено додатком 15 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 09.01.2002 р. N 10)
 

Загальні вимоги до бізнес-плану

Зміст

1. Загальна частина

1.1. Стислий опис (резюме).

Зазначаються в стислій формі головні аспекти бізнес-плану (мета створення банку, напрями й результати його діяльності).

1.2. Загальна інформація про банк.

2. Опис економічного середовища

2.1. Правова база.

Зазначається нормативно-правова база функціонування банку, у тому числі внутрішні документи, що регламентують здійснення банківських операцій.

2.2. Маркетингове дослідження ринку.

Зазначається стан ринку банківських послуг і його динаміка, наявність та перелік банківських послуг, визначення потреб клієнтів у банківських послугах і стан їх задоволення, у тому числі в територіальному розрізі, де банк планує проводити свою діяльність.

Банк повинен викласти своє бачення динаміки розвитку економічних показників, зокрема тих з них, що характеризують фінансові ринки.

2.3. Конкурентна позиція та переваги банку.

Розкриваються місце банку на ринку банківських послуг, потенційні конкуренти та конкурентні переваги банку.

3. Розвиток бізнесу банку

3.1. Мета створення та завдання банку.

Відображається довгострокове бачення ролі й місця на ринку банківських послуг, особливості позиціонування в ринковому середовищі.

3.2. Напрями діяльності банку.

Розкривається спеціалізація банку, напрями його діяльності, у тому числі в розрізі галузей, клієнтів послуг, територіальний аспект діяльності.

Визначаються обсяги діяльності за напрямами діяльності та цінова політика банку.

3.3. Активно-пасивні операції банку.

Прогнозний баланс банку на три роки для сприятливого та несприятливого розвитку подій. Баланс розраховується та подається у формі звіту "Баланс" відповідно до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 07.12.2004 N 598, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.12.2004 за N 1660/10259 (зі змінами) (далі - Інструкція N 598).

Подається опис активно-пасивних операцій банку із зазначенням видів операцій, ліквідності, дохідності, витратності, структури активів і пасивів за строками їх погашення тощо.

3.4. Управління ризиками.

Зазначаються внутрішньобанківські принципи управління ризиками, заходи з попередження фінансової дестабілізації.

3.5. Розвиток мережі банку.

Зазначаються плани щодо відкриття філій, представництв, відділень, пунктів обміну валют тощо.

3.6. Участь у банківських групах і холдингах.

Відображаються плани щодо участі в банківському об'єднанні із зазначенням його типу, материнської компанії та сфери діяльності.

4. Фінансово-економічні показники діяльності банку1

____________
1 Усі фінансово-економічні показники розраховуються на три роки з урахуванням сприятливого і несприятливого розвитку подій.

4.1. Оцінка дотримання економічних нормативів та нормативу обов'язкового резервування.

Надається прогнозний розрахунок економічних нормативів, розрахованих відповідно до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032 (із змінами).

Сума коштів обов'язкових резервів розраховується відповідно до Положення про порядок формування обов'язкових резервів для банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 16.03.2006 N 91, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.03.2006 за N 312/12186.

4.2. Фінансовий план банку.

Подається прогнозний розрахунок:

звіту про фінансовий результат банку відповідно до Інструкції N 598;

значення рентабельності активів відповідно до Інструкції N 598;

розміру щорічних відрахувань до резервного фонду, що має становити не менше п'яти відсотків від прибутку банку до досягнення ним 25 відсотків регулятивного капіталу.

4.3. Збільшення капіталу банку.

Подається план збільшення капіталу банку із зазначенням відповідних джерел.

5. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення банку

5.1. Система управління банку.

Подається схема управління банком, принципи розподілу управлінських функцій між органами управління і повноважень між керівництвом банку, у тому числі підпорядкованість та функції структурних підрозділів і комітетів (із зазначенням їх назви і планової чисельності персоналу структурних підрозділів).

5.2. Матеріально-технічна база банку.

Зазначається, чи забезпечений банк приміщенням, офісною технікою, банківським обладнанням і транспортними засобами (у тому числі спеціальні технічні засоби для створення системи безпеки).

5.3. Управління персоналом.

Подається інформація про кадрову стратегію і політику формування персоналу банку, а також засоби стимулювання праці.

(Положення доповнено додатком 16 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.09.2006 р. N 351)
 

Бізнес-план*

______________________________________________________________
(повна назва банку)

на _____ - _____ роки

____________
* Під час оформлення титульного аркуша бізнес-плану можуть бути використані зовнішні атрибути корпоративної культури банку (корпоративні кольори, символи тощо).

Таблиця 1

Загальна інформація про банк

____________
* Зазначається банком, який подає бізнес-план для отримання банківської ліцензії або письмового дозволу.

Таблиця 2

Прогнозні значення показників, що прийняті в бізнес-плані

N
з/п 

Назва показника 

Дата 

1-й рік 

2-й рік 

3-й рік 

Показники, що характеризують вплив зовнішнього середовища на діяльність банку 

Ставка рефінансування, % 

  

  

  

Курс гривні до долара США 

  

  

  

Інфляція за рік, темп росту, % 

  

  

  

Ставка податку на прибуток банку, % 

  

  

  

Норматив обов'язкового резервування, % 

  

  

  

II 

Середня дохідність/вартість розміщення/залучення коштів, % річних 

Прибутковість кредитування 

  

  

  

1.1 

Кредити та депозити, розміщені в банках на строк до одного року 

  

  

  

1.2 

Кредити, надані клієнтам на строк до одного року 

  

  

  

1.3 

Кредити та депозити, розміщені в банках на строк понад один рік 

  

  

  

1.4 

Кредити, надані клієнтам на строк понад один рік 

  

  

  

Прибутковість операцій на ринку цінних паперів 

  

  

  

2.1 

Прибутковість інвестицій 

  

  

  

  

у державні цінні папери 

  

  

  

  

в інші цінні папери 

  

  

  

2.2 

Прибутковість торгових операцій на ринку цінних паперів 

  

  

  

  

з державними цінними паперами 

  

  

  

  

з акціями 

  

  

  

  

з борговими цінними паперами 

  

  

  

Середні відсоткові ставки за залученими коштами, у тому числі: 

  

  

  

3.1 

кошти юридичних та фізичних осіб на поточних рахунках 

  

  

  

3.2 

вклади (депозити) юридичних осіб 

  

  

  

3.3 

вклади (депозити) фізичних осіб 

  

  

  

3.4 

випущені боргові зобов'язання 

  

  

  

III 

Інші внутрішньобанківські індикатори, що взяті до розрахунку 

Чисельність персоналу 

  

  

  

Інші індикатори (розшифрувати) 

  

  

  

Таблиця 3

Баланс
______________________________
(назва банку)

(тис. грн.)

N
з/п 

Назва статті 

Дата 

1-й рік 

2-й рік 

3-й рік 

Активи 

Кошти в Національному банку України й готівкові кошти банку  

  

  

  

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України  

  

  

  

Кошти в інших банках  

  

  

  

Цінні папери в торговому портфелі банку  

  

  

  

Цінні папери в портфелі банку на продаж  

  

  

  

Кредити і заборгованість клієнтів  

  

  

  

Цінні папери в портфелі банку до погашення  

  

  

  

Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії  

  

  

  

Основні засоби і нематеріальні активи  

  

  

  

10 

Нараховані доходи до отримання  

  

  

  

11 

Відстрочений податковий актив  

  

  

  

12 

Інші активи  

  

  

  

13 

Усього активів  

  

  

  

II 

Зобов'язання 

Кошти банків, у тому числі: 

  

  

  

1.1 

кредити, які отримані від Національного банку України  

  

  

  

Кошти клієнтів  

  

  

  

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком  

  

  

  

Боргові цінні папери, емітовані банком  

  

  

  

Нараховані витрати до сплати  

  

  

  

Відстрочені податкові зобов'язання  

  

  

  

Інші зобов'язання  

  

  

  

Усього зобов'язань  

  

  

  

III 

Власний капітал 

Статутний капітал  

  

  

  

Капіталізовані дивіденди  

  

  

  

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)  

  

  

  

Емісійні різниці  

  

  

  

Резерви та інші фонди  

  

  

  

Резерви переоцінки, у тому числі:  

  

  

  

6.1 

резерви переоцінки необоротних активів 

  

  

  

6.2 

резерви переоцінки цінних паперів  

  

  

  

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років  

  

  

  

Прибуток/збиток звітного року, що очікує затвердження  

  

  

  

Усього власного капіталу  

  

  

  

10 

Усього пасивів  

  

  

  

Таблиця 4

Кошти в інших банках

(тис. грн.)

Таблиця 5

Структура кредитів за видами економічної діяльності

(тис. грн.)

N
з/п 

Види економічної діяльності 

Дата 

1-й рік 

2-й рік 

3-й рік 

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство 

  

  

  

Рибальство, рибництво 

  

  

  

Добувна промисловість 

  

  

  

Переробна промисловість 

  

  

  

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 

  

  

  

Будівництво 

  

  

  

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 

  

  

  

Діяльність готелів та ресторанів 

  

  

  

Діяльність транспорту та зв'язку 

  

  

  

10 

Фінансова діяльність 

  

  

  

11 

Операції з нерухомим майном, інжиніринг та надання послуг підприємствам 

  

  

  

12 

Державне управління 

  

  

  

13 

Освіта 

  

  

  

14 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 

  

  

  

15 

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 

  

  

  

16 

Діяльність домашніх господарств 

  

  

  

17 

Екстериторіальна діяльність 

  

  

  

18 

Кредити, які надані фізичним особам  

  

  

  

19 

Кредити, які надані центральним та місцевим органам державного управління 

  

  

  

Таблиця 6

Інші активи

(тис. грн.)

N
з/п 

Назва статті 

Дата 

1-й рік 

2-й рік 

3-й рік 

Банківські метали 

  

  

  

Запаси матеріальних цінностей 

  

  

  

Витрати майбутніх періодів 

  

  

  

Дебіторська заборгованість за податком на прибуток 

  

  

  

Дебіторська заборгованість за іншими податками, зборами (обов'язковими платежами) 

  

  

  

Дебіторська заборгованість за операціями з банками 

  

  

  

Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу валюти: 

  

  

  

7.1 

для клієнтів 

  

  

  

7.2 

за рахунок банку 

  

  

  

Дебіторська заборгованість з придбання основних засобів і нематеріальних активів 

  

  

  

Дебіторська заборгованість за операціями з фінансовими інструментами 

  

  

  

10 

Дебіторська заборгованість працівникам банку 

  

  

  

11 

Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями банку 

  

  

  

12 

Інші 

  

  

  

13 

Усього інших активів 

  

  

  

14 

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками 

  

  

  

15 

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку 

  

  

  

16 

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку 

  

  

  

17 

Усього інших активів за вирахуванням резервів 

  

  

  

Таблиця 7

Кошти клієнтів

(тис. грн.)

Таблиця 8

Інші зобов'язання

(тис. грн.)

Таблиця 9

Статутний капітал

(тис. грн.)

Таблиця 10

Звіт про структуру активів і пасивів за строками

(тис. грн.)

N
з/п 

Назва показника 

Строк погашення 

на вимогу 

від 2 до 7 днів 

від 8 до 31 дня 

від 32 до 92 днів 

від 93 до 183 днів 

від 184 до 274 днів 

від 275 до 365 (366) днів 

від 366 до 548 днів 

від 549 до 730 днів 

від 2 до 3 років 

від 3 до 5 років 

від 5 до 10 років 

понад 10 років 

Усього 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Готівкові кошти 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кошти в Національному банку України 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються та емітовані Національним банком України  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кошти в інших банках 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Операції з клієнтами, у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.1 

кредити, що надані суб'єктам господарювання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.2 

кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.3 

кредити, що надані фізичним особам  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.4 

кредити, що надані небанківським фінансовим установам 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Операції з цінними паперами 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дебіторська заборгованість 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Фінансові та капітальні вкладення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Нематеріальні активи  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Основні засоби  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Інші нараховані доходи 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Інші активи 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Усього активів (I) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Кошти Національного банку України 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

Кошти інших банків  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

Кошти бюджету та державних цільових фондів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

Кошти суб'єктів господарювання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

Кошти фізичних осіб 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

Кошти небанківських фінансових установ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

Кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21 

Цінні папери власного боргу, емітовані банком 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22 

Субординований борг банку 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23 

Кредиторська заборгованість 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

24 

Інші нараховані витрати 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25 

Інші зобов'язання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26 

Усього
зобов'язань (II) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

27 

Невідповідність (I) - (II) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

28 

Капітал банку 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

29 

Усього пасивів (III) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30 

Невідповідність (I) - (III) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

31 

Усього позабалансових зобов'язань (IV) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

32 

Невідповідність (I) - (II + IV) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

33 

Невідповідність (I) - (III + IV) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Таблиця 11

Значення нормативів банку

(%)

N
з/п 

Показники 

Дата 

1-й рік 

2-й рік 

3-й рік 

  

Нормативи капіталу:  

  

  

  

мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1) (млн. грн.) 

  

  

  

адекватності регулятивного капіталу/платоспроможності (Н2) 

  

  

  

адекватності основного капіталу (Н3) 

  

  

  

  

Нормативи ліквідності: 

  

  

  

миттєва ліквідність (Н4) 

  

  

  

поточна ліквідність (Н5) 

  

  

  

короткострокова ліквідність (Н6) 

  

  

  

  

Нормативи кредитного ризику: 

  

  

  

максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) 

  

  

  

великих кредитних ризиків (Н8) 

  

  

  

максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9) 

  

  

  

10 

максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10) 

  

  

  

  

Нормативи інвестування: 

  

  

  

11 

інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11) 

  

  

  

12 

загальної суми інвестування (Н12) 

  

  

  

13 

Норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку (Н13) 

  

  

  

14 

Норматив ризику загальної довгої відкритої валютної позиції (Н13-1) 

  

  

  

15 

Норматив ризику загальної короткої відкритої валютної позиції (Н13-2) 

  

  

  

16 

Сума коштів обов'язкових резервів 

  

  

  

Таблиця 12

Звіт про фінансові результати

(тис. грн.)

N
з/п 

Назва статті 

Дата 

1-й рік 

2-й рік 

3-й рік 

Чистий процентний дохід: 

  

  

  

1.1 

процентний дохід 

  

  

  

1.2 

процентні витрати 

  

  

  

Чистий комісійний дохід: 

  

  

  

2.1 

комісійний дохід 

  

  

  

2.2 

комісійні витрати 

  

  

  

Торговельний дохід 

  

  

  

Дохід у вигляді дивідендів 

  

  

  

Дохід від участі в капіталі 

  

  

  

Інший дохід 

  

  

  

Усього доходів 

  

  

  

Загальні адміністративні витрати 

  

  

  

Витрати на персонал 

  

  

  

10 

Утрати від участі в капіталі 

  

  

  

11 

Інші витрати 

  

  

  

12 

Прибуток від операцій 

  

  

  

13 

Чисті витрати на формування резервів 

  

  

  

14 

Дохід/Збиток від довгострокових активів, призначених для продажу 

  

  

  

15 

Прибуток до оподаткування 

  

  

  

16 

Витрати на податок на прибуток 

  

  

  

17 

Прибуток після оподаткування 

  

  

  

18 

Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу 

  

  

  

19 

Чистий прибуток/збиток банку 

  

  

  

Таблиця 13

Процентний дохід

(тис. грн.)

Таблиця 14

Процентні витрати

(тис. грн.)

Таблиця 15

Торговельний дохід

(тис. грн.)

Таблиця 16

Загальні адміністративні витрати

(тис. грн.)

Таблиця 17

Витрати на персонал

(тис. грн.)

Таблиця 18

Регулятивний капітал банку

(тис. грн.)

(Положення доповнено додатком 17 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.09.2006 р. N 351)

  

Опрос