Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка таможенного контроля и таможенного оформления аммиака, перемещаемого через таможенную границу Украины трубопроводным транспортом

Государственная таможенная служба
Порядок, Приказ от 03.08.2001 № 536
Утратил силу

Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення аміаку, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом

Наказ Державної митної служби України
від 3 серпня 2001 року N 536

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 вересня 2001 р. за N 840/6031

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної митної служби України
 від 23 січня 2004 року N 39)

З метою вдосконалення порядку здійснення операцій з митного контролю та митного оформлення аміаку, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок митного контролю та митного оформлення аміаку, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом (додається).

2. Управлінню нетарифного регулювання (Пашинний О. І.), Правовому управлінню (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію в Міністерство юстиції України.

3. Управлінню справами (Карпенко В. П.) забезпечити тиражування наказу та розсилку його до митних органів.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Єгорова О. Б.

 

В. о. Голови Служби 

О. Б. Єгоров 

 

Порядок
митного контролю та митного оформлення аміаку, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом

Цей Порядок установлює єдині норми та правила, що діють при переміщенні через митний кордон України рідкого аміаку (далі - аміак), і спрямований на запобігання його незаконному переміщенню.

Порядок розроблено відповідно до Митного кодексу України, законів України та інших нормативно-правових актів.

Порядок не змінює існуючого технологічного процесу транспортування аміаку.

Терміни, що вживаються в цьому Порядку:

добовий акт про прийняття-передання аміаку - документ, який містить дані про середньодобові показники тиску, температури, густини та обсяги аміаку, переміщеного через митний кордон України протягом доби за окремим зовнішньоекономічним договором (контрактом), і підписується відправником (одержувачем) та українським перевізником;

вимірювальні прилади - прилади або інше обладнання, що використовуються для визначення обсягів аміаку та/або його якісних показників;

пункт обліку - насосна станція (НС), розподільна станція (РС) або кінцева станція (КС) аміакопроводу, обладнана вимірювальними приладами, на якій здійснюється визначення обсягів аміаку для проведення взаєморозрахунків між суб'єктами підприємницької діяльності;

розподільна станція - станція магістрального аміакопроводу, де здійснюється відвантаження аміаку споживачам;

акт про прийняття-передання аміаку за зовнішньоекономічним договором (контрактом) - документ, який містить дані про обсяги аміаку, переміщеного через митний кордон України протягом календарного місяця за зовнішньоекономічним договором (контрактом), підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) і завірений українським перевізником;

акт про прийняття-передання - товарно-транспортний документ, що містить дані про обсяги аміаку, переміщеного через митний кордон України протягом календарного місяця за окремим зовнішньоекономічним договором (контрактом), визначені як сума обсягів, зазначених у добових актах про прийняття-передання аміаку;

загальна вантажна митна декларація (далі - ЗВМД) - заява про переміщення аміаку через митний кордон України, що містить відомості про товар, мету його переміщення тощо, потрібні для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, і застосовується відповідно до актів законодавства щодо оформлення вантажних митних декларацій (далі - ВМД) у випадках, передбачених цим Порядком;

зона митного контролю - визначена в пунктах обліку аміаку територія, у межах якої митниця здійснює митний контроль;

митне забезпечення - комплекс заходів, що передбачає засвідчення митними органами проведення митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів, щодо яких установлено відповідний митний режим, і включає поставлення посадовими особами митниці штампа "Під митним контролем", особистої номерної печатки, а також пломбування транспортних засобів, тари та інших ємностей, у яких переміщується товар;

період поставки - календарний місяць, протягом якого здійснюється переміщення аміаку через митний кордон України;

перевізник - суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності України, який здійснює переміщення аміаку трубопровідним транспортом та несе відповідальність за його збереження під час транспортування;

фактичний контроль - комплекс заходів, спрямованих на визначення фактичних кількості та якості аміаку, що переміщується через митний кордон України, шляхом перевірки показників вимірювальних приладів і отримання відомостей про обсяги цього аміаку, а також накладення митного забезпечення.

1. Загальні положення

1.1. Аміак, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом, підлягає митному контролю та митному оформленню відповідно до чинного законодавства. Перелік документів, потрібних для здійснення митного контролю та митного оформлення, визначається цим Порядком та іншими нормативними актами Державної митної служби України.

1.2. Переміщення аміаку трубопровідним транспортом через митний кордон України не допускається без оформлення ЗВМД у Центральній енергетичній митниці або за погодженням з нею в інших митницях, у зонах діяльності яких перебувають пункти обліку, та здійснюється залежно від заявленого митного режиму й під митним контролем.

1.3. Митне оформлення аміаку здійснює Центральна енергетична митниця або інші митниці за погодженням із Центральною енергетичною митницею.

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України, які здійснюють експортні-імпортні операції з аміаком або переміщують його транзитом через територію України, проводять декларування обсягів аміаку Центральній енергетичній митниці або за погодженням з нею митниці, у зоні діяльності якої вони перебувають на обліку.

1.4. Митний контроль за виконанням імпортно-експортної частини бартерних контрактів, у яких експортно-імпортною частиною є поставка аміаку, здійснюється Центральною енергетичною митницею.

2. Митний контроль

2.1. Аміак переміщується трубопровідним транспортом через митний кордон України під митним контролем.

2.2. Митний контроль за відповідністю заявлених у документах даних про обсяг аміаку, що переміщується через митний кордон України, фактичному його обсягу здійснюється в зонах митного контролю шляхом перевірки цих документів і проведення фактичного контролю аміаку.

2.3. Зони митного контролю визначаються митницями, які здійснюють фактичний контроль аміаку, на територіях пунктів обліку.

2.4. Для здійснення контролю за відповідністю:

коду товару, заявленого у ВМД, кодові за Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності;

вартості товару, заявленій у ВМД, вартості, зазначеній у рахунку-фактурі, -

використовуються у разі потреби висновки митних лабораторій, отримані на підставі експертизи відібраних митницею проб.

2.5. Строк перебування аміаку під митним контролем з метою нарахування збору за перебування під митним контролем обчислюється:

при імпорті - з дати підписання українським та іноземним перевізниками акта про прийняття-передання аміаку, переміщеного через митний кордон України за період поставки, і проставлення штампа "Під митним контролем" на акті й до завершення оформлення ВМД;

при експорті - з дня підписання експортером та перевізником акта про прийняття-передання аміаку, переміщеного через митний кордон України протягом періоду поставки, та проставлення штампа "Під митним контролем" на акті й до завершення оформлення ВМД;

при транзиті - з дати підписання українським та іноземним перевізниками акта про прийняття-передання аміаку в пункті приймання його в систему магістрального трубопроводу України та проставлення на акті штампа "Під митним контролем" і до завершення оформлення ВМД.

3. Митне оформлення

3.1. Як одна партія декларуються у ВМД обсяги аміаку, який переміщується за одним зовнішньоекономічним договором (контрактом) і за одним актом про прийняття-передання в строк, що не перевищує календарний місяць.

Як одна партія декларуються у ЗВМД обсяги аміаку, що не перевищують обсягів, передбачених одним зовнішньоекономічним договором (контрактом).

Якщо зовнішньоекономічний договір (контракт) передбачає декілька форм розрахунків (за різними характерами угоди), то партією товару вважаються обсяги аміаку, переміщеного через митний кордон України за одним актом про прийняття-передання, які відповідно до зовнішньоекономічного договору (контракту) відповідають одному характеру угоди. При митному оформленні такої партії аміаку митні органи можуть приймати акт про прийняття-передання та рахунок-фактуру (інвойс) на загальний обсяг аміаку, що був переміщений через митний кордон України протягом календарного місяця згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом).

3.2. Декларування аміаку здійснюється шляхом подання митниці суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності ЗВМД та ВМД.

3.3. ЗВМД та ВМД заповнюються відповідно до встановленого порядку з поданням митному органу відповідних документів.

Разом із ЗВМД та ВМД подаються їх електронні копії.

3.4. ЗВМД подається митниці суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності не раніше ніж за 1 місяць та не пізніше ніж за 1 добу до початку періоду поставки аміаку.

3.5. Одночасно із ЗВМД митниці подаються:

зовнішньоекономічний договір (контракт);

договір з перевізником, якщо суб'єкт ЗЕД та перевізник є різними особами.

Після оформлення ЗВМД суб'єкт ЗЕД надає її копію перевізнику. Це є підставою для переміщення аміаку трубопровідним транспортом через митний кордон України.

3.6. Переміщення аміаку через митний кордон України може проводитись перевізником лише за наявності оформленої в установленому порядку ЗВМД та тільки протягом визначеного в ній періоду поставки. Переміщення перевізником через митний кордон України аміаку без ЗВМД є таким, що здійснюється поза митним контролем.

3.7. При транзиті аміаку з перевантаженням на залізничний, автомобільний чи морський транспорт митне оформлення здійснюється митницею, у зоні діяльності якої перебуває пункт обліку аміаку, за погодженням із Центральною енергетичною митницею. Партія товару для декларування за ВМД у цьому разі визначається для таких видів транспорту відповідно до пункту 2 Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574.

3.8. Для митного оформлення аміаку за ВМД потрібні такі документи.

У режимі імпорту:

зовнішньоекономічний договір (контракт);

акт про прийняття-передання аміаку, підписаний перевізниками країни відправлення та України;

акт про прийняття-передання аміаку за зовнішньоекономічним договором (контрактом);

акт про прийняття-передання, підписаний українським перевізником та одержувачем і завірений штампом "Під митним контролем";

рахунок-фактура (інвойс) на обсяг аміаку, що декларується;

у разі потреби сертифікат про походження товару;

платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством платежів;

копія довідки про декларування валютних цінностей;

копія облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності;

документ, що засвідчує особу декларанта.

У режимі експорту:

зовнішньоекономічний договір (контракт);

акт про прийняття-передання аміаку за зовнішньоекономічним договором (контрактом);

акт про прийняття-передання, підписаний відправником та перевізником і завірений штампом "Під митним контролем";

рахунок-фактура (інвойс) на обсяг аміаку, що декларується, або довідка про ціну для проведення митних процедур;

платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством платежів;

копія довідки про декларування валютних цінностей;

копія облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності;

документ, що засвідчує особу декларанта.

У режимі транзиту:

зовнішньоекономічний договір (контракт);

акт про прийняття-передання, підписаний перевізниками країни відправлення та України;

акт про прийняття-передання, підписаний українським перевізником та Одеським припортовим заводом, який є кінцевою станцією магістрального аміакопроводу, і завірений штампом "Під митним контролем";

рахунок-фактура (інвойс) на обсяг аміаку, що декларується, або довідка про ціну для проведення митних процедур;

копія довідки про декларування валютних цінностей;

платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством платежів;

копія облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності;

документ, що засвічує особу декларанта.

4. Особливості митного оформлення в разі ввезення (вивезення) обсягів аміаку, відмінних від заявлених митниці

4.1. Фактичні обсяги аміаку, який увозиться на митну територію України (вивозиться за її межі), не повинні перевищувати обсягів, заявлених у ЗВМД.

4.2. У разі нездійснення фактичного ввезення (вивезення) аміаку за оформленою ЗВМД така ЗВМД анулюється.

4.3. У разі ввезення (вивезення) аміаку в обсягах, менших, ніж заявлені у ЗВМД, оформлення ВМД здійснюється на фактично переміщуваний обсяг аміаку.

5. Сплата митних платежів

Сплата митних платежів при митному оформленні аміаку, що переміщується через митний кордон України, здійснюється відповідно до законодавства України.

6. Прикінцеві положення

Для забезпечення здійснення митними органами митного контролю аміаку, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом, українські перевізник та одержувач зобов'язані:

подавати митному органу документи, визначені цим Порядком, інші документи, потрібні для здійснення митного контролю за переміщенням аміаку;

забезпечувати доступ посадових осіб митних органів до вимірювальних приладів пунктів обліку.

 

Заступник начальника Управління
нетарифного регулювання
 

 
Г. Д. Симонова
 

Опрос