Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения конкурса по предоставлению судоходным компаниям статуса национального перевозчика

Минтранс
Порядок, Приказ от 04.09.2001 № 584
редакция действует с 11.09.2018

Про затвердження Порядку проведення конкурсу щодо надання судноплавним компаніям статусу національного перевізника

Наказ Міністерства транспорту України
від 4 вересня 2001 року N 584

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 вересня 2001 р. за N 816/6007

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства інфраструктури України
від 1 листопада 2011 року N 487
,
 від 16 серпня 2016 року N 278
,
від 6 серпня 2018 року N 354

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2001 р. N 668 "Про затвердження Положення про порядок надання морським і річковим судноплавним компаніям статусу національного перевізника" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу щодо надання судноплавним компаніям статусу національного перевізника (додається).

2. Державному департаменту морського і річкового транспорту (Зубков В. О.) зареєструвати цей Порядок згідно з чинним законодавством у Міністерстві юстиції України. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Демиденка А. Ф.

 

Міністр 

В. Пустовойтенко 

 

Порядок
проведення конкурсу щодо надання судноплавним компаніям статусу національного перевізника

(У тексті Порядку слова "Державний департамент морського та річкового транспорту", "Держфлотінспекція" та "Укрморрічфлот" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті" та "Укрморрічінспекція" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 1 листопада 2011 року N 487)

(У тексті Порядку слова "Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті" та "Укрморрічінспекція" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Державна служба України з безпеки на транспорті" та "Укртрансбезпека" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 16 серпня 2016 року N 278)

(У тексті Порядку слова "Державна служба України з безпеки на транспорті", "Укртрансбезпека" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Державна служба морського та річкового транспорту України", "Морська адміністрація" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 6 серпня 2018 року N 354)

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає умови організації та проведення конкурсу щодо надання судноплавним компаніям статусу національного перевізника (далі - конкурс).

Порядок розроблено відповідно до Положення про порядок надання морським і річковим судноплавним компаніям статусу національного перевізника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2001 N 668, та інших актів законодавства, що регулюють організацію перевезень вантажів та пасажирів.

1.2. Метою проведення конкурсів є забезпечення якісного відбору судноплавних компаній для подальшого надання їм статусу національного перевізника.

1.3. У конкурсі можуть брати участь судноплавні компанії усіх форм власності (далі - претенденти), які відповідають таким вимогам:

- є юридичними особами України та використовують для перевезень флот під Державним Прапором України;

- мають оформлену відповідно до законодавства ліцензію, видану Державною службою морського та річкового транспорту України, на надання послуг з перевезення вантажів та пасажирів морським, річковим транспортом;

- діяльність компанії відповідає вимогам Кодексу торговельного мореплавства України та законодавству України;

- пройшли перевірку Міжнародної аудиторської організації щодо відповідності стандартам якості ICO 9002 і одержали сертифікат відповідності.

1.4. До участі в конкурсі не допускаються такі юридичні особи:

- щодо яких порушено справу про банкрутство чи ліквідацію як суб'єкта підприємницької діяльності (скасування державної реєстрації);

- які подали оформлені документи, що не відповідають вимогам пункту 1.3 цього Порядку.

2. Підготовка та оголошення конкурсу

2.1. Проведення конкурсу організовує Державна служба морського та річкового транспорту України (далі - Морська адміністрація).

2.2. Для підготовки та проведення конкурсу Морська адміністрація створює конкурсний комітет (далі - комітет), затверджує наказом його персональний склад. До складу комітету входять представники Морської адміністрації та, при потребі, представники судноплавних компаній.

2.3. Комітет у своїй роботі керується цим Порядком.

2.4. Комітет готує і публікує не пізніше як за 10 днів до початку конкурсу в засобах масової інформації оголошення про конкурс, яке в обов'язковому порядку повинно містити таку інформацію:

- місце, дата і час проведення конкурсу;

- термін подання та адреса, за якою подаються документи на конкурс;

- перелік документів;

- телефон для довідок з питань конкурсу.

3. Подання документів на конкурс

3.1. Для участі в конкурсі претендент подає комітетові заяву на участь у конкурсі і разом з нею висновок Морської адміністрації про дотримання претендентом вимог безпеки мореплавства, характеристику компанії і показники її роботи згідно зі зразком, установленим комітетом, та нотаріально завірені копії таких документів:

- свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності; 

- ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів морським і річковим транспортом;

- довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

- сертифіката відповідності стандартам якості ICO 9002.

3.2. Документи, що надійшли на конкурс, реєструються комітетом у журналі обліку.

Документи, представлені не в повному обсязі або з порушенням термінів подання, не приймаються до розгляду на конкурс і повертаються претендентам у десятиденний термін із зазначенням причин повернення.

4. Проведення конкурсу та визначення переможців

4.1. При визначенні переможців конкурсу комітетом ураховуються:

- кількість флоту з зазначенням валової вантажопідйомності;

- вік та технічний стан флоту;

- період роботи на ринку транспортних послуг у якості судноплавної компанії;

- обсяги та напрямки перевезень експортно-імпортних вантажів;

- обсяги та напрямки перевезень пасажирів;

- наявність відповідної технічної бази або можливості для підтримання належного технічного та санітарного стану флоту;

- умови для забезпечення контролю за станом здоров'я плавскладу;

- загальна чисельність працівників управління і плавскладу;

- умови для кваліфікаційного огляду компетентності плавскладу;

- безаварійність роботи компанії;

- фінансові показники роботи компанії;

- дотримання компанією вимог безпеки мореплавства.

4.2. Рішення про результати конкурсу приймаються комітетом на закритому засіданні у присутності не менш як двох третин його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. За рівної кількості голосів голос голови є вирішальним. За рішенням комітету в засіданні можуть брати участь претенденти або їх представники.

4.3. Результати засідання комітету оформляються протоколом, який у триденний термін підписується усіма членами комітету, що брали участь у голосуванні, і подається Морській адміністрації. На підставі протоколу в триденний термін Морська адміністрація надсилає до Мінтрансу подання про визнання переможця конкурсу національним перевізником.

4.4. Мінтранс на підставі подання комітету у десятиденний термін видає наказ про надання переможцю конкурсу статусу національного перевізника та надсилає його судноплавній компанії.

5. Розгляд спорів

5.1. У разі порушення процедур проведення конкурсу претенденти мають право звернутися з відповідною заявою до Морської адміністрації. Заява може бути подана не пізніше одного тижня після одержання претендентом повідомлення про рішення комітету.

5.2. Морська адміністрація зобов'язаний перевірити протягом 15 календарних днів з моменту одержання заяви викладені в ній претензії, прийняти відповідне рішення і в десятиденний термін повідомити заявника.

5.3. Спори, що виникають за результатами конкурсу, вирішуються у судовому порядку.

 

В. о. начальника Департаменту
стратегічного розвитку
 

 
В. Бурдей
 

Опрос